ТИ І ТВІЙ ВИБІР

Мабуть, неодноразово ти запитував себе: «Ким бути?», «Що необхідно знати про себе, про світ професій, праці?», «Як діяти, щоб не помилитись у виборі своєї майбутньої професійної кар’єри?». Адже повноцінне щасливе життя можливе тільки тоді, коли людина працює творчо, із задоволенням, а обрана професія відповідає її здібностям, інтересам, професійній підготовці і стану здоров’я.

Книжки, що рекомендуються у розділі, допоможуть тобі краще пізнати себе, проаналізувати свої здібності, нахили, мотиви, життєві цінності, темперамент, риси характеру. Ти також дізнаєшся про загальноприйняту класифікацію професій, яка включає п’ять типів професій: людина — техніка; людина — природа; людина — людина; людина —  знакова система; людина — художній образ. За  допомогою анкет «Оціни себе» і «Художник або мислитель», диференційно-діагностичного опитування та характеристики типів професій, представлених  у додатку № 1, ти зможеш точніше визначитися у своєму професійному виборі.

Гнатюк Н.П. Сизиф и музы: Заметки о призвании: Кн. для старшеклассников / Худож. В.П. Кабанов.– М.: Просвещение, 1992.– 159 с.: ил.

Подпись: Не поддавайся рекламным стереотипам. Узнай не только о радужной стороне профессии, но и о ее теневой стороне.Зміст кожної сторінки цієї книжки спрямований на те, щоб допомогти розібратися у виборі майбутньої професії. Авторка подає багато цінної та цікавої інформації про різні професії, розповідає про долі видатних людей минулого і сучасності, наводить поради психологів і соціологів, анкети, тести, за допомогою яких можна визначити свої здібності. На сторінках 33–35 цього видання пропонується диференційно-діагностичне опитування, розроблене професором Є.О. Клімовим. Скориставшись ним, ти зможеш визначити, Подпись: Выясни все о физических и умственных операциях, связанных с избранным делом. Выбирай по душе не профессию, а связанный с ней образ жизни и подходящий тебе вид деятельности.що тобі подобається найбільше: робота з людьми, з технікою, в оточенні умовних символів і абстрактних знаків, з об’єктами живої і неживої природи чи в галузі мистецтва. А спеціальна таблиця, представлена на сторінках 40–41, дозволить визначити психологічні якості, необхідні для повноцінного оволодіння тією чи іншою професією.
Проте книжка Наталі Гнатюк не тільки про вибір професії, роботу. Вона ще й про найголовнішу цінність людини —  все її життя у всій його багатогранності.

Пекелис В. Как найти себя: Энцикл. в трех кн., которая поможет тебе стать сильнее, умнее, лучше / Рис. А. Шурица.– 3-е изд.– М.: Дет. лит., 1989.– 350 с.: ил.– (Библ. сер.).

Це видання складається з трьох книжок. У першій йдеться про розвиток фізичних можливостей людини; у другій — про її здібності, а в третій — про духовні багатства особистості. У кожній книжці автор подає інформацію до роздумів та інформацію до дії. У виданні вміщено багато порад, вказівок, рекомендацій, прикладів із життя людей різних професій, які допоможуть тобі зробити правильний вибір. «Когда человек знает, какой он, многое ему посильно. Он знает и свои особенности, и достоинства, и недостатки, значит, может какие-то качества развить, какие-то воспитать, какие-то подавить». Але не сподівайся отримати від автора рецепти на всі випадки життя.
…человек владеет довольно широким диапазоном творческих задатков… Если бы мы попробовали по талантливости расположить человечество в пирамиду, то пирамид пришлось бы вообразить не десятки, а тысячи, и почти каждый человек оказался бы наверху одной из них благодаря каким-то своим способностям при условии, что он сумел их выявить, развить, реализовать.

Ремех Т.О. Підліткам про працю: Довід. для учнів / Т.О. Ремех, Л.Л. Ляхоцька, І.І. Цушко.– К.: Акві-К, 2003.– 32 с.

Автори довідника знайомлять з міжнародними та законодавчими актами про працю, про трудові права неповнолітніх і про пошук роботи, а також розповідають про негативний вплив незаконних форм праці на здоров’я дітей.
В окремому розділі довідника розглядаються питання професійного самовизначення: «...саме у підлітковому віці відбувається становлення професійних інтересів, починається цілеспрямована підготовка до майбутньої професійної діяльності. Чим повніша ваша уява про майбутню професію, тим раніше ви починаєте виділяти у процесі навчання в школі предмети, важливі для майбутньої професії».
На сторінках книжки можна знайти як інформацію про основні напрямки здійснення професійної орієнтації (професійну інформацію, професійну консультацію, професійний відбір і професійну адаптацію), так і характеристику системи професійно-технічної та вищої освіти в Україні.

Тигер П. Делай то, для чего ты рожден: Путь к  успешной карьере через самопознание / П. Тигер, Б. Бэррон-Тигер; Пер. с англ. Н.Б. Демченко; Худож. В. Любин.– М.: Армада, 1996.– 491 с.

Більшість людей ототожнюють себе зі своєю роботою, віддають їй частину свого життя. Професія стає їхньою визначальною характеристикою. Автори книжки радять не ототожнювати себе з роботою, а займатися пошуками такої професії, яка приносила б задоволення і повністю відповідала природі особистості. Вони пропонують науковий і перевірений практикою спосіб пошуку  для себе оптимального варіанту професії.
Видання складається з трьох частин. «Часть І, которая называется «Открытие тайн типа личности», шаг за шагом подведет вас к пониманию особенностей своего типа личности. Часть ІІ – «Формула успеха» познакомит вас с четырьмя важнейшими условиями, без которых ваша работа не будет доставлять вам удовлетворения. В части ІІІ – «Принимайтесь за дело» - мы научим вас, как обратить на пользу те сведения, которые вы узнали о себе. Она подразделяется на главы соответственно всем типам личности… Чтобы еще больше облегчить вам задачу, мы предлагаем перечень условий, которым должны отвечать оптимальные для каждого типа личности профессии… предложим некоторые тесты для выявления ваших основных жизненных ценностей, дадим список наиболее подходящих для вашего типа личности профессий».
Подпись: Вы можете – более того, обязаны – заниматься тем, что любите.Тож книжку бажано читати не поспішаючи, роздумуючи. Адже відповіді на всі хвилюючі тебе питання ти повинен знайти сам.

Уніят С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими / С. Уніят, С. Комінко.– Т.: Підруч. і посіб., 1997.– 87 с.

З перших сторінок автори пропонують перейти до конкретних дій у виборі професії. За допомогою різних тестів, опитувань, анкет ти зможеш визначити ступінь своєї готовності до вибору професії, який характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору і визначеність професійних інтересів, рівень знань про майбутню професію, твою оцінку своїх здібностей і знань, а також фізичних і психологічних вимог до майбутньої професії. Книжка допоможе також оцінити розумовий розвиток, розібратися в особливостях характеру і темпераменту, що не менш важливо для вибору професії. Окремі розділи видання присвячено дослідженню професійно необхідних якостей для типів професії систем «людина — людина», «людина — знакова система» та «людина — техніка». Тож реально дослідивши зa допомогою книжки власні здібності і можливості, ти зможеш зробити правильний вибір.

Энциклопедия для детей. Доп. том. Выбор профессии / Гл. ред. Е. Ананьева; Гл. худож. Е. Дукельськая.– М.: Аванта +, 2003.– 428 с.: ил.

В енциклопедії цікаво і доступно розповідається про світ професійної діяльності. Багато сторінок у ній присвячено закономірному етапу в житті кожної людини — самовизначенню. Досить детально розглядаються фактори, які впливають на вибір професії. Вісім із них, описаних відомим російським психологом Є.А. Клімовим, наведено в книзі.
Найбільший розділ цього видання має назву «Як зробити вибір». У ньому зроблено наголос на «трьох китах» професійного вибору: хочу — можу — потрібно. Для переконливості наводяться типові життєві сценарії і мотивації вибору: прагнення до успіху, інтерес, матеріальне забезпечення, мода, реалізація творчих ідей, нахил до ризику, бажання бути схожим на батьків чи на когось іншого, прагнення до влади та ін. Розповідаючи про можливості вибору, автори підкреслюють роль у цьому процесі професійної відповідності, особистості і її цінностей, здібностей і обдарованості, темпераменту, характеру і здоров’я людини. Завершує розділ розповідь про ринок праці: які професії найбільш потрібні, які «не бояться» безробіття і конкуренції.
Корисними і цікавими у виданні є нариси про різні професії, у тому числі зовсім нові, та про те, як і де можна здобути ту чи іншу професію.

Попередня Наступна

.