Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Харків :: Запитання: 45070  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про творчість Федора Потушняка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Барчан В. Повість Ф.Потушняка "Совість”: аспекти індивідуального стилю [Електронний ресурс] / В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Вип. 25. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_25_19.
Барчан О. Часопис "Літературна неділя” в житті і творчості Федора Потушняка [Електронний ресурс] / О. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Вип. 26. — С. 220-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_45.
Голомб Л. "Я жив завжди у золотому сні..." : до 100-річчя Федора Потушняка / Л. Голомб // Дзвін. — 2010. — № 5-6. — С. 124-129.
Капітан Л. "Я завжди був чесним патріотом свого народу”: Федір Потушняк [Електронний ресурс] / Л. Капітан // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 607-609. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2012_607-609_18.
Кевешлігеті О. Концепти життя, смерті та вірування у прозі, етнографічних студіях Ф. Потушняка [Електронний ресурс] / О. Кевешлігеті // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 81. — С. 277-284. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_81_33.
Лях Т. Метафізика пошуку в новелах Федора Потушняка / Т. Лях // Слово і час. — 2019. — № 1. — С. 52-59.
Науково-педагогічна діяльність та літературна творчість Федора Потушняка (до 90-річчя від дня народження) / ред.: Е. А. Балагурі; Ужгород. держ. ун-т. — Ужгород, 2001. — 263 с.
Папіш В. Лінгвокультурологічний та етнопсихологічний аспекти художньої прози Ф. Потушняка [Електронний ресурс] / В. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Вип. 26. — С. 195-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_39.
Сенько І. Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка [Електронний ресурс] / І. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 156-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_33.
Тиводар М. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. Тиводар; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. — 283 c.
Чепурняк Т. Проблема митця та можливості його художньої реалізації в поезіях у прозі Ф. Потушняка [Електронний ресурс] / Т. Чепурняк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 228-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__60.
Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтош", "Вітряник", "Закон") [Електронний ресурс] / О. Щербей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2012. — Вип. 27. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2012_27_31.
Щербей О. Ментальний портрет українців закарпаття у новелістиці Ф. Потушняка [Електронний ресурс] / О. Щербей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 232-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_47.
Щербей О. Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка [Електронний ресурс] / О. Щербей // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2015. — Вип. 22. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2015_22_26.
Щербей О. Творча діяльність як естетична проекція "Хвилин вічності” у циклі поезій у прозі Ф. Потушняка "Дзвоники" [Електронний ресурс] / О. Щербей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Вип. 26. — С. 158-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_33.

.: Розділ: Література :: 28.12.2020 22.12.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Ужгород :: Запитання: 45069  
Надія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про роль музичної освіти в суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43268. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Афанасьєва Е. Сучасна музична освіта в контексті урбаністики [Електронний ресурс] / Е. Афанасьєва // Молодий вчений. — 2020. — № 9(2). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_9(2)__15.
Гнатів З. Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження [Електронний ресурс] / З. Гнатів // Філософські обрії. — 2017. — Вип. 37. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2017_37_14.
Гринчук І. Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект [Електронний ресурс] / І. Гринчук // Мистецтво та освіта. — 2013. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_4.
Долгіх Я. Фахова передвища музична освіта у контексті сучасної соціокультурної ситуації [Електронний ресурс] / Я. Долгіх // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 185. — С. 201-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_185_45.
Дорош Т. Музична освіта як важлива складова культурної політики [Електронний ресурс] / Т. Дорош. // Державне будівництво. — 2011. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_48.
Кірєєва Т. Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу [Електронний ресурс] / Т. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 1. — С. 153-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2011_1_26.
Кузьменко Ю. Музична освіта в Україні: історико-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Кузьменко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167. — С. 27-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_167_6.
Мартинюк А. Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Versus. — 2013. — № 1. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_1_10.
Мірошніченко А. Музична освіта України: категоріальний апарат дослідження [Електронний ресурс] / А. Мірошніченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__35.
Олійник А. Музична освіта як компонент сучасної культурної політики [Електронний ресурс] / А. Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 2. — С. 19-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_2_5.
Падалка Г.Музична освіта: естетичні виміри удосконалення [Електронний ресурс] / Г. Падалка // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_9.
Регеша Н. Музична освіта в історичному вимірі [Електронний ресурс] / Н. Регеша // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2013. — Вип. 29. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2013_29_20.
Ткаченко Т. Музична освіта в історії педагогічної практики [Електронний ресурс] / Т. В. Ткаченко // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2010. — Вип. 24. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2010_24_27.

.: Розділ: Музика :: 28.12.2020 11.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Хмельницький :: Запитання: 45068  
Євген запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про радіорекламу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44704; 44864. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гиріна Т. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Карпенко Ю. Регіональний ринок радіореклами: тенденції та перспективи розвитку / Ю. Карпенко // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 7. — С. 82-87.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Ковтун Н. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Н. О. Ковтун; Ін-т журналістики, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 16 c.
Кривка Е. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Улітіна Н. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. Улітіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с.
Шапоренко В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди / В. Шапоренко // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 152-156.
Шапоренко В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Інформаційне суспільство. — 2013. — Вип. 17. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_17_16.
Шапоренко В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.
Шапоренко В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / В. Шапоренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2016. — 16 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.12.2020 10.29.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вита із міста: Киев :: Запитання: 45067  
Вита запитує:
Подскажите есть ли в библиотеке книга Роберт Дью -Клиентский опыт.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Ця книга 2020 року видання і, на жаль, в жодній бібліотеці знайти її не вдалося.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.12.2020 21.55.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Львів :: Запитання: 45066  
Таня запитує:
Добрий день! Цікавить література про жіночі образи у прозових творах Павла Загребельного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 41077. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Арабески до роману "Роксолана" : 90 років — Павло Загребельний "Роксолана" // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 1. — С. 34-43.
Дзинглюк О. Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного "Євпраксія" як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців [Електронний ресурс] / О. Дзинглюк, О. Гогуленко // Молодий вчений. — 2018. — № 5(1). — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__31.
Карпенко Н. Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньому дискурсі П. Загребельного [Електронний ресурс] / Н. Карпенко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_29.
Корнілова К. Проза Павла Загребельного 90-х рр. XX ст. - поч. XXI ст.: іманентна проблематика катастрофізму та її художнє втілення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. Корнілова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2012. — 19 с.
Красненко О. Художній світ Павла Загребельного [Електронний ресурс] / О. Красненко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 122-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_22.
Наєнко М. Три художні Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна : десять років тому відійшов за обрій один із найбільш активних романістів в Україні Павло Загребельний / Н. Михайло// Літературна Україна. — 2019. — 21 грудня. — С. 18-19.
Нестерук С. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Нестерук; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19 c
Сікорська В. Роль міфопоетики у творенні психологічного портрета історичної постаті в романах Павла Загребельного "Євпраксія" та "Роксолана" [Електронний ресурс] / В. Сікорська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 46. — С. 176-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_53.
Шаповал А. Лінгвокультурологічна характеристика мовної особистості персонажа художнього твору (на матеріалі романів Перл Бак "Імператриця" та Павла Загребельного "Роксолана") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / А. Шаповал; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 c.
Шевченко Т. Художній часопростір у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" / Т. Шевченко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 16. — С. 44-47.

.: Розділ: Література :: 27.12.2020 21.24.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.447405 seconds