Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Юлия із міста: Одесса :: Запитання: 40859  
Юлия запитує:
Світовий досвід використання дистанційного банківського обслуговування
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Адамик, Богдан Петрович. Інформаційні технології у банківській сфері : навчальний посібник / Богдан Адамик, Ігор Литвин, Василь Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 349,[3] с. - Бібліогр. в кінці розд.
- Вахнюк С. В. Вплив ефекту операційного важеля на вартість електронних бізнес-рішень сучасного банку // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 3. - С. 66 - 74. - Бібліогр.: 10 назв.
- Генкин, Артем. Электронные платежи: будущее наступает сегодня / Артем Генкин, Екатерина Суворова ; ред. Полина Суворова. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 283 с
- Мрочко С. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 131-135
- Одегова, Людмила. Международный опыт регулирования создания и деятельности Интернет-банков // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. - С. 96-100. - Бібліогр. 9 назв.
- Рудько-Силиванов В. Интернет-банкинг: состояние, проблемы и перспективы // Деньги и кредит. - 2001. - № 8. - С. 20-25
- Худолій, Юлія Сергіївна. Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Циганова, Надія. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 30-35. - Бібліогр. с. 35 (8 назв).
- Шалига, Тетяна. Підходи до проектування інфраструктури банківського дистанційного обслуговування // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 60-63. - Бібліогр. с. 63 (14 назв).
- Шалига, Тетяна. Індикативні засоби управління операційною ефективністю системи дистанційного банківського обслуговування // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 11. - С. 54-58. - Бібліогр. с. 58 (9 назв).
- Шалига, Тетяна. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа. - 2011. - № 5. - С. 75-85. - Бібліогр.:8 назв.
- http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2802/1/Баранюк М.В..pdf
- http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/34.pdf
- http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1373/1/опис монографія (1).pdf
- http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2853/1/Сучасний ринок дистанційних банківських послуг в Україні.pdf
- http://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-rozvytku-novitnih-posluh-komertsijnyh-bankiv-ukrajiny/
- https://studme.com.ua/135904218853/informatika/elektronnye_bankovskie_uslugi.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2017 20.44.25 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 40858  
Ольга запитує:
Доброго дня !Допоможіть підшукати інформацію на тему: "ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУЗИ"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://bibliofond.ru/view.aspx?id=704111
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка/E_apk_2014_3_10.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/12867.html
https://www.dekalb.ua/novini-ta-podii/ekonomicna-efektivnist-virosuvanna-kukurudzi-na-zerno
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomichna-efektivnist-viroschuvannya-kukurudzi-na-zerno
http://www.uaeconomic.com/ulen-1275.html
http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Agricole/19693.doc.htm
http://intkonf.org/kand-tehn-nauk-ov-bondarenko-oi-rakul-or-polishkevich-pidvischennya-ekonomichnoyi-efektivnosti-virobnitstva-kukurudzi-na-zerno/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir6Mm_rczUAhUFLZoKHSaNAUk4FBAWCDUwAw&url=http://www.ksau.kherson.ua/files/vr/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%B6%20%D0%9E.%D0%90..doc&usg=AFQjCNF4pQlVfGy5QwPEsw1h1tfeMpTLVg
– Іващук П. В. Біоенергетична оцінка та економічна ефективність вирощування кукурудзи на зрено ФАО 220 в умовах Західного Лісостепу України / П. В. Іващук // Цукрові буряки. - 2007. - № 2(56). - С. 18-20.
– Якунін О. П. Економічна і біоенергетична ефективність вирощуванння гібридів кукурудзи в у мовах північної підзони Степу україни / О. П. Якунін // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Екологія, рослинництво, землеробство... - 2010. - № 1. - С. 7-10.
– Маслак О. Збільшуємо виробництво кукурудзи / О. Маслак // AGROEXPERT. - 2012. - № 4. - С. 18-20.
– Ляшенко, Н. О.Економічна ефективність застосування різних систем добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в степовій зоні України / Н. О. Ляшенко // Агросвіт. — 2015. – № 21. – С. 67-71.
– Коваленко Г.О. Удосконалення технології вирощування кукурудзи на зерно в південно-західному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.09 / Г.О.Коваленко ; Національний аграрний ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.
– Шевченко В.А. Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.А.Шевченко ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. - Харків, 2005. - 18 с.
– Янчук А.В. Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / А.В.Янчук ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2009. - 19 с.
– Михайлов А.П. Економічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / А.П.Михайлов ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - Київ, 1998. - 18 с.
– Семеняка І.М. Біологічні особливості та ефективність вирощування цукрової кукурудзи на зрошуваних землях Присивашшя : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.09 / І.М.Семеняка ; УААН, Ін-т зерн. госп-ва. - Дніпропетровськ, 1996. - 17 с.
– Яромій Р.М. Удосконалення елементів енергозберігаючої технології вирощування кукурудзи в північно- західній частині Степу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Р.М.Яромій ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Дніпропетровськ, 1999. - 17 с.
– Маслійов С.В. Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / С.В.Маслійов ; УААН, Ін-т зерн. госп-ва. - Дніпропетровськ, 1999. - 18 с.
– Особливості сучасних світових технологій вирощування кукурудзи / Кліщенко С. В., Зозуля О. Л., Єрмакова Л. М., Івановська Р. Т. ; Нац. аграр. ун-т. - Київ : [б. в.], 2006. - 119 с. : табл., рис.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2017 14.26.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40857  
Тетяна запитує:
Доброго дня !Допоможіть підшукати інформацію на тему "Джерела формування обліково-аналітичної та економічної інформації".Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

- Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 583 с.

- Будько О. В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Будько. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_1_40.pdf

- Гарасим П. М. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту [Електронний ресурс] / П. М. Герасим, С. В. Приймак. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12441
/1/9_42-48_Vis_722_menegment.pdf

- Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : монографія / Л. В. Гнилицька. – К. : КНЕУ, 2012. – 305 с.

- Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 1999. - 127 с.

- Гудзинський О. Д. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, Т. М. Пахомова // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 3. – С. 89–93.

- Джерела аналітичної інформації та їх характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/informatika/dzherela-analitichnoji-informaciji-ta-jih-harakteristiki

- Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті / П. В. Іванюта.– К. : Центр учбової літератури, 2007. – 180 с.

- Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. – 544 с.

- Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації [Електронний ресурс] / А. І. Киркач. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8534/1/Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації.pdf

- Костомаров М. Информационное обеспечение управления / М. Костомаров. – М., 1992. – 316 с.

- Основи інформаційних систем. - К. : КНЕУ, 2001. - 420 с.

- Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навчальний посібник / Н. С. Пінчук. - К. : КНЕУ, 1999. - 326 с.

- Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових результатів [Електронний ресурс] / О. П. Ратушна // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 72–76. – Режим доступу: http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/papers/ratushna/stattya-4.pdf

- Реслер М. В. Значення обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / М. В. Реслер . – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3438/1/ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ.pdf

- Черняк О. І. Системи обробки економічної інформації : підручник / О. І. Черняк. - К. : Знання , 2006. - 447 с.

- Юзва Р. В. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Р. В. Юзва. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html

.: Розділ: Загальні :: 20.06.2017 10.37.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Руське Поле :: Запитання: 40856  
Наталія запитує:
Добрий день Допоможіть підібрати матеріал до теми "Співпраця з батьками керівника гуртка позашкільного навчального закладу". Дякую.
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Глушко, Віра.Школа молодого керівника гуртка [Текст] / Віра Глушко // Позашкілля. - 2013. - Серпень, № 8. - С. 63-65

Єрофєєва, Л. А.Школа особистісного розвитку : модель виховної системи навчального закладу // Виховна робота в школі. - 2015. - № 7. - С. 6-23.

Ковганич, Галина. Формуємо позитивний імідж ПНЗ [Текст] / Галина Ковганич // Позашкілля. - 2015. - Лютий, № 2. - С. 15-17

Ковганич, Галина. Яким має бути заняття в сучасному ПНЗ [Текст] / Галина Ковганич, Олена Щербакова // Позашкілля. - 2015. - Жовтень, № 10. - С. 37-42

Марченко, Валентина. Співпраця позашкільного навчального закладу і батьківської громади [Текст] / Валентина Марченко // Позашкілля. - 2015. - Серпень, № 8. - С. 21-32

Мачуська, Ірина. Взаємодія сім'ї та позашкільного навчального закладу [Текст] / Ірина Мачуська // Позашкілля. - 2015. - Липень, № 7. - С. 33-35

Флярковська, Ольга. Керівник гуртка у ПНЗ [Текст] : методичні, ресурсні, організаційні умови та кадровий потенціал / Ольга Флярковська, Наталія Крошко // Позашкілля. - 2016. - Лютий, № 2. - С. 14-24

Флярковська, Ольга. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім'ї як основа розвитку особистості [Текст] / Ольга Флярковська // Позашкілля. - 2016. - Листопад, № 11. - С. 64–70

Цвірова, Т.Роль позашкільних закладів у процесі виховання дітей та підлітків : (Сторінки історії та сучасність) / Т.Цвірова // Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 52-54

Щербакова, Олена. Імідж керівника творчого об'єднання [Текст] : складники і шляхи формування / Олена Щербакова // Позашкілля. - 2014. - Квітень, № 4. - С. 62-64

Щербакова, Олена. Робота з батьками дошкільників у ПНЗ [Текст] / Олена Щербакова // Позашкілля. - 2015. - Квітень, № 4. - С. 46-51

Ковальчук Г. Форми роботи з батьками у позашкільному навчальному закладі(методичні рекомендації)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj50eeC-snUAhXFCJoKHbdGC18QFggtMAE&url=http://www.dubno-rsut.rv.sch.in.ua/Files/downloadcenter/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)%20(2).doc&usg=AFQjCNGXS_9o_mfcqiGV3tKRdYUHNu-dYg&cad=rjt

Назаренко Д.М., Співпраця з батьками як шлях формування творчої особистості гуртківця
https://www.slideshare.net/NatashaKachkovskaya/ss-68893380

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(Методичні матеріали)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0ahUKEwjD7pzB-8nUAhXoK5oKHVByC3U4FBAWCCgwAQ&url=http://grani.net.ua/doc_raznoe/visnik_1_21_2012.doc&usg=AFQjCNHKXOCRfW9QOMtIkALH7dWNyy9NnQ&cad=rjt

Робота з батьківським колективом у позашкільному закладі
http://osvita.ua/school/method/1167/

Розвиток конструктивної взаємодії з батьками в умовах позашкільного закладу
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj50eeC-snUAhXFCJoKHbdGC18QFgglMAA&url=http://www.bht.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83.docx&usg=AFQjCNF4MaaRg43tLpmQytoz0IcJEaFYPQ&cad=rjt

.: Розділ: Освіта :: 19.06.2017 15.24.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Миколаїв :: Запитання: 40855  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть з написанням роботи на тему: "Розвиток швидкісних здібностей високого класу спортсменів у веслуванні на байдарках", дуже вдячна.
Наша відповідь:
оброго дня, Світлано! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуславська, В. Ю.Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Богуславська. - Вінниця : Рогальська І. О., 2014 . Ч. 1. - 2014. - 134 с. : рис., табл.

Виноградов В. Комплексне використання мобілізаційних впливів для стимулювання працездатності й корекції стомлення в серії занять, спрямованих на збільшення аеробних можливостей спортсменів (на прикладі академічного веслування) / Валерій Виноградов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 73–79.

Гарник Д. Моделі змагальної діяльності у веслуванні на байдарках та каное / Дмитро Гарник // Молода спортивна наука України. –2009. – Т. 1. – С. 78–84.

Го Пенчен Совершенствование компонентов специальной выносливости в гребле на каное / Го Пенчен // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 21–29.

Го Пенчен Факторы совершенствования силовых возможностейспортсменов в гребле на каноэ / Го Пенчен // Теорія і методика фізичноговиховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 3–9.

Дзогій, Т. Напрями вдосконалення підготовки кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на основі застосування позатренувальних засобів [Текст] / Т. Дзогій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичній журнал. - 2015. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Дольник Ю. А. Анализ стартовых действий гребцов на байдарках и каноэ / Ю. А. Дольник, С. М. Пылаев // Гребной спорт. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — С. 27–31.

Еременко (Спичак) Н.П. Особенности реализации функциональных возможностей и основные факторы функциональной подготовленности квалифицированных гребцов–байдарочников / Н.П.Еременко (Спичак) // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 2. – С. 24–28.

Жирнов О. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників / Олександр Жирнов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 102–105.

Жирнов А. В. Сравнительный анализ техники гребковых движений и ее влияние на скорость лодки у спортсменов разной квалификации / А. В. Жирнов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 5. - С. 112-115.

Жуков С.Е. Соревновательная деятельность спортсменок высокой квалификации в академической гребле / С.Е. Жуков, С.В. Красовская // Олімпійський спорт і спорт для всіх : IX междунар. наук. конгрес, 20–23 вер. 2005 р. : тези доп. – К., 2005. – С. 349.

Коваленко С.О. Динаміка проходження кілометрової дистанції увеслуванні на байдарках та каное на чемпіонатах світу 2009-2011 років /С.О. Коваленко, С.В. Гречуха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 33–36.

Колісник, Інна. Планування навчально-тренувального процесу веслярів на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Інна Колісник, Людмила Черкашина // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 191-196.

Корнилов Ю. П. Активизация произвольного внимания квалифицированых гребцов в процесе спортив-ного совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю. П. Корнилов. – Киев, 1984. – 22 с.

Кропта Р.В. Функциональная тренировка гребцов возрастнойкатегории до 23 лет в годичном цикле подготовки / Р.В. Кропта, Б.Е. Очеретько, Е.О. Яковенко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 350.

Лисенко О.М. Фізіологічна реактивність та особливості мобілізації функціональних можливостей висококваліфікованих спортсменів / О.М. Лисенко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – № 1. – С. 81–86.

Никаноров А. Н. Методика управления технической подготовкой в гребле на байдарках / А. Н. Никано-ров // Гребной спорт. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – С. 34–37.

Очеретько Б. Использование тактических моделей в соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов-академистов / Б. Очеретько, О. Шинкарук // Олимп. спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации и спорт. медицины и реабилитации: тез. докл. IV Междунар. науч. конгр. — К., 2000. — С. 96.

Платонов В. Н. Физическая подготовка пловцов высокого класса / Платонов В. Н. – Киев : Здоровье, 1983. – 168 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2004. — 808 с.

Попов А.Н. Новый подход к технологии повышениятренированности квалифицированных гребцов / А.Н. Попов // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 5. – С. 32–34.

Решетников Н. В. Статистика в исследованиях физической подготовленности / Н. В. Решетников // Теория и практика физической культуры. – 1981. – № 5. – С. 43–45.

Русанова О. Характеристика спеціальних функціональнихможливостей веслувальників, спрямованих на підтримку стійкого рівня працездатності під час проходження змагальної дистанції в академічному веслуванні / Ольга Русанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 28–31.

Самуйленко В.Е. Нормирование тренировочных нагрузок квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ / Самуйленко В.Е. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 119.

Сватьєв А.В. Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі підготовки кваліфікованих веслувальників / А.В.Сватьєв, В.М.Гостіщев/ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010, №2. – С.140–144.

Спичак Н. П. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Н. П. Спичак; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 24 c. - укp.

Флерук В. Орієнтація веслувальників-каноїстів на різні змагальні дистанції / Віктор Флерчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту – 2008. – № 1. – С 19–23.

Флерчук В.В. Визначення взаємозв’язку педагогічних тестів зі спортивним результатом у веслуванні на каное / В.В. Флерчук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 136.

Флерчук В. В. Обґрунтування провідних факторів, що обумовлюють ефективність тренувальної та змагальної діяльності у веслуванні на байдарках і каное / В. В. Флерчук // Молода спорт. наука України. ? Л., 2008 ? Т. 1., вип. 12. ? С. 370–374.

Чеханюк О.П. Взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості та компонентами змагальної діяльності кваліфікованих веслувальниць на байдарках /О.П. Чеханюк О. П. //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. / за ред. Є. Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, Том 1. – С. 282-287.

Чичкан О.А. Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 /Оксана Анатоліївна Чичкан; Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2004. - 19 с.
Шинкарук О.А. Использование модельных характеристик в процессе отбора и ориентации подготовки спортсменов /О.А. Шинкарук // Вісник Запорізького національного університету № 2(8). – 2012. – С. 285-292.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) / О. А. Шинкарук. — К.: Олимп. лит., 2011. ? 360 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.06.2017 14.47.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.71633 seconds