Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 40582
   


Автор запитання: Юля із міста: Ірпінь :: Запитання: 42515  
Юля запитує:
Цікава інформація інформатика
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 29644, 42112.
Предметна студія вчителя інформатики : [добірка матеріалів для учителя-предметника з проведення позакласної роботи з учнями] // Позакласний час. — 2016. — № 11. — С. 25-36.
Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. / за ред. М.Є.Рогози. — Київ : Академія, 2006. — 367 с. — (Альма-матер).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.11.2018 23.16.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 42514  
Лера запитує:
Матеріал на Манівську роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леро! Не зовсім зрозуміла тема Вашого запиту, уточніть, будь ласка.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.11.2018 23.13.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 42513  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на тему: "Дослідження рівня рухових можливостей юних волейболістів 10-12років ДЮСШ".
Наша відповідь:
Юрію, добрий день! Сподіваємося, що підібрані нами джерела інформації, стануть вам у пригоді:

Абдель Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Особенности планирования развития скоростно-силовых способностей юных волейболистов на этапе начальной подготовки к соревновательной деятельности / Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Абдель, Е. П. Волков // Физ. воспитание студ. творч. спец. - Х, 2001. - № 2. - С. 22-28. - Библиогр.: 3 назв. - рус.
Андрійчук Ю. М.Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик, В. П. Романюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_54
Бойчук Р. І. До питання педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболістів [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 3(2). - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__14
Бойчук Р. І. Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10–12 років [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 11. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_11_18
Бойчук Р. Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Р. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 12. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_12_20
Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної подготовленості юних волейболістів 10 - 14 років : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / О. В. Вертель; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 21 c. - укp.
Демчишин А.П. Підготовка юних волейболістів. - Київ: Рад. школа, 1982. - 191 с.
Довгопол Е. П. Удосконалення системи спортивної підготовки волейболістів у дитячо-юнацьких школах [Електронний ресурс] / Е. П. Довгопол, С. А. Абрамов // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 11. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_11_12
Железняк Ю.Д. Юный волейболист : учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 190 с.
Клещев Ю.Н. Фурманов А.Г. Юный волейболист. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231 с.
Ковцун В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів : Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.01 / В. І. Ковцун; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 19 c. - укp.
Лисанець В.І. Підвищення рухової активності учнів засобами волейболу [Електронний ресурс] : творча робота / В.І. Лисанець.- Губків 2017.- Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjvn4qZmb_eAhWvtYsKHcHfBTsQFjAGegQIBhAC&url=https://msenmediastorage.blob.core.windows.net/resources/fd97fa13-06f2-498c-b058-a3c3bba4ae82.pdf&usg=AOvVaw2CUJwTJDpWWH7mS1IBY9dT
Малойван Я. Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років [Електронний ресурс] / Я. Малойван, А. Мицак, О. Ханюкова, О. Кіреєв // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_26
Мякота Д. А. Рівень фізичної підготовленості юних волейболістів 15–16 років [Електронний ресурс] / Д. А. Мякота, В. В. Паєвський // Спортивні ігри. - 2017. - № 3. - С. 29–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2017_3_9
Носко М. О. Модельно-рейтингова оцінка фізичної підготовленості юних волейболістів 10 - 12 років на етапі початкового спортивного відбору / М. О. Носко, В. І. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - Х., 2001. - № 13. - С. 25-31. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Осадчий О.В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / О.В. Осадчий ; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 23 с.: рис. — укp.

Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спортсмена. - К.: Рад.школа, 1988. - 288 с.
Попичев М. И. Отбор юных волейболистов с учетом антропометрических показателей / М. И. Попичев, Т. М. Чиженок // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 228-229. - Библиогр.: 5 назв. - рус.
Приходько В. В. Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості юних волейболістів старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Приходько, І. Б. Гринченко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 8. - С. 39-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2011_8_8
Прозар М. В. Характеристика функціональних особливостей організму волейболістів 12–15 років та рівень їх технічної майстерності під час виконання нападаючого удару [Електронний ресурс] / М. В. Прозар // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2013. - Вип. 17. - С. 201-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_37
Проходовський Р.Я. Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Р.Я. Проходовський ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2002. — 16 с. — укp.
Синіговець І. В. Критерії оцінки фізичної підготовки юних волейболістів на етапі початкової базової підготовки / І. В. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2004. - № 10. - С. 19-25. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Стрельникова Є. Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів [Електронний ресурс] / Є. Стрельникова, Ю. Горчанюк, О. Несен // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2018. - № 2. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2018_2_15
Ханюкова, Ольга. Сучасні тенденції розвитку функціональних можливостей волейболістів 13–14 років [Текст] / Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелія Мицак // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 414-418. - Бібліогр. в кінці ст.
Швай О. Д. Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років [Електронний ресурс] / О. Д. Швай, В. І. Поляковський, Л. В. Гнітецький, Є. Н. Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2011. - № 1. - С. 73–76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2011_1_21
Швай О. Особливості тестування фізичної підготовленості юних волейболістів [Електронний ресурс] / Олександр Швай, Андрій Ковальчук, Юрій Цюпак. - Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11703/1/Alexander Shvay.pdf
Шевченко О. О. Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 2. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_2_26
Юркевич Т. Ф. Вікові зміни швидкісно-силової підготовленості юних волейболістів 10 - 13 років на етапі початкового навчання [Електронний ресурс] / Т. Ф. Юркевич // Слобожанський наук.-спорт. вісн . - 2007. - № 11. - С. 54-57.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.11.2018 22.52.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кривой Рог :: Запитання: 42512  
Катерина запитує:
Добрий день. Потрібна інфо для написання наукової статті на тему Оцінювання податкового навантаження на суб’єкта малого підприємництва. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів в національну економіку України
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/23.pdf
С. Дегтярьова Роль податкового навнтаження як особливого складника податкової політики України
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/24.pdf
Мельничук О. В. Податкове навантаження та його вплив на розвиток суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб
http://194.44.39.210/bitstream/123456789/5626/1/2017_Январь_Польша-Кельце-Кочановский_Часть-2.pdf#page=144
Залізняк М.О. Податкове навантаження в України (с. 24)
http://www.fspnu.npu.edu.ua/images/flash/i-----2018-1-1.pdf
Моніторинг рівня податковго навантаження в Україні та країнах ЄС
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22728/1/Романюта Е..pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf
Матвійчук М.О.,Брехов С.С Оптимізація рівня податкового навантаження
на суб’єктів господарювання в Україні
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/215.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-1/doc/2/05.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/6_2018/27.pdf
Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні в контексті податкових рефом
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/38.pdf
Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва
http://eprints.kname.edu.ua/44903/1/4893-9722-1-SM.pdf
https://ogp.ua/uk/news-buhgalters-ua/447-novatsiji-opodatkuvannya-2018
https://ogp.ua/uk/news-buhgalters-ua/337-analiz-sistem-opodatkuvannya-u-2017
http://www.niss.gov.ua/articles/1621/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.11.2018 15.08.22 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Львів :: Запитання: 42511  
Віта запитує:
Доброго дня!Чи можете допомогти знайти відповідь на таке запитання: Комунікативна складова професійної компетентності педагога.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:

http://osnova.com.ua/news/685-Складові_комунікативної_компетентності_педагога
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnadps_2010_2_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2015_6_4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/5386/1/Корніяка_Ел._бібл_#3.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/komunikativna-kompetentnist-pedagoga.html
http://pnpu.edu.ua/ua/text/disert/dysertatsiia_kohut.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/443/1/Кипиченко Н.С..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5583/1/Когут_ИВ.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2187/1/комунікативна компетентність.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1110.pdf
https://pidruchniki.com/88908/pedagogika/profesiyna_kompetentnist_vikladacha_sistemi_profesiynoyi_osviti
http://osvita.ua/school/method/9170/
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Pedagogica/2_94844.doc.htm
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015-2/43.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1317
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i16/11.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11sercmt.pdf
http://www.nopl.org.ua/upload/iblock/672/На шляху до формування комунікативної компетентності вчителя.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/82.pdf
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/28.pdf
https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_20_1.pdf
– Мулько В. Ф. Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності / В. Ф. Мулько, М. Б. Бурмістрова // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 11/12. - Методист. - № 29. - С. 16-36.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога / Н. Ашиток // Молодь і ринок. - 2012. - № 3. - С. 63-67.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентсть педагога: структура, етиапи формування / Н. Атишок // Молодь і ринок. - 2015. - № 6. - С. 10–13.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.
– Савченко К. Комунікативна компетентність як засіб розвитку професіоналізму особистості майбутніх учителів / К. Савченко // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 4. - С. 53-55.
– Бескорса О. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. Бескорса // Молодь і ринок. – 2017. – № 8 - С. 96-99.
– Комурджі Р. Комунікативна компетентнність як складова професійної компетентності вчителя музики / Р. Комурджі // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2012. - № 6. - С. 26-31.
– Козак Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 1/2. - С. 64-71.
– Варга Л. І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів / Л. І. Варга // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 4. - С. 300–304.
– Левченко Л. С. Комунікативна компетентність особистості в аспекті сучасної інноваційної освіти / Л. С. Левченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 2. - С. 240-248.
– Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія - складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів / А. О. Молчанова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2015. - № 3. - С. 50-56.
– Кочина Л. До визначення поняття "професійна комунікативна компетентність" / Л. Кочина // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013. - № 3. - С. 76-82.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.11.2018 14.52.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.033556 seconds