Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Катерина із міста: житомир :: Запитання: 40784  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть з пошуком сценарія на випускний вечір старшокласників. Щиро Вам вдячні
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38885

.: Розділ: Сценарії :: 25.05.2017 12.36.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Переяслав - Хмельницький :: Запитання: 40783  
Марина запитує:
Доброго дня!Допоможіть підібрати літературу про гуманізм, гуманістичні цінності, виховання гуманістичних цінностей.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Ми вже відповідали на це запитання раніше: див.,наприклад, відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - № 26421,
Бойко М. Д. Трудове право України: курс лекцій / М. Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335 с.
Болотина Н. Б. Трудовое право Украины : [учебник] / Н. Б. Болотина. – Київ : Викар, 2003. – 725 с.
Даніліна І. В. Співвідношення принципів і норм трудового права / І. В. Даніліна // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25–27 травня 2006 р. / за ред. проф. В. С. Венедіктова. – Харків : Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 233–238.
Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : [учебное пособие] / И. Я. Киселев. – М. : Эксмо, 2006. – 608 с.
Комаров В. А. Трудове законодавство і сучасність / В. А. Комаров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2007. – Вип. 4 – С. 28–35
Лавроненко О. Формування гуманістичних цінностей - важливий аспект виховання молодших школярів/ О. Лавроненко // Рідна школа. -2004. -№ 7-8. - С. 26-28.
Проект нового Трудового кодексу України від 10.12.09 за реєстраційним номером 1108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511

.: Розділ: Освіта :: 24.05.2017 22.51.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: рубіжне :: Запитання: 40782  
олена запитує:
Хто складає наказ про відпустку заст. директора цбс по роботі з дітьми Директор чи зав відділом культури і згідно якого документа. В статуті це не вказано
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Відповідь на Ваш запит див.: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - Бібліотечному фахівцю - Питання №6670. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.05.2017 21.55.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Чернівці :: Запитання: 40781  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Допоможіть мені з літературою до доповіді на тему "Сутність аналітичного мислення в роботі юриста".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua-referat.com/Професійне_мислення_юриста
http://kursak.net/logichna-kultura-praktichnogo-mislennya-yuristiv/
http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3621--6----.html
http://sud.ua/ru/blog/blog/41351-nestandartnst-pravovogo-mislennya-v-robot-yurista
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/logika/25245/
http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf
http://studopedia.su/8_51457_profesiyne-mislennya-yurista.html
http://www.studfiles.ru/preview/5283749/page:59/
https://m.cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalno-analiticheskogo-myshleniya-buduschego-yurista-v-hode-resheniya-professionalno-pedagogicheskih-zadach
http://pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9671/16-Malyshev.pdf?sequence=1
– Юркевич О. М. Особливості практичного мислення юриста : [підрозд. 2.2.1] / О. М. Юркевич // Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / за заг. ред. О. М. Юркевич. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2015. - С. 96-99.


– – Курьянов В.А. Процессуально-правовое мышление в деятельности следователя / В.А. Курьянов // Юристъ - правоведъ*. - 2008. - № 5. - С. 112-115.
– Грачев В.Д. Стиль мышления юриста и формальная логика / В.Д. Грачев
// Философия права. - 2008. - № 2. - С. 34-38.
– Одинцова Г.Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Одинцова Галина Юріївна ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 с.
– Бернюков А. М. Юридичне мислення як гносеологічна основа правової герменевтики / А. М. Бернюков // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 3. - 2006. - С. 385-394.

.: Розділ: Держава і право :: 24.05.2017 18.18.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: м. Львів :: Запитання: 40780  
Марта запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію і літературу до курсового проекту на тему: "Аналіз виробництва атомної енергії та природоохоронних методів з екологічної позиції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Барановська Н. П. Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) [Електронний ресурс] / Н. П. Барановська // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 131-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_17.
Вишневський І. Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти [Електронний ресурс] / І. Вишневський, В. Давидовський, А. Трофименко // Вісник Національної академії наук України. - 2001. - № 9. - С. 12-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_4.
Забулонов Ю. Л. Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики [Електронний ресурс] / Ю. Л. Забулонов, І. О. Золкін // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2013. - Вип. 69. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_10.
Екологічна безпека уранового виробництва : монографія / В. І. Ляшенко, Ф. П. Топольний, М. І. Мостіпан, Т. С. Лісова ; ред.: Ф. П. Топольний; М-во палива і енергетики України, МОНМС України, Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 c. - (Екологія).
Кенсицький О. Г. Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 26. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_26_10.
Костецький М. Р. Розвиток екологічного менеджменту на атомних станціях / М. Р. Костецький // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 214-217.
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 254-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_36.
Патон Б. Майбутнє атомної енергетики [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1.
Попов О. О. Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Моделювання та інформаційні технології. - 2013. - Вип. 70. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2013_70_4.
Романенко В. Д. Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Романенко, М. І. Кузьменко, С. О. Афанасьєв, Д. І. Гудков, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_6_7.
Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / Б. С. Серебренніков // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 3. - С. 94-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_3_9.
Хоменко І. М. Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України [Електронний ресурс] / І. М. Хоменко, Н. В. Закладна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 482-488. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(3)__81.
Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі [Електронний ресурс] / С. В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_8.
Яресько Р. С. Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики [Електронний ресурс] / Р. С. Яресько // Бізнес Інформ. - 2014. - № 6. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_6_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.05.2017 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.702741 seconds