Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 43777  
Анна запитує:
Добрий день. Потрібно знайти перелік навчально методичної літератури рекомендованої МОН для ЗДО на 2019-2020 н.р. за програмою Українське дошкілля.Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Богуш А. Розвиток мовлення дітей четвертого року життя : навч.-метод. посіб. / А. Богуш, Н. Гавриш. — Київ : Генеза, 2019. — 103 с. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Мовлення дитини).
Бровченко А. Альбом для малювання : для дітей серед. дошк. віку : осінь-зима / А. Бровченко. — 3-є вид. — Київ : Генеза, 2018. — 30, [2] с. : іл. — (Маленький митець) (Сонечко).
Бровченко А. Альбом для розвитку творчих здібностей : дітей четвертого року життя : (аплікація, ліплення) : за баз. компонентом дошк. освіти та чин. програмами : зима-весна / А. Бровченко. — 2-е вид. — Київ : Генеза, 2018. — [40] с. : іл. — Маленький митець) (Сонечко).
Бровченко А. Альбом для розвитку творчих здібностей дітей третього року життя : (аплікація, ліплення) / А. Бровченко. — Київ : Генеза, 2018. — 40, [1] с. : іл. - (Маленький митець) (Сонечко).
Бровченко А. Альбом для розвитку творчих здібностей малюка : (аплікація, ліплення, конструювання) : для дітей серед. дошк. віку : за баз. компонентом дошк. освіти та чин. програмами : зима-весна / А. Бровченко. — 2-е вид. — Київ : Генеза, 2018. - [32] с. : іл. - (Маленький митець) (Сонечко).
Бровченко А. Альбом з малювання : для дітей четвертого року життя : зима-весна / А. Бровченко — 3-є вид. — Київ : Генеза, 2018. — [50] с. : іл. — (Маленький митець) (Сонечко).
Вільчковський Е. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е. Вільчковський, О. Курок. — Суми : Університетська книга, 2019. — 466 с.
Гавриш Н. Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку : навч.-метод. посіб. для дошк. навч. закл. / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун ; за заг. ред. О. Пометун. — Дніпропетровськ : Ліра, 2014. — 119 с. : іл., табл. — (На допомогу вихователю ДНЗ).
Гунько С. Граючись, учимось : англ. в рухах : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку : 5-6 рр. / С. Гунько, З. Коновалюк ; худож.: І. Гунько, Ю. Гунько, О. Жалай ; дизайнер обкл. В. Нехай. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. — 127 с.
Живи, Україно, живи для краси! : нац.-патріот. виховання в ДНЗ : ст. вік / упоряд. А. Г. Частнікова. — Харків : Основа, 2017. — 102, [1] с. : іл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
Ігротека вихователя ДНЗ : система розвив. ігор для дітей 3-4-х років : 2 мол. група / Т. Маценко [и др.]. — Харків : Основа, 2017. — 141, [2] с. : іл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
Ігротека вихователя ДНЗ : система розвив. ігор для дітей 4-5 років, серед. група : навч.-метод. посіб. / Т. М. Маценко [и др.]. — Харків : Основа, 2017. — 141, [2] с. : іл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
Ігротека вихователя ДНЗ : система розвив. ігор для дітей 5-6-ти (7-ми) р. : ст. група / Т. Маценко [и др.]. — Харків : Основа, 2017. — 140, [2] с. : іл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
Калуська Л. Соняшникова школа казок : посіб. для роботи з дітьми дошк. та мол. шк. віку за казками В. Сухомлинського / Л. Калуська ; худож. Ю. Литвин. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 215 с. : іл.
Кисіль Н. Перше слово - мати, друге - Україна : нац.-патріот. виховання в ДНЗ : ранній та мол. вік / Н. Кисіль. — Харків : Основа, 2017. — 78, [1] с. : іл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).
Кочерга О. Термомозаїка - гра зі строкатої суміші різнокольорових елементів : метод. посіб. для використання в закл. дошк. освіти та родинах / О. Кочерга, Л. Лук'янчук, Л. Меленець ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти ; упоряд авт. — Київ : Франко Пак, 2019. — 138 с. : іл.
Патріотичне виховання в ДНЗ / уклад. І. І. Логвіненко [та ін.]. — Харків : Основа, 2017. — 463, [1] с. : табл. — (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю).

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : навч.-метод. посіб. / С. Васильєва [и др.] ; НАПН України, Інститут проблем виховання ; за заг. ред. Н. Гавриш. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 251 c.
Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] // Освіта.ua [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64841/ — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.
Рагозіна В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва : малюємо, ліпимо : 3-й рік життя : альб. для дит. творчості та метод. рек. / В. Рагозіна, Н. Очеретяна. — Київ : Генеза, 2019. — 31, [1] с. : іл. 1 бр. - (Сонечко) (Маленький митець). — Дод.: Методичні рекомендації до альбому для дитячої творчості... — 16 с.
Рібцун Ю. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект : навч.-метод. посіб. з розвитку мовлення дошкільників 3-6 років / Ю. Рібцун. — Київ : Генеза, 2019. — 223 с. 1 альб. - (Помічник вихователя). — Дод.: Рібцун, Ю. В. Я учуся розмовляти : логопед. альб. з розвитку мовлення дошкільників 3-6 років. — Київ : Генеза, 2019. — 159 с. : іл. — Помічник вихователя.
Соціальний розвиток дитини : діти 4-го р. життя / І. Дичківська [и др.] ; обкл. В. М. Марущинця. — Київ : Генеза, 2019. — 87 с. : іл. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Дитина в соціумі).
Степанова Т. Навчаємо математики : формування елементар. мат. уявлень у дітей 5-го р. життя : навч.-метод. посіб. / Т. Степанова. — Київ : Генеза, 2019. — 96 с. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі).
Федієнко В. Буквар. Читайлик : рек. дітям від 4,5 р. / В. Федієнко ; худож. Є. Житник. — вид. 4-е, доп. та перероб. — Харків : Школа, 2018. — 101, [1] c. : іл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.01.2020 20.00.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богданна із міста: Львів :: Запитання: 43776  
Богданна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелами до курсової роботи про наукову діяльність вченого мовознавця Віталія Руспнівського. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Богданно! Перегялньте наступні посилання за Вашим запитом:
Віталій Макарович Русанівський (1931–2006) [Електронний ресурс] // Етнос і культура. — 2011-2012. — № 8-9. — С. 209-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etnik_2011-2012_8-9_26
Віталій Макарович Русанівський [Електронний ресурс] // Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.inmo.org.ua/history/famous-workers/rusanivsky.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.
Даниленко Л. І. Простір «Мова – Людина – Культура» академіка В. М. Русанівського [Електронний ресурс] / Л. І. Даниленко. — Електрон. дані. —https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=181. —Назва з екрану.
Енциклопедія історії України. Русанівський Віталій Макарович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rusanivskyj_V_M. — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.
Русанівський Віталій Макарович [Електронний ресурс] // Науковці України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?S21CNR=20&S21REF=10&S21STN=1&C21COM=S&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21All=(<.>A=Русанівський Віталій Макарович<.>)&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0. — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.
Русанівський Віталій Макарович [Електронний ресурс] // Національна академія наук України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000011641. — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.
Шевченко Л. І. Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В. М. Русанівський [Електронний ресурс] / Л. І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2016. — Вип. 33. — С. 9-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2016_33_3

.: Розділ: Мовознавство :: 20.01.2020 16.27.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Мукачеве :: Запитання: 43775  
Софія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про методики викладання культурології у старших класах школи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Зверніться до наступних джерел:
Кравець М. С. Культурологія : підручник / М. С. Кравець. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 320 с.
Культурологія / [Гриценко Т. Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т. Б. — 3-тє вид. — Київ : Центр учб. літ., 2017. — 388 с.
Кучменко Е. М. Культурологія. Історія світової культури : навчальний посібник / Е. М. Кучменко ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. — 463 с. : табл.
Матвієнко Л. В. Культурологія : навчальний посібник / Л. В. Матвієнко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2007. — 285 с.
Музальов О. О. Культурологія : навчальний посібник : [для учнів, студентів і викладачів] / О. О. Музальов ; НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. — Київ : Пед. думка, 2013. — 125 с.
Плани семінарів та методичні рекомендації з інтегрованої дисципліни "Культурологія" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ун-т" ; упоряд. О. О. Петутіна [та ін.]. — Харків : НТУ "ХПІ", 2008. — 96 с.
Чорний І. П. Теорія та історія культури (культурологія) : конспект лекцій / І. П. Чорний, В. В. Танасійчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2001. — 64 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.01.2020 15.29.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43774  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела, щодо історії виникнення тренінгових занять у психології, та актуальності їх використання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гончарук Н. Формування колективістських взаємостосунків молодших підлітків в умовах шкільної групи (соціально-психологічний тренінг) : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 103 с. : табл.
Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ : монографія / В. О. Лефтеров. — Т. ІІ : Психотренінг в ОВС: практичний досвід, організація проведення та перспективи подальшого впровадження. — Донецьк : ДЮІ, 2008. — 286 с.
Назаренко В. О. Методичні особливості тренінгу комунікативної компетентності керівників / В. О. Назаренко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. — Т. VІІІ. — Вип. 5. — Київ, 2006. — С. 217–223.
Назаренко В. О. Результати експериментальної апробації психотренінгу розвитку комунікативної компетентності керівників органів Державної прикордонної служби України / В. О. Назаренко // Збірник наукових праць № 35. Частина ІІ. — Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2005. — С. 109–112.
Не смійся з мене : програма тренінгових занять : навч.-метод. посіб. для соц. педагогів, практ. психологів та вихователів / [заг. ред.: Т. Л. Лях]. — Київ : Четверта хвиля, 2015. — 94 с. : іл.
Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги : навч.-метод. посіб. / [Білінська О. О. та ін. ; за ред. Л. В. Долинської, О. В. Темрук] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Каравела, 2018. — 559 с. : іл., табл.
Остафійчук Т. Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінгвістів засобами психологічного тренінгу : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Остафійчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Психологічні технології освітнього тренінгу : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для студентів спец. 8.03010201 ”Психологія” / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [уклад.: Л. В. Помиткіна, Е. О. Помиткін]. — Київ : НАУ, 2015. — 43 с.
Психологія спілкування : зб. тренінгів / [Л. О. Савенкова та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — Київ : КНЕУ, 2014. — 187 с. : табл.
Соціально-психологічна та освітня реабілітація осіб з інвалідністю : (по матеріалах соц.-психол., інформативно-консультатив. тренінгів для осіб з інвалідністю) : наук.-метод. посіб. / М-во праці та соц. політики України, Всеукр. громад. орг. інвалідів ”Ін-т реабілітації та соц. технологій”, Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.” ; [за заг. ред. Костюка В. Л.]. — Київ : ПВГОІ ”ІР СТ Україна”, 2010. — 87 с.
Фон Розеншталь Л. Организационная психология / Л. Фон Розеншталь, В. Мольт, Б. Рюттингер ; пер. с нем. — Х. : изд-во “Гуманитарный Центр”, 2013. — 464 с.
Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / К. Фопель ; пер. с нем. — 3-е изд. — М. : Генезис, 2007. — 267 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.01.2020 13.46.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43773  
Моніка запитує:
Доброго дня!Допоможіть мені будь ласка знайти матеріал по темі вивчення стилів навчання учнів. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Моніко! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями:
Види і стилі навчання [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://pidruchniki.com/12920522/pedagogika/vidi_stili_navchannya. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Види і стилі навчання [Електронний ресурс] // Studies.in.ua [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://studies.in.ua/ru/pedagogika-shpargalki/1422-vidi-stil-navchannya.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Види навчання [Електронний ресурс] // Stud.com.ua [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://stud.com.ua/61103/pedagogika/vidi_navchannya. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Ефективні методи навчання нового покоління? [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/efektivni-metodi-navchannya-novogo-pokolinnya-stattya-57558.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Кращі методи та прийоми навчання дітей [Електронний ресурс] // Розвиток дитини [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://childdevelop.com.ua/articles/edu/769/. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Навчання впродовж життя [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://vseosvita.ua/library/navcanna-vprodovz-zitta-60151.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Основні види навчання [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://pidruchniki.com/19570411/pedagogika/osnovni_vidi_navchannya. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Покоління Z: як ми стаємо свідками появи нової генерації інноваторів [Електронний ресурс] // Ранні пташки [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
http://earlybirds.platfor.ma/z-generation. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Стилі навчання [Електронний ресурс] // Портал превентивної освіти [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://autta.org.ua/ua/materials/material/Stil--navchannya/. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.
Теорія поколінь (x, y, z) [Електронний ресурс] // Learning.ua [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://learning.ua/blog/201711/teoriia-pokolin-x-y-z/. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.01.2020.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2020 14.17.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.863818 seconds