Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Таня із міста: Бровари :: Запитання: 40937  
Таня запитує:
Доброго дня! Будь ласка допоможіть знайти матеріал на тему "Стратегії формування портфеля цінних паперів банку" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Азізова К. М. Управління портфелем цінних паперів банку [Електронний ресурс] / К. М. Азізова, О. В. Хрякова // Комунальне господарство міст. Сер. : Економічні науки. - 2015. - Вип. 119. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2015_119_6.
2. Береславська О. І. Діяльність банків на ринках цінних паперів України [Електронний ресурс] / О. І. Береславська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2016. - № 2. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2016_2_4.
3. Богач Д. С. Аналіз і критика найбільш розповсюджених інвестиційних стратегій в Україні [Електронний ресурс] / Д. С. Богач // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 1. - С. 27-36. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sre_2015_1_5.pdf.
4. Васюренко О. Формування ефективного портфеля цінних паперів банку в умовах нормативних обмежень ведення банківсьї діяльності [Електронний ресурс] / О. Васюренко, О. Мусієнко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - 2011. - № 9-10. - С. 75-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_9-10_12.
5. Гаврилюк С. І. Комерційні банки – учасники ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / С. І. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_1_4.
6. Гаврилюк С. Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами [Електронний ресурс] / С. Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2014. - Вип. 2. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_10.
7. Гаврилюк С. І. Формування портфеля цінних паперів банків [Електронний ресурс] / С. І. Гаврилюк // Економіка і управління. - 2012. - № 1. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_1_25.
8. Гарбар Ж. В. Сучасна роль комерційних банків як учасників ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / Ж. В. Гарбар, В. А. Гарбар // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 4. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_4_53.
9. Глібко С. Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / С. Глібко // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 4. - С. 172-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_4_22.
10. Гончаренко В. Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - 2011. - № 3-4. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_3-4_10.
11. Кльоба Л. Г. Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава. - 2016. - № 6. - С. 20-24.
12. Квасова О. П. Моделі інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / О. П. Квасова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_11_21.
13. Кравчук І. С. Особливості реалізації банками інвестиційної політики на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. - № 1. - С. 198-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_22.
14. Кузьмінський В. З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / В. З. Кузьмінський, Т. В. Іваненко, Д. М. Стойловський // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 33. - С. 107-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2013_33_19.
15. Лабунець А. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / А. Лабунець // Дослідження міжнародної економіки. - 2011. - Вип. 4. - С. 246-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdme_2011_4_25.
16. Мельниченко К. О. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / К. О. Мельниченко // Ефективна економіка. - 2010. - № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_6_13.
17. Мусієнко О. М. Основні тенденції зміни узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / О. М. Мусієнко. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__49.
18. Мусієнко О. М. Оцінка ефективності реалізації інвестиційної діяльності вітчизняних банків на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / О. М. Мусієнко, А. Ю. Маслова // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 382-386. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_67.
19. Мусієнко О. М. Специфіка управління портфелем цінних паперів у контексті реалізації інвестиційної діяльності банку [Електронний ресурс] / О. М. Мусієнко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. - 2013. - Вип. 23. - С. 315-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_63.
20. Профатило О. В. Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / О. В. Профатило, Л. І. Кирилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 8. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_8_13.
21. Рудалєва Л. В. Діяльність банків на ринку цінних паперів: новітні світові тенденції та удосконалення державного регулювання [Електронний ресурс] / Л. В. Рудалєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 21. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_21_32.
22. Черкашина К. Ф. Банки як основні фінансові посередники на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / К. Ф. Черкашина // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 4. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_4_20.
23. Чуйко Д. О. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку [Електронний ресурс] / Д. О. Чуйко // Управління розвитком. - 2013. - № 13. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_14.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.09.2017 08.25.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Суми :: Запитання: 40936  
Лариса запитує:
Що означає в індексі УДК -93, наприклад: 821.112.2-93?
Наша відповідь:
Доброго дня!
У розділі "82 Художня література. Літературознавство" наявні спеціальні визначники, що застосовуються лише в даному розділі. До таких відноситься і визначник -93.
В бібліотеках для дітей ми радимо цей визначник не застосовувати, оскільки в них 95% фонду - це дитяча література, яка виокремлюється для наступних груп читачів: дошкільники (0-6 р.) – Д; діти молодшого шкільного віку (6-9 р.) – мл; діти середнього (10-11 р.) та старшого шкільного віку (12-15 р.) – с та ст; організатори дитячого читання – В. Вікові визначники (Д, мл, с, ст, В) є частиною поличного індексу і проставляються на книгах, каталожних картках, книжкових формулярах та у інших вихідних формах.
Деталізація індексу з врахуванням вікової адресації користувачів, відбувається за допомогою приєднання до основного індексу комбінації загальних визначників форми документів та загальних визначників часу:
(0.053.4) - документи для дошкільників
(0.053.5”465*06/*09”) - документи для школярів молодшого шкільного віку
(0.053.5”465*10/*11”) - документи для школярів середнього шкільного віку
(0.053.5”465*12/*15”) - документи для школярів старшого шкільного віку.

Приклади застосування складних індексів можна переглянути у занятті 25 "Віртуальної школи каталогізатора": http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8082

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 5.09.2017 13.51.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Коваленко Анна із міста: Київ :: Запитання: 40935  
Коваленко Анна запитує:
Доброго дня,я студентка Київського університету імені Бориса Грінченка. Готую дипломну роботу на тему " Петро Могила та його внесок у видавничу справу" Допоможіть підібрати літературу(джерела)за цією темою
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Багмет М. О. Петро Могила: його ім'я носить Чорноморський державний університет. - Миколаїв : Видавництво ЧДУ, 2011. - 117 с. : фотоіл. - (Україна: історія і сучасність ; Вип. 7).
2. Василів Р. Концепція Церкви у Київського митрополита Петра Могили / Р. Василів ; Укр. греко-католиц. церква, Івано-Франк. теол. акад. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. — 351 с.
3. Єгорова В. С. Петро Могила та "могилянська доба": історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. С. Єгорова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2014. - № 12. - С. 57-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_17.
4. Іванченко Ю. Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Мистецтвознавство України. - 2010. - Вип. 11. - С. 288-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_39.
5. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] / Я. Ісаєвич. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. - 520 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is15.htm, http://litopys.org.ua/isaevych/is13.htm.
6. Історія української культури [Електронний ресурс] : у 5 т. Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / В. С. Александрович [та ін.] ; НАН України. - Київ : Наукова думка, 2001. - 847 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult238.htm.
7. Косицька М. До інтертекстуальності "Літосу..." Петра Могили [Електронний ресурс] / М. Косицька // Київські полоністичні студії. - 2010. - Т. 16. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2010_16_7.
8. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори [Електронний ресурс] / В. Микитась. - Київ, 1994. - 288 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/mykytas/myk.htm.
9. Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик ; худож.-оформ. О. М. Іванова. - Харків : Бібколектор, 2015. - 117 c.
10. Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України [Електронний ресурс] / В. Нічик. - Київ : Український Центр духовної культури, 1997. - 328 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/nichyk/nich.htm.
11. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. - Либідь, 1994. - 448 с. - («Пам’ятки історичної думки України»). – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd12.htm.
12. Олійник Л. В. "Учительне Євангеліє" Петра Могили в контексті українського проповідництва [Електронний ресурс] / Л. В. Олійник // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(2). - С. 218-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(2)__44.
13. Петро Могила (1596-1647) : бібліогр. покажч. / П. В. Голобуцький [та ін.] ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : НБУВ, 2003. - 248 с.
14. Погорецький В. А. Українська духовна культура і Петро Могила : [монографія] / В. А. Погорецький. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 159 с.
15. "Скарбниця потребна й пожиточна" : укр. монаст. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., вступ. ст. та комент. В. Шевчука. - Київ : Либідь, 2012. - 486 с.
16. Соколенко, С. В.Митрополит Петро Могила : маловідомі сторінки життя : [збірник] / С. В. Соколенко ; Нац. спілка краєзнавців України, Музей історії та культури ”Уваровський дім”. - Київ : Гетьман, 2013. - 293 с. : іл. - (Програма ”Українська книга”).
17. Степовик Д. В.Київська Біблія ХVІІ століття : дослідження нездійсненого біблійного проєкту митрополита Петра Могили / Д. В. Степовик. - Київ : Українське Біблійне Товариство, 2001. - 239 с.
18. Феномен Петра Могили : біографія, діяльність, позиція / В. Климов [та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії, Від-ня релігієзнавства. - Київ : Дніпро, 1996. - 270 с.
19. Харлан А. П. Неоціненний внесок святого Петра Могили в духовне відродження України [Електронний ресурс] / А. П. Харлан // Труди Київської Духовної Академії. - 2016. - № 16. - С. 365-371. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tkda_2016_16_32.
20. Хижняк З. І. Києво-Могилянська Академія в ХVII-XVIII ст. / З. І. Хижняк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 222 с.
21. Хроніка 2000 : український культурологічний альманах. Вип. 60 / голов. ред. Ю. Буряк. - Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2004. - 728 с. - (Українські пропілеї).
22. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом [Електронний ресурс] : нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко ; автор. пер. з англ. М. Габлевич, під ред. А. Ясіновського. - Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. - 250 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ishevch/ishev13.htm.

.: Розділ: Історія :: 4.09.2017 18.45.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Бровари :: Запитання: 40934  
Віктор запитує:
Добрий вечір! Будб ласка допоможіть зібрати матеріал для написання магістерської роботи на тему: "Стратегія формування портфелю цінних паперів банку". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе! Просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом. Пропонуємо Вам переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40937.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.09.2017 17.26.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вова із міста: Рівне :: Запитання: 40933  
Вова запитує:
Допоможіть будь ласка у пошуку літератури до наукової роботи за темою "Історія агроекологічних досліджень поліських ландшафтів ".Буду вдячний за Вашу відповідь!
Наша відповідь:
Добридень, Вово! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова,Н.Б. Мельник; наук. ред. О.І. Фурдичко. — К.:ТОВ «ДІА», 2014. — 44 с.

Василенко М.Г. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся України: автореф. ... дис. д-ра с.-г. наук / М.Г. Василенко. — К., 2015. — 50 с.

Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської аварії, у віддалений період: Методичні рекомендації / За заг. ред. акад. Б.С. Прістера.— К.: Атіка-Н, 2007. — 196 с.

Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В. Г. Гась-кевич. – Львів, 2010. – 851 с.

Дідух М.І., Славов В.П.Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.51-58.

Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся / Т.М. Єгорова // Вісник Київського університету. — 2000. — Вип. 17. — С. 40–45. — (Сер.: Геологія).

Єгорова, Т. М. Еколого-геохімічні засади оцінювання агроландшафтів України [Текст] / Т. М. Єгорова // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2015. - N 2. - С. 57-61 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Єгорова Т.М. Наукові основи еколого-геохімічних процесів в агроландшафтах України: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Т.М. Єгорова. — К., 2015. — 47 с.

Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 59-64.

Єгорова Т.М. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ // АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ . - 2014 - № 4. – С. 28-32.

Єгорова Т.М. До питання розвитку екологічної геохімії України / Т.М. Єгорова // Геолог України. — 2004. — № 1. — С. 13–15.

Краснов В.П., Курбет Т.В., Корбут М.Б.,Бойко О.Л. Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України// Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 82-87.

Ландін В.П. Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 88- 93.

Мельничук А.О., Нетреба Ю.А., Кочик Г.М.Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.100-106.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічногомоніторингу сільськогосподарських угідь України / За ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера. — К.:КНД, 1994. — 160 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та Лісостепу України / за ред.М.В. Зубця. — К.: Логос, 2004. — 775 с.

Науменко А.С., Макарчук О.В.,Костенко О.В. Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.107-111.

Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 1. – С. 45–61.

Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. М. Павлюк, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник: У 2 ч. Ч. 2. / С. П. Поз-няк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Прикладная радиоэкология леса / В.П. Краснов, А.А. Орлов, В.П. Ландин и др. — Житомир: Полісся, 2007. — 680 с.

Райчук Л.А., Гриник О.І.Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.121-126.

Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) / В.Р. Клос,М. Бірке, Е.Я. Жовинський та ін. // Пошукова та екологічна геохімія. — 2012. — № 1. —С. 51–67.

Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. статей науково-практичної конференції. – Житомир, 2016. – 221 с.

Соціально-екологічні чинники споживчої поведінки населення на радіоактивно забруднених територіях Полісся / Д.П. Качур, П.В. Замостян, Г.П. Паньковська та ін. // Агроекологічний журнал. — 2010. — С. 106–110. — (Спецвипуск).

Філіпенко, А. Б. Агроекологічні комплекси Західного Полісся / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 22-23. - Бібліогр. с. 23 (6 назв)

Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія /О.І. Фурдичко. — К.: Аграр. наука, 2014. — 400 с.

Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери //Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 7-13.

Химин М. Природно-заповідний фонд Волинської області / М. Химин, В. Тутейко, О. Грицай. — Луцьк.: Ініціал, 1999. — 48 с.

Чертко М.К., Карпиченко О.О.,Жумар П.В. Ландшафтно-геохімічний стан вироблених торфовищ Білоруського Полісся, їх оптимізація та раціональне використання // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. –83-88.

Чмель, О. П.Лізиметричні дослідження в агроекологічній оцінці технологій вирощування сільськогосподарських культур Полісся [Текст] / О. П. Чмель // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2014. - N 10. - С. 76-79 : табл.

Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.145-151.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 4.09.2017 09.02.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.152113 seconds