Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 40338
   


Автор запитання: Сергей із міста: Київ :: Запитання: 42309  
Сергей запитує:
Журнал "Паросток" онлайн
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” - https://nenc.gov.ua/wp/?p=597

.: Розділ: Інше :: 24.09.2018 14.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Кременчук :: Запитання: 42307  
Людмила запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь-ласка, літературу на тему "Історія дослідження комунікативної компетентності". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо Вам переглянути наступні послиання6
1. Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості - http://www.pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/20.pdf
2. Кипиченко Н. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема - http://elibrary.kubg.edu.ua/443/1/Кипиченко Н.С..pdf
3. Вторнікова Ю. С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1317
4. Альохіна Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців - http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/4336/1/_doc (1).pdf
5. Корніяка О. Комунікативна компетентність сучасного фахівця - http://lib.iitta.gov.ua/5386/1/Корніяка_Ел._бібл_#3.pdf
6. Перхач Л. П. Формування комунікативної компетентності - http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/dop/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji.pdf
7. Кобзар Т. Л. Комунікативна компетентність: психологічний підхід до проблеми - http://eprints.zu.edu.ua/375/2/C1B26889.pdf
8. Діхтяренко С. Ю. Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ - https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/8142/1/VYVChENNIa_KOMPETENTNOCTI.pdf
9. Низовець О. А. Розвиток комунікативної компететності у процесі професійної підготовки майбутніх психологів -http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Elektronni_vidannya/Act_problemi/2007/3_5_2007/45.pdf
10. Федорів Т. В. Комунікативна компетентність і параметри - http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/4/05.pdf
11. Корніяка О. Вивчення розвитку комунікативної компетентності - https://core.ac.uk/download/pdf/32305853.pdf
12. Поліщук І. С. Можливості формування професійно-комунікативної компетентності - http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/1090.pdf
13. Толкачова А. С. Термінологічні дефініції «комунікативна компетентність» - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/123.pdf
14. Напомняща Т. В. Історичний аспект розвитку комунікативної компетентності особистості: антична доба - http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/nepomniashcha_t._the_philosophical_sources_of_communicative_competence_antiquity..pdf
15. Мамчур Л. І. Формування комунікативної компетентності особистості – важлива філософсько-соціальна проблема - https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n57/35.pdf
16. Левченко Л. С. Комунікативна компетентність особистості в аспекті сучасної інноваційної освіти - http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1447/1/Komunikatyvna kompetentnist osobystosti.pdf
17. Долінська К. Формування етнокомунікативної компетентності студентів у соціокультурному аспекті становлення мовної особистості - http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-61.pdf
18. Ярощук І. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності - http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2647/1/Yaroshchuk_I.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.09.2018 13.14.20 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42306  
Олеся запитує:
Прошу підібрати літературу із проблеми: Наступність у екологічному вихованні дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ірина Кардаш Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/obrii_2011_1_28.pdf
Л.А.Присяжнюк, О.П.Грошовенко Сучасні підходи до еколого-природничої освіти дошкільників і молодших школярів: аспект наступності
http://vspu.net/ojs/index.php/nz-pip/article/view/48/42
Романенко Л.В. Наступність природничої освіти в дошкіллі – початковій школі
http://elibrary.kubg.edu.ua/5444/1/Романенко Л.В. Наступність-1.pdf
Загородня Л.П. Наступність в екологічній освіті дошкільників і молодших школярів: європейський досвід
http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/157/145
Наступність в екологічному вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
http://conference.pu.if.ua/forum/files/30112017/6/ivan.PDF
Людмила Іщенко Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК « Школа – дитячий садок»
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/20/visnuk_24.pdf
Пинзеник О.М., Йовбак Н.В.Особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як суб’єктів екологічної освіти та виховання (с. 163)
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Збірник-тез-1.pdf
Совгіра С.В. Принципи наступності і неперервності в екологічному вихованні
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2670/1/совгіра.pdf
Войтович А.Ю. Глобалізаційні аспекти наступності екологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Voitovych_tezu.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/18092/1/салімонович.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.09.2018 11.26.40 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Біла Церква :: Запитання: 42305  
Мирослава запитує:
Підберіть літературу до теми: Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років 20 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручн. / В. Здоровега. – 2-ге вид, перероб. і доповн. - Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
Качкан В. Жанри публіцистики : навч. посіб. / В. Качкан. – Київ : УМК ВО, 1988. – 120 с.
Качкан В. На пульсі часу: Українська публіцистика на шляхах перебудови / В. Качкан. – Київ : Знання, 1988. – 47 с.
Качкан В. Про публіцистику : літ.-крит. нарис / В. Качкан. – Київ : Дніпро, 1982. – 174 с.
Михайлин I. Історія української журналістики : підручник / І. Михайлин - Xарків : ХАІФТ, 2000. - Кн. 1. - 279 с.
Павлюк І. Письменники у пресі : моногр. / І. Павлюк. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. - 148 с.
Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років / І. Павлюк // Слово і час. -2018. - № 7. – С. 48-
Ярмиш Ю. Жанри сатиричної публіцистики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики, ф-тів та відділень журналістики / Ю. Ярмиш ; за ред. В. В. Різуна. - Київ : Вид-во ін-ту журналістики, 2003. - 156 с.
Антонова О. В. «Зазираючи за горизонт» : національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського [Електронний ресурс] : моногр. / О. В. Антонова ; наук. ред. В. Галич ; МДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Словянськ, 2014. – 224 с. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/488/Antonova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Гришина С. Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження : ідеї і тенденції [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд.. філол. наук: 10.01.08 / С. Гришина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gsvvit.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дяченко М. Специфіка жанрової палітри сатири та гумору в регіональній пресі (на прикладі запорізьких газет 50-90-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс]. – www.Vuzlib.com : [веб-сайт] : каталог освітніх сайтів. – Електронні дані. - Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1531/43/. – Назва з екрана.
Обертас О. Український самвидав : літературна критика та публіцистика (1960-і-початок 1970-х років) : моногр. [Електронний ресурс] / О. Обертас. – Київ : Смолоскип, 2010. – 303 с. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Obertas_Oles/Ukrainskyi_samvydav.pdf.
Трачук Т. Розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 30–80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Трачук // Українське журналістикознавство. – 2004. – Вип. 5. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1616.
Українська література ХХ століття [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. О. В. Слюніна]. - Харків : Вид-во НУА, 2014. – 156 с. – Режим доступу: http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie/Slyunina_Navch_pos_SUL_RP-I.pdf.
Нечиталюк М. Проблеми вивчення історії української журналістики : деякі підсумки на перспективу [Електронний ресурс] / М. Нечиталюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів. - 2001. – Вип. 21. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/ Internet/PART-5_1.htm.
Павлюк І. Українська письменницька публіцистика часу «застою» в УРСР [Електронний ресурс] / І. Павлюк // Наук. записки. Сер. «Філологічна». – 2013. – Вип. 32. - С. 188-200. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2013_32_22.pdf.
Фоменко Г. Пріоритети в дослідженнях української письменницької публіцистики за перші 20 років незалежності України [Електронний ресурс] / Г. Фоменко, Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка // Образ. – 2015. – Вип. 1 (16). – С. 138-143. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=obraz_2015_1_22.
Україна в 1985-1991 Боротьба за незалежність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrmap.kiev.ua/index.php?id=4828&lang=uk.

.: Розділ: Література :: 24.09.2018 09.26.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міра із міста: Тур"я-Ремета :: Запитання: 42302  
Міра запитує:
Добрий день! Мені цікаві матеріали на тему "Голокост на Закарпатті"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Славік Ю. Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2017. – 156 с.
http://www.tkuma.dp.ua/ua/publikacy-tkuma/nauchnie-izdaniya/536-shliakh-do-aushvitsu-holokost-na-zakarpatti
Ю. В. Славік Угорська антиєвреська політика на Закарпатті (березень 1939 – березень 1944)
http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/view/68732/63816
Щупак І. Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130124/09-Shchupak.pdf?sequence=1
Голокост на Закарпатті тривав 52 дні
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/123234-Holokost-na-Zakarpatti-tryvav-52-dni
С.Лапенко Гетто в Україні як засіб «Розв’язання єврейського питання» під час Другої Світової війни
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/509/12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://if.archives.gov.ua/pdf/exp_41_3_16.pdf
Проблеми історії Голокосту
http://old.tkuma.dp.ua/images/stories/jurnal/z4.pdf
https://karpatnews.in.ua/news/12141-vranchykove-svidchennia-abo-pamiati-zhertv-holokostu-na-zakarpatti.htm
http://holocaust.kiev.ua/news/jurnal_nodostup/NAVROTSKA.pdf
https://www.twirpx.com/file/1007241/

.: Розділ: Історія :: 23.09.2018 16.50.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.874529 seconds