Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41587
   


Автор запитання: Зоряна із міста: Ужгород :: Запитання: 43518  
Зоряна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу, яка доступна в Інтернеті, на тему: "Комунікативний кодекс". Наперед вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоряно! Радимо переглянути:
1. Семенюк, О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібн. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240 с.
2. Дегтярьова, К.В. Основи теорії мовної комунікації : навч.-метод. посібн. для студентів факультету філології та журналістики напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова та література» [Електронний ресурс] / К.В. Дегтярьова; Полтавський національний пед. університет ім. В.Г. Короленка. – Електрон. дан. - Полтава, 2012. – Режим доступу http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5045/1/Degtyarova.pdf (дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
3. Комунікативний кодекс. Конвенції, принципи та правила спілкування [Електронний ресурс] / Студопедия. – Електрон. дан. – 2013-2019. – Режим доступу https://studopedia.su/11_79898_printsipi-spilkuvannya.html (дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
4. Основні правила ведення розмови (комунікативний кодекс) [Електронний ресурс] / um.co.ua : учбові матеріали та реферати. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://um.co.ua/1/1-8/1-82190.html ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
5. Регулятиви мовної комунікації. Культура мовлення[Електронний ресурс] / Хмельницький національний університет. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0910&T=05&lng=1&st=0 ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
6. Успішність мовленнєвої взаємодії. Принципи мовного спілкування. Комунікативні хиби та невдачі [Електронний ресурс] / Kursak.net : электронная библиотека. – Електрон. дан. – 2017. – Режим доступу http://kursak.net/uspishnist-movlennyevoї-vzayemodiї-principi-movnogo-spilkuvannya-komunikativni-xibi-ta-nevdachi/ ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.11.2019 12.33.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сніжана із міста: Київ :: Запитання: 43517  
Сніжана запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про лауреата Шевченківської премії 2018 року Емму Андієвську. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Сніжано! Перегляньте наступні джерала за Вашим запитом:
"Громами гартоване слово" : Літературне українське зарубіжжя та письменників-правозахисників: біографічні нариси / Державна бібліотека України для юнацтва; уклад. Т. Шульга. — Київ : 1995. — 43с.
Доценко О. Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору / О. Доценко // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 5. — С. 37-40.
Емма Андієвська отримує Шевченківську премію з літератури [Електронний ресурс] // Літакцент [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://litakcent.com/2018/02/09/emma-andiyevska-otrimaye-shevchenkivsku-premiyu-z-literaturi/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Емма Андієвська [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/andiyevska-emma/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Емма Андієвська. Життєвий та творчий шлях [Електронний ресурс] // На урок: освітній проект [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-emma-andievska-zhitteviy-ta-tvorchiy-shlyah-57719.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Ковалів Ю. Ексклюзиви експериментальної лірики й епіки Емми Андієвської / Ю. Ковалів // Андієвська Емма. Вілли над морем. — Харків, 2019. — С. 3-28.
Ковальчук Л. Добро і любов до світу : порушення питань моралі, дружби, сили слова у творі Емми Андієвської "Казка про яян" / Л. Ковальчук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 47-53.
Лауреати Шевченківської премії – 2018 : лауреатом Шевченківської премії з літератури визнано Емму Андієвську, у жанрі публіцистики – Сергія Плохія // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 3 . — С. 2.
Слабошпицький М. Магістр алхімії слова / М. Слабошпицький // Однокласник. — 1993. — № 1. — С.7.
Слабошпицький М. Не загублена українська людина : 55 портретів з української діаспори / М. Слабошпицький ; післямова А. Шевченко. — Київ : Ярославів Вал, 2004. — 478 с. — (Бібліотека ліги українських меценатів).
Тарнашинська Л. Гіпертекст Емми Андієвської як індивідуалізований світовияв / Л. Тарнашинська // Всесвіт. — 2006.- № 5-6. — С.149-154.
Усі письменники і народна творчість : довідник / Н. Черсунова [и др.]. — Київ : Майстер-клас, 2007-2008. — 863 с.
Фасоля А. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична група / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. — 2003. — № 7. — С.41-45.

.: Розділ: Література :: 1.11.2019 12.23.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Была Церква :: Запитання: 43516  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за сучасною темою: Технології ситуативного моделювання в освітньому просторі закладу вищої освіти.Заздалегідь ДЯКУЮ!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі / О. І. Башкір. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/1656

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Інтерактивне навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрантів / І. М. Тягай. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 119 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/5561/1/ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ.pdf

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. / авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002. – 135 с.

Кобюк Ю. М. Технології ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів / Ю. М. Кобюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. - № 3 (47). – С. 359-365. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2015_3_44.pdf

Комар О. А. Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф. : м. Умань,17-18 листопада 2005 р. / голов. ред. Н. С.Побірченко. - К.: Міленіум, 2005. - 212 с.

Комар О. А. Технології ситуативного моделювання : практична підготовка студентів / О. А. Комар. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6725/1/Komar.pdf

Котковець А. Л. Проблемно-ситуативний метод навчання іноземної мови професійного спрямування / А. Л. Котковець. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1062

Малинович Л. М. Вплив інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця / Л. М. Малинович, Г. Я. Легендзевич. – Режим доступу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2014/14mlmomf.pdf

Моісеєнко Л. М. Інтерактивні освітні технології у вищій школі: бути чи не бути / Л. М. Моісеєнко. – Режим доступу:
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22088/1/6ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.pdf

Остапчук Д. Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах / Д. Остапчук, Н. М. Мирончук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13837/1/17.pdf

Освітні технології: навч.-мет. посібн. / укл.Пєхота О. М. –К., 2002. – 255 с.

Полякова Г. П. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Г. П. Полякова, О. Л. Глотов. - Тернопіль. – 2002. – 20 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології: теорія та методика : посібник / О. І. Пометун та ін. – К., 2008. – 94 с. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf

Скубій І. В. Інтерактивні технології навчання у викладанні гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі / І. В. Скубій // Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. / ред. Р. П. Мигущенко, Ю. І. Панфілов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 149-156.

Сугейко Л. Г. Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови студентами внз / Л. Г. Сугейко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/87.pdf

Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти / Є. Суліма // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 7–12.

Трайнев В. А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии: методология и практика проведения : учебное пособие для студентов вузов / В. А. Трайнев. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 303с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособие для вузов / Д. В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

.: Розділ: Література :: 31.10.2019 20.41.07 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: смт. Березівка Харківської обл :: Запитання: 43515  
Ірина запитує:
Допоможіть, будь ласка знайти літературу до теми реферата з педагогіки "РОЗРОБКИ НОВИХ МНЕМОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У МОЛОДШИХ КЛАСАХ"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://vseosvita.ua/library/rezultativnist-zastosuvanna-mnemotehniki-v-riznih-vidah-roboti-na-urokah-matematiki-ak-zasib-formuvanna-predmetnih-kompetencij-81137.html
https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/52982/
https://abetkaland.in.ua/vykorystannya-mnemoteh-metodiv-yak-efektyvnyj-pidhid/
file://server_odb/загальні документи/Методичний/NovKol_2019_1_11.pdf
file://server_odb/загальні документи/Методичний/VchdpuP_2015_125_90.pdf
https://olhamelnyk888.blogspot.com/p/blog-page_14.html
http://194.44.152.155/elib/local/3564.pdf
file://server_odb/загальні документи/Методичний/Мнемотехніка.PDF
– Чепурний Г.А. Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти : навч.-метод. посібник. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 152 с.
– Чепурний Г.А. Мнемоцифри, або Великі секрети маленьких цифр : навч.-розвиваючий комплекс метод. розробок : методика вивчення назв цифр та їх кількісної і порядкової лічби / Г. Чепурний. – Вінниця : Розвиток, 2017. – 16 с. : іл., табл. – (Серія ”Освітня мнемотехніка”).
– Антощук Є. В. Учімося запам’ятовувати і пригадувати: швидка педагогічна допомога від Української школи ейдетики "Мнемозина" / Є. В. Антощук ; Укр. школа ейдетики "Мнемозина". – Київ : Вирій, 2007. – 156 с.
– Бібікова І. Використання мнемотехніки на уроках математики як ефективний шлях реалізації концепції "Нової української школи" / І. Бібікова // Математика в рідній школі. - 2018. - № 7/8. - С. 42-47.
– Гетманенко Л. Мнемоніка - прийоми запам’ятовування / Л. Гетманенко // Математика в рідній школі. - 2015. - № 12. - С. 38-40.
– Гаджилова О. В. Математика, ейдетика, мнемотехніка / О. В. Гаджилова // Математика в школах України. - 2017. - № 6. - С. 6-9.
– Тищенко І. А. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики / І. А. Тищенко, О. С. Бедусенко // Математика в школах України. - 2018. - № 7/8. - С. 3-9.
– Прокопенко Л. В. Мнемотехніка в початковій школі: технологія ефективного засвоєння інформації / Л. В. Прокопенко // Педагогічна майстерня. - 2018. - № 9. - С. 34-37.
– Титаренко Л. Мнемотехніка на уроках математики в початковій школі / Л. Титаренко // Новий колегіум: Науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. - 2019. - № 1. - С. 43-47.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.10.2019 18.25.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Дубно :: Запитання: 43514  
Софія запитує:
Цікавить інформація про розвиток мистецтва у Галицько-Волинському князівстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела:
Александрович В. Історія крізь призму історії культури: нові аспекти мистецтва Галицько-Волинського князівства XIII століття / В. Александрович // Історія в школах України. — 2007. — № 5. — С. 47-50.
Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства / В. Александрович // Історія в школах України. — 2003. — № 3. — С. 41-46.
Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович; Ін-т Українознавства. — Львів, 1999 (Жовква : "Місіонер"). — 132 с. : іл. — (До 800-річчя Галицько-Волинської Держави).
Архітектура та образотворче мистецтво [Електронний ресурс] // Культура Галицько-Волинського князівства [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/kulturagvknjaz/home/arhitektura-ta-obrazotvorce-mistectvo. Назва з екрана. — Дата звернення: 01.11.2019
Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині XI-XIII ст. : історія України, 7 клас / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі. — 2018. — № 4. — С. 22-29.
Котляр М. Галицько-Волинська Русь / М. Котляр ; Національна академія наук України; Інститут історії України НАН України. — Київ : Альтернативи, 1998. — 335 с. – (Україна крізь віки ; Т. 5).
Мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1719051257010/kulturologiya/mistetski_zdobutki_galitsko-volinskogo_knyazivstva. Назва з екрана. — Дата звернення: 01.11.2019
Слободська Н. Культура Галицько-Волинської держави : історія України : 7 клас / Н. Слободська // Історія та правознавство. — 2014. — № 34-36. — С. 80-82.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 31.10.2019 09.36.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.883984 seconds