Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40724
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Ніжин :: Запитання: 42697  
Вероніка запитує:
Розвиток міжнародних міграційних процесів у Європі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
International Migration Report 2018 [Electronic resourse] / The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. – Mode of access : https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018.
International Migration Report 2017 [Electronic resourse] / The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. – Mode of access : http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.
Горбаль Н. І. та ін. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31753/1/50-391-399.pdf.
Дмитрук Б. П. Світові міграційні процеси : мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн [Електронний ресурс] / Б. П. Дмитрук, Н. М. Светлова // Вісник Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. – 2016. – Вип. 1 (16). - С. 18-27. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2016_1_5.pdf.
Мальованець О. Зовнішня трудова міграція в Україні та проблеми забезпечення трудовими ресурсами [Електронний ресурс] / О. Мальованець // Міжнар. наук. вісник. – 2016. – Вип. 2 (13). – С. 100-105. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13842.
МОМ у світі [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу : http://iom.org.ua/ua/mom-u-sviti. – Назва з екрану.
Пріб К. А. Чинники міжнародних міграційних процесів Determinants of international migration [Електронний ресурс] : економіка праці та проблеми зайнятості / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. - № 2. – С. 12-17. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rpzn_2016_2_4.pdf.
Стасишина О. Міграційна політика ЄС та міграційне законодавство України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Стасишина // // Міжнар. наук. вісник. – 2016. – Вип. 2 (13). – С. 96-99. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13842.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.12.2018 11.35.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Вараш :: Запитання: 42696  
Юлія запитує:
Доброго дня, висвітліть, будь ласка, літературні джерела на тему: "Нова українська школа".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам наступні джерела:
Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи // Директор школи. - 2018. - № 9/10. - С. 5-6
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2018. - № 6. - С. 42-86.
Жуковська С. Професійний розвиток педагогів Нової української школи в умовах неформальної освіти / С. Жуковська // Методист. - 2018. - № 6. - с. 66-68.
Захарійчук, М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря / М. Захарійчук// Початкова школа: Щомісячний науково-методичний журнал . - 2018. - №8. С.26-30.
Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Клочек. – Дивослово. – 2017. – №2. - С.2-11.
Косарєва Н. П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі / Н. П. Косарєва. - Виховна робота в школі : науково-методичний журнал. - Харьков : ТОВ "Видавнича группа "Основа". - 2018г. N 5 С.31-42.
Кутенець С. Перші кроки до нової української школи / С.Кутенець // Директор школи: для керівників середніх навчальних закладів. – 2017. - №1/2. – с.90 – 94.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018.- N10 . - С.2-4.
Кучеренко, І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018. - N11 . - С.9-14.
Кущ О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. - 2018. - N 4. - С. 12-15.
Ляшенко О.І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С.5-12.
Полєвікова О. Нова українська школа: відчуваємо. думаємо, діємо : Проект інноваційного уроку, присвяченого письменнику рідного краю та його творчості / О. Полєвікова // Початкова школа. - 2017. - N4. - С. 13-15.
Рудишин С. Нова українська школа: проблеми і перспективи підготовки вчителів / С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній школі : Науково-методичний журнал. - 2018. - N 1. - С. 38-39.
Сорочан Т. Підготовка вчителів до реалізації Концепції "Нова українська школа" / Т. Сорочан // Методист. - 2018. - № 6. - С. 4-9.
Усатенко Т. Горизонт нової української школи: компетентність "спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами" / Т. Усатенко // У

.: Розділ: Освіта :: 13.12.2018 16.22.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 42695  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий день! допоможіть у пошуку матеріалів для статті про формування іміджу закладів вищої освіти. Бажано якомога новіші видання. дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Функції, структура, й основи формування іміджу закладів вищої освіти
http://v-khsac.in.ua/article/view/146548/145439
Public relations у сфері вищої освіти україни
http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_1_2018/18.pdf
Ppublic relation як система формування іміджу вузу
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5497
Інструменти інноваційного маркетингу у вищому навчальному закладі
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8127/1/V113_P007-013.pdf
Інтернет-технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/10_15.pdf
Чинники формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних мережах
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38318/1/31_73-74.pdf
Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/28.pdf
Стратегія маркетингу в системі вищих навчальних закладів
https://ukrlogos.in.ua/documents/19_06_2018_117.pdf
Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу
http://ep3.nuwm.edu.ua/8855/1/Ve7511.pdf.zax.pdf
Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_2_13
Сутність, структура та формування іміджу ВНЗ
https://naub.oa.edu.ua/2017/сутність-структура-та-формування-імі/
Імідж вузу як складова системи освіти
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2015_9_52.pdf
https://zenodo.org/record/20692/files/-------_15X-025-035.pdf
https://naub.oa.edu.ua/2017/сутність-структура-та-формування-імі/
Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти
http://novyn.kpi.ua/2014-1/Svizhevska.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.12.2018 11.09.17 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Новомосковськ :: Запитання: 42693  
Оксана запитує:
Допоможіть підібрати матеріали для реферату на тему: Виникнення українського козацтва. Дякую
Наша відповідь:
Наша відповідь:
Доброго дня,Оксано. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ:
«Дніпрокнига», 2003. – 336 с.
2.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
5.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.
6.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
http://shkolyar.in.ua/vynyknennya-kozatstva
https://history.vn.ua/article1/anj3w.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35684/
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2128
http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part4/404.htm
http://istoryk.in.ua/viniknennya-ukrayinskogo-kozatstva/

.: Розділ: Історія :: 12.12.2018 21.38.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 42691  
Антон запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з науковими джерелами для написання кандидатської на тему ''Моделі корпоративного управління''. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам використати наступні джерела: – file:///C:/Users/User/Desktop/sre_2014_1_28.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/109-218-1-SM.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/404-3640-1-PB.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwjBt-iFyJrfAhVxhosKHR4cCrA4ChAWMAl6BAgCEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/23866/1/Solynik.doc&usg=AOvVaw2UTCAHMj1Mwc7Dm1ESFuZW
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-7_0-pages-288_294.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2328/1/Українська модель корпоративного управління.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/10585/1/УчПос08.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2012/25/27Posokh.pdf
http://www.agrosvit.info/pdf/9_2012/9.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/38.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/18218/1/173-Kudrya-302-304.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/23.pdf
https://posibnyky.vntu.edu.ua/korp_upr/221..htm
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2016_3_48.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&ved=2ahUKEwjc8L2vyZrfAhXPp4sKHcrUBmg4HhAWMAN6BAgGEAI&url=http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/717/432jym2-4.doc&usg=AOvVaw0Us3FwzAIlp_g8sMWZxUgt
http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2017/4.pdf
https://ukrbukva.net/print:page,1,61396-Principy-i-modeli-korporativnogo-upravleniya.html
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_32/zb32_02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/1/11.pdf
– Заєць Т.О. Моделі та механізми корпоративного управління в Україні / Т.О.Заєць // Фондовый рынок. – 2010. - № 29. С. 6-10.
– Супрун Н. А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія / Н. А. Супрун. – Київ : КНЕУ, 2009. – 270 c.
– Мороз О. В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. М. Халімон. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. - 180 с.
– Беляневич О.А. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми / Беляневич О. А., Мягкий А. В. ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 318 с.
– Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології / [Адбуллаев К. Н. та ін.] ; за заг. ред. Шапошникова К. С., Соловйової Н. І., Станкевич Ю. Ю. ; М-во освіти і науки України, Херсон. обл. осередок ”Всеукр. асоц. політ. економії”, Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. – Херсон : Гельветика, 2015. – 534 с. : іл., табл.
– Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку / [Хрущ Н. А. та ін.] ; Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Кафедра, 2012. – 299 с. : іл., табл.
– Ястремська О.М. Корпоративне управління : конспект лекцій / Ястремська О. М., Ріпка Д. О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 155 с. : табл.
– Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. матеріалів I Всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених, 9-10 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; [редкол.: З. Є. Шершньова та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83 с. : іл., табл.
– Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці / П. В. Круш [и др.] ; Національний технічний ун-т України "КПІ". - Київ : Центр учбової літ-ри, 2007. - 264 с.: рис., табл.
– Супрун Н.А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління : монографія / Н. А. Супрун ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2009. - 272 с.
– Сафронова О. Особливості формування структурної моделі корпоративного управління в Україні / О. Сафронова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 249-257.
– Чихачова Ю. С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації / Ю. С. Чихачова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 77-85 : табл.
– Станіславик О.В. Моделі корпоративного контролю та управління українських компаній / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 2. - С. 36-40.
– Блюмгардт А. Модели корпоративного управления. – Київ : Наукова думка, 2003. – 159 с.
– Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою : організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 р. / за заг. ред. Л.М. Ремньової. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2007. – 146 с.
– Красько И. Е. Корпоративное право : избранные статьи. – Київ : Юстініан, 2004. – 63 с.
– Кузьмін О. Є. Корпоративне управління : посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.; За ред. О. Є. Кузьміна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 168 с.
– Македон В. В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 394 с.
– Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич. – Киев : КНТ : Эльга-Н, 2008. – 413 с.

.: Розділ: Держава і право :: 12.12.2018 15.45.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.88579 seconds