Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42477
   


Автор вопроса: Анна из города: Херсон :: Вопрос: 1865  
Анна спрашивает:
Добрий день. Скажіть будьласка де я можу знайти матеріал за темою: Драматизм душі маленької людини у творчості В.Винниченка
Наш ответ:
Пропонуємо наступну літературу:
1. Свербілова Т. Персонажі Винниченкових п'єс - кати чи жертви? // Слово і час. - 1993.- 5. - С.32-40.
2. Дем'янівська Людмила. І складний дитячий світ... // Література. Діти. Час, 1989. - К., 1989. - С.52-55.
3. Ковальчук О. Ранні оповідання Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. - 1991.- 1. - С.30-36.
4. Гриценко Віктор. Інстинкт натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 1. - С.10-14.
5. Брайко Олександр. Особливості сюжетобудови дитячої новелістики Володимира Винниченка // Українська мова та література. - 2000.- 14(174). - С.10-11.
6. Мацевко Лідія. Засоби характеротворення в малій прозі Володимира Винниченка // Дивослово. - 2000.- 4. - С.11-14.
7. Одинець Ірина. Дорогий скарб нашого народу: (Вивчення оповідання В.Винниченка "Федько-халамидник" у 5-му класі) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 1. - С.4-6.
8. Черній Валентина. Виховання культури людських взаємин на уроках літератури в 5-му кл. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 2. - С.29-31.
9. Клочек Григорій. Психологія натовпу у творчості В.Винниченка: На матеріалі оповідань "Солдатики" і "Студент" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.- 3. - С.40-53.
10. Струк, Данило Гусар. Винниченкова моральна лабораторія // Українське слово: Хрестоматія.... - К., 1994.- Кн.1. - С.374-384; Українське слово: Хрестоматія. - К., 2001.- Кн. 1. - С.286-292; Українське слово: Хрестоматія. - К., 2003.- Кн. 1. - С.286-292.
11. Яценко Таміла. Суперечності в родинному вихованні за оповіданням В.Винниченка "Федько-халамидник" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 5. - С.10-15.
12. Дерманець Марія. Неолюдина Володимира Винниченка // Українська мова та література. - 2002.- 3. - С.3-7.
13. Човнова Наталія. Психологічний портрет за твором Володимира Винниченка "Солдатики!" // Українська мова та література. - 2002.- 3. - С.24-26.
14. Денисюк Тетяна. Новелістика Володимира Винниченка: Поетика сюжету й композиції // Дивослово. - 2002.- 7. - С.10-11.
15. Гриценко Віктор. Батіг, пряник чи мікроб інтересу?: (Погляди В.Винниченка на владу одних людей над іншими в романі "Сонячна машина") // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003.- 3. - С.45-49.
16. Присяжнюк С. Портрет як засіб розкриття характеру в дитячих оповіданнях В.Винниченка // Рідна школа. - 2003.- 9. - С.56-58.
17. Богачевська Л.О. Художнє втілення дитячих образів у творчій спадщині Чарлза Діккенса та Володимира Винниченка: На матеріалах романів "Олівер Твіст", "Домбі і син", "Холодний дім" та оповідань "Кумедія з Костем", "Федько-халамидник", "Ой випила, вихилила" // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- 3. - С.14-17.
18. Володимир Винниченко. Салдатики!! Суд: Біогр. письм. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учн. творів: Посіб. для 10 кл. / Авт.-уклад. В.В.Паращич. - Х.: Ранок, 2001. - 47 с.: 1 портр. - (Літературна крамниця).
19. Володимир Винниченко: Прогр. тексти, ілюстр., поясн., завдання, тести: 10 кл. / Авт.-упоряд. Н.Паскевич. - К.: АртЕк, 2001. - 62 с.: іл. - (УСЕ для школи. Українська література. 10 кл.; Вип. 6).
20. Винниченко, Володимир Кирилович. Вибране /Упоряд. текстів, підгот. комент., прим. Т.Бакіної. - К.: Школа, 2002. - 303 с. - (Шкільна хрестоматія).
21. Гнідан, О.Д. Володимир Винниченко: Життя, Діяльність, Творчість: Навч. посіб. для студ.-філологів / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'яніська. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 254 с.

.: Раздел: Литература :: 1.01.2005 14.59.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталя из города: Київ :: Вопрос: 1864  
Наталя спрашивает:
Напишіть, будь-ласка, сайти, де можна знайти курс лекцій з історії зарубіжної педагогіки
Наш ответ:
Нажаль, сайтів з україномовними ресурсами з історії зарубіжної педагогіки ми не знайшли.
Пропонуємо російськомовну книгу: http://ihtik.lib.ru/edu_13082004/, http://www.krotov.info/libr_min/s/shso/71_dzh0.html

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.12.2004 21.45.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надежда из города: Одесса :: Вопрос: 1862  
Надежда спрашивает:
Здравствуйте, мне нужна ваша помощь! 1. Початки теорії ймовірності. 2. Основи поняття теорії ймовірності. 3. Поняття про статичну ймовірність. 4. Закон великих чисел 5. Випадкові величини, їх числові характеристики. 6. Умовна ймовірность та незалежність подій. Використвння формули комбінаторіки для обчислення ймовірностей. Спасибо!!!!! И с наступающим Вас Новым Годом!!!
Наш ответ:
Предлагаем следующие ресурсы Интернет (на русском языке; на украинском ничего не нашли):
http://prodav.narod.ru/dsp/tema8.htm, http://www.dubinushka.ru/TeorVer3.html, http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/, http://shpora-zon.narod.ru/posobie-teoriy-veroytnosti.htm, http://shpora-zon.narod.ru/shpora-theory-probability.htm.
Книги:
1. Процай, Валерій Федорович. Комбінаторика і теорія ймовірності у школі: Теорет. положення. Розв'язування задач: Учб. посібник / Процай, Валерій Федорович, Новикова, Уляна Валеріївна. - Х.: Каравела, 1997. - 189 с.
2. Бугір, М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики: Навч. посібник. - Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 176 с.
3. Рибалова, Л.М. Основи теорії ймовірностей: 6 кл. Ч. 1. - Суми: Козацький вал, 2002. - 52 с.: іл.
4. Рибалова, Л.М. Основи теорії ймовірностей: 6 кл. Ч. 2 / Л. М. Рибалова. - Суми: Козацький вал, 2002. - 64 с.: іл.
5. Рыбалова, Л.М. Основы теории вероятностей: 6 кл. Ч. 1 / Л. М. Рыбалова. - Сумы: Козацький вал, 2002. - 52 с.: іл.
6. Рыбалова, Л.М. Основы теории вероятностей: 6 кл. Ч. 2 / Л. М. Рыбалова. - Сумы: Казацький вал, 2002. - 64 с.: іл.
7. Барковський, Віктор Володимирович. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Барковський, Віктор Володимирович, Барковська, Ніна Володимирівна, Лопатін, Олексій Костянтинович. - К.: ЦУЛ, 2002. - 447 с.
8. Рибалова, Людмила Михайлівна. Основи теорії ймовірностей: 7 кл. Ч. 2 / Рибалова, Людмила Михайлівна. - Суми: Козацький вал, 2003. - 60 с.: іл.
9. Рыбалова, Людмила Михайловна. Основы теории вероятностей: 7 кл. Ч. 2. - Сумы: Козацький вал, 2003. - 60 с.
10. Турчин, Валерій Миколайович. Теорія ймовірностей: Основ. поняття, прикл., задачі: Навч. посіб. /Худож. П.Починок. - К.: А.С.К., 2004. - 208 с. - (Університетська бібліотека).

.: Раздел: Математика :: 29.12.2004 20.12.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Александр из города: Одесса :: Вопрос: 1861  
Александр спрашивает:
Из скольких новелл состоит роман Ю. Яновского "Вершники"?
Наш ответ:
Семь новелл. Смотрите: http://lib.kharkov.ua/SU/UKRAINA/YANOVS_KIJ/vershnik.txt

.: Раздел: Литература :: 28.12.2004 18.34.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Львів :: Вопрос: 1860  
Ольга спрашивает:
Мене цікавлять 4 прислів'я про мову і слово з книги О.Корніяка Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? - К., 1995, які мають знаходитися на ст. 93-93 Не можу знайти такої книги, якщо можна напишіть будь-яких 4 прислів'я. Дуже дякую!!!!
Наш ответ:
Звичайно ми не виконуємо фактографічних довідок, але як виняток подаємо декілька прислів'їв з даної книги:
1. Доброму слухачеві півслова вистачить.
2. Як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть.
3. Який голос, такий і відголос.
4. Пташку впізнають по пір'ю, а людину - по мові й мислі.
5. Лагідне слово - ключ до серця.
6. Добрі слова лікують, погані - вбивають.

.: Раздел: Языкознание :: 28.12.2004 15.37.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.516975 seconds