Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42915  
Олексій запитує:
Допоможіть у літературі до реферату за темою "Механізми реалізації науково-технічного потенціалу України у міжнародному співробітництві". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексій! Перегляньте наступні джерела:
Антонюк Л.Л. Науково-технічний потенціал України // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: у 2 т. — Т. 1. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін. ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. — Київ : КНЕУ, 2006. — С. 731–749.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т між нар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108. Ч. І. – 278 с. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2012_108_01.pdf.
Алієва П. І. Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва України [Електронний ресурс] / П. І. Алієва // Вісник нац. університету цивільного захисту України. Сер. Державне управління. – 2016. – № 9. - Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol5/Visnyk_NUCZU_9_2016_2.pdf.
Антонюк К. Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів у 66 контексті міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / К. Антонюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. 31-40. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/856/2/GEB_2010_v29_No4-K_Antoniuk-Promotion_of_scientific_and_technical_potential_of_regions_in__31.pdf.Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] : стат. зб. – Київ : Держкомстат, 2016. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.
Поручник А. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jiep/article/viewFile/27425/24572.
Оболенська Т. Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами [Електронний ресурс] / Т. Оболенська, О. Циркун // Міжнародна економіка. – 2016. – № 2 (25). – С. 21-40. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/92278/88078.
Ходикіна В. В. Міжнародна науково-технічна інтеграція України в контексті стратегії інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : автореф. …канд. економ. наук : спец. 08.05.01-світове господарство і міжнародні економічні відносини / В. В. Ходикіна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 23 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05hvvsir.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Електронний ресурс] : зб. праць X (ХХІI) Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 берез. 2014 р., м. Київ. – Київ : НТТУ «КПІ», 2014. – 154 с. – Режим доступу: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/09/MNTS-2014.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.03.2019 08.57.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42914  
Олена запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової на тему "Явище паронімії в англійській мові"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua-referat.com/Паронімія_в_англійській_мові
https://studfiles.net/preview/1588478/page:3/
https://ukrreferat.com/chapters/inozemna-mova/funktsionuvannya-paronimiv-v-suchasnij-anglijskij-movi.html
http://confcontact.com/2013_06_07/19_Korotkova.html
http://ukrefs.com.ua/177571-Paronimiya-v-angliiyskom-yazyke.html
https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b4d43a88421216d27_0.html
http://stud24.ru/foreign-language/yavishha-paronmya-ta-antonm-v/54250-185075-page1.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1524
http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/177571-Paronimiya-v-angliiyskom-yazyke.html
http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1038&startext=3
http://edportal.net/referaty/inostrannyy-yazyk/95565/
http://stud24.ru/foreign-language/yavishha-paronmya-ta-antonm-v/54250-185075-page3.html
http://phil.duan.edu.ua/images/stories/Files/2012/artocles14-12/23.pdf
– Панченко О. Пароніми як основа гри слів та засоби їхнього перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 286-291. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22).

.: Розділ: Мовознавство :: 11.03.2019 20.21.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42913  
Надія запитує:
Творчість Зірки Мензатюк
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Білаш І. Шановний читачу! / І. Білаш // Мензатюк З. Український квітник. - Київ , 2011. - С. 4.
Мовчун А. Книга про весну та осінь, про медвяне літо і радісні квіти : новочасна література для дітей : про книгу Зірки Мензатюк "Український квітник" / А. Мовчун // Початкова шк. - 2013. - № 1. - С. 51-54.
Вінтонів Г. Що ми знаємо про Зірку Мензатюк? / Г. Вінтонів, // Журавлик. - 2015. - № 5. - С. 7.
Павлів І. Уроки за повістю Зірки Мензатюк "Таємниця козацької шаблі" : 5 клас / І. Павлів // Дивослово. - 2015. - № 2. - С. 6-13.
Ханчук І. "Формула героя" сучасної дитячої прози / І. Ханчук, О. Янкович // Укр. мова і літ. в школах України. - 2015. - № 6. - С. 27-31.
Єщенко М. Зірка Мензатюк : відомі імена / М. Єщенко, ; мал. К. Міщук // Крилаті. - 2016. - № 2. - С. 9.
Богданець-Білоскаленко Н. Сучасна українська література для підлітків: огляд останніх років / Н. Богданець-Білоскаленко, Т. Качак // Укр. мова і літ. в школах України. - 2017. - № 4. - С. 21-24.
Жанрово-тематичне розмаїття поезії та прози для дітей і підлітків початку ХХІ століття // Бібліотечка "Дивослова". - 2015. - № 4. - С. 15-60.
Кропочева Н. Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для дітей історичної тематики: інформаційно-змістовий аналіз / Н. Кропочева // Вісник Кн. палати. - 2017. - № 9. - С. 31-35.
Чадюк М. Увага "від нас" : вперше в дитячій літературі порушено тему депортації кримськотатарського народу / М. Чадюк // День. - 2018. - 18-19 трав. - С. 31.
Штолько М. Сюрґюн на сторінках нової пригодницької повісті для дітей Зірки Мензатюк "Дике літо в Криму" : дитяча сторінка / М. Штолько // Слово Просвіти. - 2018. - 11-17 жовт. - С. 13.
Прокопчук О. Нова дитяча література : огляд : проект "Читання" / О. Прокопчук // Шк. бібліотечно-інформац. центр. - 2018. - № 9. - С. 11-13.
Зірка Мензатюк: казка як проекція дитячої душі [Електронний ресурс] : інтерв’ю з письменницею / інтерв'ю вів Т. Головко //Мистецька сторінка : [веб-сайт]. – – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://storinka-m.kiev.ua/art_news_1274.php. – Назва з екрану.
Зірка Мензатюк про себе та свою творчість [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Bibliograf/menzatuk/02.htm. – Назва з екрану.
Мензатюк Зірка Захаріївна : біографія [Електронний ресурс] // Укрліб: бібліотека української літератури : [веб-сайт]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=8081. – Назва з екрану.

.: Розділ: Література :: 11.03.2019 16.17.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Бровари :: Запитання: 42912  
Інна запитує:
Теоретичні основи інформаційної безпеки. Комп'ютерні віруси
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Антонюк А. О. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації :[монографія] / А. О. Антонюк, В. В. Жора. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 310 с.
Богуш В. М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій : навч. посіб. / В. М. Богуш, О. А. Довидьков, В. Г. Кривуца. – Київ : ДУІКТ, 2010. – 454 с.
Гайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Гайворонський, О. М. Новіков. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.
Кавун С. В. Інформаційна безпека :підручник / С. В. Кавун. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 368 с.
Курушин В. Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В. Д. Курушин, В. А. Минаев. – М. : Новый юрист. – 2012. – 256 с.
Лозинський Д. Н. Інформаційна безпека. Проблема нового тисячоліття / Д. Н. Лозинський, Е. В. Плескач // Системи безпеки. – 2014. – № 4(46). – С. 13.
Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних / О. К. Юдін, О. Г. Корченко, Г. Ф. Конахович. – Київ : Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с.
Золотар О. О. Класифікація загроз інформаційній безпеці [Електронний ресурс] / О. О. Золотар, І. О. Трубін // Інформація і право. – 2013. – № 3. – С. 105-112. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/13zoozib.pdf.
Єсімов С. С. Інформаційний простір у контексті інформаційного права [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. – 2015. – № 825. – С. 31–36. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31860/1/6-31-36.pdf.
Козачок В. А. Технології протидії шкідливим програмам та завідома фальшивому програмному забезпеченню [Електронний ресурс] / В. А. Козачок, А. А. Рой, Л. В. Бурячок // Сучасний захист інформації. – 2017. – № 2(30). – С. 30-34. – Режим доступу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/1486/1418.
Кононович І. В. Динаміка кількості інцидентів інформаційної безпеки [Електронний ресурс] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2014. – Т. 4. – № 1. – С. 35-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Itmm_2014_4_1_6.pdf.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/marushchak-ai-prioriteti-rozvitku-informatsiinogo-prava-ukraini.
Погребняк А. В. Технології комп’ютерної безпеки [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Погребняк. – Рівне : МЕГУ, 2011. – 117 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20273/1/КнигаПогребняк А.В..pdf.
Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів [Електронний ресурс] // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/ponatta-komputernogo-virusu-istoria-ta-klasifikacia-virusiv-94893.html. – Назва з екрану.
Сороковская А. А. Информационная безопасность предприятия : новые угрозы и перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Сороковская // Вісник Хмельниц. національного університету. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf.
Цимбалюк В. Окремі питання щодо визначення категорії «Інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті [Електронний ресурс] / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 8. – С. 30-33. – Режим доступу: http://pnzzi.kpi.ua/8/08_p30.pdf.
Цифрова епідемія: як виникли комп’ютерні віруси та хто їх створює [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/special-projects/one_and_zero/.
Черевко О. В. Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та класифікація загроз системі інформаційного захисту [Електронний ресурс] / О. В. Черевко // Ефективна економіка. – 2014. –. № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3304.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.03.2019 14.39.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Камянець-Подільський :: Запитання: 42911  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка, з літературою на тему "Поетико-стильові особливості французьких запозичень в англійській мові " для курсової роботи.
Наша відповідь:
Добридень, Ольго! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М.:ФЛИНТА : Наука, 2012. – 376 с.

Биховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів / Н.М. Биховець // Мовознавство. - 1998 . - № 6. - С. 18-21.

Верба Л. Г.Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів /Л.Г.Верба. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 296 с.

Винокурова В.М.Закономірності розвитку семантичної структури лексичних запозичень в сучасній англійській мові / В.М. Винокурова – Мн.: Наука i технiка, 1993. – 208 с.

Добровольська О. Я. Французькі запозичення в середньоанглійській мові, зафіксовані на антропонімному рівні / О. Я. Добровольська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2008. - Вип. 38. - С. 121-124. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Демченко Н. Шляхи утворення неологізмів в англійській мові // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Випуск XVII. - Херсон: Видавн. ХДУ, 2002. - 123 с.

Жлуктенко Ю.А. Английские неологизмы. – Київ : Наукова думка, 1983. - 60 с.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. – Львів: ПАІС, 2007. – 228 с.

Зацний Ю.А. Збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - 243 с.

Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Contrative Typology of the English and Ukrainian Languages : Навч. посібник / І.В. Корунець. – 2-е вид., доп.і перероб . – Вінниця : Нова книга, 2003 . – 459 с.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. - Київ : Видавничий Центр "Академія", 2004. - 368 с.

Лебедева Н.Неологизмы и их функционирование в различных сферах общения / Лебедева Н., Шепель А. // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XX. – Херсон : Видавн. ХДУ, 2003.- 230 с.

Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови) А.Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 23. - С. 16-21.

Міхеєва М. И. Французские заимствования в английском языке XVI - XVIII веков и проблемы их перевода: дис… кандидата филол. наук: 10.02.20/ Михеева, Мария Игоревна. – М., 2010. – 196 с.

Мороховский А.Н. Стилистика английского языка / Мороховский А.Н., Ворооьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. - Київ : Вища школа, 1991. – 273 с.

Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови : підруч. для ін-тів і фак. інозем. мов. – Харків: Основа, 1993. -256 с.

Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. - 1991. - № 6. - С. 10-14.

Рабош Г.Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) [Електронний ресурс] / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2016. - Вип. 38. - С. 360–367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2016_38_39

Тиховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті роки) //Мовознавство. - 1988. - № 6. - С 57-63

Шапошникова И. В. История английского языка : учеб. пособие / И. В. Шапошникова. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 508 с.

Шило В. В. Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень XI - XIX ст.) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. В. Шило; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 20 c.

Шило В. В. Словотворча активність французьких основ у похідних іменниках англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2003. – Вип. 9. – С. 422 – 430.

Верховцова О. ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Верховцова. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiu8Ori2fngAhUJlosKHdNwAioQFjADegQIBxAC&url=http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15118/1/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%E2%84%962.doc&usg=AOvVaw2-aDcDI064Or1C9pcew0CC

Вплив запозичень на обсяг словника і семантичну структуру англійської мови. Орфографічний вплив французької мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: HTTP://STUDEPEDIA.ORG/INDEX.PHP?VOL=1&POST=65266

ЛІБІНСОН М. ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ [Електронний ресурс]: НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ / ЛІБІНСОН МАРІЯ ЮРІЇВНА. – Режим доступу:
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151608/Либинсон М. Диплом.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Процес запозичення французької лексики англійською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5857774/page:7/

Формування та функціонування неологізмів в сучасній англійській мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stud24.ru/foreign-language/formuvannya-ta-funkconuvannya-neologzmv-v/40818-128366-page1.html

.: Розділ: Мовознавство :: 9.03.2019 18.44.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.786529 seconds