Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40947  
Євгенія запитує:
Добрий вечір!Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до дипломної роботи на тему: "Походження та вплив неологізмів на повсякденне спілкування в угорській, англійській та українській мовах". Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє! Пропонуємо Вам ознайомитися з наданою інформацією:
Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення. – Режим доступу: https://studwood.ru/1278929/literatura/angliyski_neologizmi_nove_vikoristanni_sposobiv_utvorennya
Байрачна А. В. Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови / А. В. Байрачна // Управління розвитком. - 2014. - № 12. - С. 99-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_51
Бортничук О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип. 17. - С. 64-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_10
Гладка О. В. Особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові / О. В. Гладка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_8
Громовенко В. В. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. – Режим доступу: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2016/9.pdf
Кабиш О. О. Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові / О. О. Кабиш // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). - 2013. - Вип. 5. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2013_5_12
Семенюк А. А. Особливості словотвору та функціонування неологізмів у мережі Інтерет / А. А. Семенюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_27
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ТЕКСТІ. – Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=40974
Ткачик О. В., Бабаєв Т. К. АНГЛІЙСЬКІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8975/1/08_tkachyk_ov_english_euphemistic_neologisms.pdf
Циганкова З. М. До питання про визначення поняття "неологізм" / З. М. Циганкова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_31
Шутова М. О. НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=68cm9jHBMsyUgIU84ttKu6Vsaod7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJiaXMtbmJ1di5nb3YudWEvY2dpLWJpbi9pcmJpc19uYnV2L2NnaWlyYmlzXzY0LmV4ZT9DMjFDT009MiZJMjFEQk49VUpSTiZQMjFEQk49VUpSTiZJTUFHRV9GSUxFX0RPV05MT0FEPTEmSW1hZ2VfZmlsZV9uYW1lPVBERi9Odmt5dV8yMDEwXzIxXzEzLnBkZiIsInRpdGxlIjoiY2dpaXJiaXNfNjQuZXhlIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNzM4ODkxNzQzMTQ5NjU3MzYwMCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNTA0MDg4NjU4NH0=&lang=uk
Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття як складова мовної картини світу. Автореферат.— К.: Вид-во СП "ПоліПрінт", 2003.— 20 с.
Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології : (на матеріалі сучасної англійської мови) А.Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 23. - С. 16-21.
Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. - 1991. - № 6. - С. 10-14.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.09.2017 21.28.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Полтава :: Запитання: 40946  
Віктор запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка інформацію для написання дипломної роботи на тему "інформаційно-аналітична діяльність бібліотек".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе.

Пропонуємо звернутися до наступних джерел:

Ільганаєва В. О. Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності / В. О. Ільганаєва // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 22—23 апр. 2010 г. — Днепропетровск, 2010. — С. 10—14.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 34 с.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 502 арк. - Бібліогр.: арк. 446-502.

Кобєлєв О. М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 88-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_36_10.pdf.

Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28.

Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії [Електронний ресурс] / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - С. 21-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_11_6.pdf.

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 151-176.

Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / В. Е. Пальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2011. - 19 с.


Постельжук О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. М. Постельжук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 16 с.

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2014. - 207 с.

Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 24632, 27527, 28892, 32893, 36319. На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.09.2017 11.30.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 40945  
Оксана запитує:
Доброго дня! Підберіть мені будь ласка, сценарій родинного свята(для учній 4-класу) на тему "Тепло рідного дому", щоб можна його було провести у бібліотеці. Дуже дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
http://trebuhovka.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
Сценарій родинного свята
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43788/
Родинне свято «Щаслива родина - щаслива дитина» в 4-му класі
https://www.youtube.com/watch?v=4BzHrGfD48U
"Родинне свято" в Доманівському РНВК. 4-Б клас
http://fermer.org.ua/blogs/scenari-prazdnikov/scenar-i-rodinogo-svjata-teplo-s-meinogo-vognischa.html
Сценарій родинного свята "Тепло сімейного вогнища"
та друкованими джерелами:
1. Бойко І. Хай міцніє дерево родинне : родинне свято зі старшими дошкільнятами / І. Бойко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 12. - С. 32-34.
2. Гузь О.К. Свято особливе, родинне : матеріали до сценарію випускного вечора в сільській школі / О. К. Гузь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1997. - N 5/6. - С. 59-60.
3. Кабанова Л. Родинне свято "Рідну землю, де живем, Україною зовем" / Л. Кабанова, С. Андрійчук // Початкова школа. - 2013. - N 8. - С. 59-61.
4. Косівець І. Шануй батька свого та матір свою / І. Косівець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - N 7/8. - С. 68-69.
5. Мізяк Г.М. Роде наш красний : родинне свято / Г. М. Мізяк // Початкове навчання та виховання. - 2017. - N 22/24. - С. 109-111.
6. Мартишевська В. Тільки родина, як зірка єдина, - твій порятунок, надійний причал / В. Мартишевська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 7/8. - С. 82-85.
7. Михайлюк О. Фестиваль вишиванок : родинне свято для всіх вікових груп / О. Михайлюк, О. Гросу // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 33-35.
8. Пасько Л. Моя сім’я - моє багатство / Л. Пасько // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 2. - С. 66-67.
9. Петрина М.Є. Будьмо знайомі! / М. Є. Петрина // Все для вчителя. - 2015. - N 8. - С. 58-59.
10. Рудим Т. Бабусі й онуки : сценарій родинного свята для учнів початкової школи / Т. Рудим, Л. Шевченко, С. Бєлякова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - N 12. - С. 80-81.
11. Традиції нашої сім’ї : сімейний вечір // Позакласний час. - 2017. - N 4. - С. 25-26.
12. Тума О. Є багато див на світі, найчудесніше - людина : виховна година / О. Тума // Історія в рідній школі. - 2017. - N 3. - С. 23-26.
13. Шкарупа О. Таланти наших учнів і батьків : сценарій родинного свята / О. Шкарупа // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - N 9. - С. 16-18.
Успіхів!

.: Розділ: Сценарії :: 8.09.2017 12.18.41 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: м. Виноградово. :: Запитання: 40944  
Михайло запитує:
Добрий день!Будь ласка, пдберіть матеріал до реферату "Основні віхи євроінтеграції України 1991 2017роки
Наша відповідь:
Добридень, Михайле! Радимо скористатися джерелами інформації:

Артьомов І. В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гражда, 2013. - 498 c. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір"; вип. 20).

Артьомов І. В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч.-метод. посіб. / І. В. Артьомов, Н. О. Діус; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. - 356 c. - (Серія "Євроінтеграція: укр. вимір"; вип. 22).

Артьомов І. В. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України : монографія / І. В. Артьомов, О. М. Ващук, Н. О. Васюк, Д. В. Вітер, В. В. Гоблик; ред.: І. В. Артьомов, О. М. Ващук, О. М. Руденко; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гражда, 2013. - 610 c. - (Сер. "Євроінтеграція: укр. вимір"; вип. 21).

Боярчук А. І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс / А. І. Боярчук // Актуал. проблеми економіки. - 2016. - № 5. - С. 70-75. - Бібліогр.: 14 назв.

Гнаткович О. Д. Євроінтеграція України: Проблеми трансформації : Наук.-навч. вид. / О. Д. Гнаткович. - Л. : ПАІС, 2005. - 79 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Другов, О. Шляхи політико-економічного розвитку України / О. Другов // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29

Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття : довідник ./ склад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. - Ч.1.- Чернівці, 2010. – 212 с.
http://lib.pu.if.ua/files/europa/binder1.pdf

Парахіна М. Б. Україна на шляху до європейської інтеграції: реформи та перспективи / М. Б. Парахіна, Т. В. Полушкіна // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2007. - № 2. - С. 140-146.

Пролеєв С. В. Євроінтеграція та перспективи народовладдя в Україні / С. В. Пролеєв // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Філософія. - 2015. - № 4. - С. 64-72.

Шемшученко, Юрій. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / Шемшученко // Віче : Громадсько-політичне і теоретичне видання. - 2015. - № 12. - С. 3-6.

Беззуб І.Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Відносини Україна-ЄС
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations

Вірбулевська О.В., Мовчан І.В. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ http://www.confcontact.com/2008dec/2_virbulev.php

Історія відносин Україна - ЄС
http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-vidnosin-ukrajina---jes.html

Локомотиви української євроінтеграції
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OkFc1XiareEJ:es-ukraina.blogspot.com/2010/06/blog-post_2673.html&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21536-osnovni-etapi-yevroїntegraciї-ukraїni.html

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРАЇН-СУСІДІВ ЄС
http://old.niss.gov.ua/monitor/may/007.htm

Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України, № 594 від 02.08.2008. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=144132789&cat_id=36810841&ctime=1215509617744 , вільний.

Сучасний стан та перспективи відносин між Україною та Європейським Союзом
http://ternrada.dp.ua/index.php?id=3372

12.4.2. Сучасні інтеграційні процеси й Україна: дилема оцінок і шляхів реалізації
https://history.vn.ua/book/ukrsuspilstvo/100.html

.: Розділ: Історія :: 7.09.2017 22.19.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Житомир :: Запитання: 40943  
Ганна запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для роботи з історії по темі: "Феномен азійських тигрів: історичний аспект". Дякую, за допомогу!
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 7.09.2017 21.18.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.142086 seconds