Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40193
   


Автор запитання: рома із міста: львів :: Запитання: 42121  
рома запитує:
Нестайко "тореадор із васюківки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Тореадори з Васюківки - https://www.e-reading.club/book.php?book=1000071
Тореадори з Васюківки - https://read-online.in.ua/read/toreadori_z_vasjukivki
http://ivakhniuk.com/2016/01/25/toreadory-z-vasyukivky-vsevoloda-nestajka-audioknyga-chytaye-oleksandr-ivahnyuk/

.: Розділ: Література :: 22.06.2018 18.08.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Бровари :: Запитання: 42120  
Денис запитує:
Чи є у вашій бібліотеці англійські словники з мистецтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! За вашою темою перегляньте наступні книги, що знаходяться у нашій бібліотеці:
Chilvers I. The Oxford Dictionary of Art and Artists / I. Chilvers. – Fourth ed. – New York : Oxford University Press, 2009. – 694 c.
Англійсько-український словник термінів мистецтва = English Ukrainian Dictionary of Art Terms / Львівська національна академія мистецтв ; уклад. М. В. Якубяк [та ін.] ; передм. М. Якубяк. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 307 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2018 10.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 42119  
Ірина запитує:
Прошу допомоги за темою: Міський туризм та його відмінність
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 c.
Гудзь М. В. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / М. В. Гудзь, З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, П. В. Захарченко, Г. В. Казачковська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2014. – 397 c.
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : моногр. / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, О. В. Аніщенко, І. С. Баландіна; ред.: І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 261 c.
Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму [Електронний ресурс] / І. З. Дуцяк, А. А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 13. – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_34.
Кісь О. П. Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові / О. П. Кісь // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 181-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_33.
Кондрашихін А. Б. Бюджетні механізми фінансування міського туризму [Електронний ресурс] / А. Б. Кондрашихін // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 205-212. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_32.
Левкович У. Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_6_37.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Смирнов І. Г. Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680/.
Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, Ю. Бенч // Географія. – 2017. – № 1-2. – С. 41-48. – Режим доступу: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/07-66-67.pdf.
Ткаченко Т. Міський і сільський туризм: формування і розвиток [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, О. Гладкий // Товари і ринки. – 2016. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_2_4.
Туризм – явище сучасного світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/25868/.
Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2017. – № 1. – С. 317-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_33.

.: Розділ: Туризм :: 22.06.2018 09.02.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 42118  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Формування читацької компетенції молодших школярів у просторі сім'ї".
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
Радимо Вам звернутись до наступних джерел:
1. Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа. - 2013. - N 1. - С. 13-17.
2. Вашуленко О. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа. - 2011. - N 12. - С. 16-21.
3. Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів / О. Вашуленко // Початкова школа. - 2007. - N 12. - С. 16-20.
4. Горобець С. Важлива складова читацької компетентності особистості / С. Горобець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - N 2. - С. 13.
5. Гузь О.О. До розуміння ролі додаткового читання у формуванні читацької компетенції школярів / О. О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - N 12. - С. 41-47
6. Кашицька В.А. Досліджуємо галактику читання : [рекомендації, поради, анкети для з’ясування читацьких інтересів школярів різних вікових груп] / В. А. Кашицька // Шкільна бібліотека. - 2012. - N 9/10. - С. 57-58.
7. Луценко К. Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками / К. Луценко // Українська мова та література. - 2018. - N 9/10. - С. 62-68.
8. Мартиненко В. Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів / В. Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - N 12. - С. 3-7.
9. Мартиненко В. Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір / В. Мартиненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - N 9. - С. 5-8.
10. Мартинчук Н. Інтерактивні технології – шлях до формування читацьких компетенцій / Н. Мартинчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - N 6. - С. 3-5.
11. Мартищук Г. Як формувати читацькі компетентності / Г. Мартищук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 10. - С. 22-27.
12. Маслюк О. Інноваційні технології - ефективний засіб формування читацької компетентності учня : опис досвіду / О. Маслюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - N 2. - С. 27-29.
13. Невмержицька О. Метод проекту як засіб формування читацької компетенції учнів / О. Невмержицька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - N 7/8. - С. 31-32.
14. Олексієнко Л. Основи читацької компетентності закладати в початковій школі / Л. Олексієнко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - N 5. - С. 11-12.
15. Уліщенко В. У задзеркаллі казкового епосу, приказок і прислів’їв : Як розвинути художньо-читацьку компетенцію: методи та прийоми / В. Уліщенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - N 6. - С. 46-54.
16. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо / А. Фасоля // Дивослово. - 2017. - N 9. - С. 8-15.
17. Федорченко Т. Формування читацького інтересу : розробка батьківських зборів у 1-му класі / Т. Федорченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 11. - С. 81-82.
18. Фенцик О. Повноцінне сприйняття молодшими школярами художніх творів на уроках літературного читання / О. Фенцик // Початкова школа. - 2011. - N 11. - С. 9-14.
19. Чернецька Т. Робота з формування читацької компетентності учня під силу не будь-якому вчителеві, а лише літературознавчо підготовленному / Т. Чернецька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - N 4. - С. 25-26.
20. Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра шляхом використання духовно-морального потенціалу художнього тексту / О. Шкарупа // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - N 9. - С. 9-12.
21. Шкловська О. Методичні засади формування читацької компетенції / О. Шкловська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - N5. - С. 8-12.
22. Шуляр В.І. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція / В. І. Шуляр. - Миколаїв : В.І. Шуляр : Видавництво " Ч ", 2006. - 96 с.
23. Шуляр В.І. Стратегії літературної освіти школярів у системі професійного навчання : монографія / В. І. Шуляр. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 348 с.

*****************************
https://bit.ly/2Kb0oYd
Куца Т.І. Форми та засоби розвитку читацьких інтересів у дітей шкільного віку
http://old.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/791072032.doc
Співпраця шкільної бібліотеки з батьками. Методичний посібник / Упорядник Л.Г. Каплюк. – Переяслав-Хмельницький, 2010. - 50 с.
https://bit.ly/2tiDE2j
РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/kompanovych_m.s._children_read_in_the_context_of_professional_discourse_50-80s._xx_century.pdf
Компанович М.С. Дитяче читання в контексті фахового дискурсу 50-80-х рр. ХХ ст.
http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/1/Pidlutska.pdf
Підлуцька О., Качак Т.Б. Проблеми розвитку читацької культури молодших школярів
http://abetka.ukrlife.org/reading.html
Як залучити дитину до зацікавленого читання
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 21.06.2018 15.45.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Сквира :: Запитання: 42117  
Анастасія запитує:
Допоможіть у підборі літератури на тему: Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастісіє! Перегляньте наступні джерела:
Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / С. Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2 (106) – С. 23-25.
Литвинова С. Хмарні технології: особливості діяльності вчителів–предметників у віртуальних предметних спільнотах / С. Г. Литвинова // Теорія та методика електронного навчання. Випуск ІV. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 165–170.
Smart-освіта: ресурси та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 350 с. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/27c76eed8882ee254a932fe741d16af7.pdf.
Алєксєєва Г. М. Практичні аспекти використання сучасних освітніх технологій в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс] / Г. М. Алєксєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – 2017. – №9. – С. 145-151. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4998/1/Alieksieieva.pdf.
Захарчук Т. В. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс] : освітні технології / Т. В. Захарчук // Освіта регіону. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/26.
Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Педагогіка вищої та середньої школи. – № 40. – С. 206-213. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9530/1/ Стаття-001-Стратегія-КрРіг.pdf.pdf.
Литвинова С. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / С. Литвинова. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/356/313#.UnJjrHC8DR4.
Сінельнікова Н. О. Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. О. Сінельникова // Початкова школа і сучасність. – 2015. – № 6-7. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VPbZs8AAAAJ&hl=ru.
Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Електронний ресурс] : моногр. / Г. В. Ткачук ; Уман. держ педагог. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Вид-вець «Сочінський», 2011. – 177 с. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/215/1/monografia.pdf.
Ярошинська О. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / О. Ярошинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4 (Ч. 1). – C. 104-109. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppsv_2011_4(1)__19.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.06.2018 14.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.819565 seconds