Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41204
   


Автор запитання: Беата із міста: Берегово :: Запитання: 43181  
Беата запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату за темою: принципи управління освітою.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Беато!
Пропонумо Вам переглянути наступні джерела:
Контроль як функція управління: сутність контролю як функції управління // Школа. - 2010. - № 1. - С. 12-23
Юлдашев, А. Управление качеством гуманитарного образования: тенденция и принципы] / А.Юлдашев // Персонал. - 2002. - № 1. - С. 58-62. - Бібліогр.: 6 назв
Лігоцький, А. Наукові принципи управління підготовкою фахівців з вищою освітою / А.Лігоцький // Рідна школа. - 1999. - № 11. - С. 20-22
Онищук, Людмила. Організаційно-методичні принципи децентралізованого управління професійно-технічною освітою / Людмила Онищук // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 19-22. - Бібліогр. в кінці ст.
Кухарчук П.М. Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти як науково-практична проблема / П. М. Кухарчук // Вісн. НАДУ. – 2008.– № 1. – С. 192–202
Огаренко, Віктор.Концепція управління освітою в Україні / В. Огаренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С.211-217.
Огаренко, Віктор. Критерії ефективності управління вищим навчальним закладом / В. Огаренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 2. – С.248-253.
Горбань, Олександр. Управління взаємодією навчальних закладів різного рівня у навчально-виховному комплексі / О. Горбань, В. Огаренко, О. Тягушева // Освіта і управління. – 2008. – № 2/3. – С.64-
Кіндзерський, Сергій. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі / С. Кіндзерський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – Вип.1. – С.425-431. 69.
Книшик С. І. Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні[Електронний ресурс] / С. І. Книшик // Ефективність державного управління. - 2016. - Вип. 1-2(1). - С. 69-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(1)__9
Олійник В. В. Принципи побудови та функціонування системи державного управління післядипломною освітою [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 15. - С. 133-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_15_28
Мануйленко В.В. Організаційно-методичні засади удосконалення управління освітою на районному рівні: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.В. Мануйленко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
http://uk.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/shkolznv2.pdf
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part2/010.htm
https://westudents.com.ua/glavy/50162-printsipi-upravlnnya-osvtoyu.html
https://studopedia.com.ua/1_411157_Innovatsiyna-pedagogichna-diyalnist.html
https://studfiles.net/preview/5512173/page:138/
http://studentam.net.ua/content/view/4407/85/
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/printsipi-upravlinnya-osvitoiu-i-shkoloiu.html
https://stud.com.ua/46528/pedagogika/printsipi_upravlinnya_osvitnimi_sistemami
https://www.br.com.ua/referats/Pedagogica/10636.htm

.: Розділ: Освіта :: 14.06.2019 22.29.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Полтава :: Запитання: 43180  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти реферат на тему Філософія освіти:стан,проблеми і перспективи.
Наша відповідь:
Олександре, добрий день! За умовами довідки, ми не шукаємо готові реферати (див. Правила). Для того, щоб ви написали реферат, радимо звернутися до вже виконаних довідок через розширений пошук 25726, 35512, 40873, а також опрацювати такі джерела інформації:

Андрущенко, В. Освіта без насильства / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2017. - № 3. - С. 7-12.

Базалук О. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання / Олег Базалук http://www.info-library.com.ua/books-text-11801.html

Базалук, Олег. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління. - 2013. - № 1/2. - С. 73-79.

Вдовиченко Є.Місія філософії освіти в реформуванні освітньої системи України / Євген Вдовиченко // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. - 2017. - Випуск 10,- С. 17-22.
Вихрущ А. В. Філософія освіти як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / А. В. Вихрущ // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 4. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_5

Ємельянова Т. Місце філософії в системі освіти ХХІ століття [Електронний ресурс] / Т. Ємельянова // Молодь і ринок. - 2011. - № 5. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_5_20

Клепко С.Ф. Філософія освіти в Європейському контексті. / С. Ф. Клепко – Полтава:ПОІППО, 2006. – 338 с.

Конох М. С. Формування нової філософії освіти в Україні: соціально-філософський аналіз.– К.: Вища школа, 2001.– 223 c.

Кремень, В. Г. Філософія освіти ХХІ століття [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2003. - № 1. - С. 6-16.

Лисакова І. Філософія освіти: гуманістичний вимір [Електронний ресурс] / І. Лисакова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 6(2). - С. 279-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_6(2)__42

Матвієнко П. Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі [Електронний ресурс] / П. Матвієнко // Versus. - 2014. - № 1. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2014_1_14

Мінц М. О. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти [Електронний ресурс] / М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. - 2015. - Т. 257, Вип. 245. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_257_245_11

Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: Монографія. — К.: Педагогічна думка, 2007. — 257 с.

Муратова І. А. Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти [Електронний ресурс] / І. А. Муратова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - № 2. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2010_2_8

Пеньковець О. М. Розвиток філософії освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Пеньковець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 115. - С. 195-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_115_52

Приятельчук, Анатолій. Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів / А. Приятельчук // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2013. - № 8. - С. 56-59.

Редько В. Філософія освіти: цінності міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / В. Редько // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2008. - Вип. 8. - С. 227-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2008_8_22

Романенко М. Філософія освіти: проблеми конституювання [Електронний ресурс] / М. Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2013. - № 2. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_2_5

Сингаївська А. М. Філософія освіти та її концептуалізація у століття освіти [Електронний ресурс] / А. М. Сингаївська // Гуманітарний часопис. - 2007. - № 4. - С. 87-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2007_4_13

Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – Київ. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4052/1/Philosophy of Education.pdf

Черепанова С. О. Філософія освіти: духовність родового самопізнання [Електронний ресурс] / С. О. Черепанова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2013. - Вип. 41(1). - С. 300-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_41(1)__29

.: Розділ: Освіта :: 14.06.2019 06.14.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43179  
Моніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату за темою: Управління і керівництво школою.Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гнатюк Л. Інноваційні технології управління навчальним закладом "Школа успіху" / Л. Гнатюк // Директор школи. – 2014. – № 8. – С. 42-54.
Жабінцева М. Сучасний погляд на інноваційну модель керівництва школою / М. Жабінцева // Директор школ . – 2014. – № 2. – С.27-30.
Загоруйко М. О. Ефективність управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи / М. О. Загоруйко. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/punpu_2011_3-4_11.pdf
Красовський М. Проблеми підвищення ефективності управління роботою школи / М. Красовський. – К. : Наукова думка, 1978. – 48 с.
Луцик Л. Школознавство : підручник / Л. Школознавство. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 115 с.
Павлютенков Є. М. Труднощі та обмеження діяльності директора школи і шляхи їх подолання: управлінський аспект / Є. М. Павлютенков // Управління школою . – 2012. – № 25-27. – С. 2-28.
Сбоєва Л. Інновації в управлінській діяльності загальноосвітнього закладу / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С.113-123.
Сорочан Т. М. Управління школою за В. Сухомлинським / Т. М. Сорочан // Наукові записки. – Випуск 78(2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С.252 –257. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/703945/1/Сорочан_13.pdf
Сорочан Т. Управління навчальним закладом : стратегії та технології / Т. Сорочан // Управління освітою. - 2011. - № 4. - С. 15-20.
Управлінська діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12494/1/Саврай_О_В_Дипломна.pdf
Управління освітою та шкільна автономія : погляд зі школи : аналітична доповідь / за заг. ред. Л. І. Паращенко. – К. : 2UP, 2013. – 64 с. – Режим доступу: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/5/7/Anketa_dyrektory.pdf
Управління школою. Функції управління та функції керівників школи // С. П. Максимюк. Педагогіка. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/glavy/49261-4-upravlnnya-shkoloyu-funkts-upravlnnya-ta-funkts-kervnikv-shkoli.html
Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf
Черновалова Н. Інтерактивні технології в управлінні / Н. Черновалова // Директор школи. – 2011. – № 1. - С. 10-12.
Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2013. – № 13-15. – С. 89-95.
Шульга Л. Сучасний погляд на управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Шульга // Освіта і управління. – 2006. – № 3-4. – С. 138-143.
https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14558/
http://studentam.net.ua/content/view/2281/97/
https://pidruchniki.com/14140113/pedagogika/upravlinnya_shkoloyu_funktsiyi_upravlinnya_funktsiyi_kerivnikiv_shkoli
https://stud.com.ua/46533/pedagogika/funktsiyi_upravlinnya_shkoloyu
https://studopedia.su/16_185644_upravlinnya-i-kerivnitstvo-shkoloyu.html

.: Розділ: Освіта :: 13.06.2019 22.59.20 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 43178  
Света запитує:
Доброго дня підкажіть які твори є І.Роздобутько в бібліотеці
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні видання Ірен Роздобудько. Чекаємо на Вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60. Тел.: (38044) 443–25–30, (38044) 443–26–31
Роздобудько І. Амулет Паскаля / І. Роздобудько — Харків : Фоліо, 2008. — 189 с. — (Література).
Роздобудько І. Арсен : повість / І. Роздобудько. — Київ : Грані-Т, 2012. — 220 с.
Роздобудько І. Гра в пацьорки : оповідання / І. Роздобудько. — Київ : Нора-Друк, 2009. — 239 с.
Роздобудько І. Ґудзик : (психолог. драма) / І. Роздобудько. — Харків : Фоліо, 2008. — 222 с. — (Колібрі).
Роздобудько І. Гудзик-2. Десять років по тому : роман / І. Роздобудько ; обкл. Ю. Волгіна. — Київ : Нора-Друк, 2015. — 319 с. — (Читацький клуб).
Роздобудько І. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : роман-алюзія / І. Роздобудько. — Харків : Фоліо, 2008. — 287 с. — (Література)
Роздобудько І. Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна / І. Роздобудько ; худож. А. Баранова, К. Білєтіна, А. Котова, О. Новікова, О. Полоскіна ; ред. М. Саранчук. — Київ : Грані-Т, 2007. — 143 с. : іл. — (Життя видатних дітей).
Роздобудько І. ЛСД. Ліцей слухняних дружин : роман / І. Роздобудько ; передм. Т. Вергелес ; картини авт. ; дизайнер обкл. Т. Коровіна. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. — 317 с. : іл.
Роздобудько І. Одного разу... : неправил. кн. : роман / І. Роздобудько, Ірен ; іл. авт. ; дизайнер обкл. Т. Коровіна ; [передм. Л. Ворониної]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 220 c. : іл.
Роздобудько І. Оленіада / І. Роздобудько ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2016. — 220 [2] с. : іл.
Роздобудько І. Останній діамант міледі : авантюр. роман / І. Роздобудько. — Харків : Фоліо, 2007. — 223 с. — (Колібрі).
Роздобудько І. Перейти темряву / І. Роздобудько — Харків : Фоліо, 2012. — 155 с. : портр. — (Графіті).
Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки : роман / І. Роздобудько ; худож. А. Печенізький ; передм. В. Марченка. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 220 с. : іл.
Роздобудько І. Пригоди на невідомому острові / І. Роздобудько ; мал. О. Грищенко. — Київ : Теза, 2008. — 156 с. : іл. — (Пригодницька бібліотека).
Роздобудько І. Пригоди на острові Клаварен : повість / І. Роздобудько; худож. Н. Дойчева-Бут. — Київ : Грані-Т, 2011. — 119 с. : іл.
Роздобудько І. Прилетіла ластівочка : роман / І. Роздобудько ; дизайн обкл. В. Бариби. — Київ : Нора-Друк, 2018. — 299, [4] c. : іл.
Роздобудько І. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю : роман / І. Роздобудько ; іл.. авт. — Київ : Нора-Друк, 2011. — 236 с. : іл.. — (День Європи)
Роздобудько І. Якби : [роман] / І. Роздобудько ; [мал. авт.]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 254 с. : іл.
Роздобудько І. Якби : 13 днів між життям та... іншим життям! / І. Роздобудько. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 254 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 13.06.2019 14.42.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 43177  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу про ці видавництва, щиро дякую.: 1)Видавництво для школи і дому(Львів, близько 1930рр.); 2)Видавництво Кремінецького Повітового Союзу Кооперативів на Волині. Друкарня Братів Юзефових (Кремінець, близько 1920рр.); 3)Видавництво "Універсальна бібліотека" Івана Ставничого (1934рр.)
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бучик О. Станиславівські оголошення: українська газета давнього міста
https://kurs.if.ua/news/stanyslavivski_ogoloshennya_ukrainska_gazeta_davnogo_mista_43298.html/

Васьківська, О.Відродження національного книговидання: 1918 рік [Текст] / О. Васьківська, А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 26-31.

Васьківська, О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 12. - С. 25 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.

Володимир Радзикевич : ювілейний збірник / [мовний редактор Іван Ставничий] ; Український музей-архів у Клівленді. - Клівленд : Український музей-архів, 1966. - 99, [1] с. : фотоіл.

Давидюк, Р. П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) [Текст] / Р. П. Давидюк // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2016. - № 8. - С. 53-57. - Бібліогр. 36 назв

Дубова Т. Видавництва, бібліотеки, музеї, архіви Львова в інформаційному полі журналу "Кіевская старина" (1882 - 1906) / Т. Дубова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. - 2007. - Вип. 15. - С. 175-181.

Ждан М. Іван Ставничий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Zhdan_Mykhailo/Ivan_Stavnychyi_1891-1973.pdf

Кременецький “Малий Кобзар”, 1922 [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://irp.te.ua/kremenets-ky-j-maly-j-kobzar-1922/

Пиндус. Б. Ставничий Іван // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. —С. 326.

Ставничий Іван (1891-1973 рр.) https://library-tovste.at.ua/index/stavnichij_ivan/0-32

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914 - 1939 : бібліогр. покажч. Т. 2. 1920 - 1923 / ред.: М. М. Романюк; уклад.: М. А. Ільницька, Л. І. Ільницька, Л. Я. Кужель; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л., 2012. - 802 c.

Цендра Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть [Текст] / Н. Цендра // Науковий світ. - 2008. - № 6. - С. 26-29.

Чернихівський, Г. Кременецьке видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, 1922 [Текст] / Г. Чернихівський // Портрети пером / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — С. 122—126.
* * *
Гоголь М. В. Ревізор / у редакції з передмовою та поясненням д-ра Івана Брика. - Ч. 5-5а - Львів: Видавництво "Для школи і дому", накладом друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1927.

Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Не той став [Текст] : повість / Іван Левицький-Нечуй; у ред., з передм. та поясн. Д-ра Івана Брика. - У Львові : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1927. - 160 с. - (Видавництво "Для школи і дому" ; ч. 6-6а).

Українка Леся У пущі : драматична поема в 3-х діях / Леся Українка ; у ред. й з передм. та поясн. А. Крушельницького. – Львів : Накл. книгарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1926. – IX, 94с. – (Видавництво "Для школи і дому" ; № 1)

Шевченко, Тарас. Кобзар : повне видання в трьох томах / Тарас Шевченко ; у редакції з передмовою та примітками Івана Ставничого. - Станіславів : Накладом "Універсальної бібліотеки", 1934- - 3 т. : портр. -( Універсальна бібліотека ; ; ч. 1-3).821.161.2-1

Шевченко Т. Кобзар : повне видання з поясненнями. Т. 1. Романтична доба творчості Тараса Шевченка (до кінця 1842 р.). Ч. 1. / Т. Шевченко ; зладив, передм. Др. М. Сабат. — Л. : [Для школи і дому], 1929. — 72 с. — (Видавництво «Для школи і дому»).

Шевченко Т. Кобзар : повне видання з поясненнями. Т. 1. Романтична доба творчості Тараса Шевченка (до кінця 1842 р.). Ч. 2 / Т. Шевченко ; зладив Др. М. Сабат. — Л. : [Для школи і дому], 1929. — 119, [3] с. — (Видавництво «Для школи і дому»).

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.06.2019 20.37.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.892032 seconds