Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42348
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 44354  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Можливо знайти словники з риторики українською мовою. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Перегляньте наступні джерела:
Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач. – Київ : МАУП, 2006. –. 280 с.
Сагач Г. М. Похвальне красномовство : практ. посібник / Г. М. Сагач ; Ін-т змісту і методів навчання. - Київ : [б.в.], 1996. - 156 с.
Макович Х. Я. Словник термінів і понять з риторики [Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, Н. О. Капітан. – Львів, 2016. – 140 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3431/Риторичний словник.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Словник української мови : академ. тлумачний словник (1970-1980) : в 11-ти тт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 1.06.2020 13.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Кропивницький :: Запитання: 44353  
Богдан запитує:
Доброго дня! За інформацією М. П. Чабана, наведеною в публікації "Книгар Дмитро Лисиченко" (2005), в 1920-і рр. у дитячому часописі "Червоні квіти" (з меншим ступенем вірогідності - журналі "Життя й революція") публікувались якісь переклади з Фенімора Купера авторства Марії Лисиченко. Як можна перевірити, чи відповідає це дійсності. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Перегляньте статтю, де можливо, підтверджується публікація перекладів М. Лисиченко даних творів Ф. Купера:
Лисиченко Д. Короткий огляд української видавничої діяльності преси та книготоргівлі на Катеринославщині [Електронний ресурс] / Д. Лисиченко // Бібліологічні вісті. – 1930. - № 2, № 3. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=149.

.: Розділ: Література :: 1.06.2020 12.15.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44352  
Лариса запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка джерела інформації на тему «Рафаель Санті – співець божого образу». Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Жабцев В. М. Санти Рафаэль / В. М. Жабцев. – Мн. : Харвест, 2009. – 128 с. – (Гении мировой живописи).
Бутенко Р. К. Відродження в історії європейської цивілізації [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Р. К. Бутенко, А. П. Іржавська. – Черкаси : , 2014. – 72 с. - Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/39/1/Відродження комплекс.pdf.
Безукашвили И. Рафаэль Санти [Електронний ресурс] / И. Безукашвили // Человек без границ. – 2009. - № 11. – С. 32-37. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/rafael-santi/viewer.
Вірченко І. Духовність у творах мистецтва [Електронний ресурс] / І. Вірченко // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/lessons_summary/music/5799/. – Назва з екрану.
Дажина В. Д. Рафаэль Санти – мастер высокой реальности [Електронний ресурс] / В. Д. Дажина // Культура и время. – 2011. - № 3. – С. 74-85. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/v-d-dazhina-rafael-santi-master-vysokoy-realnosti/viewer.
Нікіфорова І. Рафаель Санті [Електронний ресурс] / І. Нікіфорова // Bibliograph.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/kRafael/index.htmpdf. – Назва з екрану.
Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Історія мистецтв : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/istoriamitectv/home/vidrodzenna/visoke-vidrodzenna/rafael-santi. – Назва з екрану.
Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Сім променів : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://7promeniv.com.ua/zhyvopys/90-renesans/59-rafael.html. – Назва з екрану.
Розквіт живопису. Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Www.lisovykh.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/wwwlisovykhcom/rozkvit-zivopisu-rafael-santi. – Назва з екрану.
Сонце Ренесансу. Рафаель – майстер гармонії [Електронний ресурс] / підгот. І. О. Боратинська, В. Я. Новосад // Науково-технічна бібліотека Нац. лісотехн. ун-ту України : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/561-sontse-renesansu-rafael-maister-harmonii. – Назва з екрану.
Цигичко С. П. Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтва, архітектури і містобудування», модуль № 3 «Мистецтво, архітектура і містобудування Західної Європи епохи Відродження» (для студ. 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») / С. П. Цигичко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 83 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21670/1/СЮ_печ_вар_поз18Л_пл2010_Конспект_лекцій.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.06.2020 09.31.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44351  
Лариса запитує:
Доброго дня!Чи правильно ми систематизуемо збірки творів різних авторів :821(100)(082)або 821(4/9)(082)У збірку твори французських,англійських, американських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Правильна систематизація збірки творів різних авторів - 821(100)(082).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 1.06.2020 08.47.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 44350  
Тетяна запитує:
Вітаю, дуже потрібно 8. БІБЛІОГРАФІЯ РОБІТ Володимира Панасовича Круца З ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ’ЯТОК НА УМАНЩИНІ, дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Круц В. А. Животноводство в экономике трипольской культуры // Stratum plus. - 2001-2002. — № 2. — C. 179-186.
Круц В. А. Из работ Киевской экспедиции 1965-1966 гг. / В. А. Круц, Д. Я. Телегин // Археологические исследования на Украине 1965-1966 гг. — 1967. — Вып. 1. — С. 3-9.
Круц В. А. Исследование крупного поселения трипольской культуры у с. Тальянки [Черкас. обл.] / В. А. Круц, С. Н. Рыжов, Н. В. Рындина // АО 1985 г. — Москва. — 1987. — С. 353-354.
Круц В. А. Исследования Днепровской экспедиции / В. А. Круц, А. И. Кубышев, О. В. Сухобоков О.В. // АО 1972 г. - 1973. — С. 296-297.
Круц В. А. К истории населения трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра // Первобытная археология: материалы и исслед.: сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. — Киев : Наук. думка, 1989. — С. 117-132.
Круц В. А. Крупные трипольские поселения: к истории энеолитического населения Буго-Днепровского междуречья // Задачи советской археологии в свете решении XXVII съезда КПСС: тез. докл. Всесоюз. конф. (Суздаль, 1987 г.). — Москва : Наука, 1987. С. 133-135.
Круц В. А. Планировка поселения у с. Тальянки и некоторые вопросы трипольского домостроительства [Черкас. обл.] // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: тез. докл. I полевого семинара. — Тальянки. — 1990. — С. 43-47.
Круц В. А. Позднетрипольськие племена Среднего Поднепровья. – Киев : Наук. думка, 1977. — 160 с.
Круц В. А. Работы Тальянского отряда / Круц В.А., Рыжов С.Н. // АО 1981 г. — Москва. — 1983. — С. 278.
Круц В. А. Работы Трипольской экспедиции [Черкас. обл.] // АО 1984 г. - Москва, 1986. — С. 257-258.
Круц В. А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / В. А. Круц, А. И. Кубышев // Археологические исследования на Украине 1967 г.-1968. — Вып. 2. — С. 46-49.
Круц В. А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / Круц В.А., Кубышев А.И. // Археологические исследования на Украине 1968 г. - 1971. — Вып. 3. — С. 70-73.
Круц В. А. Тальянки - поселение трипольской культуры на Буго-Днепровском междуречье / В. А. Круц, С. Н. Рыжов // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины: путеводитель совместного сов.-фр. полевого семинара по теме «Динамика взаимодействия между естеств. средой и доист. обществами». — Москва : Наука, 1984. — С. 26-29.
Круц В. А. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследование 2001 г. / В. А Круц, А. Г. Корвин-Пиотровский, С. Н. Рыжов : ИА НАН Украины. - Киев, 2001. — 110 с.
Круц В. А. Трипольцы и леса Буго-Днепровского междуречья // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м. Збараж, 20-25 серпня 2001 року. -Збараж. : Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. — С. 19-22.
Круц В. О. Верхньодністровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані прозв’язки трипільців з населенням болгарської і лендельської культур / В. О. Круц, С.М. Рижов // Археологія. — 1997. — № 2. — С. 24.
Круц В. О. Етнокультурний склад населення. Побут і матеріальна культура // Давня історія України: в 3-х т. — Київ : Наук. думка, 1997. — Т. 1. — С. 234-308.
Круц В. О. Нове про етапи заселення Київського Подніпров’я племенами трипільської культури // Матеріали XIII конф. ІА АН УРСР, присвяченої 50-річчю АН УРСР (Київ, 1968 р.). — Київ : Наук. думка, 1972. — С. 102-104.
Круц В. О. Новий могильник софіївського типу біля с. Завалівка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1968. — Т. 21. — С. 126-130.
Круц В. О. Новий могильник трипільської культури в Подніпров’ї [Київ] // XV наук. конф. присвячена 50-річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тези пленар. 1 сек. доп. (результати польових археол. досліджень 1970-1971 рр. на території України) / АН УРСР. — Одеса, 1972. — С. 102-103.
Круц В. О. Нові матеріали трипільської культури в Києві // Археологія: республ. міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 1976. — Вип. 19. — С. 93-95.
Круц В. О. Пам’ятки трипільської культури Східної Волині [Житомир. та Хмельниц. обл.] / В.О. Круц, С.М. Рижов // Минуле і сучасне Волині: тез. доп. та повідомл. 2-ї Волинської історико-краєзнавчої конф. (26-28 трав. 1988 р.). — Луцьк, 1988. — Ч. 2. — С. 105-108.
Круц В. О. Пізньотрипільське поселення поблизу с. Софієвка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1969. — Т. 22. — С. 203-209.
Круц В. О. Поселення-гіганти [Черкаська та Кіровоградська обл.] // Пам’ятки України. — 1986. — № 1. — С. 19-22.
Круц В. О. Поселення-гіганти трипільської культури в межиріччі Південного Бугу й Дніпра // Трипільська цивілізація у спадщині України. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2003. — С. 182-194.
Круц В. О. Робота Чапєвського загону Київської археологічної експедиції [1966-1967 рр.] / В.О. Круц, А. І. Кубишев // УІЖ. — 1968. — № 11. — С. 156-157.
Круц В. О. Розкопки в Козаровичах // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ. — 1972. — Вип. 4. — С. 90-95.
Круц В. О. Трипільський могильник з обрядом тілопокладення поблизу Києва // Археологія: республ. міжвід. зб. наук. пр. – Київ. — 1975. — Вип. 15. — С. 41-50.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2020 23.56.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.542644 seconds