Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42020  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із пошуком джерел для написання реферату на тему: "Дисидентські політичні партії". Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілона! Перегляньте наступні джерела:
Захаров Б. Нарис історіії дисидентського руху в Україні (1956-1987) [Електронний ресурс] / Б. Захаров ; Харків. правозах. група. — Харків : Фоліо, 2003. — 144 с. — Режим доступу: http://library.khpg.org/files/docs/bzakharov.pdf.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Республіці Польща і Україні в постсоціалістичний період // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. — Вип. 6. — Львів, 2001.— С. 23-28.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Україні // Вісник Львів. ун-ту. — Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000.— С. 189-194.
Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Вінниця. — 360 c.
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. Вип. 8 / ред.: В. М. Даниленко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2005. - 435 с.
Шокалюк О. І. Історія України: курс лекцій (для самостійного опрацювання) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шокалюк; Ін-т менедж. та економіки "Гал. Акад.". — Івано-Франківськ : Полум'я, 2003. — 282 c.
Вонсович С. Г. Громадянське суспільство в умовах транзиту від тоталітаризму до демократії [Електронний ресурс] / С. Г. Вонсович. — Міжнародні відносини. Сер. Політичні науки. — Київ, 2014. — № 3. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2231/1990.
Мандзій Л. С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд.. політ. наук. — Львів, 2003. — 15 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03mlsses.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Історія :: 15.05.2018 08.59.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Житомир :: Запитання: 42019  
Аліна запитує:
Роль карикатури у ЗМІ
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 14.05.2018 21.41.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: жанна із міста: киев :: Запитання: 42018  
жанна запитує:
Добрий вечір!Домоможіть знайти інформацію для написання дипломної роботи на тему:Конфлікт батьків з дітьми юнацького віку та діяльність психолога з їх розв’язання.Дякую
Наша відповідь:
Слободян, І. І.
Психологічні етюди про виховання / І. І. Слободян // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2010. - № 2. - С. 2-7 ; Класному керівнику. Усе для роботи. - 2010. - № 3. - С. 2-9 ; Класному керівнику. Усе для роботи. - 2010. - № 4. - С. 2-9 ; Педагогічна майстерня. - 2012. - № 6. - С. 15-19 ; Класному керівнику. Усе для роботи. - 2010. - № 5. - С. 2-13 ; Педагогічна майстерня. - 2012. - № 5. - С. 21-27 ; Педагогічна майстерня. - 2012. - № 7. - С. 38-39 ; Педагогічна майстерня. - 2012. - № 9. - С. 33-42

Песоцкая, О. П.
Семейное воспитание без конфликтов и наказаний / О. П. Песоцкая // Діти-Батьки-Сім'я (Додаток до журналу: Практична психологія та соціальна робота). - 2004. - Вип. 2. - С. 7-11. - Бібліогр. в кінці ст.

Кошечко, Н. В.
Спілкування при конфлікті з дитиною: прийоми партнерського діалогу без потреби психологічного захисту / Н. В. Кошечко // Діти-Батьки-Сім'я (Додаток до журналу: Практична психологія та соціальна робота). - 2006. - Вип. 5. - С. 24-32. - Бібліогр. в кінці ст.

Никитина, Е. А.
Классный час "Вернулся я домой в час ночи...". Решение и предотвращение конфликтов с родителями. 7 класс / Е. А. Никитина // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2013. - № 10. - С. 54-55 : табл.

Чорна, Галина.
Конфлікти з дитиною та шляхи їх розв'язання. Практикум для батьків / Галина Чорна // Шкільний світ. - 2014. - № 4 (лютий). - С. 7-10. - Бібліогр. в кінці ст.


Костинюк, Ольга.
Конфлікти з батьками. Година спілкування з елементами тренінгу / Ольга Костинюк // Шкільний світ. - 2014. - № 6 (березень). - С. 15-17


Єрєємєєва, Наталія.
Дисципліна без конфліктів. Семінар-практикум для батьків [Текст] / Наталія Єрєємєєва, Юлія Таланова // Психолог. - 2014. - № 24. - С. 17-18


Лисенко, Л. Г.
Сім'я і діти у період конфлікту в суспільстві. Засідання "Круглого столу" для батьків учнів 5-9-х класів [Текст] / Л. Г. Лисенко // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2015. - № 12. - С. 41-50. - Бібліогр. в кінці ст.


Якщо посварився з батьками [Текст] // Шкільний світ. - 2016. - № 18 (вересень). - С. 41. - Бібліогр. в кінці ст.
Кравченко, Тетяна Володимирівна.
Допомога батькам у вихованні дітей : Методичні рекомендації для соціальних працівників / Тетяна Кравченко, Ірина Трубавіна ; Держ. соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, М-ва України у справах молоді та спорту, Ін-т проблем виховання АПН України. - Київ : Держсоцслужба, 2005. - 99 с. - Бібліогр.: с. 91-98. - ISBN 966-7815-57-9

http://www.6yket.ru/psixologiya/psixologichni_osoblivosti_konfliktiv.html
https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00743167_0.html
https://works.doklad.ru/view/45ZtohJRNKs.html
http://lib.iitta.gov.ua/2058/1/Войтович_Випуск_10_4.pdf
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/pedideja_gurnjak_l.v..pdf
http://psm.in.ua/psm/09.aspx-22.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2018 18.41.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42017  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали до курсової роботи на тему: Особливості матеріалу Монтессорі-педагогіки розвитку мовлення
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам використати наступні посилання: – Богуш А. М. Навчання грамоти за методом Марії Монтессорі / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська // Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – 3-тє вид. – Київ : Слово, 2015. – С. 191-200.
– Козырь М. К. Обучение языку в системе Марии Монтессори / М. К. Козырь // Дошкільна освіта. – 2012. – № 2. – С. 26-32.
– Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі / О. Надворна // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 16-19.
– Рудакова Н. Н. Использование идей и принципов педагогики Марии Монтессори при обучении детей письму и чтению / Н. Н. Рудакова // Детский сад от А до Я. – 2009. – № 5. – С. 57–63.
– Чепіль М.М. Педагогіка Марії Монтессорі : навч. посіб./ М.М. Чепіль; Н.З. Дудник; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка - Київ : Слово, 2017. - 271 с.
– Бондар В. І.Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. : [осн. етапи формування світогляду та псих.-пед. поглядів М. Монтессорі] / В.І.Бондар, А.М.Ільченко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 251 с. : іл., табл.
– Шевченко Л. В. Организация коррекционной работы с использованием педагогической системі М. Монтессори : развитие сенсомоторных способностей детей с нарушениями речи / Л. В. Шевченко // Дошкіл. навч. закл. - 2011. - № 12. - С. 36-43.
– Козырь М. Обучение языку в системе Марии Монтессори / М. Козырь // Дошкіл. освіта : наук.-практ. журн. . - 2012. - № 2. - С. 26-31.
– Сорока О. Використання елементів системи Монтессорі у логопедичній практиці / О. Сорока // Дефектолог. - 2012. - Липень (№ 7). - С. 45-46.
– Грядовкіна Ж. Поетичний майстер-клас від Лесі Українки : монтессорі-урок для дітей 3, 5–6 років / Жанна Грядовкіна // Дошкіл. виховання. - 2015. - № 2. - С. 18-19.
– Антосюк О. Формування свідомого мовленнєвого спілкування, читання та письма : використання елементів методики М. Монтессорі / О. Антосюк, О. Ведмідь, Н. Онофрійчук // Дефектолог. - 2015. - № 8. - С. 4-9
– Шаховская С. Развитие лексики дошкольников в системе Монтессори-педагогики / С. Шаховская // Дошк. воспитание. - 2015. - № 8. - С. 97–104.
– Любина Г. Вербальные и невербальные средства коммуникации в Монтессори-группе / Г.Любина // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 7. - С.7-13.
– Литвиненко О. Звуки довкола : заняття для дітей раннього віку (з використанням елементів технології М. Монтессорі) / О. Литвиненко // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2018. - № 2. - С. 22-23 .

http://umkastudio.com.ua/u-chomu-polyagaie-montessori-metod
http://doshkolenok.kiev.ua/metodiki-razvitija-rebenka/279-metodika-marii-montessori.html
http://shodynky.com/rozvitok-movlennya-za-montessori-mova-ditini/
https://www.logoclub.com.ua/poradi-logopeda/rozvitok-movlennya/93-igrashki-dlya-rozvitku-movlennya-ditini-vid-1-do-3-rokiv
http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2017/01/Тема-3-Марія-Монтессорі-лекційний-матеріалпрезентація.pdf
http://radka.in.ua/materinstvo/metodika-montessori-zavdannia-i-cili.html
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/240/
– eacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23:-l-r&catid=1:2011-09-13-21-50-27&Itemid=2
http://shkola-ledi.ua/montessori/
http://megasite.in.ua/94363-montessori-pedagogika-v-rozvitku-movi-malyati.html
https://vemakids.com.ua/ua/catalog/rozvyvayucha-doshka-po-metodyci-montessori-bizibord
http://bilatserkva-dnz31.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Уроки-презентації з розвитку мовлення.doc
http://bilatserkva-dnz31.edukit.kiev.ua/storinki_fahivciv/visnik_montessori/
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1952
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/16-15.-svit-montessori.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&ved=0ahUKEwiQjrn3q4XbAhWRyKQKHSmhD8M4HhAWCDUwAg&url=https://mmk.edu.vn.ua/uploads/images/articles/metod_robota/pedchutannya/Montessori/metod.doc&usg=AOvVaw2UQ78ft8p9-CE6zJgjGXsY
http://drohobych.net/youngsc/AQGS/2013_6-2/pedagogy/134-140.pdf
http://valyakuzmindnz.ucoz.ua/index/metodika_m_montessori/0-18

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2018 16.12.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Коломия :: Запитання: 42016  
Олег запитує:
Допоможіть, потрібні тези для магістерки "Семантико-прагматичні аспекти частки у публіцистиці"
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Баган М. Частка ні як корегувальний комунікатив українського мовлення [Електронний ресурс] / М. Баган // Науковий вісник Херсонського державного університету". Сер. : Лінгвістика. - 2011. - Вип. 15. - С. 118-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_15_29

Бацевич, Флорій.Семантика і прагматика очікуваних і неочікуваних змін: функції та комунікативні смисли частки і (й) у сучасному українському мовленні / Ф. Бацевич // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 1. - С. 41-44.

Бацевич, Флорій. Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки аж у сучасній українській мові [Текст] / Ф. Бацевич // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 51-54. - Бібліогр.: 11 назв.

Бацевич, Ф.Прагматика винятковості : частки лише (лиш) і тільки в сучасному українському мовленні [Текст] / Ф. Бацевич // Дивослово. - 2009. - № 9 . - С. 32-35

Бацевич, Ф.Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв'язки частки та в сучасному українському мовленні / Ф. Бацевич // Українська мова. - 2008. - № 4. - С. 15-22. - Б

Бацевич, Ф. С. Імпліцитна інформація у висловленнях і дискурсивні слова (на матеріалі часток української мови) / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. - 2012. - № 5. - С. 3-12. Бібліогр. в кінці ст.

Бондаренко Л. В. Склад та комунікативні функції вторинних часток : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В.Бондаренко. – Кіровоград: Кіровоградський держ.пед. ун-т ім.В.Винниченка, 2005. – 20 с.

Загнітко, А. Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви [Текст] / А. Загнітко // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. - 2011. - Вип. 22. - С. 104-115. - Бібліогр. в кінці ст.

Калустова, О. М. Частка як перекладознавча категорія [Текст] / О.М. Калустова // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка: Іноземна філологія. - 2004. - № 37-38. - С. 95-98

Мартинова Г. І. Морфологічний аналі частки / Г. І. Мартинова // Лінгвістичний аналіз: практикум [Текст] : навч. посіб. / [М. І. Калько, Г. Р. Передрій, В. В. Калько та ін.] ; за ред. Г. Р. - К. : Академія, 2013. - С. 110-113

Марчук, Людмила.Частки як периферійні виразники поля градації [Текст] / Людмила Марчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. - Вінниця, 2008. - Вип. 10, т. 1. - С. 104-108. - Бібліогр. в кінці ст.

Матулевська Т. В. Частка як засіб вираження адресованості [Електронний ресурс] / Т. В. Матулевська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2014. - № 18. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2014_18_14

Матулевська Тетяна. ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДДІЄСЛІВНИХ ЧАСТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
http://linguistics.kspu.edu/system/files/038-043.pdf

Хлипавка Г. Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект / Г. Хлипавка // Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - С. 168-173

Ходєєва Т. М. Прихована семантика часток у субстантивних зворотах з прийменниками крім, окрім, опріч / Т. М. Ходєєва // Лінгвістичні дослідження [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / МОН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. М. Сковороди. - Х. : 2005. - С. 105-108

Чолкан В. Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с. - С. 364-368.

Чолкан В. Частки як засіб модально-експресивного ускладнення присудка / В. Чолкан // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 Слов'янська філологія / редкол.: Н. В. Гуйванюк (наук. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернівецький державний університет, 1996. - С. 115-120.

Яслик В. Мовляв (мов) як засіб вираження евіденції / В. Яслик // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 31. - С. 26-30. - Бібліогр.: 25 назв.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.05.2018 12.28.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.736108 seconds