Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42951
   


Автор вопроса: Юрий из города: Одесса :: Вопрос: 2069  
Юрий спрашивает:
Помогите в написинии реферата на тему: "бурлеск и сатира в поэме Котляревского Энэида"
Наш ответ:
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
1. Яценко М.Т. Природа комического в творчестве Котляревского и Гоголя // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. - 1984.- 2. - С.14-20.
2. Снігир Володимир. Котляревський сміється!. // Урядовий кур'єр. - 2003.- 15 лют. - С.13.
3. Сурай Юрій. Гумор в історії української культури // День. - 2004.- 12 берез. - С.8.
4. Степанишин, Борис Ількович. Вивчення творчості Івана Котляревського в школі: 9 кл.: Посіб. для вчителя. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - 95 с. - (На допомогу вчителю).
5. І.Котляревський. Енеїда; Наталка Полтавка: Біогр. письменника: Стисл. переказ твору: Аналіз тексту: Зразки учн. творів: Посіб. для 9 кл. / Авт.-уклад. Г.Г.Корницька, Л.Г.Морозова. - Х.: Ранок, 2000. - 64 с. - (Літературна крамниця).
6. Нахлік, Євген Казимирович. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації; Дискусійні проблеми; Спроба нового прочитання (з погляду літ. напрямів і течій) / Нахлік, Євген Казимирович. - Львів: Олір, 1994. - 68 с.
7. Шевчук, Валерій Олександрович. Вершинний твір українського бароко: Л-рознав. дослідж. "Енеїди" І.Котляревського / Портр. В.Касіяна; Мал. А.Д.Базилевича. - К.: Веселка, 2003. - 38 с.: ілюстр. - (Урок літератури).

.: Раздел: Литература :: 30.01.2005 14.15.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: ольга из города: чернігів :: Вопрос: 2068  
ольга спрашивает:
мені потрібна інформація про творчість Андрія Малишка, критика його ліроепічних творів, таких як: "Урожай", "Учитель", "Материнська", "Дядько мій, Микита-чорнокнижник"
Наш ответ:
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
1. Ткаченко А. Малишко, який не застаріє // Слово і час. - 1993.- 4. - С.72-79.
2. Неділько, Всеволод. Він - твій поет, юносте! // Малишко А. Прометей. - К., 1983. - С. 5-18.
3. Неділько, Всеволод. Андрій Малишко // Уліщенко А.Б., Уліщенко В.В. Українська література: Хрестоматія. 11 кл. - Х., 2002. - С.465-467.
4. Базилевський Володимир. Поет прямої мови: Портрет Андрія Малишка у сучасному інтер'єрі // Березіль. - 2004. - 2. - С.152-174.
5. Павличко Дмитро. Сонця і правди сурмач // Срібний птах. - К., 2004.- Ч.2. - С.81-85.
6. Борщевський В.М. "І хліб, і труд, і золото ріллі...": (Людина і земля у творчості А.Малишка) // Українська мова і література в школі. - 1987.-11. - С.22-29.
7. Коваленко Леонід. Боєць переднього краю // Малишко А. Твори. В 3-х т. - К., 1956.- Т.1. - С.5-43.
8. Критичні статті з української літератури: 11 кл.: Хрестоматія / Худож. В.Якубовський; Упоряд. Ю.Ситько, С.Ткачов. - Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 64 с.
9. Дем'янівська, Людмила Семенівна. Андрій Малишко: Життя і творчість / Дем'янівська, Людмила Семенівна. - К.: Дніпро, 1977. - 115 с.
10. Слоньовська, Ольга Володимирівна. Конспекти уроків з української літератури: Нове прочитання творів: 11 кл. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 638 с. - (Українська література).

.: Раздел: Литература :: 30.01.2005 12.54.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анатолій из города: Київ :: Вопрос: 2067  
Анатолій спрашивает:
Не підкажете де в інтернеті можна знайти інформацію про правову систему США?
Наш ответ:
Інформацію про правову систему США Ви знайдете на сайті: http://www.xserver.ru/user/prsys/

.: Раздел: Государство и право :: 30.01.2005 12.15.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іра из города: Черкаси :: Вопрос: 2066  
Іра спрашивает:
Допоможіть,будь ласка, знайти тему: "Вікові особливості учнів 5-6 класів" Дякую.
Наш ответ:
Радимо використати наступні джерела:
1. Вікові особливості учнів // Завуч. - 2002.- 1. - С.12.
2. Главник О. Гендерне виховання у підлітковому віці // Психолог. - 2003.- 34. - С.11-15.
3. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн.: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Кн. 2 : Психология образования.- 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 495 с.
4. Мухина, В.С. Детская психология. - 2-е изд. - М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 352 с.: іл. - (Мир психологии).
5. Гурлєва, Тетяна Степанівна. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності: Метод. посіб. - К., 1997. - 136 с.
6. Детская практическая психология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Под ред. Т.Д.Марцинковской. - М.: Гардарики, 2001. - 253 с.
7. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук и др.; Національний педагогічний університет. - К.: Просвіта, 2001. - 415 с.
8. Вачков, Игорь Викторович. Групповые методы в работе школьного психолога: Учеб.-метод. пособие. - М.: Ось-89, 2002. - 223 с.
9. Лозниця, Віктор Стефанович. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. - К.: ЕксОб, 2003. - 303 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.01.2005 11.52.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 2065  
Олена спрашивает:
Де можна знайти "Уроки руської трійці" "Русалка дністрова" - як літературне явище.
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела:
1. Іваничук Роман. Предтеча // Іваничук Р. Чистий метал людського слова. - К., 1991. - С.23-34.
2. Самарцев Ігор. "Галицькі будителі": (М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький) // Віче. - 1994.- 5. - С.138-148.
3. Маркіян Шашкевич: У 120-ліття появи "Русалки Дністрової" // Веселка: Річник 4, 1957. - Джерзі Ситі, 1957. - Ч.6, С.6.
4. Білецький, О.І. Русалка Дністрова // Русалка Дністрова. - К., 1972. - С.3-31.
5. Мокрогуз О. Національне відродження в Україні у XIX-на початку XX ст.: Методичний посібник. 9 клас / О. Мокрогуз, Л. Шолох // Історія України. - 2002.- 21-24. - С.65-84.
6. http://www.olmok.iatp.org.ua/5.html
7. http://litopys.org.ua/salto/salt09.htm
8. http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/history/4819.html
9. http://www.worldzone.net/international/uahistory/Grushevs/Part66.html
10. Сарбей, Віталій Григорович. Національне відродження України / Національна академія наук України; Інститут історії України НАН України. - К.: Альтернативи, 1999. - 335 с. - (Україна крізь віки; Т.9).
11. Жулинський, Микола Григорович. Слово і доля: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2002. - 640 с.: фотоіл.
12. Полянський, Олег Арсенович. Курс лекцій з історії України - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 191 с.

.: Раздел: Литература :: 30.01.2005 10.37.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.956655 seconds