Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42723
   


Автор вопроса: Валерія из города: м.Одеса :: Вопрос: 44730  
Валерія спрашивает:
Добрий вечір. Знайдіть будь-ласка критику до поезій Зеров. М. Цикл "Київ". Поезії Pro modo, Обри, Саломея, Суниці, Сон Святослава, Аргонавти.
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Баган О. Змужніла поезія : сторінка інтелектуала : [українські поети-неокласики] / О. Баган // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. — 2013. — № 9. — С. 2-14.
Баган О. Інтерпретація творчості поетів-неокласиків у школі / О. Баган // Дивослово. — 2013. — № 9. — С. 50-56.
Векуа О. Націоцентрична проблематика у публіцистиці й поетичній творчості Миколи Зерова [Електронний ресурс] / О. Векуа // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2018. — Вип. 10. — С. 24-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2018_10_8
Макар І. Античні мотиви у поезії Миколи Зерова [Електронний ресурс] / І. Макар // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2012. — Вип. 648-649. — С. 109-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2012_648-649_19
Назарець В. Адресована лірика Миколи Зерова [Електронний ресурс] / В. Назарець // Південний архів. Філологічні науки. — 2016. — Вип. 65. — С. 141-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2016_65_24
Палаш А. Лінгвокультурний концепт "Київ" у поетичній мові Миколи Зерова [Електронний ресурс] / А. Палаш // Культура слова. — 2019. — Вип. 90. — С. 96-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2019_90_11
Томчук О. Ф. Поетикальні особливості лірики Миколи Зерова [Електронний ресурс] / О. Ф. Томчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2011. — Вип. 31. — С. 139-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2011_31_30

.: Раздел: Литература :: 27.09.2020 16.49.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Ужгород :: Вопрос: 44729  
Ірина спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми «Фантастичні образи та мотиви у романі Миколи Дашкієва «Загибель Уранії». Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Катиш Т. В. Використання технічних термінів у мові української наукової фантастики ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. В. Катиш // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2019. — № 1. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2019_1_11
Компанович М. С. Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50–80-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. С. Компанович // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2014. — № 3. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2014_3_9
Логвіненко Н. "Романтика — це коли хочеться жити яскравим життям… І не страшно вмирати!" Вивчення фантастичних творів Миколи Дашкієва [Електронний ресурс] / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 12. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_12_11
Осадча О. Мова української фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. Осадча // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 145-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_24

.: Раздел: Литература :: 27.09.2020 14.44.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Житомир :: Вопрос: 44728  
Олександра спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи за темою "2D анімація як компонент сучасної реклами в Україні"
Наш ответ:
Добрий день, Олександро! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Владимирська Г. Реклама : навч. посіб / Г. Владимирська, П. Владимирський. — Київ : Кондор, 2009. — 334 c.
Гринько А. Реклама в Україні: поняття, види та порядок розміщення [Електронний ресурс] / А. Гринько // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 254-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_45.
Дурняк Б. Розробка і дизайн рекламних видань. Комп'ютерні технології в рекламі : [навч. посіб.] / Б. Дурняк, А. Батюк, М. Назаркевич, О. Мриглод. — Львів. : Укр. акад. друкарства, 2011. — 196 c.
Євсєєв О. Комп'ютерна анімація : конспект лекцій / О. Євсєєв, Н. Прибиткова; Харк. нац. екон. ун-т. — Харків, 2007. — 104 c.
Мурашко М. Зв’язок озвучування із засобами виразності анімації у відео-рекламі [Електронний ресурс] / М. Мурашко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 7. — С. 41-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_7_10.
Фурманкевич Н. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : монографія / Н. Фурманкевич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 173 c.
Хавкіна Л. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Л. Хавкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 32 c.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 27.09.2020 12.54.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Харків :: Вопрос: 44727  
Оксана спрашивает:
Добрый день) подскажите, пожалуйста статьи на тему: Методологічні підходи як підгрунтя підготовки вихователя дошкільного закладу до розвитку музично-творчих здібностей дітей. спасибо большое)
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Желан А. В. Формування музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ під час навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / А. В. Желан // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2015. — № 4. — С. 186-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_4_34
Кривошея Н. Принципи формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. Кривошея // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2019. — Вип. 9. — С. 126-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2019_9_14
Савченко Р. А. Кооперовано-діяльнісний підхід як методологічна основа формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника ДНЗ [Електронний ресурс] / Р. А. Єавченко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. — 2014. — № 5-6. — С. 124-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2014_5-6_20
Савченко Р. А. Методика поетапного формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника ДНЗ [Електронний ресурс] / Р. А. Савченко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 393-396. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_83
Савченко Р. А. Музично-педагогічна компетентність майбутнього вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу: теорія та методика : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. пед. закл. ІІІ та ІV ступенів акредитації / Р. А. Савченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 299 c.
Савченко Р. А. Формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів і музичних керівників дошкільних навчальних закладів у процесі навчальної практики [Електронний ресурс] / Р. А. Савченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 8. — С. 263-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_8_31
Савченко Р. Використання ігрових технологій у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів / Р. Савченко // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2014. - № 3. - С. 90-96.
Савченко Р. Методика контролю та оцінювання кооперованого навчання майбутніх вихователів та музичних керівників ДНЗ у формуванні їх музично-педагогічної компетентності [Електронний ресурс] / Р. Савченко // Педагогічний дискурс. — 2014. — Вип. 17. — С. 154-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2014_17_31
Савченко Р. Спецкурс "Актуальні питання теорії і методики формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів" [Електронний ресурс] / Р. Савченко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 33. — С. 102-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_33_17
Савченко Р. Теорія і методика формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Р. Савченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 43 с.
Савченко Р. Формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу [Текст] : монографія / Р. А. Савченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — 297 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 25.09.2020 22.49.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Козятин :: Вопрос: 44726  
Ірина спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з розшуком статей і книг на тему « Війна у В'єтнамі 1959-1975 років».Щиро дякую.
Наш ответ:
Ірино, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Ань Хоанг. Взрыв / пер. с вьет. С. Афонина ; предисл. И. Зимониной ; рис. А. Лурье. - М. : Детская литература, 1981. - 48 с. : іл.

Дэвидсон, Филипп. Война во Вьетнаме (1946-1975) [Текст] : мемуари / Ф. Б. Дэвидсон. - М. : Изографус, 2002. - 816 с. : фото. - (Колониальные войны и локальные конфликты)

Евсеев, В. М. Морские перевозки в интересах вооружённых сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. [Текст] / В. М. Евсеев // Военно-исторический журнал. - 2009. - № 4. - С. 10-16

Єжижанський, Олег. Падіння Сайгона [Текст] : 40 років тому закінчилася В'єтнамська війна / Олег Єжижанський // Історія . - 2015. - Червень, № 6. - С. 10-11

Зусманович, Д. Д. Начало прямой военной интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965) [Текст] / Д. Д. Зусманович // Вестник Московского университета. Сер. 8 , История : Научный журнал. - 2013. - № 2. - С. 91-104

Козицький, Андрій Михайлович.Новітня історія Азії та Африки : Навч. посіб. для студ. / Львівський національний університет. - Львів : Афіша, 2004. - 430 с. : ілюстр.

Країни світу : Азія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко [та ін.] ; худож.-іл. Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с. : фотоілюстр. - (Дитяча енциклопедія).

Лесной, Н. После войны [Текст] / Н. Лесной // GEO. - 2006. - № 2. - С. 104-109
Мосяков, Д. В. Внешняя политика Вьетнама в годы второй индокитайской войны (1964-1975) / Д. В. Мосяков // Восток. - 2005. - № 2. - С. 51-62.

Терлиця, Петро.Те, що ховалося за серпанком війни : "Ярославів Вал" презентував в'єтнамський роман Івана Корсака // Літературна Україна. - 2018. - 3 трав. - С. 11.

У горнилі локальних воєн... : нариси, спогади, вірші, пісні / упоряд. О. В. Зайченко, М. М. Коструба, В. М. Устинова ; худож. оформ. М. М. Коструба ; дизайн обкл. Ю. В. Коваленко. - Умань : АЛМІ, 2014. - 535 с. : 11 окр. арк. фотоіл.

Цветов, П. Вьетнам - США [Текст] : зигзаги истории / П.Цветов // Азия и Африка сегодня. - 2001. - № 10 . - С. 12-14.

.: Раздел: История :: 25.09.2020 15.13.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.397988 seconds