Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Марія із міста: Харків :: Запитання: 41808  
Марія запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для реферату "Проблеми етногенезу східних слов'ян".
Наша відповідь:
Шановна Маріє, пропонуємо Вам наступну інформацію:
Баран В. Д. Давні слов’яни / В.Д. Баран // Україна крізь віки. – Т. 3. – К. : Видавничий дім Альтернативи, 1998. – 336 с.
Баран В. Д. та ін. Походження слов'ян / В. Д. Баран, Д. Н. Козак, Р. В. Терпиловский ; відп. ред. О. П. Моця. – К.: Наук. думка, 1991. – 144 с. іл. – 139 с.
Бондаренко Н. С. Славянский этногенез и становление украинского народа (историографический анализ) / Н. С. Бондаренко. – К. : Феникс, 2007. – 400 с.
Івангородський К. В. Етногенез східних слов’ян у наукових концепціях сучасних українських археологів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
Козак Д. Н. Основні напрями етногенетичного розвитку племен України в І тис. н. е. (проблема етногенезу слов’ян) / Д. Н. Козак // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 11–14.
http://ukrbukva.net/87128-Etnogenez-vostochnyh-slavyan.html
http://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31360/
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Etnogenez_slov’yan|_Davni_shidni_slov’yani
https://history.vn.ua/book/boyko/13.html
https://history.vn.ua/book/zno2010/13.html
http://www.v-stetsyuk.name/uk/Iron/Slavic.html
http://referat-ok.com.ua/istoriya-ukrajini/etnogenez-slovyan
http://ua-referat.com/Етногенез_східних_слов`ян
http://stud.com.ua/26010/istoriya/etnogenez_shidnih_slovyan_stanovlennya_derzhavnosti

.: Розділ: Історія :: 19.03.2018 18.25.22 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41806  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, мені потрібна інформація на тему Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://library.te.ua/2016/10/01/vilegzhanna-t-ukransyk-bbloteki-v-protses-vrontegrats/
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Institut_Publichnogo_Upravlinnia/Navchalnyi_posibnyk_Libraries.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiBq9aU2fjZAhUMDZoKHbJqCiIQFgg2MAI&url=http://profy.nplu.org/!site/files/400-EC.doc&usg=AOvVaw37rnaJznyMU_y_Ow08cH4U
http://lib.sowa.com.ua/Europe/Posibnyk_EU_Information_2016.pdf
http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8262
https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-65973150
– Гордієнко А. Бібліотеки для дітей на шляху до євроінтеграції: діяльність національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д. - 2017. - № 2. - С. 3-7.
– Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів : Х Всеукр. наук.-практ. конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 33-34.
– Граніч Н. В. Просування євроінтеграційних процесів: культурологічна складова в роботі дитячих бібліотек : з досвіду роботи Волинської обласної бібліотеки для дітей / Н. В. Граніч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Заради дитини працюємо і творимо!" : збірник матеріалів : 4-7 жовт. 2017 р. - 2017. - С. 115-119.
– Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі / Ю. Яковенко // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 12-13.
– Башун О. Все про Європу в бібліотеках": проект Української бібліотечної асоціації / Олена Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3. - С. 51-55.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 17.07.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Коростень :: Запитання: 41805  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Репортаж і його різновиди. Синтетичність жанру". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Кривошея Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці / Г. П. Кривошея; Київ. міжнар. ун-т. - К. : КиМУ, 2003. - 301 c. - Бібліогр.: с. 297-300. - укp.
- Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навч. посіб. / З. Вайшенберг, Ю. Ракерс. - К. : Акад. Укр. Преси, Центр віл. преси, 2004. - 262 c. - укp.
- Яковець А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : підруч. / А. В. Яковець. - К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2007. - 240 c. - Бібліогр.: с. 235-239. - укp.
- Шаповал Ю. Г. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / Ю. Г. Шаповал; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. С.Дем'янчука. - Рівне, 2008. - 111 c. - Бібліогр.: с. 103-110. - укp.
- Іващук А. А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. дис... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / А. А. Іващук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2009. - 17 c. - укp.
- Дзвінчук О. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : конспект лекцій / О. М. Дзвінчук; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 63 c. - Бібліогр.: 19 назв - укp.
- Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку : матеріали І міжнар. наук. конф., 18 - 19 берез. 2010 р., Луганськ : у 3 т. Т. 3 / ред.: В. М. Галич; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2010. - 220 c. - укp. - рус.
- Галлер М. Репортаж : навч. посіб. / М. Галлер; ред.: В. Ф. Іванов. - К. : Акад. Укр. Преси; Центр вільн. преси, 2011. - 348 c. - (Б-ка мас. комунікації. Акад. Укр. Преси). - укp.
- Карпенко В. О. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади : підручник / В. О. Карпенко; МОНМС України, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2012. - 163 c. - укp.
- Черняков Б. І. Фотографія в журналістиці від винайдення до початку XX ст. / Б. І. Черняков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 1999. - 59 c. - Бібліогр.: с. 53-58. - укp.
- Шутяк Л. М. Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" / Л. М. Шутяк // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. - 2014. - Вип. 1/2. - С. 154-158. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
- Бикова О. М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / О. М. Бикова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 c. - укp.
- Приступенко Т. О. Журналістська майстерність : навч. посіб. / Т. О. Приступенко, М. К. Василенко, М. Ю. Воронова, В. В. Георгієвська, О. К. Глушко; ред.: В. В. Різун; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Талком, 2015. - 190 c. - укp.
- Лубкович І. Інформаційна журналістика: методи збору інформації, відображення дійсності та жанри : навч. посіб. / І. Лубкович. - Львів : ПАІС, 2017. - 101, [1] c. - Бібліогр.: с. 100-101 - укp.
http://intkonf.org/protsenko-om-stilistichni-osoblivosti-suchasnogo-radioreportazhu/
http://litmisto.org.ua/?p=8430
https://studopedia.org/14-95550.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=698100

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 15.12.00 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 41804  
Юлія запитує:
Доброго дня. Знайдіть будь ласка джерела на моє запитання. Особливості Українських інтернет ЗМІ?
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф., берез.-квіт. 2006 р., Київ / ред.: М. М. Єрмошенко; Нац. акад. упр., Центр персп. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України. - К. : Нац. акад. упр., 2007. - 128 c. - укp.
- Олійник Н. Нові засоби масової комунікації як чинник розвитку жіночого руху (українські жіночі організації в Інтернеті) / Н. Олійник // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2006. - № 17. - С. 99-104. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.
- Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н. М. Рудніченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 20 c. - укp.
- Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів інформаційної мережі Інтернет) : автореф. дис... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / О. О. Садовник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2009. - 20 c. - укp.
- Чілачава Т. Р. Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Т. Р. Чілачава; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 20 c. - укp.
- Артамонова І. М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій / І. М. Артамонова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2009. - 31 c. - укp.
- Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / М. В. Чабаненко; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 184 c. - Бібліогр.: 293 назв. - укp.
- Різун В. В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / В. В. Різун, В. Ф. Іванов, Н. П. Шумарова, Т. В. Федорів, Т. В. Скотникова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 272 c. - Бібліогр.: 242 назв. - укp.
- Готун А.М. Нові інформаційно-комунікаційні технології в глобальній системі політичної комунікації: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / А.М. Готун ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2010. — 17 с. — укp.
http://detector.media/infospace/article/126745/2017-06-03-yak-ukrainski-internet-zmi-zabuvayut-pro-standarti-keisi-z-movi-vorozhnechi/
http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/internet-zmi-yak-skladova-chastyna-ukrayinskoyi-systemy-zhurnalistskoyi-osvity-abo-chomu-ya-khochu-schob-miy-dekan-umiv-tvityty.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1085/
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8961/1/Samulyak_O.PDF
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9968/1/Греськів.pdf
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/visnyk25/Visnyk25_P3_17_Kashuba.pdf
http://referat-ok.com.ua/reklama/internet-zmi-skladova-chastina-suchasnogo-mediarinku
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1439

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 15.10.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 41803  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Новинна журналістика як основа сучасних медіа". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://social-science.com.ua/article/1246
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&ved=0ahUKEwjSyZa_vPjZAhVrOJoKHaRpAW04HhAWCEQwBA&url=http://bdpu.org/sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur/OG_lekciya4.doc&usg=AOvVaw2a3myJt3Xo7Tl84-Ugr6sn
http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/monitorynhova-zhurnalistyka-yak-trend-rozvytku-suchasnoyi-novynnoyi-zhurnalistyky.html
http://um.co.ua/8/8-10/8-101310.html
file:///C:/Users/User/Desktop/vkp_2016_12_13.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/apmk_2013_14_15.pdf
http://redactor.in.ua/ru/analytics/7597.Etichna_dostovіrna_zhurnalіstika_−_osnova_maybutnogo_novinnoї_іndustrії
file:///C:/Users/User/Desktop/5046-10086-1-PB.pdf
http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/4_1/24-Sytnyk.pdf
https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf
http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf
– Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібник : стандарти якості журналіст. практики / З. Вайшенберг у співпраці з Ю. Ракерс ; [пер. з нім. : В. Климченко, А. Баканов ; за заг. ред. В.Ф. Іванова ; Б-ка масової комунікації ; Акад. Української Преси]. – Київ : Академія Української Преси ; Центр вільної преси, 2011. – 261 с.
– Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т. –2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : ПАІС, 2004. – 267 с.
– Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. “Журналістика” / В. О. Карпенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Нора-прінт, 2002. – 347 с.
– Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : КМ Академія, 2007. – 323 с.
– Новини VS. Новини : виборча кампанія в новинних телепрограмах / за ред. Н. Костенко та В. Іванова ; Ін-т соціології НАН України, Ін-т журналістики Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, Академія української преси. – К. : Центр Вільної Преси, 2005. – 212 с.
– Скленар І. Специфіка новин в релігійних Інтернет-виданнях України / І. Скленар // Український інформаційний простір. - 2014. - № 2. - С. 188-192.
– Ситник О. Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору / О. Ситник // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 5. - С. 45-48.
– Плеханова Т.М. Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку / Т.М. Плеханова, Деркач, // Наукові записки Інституту журналістики : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень-грудень

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 15.01.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728843 seconds