Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: юлія із міста: камянець-подільський :: Запитання: 42015  
юлія запитує:
Допоможіть підібрати літературу з теми Літературно-критична діяльність Полікарпа Свідера
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам використати наступну літературу: – Свідер П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літ.-публіцист. нарис. Ч. 1 / П. І. Свідер ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2003. - 140 с.
– Свідер П.І. О.Копиленко. Життя і творчість / П. І. Свідер. – Київ : Рад. письменник, 1960. – 180 с.
– Свідер П.І. Олександр Копиленко. Літературний портрет / П. І. Свідер. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 87 с.
– Свідер П.І. Традиції і покоління : літературно-критичний нарис / П. І. Свідер. – Київ : Рад. письменник, 1980. – 25 с.
– Свідер П.І. Гончар О. "Модри Камень", "Бригантина" : метод. рек. / П. І. Свідер. – Кам’янець-Подільський, 1986. – 19 с.
– Свидер П.И. Олесь Донченко. Произведения о школе : метод. разработка для студ. филол. и пед. ф-тов / П. И. Свидер. – Каменец Подольский, 1988. – 38 с.
– Свідер П.І. Хазяїн: оповідання / П. І. Свідер // Кам’янець-Поділ. літ.-худ. альманах. – Хмельницький : Хмельн. обл. вид-во. – 1956. – № 1. – С. 78-83.
– Свідер П.І. Оповідання про старість / П. І. Свідер // Літературне Поділля : зб. тв. письменників-початківців Хмельн. обл. – Хмельницький : Хмельн. обл. вид-во, 1957. – Вип. 2. – С. 89-100.
– Свідер П.І. Олександр Копиленко / П. І. Свідер // Рад. літературознавство. – 1958. – № 6. – С. 52-69.
– Свідер П.І. У Кам’янець-Подільському педінституті : хроніка / П. І. Свідер // Рад. літературознавство. – 1958. – № 3. – С. 156-157.
– Свідер П.І. "Народжується місто" О. Копиленка (до питання про позитивного героя в романі) / П. І. Свідер // Наук. записки Кам’янець-Поділ. держ. педінституту. Сер. іст.-філол. – Хмельницький, 1959. – Т. 8. – С. 94-108.
– Свідер П.І. Олександр Копиленко / П. І. Свідер // Українська дитяча література : хрестоматія критич. матер. – Київ, 1962. – С. 185-188.
– Свідер П.І. Думки про героя сучасності / П. І. Свідер, В. І. Тищенко // Рад. літературознавство. – 1963. – № 4 – С. 136-138.
– Свідер П.І. Крилата проза (про композицію новели О. Гончара "Соняшники") / П. І. Свідер // Рад. літературознавство. – 1966. – № 4 – С. 69-73.
– Свідер П.І. Вітер революції (про роман А. Головка "Артем Гармаш") / П. І. Свідер // Рад. літературознавство. – 1967. – № 12. – С. 56-57.
– Свідер П.І. Олександр Копиленко / П. І. Свідер // Українська дитяча література : хрестоматія критич. матер. – 2-ге вид. – Київ, 1969. – С. 228-236.
– Свідер П.І. Поезія людяності / П. І. Свідер // Укр. мова і л-ра в школі. – 1972. – № 5. – С. 19-28.
– Свідер П.І. Комсомольська тема в художній літературі : до 50-річчя присвоєння комсомолові ім. В. І. Леніна / П. І. Свідер // Укр. мова і л-ра в школі. – 1974. – № 7. – С. 3-13.
– Свідер П.І. Творчість Степана Васильченка радянського періоду / П. І. Свідер // Рад. літературознавство. – 1975. – № 10 – С. 69-77.
– Свідер П.І. Т. Г. Шевченко і сучасне літературне Поділля (до питання про традиції поета) / П. І. Свідер // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 49-51.
– Свідер П.І. Природа в образному світі М. Стельмаха / П. І. Свідер // CCCCIII звіт. наук. конф. кафедр Кам’янець-Поділ. держ. педінституту за 1991–1992 рр. (секція філології) : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 50-51.
– Свідер П.І. Час і твір (дещо про редагування ранніх оповідань А. Головка) / П. І. Свідер // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. педінституту. Сер. філол. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 305-311.
– Свідер П.І. Людина і час. Щастя / П. І. Свідер // Akademia на пошану професора Л. А. Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1997. – Ч. 2: Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 23-26.
– Свідер П.І. Бачити, думати, діяти… / П. Свідер, Н. Богуцька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. філол. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 183-186.
– Свідер П.І. Присвячено поету : подоляни про Т. Шевченка / П. І. Свідер // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матер. другої всеукр. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 262-263.
– Свідер П.І. На перехресті думок і доріг / П. І. Свідер // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. пед. ун-ту. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 190-199.
– Свідер П.І. Образний світ вченого / П. І. Свідер // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : зб. наук. пр. за матер. всеукр. cимп. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 69-75.
– Свідер П.І. Хто ж він, Чіпка Вареник? / П. І. Свідер // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 5. – С. 16-18.
– Свідер П.І. Цвіт образу М. Коцюбинського / П. І. Свідер // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-ій річн. Укр. нац.-демократ. рев. : у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 188-190.
– Свідер П.І. Собор. Соборність. Людина. Життя / П. І. Свідер // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 7. – С. 292-296.
– Карась П. Воїн, життєлюб, академік / П. Карась // Подільські вісті. – 1999. – 7 трав.
– Будзей О. Зі стрічки років Полікарпа Свідера / О. Будзей // Подолянин. – 2003. – 4 квіт.
– Сохацька Є. І. Свідер Полікарп Іванович / Є. І. Сохацька // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 377-386.
– Професор П. І. Свідер – педагог, літературознавець, громадянин [біобібліогр. покажч.] / [уклад.: А. О. Рарицький, Н. С. Богуцька, І. І. Грінішина та ін.] ; відп. за вип. О. А. Рарицький. – Кам’янець-Подільський : Мошинський В. С., 2008. – 136 с. : світлини. – (Серія "Постаті в освіті та науці"; вип. 3).
– Свідер Полікарп Іванович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Вид-во Абетка-Світ, 2013. – С. 364-370.
– Волошина Н. Ювілей професора: Свідеру Полікарпу - 85 // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008 - С.17.

http://kps-ua.net/2010/khmelnicka/svider-polikarp-ivanovich
https://blogs.pravda.com.ua/authors/pantyuk/4f3ec987668a7/

.: Розділ: Література :: 13.05.2018 18.53.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Тернопіль :: Запитання: 42014  
Христина запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти найновіші джерела на тему "Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами інтерактивного навчання на уроках літературного читання"
Наша відповідь:
Кучер , Тетяна.
Формування ключових компетентностей на уроці літературного читання в 2 класі [Текст] / Тетяна Кучер // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 22-24. - Бібліогр. в кінці
Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання. [Текст] // Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання". - 2017. - Вип. 11. - С. 4-88 ; Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання". - 2017. - Вип. 12. - С. 4-123
Гнатишина, С.
Розвиток літературних компетентностей на уроках-проектах з використанням методу кольорових капелюхів Едварда де Боно (4 клас) [Текст] / Світлана Гнатишина // Початкова школа. - 2017. - № 11. - С. 20-21
Єгупова, В.
Урок літературного читання у 3 класі [Текст] / Віта Єгупова // Початкова школа. - 2017. - № 9. - С. 18-21
Дробчак, Я.
Формування міжпредметної компетенції в учнів на уроках трудового навчання [Текст] / Ярослава Дробчак, Олена Дозорців // Початкова школа. - 2017. - № 8. - С. 33-39
Александровська, Г. Л.
Учіться фантазувати. В.Сухомлинський "Дід Осінник". (Літературне читання образотворче мистецтво 3-й клас [Текст] / Г. Л. Александровська, Н. М. Дубина // Мистецтво в школі. Музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2017. - № 4. - С. 6-8
Савченко, О.
Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми [Текст] / Олександра Савченко // Початкова школа. - 2017. - № 4. - С. 34-39. - Бібліогр.: 10 назв.

Осичнюк, А. П.
Материнська любов [Текст] / А. П. Осичнюк // Початкове навчання та виховання. - 2017. - № 6. - С. 16-18
Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання [Текст] / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Початкова школа. - 2017. - № 2. - С. 18-21
Коваленко, Л.
Формування ключових компетентностей на уроці літературного читання в 3 класі [Текст] / Любов Коваленко // Початкова школа. - 2017. - № 1. - С. 8-10

Митник, О.
Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання [Текст] / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Початкова школа. - 2017. - № 1. - С. 10-15
Берник, О.
Душа нашого народу в піснях [Текст] : інтегрований урок літературного читання та музичного мистецтва (4 клас) / Орися Берник, Марія Кривко // Початкова школа. - 2017. - № 2. - С. 14-16.

https://zpvistavka.jimdo.com/матеріали-виставки/дидактичне-наповнення/

https://rmc.trost.net.ua/portfolio-dosyagnen-suchasnogo-pedagoga/

http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2013-02-18-10-47-06&Itemid=25

http://steginkamaysternosti.blogspot.com/p/blog-page_13.html

http://pritulati.blogspot.com/p/blog-page_54.html — література.

http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/vykorystannya-interaktyvnyh-tehnolohij-na-urokah-v-pochatkovyh-klasah/

http://olga-kozak.at.ua/publ/metodichna_skarbnichka/opis_dosviduformuvannja_komunikativnoji_kompetentnosti_shljakhom_uprovadzhennja_interaktivnikh_tekhnologij/2-1-0-9
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a3ad78b4c53b89421216d36_0.html

.: Розділ: Загальні :: 12.05.2018 11.41.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 42013  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на таку тему "Функції прикметників з формантами вищого та найвищого ступеня порівняння".
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 12.05.2018 11.36.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: жанна із міста: житомир :: Запитання: 42012  
жанна запитує:
добрий день, допоможіть з літературою на тему: "нормативно-правове забезпечення збереження біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Жанно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40981.

.: Розділ: Інше :: 11.05.2018 15.02.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: харків :: Запитання: 42011  
яна запитує:
Добрий день!Допоможіть знайти інформацію для написання дипломної роботи на тему:Особливості емпатії у підлітків з ДЦП.Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.05.2018 14.12.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.871391 seconds