Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 41814  
Валерія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Основи підготовки, створення та функціонування прямоефірної програми", заздалегідь велике дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Валеріє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Абрамова І. Г. Прямоефірна програма: сутність, проблематика створення та функціонування / І. Г. Абрамова, О. А. Заводовська // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_10

Бугрим, Валентин Володимирович (псевд. : Благомир Майданний). Телебачення прямого ефіру [Текст] : навч. посібник / В. В. Бугрим, І. Г. Мащенко. - К. : Либідь, 1991. - 200 с.

Дячук В.П. Прямий ефір як засада інтерактивної телереальності / В.П. Дячук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / КНЛУ. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 147–155.

Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру: автореф. дис... канд. культурології: 26.00.01 / В.П. Дячук ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Жук О. Соціокомунікативні моделі “Я Я” і “Я ВІН” на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) / О. Жук // Теле- та радіожурналістика :зб. наук. пр. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка,2011. – Вип. 10. – С. 231–238.

Жук О. О. Соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру [Електронний ресурс] / О. О. Жук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - № 1074, Вип. 5. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_6

Завальська Л. В. Комунікативне ігнорування в політичному дискурсі / Л. В. Завальська // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознав.. - 2014. - № 22. - С. 40-45. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Завальська Л. В. Типологія комунікативних ролей українських політиків в інтерактивному спілкуванні (на матеріалі політичних ток-шоу) / Л. В. Завальська // Зап. з укр. мовознавства. - 2016. - Вип. 23. - С. 203-211. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Заліпська І. Я. Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. Я. Заліпська; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2013. - 20 c. - укp.

Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру [Електронний ресурс] / І. Заліпська // Культура слова. - 2016. - Вип. 84. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2016_84_19

Капелюшний А.О. Мовна компетентність телевізійних журналістів у їхніх прямоефірних виступах / А.О. Капелюшний //Вісник Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – Л., 2011. – Вип. 34. – С. 226–230.

Капелюшний А.О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навч. посіб. / А.О. Капелюшний. –Л. : ПАІС, 2011. – 400 с.

Кияшко Ю.П. Індивідуальність телевізійного журналіста як основа його соціального та професійного іміджу / Ю.П. Кіяшко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – № 4. – С. 120–124.

Сербін С.М. Специфіка прямоефірного мовлення в регіональній радіомережі / С.М. Сербін // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи
розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т.; відп. ред. В.М. Галич. –Т.1. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 186–193.

Сербін С.М. Матричні моделі оцінки ефективності прямоефірного мовлення / С.М. Сербін // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції;[наук.ред. В. Різун; упоряд. Т Сотникова ]. – К.: Інститут журналістики,
2012. – С. 134–144.

Стецюк І.Я. Нормативність мови прямого ефіру (на матеріалі “Телевізійної служби новин” каналу “1 1” / І.Я. Стецюк // Наукові праці: Філологія. Мовознавство. Видання ЧДУ імені Петра Могили. –2010. – № 119. – Вип. 106. – С. 92–96.

Стецюк І.Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі / І. Стецюк // Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - С. 295-297

Ятчук О. М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні [Електронний ресурс] / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство. - 2014. - Вип. 19. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2014_19_7

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 21.16.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомип :: Запитання: 41813  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему : місце інтерв'ю у регіональній пресі.
Наша відповідь:
Юліє, доброго дня! Радимо опрацювати такі джерела інформації:
Бартек Боровіч: «Інтерв’ю — це не просто опитування, а завжди розмова» / вела інтерв’ю О. Агеєва //http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/bartek_borovich_intervyu_tse_ne_prosto_opituvannya_a_zavzhdi_rozmov
Бєлінська І. Дослідження регіональної преси в журналістикознавстві / І.Бєлінська // Українське журналістикознавство. – 2003. –Вип. 4. –С. 57-61.
Бєлінська І. Тематична модель обласного громадськополітичного видання / І. Бєлінська // Наукові записки Інституту журналістики.– К., 2003. – Т. 13. – С. 23-28.
Бурківська Л. Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект / Л. Бурківська // Культура слова. – 2013. - Вип. 79. – С. 130-133.
Буряк К. Ваша організація на телебаченні та радіо : практичні поради щодо інтерв’ю
https://www.gurt.org.ua/articles/31665/
Дяченко М. Д. Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 - 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Д. Дяченко // Психолінгвістика. – 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2008_1_15.pdf
Зінченко Лілія. VoxConnector поєднає регіональні ЗМІ з експертним середовищем
http://detector.media/rinok/article/122924/2017-02-07-voxconnector-poednae-regionalni-zmi-z-ekspertnim-seredovishchem/
Інтерв’ювання дитини, що пережила травму: що допустимо: білоруський сайт "Медиакритика.BY" друкує рекомендації Dart Center for Journalism and Trauma Колумбійського університету:
http://imi.org.ua/advices/intervyuvannya-ditini-scho-perejila-travmu-scho-dopustimo/
Йдете на інтерв'ю з ВПО? Загляньте до порад журналістів
http://redactor.in.ua/ru/practice/8285.Ydete_na_іntervyu_z_VPO_Zaglyante_do_porad_zhurnalіstіv
Котюжинська Т. Потрібно розрізняти інтерв’ю та інформаційний запит
http://ru.telekritika.ua/yuridichna-consultaciya/print/40190
Медіа-дослідження «Місцева преса — «найбільша загроза для демократії»?
http://www.happymisto.od.ua/journalism/misceva-presa-najbilsha-zagroza-dlya-demokratiї
Осока С. Як писати про місцеву владу : посібн. для журналістів
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/YAk-pysaty-pro-mistsevu-vladu.pdf
Регіональні ЗМІ в епоху нових медіа
http://mymedia.org.ua/articles/localmedia/reg_onaln_zm_v_epohu_novih_med_a.html
Річний звіт Інституту розвитку регіональної преси
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Opysovyj-zvit-IRRP-2015-r.-ukr..pdf
Регіональний контент в національних та регіональних медіа – National Media Talk
http://idpo.org.ua/events/1578-regionalnij-kontent-v-nacionalnix-ta-regionalnix-media-national-media-talk.html
Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / Тетяна Михайлівна Шальман. – К., 2007. – 23 с.
Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / Ю.Г. Шаповал. – Рівне, 2008. – 112 с.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика.Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / А.В. Яковець. – К. : Книжкове вид-во нац. Авіаційного ун-ту, 2007. – 220 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 20.45.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41812  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, мені потрібна інформація на тему Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://library.te.ua/2016/10/01/vilegzhanna-t-ukransyk-bbloteki-v-protses-vrontegrats/
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Institut_Publichnogo_Upravlinnia/Navchalnyi_posibnyk_Libraries.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiBq9aU2fjZAhUMDZoKHbJqCiIQFgg2MAI&url=http://profy.nplu.org/!site/files/400-EC.doc&usg=AOvVaw37rnaJznyMU_y_Ow08cH4U
http://lib.sowa.com.ua/Europe/Posibnyk_EU_Information_2016.pdf
http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8262
https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-65973150
– Гордієнко А. Бібліотеки для дітей на шляху до євроінтеграції: діяльність національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д. - 2017. - № 2. - С. 3-7.
– Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів : Х Всеукр. наук.-практ. конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 33-34.
– Граніч Н. В. Просування євроінтеграційних процесів: культурологічна складова в роботі дитячих бібліотек : з досвіду роботи Волинської обласної бібліотеки для дітей / Н. В. Граніч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Заради дитини працюємо і творимо!" : збірник матеріалів : 4-7 жовт. 2017 р. - 2017. - С. 115-119.
– Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі / Ю. Яковенко // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 12-13.
– Башун О. Все про Європу в бібліотеках": проект Української бібліотечної асоціації / Олена Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3. - С. 51-55.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 20.31.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 41811  
Ірина запитує:
доброго вечора, допоможіть будь ласка із літературою до курсової на тему "психологічні особливості особи слідчого"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Психологічні особливості особи слідчого
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/1_DISKI/UR_PSIX/html/27.htm
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8453/2/Krasilnikova.pdf
http://ibib.ltd.ua/psihologicheskie-osobennosti-lichnosti-15773.html
http://westudents.com.ua/glavy/81637-tema-9-psihologya-sldcho-dyalnost.html
http://stud.com.ua/31145/etika_ta_estetika/etika_psihologiya_slidchogo_sudovi_eksperti
http://yport.inf.ua/obschaya-harakteristika-psihologicheskih.html
Організаційно-психологічні особливості професійної компетентності слідчого як суб’єкта призначення судово-психологічних експертиз
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6908/1/ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ.pdf
Психологічні чинники інформаційної діяльності слідчого
http://www.naiau.kiev.ua/ojs/index.php/psychped/article/download/425/427
Особиснісні якості слідчого в тактичній схемі проведення слідчого огляду
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vaau_2014_11_2_8.pdf
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2008/8_9_2008/20.pdf
Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/1_DISKI/UR_PSIX/html/20.htm
Структура професіограми слідчого
http://megalib.com.ua/content/9726_Ponyattya_profesiografii_Stryktyra_profesiogrami_slidchogo.html
https://studlib.info/psikhologiya/795190-struktura-profesiogrami-slidchogo/
http://vestnik-psy.onu.edu.ua/index.php/psy-onu/article/viewFile/651/595
Психологічна структура слідчої діяльності
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_1/12czomssd.pdf
Психологія слідчої діяльності
http://pidruchniki.com/14940511/psihologiya/psihologiya_slidchoyi_diyalnosti
Психологічні особливості слідчої діяльності
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8209/Падей Психологічні особливості слідчої діяльності.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.info-library.com.ua/books-text-8156.html
https://zenodo.org/record/1184358/files/15. Леженiна Л.М..pdf
http://ua-referat.com/Професійні_та_особистісні_якості_слідчого

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.03.2018 20.25.18 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41810  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Цензура в Україні – від радянських часів до сьогодення". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь № 35145.
2. Абакумова В. І. Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / В. І. Абакумова // Інтелігенція і влада. - 2008. - Вип. 13. - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_6.
3. Зуляк І. Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) [Електронний ресурс] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 87–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(1)__20.
4. Каракоз О. О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 4. - С. 50-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_11.
5. Каракоз О. О. Запровадження царської цензури в бібліотечну справу [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Питання культурології. - 2015. - Вип. 31. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_10.
6. Кирієнко О. Ю. "Українське питання" у діяльності військово-цензурних органів Російської імперії (1914–1917) [Електронний ресурс] / О. Ю. Кирієнко // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. - 2010. - Вип. 17. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2010_17_15.
7. Коваль С. В. Формування системи політичної цензури в Україні в 1920-30-х pp. та и вплив на діяльність інтелігенції [Електронний ресурс] / С. В. Коваль // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2004. - Вип. 8. - С. 173-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_34.
8. Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 10-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
9. Колісник Ю. Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору [Електронний ресурс] / Ю. Колісник // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. - 2014. - Вип. 39(2). - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(2)__7.
10. Крупський І. В. Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність [Електронний ресурс] / І. В. Крупський // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 2. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_18.
11. Макар Г. Цензурні переслідування української мови в російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Макар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_10.
12. Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. - 2016. - Вип. 23. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
13. Пічугіна Ю. О. Трансформація цензури в умовах розвитку системи соціальних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ю. О. Пічугіна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 20 с.
14. Позднякова І. С. До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_18.
15. Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. - 2012. - Вип. 32. - С. 295-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
16. Сулима-Камінська І. Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку [Електронний ресурс] / І. Сулима-Камінська // Краєзнавство. - 2013. - № 1. - С. 173-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_27.
17. Федотова О. Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції [Електронний ресурс] / Оксана. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_2_14.
18. Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.
19. Федотова О. Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. [Електронний ресурс] / О. Федотова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2012. - Вип. 2. - С. 385-393. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_2_31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 20.25.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.739682 seconds