Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Найбільш характерні випадки використання рубрик тезауруса НБУ для дітей

Використовуючи всі підполя поля «650 Тематичні рубрики», слід враховувати, що підполе «650а» не повторюється, при вводі декількох рубрик слід повторювати поле «650» в цілому. До однієї рубрики через повтор підполів можуть бути приєднані декілька підрубрик, географічних та хронологічних підрозділів.

Для науково-популярних статей подається декілька рівнів ієрархії понять (2-3 рівня), якщо всі вони представлені в тезаурусі.

 

 

 

 

 

 

 

Якщо певні поняття відсутні у тезаурусі, подаємо їх у ключових словах

 

При тематичному розкритті творів художньої літератури/фольклору можна визначати одну (головну) рубрику, не вибудовуючи ієрархію

650 14 $aВЕДМЕДІ
650 14 $aССАВЦІ
650 14 $aЗООЛОГІЯ

650 14 $aМЕТЕЛИКИ
650 14 $aКОМАХИ
650 14 $aЗООЛОГІЯ

650 14 $aЧЛЕНИСТОНОГІ
650 14 $aЗООЛОГІЯ

650 14 $aРЕЛІГІЯ
650 14 $aХРИСТИЯНСТВО

650 14 $aХРИСТИЯНСТВО
650 14 $aПРАВОСЛАВ’Я

 

650 14 $aПТАХИ
650 14 $aЗООЛОГІЯ
653 14 $aДЯТЛИ
653 14 $aСИНИЦІ

 

650 14 $aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$zУКРАЇНА
650 14 $aЗАЙЦІ

Для розкриття життя та діяльності вчених та митців використовується поєднання рубрик.
1) Визначаємо галузь знання, хронологічну підрубрику (роки або століття діяльності) та географічну підрубрику країну, яку представляє вчений або митець.
2) Самостійною рубрикою виступає національність вченого/митця та підрубрики «ВЧЕНІ» або відповідна галузь знань (або рід діяльності), які представляє вчений/митець.

Для одного документу:


650

14

$aМЕДИЦИНА$xЕПІДЕМІОЛОГІЯ$y20 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aЕПІДЕМІОЛОГІЯ$xГІГІЄНА$y20 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xВЧЕНІ$xЕПІДЕМІОЛОГИ

Для одного документу:


650

14

$aУКРАЇНЦІ$xХУДОЖНИКИ$xГРАФІКИ

650

14

$aЖИВОПИС$xПОРТРЕТИ$y20-21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aКНИЖКОВА ГРАФІКА$y20-21 СТ.$zУКРАЇНА

Для літературознавчих статей використовується поєднання рубрик:

  1. Застосовуємо рубрику «ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА», в підрубрику (при можливості визначення) літературний рід/жанр, хронологічну підрубрику (роки або століття діяльності) та в географічну підрубрику країну, яку представляє літератор.
  2. Самостійною рубрикою виступає етнічна приналежність літератора та підрубрика «ПИСЬМЕННИКИ»

У випадку, коли літератор є представником діаспори, присвоюється рубрика «УКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ» або «РОСІЙСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ»

Для одного документу:

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xПИСЬМЕННИКИ

650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xПОЕЗІЯ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

Для одного документу:


650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xПРОЗА$y20 СТ.$zЧЕХІЯ

650

14

$aЧЕХИ$xПИСЬМЕННИКИ

Для одного документу:


650

14

$aРОСІЯНИ$xПИСЬМЕННИКИ

650

14

$aРОСІЙСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ

650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xПОЕЗІЯ$y20-21 СТ.$zІЗРАЇЛЬ

Для розкриття документів із методики викладання певних предметів, рубрикою виступає галузь знання, що представляє предмет, а поняття «МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ» застосовуються лише як підрубрика

Для одного документу:


650

14

$aОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Для одного документу:


650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЛІТЕРАТУРА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xСВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Для одного документу:


650

14

$aМУЗИКА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Для одного документу:


650

14

$aТРИГОНОМЕТРІЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Якщо розглядається питання, що за змістом відноситься до декількох суміжних галузей знань, а в тезаурусі
відсутня відповідна самостійна рубрика, то заносимо всі суміжні рубрики, а підрубрикою виступає поняття, що розглядається у документі

650

14

$aХРИСТИЯНСТВО$xХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

650

14

$aЕТИКА$xХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

650

14

$aСОЦІОЛОГІЯ$xСОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

650

14

$aКУЛЬТУРА$xСОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Твори художньої літератури/фольклору розписуємо через рубрику «ЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)» або «ФОЛЬКЛОР» та в географічний підрозділ заносимо країну, що представляє автор, при можливості визначаємо хронологічний підрозділ.

650

14

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$y19-20 СТ.$zРОСІЯ
$aРОСІЯНИ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14
14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$zУКРАЇНА
$aУКРАЇНЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

 

При описі офіційних документів (законів, розпоряджень, указів, постанов) органів державної влади та управління заповнюється поле «110 Автор-організація». При їх предметизації поле «610а Організація (тематичний термін)» заповнюється лише в тих випадках, коли йде мова про діяльність відповідних організацій (Секретаріат Президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство культури та туризму тощо).

Наприклад:
Україна. Кабінет Міністрів.
   Про заходи щодо відзначення 90-річчя від дня народження Миколи Руденка : розпорядження Кабінету Міністрів України, 2 груд. 2009 р.
// Урядовий кур'єр. - 2009. - 30 груд. - С. 15.

000

__

$0 n ## 4u

001

__

$0UA/LIB/BASE/316529181

005

__

$020100111135826.7

008

__

$0100111e20092009ua|||||er||||f000|||ukr||

040

__

$aУДБ$bukr$ePSBO

041

0_

$aukr

084

__

$a65.9(4УКР)

110

1_

$aУкраїна$bКабінет Міністрів

245

10

$aПро заходи щодо відзначення 90-річчя від дня народження Миколи Руденка$bрозпорядження Кабінету Міністрів України, 2 груд. 2009 р.

521

3_

$aфахівці

546

__

$aукр.

600

14

$aРУДЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ$d1920-2004$xВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ$y2010$zУКРАЇНА

610

24

$aОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ВІДЗНАЧЕННЯ 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ РУДЕНКА$xУТВОРЕННЯ$y2009$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xПИСЬМЕННИКИ$xВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ

653

1_

$aСКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

653

1_

$aСОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

653

1_

$aЗАХОДИ

653

1_

$aМЕРОПРИЯТИЯ

655

_4

$aОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ$vРОЗПОРЯДЖЕННЯ

773

08

$tУрядовий кур'єр$d2009. - 30 груд.$gС. 15$wUA/LIB/BASE/315504098


Україна. Кабінет Міністрів.
   Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : постанова Кабінету Міністрів України, 2 груд. 2009 р.
// Урядовий кур'єр. - 2009. - 30 груд. - С. 12-13.


000

__

$0 n ## 4u

001

__

$0UA/LIB/BASE/316525138

005

__

$020100111115941.3

008

__

$0100111e20102010ua ||||er||||f000|||ukr||

040

__

$aУДБ$bukr$ePSBO

041

0_

$aukr

084

__

$a65.9(4УКР)

110

1_

$aУкраїна$bКабінет Міністрів

245

10

$aПро внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей$bПостанова Кабінету Міністрів України, 2 груд. 2009 р.

260

__

$c2009

521

1_

$aдорослі

546

__

$aукр.

610

24

$aКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ$bМІЖВІДОМЧА РАДА З ПИТАНЬ ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ$xПОЛОЖЕННЯ$y2009$zУКРАЇНА

650

14

$aОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ$xПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ$y21 СТ.$zУКРАЇНА

653

1_

$aВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

653

1_

$aВЫВОЗ, ВВОЗ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

653

1_

$aЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

653

1_

$aИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ

655

04

$aОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ$vПОСТАНОВИ

773

08

$tУрядовий кур'єр$d2009. - 30 груд.$gС. 12-13$wUA/LIB/BASE/315504098

При описі рецензій, інформацію про рецензований твір вводимо в поле «500a Примітки» з вводними словами «Рец. на кн.:». В поле «600 Персоналії» в підполе 600a вносимо прізвище, ім’я, по батькові автора рецензованого твору, в підполе 600t – назву рецензованого твору, в підполе «655a» - КРИТИКА, «655v» - РЕЦЕНЗІЇ.

000

__

$0 n 22 4500

001

__

$0UA/LIB/BASE/317317723

005

__

$020100122095150.6

040

__

$aЖОДБ$bukr$ePSBO

041

0_

$aukr

084

__

$a83.3(2РОС)

084

__

$a83.3(4УКР)

100

__

$aІвченко, Володимир

245

10

$aКрізь біль реальний і уявний$bновий погляд на життєвий та творчий шлях Миколи Гоголя

500

__

$aРец. на кн.: Войтенко В., Войтенко О. Гоголь. На ріках вавілонських / В. Войтенко, О. Войтенко. - К. : Перун, 2009

500

10

$aРец. на кн.: Войтенко В., Войтенко О. Гоголь. Геній та божевілля / В. Войтенко, О. Войтенко. - К. : Перун, 2009

521

3_

$aдорослі

546

__

$aукр.

600

__

$aГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ$d1809-1852$xЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

600

14

$aВОЙТЕНКО ВОЛОДИМИР$tГОГОЛЬ. НА РІКАХ ВАВІЛОНСЬКИХ$xХАРАКТЕРИСТИКА

600

14

$aВОЙТЕНКО ВОЛОДИМИР$tГОГОЛЬ. ГЕНІЙ І БОЖЕВІЛЛЯ$xХАРАКТЕРИСТИКА

600

14

$aВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ$tГОГОЛЬ. ГЕНІЙ І БОЖЕВІЛЛЯ$xХАРАКТЕРИСТИКА

600

14

$aВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ$tГОГОЛЬ. НА РІКАХ ВАВІЛОНСЬКИХ$xХАРАКТЕРИСТИКА

650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$xБІОГРАФІЧНИЙ ЖАНР$y19 СТ.$zРОСІЯ

650

14

$aРОСІЯНИ$xПИСЬМЕННИКИ

650

14

$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА$y21 СТ.$zРОСІЯ

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xКРИТИКИ

650

14

$aУКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ$zРОСІЯ

655

__

$aКРИТИКА$vРЕЦЕНЗІЇ

773

0_

$tНауковий світ$d2010. - № 1$gС. 22-25

901

__

$tb

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальниий контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 1/15/2021
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей