Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42286
   


Автор вопроса: Лара из города: Київ :: Вопрос: 44290  
Лара спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему бакалаврської роботи: "Барокова модель світу у романі Валерія Шевчука "Око прірви"". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31856/08-Dmitruk.pdf?sequence=1
http://eprints.zu.edu.ua/4955/1/4_18.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nvchu_rsd_2013_678_14.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8007/3/krysalo.pdf
https://mydisser.com/en/avtoref/view/22143.html

– Балдинюк В. "Паралельна агіографія" і авторський наратив: комунікативний аспект у романі Валерія Шевчука "Око Прірви" / В.Балдинюк // Слово і час. – 2003. – № 2. – С.63-69.
– Монахова Т. Концепти "дім" і "дорога" у творах Валерія Шевчука : коментар письменника / Т.Монахова // Українська мова й література в школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №1. – С. 90-92.
– Тарнашинська Л. Прояви ірраціонального та інобуття в прозі Валерія Шевчука // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології. – Київ : Вид.дім “Академія”, 2008. – 248 с. – С.292-303.
– Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : Навч. посібник. – Київ : Академія, 2008. – 248 с.
– Макаров А. Людина Бароко / А. Макаров // Сучасність. – 1993. – № 7. – С. 140-149.
– Шевчук З. Як зустрітися поглядом з "Оком прірви" : (Роман В.Шевчука) / З.Шевчук // Українська мова та література. - 2002. - № 20. - С.14-17.
– Балдинюк В. "Паралельна агіографія" і авторський наратив: комунікативний аспект у романі Валерія Шевчука "Око прірви" / В. Балдинюк // Слово і час. - 2003. - № 2. - С. 63-69.
– Блєдних Т. Ю. Образи-символи у романі "Око прірви" Вал. Шевчука / Т.Ю. Блєдних // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2002. - Вип.1. - С. 58-60.
– Соболь В. Око прірви, або Дорога до себе : Шевчук В. Око Прірви / В.Соболь // Вітчизна. - 2001. - № 5-6. - С.134-138.
– Зелінська Л. "Третє авторство" як деконструкція жанру житія святого : (за романами Валерія Шевчука "На полі смиренному", "Око прірви") / Зелінська Л. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб.наук. пр. Вип.6. - Рівне, 1999. - С. 3-14.

.: Раздел: Литература :: 25.05.2020 14.00.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Галига из города: Херсон :: Вопрос: 44289  
Галига спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з бібліографією за темою "Кирило і Мефодій"
Наш ответ:
Добридень, Галино! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бабій Г. Українські нащадки слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / Г. Бабій // Слов'янський світ. - 2012. - Вип. 10. - С. 63-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2012_10_7

Борисова І. Місія "слов'янських апостолів" Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ "Slavoruv apostoli" [Електронний ресурс] / І. Борисова // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 68. - С. 120-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_13

Булгак, О. В. Свято духовної єдності [Текст] : День слов'янської писемності й культури (24 травня) / О.В.Булгак // Календар знаменних і пам'ятних дат"2002. ІІ квартал. - К., 2002. - . - С. 68-72. - Бібліогр.: с.71-72

Винар, Л.Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях [Текст] / Л. Винар // Хроніка 2000. - 2002. - № 49/50. - С. 246-289

Гирич, І. Кирило і Мефодій / І. Гирич // Історія в школах України. - 2001. - № 3. - С. 42-45 ; Історія в школах України. - 2002. - № 1. - С. 48-49

Григорьев, Сергей. "Аз, Бог ведомый, глаголю: добро есть..." [Текст] : миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских - 1150 лет / Сергей Григорьев // Хортиця : українсько-російський літературно-художній та громадсько-політичний часопис Запорізького краю. - 2013. - № 3. - С. 63-76

Дзюба Й.Постаті Кирила і Мефодія в "Хозарському словнику" Мілорада Павича / Й. Дзюба // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 126-132. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Закупень, Н. М.Витоки слов'янської писемності // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 4. - С. 94-95.

Захаржевська В. О. Традиції слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / В. О. Захаржевська // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_15

Значення внеску св.рівноапостольних Кирила і Мефодія в розвиток слов'янської та світової писемності і культури [Текст] : матеріали наук.- практ. конф. 23 травня 1996 р. З фонду ініціатив Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки / Дніпропетровська обласна наукова бібліотека, Дніпропетровський держ. ун-т. - Д. : [б.в.], 1998. - 41 с.

Кирило та Мефодій [Текст] // Видатні болгари в історії України / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. І. Павленко. - К. : Кондор, 2012 = Известни българи в историята на Украйна. - С. 34-49

Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції [Електронний ресурс] / Н. Коберник // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 66. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_66_14

Кріль М.Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов'янських народів // Історія України (Шкільний світ). - 2003.- № 14. - С. 4-9.

Литвинюк, Людмила. Свято українського слова : до Дня української писемності та мови // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 10. - С. 58-63. - Бібліогр.: с. 63.

Мандрик Н. В. Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення [Електронний ресурс] / Н. В. Мандрик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2008. - Вип. 10. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_13

Мараховська, Гретта. Кирило та Мефодій / Гретта Мараховська // Віче. - 2013. - № 1. - С. 21 : іл.Марусин, М. Шляхами святих Кирила і Мефодія - апостолів слов'ян [Текст] / М.Марусин // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 4. - С. 24-27

Марценюк, Степан. Кирило і Мефодй – апостоли-подвижники [Текст] / Степан Марценюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. - 1998. - № 5. - С. 63

Мельков А. Особливості житія святих Кирила і Мефодія на підставі аналізу давньоруських богослужбових текстів / А. Мельков // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 3. - С. 89-94. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Олійник Ю. О. Роль просвітителів Кирила й Мефодія у створенні слов’янської письменності [Електронний ресурс] / Ю. О. Олійник // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми історії України. - 2013. - № 61. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2013_61_16

Святі брати Кирило і Мефодій [Електронний ресурс]. // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_3

Сюндюков, Ігор.Джерело вічного світла : Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // День. - 2015. - 27-28 берез. - С. 8

Шумило С. До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. [Електронний ресурс] / С. Шумило // Сіверянський літопис. - 2016. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_2

.: Раздел: Языкознание :: 25.05.2020 11.48.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Соломія из города: Львів :: Вопрос: 44288  
Соломія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про творчість Юрія Андруховича. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Соломіє! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довілка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 38492. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Ващук І. Колумністика Юрія Андруховича як стильова своєрідність у пресі та телеефірах [Електронний ресурс] / І. Ващук //Теле- та радіожурналістика. — 2017. — Вип. 16. — С. 156-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2017_16_23.
Ващук І. Творчість Юрія Андруховича як об’єкт наукового осмислення [Електронний ресурс] / І. Ващук // Образ. — 2017. — Вип. 1. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2017_1_12.
Баришникова В. П. Геопоетична мандрівка в часі і просторі власного життя у романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / В. П. Баришникова, О. В. Гаврилова // Молодий вчений. — 2017. — № 4.2. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Кискін О.М. Урбаністичний хронотоп в постмодерністському романі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.М. Кискін ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.
Кулінська Я. Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака [Електронний ресурс] / Я. Кулінська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 206-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_40.
Левків К. Автор як іронічний суб’єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / К. Левків // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 190-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_37.
Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2014. — Вип. 11. — С. 136-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2014_11_25.
Ніколаєнко О. О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики ЮріяАндруховича) [Електронний ресурс] / О. О. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_12.
Новицька Л. В. Географія в художньому слові / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 2. — С. 41-42.
Опришко Н. О. Роман "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича: містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисичної осмози [Електронний ресурс] / Н. О. Опришко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2018. — Т. 29(68), № 3. — С. 88-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_3_19.
Поліщук О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2004. — 19 с.
Філоненко Н.М. Група "Бу-Ба-Бу" як явище українського літературного процесу кінця ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Філоненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 20 с.
Чумак Тетяна. Сучасний літературний процес в Україні : готуємося до ЗНО / Т. Чумак // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 7-17.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.

.: Раздел: Литература :: 25.05.2020 11.03.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 44287  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, потрібна література на тему " Журнали з вишивки українські". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Майстерня вишивки. – № 11-12. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 1-2. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 3-4. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 7-8. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 9-10. - 2019.
Майстерня вишивки. –№ 5-6. - 2019.
Українська вишивка. – № 10-12. - 2019.
Українська вишивка. – № 1-2. - 2019.
Українська вишивка. – № 3-4. - 2019.
Українська вишивка. – № 5-6. - 2019.
Українська вишивка. – № 79-81. - 2019.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 24.05.2020 22.17.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Борислав :: Вопрос: 44286  
Ольга спрашивает:
Реалізація принципів соціалістичного реалізму в прозі М.Стельмаха. Головні прийоми і засоби уникання письменником совєтської цензури.
Наш ответ:
Ольго, добридень! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Аврахов, Григорій. Як виникають фальшиві міфи? [Текст] : [М.Стельмах - О.Гончар] / Г. Аврахов // Слово і час. - 1993. - № 6. - С. 40-45 . - (Дискусії. Істина дорожча)

Богатько, Валентина . Стилістичний потенціал неповних структур у мовотворчості Михайла Стельмаха [Текст] / В. Богатько // Наукові записки : Зб. наук. пр. Сер. Педагогіка і психологія / М.І. Сметанський; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 16. - С. 188-191

Врублевська, Тетяна. Народні пісні як один із способів подільської локалізації простору у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" [Текст] / Т. Врублевська // Наукові записки : Зб. наук. пр. Сер. Педагогіка і психологія / М.І. Сметанський; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 16. - С. 191-195

Голованюк, Оксана. Чотири броди життєвої ріки Михайла Стельмаха [Текст] / Оксана Голованюк // Вінницький альбом : літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах / упоряд. В. Б. Петров. - Вінниця, 2016. - 4-й вип. - С. 56-65

Дерезюк, Євгенія. Фольклор у житті і творчості Михайла Стельмаха [Текст] / Є. Дерезюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Кафедра укр. літ-ри. - Вінниця, 2012. - Вип. 7. - С. 312-319. - Бібліогр. в кінці ст.

Дмитренко, Жанна. Світ людяності, правди і краси. До 100-річчя від Дня народження Михайла Стельмаха [Текст] / Ж. Дмитренко // Світлиця. - 2012. - № 2. - С. 11-15
Загороднюк, Василь Степанович Психологізм творчості Михайла Стельмаха [Текст] : монографія / В.С.Загороднюк. - К. : Акцент, 2002. - 192 с. : портр. - Бібліогр.: С.183-191

Драчук Л. І. Звичаї та традиції українців у повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" як засіб формування духовного багатства світу школярів [Електронний ресурс] / Л. І. Драчук // Література та культура Полісся. - 2008. - Вип. 43. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2008_43_15

Єрмоленко С. Дума про землю і розмова з землею у мовомисленні М. Стельмаха [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Культура слова. - 2012. - Вип. 76. - С. 6-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2012_76_3

Загороднюк, Василь. Рукописи не горять [Текст] : [про творчість М. Стельмаха] / В. Загороднюк // Вінницький край. - 2010. - № 2. - С. 129, 131

Килимник, Олег Володимирович. Світ правди і краси [Текст] : проза Михайла Стельмаха / Олег Килимник. - К. : Рад. письменник, 1983. - 219 с.

Кобець, Василь. Зійдуть сніги, і правда проросте [Текст] : мемуарно-публіцистична повість / В. Кобець // Собор. - 2012. - № 1. - С. 3-39 : фотогр.

Ковальчук, Валентина. Поетологічні характеристики роману "Чотири броди" Михайла Стельмаха [Текст] / В. Ковальчук // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Кафедра укр. літ-ри. - Вінниця, 2012. - Вип. 7. - С. 319-326.

Колошук, Надія. Автобіографічні повісті Михайла Стельмаха: нефікційна чи "лірична" проза? [Текст] : [про твори М. Стельмаха] / Надія Колошук // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. наук. пр.: до 105-річного ювілею від дня народж. Михайла Стельмаха / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАПН України, Ін-т педагогіки, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха. - Вінниця, 2017. - С. 15-23. - Бібліогр. в кінці ст.

Комарівська, Н. . Образ Михайлика в дилогії М.Стельмаха "Гуси - лебеді летять" і " Щедрий вечір" [Текст] / Н. Комарівська, О. Мельник // Філологічні студії : зб. наук. ст. - Вінниця, 2006. - Вип. 4. - С. 229-232

Корнієць, Роман. Моя рідня [Текст] : [до 100-річчя від дня народження М. Стельмаха] / Р. Корнієць // Слово педагога. - 2012. - Травень (№ 5). - С. 4

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ Збірник наукових праць Випуск 3(38) . - Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ls/ls_2013_38.pdf

Марич, Сергій. Синтаксична естетика художнього тексту Михайла Стельмаха [Текст] : збірка наукових праць / С. Марич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. Сер. Філософія. - Вінниця, 2003. - Вип. 5. - С. 76-80

Марфіна Ж. "…Округ земля моя хороша, А на ній — моя рідня" (мотив єднання у воєнній ліриці М. Стельмаха) [Електронний ресурс] / Ж. Марфіна // Культура слова. - 2012. - Вип. 76. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2012_76_15

Мех Н. О. Культура як текст: моральні та естетичні домінанти народу у мовосвіті Михайла Стельмаха [Електронний ресурс] / Н. О. Мех // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 194-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_45

Мех Н. "…Слово, зіткане з мужності й ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій" (до розуміння мовосвіту М. Стельмаха [Електронний ресурс] / Н. Мех // Культура слова. - 2012. - Вип. 76. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2012_76_8

Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання [Текст] : зб. наук. пр.: до 105-річного ювілею від дня народж. Михайла Стельмаха / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАПН України, Ін-т педагогіки, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха ; голов. ред. О. М. Куцевол. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 288 с. : іл.

Олійник І. О. Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха [Електронний ресурс] / І. О. Олійник // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 4.13. - С. 185–189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4

Олтаржевська, Людмила. "Моя тема в літературі - любов до людини" [Текст] : сьогодні виповнюється 100 років із дня народження Михайла Стельмаха / Л. Олтаржевська // Україна молода. - 2012. - 24 травня. - С. 13 : фотогр.

Павлів, Ірина. Михайло Стельмах. "Гуси -лебеді летять" - автобіографічна повість про дитинство [Текст] : [розробка уроку з української літератури для учнів 7 класу] / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". - 2015. - № 5/6. - С. 76-90

Подолинний, А. Там, де гуси-лебеді летять [Текст] : [про М.Стельмаха] / А. Подолинний // Слово і час. - 1992. - № 5. - С. 11-13

Про Михайла Стельмаха [Текст] : літ.-крит. матеріали / упоряд. І. М. Дузь. - К. : Рад. письменник, 1972. - 300 с. :

Реалістичний тип творчості: теорія і сучасність : Філол. семінари. Вип. 1 / ред.: М. К. Наєнко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : ВЦ "Київ. ун-т", 1998. - 54 c. - укp.

Савчук Н. Г. Соцреалістичні мотиви в автобіографічних повістях Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять…” та "Щедрий вечір” [Електронний ресурс] / Н. Г. Савчук // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 72. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2006_72_19

Семенчук, Іван Романович. Михайло Стельмах [Текст] : нарис творчості / І. Р. Семенчук. - К. : Дніпро, 1982. - 230 с.

Сивак Л. М. Духовно-етична проблематика у ліро-епосі Михайла Стельмаха "Чотири броди": мотив гріха і покари [Електронний ресурс] / Л. М. Сивак // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 31. - С. 338-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_99

Славинський, Микола. "Усе життя ходимо біля землі, хліба, меду, сонця..." [Текст] : [про 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха] / М. Славинський // Віче. - 2012. - № 9 (травень). - С. 66

Сом, Микола. "Вмирай вмирай, а жито сій" [Текст] : до 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха : [спогади] / М. Сом // Літературна Україна. - 2012. - 24 травня. - С. 5 : іл.

Стежко С. О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" [Електронний ресурс] / С. О. Стежко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 37(2). - С. 322-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__50

Ткачук М. П. Художній світ роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" [Електронний ресурс] / М. П. Ткачук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 31. - С. 342-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_100

Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Д. Чижевський; ред.: М. Наєнко. - К. : Просвіта, 1999. - 117 c. - укp.

Штонь, Григорій Максимович. Романи Михайла Стельмаха [Текст] / Г. М. Штонь. - К. : Наук. думка, 1985. - 262 с.

Штонь, Г. Дещо про все і Михайла Стельмаха осібно ... [Текст] : [про М. Стельмаха] / Г. Штонь // Слово і час. - 1992. - № 5. - С. 9-11

.: Раздел: Литература :: 24.05.2020 15.30.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.321467 seconds