Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42330
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 44291  
Костянтин запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до реферату про геологію України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Костянтине! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 8. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_8_14.
Геологія в XXI столітті: шляхи розвитку та перспективи / ред.: П. Ф. Гожик; НАН України. Ін-т геол. наук. — Київ : Т-во "Знання" України, 2001. — 352 c.
Єщенко М. Печера Оптимістична : найдовша у світі гіпсова печера : скарби України / М. Єщенко // Крилаті. — 2019. — № 6. — С. 2-3.
Ковтонюк О. Властивості мінералів : мінерали / О. Ковтонюк, Н. Погрільчук // Колосок. — 2018. — № 4. — С. 36-45.
Малинич С. Земні хвилювання. Людські турботи, або Над чим працюють сейсмологи : геологія / С. Малинич // Колосок. — 2018. — № 6. — С. 42-47.
Назаревич А.Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (українське Закарпаття) [Електронний ресурс] / А. Назаревич, Л. Назаревич, В. Шлапінський // Геодинаміка. — 2016. — № 1. — С. 170-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/geod_2016_1_17.
Нестеровський В. Геологія і гемологічна оцінка самоцвітної сировини осадових комплексів України : Автореф. дис… д-ра геол. наук : 04.00.21 / В. Нестеровський ; НАН України. Ін-т геол. дослідж. — Київ, 2006. — 41 с.
Парникоза І. Антарктична Одіссея : географія. Ч. 6 : Районування, клімат, топографія та геологія / І. Ю. Парникоза // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 38-44.
Рудько Г. Екологічна проблематика в географії та геології, її зміст та розвиток в Україні / Г. Рудько // Людина і довкілля. Пробл. неоекології. — Харків, 2000. — Вип. 1. — С. 16-22.
Савельєв О. Геологічне краєзнавство : навчальна програма гуртка : початковий рівень / О. Савельєв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 12. — С. 34.
Щуковський М. Геологія з основами мінералогії : навч. посіб. до лаб.-практ. занять для студ. вищ. навч. закл. агр. спец. / М. Щуковський; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Харків, 2000. — 110 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.05.2020 15.24.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лара із міста: Київ :: Запитання: 44290  
Лара запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему бакалаврської роботи: "Барокова модель світу у романі Валерія Шевчука "Око прірви"". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31856/08-Dmitruk.pdf?sequence=1
http://eprints.zu.edu.ua/4955/1/4_18.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nvchu_rsd_2013_678_14.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8007/3/krysalo.pdf
https://mydisser.com/en/avtoref/view/22143.html

– Балдинюк В. "Паралельна агіографія" і авторський наратив: комунікативний аспект у романі Валерія Шевчука "Око Прірви" / В.Балдинюк // Слово і час. – 2003. – № 2. – С.63-69.
– Монахова Т. Концепти "дім" і "дорога" у творах Валерія Шевчука : коментар письменника / Т.Монахова // Українська мова й література в школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №1. – С. 90-92.
– Тарнашинська Л. Прояви ірраціонального та інобуття в прозі Валерія Шевчука // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології. – Київ : Вид.дім “Академія”, 2008. – 248 с. – С.292-303.
– Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : Навч. посібник. – Київ : Академія, 2008. – 248 с.
– Макаров А. Людина Бароко / А. Макаров // Сучасність. – 1993. – № 7. – С. 140-149.
– Шевчук З. Як зустрітися поглядом з "Оком прірви" : (Роман В.Шевчука) / З.Шевчук // Українська мова та література. - 2002. - № 20. - С.14-17.
– Балдинюк В. "Паралельна агіографія" і авторський наратив: комунікативний аспект у романі Валерія Шевчука "Око прірви" / В. Балдинюк // Слово і час. - 2003. - № 2. - С. 63-69.
– Блєдних Т. Ю. Образи-символи у романі "Око прірви" Вал. Шевчука / Т.Ю. Блєдних // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2002. - Вип.1. - С. 58-60.
– Соболь В. Око прірви, або Дорога до себе : Шевчук В. Око Прірви / В.Соболь // Вітчизна. - 2001. - № 5-6. - С.134-138.
– Зелінська Л. "Третє авторство" як деконструкція жанру житія святого : (за романами Валерія Шевчука "На полі смиренному", "Око прірви") / Зелінська Л. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб.наук. пр. Вип.6. - Рівне, 1999. - С. 3-14.

.: Розділ: Література :: 25.05.2020 14.00.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галига із міста: Херсон :: Запитання: 44289  
Галига запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з бібліографією за темою "Кирило і Мефодій"
Наша відповідь:
Добридень, Галино! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бабій Г. Українські нащадки слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / Г. Бабій // Слов'янський світ. - 2012. - Вип. 10. - С. 63-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2012_10_7

Борисова І. Місія "слов'янських апостолів" Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ "Slavoruv apostoli" [Електронний ресурс] / І. Борисова // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 68. - С. 120-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_13

Булгак, О. В. Свято духовної єдності [Текст] : День слов'янської писемності й культури (24 травня) / О.В.Булгак // Календар знаменних і пам'ятних дат"2002. ІІ квартал. - К., 2002. - . - С. 68-72. - Бібліогр.: с.71-72

Винар, Л.Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях [Текст] / Л. Винар // Хроніка 2000. - 2002. - № 49/50. - С. 246-289

Гирич, І. Кирило і Мефодій / І. Гирич // Історія в школах України. - 2001. - № 3. - С. 42-45 ; Історія в школах України. - 2002. - № 1. - С. 48-49

Григорьев, Сергей. "Аз, Бог ведомый, глаголю: добро есть..." [Текст] : миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских - 1150 лет / Сергей Григорьев // Хортиця : українсько-російський літературно-художній та громадсько-політичний часопис Запорізького краю. - 2013. - № 3. - С. 63-76

Дзюба Й.Постаті Кирила і Мефодія в "Хозарському словнику" Мілорада Павича / Й. Дзюба // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 126-132. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Закупень, Н. М.Витоки слов'янської писемності // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 4. - С. 94-95.

Захаржевська В. О. Традиції слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / В. О. Захаржевська // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_15

Значення внеску св.рівноапостольних Кирила і Мефодія в розвиток слов'янської та світової писемності і культури [Текст] : матеріали наук.- практ. конф. 23 травня 1996 р. З фонду ініціатив Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки / Дніпропетровська обласна наукова бібліотека, Дніпропетровський держ. ун-т. - Д. : [б.в.], 1998. - 41 с.

Кирило та Мефодій [Текст] // Видатні болгари в історії України / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. І. Павленко. - К. : Кондор, 2012 = Известни българи в историята на Украйна. - С. 34-49

Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції [Електронний ресурс] / Н. Коберник // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 66. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_66_14

Кріль М.Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов'янських народів // Історія України (Шкільний світ). - 2003.- № 14. - С. 4-9.

Литвинюк, Людмила. Свято українського слова : до Дня української писемності та мови // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 10. - С. 58-63. - Бібліогр.: с. 63.

Мандрик Н. В. Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення [Електронний ресурс] / Н. В. Мандрик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2008. - Вип. 10. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_13

Мараховська, Гретта. Кирило та Мефодій / Гретта Мараховська // Віче. - 2013. - № 1. - С. 21 : іл.Марусин, М. Шляхами святих Кирила і Мефодія - апостолів слов'ян [Текст] / М.Марусин // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 4. - С. 24-27

Марценюк, Степан. Кирило і Мефодй – апостоли-подвижники [Текст] / Степан Марценюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. - 1998. - № 5. - С. 63

Мельков А. Особливості житія святих Кирила і Мефодія на підставі аналізу давньоруських богослужбових текстів / А. Мельков // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 3. - С. 89-94. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Олійник Ю. О. Роль просвітителів Кирила й Мефодія у створенні слов’янської письменності [Електронний ресурс] / Ю. О. Олійник // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми історії України. - 2013. - № 61. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2013_61_16

Святі брати Кирило і Мефодій [Електронний ресурс]. // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_3

Сюндюков, Ігор.Джерело вічного світла : Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // День. - 2015. - 27-28 берез. - С. 8

Шумило С. До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. [Електронний ресурс] / С. Шумило // Сіверянський літопис. - 2016. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_2

.: Розділ: Мовознавство :: 25.05.2020 11.48.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 44288  
Соломія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про творчість Юрія Андруховича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довілка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 38492. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Ващук І. Колумністика Юрія Андруховича як стильова своєрідність у пресі та телеефірах [Електронний ресурс] / І. Ващук //Теле- та радіожурналістика. — 2017. — Вип. 16. — С. 156-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2017_16_23.
Ващук І. Творчість Юрія Андруховича як об’єкт наукового осмислення [Електронний ресурс] / І. Ващук // Образ. — 2017. — Вип. 1. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2017_1_12.
Баришникова В. П. Геопоетична мандрівка в часі і просторі власного життя у романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / В. П. Баришникова, О. В. Гаврилова // Молодий вчений. — 2017. — № 4.2. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Кискін О.М. Урбаністичний хронотоп в постмодерністському романі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.М. Кискін ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.
Кулінська Я. Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака [Електронний ресурс] / Я. Кулінська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 206-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_40.
Левків К. Автор як іронічний суб’єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / К. Левків // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 190-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_37.
Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2014. — Вип. 11. — С. 136-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2014_11_25.
Ніколаєнко О. О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики ЮріяАндруховича) [Електронний ресурс] / О. О. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_12.
Новицька Л. В. Географія в художньому слові / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 2. — С. 41-42.
Опришко Н. О. Роман "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича: містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисичної осмози [Електронний ресурс] / Н. О. Опришко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2018. — Т. 29(68), № 3. — С. 88-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_3_19.
Поліщук О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2004. — 19 с.
Філоненко Н.М. Група "Бу-Ба-Бу" як явище українського літературного процесу кінця ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Філоненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 20 с.
Чумак Тетяна. Сучасний літературний процес в Україні : готуємося до ЗНО / Т. Чумак // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 7-17.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.

.: Розділ: Література :: 25.05.2020 11.03.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44287  
Світлана запитує:
Доброго дня, потрібна література на тему " Журнали з вишивки українські". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Майстерня вишивки. – № 11-12. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 1-2. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 3-4. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 7-8. - 2019.
Майстерня вишивки. – № 9-10. - 2019.
Майстерня вишивки. –№ 5-6. - 2019.
Українська вишивка. – № 10-12. - 2019.
Українська вишивка. – № 1-2. - 2019.
Українська вишивка. – № 3-4. - 2019.
Українська вишивка. – № 5-6. - 2019.
Українська вишивка. – № 79-81. - 2019.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2020 22.17.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.267583 seconds