Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39584
   


Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41517  
Лариса запитує:
Чи є зміни в сумарній книзі та в щоденнику роботи бібліотеки розподілу документів за змістом після введення таблиць УДК. Дякуємо
Наша відповідь:
Доброго дня!
Розподіл документів в книзі сумарного обліку та в щоденнику роботи бібліотеки визначається кожною бібліотекою самостійно, оскільки ці дані не входять до форм звітності державної статистики. Документи і книговидача групуються на основі розділів УДК, які Ви визначаєте в залежності від розподілу, що був за ББК і, які потрібні Вам для внутрішньобібліотечного аналізу статистики.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 2.01.2018 14.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Херсон :: Запитання: 41516  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка, за якими розділами УДК слід шифрувати дитячі пізнавально-розважальні періодичні видання ? а також, чи залишаються в УДК книги за шифром "Д" і в якому відділі вони відображаються ?
Наша відповідь:
Доброго дня!
Періодичні видання систематизуються за принципом, який був і за ББК: видання універсального змісту (ББК - 95) - відносяться до розділу 050 Серіальні видання. Періодика; галузеві видання - до відповідного розділу класифікації з доданням визначника (05) Періодика. Див. презентацію - http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8082.

Оскільки видання для дітей мають свою специфіку - певну читацьку направленість, при систематизації за УДК залишаються всі позначки, що служать для виокремлення документів для певних груп користувачів: дошкільники (0-6 р.) – Д; діти молодшого шкільного віку (6-9 р.) – мл; діти середнього (10-11 р.) та старшого шкільного віку (12-15 р.) – с та ст; організатори дитячого читання – В.
В УДК додатково всі вікові визначники мають свої цифрові позначки, що проставляються в каталожному індексі.

В бібліотеках, що обслуговують дітей, література для дошкільників має розстановочний індекс - Д, який проставляється і на книгах. Фонд для дошкільників розставляється окремо за абеткою.
В каталогах (традиційних та електронних) книги для дошкільників додатково матимуть каталожний індекс, який починається з вікового визначника - (0.053.4). За визначником проставляється індекс відповідної галузі, до якого дане видання може бути віднесено за змістом. Наприклад, "Рахуємо разом" - (0.053.4)51; вірші Ігоря Січовика - (0.053.4)821.161.2 або (0.053.4)821(477) (в залежності від принятого в бібліотеці рішення щодо систематизації художньої літератури: за мовною чи територіальною ознаками).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 2.01.2018 13.42.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41515  
Андрей запитує:
Допоможіть знайти інформацію для предмету "Теорія і методика спортивного тренування" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Костюкевич В.М. Теорія та методика тренування спортсменів високої кваліфікація
https://vspu.edu.ua/faculty/sport/kafgame/np/p1.pdf
Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту)
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostukevich11.pdf
Основи теорії та методики спортивного тренування
http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний_курс_"Основи_теорії_та_методики_спортивного_тренування”
http://stud.com.ua/29476/meditsina/osnovi_sportivnoyi_pidgotovki
Тактична підготовка спортсменів
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3960/1/Тема №14 Тактична підготовка спортсменів.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFV_2010_4_4.pdf
Бріскін А. Ю. Теоретична підготовка у спорті: принципи та функції
http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/432/1/Briskin Yu., Pityn M..pdf
Бессарабов М.С. Загальні основи методики тренування та спортивної підготовки в баскетболі
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2843/1/BessarabovMS15_Zagal_osmttsp.pdf
https://studme.org/1719051229476/meditsina/osnovy_sportivnoy_podgotovki
http://www.shooting-ua.com/books/book_146.htm
http://opace.ru/b/osnovy_sportivnoy_trenirovki
http://diplomba.ru/work/50189
https://studfiles.net/preview/5898426/page:33/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/ifvs_ktmfvs_osnovu_sport_tren.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.01.2018 21.48.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: АННА із міста: Київ :: Запитання: 41514  
АННА запитує:
Чи працює бібліотека 2-го січня?
Наша відповідь:
Доброго вечора, Анно! З Новим роком Вас, Національна бібліотека України для дітей працює 2-го січня з 8:30 до 17:00.

.: Розділ: Загальні :: 1.01.2018 16.09.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна КОЧЕРГА із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41513  
Поліна КОЧЕРГА запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для магістерської роботи на тему:"Жанрово-композиційні особливості книги Володимира Даниленка "Грози над Туровцем". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно! Можливо Вам знадобиться надана інформація:
1. «Магічний реалізм» у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем» – презентація у Львові. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2014/05/23/magichnyy_realizm_u_knyzi_volodymyra_danylenka_grozy_nad_turovtsem__prezentatsiya_u_lvovi_490613
2. В буяння гроз вслухається душа / Володимир Погорецький. – Режим доступу: http://zolotapektoral.te.ua/v-buyannya-hroz-vsluhajetsya-dusha/
3. Володи?мир Григо?рович Даниле?нко : джерела та посилання. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Даниленко_Володимир_Григорович
4. Володимир Даниленко «Грози над Туровцем» — рецензия. – Режим доступу: https://www.livelib.ru/review/643674-grozi-nad-turovtsem-volodimir-danilenko
5. Даниленко Володимир Григорович. – Режим доступу : https://www.turkaramamotoru.com/uk/Даниленко-Володимир-Григорович-207347.html
6. ЕТНООБРАЗ И У КНИЗІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «ГРОЗИ НАД ТУРОВЦЕМ: РОДИНН І ХРОНІКИ» Ольга Новик . – Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6372/1/Novyk.pdf
7. Етнообрази у книзі Володимира Даниленка "Грози над Туровцев: родинні хроніки". – Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6372
8. Із книги Віктора Даниленка. Володимир Вернадський: віхи життя і творчості. – Київ–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 298 с.; 20 іл. [Електронний ресурс] // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2014. - Вип. 13. - С. 352-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2014_13_38
9. Майборода Н. Г. Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Н. Г. Майборода // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2013. - Вип. 14. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_14_16
10. Николюк Т. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Т. Николюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2013. - Вип. 20. - С. 11-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2013_20_4
11. Новий герой, що з’явився на руїнах імперії . – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/01/01/132757.html
12. Онищенко Г. Лексичні засоби творення образності в романах Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Г. Онищенко, М. Онищенко, О. Плющай // Південний архів. Філологічні науки. - 2017. - Вип. 66. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_66_11
13. ОПОВІДАННЯВОЛОДИМИРАДАНИЛЕНКА«ГРОЗИНАДТУРОВЦЕМ» І «КРИК ГРИБА »: СПРОБА АРХЕТИПНОГО АНАЛІЗУ / Марія ЛАВРУСЕНКО. – Режим доступу : http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/28.19.17.pdf
14. ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «КЛІТКА ДЛЯ ВИВІЛЬГИ» / Лаврусенко М.І. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9/57.pdf
15. Федосій О. О. Магічний реалізм у малій прозі Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / О. О. Федосій // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 40(2). - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(2)__36
16. Яблонська Н. М. Жанр іронічної новели у творчості Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Н. М. Яблонська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 325-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_70
17. Яблонська Н. Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Н. Яблонська // Філологічний дискурс. - 2015. - Вип. 2. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_2_21

.: Розділ: Література :: 29.12.2017 14.45.35 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.797643 seconds