Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42577
   


Автор запитання: Вика із міста: Скадовск :: Запитання: 1657  
Вика запитує:
Розвиваюче навчання.
Наша відповідь:
Дивіться літературу: 1. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід: Дидакт. аспект: Для працівників від. освіти, кер. та вчителів шк., студ.- Х.: Скорпіон, 2000. - 120 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие /Профессиональная педагогическая библиотека. - М.: Народное образование, 1998. - 255 с.
3. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська и др.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 255 с.
4. Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення: Розвив. навчання в почат. кл.: Моногр.- 2-е вид., допов., удоскон. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. - 312 с.
5. Марнянський І. Розвиваюче навчання та формування математичних понять: Методика, досвід, пошук // Математика в школі. - 1999.- 2. - С.20-22.
6. Михайлюк І. Адаптація - умова життєвого успіху: Заступникові з навчально-методичної роботи // Завуч. - 2000.- 34. - С.6-7.
7. Баханов К. Технологія розвивального навчання: Методика. Практика. Досвід // Історія в школах України. - 2001.- 1. - С.21-25.
8. Загрійчук Л. Розвивальне навчання - програма нового тисячоліття // Початкова освіта. - 2001.- 15. - С.13.
9. Замашкіна О. Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: З педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського // Початкова школа. - 2001.- №10. - С.74-77.
10. Мишкіна Л. Світ уявлень і запитань: Розвивальне навчання - для дошкільників / Мишкіна Людмила, Томусяк Ірина // Дитячий садок. - 2001.- 46. - Вкл.- С.1-4.
11. Система Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова: новий етап розвитку: Розвивальне навчання
// Початкова освіта. - 2002.- 47. - С.3.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.12.2004 19.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Біла Церква :: Запитання: 1656  
Саша запитує:
Скажіть, будь-ласка де я можу дістати реферат на тему "Розвиток засобів зв'язку в Україні"
Наша відповідь:
Ми не готуємо і не розшукуємо реферати.
Для написання роботи можемо запропонувати деяку інформацію: http://www.cdma.net.ua/base/150.html,
http://www.stc.gov.ua/ukrainian/news/about_us/2004-02-16_01,
http://www.uaportal.com/ukr/Technics/Communication/.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.12.2004 19.09.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Бєлан Марина із міста: Черкаси :: Запитання: 1655  
Бєлан Марина запитує:
На якому сайті можна знайти критику до п'єс Остапа Вишні "Патетична соната" та "97". Дякую.
Наша відповідь:
Автором цих творів є Микола Куліш, а не Остап Вишня.
Подаємо список літератури:
1. Яковенко Сергій. Роль і місце Миколи Куліша в драматургії України // Українська мова і література в школі. - 1993.- 10. - С.54-55.
2. Попович-Семенюк Марія. Філософія кохання Миколи Куліша // Слово і час. - 1993.- 3. - С.45-50.
3. Шевчук Оксана. До проблеми "Суспільство і особистість" у творчості Миколи Куліша // Дивослово. - 1994.- 5-6. - С.60-62.
4. Залеська-Онишкевич Лариса. Роль Великодня у "Патетичній сонаті" М.Куліша // Слово і час. - 1991.- 9. - С.48-53.
5. Залеська-Онишкевич Лариса. Жертвоприношення і відкуплення у "Патетичній сонаті" Миколи Куліша // Сучасність. - 1998.- 5. - С.105-109.
6. Гриценко Віктор. Парадокси розстріляного пророка: (Трагічні обставини голоду на початку 20-х років у п'єсі М.Куліша "97") // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 6. - С.20-21.
7. Іваха Т.Ф. "Микола Куліш - драматург доби" // Українська мова і література в школі. - 2001.- 2. - С.34-35.
8. Панченко Володимир. Арки і шибениці: Від Чаплинки до Соловків // Українська мова та література. - 2001.- 20. - С.1-3.
9. Кудрявцев Михайло. Драма Миколи Куліша "Патетична соната" // Українська мова та література. - 2001.- 20. - С.9.
10. Кудрявцев Михайло. Система образів у п'єсі "Патетична соната" // Українська мова та література. - 2001.- 20. - С.9-12.
11. Демчук Олег. На перехресті доріг: Урок-діалог // Українська мова та література. - 2001.- 20. - С.14-16.
12. Жила Світлана. Особливості розгляду п'єси Миколи Куліша "Патетична соната": Діалог літератури й музики // Дивослово. - 2001.- 7. - С.47-51.
13. Голобородько Ярослав. Категорія національного в житті й духовній спадщині М.Куліша // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002.- 3. - С.29-33.
14. Голобородько Ярослав. Тріумфатор і деміург: До 110-річчя від дня народження М.Куліша // Літературна Україна. - 2002.- 12 груд. - С.11.
15. Голобородько Ярослав. Микола Куліш: людина, аналітик, митець, особистість: До 110-річчя від дня народження // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002.- 5. - С.184-193.

.: Розділ: Література :: 1.12.2004 17.37.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ваня із міста: кіровоград :: Запитання: 1653  
ваня запитує:
Чи можете ви порадити літературу, в якій є інфорація про статистику читання, тобто твори яких жанрів користуються найбільшою популярністю (у цифрах). який відсоток читачів цікавиться науково-популярноб літературою?
Наша відповідь:
Матеріали про соціологічні дослідження щодо проблем читання можна знайти:
1. Чижевський Дмитро. До психології читача та читання // Бібліотечний вісник. - 1996.- 3. - С.35-37.
2. Мастипан О. Читацькі уподобання киян: (за матеріалами соц. дослідження)// Книжковий кур'єр. - 1997.- 3(17). - С.2-4.
3. Долбенко Тетяна. Формування інтересу до української літератури в бібліотеках для дітей // Вісник Книжкової палати. - 1997.- 6. - С.9-12.
4. Ковба Ж. Книга і читання як показники соціального та інтелектуального станів суспільства // Книжковий кур'єр. - 1997.- 8(22); 9(23). - С.13; С.14.
5. Соціологічний інформаційний бюлетень. Вип.3 / Державна бібліотека України для юнацтва; Склад. О.І.Пилипченко, Т.М.Нікітинська, Н.Б.Байрашевська. - К., 1996. - 28 с.
6. Ганюков О. Читання в структурі дозвіллєвої діяльності української молоді // Бібліотечна планета. - 1998.- 1. - С.17-21.
7. Новицкая М.В. Юный читатель конца ХХ века // Библиокрым: Информ. бюл. - 1999, июнь. - С.8.
8. Новальська Тетяна. Читання в Україні в новому столітті // Вісник Книжкової палати. - 2002.- 12. - С.21-24.
9. Долбенко Тетяна. Розвиток художнього смаку та кола читання для розширення пізнавальної діяльності дітей // Вісник Книжкової палати. - 2004.- 1. - С.32-35.
10. Книга року - 2002: Бюлетень соціологічної служби. Вип.13 / Національна бібліотека України для дітей; Уклад. Н.Г.Душенчук. - К., 2003. - 12 с.
11. Савіна З.І. Сучасний читач та тенденції читання в Україні // Бібл. планета. - 2001. - 1. - С.9-10.
12. Миронюк Олена. Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл
// Вісник Книжкової палати. - 1997.- 1. - С.16-17.
13. Що читає сучасна молодь?: (Слідами соц. опитування читачів)// Українська культура. - 1997.- 10. - С.10-11.
14. Нікітінська Т. Потреби і запити читачів щодо видань з мистецтва // Бібліотечна планета. - 1999.- 1. - С.14-15.
15. Гич Галина. Читацька аудиторія сучасної публічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати. - 1999.- 8. - С.8-10.
16. Драпалюк Любов. Молодий читач в інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати. - 2001.- 6. - С.20-21.
17. Коваль Тетяна. Український читач на тлі суспільних перетворень // Вісник Книжкової палати. - 2003.- 2. - С.28-33.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2004 16.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: костя із міста: одеса :: Запитання: 1652  
костя запитує:
допоможіть знайти інформацію про дизельні двигуни
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 1.12.2004 15.43.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.172139 seconds