Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Денис із міста: Київ :: Запитання: 42290  
Денис запитує:
Формування маркетингової стратегії підприємства
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Перегляньте наступні джерела:
Бєлоусова К. І. Стратегічне позиціонування промислового підприємства : монографія / К. І. Бєлоусова; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2012. - 202 c. - Бібліогр.: с. 193-199.
Долматов О. І. Формування маркетингової стратегії підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. І. Долматов; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2003. - 17 c.
Ащаулов В. В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку [Електронний ресурс] / В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_1_19.
Ащаулов В. В. Урахування ситуації на ринку при формуванні маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_13.
Бойко О. В. Особливості формування інноваційної стратегії підприємств на засадах маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Бойко, Н. А. Ковальчук // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2011. - Вип. 8. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_7.
Ільчук П. Г. Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств [Електронний ресурс] / П. Г. Ільчук // Наук. вісн. Ужгород. університету. Сер : Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 181-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_34
Махіня А. М. Особливості формування маркетингової стратегії на підприємствах легкої промисловості [Електронний ресурс] / А. М. Махіня, Л. В. Мурована // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. - 2013. - № 3. - С. 170-175. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_3_30.
Коваль З. О. Соціоекологічний підхід до формування та оцінювання ефективності маркетингових стратегійпідприємств з вартісно-орієнтованим управлінням [Електронний ресурс] / З. О. Коваль // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 33-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_8
Корінєв В. Л.Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії [Електронний ресурс] / В. Л. Корінєв, В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 98-101. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_19.
Кривич Л. М. Формування маркетингової стратегії на підприємствах [Електронний ресурс] / Л. М. Кривич //Управління розвитком. - 2014. - № 5. - С. 35-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_5_18.
Тютюнникова С. В. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнникова, О. В. Кот, Р. В. Левін // Економ. стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 393-399. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_2_60.
Юринець О. В. Формування складових багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Юринець, О. Я. Том’юк // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(2). - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(2)__13.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.09.2018 14.30.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 42289  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня ! Помогите пожалуйста найти в электронном виде Бушуев С.Д. Морозов В.В.Управления закупками в проектах
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! На жаль електронний варіант знайти не вдалось.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.09.2018 10.13.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Львів :: Запитання: 42288  
Марк запитує:
Процеси юрисдикційні в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Макру! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42261

.: Розділ: Держава і право :: 16.09.2018 21.48.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 42287  
Оксана запитує:
Допоможіть знайти електронну версію книги Яценко Т. С. "Основи глибинної психокорекції: Феноменологія, теорія і практика" та "Психологічні основи групової психокорекції". Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксана! На жаль, у доступних нам джерелах такої інформації ми не знайшли.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.09.2018 19.02.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42286  
Оксана запитує:
Прошу підібрати літературу з проблеми: Неуспішність молодших школярів та шляхи їх подолання
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:
Авдєєва І. М. Фасилітація особистісного розвитку хронічно неуспішних молодших школярів [Текст] / І. М. Авдєєва // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 1-7 : табл. - Бібліогр. : 15 назв.
Бєляєва О. Шкільна неуспішність [Текст] / Олена Бєляєва // Психолог. - 2011. - Листопад, № 44. - С. 27-29.
Железна Т. Сором'язливість - складова неуспішності в навчанні / Железна, Тетяна // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 11. - С. 20-21. - Бібліогр.: с. 21.
Журавльова С. Особистісно-центрований аналіз проблем шкільної неуспішності / С. Журавльова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 6. - С. 43-46.
Журавльова С. Як попередити шкільну неуспішність / С. Журавльова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 4. - С. 25-28.
Ілляшенко Т. Дитині важко вчитися: як допомогти Славкові? / Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2010. - № 8. - С. 22-24.
Ілляшенко Т.Розвивати і навчати дитину вчасно (Не втратити час для навчання і розвитку дитини у початковій школі) / Тамара Ілляшенко // Початкова школа. - 2012. - № 5. - С. 46-48.
Казачінер О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів / Казачінер, Олена // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 51-53. - Бібліогр.: с. 53.
Казачінер О. Педрада "Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи подолання" / О. Казачінер // Початкова школа. - 2009. - № 12. - С. 51-52.
Миронюк С. Подолання причин неуспішності в учнів молодших класів [Текст] / Сергій Миронюк // Завуч. - 2014. - Серпень, № 16. - С. 2-24 [вкл.]
Моісеєва О. "Неправильна" дитина / О. Моісеєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 1. - С. 47-49.
Монина Г. Б. Причины школьной неуспеваемости / Г. Б. Монина // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 8. - С. 21-34 ; № 9. - С. 23-32.
Подобєд М. Б. Неуспішність учнів і шліхи її подолання [Текст] / М. Б. Подобєд // Педагогічна майстерня : Науково-методичний журнал. - 2014. - № 1. - С. 21-24. - Бібліогр. в кінці ст.
Психологічні причини неуспішності // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 10. - С. 38-41.
Сак Т. Як подолати стійку неуспішність у процесі вивчення природничих понять / Т. Сак // Початкова школа. - 2001. - № 2. - С. 44-47.
Скорина О. В. Неуспішність із фізичної культури та шляхи її попередження / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. - 2014. - № 1. - С. 20-23.
Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении: Практ. пособ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 256 с.
Шайкова А. Чому дітям буває важко навчатися? [Текст] / Аліна Шайкова // Психолог. - 2014. - Грудень, № 24. - С. 4-9.
Шкуринська Т. Педагогічна підтримка школярів, які мають труднощі у навчанні [Текст] / Тетяна Шкуринська // Початкова освіта. - 2014. - Жовтень, № 19. - С. 39-49.
Денисенко В. В. проблема шкільної неуспішності молодших школярів та шляхи їх подолання / В. В. Денисенко http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_44/17.pdf
Неуспішність учнів і шляхи її подолання https://pidruchniki.com/1713052435015/pedagogika/neuspishnist_uchniv_shlyahi_podolannya
Причини неуспішності дітей у школі https://childdevelop.com.ua/articles/school/1139/
Причини неуспішності у молодших школярів http://suzirya.org.ua/article.php?cat=3page=1&id=32
Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/prichini-neuspishnosti-shkolyariv-shlyakhi-yiyi-po.html
Психологічні причини неуспішності школярів https://stud.com.ua/76561/psihologiya/psihologichni_prichini_neuspishnosti_shkolyariv

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.09.2018 11.59.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.939188 seconds