Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Олена із міста: Полтава :: Запитання: 42935  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти літературу для написання магістерської роботи на тему " Безглютенові кондитерські вироби з використанням кокосового та рисового борошна". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Губська О. Г. Целіакія. Про проблеми діагностики і лікування цієї хвороби в Україні / О. Г. Губська // Харчова та переробна промисловість. – 2008. – № 7. – С. 24–26.
Казаков Е. Д., Кретович В. Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Е. Д. Казаков, В. Л. Кретович // Москва ВО «АГРОПРОМИЗДАТ» – 1989. – 363 с.
Лиман Н. П. Маффін – новий вид борошняних кондитерських виробів, дослідження по оптимізації його хімічного складу / Н. П. Лиман, А. М. Дорохович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 76-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р.: матеріали конф. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 151.
Магомедов Г. О. Техника и технология получения пищевых продуктов термопластической экструзией / Г. О. Магомедов, А. Ф. Брехов. - Воронеж : ВГТА, 2003. – 168 с.
Моргун В. Висока харчова цінність композиційних сумішей з борошна різних зернових / В. Моргун, Д. Жигунов, О. Крошко // Зерно і хліб. – 2010. – № 3. – С. 39.
Новая технология производства хлебобулочных изделий, не содержащих глютен // Food Technologies & Equipment. – 2008. – № 7. – С. 9.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 18.03.2019 22.53.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 42934  
Катерина запитує:
Добрий день! Доберіть, будь ласка, літературу до теми "Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості учня". Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Андрощук І.П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.П. Андрощук ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
- Рондяк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л.М. Рондяк ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.
- Єльникова О.В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.В. Єльникова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
- Шагай Н.М. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.М. Шагай ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с. — укp.
- Тименко В.П. Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В.П. Тименко ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 40 с. — укp.
- Шолохова, Наталія Сергіївна. Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шолохова Наталія Сергіївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 20 с.
- Шиліна, Наталія Володимирівна. Формування географічних понять засобами інтерактивних технологій в учнів старшої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шиліна Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.
- Розумна Т. С. Суть технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до інтерактивної взаємодії з учнями [Електронний ресурс] / Т. С. Розумна // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(3)__8
- Бабакіна О. О. Виховання творчої особистості учнів початкової школи шляхом використання інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / О. О. Бабакіна, О. М. Колесникова // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2013. - Вип. 31. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_4
- Рибалко О. О. Технологія розробки засобами adobe flash інтерактивних електронних таблиць для учнів початкової школи [Електронний ресурс] / О. О. Рибалко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 138. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_138_33
- Ткачук С. І. Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання в процесі застосування інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / С. І. Ткачук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2008. - Вип. 18. - С. 149-154 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_34
- Стеценко І. Б. Організація інтерактивної проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Б. Стеценко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 2. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_2_20
- Добротвор О. В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Добротвор ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. — укp.
- Гайченко, О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2016. - № 6-7. - С. 18-19. - Бібліогр.: 8 назв.
- Інтерактивні технології навчання : добірка статей // Завуч. - 2008. - № 28: Вкладка. - С. 1-12
- Ковальова, Т. Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури - шлях до формування творчої особистості [Текст] / Т. Ковальова // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 18. - С. 18-21
- Сучасні технології в освіті : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Академія педагог. наук України, Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Педагогічна думка, 2007
Ч. 2 : Сучасні технології виховання / упор. : І. П. Моісєєва, Л. О. Пономаренко та ін.; вступ. ст. : К. І. Чорна. - 2007. - 195,[1] с. - Бібліогр. с. 145-159
http://slavbibl1.at.ua/news/interaktivni_tekhnologiji_shljakh_do_formuvannja_tvorchoji_osobistosti_uchnja/2015-02-10-78
http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/interaktivni-tekhnologiyi-yak-zasib-rozvitku--samo.html
http://4gd-pzo.lvivedu.com/uk/article/interaktivni-tekhnologiyi---odin-iz-shlyakhiv-form.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/interaktivni-tekhnologiyi---odin-iz-shlyakhiv-form.html
https://svitppt.com.ua/vihovna-robota/interaktivni-vihovni-tehnologii-shlyah-do-formuvannya-tvorchoi-osobistosti-uchnya.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivni-vihovni-tehnologii-slah-do-formuvanna-tvorcoi-osobistosti-ucna-83092.html
http://school17.ucoz.com/index/novi_progresivni_tekhnologiji_shljakh_do_formuvannja_tvorchoji_osobistosti/0-111

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.03.2019 15.12.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42933  
Ірина запитує:
Народна іграшка лялька-мотанка
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Вдовиченко О. Оксана Вдовиченко: Лялька — це енергетика, яку я дарую людям : як українка Оксана Вдовиченко, чия мотанка є у колекції королеви Британії, навчала іноземців у Польщі творити з тканин і сіна / О. Вдовиченко ; бесіду вела Л. Чечель // Україна молода. — 2018. — 7 серп. — С. 9.
Гілічук О. Лялька-мотанка — народна іграшка та оберіг : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Гілічук // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 29-31.
Дерлиця М. Наш оберіг : сімейна творча майстерня / М. Дерлиця // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 9. — С. 62-66.
Ємельяненко А. М. Лялька — уособлення образу людини : [урок, історія виникнення та створення ляльки-мотанки] / А. М. Ємельяненко // Все для вчителя. — 2015. — № 8. — С. 16-17.
Ліскович Н. Янгол-охоронець : виготовлення ляльки-мотанки : керівнику гуртка / Н. Ліскович // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 51-53.
Ляльки до святого Валентина : майстер-клас // Куля. — 2017. — № 1. — С. 18-19.
Неліна Т. Лялька-мотанка — іграшка та оберіг : майстерня / Т. Неліна // Джміль. — 2018. — № 7-8. — С. 20-21.
Нотатник учителя : [добірка матеріалів] / упоряд. С. Шевчук // Розкажіть онуку. — 2015. — № 12. — С. 11-22.
Робота мистецьких студій : [організація літнього дозвілля] // Розкажіть онуку. — 2017. — № 5. — С. 31-42.
Рогожинська Л. Виготовлення народної іграшки — ляльки-мотанки : 5-й клас / Л. Рогожинська // Шкільний світ. — 2016. — № 2. — Образотворче мистецтво. — 2016. — № 1. — С. 7-9.
Ряба Л. М. Зібралися ляльки за круглим столом / Л. М. Ряба // Розкажіть онуку. — 2014. — № 1. — С. 127-128.
Садчикова Л. Виготовлення ляльок-мотанок на уроках трудового навчання / Л. Садчикова, М. Онопко // Початкова школа. — 2014. — № 4. — С. 58-60.
Самойленко О. Лялька власноруч : майстер-клас для батьків за участі дітей / О. Самойленко // Дошкільне виховання. — 2013. — № 10. — С. 28-29.
[Творчі доробки вчителів музики, етики, художньої культури, образотворчого мистецтва, трудового навчання, креслення] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2014. — № 7. — С. 3-78.
Бердник-Сокоринська В. Валентина Бердник-Сокоринська: На оберіг намотують бажання : чому "мода" пішла на другий план, коли дівчиною майбутня майстриня познайомилася з Олесем Бердником, та що означають імена їхніх дітей Громовиця та Радан? /В. Бердник-Сокоринська // Україна молода. — 2017. — 3-4 берез. — С. 14.
Чечель Л. Оксана Вдовиченко: "Лялька — це енергетика, яку я дарую людям" : Оксана Вдовиченко — народна майстриня Національної спілки народних майстрів України / Л. Чечель // Культура і життя. — 2018. — 23 серп. — С. 12.
Я люблю рідну Вкраїну : країна дошкілля : [добірка матеріалів] / творчий колектив Славутицького ДНЗ № 1 "Калинонька", Київ. обл. // Розкажіть онуку. — 2015. — № 12. — С. 44-48.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 18.03.2019 10.04.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернігів :: Запитання: 42932  
Олена запитує:
Доброго дня! Порекомендуйте будь-ласка літературу, до написання курсової роботи на тему " Аналіз системи оплати праці на підприємстві та напрямки їх удосконалення". Дякую!
Наша відповідь:
ДОброго дня, Олено! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:
Кривенко Т. Аналіз прямих витрат на оплату праці у складі собівартості продукції / Т. Кривенко // Управленческий учет и бюджетирование. — 2008. — № 9. — С. 46-51.
Крищенко К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. — 2012. — № 6. — С. 9-16.
Кроленко А. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.01.01 «Економічна теорія» / А. Кроленко. — Харків, 2004. — 19 с.
Линенко А. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання / А. Линенко, О. Шевченко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2008. — № 4. — С. 111-116.
Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 5. — С. 45-50.
Попівняк Р. Аналіз співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму / Р. Попівняк // Інноваційна економіка. — 2011. — № 3. — С. 266-269.
Складанна К. Впровадження безтарифної системи оплати праці / Г. Семенов, К. Складанна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 2. — С. 174-181.
Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві / О. Терещенко. — Київ : КНЕУ, 2010. — 268 с.
Чернелевський Л. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : підруч. / Л. Чернелевський. — Київ : Пектораль, 2003. — 312 с.
Шульга Н. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у системі управління діяльністю автотранспортних підприємств / Н. Шульга // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль : Економічна думка, 2006. — Вип. 16. — С. 293-294.
Шульга Н. Сутність оплати праці, її форми і системи / Н. Шульга // Проблеми формування ринкової економіки : [міжвід. наук. зб. / відп. ред. О. О. Бєляєв]. — Київ : КНЕУ, 2002. — Вип. 10. — С. 73-77.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2019 06.51.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42931  
Ірина запитує:
Доброго дня. Чи не могли б ви допомогти знайти літературу, дисертації з теми " діагностика готовності до школи"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Маємо для Вас наступний перелік джерел:
1. 30 оригінальних тестових завдань для перевірки готовності дитини до навчання у школі [Текст] // Розкажіть онуку. - 2002. - № 8(квітень). - С. 2-16.
2. Брикунець, Л. Готовність дитини до навчання у школі [Текст] / Л. Брикунець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - N 12. - С. 32-34.
3. Діагностика та корекція готовності дитини до школи// Практична психологія та соціальна робота. – 1998. - № 3. - с. 14 – 22; № 4, с. 18 – 23.
4. Инструментарий психологической диагностики готовности ребенка к обучению в школе [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 6. - С. 41-42.
5. Инструментарий психологической диагностики готовности ребенка к обучению в школе [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 7. - С. 59-70.
6. Кобевка, А. П. Нетрадиційні заняття з батьками майбутніх першокласників [Текст] : Збірка-вкладка / А. П. Кобевка // Розкажіть онуку. - 2007. - N 4. - С. 2-72(63-98).
7. Колотова, А. Н. Подготовка ребенка к школе [Текст] : материал для родителей / А. Н. Колотова // Начальная школа. - 2008. - N 8. - С. 19-22.
8. Ларін, Д. Готовність дитини до шкільного навчання [Текст] : структура психодіагностичної роботи психолога / Д. Ларін // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 7. - С. 33-42.
9. Мартиненко, С. Орієнтовані методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі [Текст] / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2008. - N 2. - С. 39-41.
10. Нагула, Л. О. Комплексна діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі [Текст] / Л.О. Нагула, Н.С. Гончар // Розкажіть онуку. - 2006. - N9/10(12 травня). - С. 57-72.
11. Основи практичної психології [Текст] : підручник для вузів / В. Панок [та ін.]. - К. : Либідь, 1999. - 536 с.
12. Пігурнова, О. Школа комплексного виховання та розвитку [Текст] : авторська програма / О. Пігурнова, В. Підубна // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 47-50. - Библиогр. в конце ст.
13. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе [Текст] : Пособие для практических психологов, педагогов и родителей / Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков. - М. : Владос, 2001. - 256 с. - (Подготовка детей к школе)
14. Яланська, С. Програма психодіагностики СПА [Текст] : молодші школяри / С. Яланська // Психолог. - 2018. - N 7/8. - С. 18-32.
*************
http://bezlyudivka-lyceum.edu.kh.ua/Files/downloads/2.2.Дагностика_готовност_дтей_до_школи.pdf
Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов]. – Хотин, 2014. – 194 с.
https://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/1/Gned.pdf
Гнед І.В., Мартиненко С.М. ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
http://nus.org.ua/view/yak-pereviryty-chy-gotova-dytyna-do-shkoly/
Як перевірити, чи готова дитина до школи
http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/546/1/16.pdf
ОЛІЙНИК І.В., НОЖЕНКО Ю.М. ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_45/20.pdf
Марусинець М.М. СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/7.pdf
Бодяк К.П. Психологічні особливості підготовки дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/download/1550/pdf
Мінакова А. С. АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1907/1/ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ.pdf
Черепаня Н. І. ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
https://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2017/10/Кравчило-Я.О._Наступність.pdf
Кравчило Я. О. ГОТОВНІСТЬ ДОШКІЛЬНЯТ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2019 13.12.04 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.959254 seconds