Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 41303  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з методики інформаційно-аналітичного забезпечння в освітянській галузі на тему "Інфораційний імідж України".
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Раджу скористатися такими джерелами:
Імідж сучасного навчального закладу http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/2_2010/giljova.pdf
Майбутнє іміджу України http://www.pravda.com.ua/articles/2007/11/5/3313557/
«Імідж сучасної школи: теорія та практика» http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/45294/
Позитивний імідж сучасної української школи http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/42026/
Формування іміджу держави в контексті політичної модернізації України http://social-science.com.ua/article/1031
Міністерство освіти формуватиме імідж України у світі http://osvita.ua/school/44746/
Міжнародний імідж України: проблеми та шляхи реформування
http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/1-verbytska.pdf
Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2011/3.pdf
Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/19-rybachenko.pdf
Міжнародний імідж України у вимірі загальносвітових рейтингів http://uaforeignaffairs.com/ua/blog/usi-blogi/view/article/mizhnarodnii-imidzh-ukrajini-u-vimiri-zagalnosvitovikh-r/

.: Розділ: Інше :: 10.11.2017 00.38.42 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м.Луганськ :: Запитання: 41302  
Олена запитує:
Допоможіть скласти анотацію однієї статті за темою „Педагогіка М. Монтессорі”. Підказка: Сорокова М. Г. Система М. Монтессори : Теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. ? 4-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2007. ? 384 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Не зовсім зрозумілі Ваші "Підказки..." в запитах. Про що йдеться? Вказані прізвища авторів, книги яких потрібно включити в список; потрібна література, де аналізуються їх праці тощо.
Пропонуємо переглянути відповідь на Ваш запит - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41301.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.11.2017 23.27.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м.Луганськ :: Запитання: 41301  
Олена запитує:
Допоможыть скласти бібліографічний список за темою „Педагогіка М. Монтессорі”. Підказка: І. Дьяченко, С. Кемніц, В. Ів, М. Сорокона, Ю. Фаусек, Т. Фуряєва.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути:
1. відповідь - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36669.
2. Авраменко О. Соціалізація дошкільника крізь призму педагогічних поглядів Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / О. Авраменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2014. - Ч. 3. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_3.
3. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия / Н. В. Андрущенко. – СПб. : Речь, 2011. – 316 с.
4. Бондар, В. І.. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. / В. І. Бондар, А. М. Ільченко. - Полтава : РВВ ПДАА, 2009. - 252 с.
5. Гноєвська О. Ю. Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми [Електронний ресурс] / О. Ю. Гноєвська // Актуальні питання корекційної освіти. - 2014. - Вип. 4. - С. 48-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_7.
6. Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 383, [16] с.
7. Машкіна Л. А. Концептуальні засади гуманістичної педагогіки М. Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. А. Машкіна // Педагогічний дискурс. - 2007. - Вип. 1. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_1_22.
8. Назарова Н. М. Сравнительная специальная педагогика : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева ; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Издательский центр "Академия", 2011. ? 336 с.
9. Міленіна Г. С. Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці [Електронний ресурс] / Г. С. Міленіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 1.45. - С. 90-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
10. Рагозіна В. В. Аспект раннього естетичного розвитку у педагогічних системах Ф. Фребеля і М. Монтессорі [Електронний ресурс] / В. В. Рагозіна // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 376-381. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_80.
11. Сорокова М. Г. "Жизненная практика" и сенсорное воспитание дошкольников по методу Монтессори : учеб. пособие / М. Г. Сорокова ; под ред. Д. Г. Сорокова ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : [б. и.], 1998. - 316 с.
12. Сорокова М. Г. Математика по методу Монтессори в детском саду и школе : учеб. пособие / М. Г. Сорокова ; под ред. Д. Г. Сорокова ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : [б. и.], 1997. - 520 с.
13. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори : теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 384 с.
14. Сторонська О. Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Сторонська // Молодь і ринок. - 2012. - № 2. - С. 166-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_2_38.
15. Тарабасова Л. Г. Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. - 2015. - № 9. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_9_24.
16. Фаусек Ю. И. Грамматика у маленьких детей по Монтессори / Ю. И. Фаусек. - М. ; Л. : Госиздат, 1928. - 76 с. - (Библиотека педагога).
17. Фаусек Ю. И. Когда дело касается развития интеллекта, свободе ребенка приходит конец. Почему? : [методика Монтессори] / Ю. И. Фаусек // Детский сад со всех сторон. - 2013. - N 2 (508). - С. 8-9.
18. Фаусек Ю. И. Обучение счету по системе Монтессори / Ю. Фаусек. - Л. : Госиздат, 1924. - 120 с.: рис. - (Учебники и учебные пособия для трудовых школ).
19. Фаусек Ю. И. Школьный материал Монтессори : грамота и счет / Ю. И. Фаусек. - М. ; Л. : Госиздат, 1929. - 116 с.: ил. - (Библиотека педагога).
20. Швардак М. Пріоритетні принципи та форми роботи початкової Монтессорі-школи [Електронний ресурс] / М. Швардак // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2013. - Вип. 28(1). - С. 330-336. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_64.
21. Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. - Київ : Слово, 2015. - 293 с. : іл. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами").
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато. Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.11.2017 23.04.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 41300  
Олена запитує:
Доброго вечора, шановні добродії! Допоможіть, будь ласка, з формуванням навчально-методичного забезпечення для магістрів з предмету "Бізнес-діагностика", куди входить і методичка з вимогами до виконання курсової роботи з цієї дисципліни. Дуже сподіваюсь на Вашу відповідь!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!
За Вашою темою було знайдено такі джерела:

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7102/1/Робоча програма навчальної дисципліни Бізнес-діагностика.pdf – Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика».

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VQE-IsnkbwUJ:library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0093.doc &cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Економічна діагностика».

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VQE-IsnkbwUJ:library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0093.doc &cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Бізнес-діагностика підприємства.

http://vfeu.edu.ua/uploads/files/default/mv-do-sam-rob-ed.pdf - Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика».

https://refdb.ru/look/2128448.html - Олексюк, О. І. Бізнес-діагностика підприємства.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2017 22.37.07 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 41299  
Сергій запитує:
Доброго дня! допоможіть будьласка знайти матеріал до курсової з предмету кримінологія на тему "проблеми суїциду в Україні та інших державах та його профілактика"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://e-pidruchniki.com/book/11_Sociologiya_deviantnoi_povedinki.html
http://www.who.int/topics/suicide/ru/
Самогубство: причини та шляхи подолання
https://cyberleninka.ru/article/v/samoubiystvo-prichiny-i-puti-profilaktiki
https://molomo.com.ua/myth/suicide.html
Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2014_11_18.pdf
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2017/05/21-27.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/671/Zmist_Vstup.pdf
Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
https://studlib.info/psikhologiya/3832504-pitannya-4-2-psikhodiagnostichni-ta-psikhofiziologichni-metodiki-diagnostiki-suicidalnoi-povedinki/
Підлітковий суїцид
http://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/Pidlitkovyj sujicid.doc
Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/40.pdf
Соціально-психологічна характеристика суціїдальної поведінки серед дітей та підлітків
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_46.pdf
Попередження суціїдальної поведінки дітей та підлітків
http://bpal.ucoz.ua/Psyholog/poperedzhennja_sujicidalnoji_povedinki.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13ktvvsn.pdf
http://divovo.in.ua/navchalenij-posibnik-dlya-studentiv-vishih-navchalenih-zakladi-v12.html?page=9
Проблема суїциду в армійському середовищі
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnuuauph_2016_4_12
http://medbib.in.ua/viyskova-psihologiya.html
http://www.mil.gov.ua/content/social_adaptation/psychological_preparation/recomend_profilact_cyicud_povedinka2011.pdf
Підлітковий суїцид та інтернет: як в Німеччині запобігають трагедіям
http://www.dw.com/uk/підлітковий-суїцид-та-інтернет-як-в-німеччині-запобігають-трагедіям/a-37671680
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/74707/Vysokyj_riven_samogubstv_u_Skandynaviji__legenda
https://ukranews.com/news/482316-ygra-v-smert-pochemu-v-yaponyy-ne-mogut-spravytsya-s-gruppamy-suycyda
http://expert.ru/2015/09/1/yuzhnaya-koreya-ostaetsya-liderom-po-chislu-samoubijstv-sredi-razvityih-stran-11-god-podryad/
О.П. Романів, О.О. Хаустова Суїцид: сучасні підходи до профілактики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/likukr_2013_1_17.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_2_14.
https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4880-samogubstvo-mozhna-poperediti
http://vuzlib.com/content/view/888/94/

.: Розділ: Держава і право :: 9.11.2017 19.58.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.723839 seconds