Олександр Петрович Довженко -
український кінорежисер, письменник, художник
(29.8(10.9).1894 - 25.11.1956)


      Грищенко О. З берегів зачарованої Десни: Спогади сучасника.- К.: Молодь, 1964.- 209 с.: ілюстр. [ст 85.373(4УКР) Г 85]
      Сторінки біографії О.Довженка з 1920 по 1926 рр.

      Довженко і світ: Творчість О.П.Довженка в контексті світ. культури: Статті. Есе. Рецензії. Спогади. Доповіді. Відгуки. Листи. Телеграми /Упоряд. С.П.Плачинда; Передм. О.Гончара.- К.: Рад. письм., 1984.- 221 с.: ілюстр. [ст 85.373(4УКР) Д 58]

      Довженко Олександр Петрович // Шаров І. 100 видатних імен України.- К.: Вид. дім "Альтернатива", 1999.- С.127-131. [ст 63.3(4УКР) Ш 26]
      Життя і творчий доробок геніального письменника і кінорежисера.

      Довженко в воспоминаниях современников /Сост. И.Пажиткова, Ю.Солнцева; Вступ. ст. С.А.Герасимова.- М.: Искусство, 1981.- 278 с.: ил. [ст 85.373(4УКР) Д 58]

      Землі і людства полум'яний син: Вінок О.Довженку: Вірші /Упоряд. В.Пригоровський.- К.: Укр. письм., 1993.- 125 с. [ст 84(4УКР) З-52]

      Корнієнко І. Олександр Довженко /Пер. з рос. С.І.Забужка.- К.: Наук. думка, 1978.- 107 с.: фотоілюстр. [ст 85.373(4УКР) К 67]

      Кошелівець І. Олександр Довженко: Спроба творч. біогр. // Укр. мова та л-ра.- 1998.- № 25-28.- С.1-64. [ст]

      Літературно-меморіальний музей О.П.Довженка в Сосниці: Корот. путів. /Авт. М.А.Січко, О.П.Бушай, О.Т.Макаренко, В.А.Макаренко.- К.: Реклама, 1984.- 48 с.: ілюстр. [ст 85.5(4УКР)я6 Л 64]

      Марьяшов А. Довженко.- М.: Мол. гвардия, 1968.- 384 с.: ил..- (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 2. [ст 85.373(4УКР) М 36]

      Пашкова О. Мистецтво Олександра Довженка в контексті української народної культури: До 100-річчя від дня народж. митця // Нар. творчість та етнографія.- 1994.- № 5-6.- С.17-22. [ст]
      Про своєрідність художнього методу і режисерського стилю О.Довженка, джерела його світогляду, вплив на творчість митця традиційної української культури та природи рідного краю.

      Плачинда С. Олександр Довженко: Біогр. роман /Під заг. ред. Ю.Солнцевої.- К.: Молодь, 1980.- 241 с.: [8] л.: ілюстр.- (Сер. біогр. творів "Уславл. імена"; Вип.. 50). [ст 85.373 (4УКР) П 37]

      Семенчук І. Життєпис Олександра Довженка /Худож. О.В.Набока.- К.: Молодь, 1991.- 224 с.: ілюстр. [ст. 85.33(4УКР) С 30]
      Роздуми про дитинство та юність Олександра Петровича Довженка, його фронтову біографію і нелегкі, драматичні повоєнні літа.

      Степанишин Б. Дивосвіт Олександра Довженка: До 100-річчя від дня народж.: Літ.-крит. нарис.- К.: Всеукр. т-во "Просвіта", 1994.- 56 с.: фотоілюстр. [ст 83.3(4УКР) С 79]

      Яремчук А. Невгасима "Земля" // Укр. культура.- 2000.- № 9-10.- С. 2. [ст]
Фільму О.Довженка "Земля" - 70 років.