Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 40957  
Оксана запитує:
Доброго дня! Я студент-магістр Київського Університету ім.Б.Грінченка. Пишу магістерську роботу на тему "Професіограма шкільного бібліотекаря. Сучасні реалі."Допожить, будь ласка, підібрати літературу. З повагою, Буднік Оксана Володимирівна
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://bibl-nvk1.jimdo.com/бібліотечному-фахівцю/професіоналізм-шкільного-бібліотекаря/
http://petrove-petr-rmk.edukit.kr.ua/Files/downloads/Стаття Вершок .doc
http://brovary-osvita-nmc.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Примаченко, Н. Портфоліо.pdf
https://sites.google.com/site/yfhjkmcrfz/skola-aktivnogo-navcanna/portfolio-skilnogo-bibliotekara
http://education-ua.org/ua/articles/113-mriji-popelyushki-abo-novij-funktsional-shkilnoji-biblioteki
http://s3f107778f8335553.jimcontent.com/download/version/1418245706/module/10880228722/name/О.Данилюк. Розвиток компетентності шкільного бібліотекаря.doc
– Мархайчук М. В. Мистецтво бути шкільним бібліотекарем : бібл. урок-діалог для 11 кл. / М. В. Мархайчук // Шкіл. б-ка плюс : наук.-метод. часопис. - 2014. - № 7/8(Квітень. - С. 6-8.
– Логинова Н. Библиотекарь в зеркале книги / Н. Логинова // Шкіл. б-ка. - 2008. - № 4. - С. 54-56.
– Тертилова А. Роль професії бібліотекаря в сучасних умовах / А. Тертилова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 2. - С. 4-6.
– Алєксеенко Н. С. Чудова в мене професія : [один день із життя бібліотекаря] / Н. С. Алєксеенко // Шкіл. б-ка. - 2013. - № 7/8. - С. 87-89.
– Мархайчук М. В. Від творчого бібліотекаря - до компетентного читача : семінар-тренінг шк. бібліотекарів / М. В. Мархайчук // Шкіл. б-ка плюс. - 2014. - № 7/8 (Квітень). - С. 2-5.
– Школьный библиотекарь - ключевая фигура в образовательном процессе // Школьная библиотека. - 2008. - № 5. - С. 40-45.

.: Розділ: Інше :: 12.09.2017 20.17.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40956  
Євгенія запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до дипломної роботи на тему: "Походження та вживання неологізмів в ЗМІ в угорській та українській мовах". Дякую!
Наша відповідь:
Євгеніє, добридень! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Антоненко З.В. Особливості перекладу неологізмів в суспільно-політичних текстах (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 36-40

Архангельська, А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві / А. М. Архангельська // Мовознавство. - 2014. - № 3. - С. 34-50. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойчук, Марія. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань / М. Бойчук // Українська мова : науково-теоретичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 97-103.

Бойчук, Марія. Семантичні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань [Текст] / М. Бойчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 4. - С. 48-54

Бондар А. Неологізми в сучасних українських засобах масової інформації.
http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Philologia/7_57361.doc.htm

Бойчук, Марія Володимирівна. Неологізми в заголовках інтернет-видань: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти [Текст] : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Бойчук ; наук. керівник О. А. Стишов ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2013. - 16 с. ; 21 см. - (в м. обкл.)

Бялик В. Значення неологізму: семіотичний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 3-8. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))

Величко, Світлана. Суспільно-політичні новотвори в мові сучасних ЗМІ [Текст] / С. Величко // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : аспекти професійної комунікації в сучасній освіті : Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 36-39

Каптюрова В.В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 63-72

Клименко Н.Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 388-394.

Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37

Медведь, Марія. Неотермінологічна взаємодія видавничо-поліграфічної галузі та суміжних із нею галузей науки і техніки [Текст] / Марія Медведь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - Вип. 18. - С. 181-186. - Бібліогр. в кінці ст.

Мишка А. Прізвища політиків як джерело неологізмів, що функціонують у засобах масової інформації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 61-71

Мірошніченко, Ірина. Неологізми в засобах масової інформації [Текст] / Ірина Мірошніченко // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - Вип. 5. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Нелюба, Анатолій Миколайович. Явища економії в словотвірній номінації української мови : монографія / А. М. Нелюба ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : [б. в.], 2007. - 302 с.

Нелюба, Анатолій. Від президента України до сільського голови [Текст] : український словотвір у виборчих перегонах 2004-2006 рр. / Анатолій Нелюба // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філолог. т-во. - Харків, 2006. - Т. 12. - С. 245-266 .

Печко Н.М. До питання про політичні неологізми сучасного етапу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 64-67

Привалова, Світлана. Лексичні засоби поетичної мови [Текст] / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. - 2008. - № 9. - С. 19. -

Прилєпо, Олександра.Неологізми в українській мові [Текст] / О. Прилєпо // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : аспекти професійної комунікації в сучасній освіті : Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 96-103

Руколянська, Наталія. Динамічні процеси в лексичному складі сучасних українських правничих текстів [Текст] / Наталія Руколянська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2012. - Вип. 16. - С. 162-166.

Рябоволенко І. Інтернет-ресурси й газетний тект як джерело лексико-семантичних неологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35

Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення [Текст] / Степаненко М. // Українська мова : науково-теоретичний журнал. - 2015. - № 2. - С. 3-23.

Степаненко, Микола. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови [Текст] / Микола Степаненко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2015. - № 9. - С. 35-38. - Бібліогр. в кінці ст.

СТИШОВ ОЛЕКСАНДР. ЛЕКСИЧНІ Й СТИЛІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ
В ЗМІ З ПОГЛЯДУ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine52-1.pdf

Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття [Текст] / Стишов О.А. // Мовознавство. - 2001.-N1. - С.33-40.

Стишов, Олександр. Оновлення сучасного українського лексикону [Текст] / Олександр Стишов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. - Вінниця, 2010. - Вип. 12. - С. 23-27.

Стишов О.А.ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ-КОМПОЗИТІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ КІНЦЯ ХХ –ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
http://elibrary.kubg.edu.ua/2193/1/STYSCHOV_ZNP_GI.pdf

Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О.А. Стишов: [монографія]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.

Томіленко, Людмила. Екстралінґвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики [Текст] / Людмила Томіленко // Мандрівець. - 2014. - № 1. - С. 58-61.

Фіголь Н.М. Новотвори на сторінках сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 99-103.

Шаповалова, Галина. Неологізми-новотвори в мові сучасного медіа-тексту / Г. Шаповалова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Філологія : збірник наукових праць. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2003. - С .105-112.

Ясинецька Н.А. Напівкальки англомовних неологізмів в українській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 87-97.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.09.2017 19.20.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40955  
ОЛена запитує:
Шановні добродії! Щиро сподіваюсь на Вашу допомогу у пошуку методичного забезпечення предмету "Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства" (підручники, посібники, методичні вказівки до практичних занять). Бажано у електронному вигляді. Вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
1.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін. . - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791,[2] с. : табл.
2.Должанський І.З.Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник для студ. вузів / Ігор Должанський, Тетяна Загорна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 381,[2] с.
3.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : Навчальний посібник / І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, Ю. В. Макогон та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 454 с.
4.Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств [] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Балабанова, Ганна Кривенко, Ірина Балабанова ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Професіонал, 2009. - 253 с. : табл., іл. - (Сер. "Школа маркетингового менеджменту").
5. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Наталія Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 245 с. : табл., іл.
6.Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник . - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 207,[1] с.
7.Софіщенко, І. Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства [] : Навчальний посібник / І. Я. Софіщенко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 137,[1] с.
8. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Каравела, 2008. - 398,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").
9.Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. С. В. Князь. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 722,[2] с.
10.Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 213,[15] с.
11.Мізюк, Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності [Текст] / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 125-130
12. Мельник, Ю. М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентноспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2015. - № 1. - С. 59-63.
13.Янишин, Я. С. Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 99-105
14. Скриньковський, Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 49-54.
15. Гончар, О. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції // Економіст. - 2015. - № 1. - С. 49-52.
16.Гросул, В. А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства [Текст] / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 5. - С. 176-183
17.Яремко, А. Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємству конкурентному бізнес-середовищі / Анна Яремко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - С. 145-150 : рис. -
18.Умєров, Р. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища / Руслан Умєров // Актуальні проблеми економіки.- 2013.- № 11. - С. 90-94
19. Соколова, Л. В. Досвід оцінювання конкурентоспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 289-302

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 19.12.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 40954  
Ліза запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати статті з фахових періодичних видань по темі "Система дошкільної освіти закордоном". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40335, 40231, 39704, 39633.
2. Голота Н. М. Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти / Н. М. Голота // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 96-99.
3. Єлізарова О. Т. Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. Т. Єлізарова, О. О. Філоненко, С. В. Гозак // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2016_2_13.
4. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
5. Зданевич Л. В. Аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах східної Європи і пострадянського простору [Електронний ресурс] / Л. В. Зданевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 37. - С. 199-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_37_28.
6. Мельник Н. Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 43(1). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_43(1)__35.
7. Педагогіка в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 - 29 листоп. 2014 р., Харків. - Харків : Гельветика, 2014. - 111 c. - (Молодий вчений. Конф.).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 13.37.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40953  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Загальна характеристика реквізитів документів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: http://pidruchniki.com/1440091247624/dokumentoznavstvo/osnovni_rekviziti_dokumenta_yihnya_harakteristika
http://osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24216/
http://ebooktime.net/book_101_glava_56_§_43._Реквізити_до.html
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/DD_07_2012.pdf
http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/11418--2-osnovn-rekvziti-dokumenta-hnya-harakteristika.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1110-2.html
http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=1002
http://dilova.at.ua/publ/dilovodstvo/dokumentuvannja_upravlinskoji_dijalnosti/rekviziti_dokumentiv/7-1-0-121
https://studfiles.net/preview/5128080/page:35/
http://chernjust.gov.ua/images/file/СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/vid/zag/zag_public_info_007_001.doc
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=36020
http://ua.textreferat.com/referat-21423.html
http://helpiks.org/7-33001.html
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 3-11.
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 2. – С. 3-8.
– Загорецька О. Реквізити службових документів / О. Загорецька // Справочник экономиста. – 2011. – № 12. – С. 52-59.
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 3. - С. 9-15
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 4. - С. 9-15
– Рой В. Сучасне українське ділове мовлення / В. Рой // Українська мова та література. - 2009. - № 16. - С. 11-17.
– Львова І. Головні реквізити на документах: печатка і підпис / І. Львова // Бизнес. Бухгалтерія. - 2010. - N 48 (29 листопада). - С. 23-27
– Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Каравела, 2017. - 351,[1] с.
– Кульчик М. Управлінська діяльність і діловодство / М. Кульчик // Секретарь-референт. - 2009. - № 10. - С. 8-13
– Домалега І. З вдячністю і повагою... : конспект заняття з культури писемного ділового мовлення / І. Домалега // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 1. - С. 102-108.
– Загорецька О. Обов’язкові реквізити документів. Реєстрація службових документів. Строки зберігання документів / Олена Загорецька // Секретарь-референт. - 2006. - № 7. - С. 36-37.

.: Розділ: Загальні :: 12.09.2017 10.15.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.089116 seconds