Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 42275  
Іван запитує:
Підберіть літературу до теми : Конфлікти у трудовому колективі та шляхи його розв'язання
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40535, 41417.

.: Розділ: Соціологія :: 13.09.2018 16.31.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Курахово :: Запитання: 42274  
Алла запитує:
на каком основании могут понизить% доплаты школьному библиотекарю? стаж 30 лет, сельская школа, ставка 9р. Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло. Віртуальна бібліографічна довідка не дає відповіді на питання які стосуються оплати праці, переадресуйте ваше запитання в рубрику Запитання-відповідь на сайті Бібліотечному фахівцю за посилання http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.09.2018 16.25.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: аня із міста: івано-франківськ :: Запитання: 42273  
аня запитує:
Доброго дня. Література до теми , Видавнича діяльність Івана Наумовича
Наша відповідь:
Добридень, Аню! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Герун, Василь Богданович. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Герун Василь Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2012. - 20 с.

Киричук, О.Галицький Дон-Кіхот [Текст] : (про укр. письменника І. Наумовича) / О. Киричук // Людина і світ : щомісячний науково-популярний релігієзнавчий журнал. - 1989. - № 2. - С. 39-43.

Чорновол І.П. НАУМОВИЧ Іван [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Naumovych_I

Щербінін Н. Громадсько-політична та економічна діяльність Івана Наумовича в галицькому сеймі та австрійському парламенті др. пол. ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Щербінін // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 198-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_24

Цікаві матеріали за вашим запитом є у Льівській національній бібліотеці імені Стефаника:
Генсьорський, Антін Іванович,Предисловие к "Собраніе сочиненій И.Г. Наумовича", томъ первый ; И.Г. Наумовичъ какъ народный писатель / [А. Генсіорскій]. - Львовъ : Изданіе О-ва им. М. Качковскаго, 1926 - XIV c. : портр.821.161.2-3.09"18"

Въ XX годовщину кончины Ивана ГР. Наумовича. - Львовъ : Изданіе "Русскаго Слова", 1911. - 30 с. : іл., портр
Гопцус, П. О.

Зарубежная Русь въ борьб? за свою національно-культурную самобытность : народно-просв?тительная д?ятельность Общества имени Михаила Качковскаго въ Галицкой Руси, основаннаго Просв?тителемъ ея, о. Іоанномъ Наумовичемъ / П.О. Гопцусъ. - Полтава : Электрич. типографія Ф.Ф. Шиндлера, 1909. - II, 91, XI с. : портр.

Наумович, Іван,Письма о. Івана Наумовича. [2] / під редакцією Івана і Богдана Процика. - Львів : [б.в.], 1908 - 174 с

Площанский, Венедикт Михайлович,Политический процесс русских галичан вообще, редактора "Слова" в особенности / по поводу десятилетней годовщины процесса написал В.М. Площанский. - [Вильна : б.в., 1892] - 102 с.

.: Розділ: Література :: 12.09.2018 22.26.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Кам’янське :: Запитання: 42272  
Марина запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему "Культура, освіта, мистецтво, побут населення за часів запорізької січі?"
Наша відповідь:
Доброго вечора, Марино: Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавництво центр “ Академія “, 1999. – 360 с. ( Абітурієнт )
2.Братанич Б.В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Козацька доба. XVl – середина XVlll ст. – Дніпропетровськ: ВАТ “ Дніпро – книга “, 2005. – 333 с.
3.Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: історична розповідь про запорізьких козаків. – 2-ге вид./Худож. – оформлювач К.Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП “ Пам’ятки України “, 1991. – 302 с.: іл.
4.Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове: Оповідання: Для середнього та старшого шкільного віку/ [ Перед. Слово О.Т. Гончара: Упоряд. текстолог. підгот. передм. приміт. С.П. Пінчука; Худож. оформл. Ю.Б. Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 271 с.: іл. (Золоті ворота)
5.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: П.С.Сахань ( голова) та ін. – К.: Наук. думка. 1990 – 560 с.- (Пам’ятки іст. думки України ). Текст. укр. мовою. – т. 2 – 1990. – 560 с. – бібліограф.: с 514 - 520 т. 3 – 1991. – 560 с. бібліограф.: с 512 - 515
http://h.ua/story/409696
https://studopedia.com.ua/1_357632_kultura-zaporizkoi-sichi-ta-ii-samobutni-risi.html
https://helpiks.org/1-47808.html
https://studall.org/all3-32490.html
http://ua-referat.com/Козацтво_Запорізька_Січ
http://e-works.com.ua/work/4347_Zaporozka_sich__kozacka_respyblika_Zanyattya_pobyt_mistectvo_ta_simvolika_kozactva.html
http://referat-ok.com.ua/istoriya-ukrajini/zaporozka-sich-kozacka-respublika-zanyattya-pobut-mistectvo-ta-simvolika-kozactva

.: Розділ: Загальні :: 12.09.2018 20.00.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 42271  
Олена запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Трудовий потенціал. Розрахунок трудового потенціалу (для дипломної роботи). Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верхоглядова Н. І. Характеристика і структура трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Верхоглядова, М. І. Русієнко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробний журнал – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_4/37.pdf
Трудовий потенціал суспільства - https://buklib.net/books/22983/
Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки - https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki
Трудовий потенціал; формування, розвиток та оцінка - https://pidruchniki.com/10561127/ekonomika/trudoviy_potentsial_formuvannya_rozvitok_otsinka
Шевчук Л. Т. Медико – соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика» / Л.Т. Шевчук, НАН України. Ін-т регіон. досліджень. – Л., 2005. – 46 с.
Шило К. М. Структура трудового потенціалу України [Електронний ресурс] / К. М. Шило // Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – 2011. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2011_4/28.pdf.

.: Розділ: Інше :: 12.09.2018 18.53.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.833345 seconds