Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Ольга із міста: м.Полтава :: Запитання: 42945  
Ольга запитує:
Українське бароко.
Наша відповідь:
Шановна Ольго, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – 4-те вид., стереотип.– К.: Либідь, 2002. – 656 с.
Макаров, А. Світло українського барокко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.
Рудницький, О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі / О. П. Рудницький. – К., 2000. – 191 с.
Сідлецька, Т. І. Історія української культури / Т. І. Сідлецька. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/p5.html
Українська та зарубіжна культура : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Вечірко, О. Семашко, В. Олефіренко ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – Київ, 2003. – 367 с.
Українська та зарубіжна культура : підручник / Л. В. Анучина, Н. Є. Гребенюк, О. А. Лисенко та ін. ; ред. В. О. Лозовий ; М-во освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Одіссей, 2006. – 374 с.
Українське бароко [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко
Українське бароко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.) / відп. ред. О. Мишанич ; АН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнародна асоціація україністів ; Ін-т української археографії. – К., 1993. – 260 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0010343
Федорук, О. К. Українське барокко та європейський контекст / О. К. Федорук. – К. Наукова думка, 1991. – 274 с. – Режим доступу: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/o-k-fedoruk-ukrayinske-barokko-ta-yevropeyskiy-kontekst/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30353/
https://pidruchniki.com/10310208/kulturologiya/ukrayinske_kozatske_baroko
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/ukrajinske-baroko
https://uamodna.com/articles/ukrayinsjke-baroko-arhitektura-kozachchyny/
http://ua-referat.com/Особливості_українського_бароко

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 21.34.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Львів :: Запитання: 42944  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть,будь ласка, підібрати список усіх можливих словників-довідників з культури мовлення. Зазделегідь, щиро дякую)))
Наша відповідь:
1. http://filvukrytas.blogspot.com/2017/09/blog-post_93.html

2. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=26489

3. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/slovnyk-dovidnyk

4. Волощак, Марія Йосипівна. Неправильно - правильно : Довідник з українського слововживання / Марія Волощак; Авт. пеpедм. Й.Лось. - 3-тє, доповнене виданя. - К. : Марія Волощак, 2007. - 222,[1] с

5. Культура мови на щодень : словник / Авт. кол.: Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. ; НАH України; Ін-т укр. мови. - К. : Довіра, 2000. - 169 с. - (Бібліотека "Словники України")

6. Словник-довідник з культури української мови / Дмитро Гринчишин, Анатолій Капелюшний, Олександра Сербенська, Зеновій Терлак,. - К. : Знання , 2006. - 367,[1] с

7. Струганець Любов Василівна
Культура мови : Словник термінів ; Ред. Б.Є. Будний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 87 с. - Бібліогр.: с.86-87

8. Коваль, Алла Петрівна.
Культура ділового мовлення : Писем. та усне ділове спілкування: Довідник,. - 3-є вид. - К. : Вища шк. Вид-во при КДУ, 1982. - 287 с. - Бібліогр.: с. 280-284

9. Культура української мови : Довідник / За ред. В.М.Русанівського ; Авт. кол.: С.Я.Єрмоленко (керівник), Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін. - К. : Либідь, 1990. - 301,[1] с. - Бібліогр.: с.292.

10. Росінська, Олена Анатоліївна.
Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. - Донецьк : БАО, 2009. - 447 с

11. Бабич, Н. Основи культури мовлення . – Л. : Світ, 1990. – 232 c.

12. Довідник з культури мови: посібник – К. : Вища школа, 2005. – 399 с.

13.Антоненко-Давидович Борис Дмитрович
Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович; сост. Я.Б.Тимошенко; Авт.пеpедм. Б.О.Тимошенко. - К. : "KM Academia", 1994. - 254,[1] с

14. Головащук Сергій Іванович
Українське літературне слововживання : Словник-довідник . - К. : Наукова думка, 2004. - 446 с

.: Розділ: Мовознавство :: 20.03.2019 16.08.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Новомосковсье :: Запитання: 42943  
Уляна запитує:
Добрий день! Курсова робота на тему:"роль ігор у розвитку особистості дттини"
Наша відповідь:
20.03.19
№42943

Добрий день! Допоможіть знайти літературу до курсової роботи: «Роль ігор у розвитку особистості дитини»
Шановна Уляна! Зверніться будь ласка до таких джерел:

1. 244 упражнения для маленьких гениев. Развитие креативних способностей ребенка-дошкольника/Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова.-Ростов н/Д: Феникс,2010.-138с.
2. Анікєєва Н.П., "Виховання грою", Москва, 1987
3. Ельконін Д.Б., Психологія гри. - 2-е вид. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999.
4. Запорожець А.В., Маркова Т.О., "Гра і її роль у розвитку дитини дошкільного віку", Москва, "Педагогіка і психологія гри", Міжвузівський збірник наукової трактування, Новосибірськ: МДПІ - 1985
5. Корисні ігри.-К.:Перо,2007.-175 с.
6. Кулагіна І. Є. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років): Навчальний посібник. - М.: РОУ, 1996 - 180 с.
7. Лаврик О., Ткаченко И. Тренинги для родителей.-Харьков:Аргументпринт,2016.-223 с.
8. Тєлєжнікова Т. Ваш малюк-геній. Кращі ігри, що розвивають інтелект і творчі здібності.-Донецьк.:Бао,2009.-271 с.
9. Урунтаева Г. А. Дитяча психологія: підручник для середніх навчальних закладів. - М.: Академія, 2006 - 368 с.
10. Фесюкова Л.Б. Розвивальні ігри для дітей 4-7 років.-Х.:Веста:ТОВ Видавництво «Ранок», 2007.-144 с.
11. Чуб Н.В. Психологія дитина від А до Я.-Харків: Видавнича група «Основа», 2007.-160с.
12. Чуб Н.В. Чомучка для батьків.-Харків: Видавнича група «Основа», 2008.-159с.
13. http://psychologis.com.ua/detskaya_psihologiya_dvoe_zn__psihologiya_rebenka_i_ego_razvitie.htm

14. https://footbik.ua/ua/article/vliyanie-igr-na-razvitie-rebenka/

15. http://medbib.in.ua/rol-igryi-psihicheskom-razvitii-39647.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.03.2019 13.35.46 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42942  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу на тему " Класифікація методів юридичної науки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Веліканов С. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. Веліканов ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 218 арк.: рис., табл. - арк.
Класифікація методів пізнання. Найпоширеніші методи пізнання державно-правової дійсності [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/15060913/pravo/klasifikatsiya_metodiv_piznannya_nayposhirenishi_metodi_piznannya_derzhavno-pravovoyi_diysnosti. — Назва з екрана.
Класифікація методів теорії держави і права [Електронний ресурс] // studme.com.ua : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studme.com.ua/137610258601/pravo/klassifikatsiya_metodov_teorii_gosudarstva_prava.htm. — Назва з екрана.
Класифікація методів юридичної науки [Електронний ресурс] // Учбові матеріали для студентів і школярів України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-7/8-75978.html. — Назва з екрана.
Оборотов Ю. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменац. справ. / Ю. Н. Оборотов — О. : Юрид. л-ра, 2005. — 184 с.
Проблемы общей теории права и государства : учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М. : Норма, 2004. — 832 с.
Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. Рабінович. — Л. : Край, 2008. — 224 с.
Сурилов А. К общей теории государства и права : учеб. пособие / А. Сурилов, Н. Магарин. — Київ, 1971. — 103 с.
Сурилов А. О гносеологической функции общей теории государства и права // Проблемы правоведения : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1978. — Вып. 37. — С. 54-61.

.: Розділ: Література :: 20.03.2019 11.11.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: галина із міста: дружба :: Запитання: 42941  
галина запитує:
М. В. Гоголь. Удк його творiв
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
В каталозі НБУ для дітей твори М. В. Гоголя представлені під індексом: 821.161.1

.: Розділ: Література :: 20.03.2019 10.34.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.649785 seconds