Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Боротей Еріка Бертолонівна із міста: Берегівський рпайон :: Запитання: 43119  
Боротей Еріка Бертолонівна запитує:
Доброго дня!Я заступник директора з НВР,мене цікавить які обовязкові контрольні роботи маю вимагати від початкової ланки в кінці навчального року і в якій формі Чи потрібно проводити для першокласників які вчаться в НУШ і що потрібно проводити З повагою Боротей
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Функціональні обов’язки заступника директора школи з навчально-виховної роботи - http://ukped.com/statti/shkoloznavstvo/2977-funktsionalni-oboviazky-zastupnyka-dyrektora-shkoly-z-navchalno-vykhovnoi-roboty-z-orhanizatsii-upravlinnia-vykhovnym-protsesom.html
2. Органайзер заступника директора з навчально-виховної роботи - https://vseosvita.ua/library/organajzer-zastupnika-direktora-z-navcalno-vihovnoi-roboti-16581.html
3. Планування та циклограми - http://ttzdnvr.blogspot.com/p/blog-page_1.html
4. Настільна книга заступника директора з НВР початкових класів - https://bookland.com/download/1/10/105059/sample.pdf
5. План роботи заступника директора з НВР на 2018/2019 н.р. - http://chpl.com.ua/images/word/Plan/2017-2018/plan_zd-18-19.pdf
6. Практичні лайфхаки організаційно-методичної роботи заступника директора з НВР - http://nmco.osvitalviv.com.ua/praktichni-layfhaki-organizatsiyno-metodichnoyi-roboti-zastupnika-direktora-z-nvr/

.: Розділ: Освіта :: 15.05.2019 21.45.22 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Хуст :: Запитання: 43118  
Оксана запитує:
Доброго дня, порекомендуйте літературу до теми: Роль вихователя спецшколи-інернату у формуванні та розвитку мовного словника вихованців молодшого шкільного віку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Вавілова Ю. В. Роль вихователя у формуванні особистості ліцеїста - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_1(2)__16.pdf
2. Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки - https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/9-8.-kazkoterapiya.pdf
3. Принципи корекційної роботи з дітьми - https://seredafizkult.jimdo.com/app/download/12012475049/курсова — копия.pdf?t=1508523966
4. Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання - http://lib.iitta.gov.ua/7647/1/Дитина з сенсорними порушеннями. Випуск 3..pdf
5. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць - http://eprints.zu.edu.ua/13267/1/konf_ped_2013.pdf
6. Гурська О., Мироненко Л. Особливості родинно-сімейного виховання в умовах школи-інтернату - http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8533/1/Gursyka.pdf
7. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи: навчальний посібник - http://ep3.nuwm.edu.ua/4057/1/v23.pdf
8. Український психолого-педагогічний науковий збірник - http://pedagogylviv.org.ua/zhurnaly/march_2017.pdf
9. Євдокимова Н. О., Кириленко К. В. – Адаптація дітей з мовними вадами до інтернатного закладу - http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/31_11.pdf
10. Вишнівська Н. В. Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2014_18(1)__15.pdf
11. Формування компетентностей молодших школярів у групі продовженого дня: навчально-методичний посібник - http://library.ippro.com.ua/attachments/article/395/Добровольська Л. Н., Чорновіл В.О. Формування компетентностей.pdf
12. Кулик І. В. Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/264/3/Kulyk.pdf
13. Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики - http://eprints.zu.edu.ua/21359/1/збірник_І_частина.PDF
14. Висоцька А. М. Організація позакласної виховної роботи в спеціалізованих навчальних закладах - http://www.education-inclusive.com/wp-content/docs/pozaklasna-robota.pdf
15. Толкачова А. С. Специфіка формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів - https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-11/09toagpc.pdf

.: Розділ: Загальні :: 15.05.2019 15.24.58 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Мукачево :: Запитання: 43117  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали по темі "Формування і розвиток професійної компетентності вчителя у сучасних умовах."
Наша відповідь:
https://www.slideshare.net/ippo-kubg/2-80128455
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/34011/
http://trmk-conf2017.blogspot.com/2017/01/blog-post_20.html
http://library.rshu.edu.ua/virtualni-vystavki/579-formuvannya-i-rozvitok-kompetentnosti-pedagoga-yak-kriteriyu-yakosti-osviti-ta-jogo-profesijnoji-identifikatsiji
http://chutosvita.at.ua/publ/na_dopomogu_vchitelju/metodichnij_disput_rozvitok_profesijnoji_kompetentnosti_uchitelja/4-1-0-23
https://naurok.com.ua/pedagogichna-rada-rozvitok-profesiyno-kompetentnosti-vchitelya-mozhlivosti-mehanizmi-problemi-21339.html
https://super.urok-ua.com/formuvannya-profesiynoyi-kompetentnosti-vchitelya-suspilnoznavchih-distsiplin-v-umovah-suchasnoyi-osviti/
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/44-chotirnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/210-vid-profesijnoji-kompetentnosti-do-profesijnoji-diyalnosti
http://www.osvitaua.com/2018/04/63927/?v=3943d8795e03
http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_4/?print
http://metod-portfolio.blogspot.com/2015/02/blog-post_90.html – література.

Білявська О. О. Професійна компетентність учителя як складова
ефективної педагогічної діяльності / О. О. Білявська. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: [http://lib.mdpu.org.ua/nvs/]
Демура І. Сутність професійних компетентностей / І. Демура // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. Вип. XXXVIII / заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавництво центр СДПУ, 2007. – С. 64–71.
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські
перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред.О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
Марченко І. А. Основні вимоги до професійної компетентності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http:innovac-koippo.edukit.kr.ua]
Скворцова С. О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття /С. О. Скворцова // Наука і освіта. – 2009. – № 4. – С. 93–94
Сергієнко Н. Ф. Професійна компетентність сучасного вчителя. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ›images/content/nashi_vydanya…upr]
Набока Л.Я. Культурологічний підхід до розвитку особистості педагога у системі післядипломної освіти розвитку / Л.Я. Набока // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. – № 1. – С. 57-60.
Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,
І.Ф. Кривонос та ін.; за ред.. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Сидоренко В.В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя /
В.В. Сидоренко / Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / кер. авт.кол. Н.В. Гузій; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 156-199.
Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-зорієнтованої освіти: модульний посібник / Автори-упорядники: П.І Матвієнко, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с.

.: Розділ: Освіта :: 14.05.2019 16.51.00 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірма із міста: Берегово :: Запитання: 43115  
Ірма запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми: Розвиток критичного мислення в учнів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірмо!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
- Матоніна, Раїса Дем’янівна. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Раїса Матоніна. - Харків : Основа, 2013. - 175 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (120)). - Бібліогр. с. 174-175.
- Векслер, Самійло Ізраїльович. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання / Самійло Векслер. - К. : Рад. школа, 1971. - 60 с. - Б. ц.
- Корінько, Людмила Миколаївна. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій / Людмила Корінько. - Харків : Основа, 2010. - 95 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6(78)). - Бібліогр.: с. 65-67.
- Присяжнюк, С. С. Розвиток критичного мислення учнів [Текст] / С.С Присяжнюк // Завучу. Усе для роботи. - 2014. - № 5-6: Вкладка. - С. 1-17. - Бібліогр. в кінці ст.
- Бєлкіна, О. В. Критичне мислення учнів початкових класів [Текст] / О.В. Бєлкіна // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 37-42 ; Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 5. - С. 37-45
- Рассвєтова, С. О. Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства / С. О. Рассвєтова // Історія та правознавство. - 2013. - № 13. - С. 7-8
- Копичко, Л. Формування в учнів історичного світогляду / Л. Копичко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 7-8. - С. 8-9. - Бібліогр. в кінці ст.
- Красовицький, М. Проблеми виховання критичного мислення учнів у контексті теорії і практики американської школи [Текст] / М. Красовицький // Рідна школа. - 2003. - № 2. - С. 73-76. - Бібліогр.: 7 назв.
- Богосвятська, А. М. Методичні прийоми технології розвитку критичного мислення учнів через читання та письмо [Текст] / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2015. - № 2. - С. 7-12. - Бібліогр.: 21 назва.
- Коструба, Микола. Формування критичного мислення учнів на уроках історії / Микола Коструба // Історія в школі. - 2013. - № 9. - С. 20-22. - Бібліогр. в кінці ст.
- Макашова, Ю. В. Технологія розвитку критичного мислення учнів [Текст] / Ю. В. Макашова // Управління школою. - 2010. - № 29. - С. 28-31. - Бібліогр. в кінці ст.
- Макашова, Ю. В. Технологія розвитку критичного мислення учнів [Текст] / Ю. В. Макашова // Зарубіжна література в школі. - 2013. - № 17 (вересень). - С. 3-8. - Бібліогр. в кінці ст.
- Кідалова, Н. О. Критичне мислення: методика розвитку (робота з обдарованими дітьми) / Н. О. Кідалова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 12. - С. 2-6. - Зміст: Шість капелюхів мислення / Едвард Боно.
- Амерханян, С. В. Управлінський супровід процесу формування критичного мислення учнів [Текст] / С. В. Амерханян, О. П. Мельник // Управління школою. - 2017. - 34-36. - С. 18-39 : табл.
- Геллер, Т. Дискусія як засіб формування критичного мислення учнів [Текст] / Т. Геллер // Історія України. - 2006. - № 5. - С. 14-18
- Костюк , Жанна. Формування гуманістичного світогляду засобами критичного мислення учнів [Текст] / Жанна Костюк // Світова література. Шкільний світ. - 2015. - № 1. - С. 29-30
- Князева, А. Роль учителя в розвитку креативного мислення учнів / А. Князева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 7-8. - С. 62-63
- Тімченко, Світлана. Формування комунікативних компетентностей учнів за допомогою технології розвитку критичного мислення / Світлана Тімченко // Українська мова та література. - 2009. - № 11. - С. 23-31. - Бібліогр. в кінці ст. (30 назв.)
- Зима, Олена. Учнівські дебати як спосіб розвитку критичного мислення [Текст] / Олена Зима // Сучасна школа України. - 2016. - № 8 (серпень). - С. 34-41 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заніздра, І. В. Формування громадянської компетентності учнів засобами програми Intel r "Шлях до успіху" [Текст] / І. В. Заніздра // Педагогічний вісник. - 2013. - № 1. - С. 102-107. - Бібліогр. в кінці ст.
- Києнко-Романюк, Лариса. Розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика [Текст] / Л. Києнко-Романюк // Рідна школа. - 2006. - № 7. - С. 13-15. - Бібліогр.: 15 назв.
- Пометун, Олена. Як розвивати критичне мислення в учнів / Олена Пометун // Дивослово. - № 5. - С. 2-5
- Марочко, Наталія. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розвитку критичного мислення [Текст] / Наталія Марочко // Історія України. - 2010. - № 45. - С. 18-20
- Каменєва, І. Активізація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення / І. Каменєва // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 13 (травень). - С. 4-13
- Ковальова, В. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення (компетентісно орієнтована освіта) / В. Ковальова // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 16-18. - С. 49-53. - Бібліогр. в кінці ст.
- Стежко, Ю. Критичне мислення як феномен ціннісної оргієнтації учнівської молоді [Текст] / Ю. Стежко // Рідна школа. - 2002. - № 12. - С. 10-14. - Бібліогр.: 22 назв.
- Основи критичного мислення : навчальна програма з курсу за вибором для учнів профільних класів соціально-гуманітарного напряму [Текст] // Рідна школа. - 2010. - № 9. - С. 24-35
http://www.vspu.edu.ua/content/event/years18_19/04_11_rezult/work/r15.pdf
http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
https://v-eshki.jimdo.com/методическая-работа/
https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-v-ucniv-pocatkovih-klasiv-74019.html
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2713/1/КОЛЕНДА ВІКТОРІЯ.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/487/48780/KritichneView.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_81/part_2/51.pdf
https://womo.ua/kritichne-mislennya-navishho-i-yak-yogo-rozvivati/

.: Розділ: Освіта :: 14.05.2019 11.20.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Чернівці :: Запитання: 43114  
Оксана запитує:
Допоможіть з літературою по питанню "Донські походи князя Володимира Мономаха 1103 й 1111"
Наша відповідь:
Шановна Оксано ! Скористайтеся віртуальною довідкою за № 43113 в якій підібрано матеріал по Вашій темі. Але я теж рекомендую список літератури по цій темі. На Ваш вибір.

1. Котляр М. Ф. Київські повстання 11—12 століть // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — С. 278.

2. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989.

3. Полное собрание русских летописей [Текст] / Изданное по высочайшему повелению Археографическою комиссиею. - СПб. : В тип. Эдуарда Праца, 1841 -
Т. 2 : Ипатиевская летопись. - 1843. - 377,[1] с.

4. Довідник з історії України. За ред. І. Підкови та Р. Шуста. — К. : Генеза, 1993

5. Котляр М. Ф. Володимир Мономах // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 616. 6. .


5. Войтович Л. В. 3.13. Всеволодовичі. // Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2000. — 649 с

6. Яворський, Матвій.
Нарис історії України - Харків : Держ. вид-во України, 1925 -
Ч. 1 : Господарство натуральне. - 3-тє вид. - 1925. - 174,[2] с


https://uk.wikipedia.org/wiki/Київське_повстання_(1113)

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:udQcNhb-KzkJ:https://gazeta.ua/articles/history/_volodimir-monomah-rozbiv-ordu-polovciv-za-den/829426 &cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fd5kaYtxrwYJ:https://www.e-reading.club/chapter.php/1040004/19/Kotlyar_-_Istoriya_Ukraini_v_osobah__Davnoruska_derzhava.html &cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

.: Розділ: Історія :: 13.05.2019 16.50.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.879371 seconds