Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42784
   


Автор запитання: Ліана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44772  
Ліана запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: особливості організації індивідуального навчання із дітьми із особливими потребами
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://chortkivskyi-irc.te.sch.in.ua/individualjne_navchannya/metodichni_rekomendacii_schodo_zdijsnennya_individualjnogo_navchannya_u_zagaljnoosvitnih_shkolah/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76129/
https://drive.google.com/file/d/0BxTQRyhVjdHILVhBLUdVV0xrTXc/view
– Туріщева Л. В. Особливості навчання учнів з особливими потребами / Л. В. Туріщева // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 32. – С. 7-16 (вкладка).
– Головань Л. Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами / Л. Головань // Психолог. - 2012. - № 19. - С. 10-17.
– Чорноус Л. В. Дитина з порушеннями інтелекту в сучасній школі: реалізація індивідуального підходу : поради вчителеві української мови та літератури / Л. В. Чорноус // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 34-36. - С. 9-13.
– Фісун Т. В. Щодо питання освіти дітей з особливими потребами / Т. В. Фісун // Дитина з особливими потребами. - 2018. - № 6. - С. 2-3.
– Ілляшенко Т. Яка вона - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2011. - № 5. - С. 47-50.
– Рак Н. О. Індивідуальне навчання як форма організації корекційно-виховного процесу дітей зі складними комбінованими порушеннями / Н. О. Рак // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 135 с.
– Василенко О. М. Особливості застосування індивідуальних програм навчання для молодших школярів з обмеженими можливостями спеціалістами загальноосвітніх шкіл / О. М. Василенко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія: соціально-педагогічна / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 8. - С. 152-155.
– Коваленко В. Є. Особливості змістовного компоненту емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів / В. Є. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 23. - С. 324-327.
– Глушенко К.О. Формування графо-моторних навичок у дітей з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору / К. О. Глушенко, Н. В. Гладких // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 8 (16). - С. 24-34.
– Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наукових праць. № 5 (7) / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2008. - 512 с.

.: Розділ: Освіта :: 19.10.2020 17.31.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Житомир :: Запитання: 44771  
Діана запитує:
Доброго дня, можна будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему:Соціальна тематика та жанрова специфіка сучасної української публіцистики на прикладах творів Олександра Ірванця, Оксани Забужко та Юрія Андруховича
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/obraz_2017_1_12.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ling_2013_1_24.pdf
https://www.academia.edu/34735513/СПОСОБИ_ПРЕДСТАВЛЕННЯ_ПОЗИЦІЇ_КОМУНІКАНТА_В_ПИСЬМЕННИЦЬКІЙ_ПУБЛІЦИСТИЦІ_НА_МАТЕРІАЛІ_ПУБЛІЦИСТИЧНИХ_ВИСТУПІВ_О._ЗАБУЖКО_
http://zounb.zp.ua/node/6760
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/73911/69363
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/obraz_2017_1_12.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/25661/
https://studfile.net/preview/8118399/
https://www.academia.edu/14961237/СУЧАСНА_УКРАЇНСЬКА_ПИСЬМЕННИЦЬКА_ПУБЛІЦИСТИКА_У_ВАРІАНТІ_ВИСТУПІВ_О_ЗАБУЖКО_Т_ПРОХАСЬКА_Ю_АНДРУХОВИЧА
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16147/soloviova.pdf
https://revolution.allbest.ru/literature/00346461_0.html

– Запорожченко Ю. О. Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / Ю. О. Запорожченко. – Київ, 2009. – 20 с.
– Стеблина Н. О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська, Ю. Андруховича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Н. О. Стеблина. – Київ, 2011. – 19, [1] с.
– Руденко Л. С. Українська журнальна публіцистика в парадигмі постмодернізму (80-ті
рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Л. С. Руденко. – Запоріжжя, 2010. – 19, [1] с.
– Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : монографія / Л.Є. Василик. – Чернівці : Рута, 2010. – 416 с.
– Погрібний А. Феномен письменницької публіцистики / А.Погрібний // Літературні явища і з’яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) . – Ніжин : Поліграф, 2007. – С. 61 – 73.
– Корабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Випуск 9. – Ужгород, 2005. – С.136-138.
– Матвієнко С. Есей: між алібі та компроматом : [про жанр есею на прикладі творчості Оксани Забужко, Юрія Андруховича, Костянтина Москальця] // Критика. – 2000. – Чис. 12. – С. 12-13.
– Філоненко Н. М. Публіцистичний дискурс поезій О. Ірванця / Н. М. Філоненко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 766 : сер. Філологія, вип. 51. – С. 229- 232;
– Косенко В. Соціальна експресія публіцистика Оксани Забужко / В.Косенко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 51-53.
– Погрібний А. До розуміння феномена письменницької публіцистики / А. Погрібний // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 45-52.
– Титаренко М. Феномен публіцистики: проблема дефініцій / М. Титаренко // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 41-50.
– Фірсенко М. Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу / М. Фірсенко // Діалог. - 2012. - Вип. 15. - С. 60-73.
– Стеблина Н.О. Людина у письменницькій публіцистиці / Н.О.Стеблина // Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ ст. : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції. – Одеса, 2008. – С. 194-198.
– Матеуш, В.О. Сенсація Оксани Забужко / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Видавництво Алли Цюпак, 2006. – 52 с.
– Задорожна О. С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Задорожна Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2013. - 18 с.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шуть Валентина Яківна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
– Філоненко Н. М. Публіцистичний дискурс поезій О. Ірванця / Н. М. Філоненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 766. Серія : Філологія : сборник / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2007. - Вип. 51. - С. 229-232.

.: Розділ: Література :: 19.10.2020 13.25.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Ніжин :: Запитання: 44770  
Мирослава запитує:
Мене цікавить будь-яка інформація про селекціонера Миколу Вавілова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : Зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка ; [Уклад.: М.В.Зубець та ін. Наук. ред. В.А.Вергунов, В.М.Самородов]. — Київ : Аграр. наука, 2005. — 577 с. — (Історико-бібліографічна серія; Кн.9).
Бережной Ю. Учений, суспільство та популяризація науки : історія науки / Ю. Бережной // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 10-13.
Глазко В. Академік Микола Іванович Вавилов: сторінки трагічної біографії / В. Глазко, В. Пацера, Л. Панасюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2003. — № 5. — С. 15-29.
Данилець О. Микола Вавилов хотів займатися історією та археологією : 70 років немає з нами геніального агронома і ботаніка, який тривалий час трудився на Полтавщині / О. Данилець // Урядовий кур'єр. — 2013. — 26 січ. — С. 19.
Моргун В. Вавилов Микола Іванович (до 130-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / В. Моргун, О. Дубровна // Физиология растений и генетика. — 2017. — Т. 49, № 6. — С. 541-547. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_6_10.
Назаренко С. Життя в ім'я науки : біографія Миколи Вавилова / С. Назаренко // Біологія (Шкільний світ). — 2006. — №27. — С.3-5.
Огурцов А. Історія світової науки і техніки : навч. посіб. / А. Огурцов, Л. Мамаєв, В. Заліщук, С. Авраменко, В. Зінченко, О. Коробочка, О. Купрін, Б. Лебедєв, О. Могілевцев, В. Перемітько; ред.: А. Огурцов; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — 2-е вид., переробл. — Київ, 2000. — 664 c.
Рахметов Д. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія / Д. Рахметов; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. — Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. — 396 c.
Суд палача : Н. Вавилов в застенках НКВД : биогр. очерк. Документы / [Сост.: Я.Г.Рокитянский и др.]. — [2-е изд., доп. и испр.]. — [Москва] : Academia, [2000]. — 551 с.
Тонієвич М. Центри різноманітності та походження культурних рослин / М. Тонієвич // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 70. — С. 2-6.
Шелепов В. Микола Іванович Вавилов – засновник і організатор науки селекція: (до 120-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / В. Шелепов // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. — 2007. — № 6. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stopnsr_2007_6_19.
Шишкалова Н. Микола Вавілов : 13.11.1887 – 26.01.1943 / Н. Шишкалова // Країна знань. — 2008. — № 1. — 3-я с. обкл.
Шмиговська В. Микола Вавілов: переконанням не зрадив / В. Шмиговська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2008. — № 3. — С. 73-76.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.10.2020 10.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василина із міста: Яремче :: Запитання: 44769  
Василина запитує:
Перепрошую, повертаюся знову до довідки про Василя Шкляра. Мені потрібна інформація з газет, журналів, книг про письменника та його творчість. Сподіваюся на вашу допомогу
Наша відповідь:
Василино, добрий день! Перегляньте, будь ласка такі матеріали з газет, журналів та книг:

Бриних, Михайло.Ключ у країні зламаних замків : постскриптум до сьомого видання культового роману Василя Шкляра // Літературна Україна. - 2008. - 24 січ. - С. 6.

Вихор, Анна.Осмислення історичної правди у творі Василя Шкляра "Чорний ворон" ("Залишенець") // Дивослово. - 2017. - № 12. - С. 53-55. - Бібліогр.: с. 55.

Герасименко Ніна. Кров з перцем та сіллю : (В.Шкляр. "Кров кажана") // Слово і час. - 2004.- 2. - С.54-56.

Герасименко, Ніна. Переможець Трощі : рецензії // Слово і час. - 2019. - № 6. - С. 118-119. - Рец. на кн.: Шкляр, В. Троща : роман / В. Шкляр. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 417 с.

Гірич, Катерина. Знаки і люди : вийшло сьоме видання роману Василя Шкляра "Ключ" (№ 3 в рейтингу "Лідери літа") // Україна молода. - 2008. - 4 жовт. - С. 10.

Голобородько Ярослав.Ретрансляція кітчу : ("Елементал" Василя Шкляра) // Слово і час. - 2003. - 2. - С.45-47.

Жила, Світлана.Семінарське заняття за романом Василя Шкляра "Троща" у ЗВО
// Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 2. - С. 31-36. - Бібліогр.: с. 36.

Константинова, Катерина.Чорний ворон на білих сторінках : Василь Шкляр написав роман про визвольну боротьбу в Центральній Україні // Дзеркало тижня. - 2009. - 21-27 листоп. - С. 14.

Косинська Юлія. "Я ніколи не бачив Бабая, але завжди вірив, що він - справжній українець" // Літературна Україна. - 1999. - 10 черв. - С.5.

Панькова, Надія. Презентація роману Василя Шкляра "Чорний Ворон" : урок-ретроспектива // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 26-30.

Пастух, Богдан. Під волоським горіхом народжений // Літературна Україна. - 2009. - 10 груд. - С. 7.

Самченко, Валентина. Надія не вмирає, якщо за неї боротися : у Києві презентували фільм "Чорний ворон" // Україна молода. - 2019. - 4 грудня. - С. 12.

Слабошпицький, Михайло Федотович. Туга за справжнім // Шкляр, Василь Миколайович. Ностальгія. - Харків, 2014. - С. 5-6.

Стус Дмитро."Елементал - істота, яка живиться стихіями" // Книжник-Ревю. - 2002. - № 1. - С.3.

Ткач, Микола. Полум'яна душа Холодного Яру : роздуми над романом Василя Шкляра "Чорний Ворон" ("Залишенець") // Літературна Україна. - 2010. - 14 січ. - С. 1, 3.

Шкляр, Василь.Авторська післямова // Шкляр, Василь Миколайович. Маруся. - Харків, 2014. - С. 308-313.

Шкляр, Василь.За логікою роману, Чорний Ворон мав загинути. Він обрав смерть, бо не здобув волі / розмовляла Мирослава Сапко // Друг читача. - 2009. - № 24. - С. 4.

Шкляр, Василь. Золотий ключ Василя Шкляра / цікавився Станіслав Бондаренко // Літературна Україна. - 2012. - 12 лип. - С. 14.

Шкляр Василь."Мене завжди дратувало наше самовихваляння..." / Розмову підтримував Д.Стус // Сучасність. - 2003.- 9. - С.118-123.

Шкляр, Василь."Моя премія - вшанування героїв Холодного Яру" / бесіду вела Л. Яновська // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 лют. - С. 9.

Шкляр, Василь. Письменник Василь Шкляр: "У нас не змінюються люди, треба очікувати на інше покоління" : суботні зустрічі / бесіду вів Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. - 2018. - 7 лип. - С. 5.

Шкляр Василь."Провокативну ідею відразу підхопили" / Записала А.Богуславська // Літературна Україна. - 2004.- 23 груд. - С.1, 4.

Шкляр Василь. Хочу переписати українську класику / Розмову вів О.Гаврош
// Україна молода. - 2003.- 19 черв. - С.14.

Шкляр, Василь."Чорний ворон перелетів через океан" / розмову вів О. Вертіль // Урядовий кур'єр. - 2016. - 30 січ. - С. 8.

.: Розділ: Література :: 19.10.2020 09.01.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василина із міста: Яремче :: Запитання: 44768  
Василина запитує:
Вітаю! Дуже потрібна інформація про творчість Василя Шкляра, сучасного українського письменника. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=5171
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:q---q&catid=105&lang=uk
Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v21/part_1/7.pdf
Від самознищення до самопорятунку (екологія духу у творі В. Шкляра «Чорне сонце»)
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuufilol_2016_2_45.pdf
Героїчна анархія як стиль
http://litakcent.com/2009/12/22/herojichna-anarhija-jak-styl/
Особливості індивідуального стилю роману «Маруся» Василя Шкляра
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7445/1/Ponomarenko.pdf
Особливості творення образу героїні у романі «Маруся» В.Шкляра
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v21/part_1/17.pdf
https://vezha.ua/pro-mistok-analogij-mizh-vijnamy-z-moskalyamy-ta-ekranizatsiyu-chornogo-vorona-do-vinnytsi-na-vinbookfest-zavitav-vasyl-shklyar-foto/
https://uain.press/blogs/harakternyk-vasyl-shklyar-1142003

.: Розділ: Література :: 16.10.2020 22.47.57 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.414438 seconds