Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Галина із міста: Чернівці :: Запитання: 40739  
Галина запитує:
Доброго вечора. Підскажіть літературу до реферату "Класифікація текстів у науковій літературі". дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 13.05.2017 19.18.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Кировоград :: Запитання: 40738  
Алла запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про чеського історика Йозефа Мацека. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 13.05.2017 18.22.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Чернівці :: Запитання: 40737  
Інна запитує:
Доброго дня!Допоможіть із літературою для доповіді на тему: "Сталійний,контрсталійний та надконтрсталійний час як правові категорії"
Наша відповідь:
Сталійний,контрсталійний та надконтрсталійний час як правові категорії"


1.Вавженчук, Сергій.
Сутність сталійного часу за договором чартеру [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 18-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Анотація: Досліджуються проблеми нормативно-правової регламентації сталійного часу, аналізується вітчизняне законодавство у сфері морських перевезень вантажів.

2.Кужко, Сергій.
Договір зберігання вантажу в морських портах: цивільно-правовий аспект [Текст] / С. Кужко // Юридична Україна. - 2012. - № 5. - С. 57-60. - Бібліогр. в примітках: с. 60

3.Чуєнко В. М. Договір морського перевезення вантажів -Одеса, 2008.- С.21

4.Федоров А. Ф. Морське право.- Одеса, 2008- 332 с.
.
5. Шемякин, А. Н.
Морское право [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Шемякин. - Изд. 4-е, стер. - Х. : Одиссей, 2010. - 344 с. - Библиогр.: с. 338-340


6. Кодекс торговельного мореплавства України. Закон України "Про морські порти України" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 верес. 2016 р.: офіц. текст. - Київ : Вид. Паливода А. 2016

7.http://librar.org.ua/sections_load.php?s=economy_legal_science&id=2224&start=6
Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом


8.http://kodeksy.com.ua/kodeks_torgovel_nogo_moreplavstva_ukraini/statja-148.htm
Кодекс торговельного мореплавства України
Стаття 148. Сталійний час


9.http://ukrbukva.net/page,8,34231-Osobye-pravovye-rezhimy-na-morskom-transporte.html

Реферат Особливі правові режими на морському транспорті


19.http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26775/1/032-180-186.pdf
Особливості договору морського чартеру

10.http://buklib.net/books/25927/
Договірні відносини на морському транспорті

11.http://ukrbukva.net/page,8,34231-Osobye-pravovye-rezhimy-na-morskom-transporte.html

Особливі правові режими на морському транспорті

.: Розділ: Держава і право :: 13.05.2017 16.19.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новоайдар :: Запитання: 40736  
Катерина запитує:
Будьласка, допоможіть дібрати літературу до курсової роботи на тему"Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антипенко Є. Ю. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на системи управління ланцюгами поставок підприємства [Електронний ресурс] / Є. Ю. Антипенко, В. В. Афанасьєв // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2012. - Вип. 4. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2012_4_5.
Балабаєва З. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на реформування системи регіонального управління [Електронний ресурс] / З. Балабаєва // Теоретичні та прикладні питання державотворення. - 2013. - Вип. 13. - С. 86-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2013_13_8.
Берницька Д. І. Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості [Електронний ресурс] / Д. І. Берницька // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_16.
Буцька О. Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування [Електронний ресурс] / О. Ю. Буцька, Д. О. Соколинська // Економіка та держава. - 2013. - № 7. - С. 56-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_7_17.
Вікарчук О. І. Інноваційна культура як система взаємозв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Вікарчук. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_18.
Воронкова О. М. Аналітична оцінка реального стану інвестиційної діяльності в Україні: внутрішній і зовнішній аспект [Електронний ресурс] / О. М. Воронкова // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 25(1). - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_25(1)__29.
Гомба Л. А. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на його конкурентне становище [Електронний ресурс] / Л. А. Гомба, К. О. Пепіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 190-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_33.
Григоренко Є. О. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на формування кризового стану машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Григоренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_45.
Задоя В. О. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища [Електронний ресурс] / В. О. Задоя // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2013. - Вип. 6. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2013_6_14.
Зайцева Л. О. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Л. О. Зайцева // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 2. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2013_2_25.
Іванюта Т. М. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств молокопереробної галузі як чинників економічної безпеки [Електронний ресурс] / Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 11. - С. 118-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_11_25.
Ковбатюк М. В. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Ковбатюк, Н. Г. Беник // Водний транспорт. - 2016. - Вип. 2. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_2_17.
Корінєв В. Л. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії [Електронний ресурс] / В. Л. Корінєв, В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_19.
Лахтіонова Л. Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників [Електронний ресурс] / Л. Лахтіонова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - Вип. 34(1). - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_34(1)__51.
Лозовський О. М. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на ефективність управління підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський, Я. О. Юрчук // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__39.
Мілаш І. В. Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Мілаш // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2016. - Вип. 1. - С. 77-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2016_1_10.
Нападовська І. В. Економічний аналіз та аудит оцінювання потенційних об'єктів інвестування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. В. Нападовська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 c.
Прохорова В. В. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія / В. В. Прохорова, В. М. Проценко, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. - Херсон : Грінь Д.С., 2016. - 287 c.
Раєвнєва О. В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Раєвнєва, А. С. Середа // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 243-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_7_30.
Рибак О. В. Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівих підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Рибак // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Т. 22, вип. 8(2). - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2014_22_8(2)__24.
Савченко Т. В. Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Савченко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 5. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2015_5_25.
Фецович Т. Р. Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Т. Р. Фецович; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 c.
Шапурова О. О. Систематизація методологічних аспектів оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища сукупного економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Шапурова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 23. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_23_10.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2017 20.47.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40735  
Олена запитує:
Допоможіть з темою: Театральність народних танців в контексті етики та естетики сучасного мистецтва (українських танців); актуальність даного питання сьогодні. Дякую.
Наша відповідь:
1. Етика. Естетика : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Київський націонал. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; ред. Валентина Панченко. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 429,[1] с. - Бібліогр. с. 428-429. - ISBN 978-617-673-232-7
Зміст:
Стеценко, Л. Л. Етичні проблеми сучасного мистецтва / Л. Л.

2. Естетика [Текст] : Підручник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк. - 2-ге вид., доп. і перероблене. - К. : Вища школа, 2005. - 431,[1] с. -


3.Савельєв, Віктор Петрович.
Культурологія. Етика. Естетика [] : навч. посібник / Віктор Савельєв, Світлана Повторева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 323 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Іменний покажч. с. 296-305. - Предм. покажч. с. 306-308. - ISBN 978-617-574-041-5
Зміст:
Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен


4.Похиленко, Віктор Федорович.
Танець між Небом і Землею / Віктор Похиленко ; редкол.: Анатолій Коротков [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 351 с. : фото, фото. кол., портр. - Бібліогр. с. 348-351

Рубрики: Танці народні українські

5.Похиленко, Віктор Федорович
Чарівне коло українського народного танцю [Текст] : Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія" / Віктор Похиленко; Ред. Ю. З. Круть ; М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2003. - 233 с. : іл. - Бібліогр.: с. 227-233

6.Лаврик, Оксана Василівна.
1000 цікавих фактів про Україну / Оксана Лаврик. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 255,[1] с. - (Сер. "Корисна книга"). - Бібліогр. с. 248.-

Зміст:
Україна культурна
Український народний танець


7.Бойко, Ольга Степанівна.
Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / Ольга Бойко ; М-во культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2016. - 202,[2] с. : портр., кол.іл. - Бібліогр.: с. 185-202 (240 назв.)

8.Василенко, Кім Юхимович
Лексика українського народно-сценічного танцю [Текст] : Навч. посібник для ін-тів культури / Кім Василенко,. - 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Мистецтво, 1996. - 496 с.

9.Верховинець, Василь Миколайович
Теорія українського народного танцю [Текст] / Василь Верховинець,. - 5-е вид., доп. - К. : Муз. Україна, 1990. - 149,[2] с. ; 22 см.

Класифікація та характеристика українських народних танців 10.[Текст] : Заняття перше // Позакласний час. - 2004. - № 13-14: Українські народні танці: На допомогу музичному працівникові. - С. 2-12

11.Майорова, О.
Українські танці [Текст] / О.Майорова // Мистецтво та освіта. - 2000. - № 4. - С. 26-37

..
12.http://pidruchniki.com/kulturologiya/narodniy_tanets
Народний танець

13.http://www.studfiles.ru/preview/5601301/
Українські народні танці та сучасна хореографія

14.http://litmisto.org.ua/?p=1294
Народні танці

15.http://ua.textreferat.com/referat-13719.html
Збагачення народносценічного танцю формотворчими елементами класичного балету, естради, спорту, акробатики

16.http://westudents.com.ua/glavy/33921-narodniy-tanets.ht
Українське народознавство - Лозко Г.С -
Народний танець

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.05.2017 18.26.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.709302 seconds