Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривой Рог :: Запитання: 41786  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інфо для наукової роботи на тему "Дослідження доходів Пенсійного фонду та пошук резервів їх зростання" дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://naub.oa.edu.ua/2016/аналіз-доходів-пенсійного-фонду-укра/
https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65635a2ad79a5d53a89421306c27_0.html
file:///C:/Users/User/Desktop/VSUNU_2013_16_31.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/inek_2016_3-4_5.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11573/1/стаття_Сидорчук_АА.PDF
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-19.pdf
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-1_0-pages-132_139.pdf
http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-6-1(77)/149.pdf
http://pidruchniki.com/12590605/finansi/dzherela_formuvannya_dohodiv_struktura_vidatkiv_pensiynogo_fondu_ukrayini
http://bses.in.ua/journals/2016/12-1_2016/15.pdf
https://pensia.ua/ua/gazeta/articles/item/2310-pidsumky-roboty-pensiinoho-fondu-ukrainy-u-2016-rotsi
– Нарожна Н. І.Доходи пенсійного фонду: оптимізація формування та резерви зростання / Н. І. Нарожна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2013. – № 16. – С. 145-149.
– Толуб'як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України / В. Толуб'як // Вісник НАДУ. - 2010. - № 3. - С. 127-135.
– Толуб’як В. С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення : монографія / В. С. Толуб’як ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Тернопіль : Терно-граф, 2011. - 336 с.
– Шевчук П. І. Пенсійне забезпечення : навч. посіб. / П. І. Шевчук, З. А. Берік ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України . - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002. - 54 с.
– Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування : монографія / Б. О. Зайчук, О. Б. Зарудний, С. Б. Березіна [та ін.]. - Київ : АВТ, 2006. - 1052 с.
– Шингур І. Всюдисущий пенсійний: збори до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій / І. Шингур // Бизнес. Збірник систематизованого законодавства. - 2010. - № 11. - С. 167-173.
– Гуменюк И. Формирование пенсионного фонда Украины / И.Гуменюк // Юридический вестник. - 1999. - № 4 . - С. 91-92.
– Шумський В. Формування пенсійного фонду : реальність потенційних джерел / В.Шумський // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 58-61
– Мазур В. Ю. Проблеми фінансового наповнення Пенсійного фонду України та шляхи їх вирішення / В. Ю. Мазур // Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали 7-ої Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Одеса, 16 квітня 2016 р.) . 2016 . - 566 с. - С. 356-359.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.03.2018 17.00.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 41785  
Катя запитує:
Добрий день. Допоможіть,будь ласка написати статтю з англійської мови на тему:"Сучасні технології навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Для написання статті радимо Вам використати наступні посилання: – Гунько С. Новий підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі / С. Гунько // Початкова школа. - 2011. - № 8. - С. 32-34.
– Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. - 2011. - № 8-9. - С. 28-35.
– Антошко І. Ейдетика на уроках англійської мови / І. Антошко // Психолог. - 2011. - № 46-47. - С. 60-63.
– Подзолкова Н. В. Використання веб-квестів на уроках іноземної мови / Н. В. Подзолкова // Педагогічна майстерня. - 2014. - № 9. - С. 7-11.
– Лазебник Н. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних мов / Н. Лазебник // English. - 2015. - № 2. - С. 4-6.
– Шевцова М. В. Використання інтелект-карт на уроках іноземної мови / М. В. Шевцова // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 9. - С. 3-9.
– Гусак Л. Впровадження методу асоціативних символів на початковому етапі вивчення іноземної мови / Л. Гусак, З. Лещенко, О. Чухнова // Рідна школа. - 2016. - № 1. - С. 31-36.
– Столяренко О. Використання нетрадиційних методів комунікативного спілкування у навчанні англійської мови / О. Столяренко // Рідна школа. - 2006. - № 5. - С. 47-49.
– Дзюбенко Л. Ігри на уроках англійської мови / Л. Дзюбенко // Рідна школа. - 2010. - № 1-2. - С. 28-29.
– Бойко Т. Проектна діяльність учнів з використанням ІКТ на уроках англійської мови / Т. Бойко // Рідна школа. - 2014. - № 12. - С. 31-34.
– Ноздрачова О. Використання відеотехнологій на уроках / О. Ноздрачова // English. - 2015. - № 9. - P. 5-7.
– Шибіко Н. Проектуємо знання : застосування методу проектів на уроках англійської мови / Н. Шибіко // English. - 2017. - № 5. - С. 4-8.
– Андраш Т. Англійська мова в інклюзивному класі : на що звертати увагу на уроках у початковій школі? / Т. Андраш // English. - 2017. - № 21. - С. 4-8.
– Харенко О. Мовне портфоліо учня : ефективна форма роботи в початковій школі / О. Харенко // English. - 2018. - № 1. - С. 4-10.
– Коломінова О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови. - 2010. - № 2. - С. 40-47 .
– Рудич О. О. Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови / О. О. Рудич // Імідж сучасного педагога. - 2015. - № 5. - С. 22-24.
– Карпа І. Використання мобільних пристроїв у вивченні англійської мови / І. Карпа // Молодь і ринок. – 2017. – № 6. - С. 81–85.
– Кукла О. Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови / О. Кукла // Іноземні мови в сучасній школі. - 2013. - № 1. - С. 25-27.
– Куриш С. Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов / С. Куриш // Іноземні мови в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 46-47.
– Городецька О. Сучасні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках англійської мови / О. Городецька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 25. - С. 34-39.
– Лобачова І. М.Використання невербальних засобів комунікації під час навчання англійської мови молодших школярів / І. М. Лобачова // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 1, ч. III. – С. 131-137.
– Сергієнко А. С.Розвиток діалогічного мовлення з використанням інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови у початковій школі / А. С. Сергієнко // Київський науково-педагогічний вісник. – 2016. – № 7. – С. 155-158.
– Литовченко Н.А. Інтерактивні методи навчання англійської мови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 91-95.
– Казачінер О.С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 06(90)).

http://interconf.fl.kpi.ua/node/1208
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Yarmolenko.php
http://journal.osnova.com.ua/article/52127-Інноваційні_освітні_технології_у_вивченні_англійської_мови
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/757
file:///C:/Users/User/Desktop/Nvuuped_2014_33_29.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/21519/
http://www.psyh.kiev.ua/Ковальова_В.В._Сучасні_педагогічні_технології_навчання_іноземної_мови_у_початковій_школі
file:///C:/Users/User/Desktop/54974-111902-1-PB.pdf
http://gisap.eu/ru/node/4417
http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/suchasni-netradiciini-metodi-vivchennya-inozemnih-mov
http://englishcontext.kpnu.edu.ua/2017/04/18/роль-сучасних-інформаційних-техноло/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.03.2018 14.52.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Бахмач :: Запитання: 41784  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали до теми "Образ жінки-матері в творчості Т. Шевченка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника) [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2013_16_20.
2. Данилюк Н. Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Н. Данилюк // Волинь філологічна: текст і контекст. - 2014. - Вип. 18. - С. 252-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_18_28.
3. Данилюк Н. Мовний образ матері в народних піснях і в поезії Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Н. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - 2014. - № 12. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_12_5.
4. Ковтун М. М. Тема материнства в творчості Шевченка-художника [Електронний ресурс] / М. М. Ковтун // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20 (2). - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__12.
5. Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка [Електронний ресурс] / Д. Лаврик // Шевченкознавчі студії. - 2011. - Вип. 14. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2011_14_30.
6. Ланге А. Образ матері в "Кобзарі" Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / А. Ланге // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 186-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_24.
7. Сенета М. Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка "Марія" [Електронний ресурс] / М. Сенета // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 16. - С. 248-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_32.

.: Розділ: Література :: 13.03.2018 20.55.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 41783  
Ліза запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Технологія В.В. Воскобовича". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Перегляньте наступні джерела до Вашого запиту:

Зверева О. Технология В. В. Воскобовича в дошкольном образовании как условие интеллектуального развития дошкольников [Електронний ресурс] / О. Зверева. – Режим доступу: http://doshkolnik.ru/pedagogika/10190-intellect.html.
Інноваційна технологія «Казкові лабіринти гри» (В. Воскобович) [Електронний ресурс]. – Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: [веб-сайт]. – Режим доступу: http://lab-do.luguniv.edu.ua/04_tehnologyi/03_technology_voskobovich/index.htm.
Квадрат Воскобовича — цікава геометрія для малюка : методика розвиваючих ігор В. В. Воскобовича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/practice/3207/.
Розвиваючі ігри В’ячеслава Воскобовича : презентація [Електронний ресурс] / школа інноваційних технологій в Херсонському яслах-садочку № 30 комбінованого типу Херсонської міської ради. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/ShapovalNM/30-1-57123912.
Розвиваючі ігри Воскобовича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shodynky.com/rozvivayuchi-igri-voskobovicha/.
Семінар-практикум «Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника» [Електронний ресурс]. – Vihovateli.com.ua: сайт для вихователів дитячих садків [веб-сайт]. – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/doklady-pedsovety-v-dou/6551-seminar-praktikum-razvivayushchie-igry-novogo-pokoleniya.html.
Технологія інтелектуально-творчого розвитку «Казкові лабіринти гри» В. Воскобовича : матеріали освітнього проекту : конспекти занять [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enerhodar-dnz13.edukit.zp.ua/nasha_gordistj/osvitni_proekti/tehnologiya_intelektualjno-tvorchogo_rozvitku_kazkovi_labirinti_gri/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.03.2018 19.31.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м.Золочів :: Запитання: 41782  
Галина запитує:
Доброго дня, шановні колеги!!Прошу у вас допомоги у описі наукової статті по УДК, для публікації у журналі: Юстиніан Олег Городечний OFM (Люблін) Історико-богословський нарис доктрини про Непорочне Зачаття Богородиці в Руській і російській Православній Церкві від X до XX століття. Стаття присвячена проблематиці Непорочного Зачаття марії на фоні історії в Київській Русі то в Росії.Автор аналізує присутність маріологічної доктрини спочатку в незалежній київській, а від так і в залежній від московського патріархату, митрополії. Ключові слова: Непорочне Зачаття Марії, Католицькі догми, київська Митрополія, православне богословіє.
Наша відповідь:
Галино, доброго дня!
Визначення індексу УДК для наукових статтей - це запитання поза умовами нашої віртуальної довідки. Вам краще звернутися до бібліотеки свого навчального закладу.

Можемо запропонувати Вам наступний варіант УДК для статті:
27-565.8(091) - розгляд в історичному аспекті питання непорочного зачяття в християнстві, оскільки торкається і католицизму і православ'я.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.03.2018 13.16.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.729245 seconds