Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Ілля із міста: Харків :: Запитання: 45080  
Ілля запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему Творча діяльність Гната Хоткевича в українському літературознавстві. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ілля! Радимо вам опрацювати наступні джерела та посилання за вашим запитом:
Аннікова О. Модерністські інтенції збірки Гната Хоткевича "Поезія в прозі" [Електронний ресурс] / О. Аннікова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2009. — Вип. 85. — С. 40-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_85_7.
Аннікова О. Творчість Гната Хоткевича у просторі літературознавчих інтерпретацій [Електронний ресурс] / О. Аннікова // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 80. — С. 261-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_80_38.
Атаманчук В. Драматична тетралогія Гната Хоткевича "Богдан Хмельницький": ідеї та художні інтерпретації / В. Атаманчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2018. — № 1. — С. 52-60.
Бикова Т. Світ Гуцульщини в драматургії Гната Хоткевича [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 10. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_10_8.
Будівська Л. Інтерпретація образу князя Ігоря Гнатом Хоткевичем у драмі "О полку Ігоревім” [Електронний ресурс] / Л. Будівська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__8.
Букет Є. Гнат Хоткевич: уособлення української культури : портрет / Є. Букет // Українська культура. — 2018. — № 3. — С. 48-49.
Васильчук М. Особливості художнього відтворення опришківства у першій редакції повісті Гната Хоткевича "Камінна душя": фольклорний зріз [Електронний ресурс] / М. Васильчук // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2019. — № 2. — С. 256-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2019_2_28.
Вдовіченко Л. Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Вдовіченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 19 c.
Галярник Н. Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) [Електронний ресурс] / Н. Галярник // Українська біографістика. — 2011. — Вип. 8. — С. 280-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2011_8_14.
Конашевич С. Крим, Шевченко і Хоткевич : 140 років з дня народження Гната Хоткевича / С. Конашевич // Кримська світлиця. — 2018. — 12 січ. — С. 7.
Кошова І. У полоні слова. Інтерпретації художніх текстів : навч. посіб. / І. Кошова. — Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. — 134 c.
Лаврик О. Проблема національного характеру у творчості Гната Хоткевича : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Лаврик; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004. — 19 c.
Мокренцов Д. Художня інтерпретація пророцтва в українській прозі першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Д. Мокренцов; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 20 c.
Околович І. Культурологічні питання в публіцистиці Гната Хоткевича [Електронний ресурс] / І. Околович // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 383-385. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_121.
Семистяга В. Гнат Хоткевич та його родина : презентація / В. Семистяга // Слово Просвіти. — 2019. — 7-13 лют. — С. 9.
Фіжделюк М. Антеїстичний погляд на гуцульську ментальність у прозовій творчості Гната Хоткевича [Електронний ресурс] / М. Фіжделюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 171-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_34.
Фіжделюк М. Літературознавчий дискурс прози Гната Хоткевича [Електронний ресурс] / М. Фіжделюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2015. — Вип. 752. — С. 86-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2015_752_14.
Фіжделюк М. Повість Гната Хоткевича "Авірон” і загальнокультурна традиція [Електронний ресурс] / М. Фіжделюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2013. — Вип. 661-662. — С. 68-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2013_661-662_12.
Шашок М. Творчість Гната Хоткевича в контексті української літературної критики (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / М. Шашок // Гуманітарний часопис. — 2005. — № 3. — С. 109–114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2005_3_19.

.: Розділ: Література :: 4.01.2021 11.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 45079  
Антон запитує:
Доброго дня, хотілось, щоб допомогли у виборі літератури за темою специфіки викладання уроків декоративного малювання в 1-4 класах. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Л. Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми і методи : теорія та історія мистецької освіти / Л. Алексєєва // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 3. - С. 16-18.
Бойко-Гулівата О. Я. Викладання образотворчого мистецтва і формування особистості: пошуки та знахідки : грані майстерності / О. Я. Бойко-Гулівата, М. В. Дьомін, О. В. Ялинчук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2018. - № 3. - С. 16-20.
Горовенко В. Декоративна композиція з використанням елементів слов'янської символіки / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 1. - С. 26-28, 37-38, 4-а с. обкл.
Данилейко К. У гостях у Нептуна : малюємо морське дно : (урок з образотворчого мистецтва, 3 клас) / К. Данилейко // Початк. шка. - 2014. - № 5. - С. 31.
Матвєєва О. Малюємо весняну хустку : (образотворче мистецтво, 1 клас) / О. Матвєєва // Початк. шк. - 2014. - № 3. - С. 34-35.
Поговоримо про кольори : [добірка матеріалів] / підгот. О. Трофімова // Розкажіть онуку. - 2014. - № 9. - С. 47-58.
Стокоз Л. Казкові квіти Петриківки : розробки уроків / Л. Стокоз // Шк. світ. - 2013. - № 6. - Образотворче мистецтво. - 2013. - № 3. - С. 6-7.
Трибуна педагогічної майстерності : уроки - 1 клас : заняття - 1 молодша група : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] / упоряд. Л. Д. Кузьміна // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 33-53.
Шерстинюк Л. Л. Викладання пейзажу акварельною технікою в початковій школі / Л. Л. Шерстинюк // Мистецтво та освіта. - 2015. - № 3. - С. 26-28, 37-38.
Шмагало Р. Образотворче мистецтво для загальоосвітніх навчальних закладів 1-4 класи / Р. Шмагало, Ж. Марчук, І. Вачкова та ін. // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 1. - С. 8-13.
Янковська І. М. Формування у молодших школярів умінь організовувати художню діяльність з образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб. для вчителів почат. кл. та образотв. мистец. / І. М. Янковська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т педагогіки і психології. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 200 с.
Янковська І. Методика формування художнього образу в процесі образотворчої діяльності учнів початкових класів / І. Янковська // Молодь і ринок. — 2014. — № 9. - С. 78-83.
Демченко І. Психологічні механізми та функції образотворчої діяльності у творчому розвитку учнів початкової школи [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2007. - № 21. - С. 196-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2007_21_32.pdf.
Демченко І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І. Демченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Кірсанова О. В. Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косівської кераміки [Електронний ресурс] / О. В. Кірсанова // Педагогічний дискурс . - 2008. - Вип. 3. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_2008_3_22.pdf.
Образотворче мистецтво з методикою навчання [Електронний ресурс] : курс лекцій до предмета для студ. ден. та заоч. форми навч. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / уклад. І. Е. Майборода. – Мукачево : МДУ, 2017.- 41 с. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/626/1/Mayboroda I.E.Obrazotvorche mystetstvo.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 4.01.2021 09.36.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кароліна із міста: Київ :: Запитання: 45078  
Кароліна запитує:
Добрий вечір. Мене цікавить література пов'язана з "Корпоративними медіа" наприклад тенденції розвитку, історія, тощо. Потрібно для виконання дипломної роботи. Завчасно дуже вдячна!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Любчик К. Л. Корпоративні медіастратегії транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / К. Л. Любчик // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2020. — № 1. — С. 16-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_1_4
Олтаржевський Д. Історична генеза та соціально-інформаційне функціонування корпоративної преси [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 6. — С. 6-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_6_2
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 51-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2010_3_8
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2014. - 30 с.
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа: теорія і практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв'язків із громадськістю. — Київ, Центр вільної преси, 2012. — 59 с. — — Режим доступу: — https://www.academia.edu/31135078/Корпоративні_медіа_теорія_і_практика
Олтаржевський Д. О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях [Електронний ресурс] / Д. О. Олтаржевський // Інформаційне суспільство. — 2012. — Вип. 16. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_3
Олтаржевський Д. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа [Текст] : [монографія] / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. —Київ, Центр вільної преси, 2013. — 308 с.
Рикичина Т. С. Корпоративні медіа в бізнесі як канал внутрішнього маркетингу [Електронний ресурс] / Т. С. Рикичина // Scientific notes of the institute of journalism. — 2019. — Т. 2. — С. 184-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2019_2_17
Хавкіна Л. М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі. Рецензія на видання: Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа [Електронний ресурс] / Л. М. Хавкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — Вип. 7-8. — С. 96-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2015_7-8_21
Шендерівська Л. П. Розвиток медіа в контексті корпоратизації [Електронний ресурс] / Л. П. Шендерівська, М. А. Лисенко, Н. О. Малиш // Технологія і техніка друкарства. — 2018. — Вип. 3. — С. 46–55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2018_3_9

.: Розділ: Загальні :: 2.01.2021 19.51.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Благодатне :: Запитання: 45077  
Ірина запитує:
Щиро вітаю з Новорічними та Різдвяними святами! Допоможіть, будь ласка вирішити проблему: Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах (для підготовки контрольної роботи)
Наша відповідь:
Добридень, Ірино! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Барабаш Тарас. Рецепція планіметрії у палеографії: опис графіки літер латинського письма актових книг магістрату м. Мостиська за 1599–1634 рр. (на матеріалах ЦДІАЛ України) [Електронний ресурс] / Тарас. Барабаш // Студії з архівної справи та документознавства. - 2009. - Т. 17. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2009_17_7
Барабаш Т. М. Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.) [Електронний ресурс] / Т. М. Барабаш // Архіви України. - 2012. - № 4(280). - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_4(280)__3
Воронич Г. Четья-Мінея 1489 р. - пам’ятка українська, галицько-волинська (палеографічний опис) [Електронний ресурс] / Г. Воронич // Волинь - Житомирщина. - 2007. - № 17. - С. 141-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2007_17_15
Гнатенко Л. А. Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток [Електронний ресурс] / Л. А. Гнатенко // Український археографічний щорічник. - 1999. - Вип. 3-4. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_1999_3-4_11
Гнатенко Л. "Славянская палеографія" С. М. Кульбакіна / Л. Гнатенко // Бібл. вісн.. - 2014. - № 4. - С. 30-34. - Бібліогр.: 12 назв. - укp
Гнатенко, Людмила Анатоліївна/ Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б. в.], 2016. - 473 с.
Добрянська Т. А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 342-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_24
Добрянська Т. А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування [Електронний ресурс] / Т. А. Добрянська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С. 340-354. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_27
Дубровіна Л. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Дубровіна // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2006. - Вип. 1. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2006_1_3
Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підручник / Л. Л. Звонська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 310 c
Ільків-Свидницький М. "Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія [Електронний ресурс] / М. Ільків-Свидницький // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2011. - Вип. 6. - С. 3-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2011_6_1
Кулик, Наталія.Палеограф із Буковини : визначні постаті : [КАЛУЖНЯЦЬКИЙ, ОМЕЛЯН ІЄРОНІМОВИЧ] // Сучасна освіта України. - 2020. - 10 лютого. - С. 14-15.
Паядайте-Васіляускєне А. -В. Кириличні списки Другого Литовського Статуту: палеографія, хронологія, кодикологія / А. -В. Паядайте-Васіляускєне; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2004. - 176 c. - Бібліогр.: с. 118-129.
Підгорбунський М. А. Палеографічний опис "азбуки-півчої" з рукописного збірника XVI ст. [Електронний ресурс] / М. А. Підгорбунський // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2020. - Вип. 42. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2020_42_17
Сокирко, Олексій Григорович.Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Сокирко О. Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичнйи ф-т. - Київ : [Олег Філюк], 2016. - 141 с. : іл
Стенько Ю. Г. Проблеми еволюції української палеографії в історіографії ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стенько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. - 2012. - Т. 20, вип. 20. - С. 192-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2012_20_20_29
Стенько Ю. Г. Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах [Електронний ресурс] / Ю. Г. Стенько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. - 2013. - Т. 21, вип. 21. - С. 214-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2013_21_21_38
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу/ Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності / Фергад Туранли. // Маґістеріум. Вип. 37. Мовознавчі студії / [упоряд. Лучик В. В.]. - 2009. - С. 90-92.

.: Розділ: Історія :: 31.12.2020 09.23.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45076  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу зі сценаріями до Різдва. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [творчість працівників культури Донецької області для дітей та молоді : добірка сценаріїв] // Позакл. час. - 2014. - № 11. - Не журись!. - Вип. 2. - С. 71-86.
[Зимові свята] : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шк. світ). - 2019. - № 23. - С. 4-35. Джемула Г. Віночок новорічно-різдвяних свят : свята й цікаві події / Г. Джемула // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2019. - № 11. - С. 62-66.
[Музичне мистецтво] : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шк. світ). - 2019. - № 11. - С. 8-33.
Александрова В. Нова радість стала... : сценарій вертепної драми для учнів / В. Александрова // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2014. - № 12. - С. 55-59.
Бойко Н. П. Коляд, коляд, колядниця : [сценарій] / Н. П. Бойко // Розкажіть онуку. - 2013. - № 21-22. - С. 43-44.
Бонь Н. Є. Щедрий вечір : зима щедра святами : [сценарій] / Н. Є. Бонь // Розкажіть онуку. - 2015. - № 11. - С. 22-23.
Веселих свят! : [добірка цікавих матеріалів та сценаріїв до святкування Різдва] // Позакласний час. - 2015. - № 11. - Не журись!. - С. 43-52.
Демчик О. «Янгол Різдва» : виховний захід / О. Демчик // Справи сімейні. - 2016. - № 11. - С. 36-38.
Журлакова Ю. Пригоди Пряничка-Різдвяничка : англійська казка до зимових свят / Ю. Журлакова, Г. Остапенко ; мал. М. Пилипенко // Джміль. - 2015. - № 6. - С. 28-32.
Зима прийшла і свята привела : [добірка матеріалів до зимових свят] // Позакл. час. - 2014. - № 11. - С. 9-28.
Карпенкіна Л. Г. Різдв'яне свято : (літ.-театрал. дійство для учнів 6 класів) / Л. Г. Карпенкіна // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2014. - № 10. - С. 59-61.
Корицька Г. Різдвяно-новорічний камертон! : сценарій виховного заходу / Г. Корицька // Укр. мова і літ. в школах України. - 2017. - № 1. - С. 50-53.
Кошло О. Я. "Господь Бог Предвічний нині нам явився" : театралізована вистава / О. Я. Кошло // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2014. - № 10. - С. 62-64.
Кучкова З. М. Ой зійшла зоря : зима щедра святами : [різдвяний сценарій] / З. М. Кучкова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 11. - С. 21.
Ломакіна О. Казка про різдвяний дух : мала сцена / О. Ломакіна ; мал. М. Пилипенко // Джміль. - 2018. - № 12. - С. 30-32.
Мелькунова, О. Д. Прийшли щедрувати до вашої хати : [сценарій] / О. Д. Мелькунова // Розкажіть онуку. - 2014. - № 11. - С. 21-22.
Огродніча Т. П. Різдвяні віншування : [сценарій] / Т. П. Огродніча // Розкажіть онуку. - 2013. - № 21-22. - С. 45.
Пєркова Г. І. Різдвяні звичаї українців : зима щедра святами : [сценарій] / Г. І. Пєркова, Т. І. Сернецька // Розкажіть онуку. - 2015. - № 11. - С. 19-20.
Подорож у зимову казку : святкове дійство : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 11. - С. 27-36.
Простяк Л. М. Літературна презентація "Різдв'яна класика" : [конкурс "Яскраве світло класики та сучасної літератури"] / Л. М. Простяк // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2015. - № 12. - С. 2-7.
Пулберь А. В. Традиції українського Різдва : [сценарій] / А. В. Пулберь // Розкажіть онуку. - 2014. - № 11. - С. 20.
Різдвяна добра казка - дарує нам тепло і ласку : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, ігри, розваги, пісні] // Позакл. час. - 2017. - № 12. - Не журись!. - С. 47-58.
Різдвяний вертеп : мала сцена / худож. Н. Серветник // Джміль. - 2017. - № 12. - С. 28-31.
Скомороха Н. П. Театралізована постановка «Щедрувальний вертеп» : з досвіду роботи / Н. П. Скомороха // Освіта Сумщини. - 2016. - № 4. - С. 53-55.
Сценарна мозаїка : виховні заходи січня : [добірка сценаріїв про героїчні сторінки історії України, Різдво, зимові свята, героїв Крут] // Позакл. час. - 2015. - № 12. - С. 7-18.
Фестиваль виховних заходів : сценарний калейдоскоп : [грудень] // Розкажіть онуку. - 2016. - № 11. - С. 5-18.
Яворська С. Український вертеп : різдвяна вистава / С. Яворська // Шк. світ. - 2015. - № 21. - С. 26-30.

.: Розділ: Загальні :: 30.12.2020 09.40.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.362384 seconds