Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42005  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з підбором літератури для курсової роботи на тему: "Новітні технології збереження бібліотечних фондів"(оцифрування). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!Перегляньте наступні джерела:
Бондаренко І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / І. О. Бондаренко. – Харків : [б. в.], 2006. – 20 с.
Вилегжаніна Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні : (оприлюднено на IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу», квіт. 2010 р.) / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 4–6.
Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 26-28.
Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / К. В. Лобузіна, О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2012. — Вип. 15. — С. 145-149.
Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової Палати. – 2009. – № 11. – С. 18-21.
Муха Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісник. – 2009. – № 6. – С. 25–29.
Муха Л. Інноваційні технології збереження фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 67–69.

Лобузін І. В. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Системи збереження і масового розповсюдження даних. — 2012. — № 3. — Т. 14.— С. 104-114. — Режим доступу: http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2012/3/3-11.pdf.
Мацібора Н. Г. Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи [Електронний ресурс] / Н. Г. Мацібора, Л. В. Домбровська // Наук. праці Держ. наук.-педагог. б-ки України імені В. О. Сухомлинського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/80704/81731
Слободянюк Н. І. Стан і перспективи збереження фонду НТБ в добу цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. І. Слободянюк. — Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22/Доповідь на конференцію.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Слюсаренко К. Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг [Електронний ресурс] / К. Слюсаренко ; Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3116:innovatsijni-tekhnologiji-zberezhennya-rukopisiv-ta-ridkisnikh-knig&catid=81&Itemid=415.
Підсумки першого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1047.
Підсумки другого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Підсумки третього науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2932.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.05.2018 09.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 42004  
Соломія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати інформацію на курсову роботу "Бібліотечні технології повсякдення". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Васильев М. Выставочная работа - важная составляющая маркетинговой деятельности библиотеки / М. Васильев. - Библ. форум Украины. - 2011. - № 3. - С. 12-15.
Васильева Т. А. Развитие теории и практики справочно-библиографического обслуживания в универсальных научных библиотеках: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03. / Т. А. Васильева.– М., 1987. – 17 с.
Васильева Т. А. Состояние и тенденции развития общей ретроспективной библиографии и библиографического обслуживания специалистов в университетских научных библиотеках / Т. А. Васильева. – М., 1983. – С.115-132.
Выставочная деятельность библиотеки . методический материал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://metod.library.karelia.ru/files/40.pdf.
Голдина И. И. Нетрадиционная выставка – это современно! / И. И. Голдина // Библиотека. - 2003. - № 1. - С. 23-24.
Давыдова Л. П. Книжная выставка - основная форма популяризации книги и содержательного раскрытия книжного фонда / Л. П. Давыдова. - Школьная библиотека. - 2010. - № 4. - С.47 фото.
Иваношина Р. И. Из истории справочно-библиографической работы двух крупнейших библиотек СССР/ Р. И. Иваношина // Библиотеки СССР: опыт работы. – М., 1959. – Вып. 2. –С. 76-95.
Идеи для выставки . методика подготовки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mei--blog.blogspot.com/2011/09/blog-post_07.html.
Интересные формы выставочной деятельности библиотеки. Консультация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.-com/2012/07/blog-post_07.html.
История Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Л. : Лениздат, 1963. – 453 с.
Книжная выставка - это всегда интересно. Методико-библиографический материал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://librari-biruch.ru/attachments/article/79/15.pdf.
Моргенштерн И. Г. Изучение советским библиографоведением проблем справочно-библиографической работы (1959–1976 гг.) / И. Г. Монгерштерн // Вопросы библиографоведе ния: Библиогр. работа б-к и общие проблемы теории и практики библиографии. – М., 1978. – С. 85-105.
Моргенштерн И. Г. Оптимизация справочно-библиографического обслуживания в советских библиотеках: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 05.25.03. / И. Г. Монгерштерн. – М., 1989.– 18 с.
Пантюхова Т. В. Визитная карточка библиотеки: [работа с кн. вист.] / Т. В. Пантюхова // Библиотека. - 2000. - № 6. - С. 8-9.
Рябыкин Н. Работа НЕ напоказ / Н. Рябыкин // Библиотека. - 2006. - № 10. - С. 49-50.
Садова М. А. В поисках книги. Библиографические розыскания при выполнении читательских требований. – М. : ВКП, 1963. – 84 с.
Смехова Л. В. Книжная выставка - одна из форм популяризации книги / Л. В. Смехова. - Школьная библиотека. - 2009. - № 3. - С. 43-46.
Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 3-е изд., Перераб. и доп. - СПб .: Профессия, 2006. - 496 с. - (Серия «Библиотека»).
Труды первого Всероссийского Съезда по библиотечному делу [1-7 июня 1911 г.]: В 2 ч. – СПб., 1912. – Ч. 1. – 224 с.; Ч. 2. – 440 с.

.: Розділ: Інше :: 8.05.2018 16.07.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Ужгород :: Запитання: 42003  
Женя запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію про лексикографа Д. Запару. Дуже дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 8.05.2018 15.25.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 42002  
Ірина запитує:
Мотив нерозділеного кохання в творчості Ліни Костеко
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 8.05.2018 13.51.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Львів :: Запитання: 42001  
Святослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему: "Homo symbolicus у християнському світі Середньовіччя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Святославе! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — № 3. — С. 94-98.
Білецька С. Дитинство епохи середньовіччя: становлення християнського сприйняття / С. Білецька // Шлях освіти. — 2009. — № 3. — С. 35-42.
Казьмирчук М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 128 c.
Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвідиСередньовіччя : монографія / О. С. Туренко. — Маріуполь : Схід. видав. дім, 2015. — 426 c.
Любасюк Т. І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. І. Любасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07ltiphs.zip.
Мошовський Т. М. Соціально-філософська концептуалізація нації: історична генеза та онтологічна сутність : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Т. М. Мошовський ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10MTMTOS.zip.
Муха О. Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Я. Муха ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 22 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07moyrzs.zip.
Стадник М. М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук / М. М. Стадник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 36 c. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smmrfa.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.05.2018 21.18.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.900076 seconds