Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Методика створення бібліографічних записів (формат MARC21)

Методичні рішення, прийняті на засіданні «круглого столу»
«Корпоративні проекти: складові успішної співпраці»

(в рамках проблемно-цільового навчання «Роль бібліографічної діяльності в системі
інформаційно-бібліотечного сервісу та розвитку читання»)


14 квітня 2011 р.

Присутні фахівці
НБУ для дітей, Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Львівської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Черкаської, Чернівецької,
Чернігівської ОДБ,
Дніпропетровської та Київської ЦМДБ.


Створення бібліографічного опису документів

Звернути увагу:

1. Знаки у назві – не виділяти пробілами двокрапку, знак оклику, знак питання.

2. Заповнювати поле 700 (підполя 700e і 7004) з кодом відношення та роллю осіб, якщо є перекладач, укладач тощо. Налаштування необхідно зробити у файлі EditMap.ini (bin), потрібно вставити секцї:
[7004]
EditForm=TECombo
DefaultMenu=No
OnlyFormEdit=Yes
ComboValues=aut - Автор; aui - Автор передмови; aft - Автор післямови; adp - Адаптування для АВД; act - Актор; anm - Аніматор; arr - Аранжувальник; voc - Вокаліст у оперних або драм. творах; cnd - Диригент; ill - Ілюстратор; itr - Інструменталіст; ivr - Інтерв'юєр; cwt - Коментатор; cmp - Композитор; lbt - Лібретист; stl - Оповідач; trl - Перекладач; edt - Редактор; drt - Режисер; sng - Співак; sce - Сценарист; com - Укладач; pht - Фотограф; art - Художник (для образотворчих матеріалів та АВД); cov - Художник обкладинки
TagValues=aut;aui;aft;adp;act;anm;arr;voc;cnd;ill;itr;ivr;cwt;cmp;lbt;stl;trl;edt;drt;sng;sce;com;pht;art;cov
Separator=;

[700e]
EditForm=TECombo
DefaultMenu=No
OnlyFormEdit=Yes
ComboValues=автор; автор передмови; автор післямови; адаптування для АВД; актор; аніматор; аранжувальник; вокаліст у оперних або драм.творах; диригент; ілюстратор; інструменталіст; інтерв'юєр; коментатор; композитор; лібретист; оповідач; перекладач; редактор; режисер; співак; сценарист; укладач; фотограф; художник (для образотворчих матеріалів та АВД); художник обкладинки
TagValues=автор; автор передмови; автор післямови; адаптування для АВД; актор; аніматор; аранжувальник; вокаліст у оперних або драм.творах; диригент; ілюстратор; інструменталіст; інтерв'юєр; коментатор; композитор; лібретист; оповідач; перекладач; редактор; режисер; співак; сценарист; укладач; фотограф; художник (для образотворчих матеріалів та АВД); художник обкладинки
Separator=;

3. Виключити з опису літери Ё, Ґ. Правильність набору апострофу та дефісу повідомимо додатково

4. Подавати коротку анотацію в продовженні назви – за прийнятим більшістю методичним рішенням ( необхідна для бібліографічних видань та при редагуванні (шифр один, рубрики другі, а жанр третій). Анотація подається в квадратних дужках українською мовою (мова каталогізування) незалежно від мови тексту документу.

5. Перевіряти дату видання журналів (особливо на початку року).

6. Опис рецензованого твору подавати у примітках (Рец. на кн.:) поле 500

7. Електронна адреса, посилання на оригінал – подавати в поле 534, підполя 534pc (налаштування в шаблоні (Patterns.ini) та EditMap.ini (форма редагування))


Якщо при налаштуванні шаблону через модуль «Адміністратор», підполя 534pc відсутні в переліку полів MARC21, для їх включення потрібно зробити відповідні операції (див. у додатку).

8. Якщо стаття в декількох номерах, то в примітках, вказувати перелік всіх попередніх номерів: «Продовж. Початок № 5, № 7, 2010».

9. Щоб дані з області приміток (поля 500, 504, 521, 534, 538) виводились на бібліографічну карточку потрібно зробити відповідні налаштування у файлі VievForm (папка bin). Доповнити потрібними полями секцію:
; Параметр AreaOfNotes содержит коды подполей, значения которых попадают в биб. описание в область примечаний
AreaOfNotes=500a,501a,504a,534pc,538a
Налаштування можна зробити, починаючи з версії 1.11.

Прийнято спільні рішення:

1. Видання, в яких подано добірки статей однієї тематики, типу "Творчі доробки вчителів фізики", «Екологічне виховання в дошкільному закладі», «Вчителю математики в позаурочний час» тощо, розписувати одним записом. В полях предметного розкриття змісту (персоналії, рубрики, організація (тем. термін), ключові слова тощо) подавати перелік рубрик, що характеризують всі статті добірки. В форматованому змісті подавати перелік всіх статей, що входять в добірку.

2. Розписувати нотні твори та репродукції картин, що виступають як додатками до статей так і самостійно. Якщо нотний або образотворчий твір є додатком до статті іх перелік подається у форматованому змісті. Якщо репродукція є самостійним документом вона описується за всіма прийнятими правилами опису, в полі 245h «Фізичний носій» - вказувати <Образотворчий матеріал>. Якщо портрет видатної особи, то заповнюємо поле «Персоналії», де в основному діленні вказуємо <ПОРТРЕТИ>. Для образотоврчих матеріалів заповнюємо основні рубрики згідно тематики зображень. В жанрі вказуємо: Жанр – ОБРАЗОТВОРЧІ МАТЕРАЛИ; підрозділ жанру – РЕПРОДУКЦІЇ. Якщо нотний твір є самостійним документом він описується за всіма прийнятими правилами опису, в полі 245h «Фізичний носій» - вказувати <Ноти>.

3. Заповнювати поле 008 «Кодовані дані».

4. Обов’язково проставляти індикатори для всіх полів (перевірити налаштування у файлі IndDesk.ini (папка bin).

5. Дотримуватись вимог опису текстів офіційних документів згідно формату MARC21 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Індексування документів
Звернути увагу:

1. Ключові слова заповнювати у множині.

2. Підрубрики «Проза», «Поезія», «Літературні казки» тощо використовувати лише розкриття літературознавчих статей.

3. З рубрикою «Література (твори)» застосовувати підрозділ жанру: оповідання, романи, вірші, новели тощо.

4. Правильність набору рубрик та підрубрик для творів фольклору Наприклад, тексти українських народних казок:
650 а ФОЛЬКЛОР
650z УКРАЇНА
та 650а УКРАЇНЦІ
650х ФОЛЬКЛОР
та 655a ФОЛЬКЛОР
655v НАРОДНІ КАЗКИ

5. При розкритті змісту документів поля «Організація (тем. термін)» та «Географічна підрубрика» (до персоналій, організацій, рубрик) ставити лише у випадку, коли у статті розкрито досвід роботи певної організації. Якщо подано сценарій, статтю тощо і вказано, що автор – вчитель певної школи, але про школу і автора в статті мова не йде, то поля персоналія і організація не заповнювати, в основних рубриках географічну підрубрику не ставити.

6. При введенні інформації обов’язково користуватися словниками (можна налаштувати на зовнішні словники БД «КОРДБА»).

7. Дотримуватися уніфікації в підрубриках.

8. Підрубрика <МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ> використовується для розкриття викладання предметів в закладах освіти, для рубрики <ВИХОВАННЯ> не ставити.

9. Рубрика «ІСТОРІЯ» - використовується лише для шкільного предмету, а аспект історії певної теми або галузі подавати у підрубрику (<ІСТОРІЯ>). Історія певної країни подаємо через підрубрику до географічної назви – поле 651.

10. Поле 651 «Географічна назва» застосовувати, коли розглядаються аспекти певної території:
- історія
- географія
- політика
- археологія

11. Якщо до однієї рубрики можна віднести декілька підрубрик, то давати їх через повтор підполя підрубрики (налаштування повтор підполя 650x в списку полів Марк21 (Вигляд – Екранні форми - режим DBList)).

12. При систематизуванні та предметизуванні творів художньої зарубіжної літератури перевіряти національність автора.

13. Персоналії, назви організацій, заходи звіряти за словниками, в Інтернет та уніфікувати.

14. Організації, заходи (тем. термін) – не повторювати в ключових словах. Для пошуку інформації можна створити єдиний словник, який буде об’єднувати всі необхідні поля (персоналії, організації, заходи, рубрики, ключові слова тощо).

16. При введені чітко дотримуватись уніфікації заповнення жанру і піджанру. При необхідності внесення нових понять узгоджувати спільно.

17. Вичитувати записи на орфографічні помилки та подвійні пробіли.

18. Копіюючи статті з одного журналу – відповідно змінювати рубрики, сторінки, автора і назву статтей.

Прийнято спільні рішення:

1. Ключові слова заповнювати на двох мовах: українською та російською.

2. Для сценаріїв, позакласних заходів визначати цільову аудиторію для дітей певного віку.

3. При заповнені поля «Персоналія» після прізвища автора ставити кому.

4. Дотримуватись методики індексування документів, в яких розкривається діяльність організацій та проведення заходів згідно формату MARC21.

5. При індексуванні дотримуватись віднесення тематичних термінів до відповідних полів згідно переліку категорій предметних заголовків.

Розпис бібліотекознавчих документів:

- подавати розширену форму імені автора (поля 100, 700), користуючись переліком авторів у кінці журналів;
- автор-організацію (поле 110, 710) заповнювати згідно документу, що описуємо;
- звіряти назви організацій (поле 610) з метою їх уніфікації (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМЕНІ В. ЛЯГІНА);
- давати повну назву організації (поле 610), а потім в круглих дужках абревіатуру (якщо є загальноприйнята);
- для бібліотек в полі організація (610) – вносити загальноприйняту назву бібліотеки (НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДТЕЙ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ), не вказувати «комунальний заклад», «державний заклад» тощо;
- рубриками визначати тему, аспект (ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВННЯ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ), а підрубриками – тип бібліотек (ДИТЯЧІ БІБЛІОТЕКИ, ШКІЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ), вузькі аспекти;
- правильно визначати підпорядкування рубрик і підрубрик - не підпорядковувати невідповідні даній рубриці аспекти, розділи бібліотечної роботи («ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ», не відноситься до «БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ», це «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»;
- правильно визначати жанр документу: якщо вносимо піджанр <ДОСВІД>, то обов’язково має бути заповнено поле «610 ОРГАНІЗАЦІЯ (тем. термін)», якщо ставимо жанр «СЦЕНАРІЇ», то не може бути заповненим піджанр <ДОСВІД>.
- для статтей з фахової періодики, крім сценаріїв, цільове призначення визначати для бібліотекарів або фахівців.

Питання, що потребують додаткового рішення:

1. Визначити правильність набору апострофу та дефісу.
2. Вияснити питання зазначення роду діяльності особи, про яку йде мова в документі.
3. Створити інструкцію застосування індикаторів.
4. Створити інструкцію заповнення кодованих даних.
5. Розмістити третій випуск видання «Дитяча бібліотека та новітні інформаційні технології» на сайті НБУ для дітей у розділі «Навігатор методиста»
6. Створити інструкцію прописування у файлі налаштування формування контрольних номерів при створенні запису на документ (з метою уникнення дублювання контрольних номерів).

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальниий контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 1/15/2021
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей