Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44882  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підберіть література за темою: Бібліотечний туризм як складова краєзнавчої діяльності. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Прокопенко Л. Бібліотечний інсентив-туризм для бібліотекарів : бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації / Л. Прокопенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4. - С. 35-39.
Роль публічних бібліотек в розвитку туристичного краєзнавства на Івано-Франківщині : матер. обл. семінару з питань краєзнавства / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка, наук. метод. від.; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2010. – 46 с.
Бібліотека і туризм : інноваційний напрямок роботи [Електронний ресурс] : метод. поради / підгот. Т. М. Петелько // Одеська обл. бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://mayakovka.od.ua/wp-content/uploads/2017/06/«Бібліотека-і-туризм.docx. – Назва з екрана.
Бібліотека як складова туристичного простору [Електронний ресурс] : програма тренінгу // Запорізька обл. універс. наук. бібліотека Запорізької обласної ради : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/5509. – Назва з екрана.
Бібліотечний туризм: пізнай Україну та її бібліотеки [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://bibliotourism.blogspot.com/p/blog-page_13.html).
Кравченко М. В. Краеведческий туризм как библиотечный бренд / М. В. Кравченко // Современ. библиотека. - 2013. - №4. - С. 20-27.
Польова В. Бібліотечні туристичні проекти: досвід реалізації [Електронний ресурс] / В. Польова. - Режим доступу: bibliotourism.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html.
Попович С. Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання [Електронний ресурс] / С. Попович // Краєзнавство. - 2015 . - № 3/4. - С. 111-122. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/kraeznavstvo_2015_3-4_18.pdf.
Туризм і бібліотеки: найкращий зарубіжний та національний досвід [Електронний ресурс] // Укр. бібліот. асоціація : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/120/U_skarbnytsiu_bibliotekariu_ turysm_ta_biblioteky.pdf. – Назва з екрана.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.11.2020 14.34.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Чернівці :: Запитання: 44881  
Зоя запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему Іван Пулюй - вчений зі світовим ім'ям. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоя ! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 42573. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Ворошилов Ю. Іван Пулюй – велетень української наукової та громадської думки (до 170-річчя від народження) [Електронний ресурс] / Ю. Ворошилов, В. Павлишин // Мінералогічний збірник. — 2015. — № 65, Вип. 1. — С. 160-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2015_65_1_16.
Гайда Р. Іван Пулюй та становлення науки про X-промені / Р. Гайда // Фіз. зб. — Львів, 1998. — Т. 3. — С. 148-197.
Гайда Р. Іван Пулюй. Життя і творчість : монографія / Р. Гайда, Р. Пляцко ; [відп. ред. О. Купчинський] ; Наук. т-во ім. Шевченка. — Вид. 2-ге, уточ. й допов. — Львів : Дослід.-вид. центр Наук. т-ва ім. Шевченка, 2019. — 219, [52] с. : іл. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 50).
Задніпрянець І. Вивчення питань внеску українських учених у розвиток світової фізичної науки в середніх закладах освіти / І. Задніпрянець // Фізична газета. — 2015. — № 1-2. — С. 2-4.
Збожна О. Іван Пулюй і "Наукове товариство ім. Шевченка" [Електронний ресурс] / О. Збожна // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Фізичний збірник. — 2014. — Т. 37, Т. 9. — С. 333-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_fiz_2014_37_9_37.
Іван Пулюй (до 175-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] // Наука та наукознавство. — 2020. — № 1. — С. 136-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2020_1_12.
Кушерець В. Самоцвіт України – Іван Пулюй : (до 170-річчя від дня народж.) / В. Кушерець , В. Шендеровський ; Т-во "Знання" України. — Київ : Знання України, 2015. — 62 с.
Пеленська О. Українець Іван Пулюй відкрив промені, які назвали рентгенівськими / О. Пеленська// Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 25-29.
Перший український фізик зі світовим ім'ям : з житття видатних українців // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 1. — С. 8. — За матеріалами бібліотеки-музею "Літературне Тернопілля".
Пляцко Р. Іван Пулюй : до 170-річчя від дня народження / Р. Пляцко// Світ фізики. — 2015. — № 1. — С. 3-9.
Пулюй – Куліш. Подвижники Нації / за заг. ред. В. Шендеровського. — Київ : Рада, 1997. — 286, [1] с. : іл.
Рокіцький О. Іван Пулюй у світовій науці і культурі [Електронний ресурс] / О. Рокіцький, Н. Рокіцька // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 19. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_19_39.
Фаріон І. До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя / І.. Фаріон // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2016. — № 842. — С. 102-106.
Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя : з нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя (20.02.1845-31.08.1918) / І. Фаріон // Слово Просвіти. — 2017. — 16-22 лют. — С. 6-7.
Шопа Г. Загублене в часі : [до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя] / Г. Шопа // Світ фізики. — 2015. — № 1. — С. 9-12.
Ярошович І. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Ярошович, Б. Чайковський, А. Шалько // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2015. — Т. 17, № 1(4). — С. 353-360. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__65.

.: Розділ: Загальні :: 15.11.2020 17.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 44880  
Ульяна запитує:
Цікаві історичні книги сучасні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Від Рейхстагу до Іводзіми : у полум'ї війни : Україна та українці у Другій світовій / В'ятрович, Володимир [и др.] ; дизайнери обкл. К. Ткачов, В. Прокопів ; карти Д. Вортман. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 352 с. : [8] окр. арк. іл., карти. — (Історія без цензури).
Вільчинський О. К. У степу під Авдіївкою / О. К. Вільчинський ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2019. — 186, [1] c. — (Воєнна проза).
Дзюба І. М. Із плину літ : публіцистика / І. М. Дзюба ; упоряд. Є. Пшеничний ; дизайн обкл. М. Походжай. — Дрогобич : Коло, 2019. — 562 с. : табл.
Капранов В. В. Мальована історія незалежності України / В. В. Капранов, Д. В. Капранов ; худож.: Ю. Журавель, О. Костенко, Ю. Васін [та ін.]. — Київ : Зелений Пес : Гамазин, 2016. — 79 с. : іл., портр., карти.
Котлярчук А. Добровольці [Образотворчий матеріал] = The volunteers : доба героїв : артпроєкт / А. Котлярчук. — Київ : Мистецтво, 2019. — 317, [2] c. : фот., портр.
Родин И. В. Батальон "Донбас" : записки добровольца / И. В. Родин ; худож.-оформ. М. С. Мендор. — Харьков : Фолио, 2019. — 185, [2] c. : фотоіл. — (Военные дневники) (Своя війна).
Степовичка Л. За Україну, за Дніпро. 2014-2019... : внесок НТУ "Дніпровська політехніка" в оборону держави під час війни на Сході України / Л. Степовичка ; Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"; редкол.: Ю. Хоменко, І. Начовний, Д. Кошка [та ін.] ; передм. Г. Півняка. — Дніпро : НТУ "ДП", 2019. — 199 c. : фотоіл., портр.

.: Розділ: Література :: 14.11.2020 23.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44879  
Людмила запитує:
Доберіть будь ласка літературу до теми ''Розбіжність між любов/кохання як духовні цінності в лінгвістиці та літературі''
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило ! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 44732. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Бех І. Духовні цінності як надбання особистості [Електронний ресурс] / І. Бех // Рідна школа. — 2012. — № 1-2. — С. 9-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_1-2_4.
Гнаповська Л. Концепт "Культура" в номінативному просторі "Кохання" / Л. Гнаповська, М. Дука // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — Вип. 23. — С. 47-50.
Жигоренко І. Концепт КОХАННЯ в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні особливості: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / І. Жигоренко ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с.
Калько В. Лінгвокультурний аналіз концепту кохання (на матеріалі українських паремій) [Електронний ресурс] / В. Калько // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2013. — № 1. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2013_1_12.
Кіреєнко К. Концепт "кохання" в українській фольклорно-магічній картині світу / К. Кіреєнко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 14. — С. 228-234.
Козирєва З. Синкретизм і межі лексико-семантичного варіювання концептів "любов” ? "милосердя” в українській мові [Електронний ресурс] / З. Козирєва // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2003. — Вип. 8. — С. 21-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2003_8_6.
Макарова М. Порівняння як засіб вербалізації концепту КОХАННЯ в сучасній українській фемінній поезії [Електронний ресурс] / М. Макарова // Лінгвістика. — 2013. — № 2. — С. 89-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_2_14.
Овадюк О. Духовні цінності – провідні орієнтири розвитку сучасної особистості [Електронний ресурс] / О. Овадюк // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 2. — С. 84-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_26.
Огар А. Ключові концепти українського дискурсу (концепти душа, серце, розум, доля, мати, любов/кохання, свобода) [Електронний ресурс] / А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 40. — С. 91–98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2017_40_12.
Потапенко О. Лінгвокультурологія. Концепт любов / О. Потапенко. — Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. — 257 с.
Ракітіна М. Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування [Електронний ресурс] / М. Ракітіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 245. — С. 263-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Філатова О. Концепт кохання в дискурсі української романістики 1920-х років [Електронний ресурс] / О. Філатова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2011. — Вип. 16. — С. 112-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2011_16_13.
Четова Н. Асоціативне осмислення концептуальних метафор концепту кохання у британських творах жанру фентезі [Електронний ресурс] / Н. Четова // Нова філологія. — 2011. — № 45. — С. 145-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_45_40.
Чхаідзе А. Духовний світ особистості та духовні цінності [Електронний ресурс] / А. Чхаідзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія : — 2014. — Вип. 1. — С. 83-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_1_26.

.: Розділ: Література :: 14.11.2020 21.52.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Полтава :: Запитання: 44878  
Христина запитує:
Добрий день! Мені дуже потрібні джерела інформації для курсової роботи про косівську кераміку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Христино! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Гринюк М. Сакральний образ косівської мальованої кераміки [Електронний ресурс] / М. Гринюк, М. Чорний // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2019. — Вип. 41. — С. 209-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2019_41_29.
Кушнір О. Косівська кераміка другої половини XX століття (типологія, художні особливості, персоналії) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / О. Кушнір ; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2011. — 16 с.
Кушнір О. Рослинні елементи та мотиви в орнаментиці косівських мальованих полив’яних виробів другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Кушнір // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 4. — С. 109-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_4_33.
Кушнір О. Типологія косівських мальованих полив’яних глиняних виробів другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Кушнір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2010. — Вип. 7. — С. 263-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_57.
Кушнір О. Художні особливості косівських глиняних свічників другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Кушнір // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 33. — С. 252-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_33_27.
Слободян О. Роль Косівської мистецької школи у розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Слободян // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2013. — Вип. 24. — С. 94-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2013_24_13.
Янощак-Пшибила О. Орнаментальні мотиви гончарних виробів Коломийського та Косівського осередків [Електронний ресурс] / О. Янощак-Пшибила // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 10. — С. 125-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_10_33.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.11.2020 19.56.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.756174 seconds