Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Уляна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45100  
Уляна запитує:
Особливості розвитку риторичних умінь (здібностей) дітей з особливими потребами в поч. школі
Наша відповідь:
Добрий день,Уляно! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Конспект уроку риторики – Мовлення та спілкування. Техніка мовлення. Спілкування – найбільший дар природи [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-ritoriki-movlenna-ta-spilkuvanna-tehnika-movlenna-spilkuvanna-najbilsij-dar-prirodi-129519.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Навчання дітей з особливими потребами в основному потоці школи [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/navcanna-ditej-z-osoblivimi-potrebami-v-osnovnomu-potoci-skoli-209221.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Освіта для дітей з особливими потребами [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osvita-dla-ditej-z-osoblivimi-potrebami-21474.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / О. Кучерук, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, О. Караман; ред.: О. Кучерук; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Київ : КНТ, 2016. — 257 c.
Риторика як наука [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ritorika-ak-nauka-62419.html. — Дата звернення : 11.01.2021.

.: Розділ: Література :: 11.01.2021 13.53.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45099  
Олег запитує:
Добрий день. Порадьте інтернет матеріали з створення презентацій.
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.01.2021 13.19.35 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 45098  
Олександра запитує:
Доброго дня! Цікавить література про п'єсу "Майстри часу" Івана Кочерги.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Пропонуємо вам для опрацювання наступні джерела інформації:
Авторська концепція суб’єктивності часу і простору в п’єсах І. Кочерги [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/avtorska-koncepcia-subektivnosti-casu-i-prostoru-v-pesah-i-kocergi-128899.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Кудрявцев М. Ідея як домінуючий фактор в образах-символах історичної драматургії Івана Кочерги / М. Кудрявцев // Українська література в загальноосвітній школі. — 2006. — № 10. — С .4-10.
Лінкевич Л. Вивчаємо творчість І. Кочерги [Електронний ресурс] / Л. Лінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 10. — С. 28-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_10_8.
Матющенко А. Між коном і каноном: нові інтермедіальні інтерпретації української драматургії : [нові сценічні версії творів Лесі Українки, Івана Карпенка-Карого, Миколи Куліша та Івана Кочерги] / А. Матющенко // Дивослово. — 2018. — № 4. — С. 52-56.
Матющенко А. Романтик у лабетах залізної доби : шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів "Свіччине весілля" та "Майстри часу" / А. Матющенко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 48-51.
П’єси І.Кочерги 20-х рр.: казка в реальності сьогодення [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pesi-ikocergi-20-h-rr-kazka-v-realnosti-sogodenna-128922.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Презентація на тему: "Майстер часу Іван Кочерга - драматург із Чернігівщини" [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-mayster-chasu-ivan-kocherga---dramaturg-iz-chernigivschini-120169.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Проблематика модерністських течій у художньо-естетичних пошуках Івана Кочерги [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/problematizacia-modernistskih-tecij-u-hudozno-esteticnih-posukah-ivana-kocergi-128981.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Феномен „магічного реалізму” у творчості Івана Кочерги [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/fenomen-magicnogo-realizmu-u-tvorcosti-ivana-kocergi-128940.html. — Дата звернення : 11.01.2021.
Хороб С. Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п’єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") [Електронний ресурс] / С. Хороб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 205-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_42.

.: Розділ: Література :: 10.01.2021 14.48.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 45097  
Кирило запитує:
Доброго дня. Чи є у вас нова книжка про Монстрика?
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Найновіша книжка про Монстрика - це продовження його історій : Льєнас А. Монстрик іде до школи / А. Льєнас ; пер. з англ. Ю. Джугастрянська ; іл. авт. — Київ : Каламар, 2020. — [34] c. : іл.

.: Розділ: Література :: 9.01.2021 10.57.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45096  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою "Високотехнологічний маркетинг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Васильців Т. Г. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / Т. Г.Васильців, І. О. Орлик , С. А. Рудик // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. Серія: Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 102–109.
Гриньова В. М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств : моногр. / В. М. Гриньова, О. В. Козірєва. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 192 с.
Птащенко О. В. Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках / О. В. Птащенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6 (117). – С. 72–79.
Данько Т. В. Високотехнологічний маркетинг на світових ринках [Електронний ресурс] // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [моногр.] / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – С. 474-488. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12526/3/Danko_Vysokotekhnolohichnyy_2012.pdf.
Лупак Р. Напрями реалізації потенціалу сектора інформаційно-комунікаційних технологій у контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Р. Лупак // Галицький економ. вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2019. — Т. 60. — № 5. — С. 79–94. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/30926/2/GEB_2019v60n5_Lupak_R-Directions_of_the_potential_79-94.pdf.
Наука як інноваційна діяльність [Електронний ресурс] : інформаційний список літератури / Держ. науково-технічна б-ка України. - Режим доступу: https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Наука-як-інноваційна-діяльність.pdf.
Птащенко О. В. Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко, В. В. Кошарна, А. О. Станкова // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - 2018. - С. 297-300. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9588/1/20180329_Cluster_P297-300.pdf.
Формування виробничої програми випуску високотехнологічної продукції. Особливості просування наукомісткої продукції Наукоємна продукція і ринок інновацій [Електронний ресурс] // Club-sonata.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://club-sonata.ru/uk/formirovanie-proizvodstvennoi-programmy-vypuska-vysokotehnologichnoi.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.01.2021 11.28.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.630834 seconds