Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40769
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Миколаїв :: Запитання: 42704  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка підібрати матеріал на тему: "ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ" (з зазначенням доступу до матеріалу). Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Анастасіє, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М.Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультеті
в іноземних мов. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256 с.

Боса В. П. Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози) [Електронний ресурс] / В. П. Боса // Молодий вчений. - 2014. - № 7(1). - С. 120-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7(1)__34

Ванівська О. І. Структурні моделі та морфологічні ознаки композитів-колоративів [Електронний ресурс] / О. І. Ванівська, Д. М. Дубравська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_7

Желязкова Вікторія ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1152

Коваль-Костинська О. В. Назви основних кольорів у болгарській, українській і російській мовах (порівняльна характеристика) // Українське мовознавство. – 1974. – №2. – С.28 – 37.

Лісничий, Д. В.Семантична структура колоративів з фітонімними основами в сучасній українській літературній мові [Текст] : сборник / Д. В. Лісничий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10, Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2007. - Вип. 3. - С. 219-234

Мацько В. П. Колоративна лексика в українській діаспорній прозі [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 34. - С. 367-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_103

Оруджева С. Э. Понятийные признаки колоративов в испанской и украинской концептосферах цвета (контрастивный аспект) [Електронний ресурс] / С. Э. Оруджева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2015. - Вип. 17(1). - С. 139-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_17(1)__39

ПЕТРОВА К. С.КАТЕГОРІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗА
НАЯВНОСТІ У ЇХ СКЛАДІ РЕАЛІЙ З ОГЛЯДУ НА ЇХ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 26. – 2014. – С.187-196.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjrxbb7pabfAhUyp4sKHV0gA34QFjADegQIBxAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psptkl_2014_26_21.pdf&usg=AOvVaw2TLAWQSCWAvg06ILukhg3-

Півторак Л. А. Відтворення непрямих колоративів у перекладі (на матеріалі перекладів творів Ф.Г. Лорки та Е.А. По) [Електронний ресурс] / Л. А. Півторак // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 23. - С. 180-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_40

Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 5. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_5_20

Старко, Василь Федосійович.Корпусні дані в дослідженні українських колоративів [Текст] / В. Ф. Старко // Українська мова : науково-теорет. журн. - 2014. - № 1. - С. 51-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Шулінова, Л. В. Еволюція оцінної колоративної номінації в контексті проблем дослідження ідіостилю. [Текст] : сборник / Л.В. Шулінова // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2000. - Вип. 1. - С. 11-20.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.12.2018 04.50.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Львів :: Запитання: 42703  
Євгеній запитує:
Доброго дня, підберіть, будь ласка, літературу для реферату на тему "Сенсори амінокислот на основі наноструктурованих електродів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгенію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абелев Г. И. Основы иммунитета / Г. И. Абелев // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 5. — C. 4-10.
Биосенсоры: Основы и приложения / под. ред. Э. Тернера, И. Карубе, Дж. Уилсона. — М.:Мир, 1992. — 614 с.
Будников Г. К. Основы современного электрохимического анализа / Г. К. Будников, В. Н. Майстренко, М. Р. Вяселов // М.: Мир — Бином ЛЗ, 2003. — 592 с.
Вісьтак М. В. Параметричний аналіз частотно-селективного конвертера імпедансу сигнального перетворювача оптоелектронних сенсорів / М. В. Вісьтак, Р. Л. Голяка, З. М. Микитюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2015. — С. 137-144.
Вісьтак М. Завадостійкий сигнальний перетворювач оптичних сенсорних пристроїв / М. Вільтак // Технічні вісті. — 2015. — Вип. 1 (41), 2 (42). — С. 47-49.
Вісьтак М. Завадостійкі сигнальні перетворювачі оптичних сенсорних пристроїв : монографія / М. Вісьтак, Р. Голяка, З. Микитюк // Львів: Ліга-Прес, 2015. — 152 c.
Вісьтак М. Підвищення завадостійкості оптичних сенсорних пристроїв на основі конвертера імпедансу зі струмовим зворотним звязком / М. Вісьтак, Р. Голяка, З. Микитюк // Технічні вісті. – 2015. — Вип. 1 (41), 2 (42). — С. 40-42.
Ермаков О. Прикладная оптоэлектроника / О. Ермаков. — М.: Техносфера, 2004. — 414 с.
Окоси Т. Волоконнооптические датчики / Т. Окоси. — Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 256 с.
Фрайден Дж. Современные датчики :справочник / Дж. Фрайден. — М.: Техносфера, 2005. — 588 с.
Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры / Б. Эггинс. — М.: Техносфера, 2005. — 336 с.
Электроаналитические методы в контроле окружающей среды: пер. с англ. / под ред. Е. Я. Неймана — М.: Химия, 1990. — 238 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.12.2018 02.46.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 42702  
Сергій запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка узагальнити існуючу літературу України та інших держав за темою: Фізична підготовка військовослужбовців, розвиток фізичних якостей військовослужбовців.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Грищенко Д. С. Концептуальні напрями удосконалення системи фізичної підготовки і спорту у Збройних силах України в умовах їх реформування та розвитку : зб. вист. / Д. С. Грищенко; ред. Д. С. Грищенко, Ю. С. Фіногенов, Г. І. Сухорад // Матер. засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України. – Київ : Управління фізичної культури і спорту МОУ, НУОУ імені І. Черняховського, 2016. – 232 с.
Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військово-службовців різних військових спеціальностей / О. Петрачков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 67-69.
Розвідка в батальоні : навч.-метод. посіб. / В. А. Ожаревський, В. В. Панасюк, І. В. Польцев, В. Г. Синиця. – Львів : АСВ, 2014. – 112 с.
Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних Сил та інших силових структур України : матер. наук.-метод. конф., 28–29 лист. 2013 р. / [редкол.: Фіногенов Ю. С. та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2013. – 251 с.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців : матер. всеармійської наук.-метод. конф., 24 лист. 2011 р. / [редкол. Ю. С. Фіногенов та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2011. – 180 с.
Сухорада Г. І. Актуальні питання вдосконалення керівних документів з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України. / Сухорада Г. І. // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)" : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3. № 2 (57). – С. 319-323.
Сухорада Г. І. Аналіз динаміки змін засобів фізичної підготовки в керівних документах у Збройних Силах України / Сухорада Г. І., Фіногенов Ю. С. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 111–118.
Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних силах України (НСТ-2014). – Київ : М-во оборони України, 2014. – 158 с.
Фіногенов Ю. С. Порівняльний аналіз динаміки основних нормативів фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ у Настановах з фізичної підготовки за останні 30 років / Фіногенов Ю. С. [та ін.] // Наук. часопис Нац. пед. уні-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-педагог. проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) – Вип. 6. – Київ : НПУ, 2010. – С. 314–320.
Гапоненко О. Особливості організації процесу фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України та провідних країн світу / О. Гапоненко, С. Гапоненко // Зб. наук. праць Нац. академії Держ. прикордонної служби України Серія: Педагогічні науки. – 2016. - № 4 (6). – С. 55-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadpcpn_2016_4_7.pdf
Іноземні армії: фізична підготовка [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [веб-сайт]. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24382/.
Маляренко А. Шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців-десантників із переважним використанням засобів функціонального багатоборства [Електронний ресурс] / А. Маляренко ; Нац. ун-т фізичн. виховання і спорту України // Спортивна наука України. - 2018. -№1 (83). С. 9-14. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viewFile/669/648.
Методи розвитку фізичних якостей [Електронний ресурс] // Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняховського : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://nuou.org.ua/component/k2/metodi-rozvitku-2014/66-metodi-rozvitku-2014.html. – Назва з екрану.
Ролюк О. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників [Електронний ресурс] / О. Ролюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2016. - № 1 (33). – С. 57-63. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10527/1/Ролюк Олександр.pdf.
Сухорада Г. І. Актуальні питання організації та проведення фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України та правоохоронних органах [Електронний ресурс] / Г. І. Сухорада // Вісник . – 2015. - №129. – Т. 1. – С. 272-275. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1571.
Теоретичні засади формування змісту спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців повітряних сил Збройних Сил України / О. А. Ткачук, С. В. Палевич, В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний // Фізичне виховання і спорт. – 2017. – № 6. – С. 51-57. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=texc_2017_6_12.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 16.12.2018 16.45.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Мукачево :: Запитання: 42701  
Юлія запитує:
Добрий день! Прошу допомогти з пошуком літератури на наступне питання: Особливості відображення необоротних активів у формах звітності бюджетних установ? Дякую гарно)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Коритник Л. Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління [Електронний ресурс] / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. - № 11. – С. 10-18.
Артюх О. В. Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Артюх, В. Ф. Максімова, Т. В. Черкашина ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 264 с. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3645/1/Облік у бюджетних установах.pdf.
Горковенко І. В. Бухгалтерський облік бюджетних установ : стан та перспективи реформування [Електронний ресурс] / І. В. Горковенко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економ. науки. – 2014. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 176-179. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/92.pdf.
Ковтуненко К. В. Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів / К. В. Ковтуненко, Т. О. Кучеренко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 2(12). – С. 79-82. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrch_2014_2_15.
Момот Л. В. Основні напрями модернізації обліку бюджетних установ у сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Л.В. Момот // Регіональна економіка та управління. – Донецьк. – 2014. – С. 111-114. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14155.
Облік необоротних активів у бюджетників: вивчаємо чергові нововведення [Електронний ресурс] // Інтерактивна бухгалтерія. – 2013. - № 67 (76). – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/6246.
Облік необоротних активів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/11760428/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_neoborotnih_aktiviv.
Переоцінка необоротних активів: як та коли… [Електронний ресурс] // Buhgalter.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/pereotsinka-neoborotnih-aktiviv-yak-ta-koli/. – Назва з екрану.
Распопова Ю. О. Облік у бюджетних установах. Ч. 3: Облік необоротних активів та запасів бюджетної установи [Електронний ресурс] / Ю. О. Распопова ; Нац. металург. академія України. – Дніпро : НМетАУ, 2016. – 38 с. – Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/oblik-u-byudzh-ustanovah_lbr_navch-posibnik-ch3_rbr_-2016.pdf.
Свірко С. В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства [Електронний ресурс] / С. В. Свірко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 478-484. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_5_60.
Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження [Електронний ресурс] : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2016. – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2016. – 128 с. – Режим доступу: http://kesoi.dp.ua/assets/files/conf/Конференция_том1.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.12.2018 15.00.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42700  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на запитання Проблеми та наслідки нераціонального використання земельних ділянок. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Перенляньте наступні джерела:
Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси / А. О. Бабич. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 570 с.
Добряк Д.С. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь / [Д.С. Добряк, О.П. Канаш, І.А. Розумний]. – Київ : Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 308 с.
Курильців Р.М. Механізм формування раціонального вико- ристання і охорони земель на регіональному рівні: [моно- графія] / Р.М. Курильців. – Львів: Каменяр, 2007. – 155 с.
Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. – 396 с.
Беховська Є. А. Охорона земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства [Електронний ресурс] / Є. А. Баховська // Молодий вчений. – 2016. - № 18. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/19nov2016/18.pdf.
Богіра М. Особливості організації використання та охорони земель у сучасних умовах : сучасний землеустрій : стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / М. Богіра // Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnau_econ_2016_23(2)__7.pdf.
Гетьман А. П. Екологічне право України [Електронний ресурс] : підручник / А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2005. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/part10/1003.htm.
Винограденко С. Економічні аспекти механізму розвитку земельних відносин в Україні / С. Винограденко // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. 2 міжнар. наук.-практ. конф. 29-31 берез., 2018, м. Тернопіль. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 86 с. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26042.
Грановська Л. М. Наслідки нераціонального використання природних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області [Електронний ресурс] / Л. М. Грановська, Т. В. Дорош // Hydrotechnics.ru : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://hydrotechnics.ru/perspektiva7/perspekt26.html. – Назва з екрану.
Екологічні проблеми сучасного землекористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoknigi.com/book view.php?id=1127.
Забруднення земельних ресурсів та їх охорона і раціональне використання [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1924070139592/ekologiya/zabrudnennya_zemelnih_resursiv_ohorona_ratsionalne_vikoristannya.
Колодій П. П. Проблеми сучасного використання та стан земельних ресурсів [Електронний ресурс] / П. П. Колодій, Л. В. Дуб // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. – Вип № 7. - С. 585-587. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/126.pdf.
Кошкалда І. Удосконалення сталого використання земельних ресурсів [Електронний ресурс] / І. Кошкалда, Д. Коробова // Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 верес., м. Тернопіль. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 205-207. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18120/2/ConfFMNES_2016_Koshkalda_I-Improvement_of_sustainable_205-207.pdf.
Лозинська Т. М. Державний контроль використання земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Т. М. Лозинська, М. І. Байдик. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/04.pdf.
Наслідки забруднення земель [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12930204/ekonomika/naslidki_zabrudnennya_zemel.

.: Розділ: Інше :: 15.12.2018 13.19.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.790843 seconds