Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Херсон :: Запитання: 44565  
Ульяна запитує:
Соціологічні дослідження читання
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2005–2007 роках / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей». – Київ, 2009. – 44 с.
Книга року – 2008 : бюл. соціол. служби. Вип. 16 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Г. Душенчук. – Київ, 2009. – 16 с.
Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в ХХІ сторіччі / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 3–7.
Манжула Т. Можливості дитячої бібліотеки у забезпеченні прав дитини на відпочинок та дозвілля / Т. Манжула // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4. – С. 35–40.
Огар Е. «Дорослі» проблеми дитячої книги, або Чому діти не читають / Е. Огар // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 18–20.
Українська художня література в читанні дітей-учнів 5-9 класів (Програма та методика регіонального соціологічного дослідження) / підгот. В. Ф. Щербатюк [та ін.] ; Державна бібліотека України для дітей. — Київ, 1999. — 16 с.
Я читаю сучасну книжку українською мовою : (підсумки регіон. моніторингу) : бюл. соціол. служби. Вип. 15 / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; О. Б. Петренко. – Київ, 2008. – 12 с.
Які книги ми любимо читати? : список творів укр. письм., які молодь вважає кращими : за підсумками Всеукр. соціол. дослідж. ”Книга року-99” / [підгот. Т. Нікітінська] ; М-во кульутри і мистец. України, Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2000. — 9 с.

.: Розділ: Соціологія :: 30.07.2020 09.05.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 44564  
Леся запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою до курсової роботи "Математичні моделі у економіці" або "Математичні моделі у біології".
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39213.

.: Розділ: Математика :: 29.07.2020 16.21.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44563  
Оксана запитує:
Цікавить література на тему:"Консолідація земель сільськогосподарського призначення".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Анисенко О. В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням [Електронний ресурс] / О. В. Анисенко, Т. І. Склярук // Агросвіт. — 2018. — № 10. — С. 27-31. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2018/7.pdf
Малашевський М. А. Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні [Електронний ресурс] / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування. — 2014. — Вип. 51. — С. 324-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_51_45
Миргород М. М. Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність [Електронний ресурс] / М. М. Миргород, М. І. Бідило // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 3. — С. 268-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_3_33
Попов А. Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / А. Попов // Землевпорядний вісник. — 2016. — № 3. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2016_3_9
Попов А. С. Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Агросвіт. — 2016. — № 10. — С. 12-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_10_4
Попов А. С. Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Попов. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_24
Попов А. С. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Економіка АПК. — 2018. — № 4. — С. 28-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_4_6
Попов А. С. Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Попов // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 2. — С. 61-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_2_10
Рудень О. В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення – нові пропозиції законодавця [Електронний ресурс] / О. В. Рудень // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 380-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_86
Ступень М. Оренда як форма консолідації земель [Електронний ресурс] / М. Ступень, Г. Дудич // Економіст. — 2015. — № 7. — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_7_9
Чорна К. І. Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / К. І. Чорна // Меліорація і водне господарство. — 2016. — Вип. 104. — С. 93-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2016_104_17
Шворак А. Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель [Електронний ресурс] / А. Шворак // Економіст. — 2014. — № 6. — С. 46-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_6_15
Шворак А. Способи та методи консолідації земель сільського сподарського призначення [Електронний ресурс] / А. Шворак, Т. Євсюков // Економіст. - 2014. - № 8. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_8_14

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2020 16.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 44562  
Єгор запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури про політичні погляди Лева Ребета. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єгоре! Радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання за Вашим запитом:
Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу : Лев Ребет – "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера" / С. Грабовський // День. — 2017. — 15-16 вересня — С. 21.
Енциклопедія історії України. Ребет Лев [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rebet_L. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.07.2020.
Максимець Б. ОУН – 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 31-33. — С. 12-36.
Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / А. Наконечний ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 23 с.
Павлусів Н. Філософсько-правові погляди Лева Ребета [Електронний ресурс] / Н. Павлусів, І. Семенюк // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_14.
Панченко О. Лев Ребет: нація і держава, демократія і право. — [Гадяч] : Гадяч, 2003. — 205 с. : портр.
Присяжна-Гапченко Ю. Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди [Електронний ресурс] / Ю. Присяжна-Гапченко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2017. — Вип. 42. — С. 133-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2017_42_21.
Ребет Л. Порівняльна метода в науці права / Л. Ребет ; [упоряд. і наук. ред. О. Кресіна, І. Кресіної] ; Укр. віл. ун-т, Центр порівнял. правознавства, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Мюнхен ; Київ : Логос, 2017. — 230 с.
Ребет Л. Теорія нації / Л. Ребет. — Репринт. вид. — Львів : Творч.-вид. підприємство «Всеукр. політ. журн. ”Державність”», 1997. — 192 с. : портр.
Ребет Л. Формування української нації. — Мюнхен : Сучас. Україна, 1951. — 56 с. — (Мала політична бібліотека; Ч.1).

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2020 10.10.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Вінниця :: Запитання: 44561  
Світлана запитує:
Допоможіть зашифрувати книгу "Студії з історії англійської дитячої літератури" Бобир О.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Ми відповідали на подібне питання. Відповість перегляньте: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42715.

.: Розділ: Література :: 29.07.2020 00.04.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.561404 seconds