Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 42255  
Анна запитує:
Добрий день! Потрібна добірка до теми: "Славетні українці". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! Дякуємо, що звернулися до нас. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:

1. Білоусов, Євген Васильович. Славетні імена Придніпров'я : для серед. шкільного віку / Є. В. Білоусов ; худож. А. Рєпін. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. – 171 с.

2.Гітін, Валерій Григорович. Видатні постаті козацької доби : вчинки, шляхи, долі /
В. Г. Гітін – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 336 с.

3.Гуржій, Олександр Іванович. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій – К. : Україна, 2004. – 192 с.

4.Кошлатий, Володимир Петрович. Остання битва Івана Сірка / В. П. Кошлатий. – Запоріжжя : Дике поле, 2007. – 184 с.

5.Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; [худож.
Ю. А. Демидьонок ; ред. І. М. Андрусяк]. – К. : Школа, 2005. – 288 с.

6.Остапенко, Павло Вікторович. Усі видатні постаті історії України – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 352 с. : ілюстр.

7.Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії.
– Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.

www.discoverukraine.com.ua/vidatni-ukraїnski-zhinki/
www.spadshina.com
www.discoverukraine.com.ua/.../vidatni-ukraїnci/
www.10_ukrayintsiv_yaki_proslavyly_
www.clicow.com/lyudi-yaki-proslavili-ukrayinu-na-ves-svit.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.09.2018 11.11.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Ніжин :: Запитання: 42254  
Надія запитує:
Доброї ночі, шановні! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури для створення навчально-методичного забезпечення з предмету Інноваційні технології управління виробничими системами. Буду дуже вдячна за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байденко В. Новые стандарты высшего образования: методологические аспекты / В. Байденко // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 5. – С. 5–6.
Гаращук О. Модернізація парадигми формування кадрового потенціальний шлях до підвищення його якості / О. Гаращук, В. Куценко // Культура народов Причерноморья. ТНУ имени В.И. Вернадского. – №225. – Симферополь, 2012. – С. 37–43.
Гаращук О. Освітня траєкторія в контексті її модернізації / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 5. – С. 303–314.
Дичкивская И. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие. / И. Дичкивская. - М. : Академвидав, 2004. - 352 с.
Екимова К. Организационно-экономический механизм взаимодействия
Закон Украины «О профессионально-техническом образовании» Законодательные акты по вопросам образования / Верховная Рада Украина Комитет по вопросам науки и образования. - М., 2004. -С. 129-157.
Закон Украины «Об инновационной деятельности» // Законы Украины: в 12 т. - М. : АО «Книга». - 1996. - Т. 8. - С. 202-202
Закон Украины «Об образовании» // Законодательные акты по вопросам образования / Верховная Рада Украины Комитет по вопросам науки и образования. - М., 2004. - С. 78-105.
Згуровський М. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі // www.ntu-kpi.kiev.ua.
Куценко В. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери / за наук. ред. д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – 168 с.
Ничкало Н. Научно-методическое обеспечение - ключевое условие развития системы / Н. Ничкало // Профессионально-техническое образование. - 2006. - № 6. - С. 12-13
Образовательные технологии: учеб. пособие. / О. М. Пехота, А. С. Киктенко и др. ; под общ. ред. А. Н. Пехоты. - М. : А.С.К., 2001. - 256 с.
участников регионального экономического искусственного кластера / К. Екимов, Е. Федина // Экономика: Вестник Челядин. гос. ун-та. – 2010. – №6. – С. 179–183.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.09.2018 23.47.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Долина :: Запитання: 42253  
Оксана запитує:
Доброго вечора! Допоможуть будь ласка знайти джерела до написання дипломатії роботи на тему "Проектна діяльність бібліотек"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Білоус. // Вісн. Кн. Палати. – 2014. - № 4. – С. 17-19.
Волян Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 1.
Данилевич Т. На бібліотечній платформі «Кварталу МироТворчості» // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 2.
Кремньова О. Діти та книги – без кордонів // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 4.
Ладика І. Запорізькі бібліотеки сьогодні: нові завдання і нові можливості / І. Ладика // Світ дитячих бібліотек. - 2012. - № 2. - С. 4-6.
Лобановська І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 1.
Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку [Електронний ресурс] / А. Печена // Вісн. Кн. палати. - 2013. - № 10. - Бібліогр.: 25 назв.
Півторак О. М. Єврометодики в дії: бібліотечні інновації як євроінтеграційний ракурс самовдосконалення : матер. учасника Всеукр. конкурсу «Бібліотека року – 2011» / О. М. Півторак // Шк б-ка плюс. - 2012. - № 21-22. - С. 13-41. - Бібліогр.: с. 41.
Расторгуєва Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 1.
Смирнова А. Ю. Событийный менеджмент в современной библиотеке / А. Ю. Смирнова // Библиотековедение. - 2012. - № 6. - С. 20-25.
Твердун Н. Публічно-шкільна бібліотека: шляхом змін / Н. Твердун // Шк. бібл.-інф. центр. Бібл. робота. - 2014. - № 11. - С. 39-42.
Черномазова В. А. Все о методе проектов / В. А. Черномазова // Шк. б-ка. — 2013. — № 7/8. — С. 15-18.
Яцишин Д. Книги - вікна, крізь які проглядає душа : бібл. поличка / Д. Яцишин // Шк. світ. - 2012. - № 47. - С. 12-18.
Білоус В. С. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / В. С. Білоус. – Вінниця, 2014. – 80 с. – (Сер. «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»). – Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2014/proektna.pdf.
Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції / Т. Вилегжаніна
// Бібл. планета. - 2016. - № 3. - С. 4-6. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.
Зніщенко М. «Бібліотека і книга в контексті часу» - головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [Електронний ресурс] : за матер. конф., організованої М-вом культури України та Нац. парламент. б-кою, м. Київ / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. - 2013. - № 6. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/bibliotechna-sprava-na-storinkakh-presi/236-znishchenko-m-p-biblioteka-i-kniga-v-konteksti-chasu-golovna-tema-roku-v-roboti-vii-vseukrajinskoji-naukovo-praktichnoji-konferentsiji.
Кириченко Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ [Електронний ресурс] / Г. С. Кириченко // Бібл. планета. — 2011. — № 2. — С. 5-6. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-52.pdf.
Марьина Е. Ю. Возможности и перспективы библиотечного краудсорсинга [Електронний ресурс] / Е. Ю. Марьина // Совр. б-ка. - 2014. - № 3. - С. 30-35. – Режим доступу: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/3-2014/Mariina_3_2014.pdf.
Плакіда А. О. Проектний розвиток кримських бібліотек як інструмент модернізації і фактор формування соціально-культурної сфери регіону [Електронний ресурс] / А. О. Плакіда // Бібл. планета. — 2012. — № 3. — С. 13-16. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-57.pdf.
Плотнік Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у нових умовах [Електронний ресурс] / Н. Плотнік // Бібл. планета. - 2017. - № 2. - С. 9-13. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-76-ref.pdf.
Пошук і розробка нових моделей розвитку: Проектна діяльність є одним із напрямків роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota /2010/aiv_opr.htm. — Назва з екрана.
Проект «Бібліотечний кіносалон» на Херсонщині [Електронний ресурс] / за інф. Херсон. обл. універс. наук. б-ки ім. О. Гончара // Творчість та інновації в українських бібліотеках :
інф.-просвіт. блог для бібліотекарів / модератор В. Пашкова. – Режим доступу: https://libinnovate.wordpress.com/page/2/. – Назва з екрану.
Проектна діяльність бібліотек – вимога часу [Електронний ресурс] : метод. поради / Надвірнянська ЦРБ ; уклад. М. Кушнерчук ; відп. за вип. Г. Волошин. – 2016. – 10 с. – Режим доступу: http://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/Програми-та-проекти-бібліотек.pdf.
Проектна діяльність публічних бібліотек міста Харкова [Електронний ресурс]. – Центр. гор. б-ка им. В. Г. Белинского ЦБС Шевченковского района города Харькова : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://belinskogo.kh.ua/news/1821.html.
Тарасенко Н. Проектна діяльність у бібліотечному обслуговуванні [Електронний ресурс] : матер. 6-тої міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2015 р., Київ ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33698/1/56-312-316.pdf.
Турбаніст Т. Основні аспекти управління проектами в бібліотечній діяльності [Електронний ресурс] / Т. Турбаніст. – Національна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3754.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.09.2018 22.17.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Меденичі :: Запитання: 42252  
Софія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи. Тема:"Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках" Дякую!
Наша відповідь:
1.Остапчук Ю. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушенням зору [Текст] : (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С.48-50.
2.Романуха, Зоя. Безбар'єрний доступ до інформації користувачів з порушеннями зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2017.- № 4. - С.12-14.
3.Філахтова, Н. Від серця до серця// Бібліотечна планета. - 1999. - № 4. - С. 13
4.Чурсина , Лариса. Целители душ // Библиотека. - 2004. - № 3. - С. 27-28
5.Коновалова, М. Никто не застрахован от беды. // Библиотека. - 1999. - № 8. - С. 15
6.Самохина, Е. Зона повышенного внимания // Библиотека. - 2001. - № 8. - С. 60-62
7.Васильченко, Світлана Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 37-41
8.Пашкова, Валентина. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичних та психічними обмеженнями у США [Текст] / Валентина Пашкова // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.Вернадського. - Київ, 2002. - Вип.9. - С. 611-619. - Бібліогр.: 13 назв.
9.Кагановська, Лариса. Бібліотечно-інформаційне забезпечення інвалідів зору // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.Вернадського. - Київ, 2002. - Вип.9. - С. 619-622
10.Христюк, Л. Повір у себе : Досвід роботи Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва з молоддю із особливими потребами / Л. Христюк // Бібліосвіт. - 2004. - № 4. - С. 31-33
11.Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 24-25

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.09.2018 21.12.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Макс із міста: Житомир :: Запитання: 42251  
Макс запитує:
Підкажіть твори Корчака. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42205.

.: Розділ: Література :: 7.09.2018 16.31.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.791323 seconds