Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42332
   


Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 44326  
Ніка запитує:
Добрий день! Чи є книга Дівчата з 13 вулиці? Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книга:
Гутовська-Адамчик М. Дівчата з 13-ї вулиці : роман / М. Гутовська-Адамчик ; пер. з пол. Б. Антоняк ; обкл. З. Базилевич. — Львів : Урбіно, 2015. — 233 c. : іл.
Чекаємо Вас після закінчення карантину за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Література :: 28.05.2020 21.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Київ :: Запитання: 44325  
Іванна запитує:
Цікавить інформація про наївне мистецтво.дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Іванно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бугай Н. Час збирати каміння: моє наївне мистецтво / Н. Бугай. — Лубни : Інтер Парк, 2019. — 38 : іл.
Дем’янова Н. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Дем’янова // Молодий вчений. — 2014. — № 4(07)(2). — С. 126-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__32.
Думасенко С. Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Думасенко, А. Полякова // Аркадіа. — 2014. — № 4. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2014_4_4.
Єрмольєв В. Майстер наївного малярства / В. Єрмольєв // Народне мистецтво. — 2005. — № 1-2. — С. 18-20.
Корж Л. Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть [Електронний ресурс] / Л. Корж // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. — 2010. — № 1. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2010_1_22.
Латанський С. Георгій Кожокарь / С. Латанський // Народне мистецтво. — 2006. — № 1-2. — С. 51-53.
Орел Л. Мальоване дерево : наївний живопис українського села / Л. Орел. — Київ : Родовід, 2003. — 232 с.: іл.
Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 8. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_8_10.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 28.05.2020 21.21.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бровари :: Запитання: 44324  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми: "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає / Т. Айраксинен ; [пер. з фінськ.]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Лактіонова Г. М. Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів / Г. М. Лактіонова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 2. - С. 58-68.
Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч. XX ст.ст. / М. Лук. – Київ, 1993. – 150 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття / І. О. Бушман - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: наук. вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шк. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук.- Київ, 2019.- 153 с. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. - 2017.- № 4. - С. 111-117. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2020 19.23.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44323  
Соломія запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про архітектора Владислава Городецького
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анисимов А. Фантасмагории Лешека Городецкого. Кн. 2 / А. Анисимов // Киев и киевляне / А. Анисимов. — Київ, 2003. — С. 235-245.
Архітектор Владислав Городецький [Електронний ресурс] : [коротка характеристика життя та творчості] // Київ сьогодні. Київ 1900-2000 : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://camrador.hall.org.ua/BY_TIME/1900-1917_Empire/06-gorodecki.htm. — Назва з екрана.
Городецький В. [Електронний ресурс] : [коротка біографічна довідка, фотографії головних будівель] // Relax. UA : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://relax.ua/art/gorodetskii/lang/ua. — Назва з екрана.
Городецький Владислав [Електронний ресурс] : [стисла інформація про київський період життя та творчості архітектора] // Сайт історії Києва : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.oldkyiv.org.ua/data/gorodetsky.php?lang=ua. — Назва з екрана.
Городецький Владислав Владиславович [Електронний ресурс] : [біографія, життя в еміграції, архітектурна діяльність, образ у літературі] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [вебсайт] . — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Городецький_Владислав_Владиславович. — Назва з екрана.
Іваницька Н. Містичні химери Києва / Н. Іваницька // Україна. — 2005.— № 4-5. — С. 22-24.
Класик київської архітектури : шедеври архітектури // Наука і суспільство. — 2004. — № 5-6. — С. 18-19.
Лебедєва К. Пророцтво оленя : дитинство Владислава Городецького / К. Лебедєва // Катерина Лебедєва про Богдана Хмельницького, Мері Рід, Владислава Городецького, Вірджинію Вулф, Девіда Боуї / К. Лебедєва. — Київ, 2008. — С. 41-55.
Малаков Д. «Нехай йому чужа земля буде легкою» : відомі постаті / Д. Маликов // Пам’ять століть. — 2008.— № 3. — С. 110-112.
Малаков Д. Архітектор Городецький : архівні розвідки / Д. Маликов. — Київ : Кий, 1999. — 240 с.
Памятник Владиславу Городецкому [Електронний ресурс] : [пам’ятник архітектору в Києві // Википедия : свободная нциклопедия : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Владиславу_Городецкому. — Назва з екрана.
Позняк П. Де звучить орган / П. Позняк, С. П’ятериков // Київ: погляд через століття : фотопутівник. / П. Позняк, С. П’ятериков. — Київ, 1987. — С. 172-173.
Попельницька О. Городецький Володислав Володиславович (1863-1930 рр.) / О. Попельницька, М. Оксенич // Сто великих діячів культури України / О. Попельницька, М. Оксенич. — Київ, 2010. — С. 35-40.
Седак О. Будинок з химерами В. Городецького : (1902-1903 рр., Київ) / О. Седак // 100 найвідоміших шедеврів України. — Київ, 2004. — С. 469-475.
Степовик Д. Будинок Владислава Городецького в Києві / Д. Степовик // Скарби України / Д. Степовик. — Київ, 1990. — С. 139-144.
Терес Н. Городецький Владислав : київський архітектор / Н. Терес // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. — Київ, 2007. — С. 120-123.
Ушенк Н. Творчість Владислава Городецького / Н. Ушенко // Мистецтво та освіта. — 2009. — № 2. — С. 53-56.
Цалик С. Владислав Городецький (1863-1930) : архітектор / C. Цалик // Сто найвідоміших українців. — Київ, 2002. — С. 386-391.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.05.2020 16.56.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44322  
Софія запитує:
Доля художниці К. Білокур
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Білокур Катерина Василівна [Електронний ресурс] : [життєвий та творчий шлях] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Білокур_Катерина_Василівна. — Назва з екрана.
Білокур К. (1900-1961). Я буду художником! : докум. оповідь у листах художниці, розвідках М. Кагарлицького / К. Білокур; упоряд., ст., приміт. М. Кагарлицького. — Київ : Спалах, 1995. — 367 с. : іл.
Дубина Н. Квітковий світ Катерини Білокур : [літературно-мистецька година] / Н. Дубина // Все для вчителя. — 2006.— № 11-12. — С. 61-62.
Жадан Л. Квіти, як люди, - живі, мають душу... : [бесіда про життя та творчість К. Білокур] / Л. Жадан // Все для вчителя. — 2005. — № 19-20. — С. 17-18.
Кагарлицький М. Катерина Білокур. Талант від бога / М. Кагарлицький // Українки в історії. — Київ, 2004. — С. 240-245.
Калкіна Л. Берегині України : зустріч у літературній вітальні «Роксолана» / Л. Калкіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001.— № 1. — С. 135-142.
Кара-Васильєва Т. Майстри народного малювання / Т. Кара-Васильєва // Творці дивосвіту. — Київ, 1984. — С. 105-106.
Картини Катерини Василівна Білокур [Електронний ресурс] : [веб-галерея, всі роботи] // Мистецька сторінка : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://storinka-m.kiev.ua/section_14.php?u_id=433&page=4. — Назва з екрана.
Катерина Білокур : альбом / вступне сл. О. Гончара ; ст. та впоряд. Н. Нагая ; макет, оформл. М. Ессаулової; ред. М. Кагарлицької. — Київ : Мистецтво, 1975. — 70 с. : іл.
Катерина Білокур : каталог вист. творів : до 100 ліття від дня народж. / ред.-упоряд. М. Маричевський, В. Перевальський. — Київ : Редакція журналу «Образотворче мистецтво», 2000. — 19 с. : іл.
Катерина Білокур : фотокн. / авт. вступ. ст. Н. Розсошинська і О. Федорук. — Київ : Спалах, 2001. — 127 с. : іл.
Катерина Білокур очима сучасників : спогади, есеї, розвідки з архіву худож. / [Запис, упоряд., підготов., комент. М. Кагарлицького]. — Київ : Томіріс, 2000. — 431 с. : фотоіл., репрод.
Катерина Василівна Білокур [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Мистецька сторінка : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=188. — Назва з екрана.
Коломієць В. Снага від Катерини Білокур : [вірш]/ В. Коломієць // Видива на дорозі : вибр. твори / В. Коломієць. — Київ, 2007. — С. 248.
Ламонова О. „Колгоспне поле” К. Білокур : (1948-1949 рр.) / О. Ламонова // 100 найвідоміших шедеврів України. — Київ, 2004. — С. 484-486.
Логінов А. Чарівниця з Богданівки : до дня народження Катерини Василівни Білокур — майстра декоративного живопису : / А. Логінов // Позакласний час. — 2001. — № 34. — Вкладка. — С. 13-15.
Рак А. Я - Роксолана : [літературно-музична композиція, присвячена К. Білокур] / А. Рак // Позакласний час. — 2002. — № 18. — Вкладка. — С. 51-54.
Степовик Д. Катерина Білокур. „Рідне поле”/ Д. Степовик // Скарби України / Д. Степовик. — Київ, 1990. — С. 179-186.
Тихун В. Чарівний світ Катерини Білокур : засідання клубу «Гармонія» / В. Тихун // Позакласний час. — 2000. — № 19. — С. 34-35.
Човнова Н. Чарівниця з Богданівки : [літ. вечір] / Н. Човнова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2002. — № 3. — С. 43-47.
Шаров І. Білокур Катерина Василівна (1900-1961) — майстер народного декоративного живопису / І. Шаров // 100 видатних імен України. — Київ, 1999. — С. 33-37.
Шаров І. Білокур Катерина Василівна / І. Шаров, А. Толстоухов // Художники України : 100 видатних імен. — Київ, 2007. — С. 40-44.
Шаров, І. Бортнянський Дмитро Степанович (1751-1825) — композитор і диригент / І. Шаров// 100 видатних імен України. – Київ, 1999. – С. 51-55.
Яворівський В. Автопортрет з уяви / В. Яворівський // Вибране : романи та повісті / В. Яворівський. — Київ, 2009. — С. 7-194.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.05.2020 16.53.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.680146 seconds