Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39029
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 40994  
Костянтин запитує:
Доброго дня!Підскажіть літературу на тему: "Завдання інтегрованої звітності". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/1/47_75.pdf
http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/1/EV20131_065-072.pdf
http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/236.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.09.2017 14.15.08 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 40993  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласки підібрати список літератури до таких тем: 1)."Електронні каталоги: функції, організація, ефективність використання"; 2). "Маркетингова діяльність бібліотек"; 3). "Проектна діяльність як механізм розвитку бібліотечно-інформаційного виробництва". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
У зв’язку з тим, що Ваш запит вміщує декілька питань, а за умовами "Віртуальної бібліографічної довідки" ми відповідаємо лише на одне, наша відповідь містить не повну інформацію. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40625, 40388, 40282, 40284, 39355, 39995, 39877, 38421, 35920, 33426.
На жаль, електронний каталог Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зараз не працює, але у каталозі можна знайти потрібну інформацію. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
Зробіть, будь ласка, повторний запит питань (один запит - одне запитання), на які не знайдете відповіді у цих джерелах. Будемо раді відповісти.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.09.2017 14.03.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: місто Чернівці :: Запитання: 40992  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу для теми: "Психологічна діяльність суду присяжних". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 35026, 35961.
Ахтирська Н. М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації [Електронний ресурс] / Н. М. Ахтирська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_5_12.
Бобрик В. Суд присяжних у цивілістичному процесі України: аргументи ”за” і ”проти” / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 5. — С. 49-53.
Волоско І. Р. Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження судом присяжних / І. Р. Волоско // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__16.
Леоненко, М. І.Організаційно-правові проблеми функціонування суду присяжних в Україні / М. І. Леоненко, А. О. Войцеховська // Держава та регіони. Серія: Право. — 2015. — № 2. — С. 55-58.
Лосич Т. С. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. С. Лосич ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 16 с.
Лосич Т. С. Особливості суб’єкта злочину за ”погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного” (ст. 377 Кримінального кодексу України) / Т. С. Лосич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. / Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг, 2016. — № 2 (56) С. 83-89.
Моргун С. Запозичення французької моделі суду присяжних до українського законодавства: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / С. Моргун // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 268-271. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/61.pdf.
Моргун С. Суд присяжних в Україні: деякі проблеми діяльності [Електронний ресурс] / С. О. Моргун // Право і суспільство. — 2017. — № 1, ч. 2. — С. 252-255. - Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_2/58.pdf.
Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / І. О. Русанова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. — 183 с. — (Наукове видання).
Сидорчук О. Повноцінний суд присяжних в Україні: історичний досвід і перспективи / О. Сидорчук // Вісник прокуратури. — 2014. — № 5. — С. 58-66.
Словська І. Є.Суд присяжних: становлення і функціонування (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Право і суспільство. — 2015. — № 5 (2), Ч. 1. — С. 72-77. - Режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/5_2_2015/part_1/14.pdf.
Совгиря О. В.Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних [Електронний ресурс] / О. В. Совгиря, Ю. А. Дещенко // Молодий вчений. — 2015. — № 5 (Ч. 3). — С. 83-86. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/102.pdf.
Солодков А. А. Окремі питання здійснення провадження в суді присяжних / А. А. Солодков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 27(3). - С. 131-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27(3)__34.
Судова психологія : навчальний посібник / М. В. Костицький, В. Я. Марчак та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.
– 453 с.
Шкребець Д. В. Суд присяжних у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Д. В. Шкребець // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 220-224. - Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf.
Шувальська Л. Р. Генеза інституту суду присяжних України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Європейські перспективи. - 2016. - Вип. 1. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2016_1_28.
Шувальська Л. Р. Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 162-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_6_29.
Шувальська Л. Р. Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 6. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_6_30.
Шувальська Л. Р. Суд присяжних як форма народовладдя у демократичній державі [Електронний ресурс] / Л. Р. Шувальська // Право.ua. - 2015. - № 3. - С. 167-172. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pravo_2015_3_31.pdf.
Щерба В. М. До питання про обов'язки присяжних за кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / В. М. Щерба // Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). - С. 170-175. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2014_1(2.1)__30.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 21.09.2017 12.14.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Кривой Рог :: Запитання: 40990  
Женя запитує:
Доброго дня, мені потріна інформація на тему "Використання концепції грошового потоку в економічному аналізі, дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.09.2017 20.43.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40989  
Катерина запитує:
Доброго дня, необхідна інформація у вигляді наукових робіт, тезисов, працей та інш. на тему "Брендинг в процесі управління персоналом підприємства"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Біловодська О. А. Аналіз і оцінка персонального брендингу в умовах підвищення професійного успіху особистості [Електронний ресурс] / О. А. Біловодська, М. В. Пузікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4(1). - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_4(1)__10.
Гетьман О. О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Гетьман, А. І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_2_3.
Запорожан Л. іОсобливості управління персоналом на основі HR-брендингу [Електронний ресурс] / Л. Запорожан, М. Феш, Ю. Запорожан // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(3). - С. 266-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(3)__61.
Кострубська А. Ф. Персональний брендинг як мистецтво досягнення успіху [Електронний ресурс] / А. Ф. Кострубська, Є. М. Забурмеха. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_56.
Пасєка А. С. HR-брендинг у системі управління персоналом / А. С. Пасєка, В. А. Красномовець // Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 4. - С. 132-137.
Сагайдак М. П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми [Електронний ресурс] / М. П. Сагайдак, В. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 85-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_11_13.
Сардак О. В. Брендинг підприємства-роботодавця у системі управління персонал-маркетингом [Електронний ресурс] / О. В. Сардак // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 2. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_2_35.
Сардак О. В. Вибір моделі стратегічного управління персонал-маркетингом підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Сардак // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.1. - С. 177-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.
Сардак О. В. Управління розвитком HR-бренду в умовах маркетингової орієнтації підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Сардак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 2. - С. 589-596. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_83.
Татаревська М. С. HR-брендінг в системі управління персоналом сучасної організації [Електронний ресурс] / М. С. Татаревська, О. В. Сорока, О. О. Лосікова // Економіка і регіон. - 2014. - № 2. - С. 57-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_11.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.09.2017 20.17.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.163014 seconds