Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44717  
Катя запитує:
Доброго дня! У вашій дитячій бібліотеці брала книжку Леонард. Чи є у вас ще книги художника В. Ерльбруха?
Наша відповідь:
Доброго дня! Крім вказаної Вами книжки у НБУ для дітей є книжка В. Ерльбруха "Ведмеже диво", яка знаходиться на абонементі відділу обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку. Чекаємо на Вас.

.: Розділ: Література :: 22.09.2020 09.42.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тая із міста: Коломия :: Запитання: 44716  
Тая запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про художні особливості романів Еріха Марії Ремарка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тая! Радимо Вам опрацювати наступні джерла інформації за Вашим запитом:
Безбородих І. Лексико-стилістичні засоби вираження іронії у романах Е. М. Ремарка [Електронний ресурс] / І. Безбородих, Н. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2019. — Вип. 16. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2019_16_4.
Галич К. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / К. Галич ; Терноп. Нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Терпнопіль, 2009. — 20 с.
Глюдз М. Проблематика і поетика раннього Ремарка (1920-40-і роки) [Електронний ресурс] / М. Глюдз // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 142-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_44.
Гурдуз К. Концепти стихій в антивоєнних романах Е.М. Ремарка й О. Гончара [Електронний ресурс] / К. Гурдуз // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 9. — С. 235-242. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_63.
Дягілєва Ж. Актуалізація концепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden" [Електронний ресурс] / Ж. Дягілєва // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2010. — Вип. 13. — С. 211-218. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_13_37.
Кручик І. На Західному фронті суттєві зміни / І. Кручик // Літературна Україна. — 2015. — 19 берез. — С. 14.
Маланій Н. Біблійні маркери у романах І. Багряного "Людина біжить над прірвою” та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати” [Електронний ресурс] / Н. Маланій // Питання літературознавства. — 2011. — Вип. 82. — С. 179-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_82_26.
Маланій Н. Модель зовнішнього простору як елемент художнього світу романів І. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати" [Електронний ресурс] / Н. Маланій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 35. — С. 263-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_27.
Методика викладання світової літератури із застосуванням елементів компаративістики : методика, пошук, досвід : [добірка] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2011. — № 9. — С. 26-32.
Романова Н. Природа как зеркало эмоционального переживания (на материале романа Є. М. Ремарка "Drei Kameraden”) [Електронний ресурс] / Н. Романова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Кн. 2. — С. 204-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_2_42.
Салтанова І. Сюжетно-композиційний аспект роману Е.М. Ремарка "Три товариші” [Електронний ресурс] / І. Салтанова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 23. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_50.
Тітов І. Психологічний аналіз літературної творчості Е.М. Ремарка (на прикладі роману "Три товариші") [Електронний ресурс] / І. Тітов, О. Передера // Психологія і особистість. — 2013. — № 2. — С. 84-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2013_2_7.
Три сходинки до слави : 22 червня – 120 років від дня народження Еріха Марії Ремарк // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 5. — С. 88-91.

.: Розділ: Література :: 22.09.2020 09.35.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 44715  
Ірина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з методики викладання української літератури на тему: "Розвиток художнього сприймання учнів у процесі вивчення української літератури"! Дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Шляхи, методи та прийоми формування художнього сприймання творів літератури
http://eprints.zu.edu.ua/10133/1/4.pdf
Халін, В. В. ,Усатий А. В. Структура художнього сприймання і його місце в процесі організації занять з літератури
http://eprints.zu.edu.ua/10132/1/3.pdf
Роль літературно-художнього сприймання у формуванні літературної компетентності учнів
http://eprints.zu.edu.ua/13827/1/халін.pdf
Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації
https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/03/18-2.pdf
Формування літературно-художнього сприймання учнів як діалектична єдність і взаємоперехід мети і засобів літературної освіти школи
http://eprints.zu.edu.ua/10024/1/Халін.pdf
Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів
https://ukrlit.net/article/1076.html
Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2016/10_2016/5.pdf
Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/510
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17611/7/Bogdanec_Biloscalenko_RM_GI.pdf
Аналіз труднощів сприймання художніх творів молодшими школярами
https://core.ac.uk/download/pdf/32307723.pdf
Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ulvzsh_2013_12_11.pdf
В.Халін Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі»
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vg_2010_20_47.pdf
Проблема сприймання художнього твору учнями у методичній спадщині Н.Й. Волошиної
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znppo_2014_16_27.pdf
До проблеми розуміння учнями художніх текстів
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/9_2011/46.pdf

.: Розділ: Література :: 21.09.2020 22.17.59 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Буча :: Запитання: 44714  
Олександра запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для контрольної роботи про прозову та поетичну спадщину Євгена Плужника. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, уроки толерантності, радянські політичні анекдоти, застосування відеоджерел на уроках історії, видатних державних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 11. — Школа патріота. — С. 1-48.
Білічак О. Стилістичні фігури в поетиці Євгена Плужника [Електронний ресурс] / О. Білічак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 7-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__4.
Білічак О. Своєрідність метафоричної образності поезії Євгена Плужника / О. Білічак // Держава та регіони. Сер. Гуманітар. науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 27-32.
Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Бодасюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(1). — С. 62-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(1)__10.
Гальчук О. Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 92-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_22.
Гальчук О. Рецепція традицій Софокла а поезії зрілого неоромантизму (на матеріалі лірики Євгена Плужника) [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 80-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_27.
Гінгіна О. Осінь у мистецтві : 11-й клас / О. Гінгіна // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 11-12. — С. 29-37.
Голик О. Світле вітання життю. Творчість Євгена Плужника : українська література, 11 клас / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 38-41.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Капленко О. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника "Недуга" [Електронний ресурс] / О. Капленко // Молодий вчений. — 2017. — № 4.3. — С. 93-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета : монографія / М. Кодак; Ін-т л-ри ім. Т.Шевченка НАН України. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 192 c.
Криворотенко О. Використання прийомів розвитку критичного мислення на уроках літератури : [з теми "Космічні мотиви в поезії Євгена Плужника"] / О. Криворотенко // Дивослово. — 2018. — № 5. — С. 6-11.
Михайлова А. Еротичні екзистенціали у романі Євгена Плужника "Недуга" [Електронний ресурс] / А. Михайлова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 3(1). — С. 121-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_3(1)__18.
Поліщук Н. Цвіт нашої нації: [письменники Розстріляного Відродження] : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Н. Поліщук // Дивослово. — 2015. — № 9. — С. 22-27.
[Розробки уроків з української літератури для 11 класу] : 1 семестр : [добірка] // Бібліотечка "Дивослова". — 2011. — № 9. — С. 2-88.
Салига Т. Плужник поміж двох таборів : до 80-ї річниці з дня смерті поета на Соловках / Т. Салига // Літературна Україна. — 2016. — 4 лют. — С. 8-9, 13.
Суховєєнко К. Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника [Електронний ресурс] / К. Суховєєнко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 7. — С. 173-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_7_25.
Ткачук М. Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника [Електронний ресурс] / М. Ткачук // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 4. — С. 95-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_4_19.
Токмань Г. "Розрита" і "занедбана" могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2013. — № 4. — С. 79-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_4_10.
Чадюк М. Історія про мрії, випробування і пам'ять : київські адреси "Розстріляного Відродження" (Підмогильного, Плужника і Косинки) / М. Чадюк // День. — 2018. — 7-8 груд. — С. 23.
Школа В. Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника "Змова у Києві" [Електронний ресурс] / В. Школа // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 133–138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_19.

.: Розділ: Література :: 21.09.2020 10.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Козятин :: Запитання: 44713  
Ярослава запитує:
Добрий день! Потребую вашої допомоги зі списком джерел до контрольної роботи. Тема: Впровадження інноваційних технологій для формування логіко-математичних знань дошкільників. Вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Ярославо, добрий день! Зверніть увагу на вже виконані віртуальні довідки за номерами 36694 , 39735, 44274 через розширений пошук, а також скористайтеся більш новішими джерелами інформації:

Алєко О. А. Способи формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Алєко // Інноваційна педагогіка. - 2018. - Вип. 5. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_5_38

Богдан, Я. В. Казка в гості завітала : конспект заняття-подорожі : старший дошкільний вік
// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2019. - № 2. - С. 39-41.

Гарасимів, Ярослава.Математичні розваги: навчатися весело! // Дошкільне виховання. - 2017. - № 12. - С. 28-30.

Гевко О. Педагогічні шляхи логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Гевко, Р. Дутко // Молодь і ринок. - 2019. - № 10. - С. 60-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_10_13

Дмитренко, Н. А. Вміємо займатись, грати і звіряткам будувати : конспект заняття з логіко-математичного розвитку та конструктивної діяльності : 4-й рік життя // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2019. - № 3. - С. 38-39.

Дмитренко, Н. А. Рятівники спішать на допомогу : конспект заняття з пріоритетом логіко-математичних завдань : 5-й рік життя // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 4-6.

[Добірка конспектів занять з логіко-математичного розвитку для дошкільників] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 6 (червень). - С. 5-47.

Жукова Г. В. Формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі [Електронний ресурс] / Г. В. Жукова // Молодий вчений. - 2018. - № 6(1). - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_6(1)__34

Іщенко Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2013. - Вип. 37. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_37_14

Іщенко Л. Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Іщенко // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. - 2009. - Вип. 2. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_20

Кулик, Л. В. Математичні будиночки : заняття з логіко-математичного розвитку : ІІ молодша група // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2019. - № 3. - С. 6-7.

Лазарович Н. Підготовка майбутніх педагогів до формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Лазарович // Освітній простір України. - 2018. - Вип. 14. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_14_13

Литвинова, О. А.ТРВЗ як засіб розвитку логіко-математичних здібностей дітей // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 8 (серпень). - С. 76-92.

Любченко І. І. Інноваційна діяльність із впровадження логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / І. І. Любченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 1. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_1_5

Мітєрєва, Я. О.Формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників : семінар-практикум для батьків// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 20-21.

Мухаровська, А. М.Математичний квест : комплексне заняття з логіко-математичного розвитку : (середній дошкільний вік) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2020. - № 4 (квітень). - С. 28.

Нєнашева А. Ю. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх [Електронний ресурс] / А. Ю. Нєнашева, М. А. Машовець // Молодий вчений. - 2018. - № 10(1). - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__22

Остапенко, Наталія. У пошуках чарівних кристалів : заняття з логіко-математичного мислення для дітей старшого дошкільного віку // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 15 (серпень). - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 7.

Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників [Електронний ресурс] / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 2. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_2_18

Павлюк Т. Формування логіко-математичної компетенції дошкільників засобами народної математики [Електронний ресурс] / Т. Павлюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2017. - Вип. 22(1). - С. 325-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_22(1)__56

Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2017. - Вип. 2. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_16

Пагута Т. І. Роль казки в логіко-математичному розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2019. - Вип. 1. - С. 124-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2019_1_16

Підлипняк І. Підготовка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку дітей у різновіковій групі [Електронний ресурс] / І. Підлипняк // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. - 2009. - Вип. 2. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_36

Підлипняк І. Ю. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо-виховного процесу [Електронний ресурс] / І. Ю. Підлипняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2017. - Вип. 2. - С. 194-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_2_50

Рудницька Н. Ю. Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітей дошкільного віку та молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Рудницька, Н. П. Тарнавська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 74(3). - С. 200-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_74(3)__42

Русин Н. М. Специфіка розвитку логіко-математичних здібностей у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Русин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 1. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_1_25

Самофал, Тетяна. Будуємо сучасний садок : заняття з логіко-математичного розвитку шляхом конструювання для старшого дошкільного віку // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 8 (квітень). - С. 34-37.

Старченко В. А. Обґрунтування технології формування у старших дошкільників логіко-математичної компетентності [Електронний ресурс] / В. А. Старченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2013. - Вип. 17(2). - С. 322-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__37

Терещенко, Л. П.Формування логіко-математичної компетентності дошкільників на основі розгляду фольклорних творів : майстер клас для вихователів ДНЗ// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 41-49.

Тіщенко, М. І. Ми - діти козацького роду : конспект заняття з логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 32-34.

Шматченко Г. О. Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників [Електронний ресурс] / Г. О. Шматченко. // Науковий вісник Донбасу. - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_1_11

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.09.2020 16.12.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.184389 seconds