Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: ПАВЛО із міста: Луцьк :: Запитання: 1868  
ПАВЛО запитує:
Підкажіть будь-ласка, щось по такій темі: "Проблема навчання, його психічні передумови".Дякую Вам.
Наша відповідь:
Радимо використати наступні статті:
1. Проскура О.В. Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками // Початкова освіта. - 2000.- 20. - Вкл.- С.1-8.
2. Семьонова І. Особливості навчання і виховання обдарованих дітей: Сторінка психолога // Завуч. - 2001.- 2. - С.6-7.
3. Вікові особливості учнів // Завуч. - 2002.- 1. - С.12.
4. На які психологічні особливості розвитку дитини траба спиратись: Абетка вихователя / С. Є. Кулачківська, Л. Г. Подоляк, Т. О. Піроженко и др. // Журнал для батьків. - 2001.- 3-4. - С.16-19.
5. Що ми знаємо про підлітковий вік // Шкільний світ. - 2002.- 25-28. - С.80-84.
6. Сироватко О. Визначення готовності дитини до навчання у школі: [Добірка статей] / О. Сироватко, О. Байер // Психолог. - 2003.- 13. - С.2-48.
7. Удовенко Марина. Діагностика психологічної готовності 6-річних дітей до навчання в школі: З досвіду роботи практичного психолога // Початкова освіта. - 2003.- 18. - С.1-16.
8. Маценко Жанна. "Мамо, я не хочу до школи": Психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи та умови їх запобігання // Початкова освіта. - 2003.- 19. - С.6-7.
9. Несух Ю. Розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого та середнього шкільного віку // Психолог. - 2004.- 9. - Вкл.- С.1-32.
та книги:
1.Флейк-Хобсон, Кэрол. Мир входящему: Развитие ребенка и его отношений с окружающими / Флейк-Хобсон, Кэрол, Робинсон, Брайн Е., Скин, Пэтси; Пер. с англ. В.В.Солодникова; Предисл., общ. ред. М.С.Мацковского. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992. - 511 с.
2. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн.: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Кн. 2 : Психология образования / Немов, Роберт Семенович. - 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 495 с.
3. Пекеліс, Віктор Давидович. Як знайти себе: Наук.-худож. кн./ Пер. з рос. Л.Воронович. - К.: Веселка, 1991. - 270 с.: іл.
4. Калинникова, Людмила. Я и мой мир: Учеб. пособие для детей 9-12 лет. Ч.1 / Худож. И.С.Калинникова. - Х.: Retorika, 1996. - 64 с.: іл.
5. Калинникова, Людмила. Я и другие: Учеб. пособие для детей 9-12 лет. Ч. 2 / Худож. И.С.Калинникова. - Х.: Retorika, 1996. - 47 с.: іл.
6. Фесюкова, Лариса Борисовна. От трех до семи / Ил. З.Курбатовой. - Х.; СПб.: Фолио: Кристалл, 1996. - 446 с.: іл. - (Семейный альбом).
7. Холт, Джон. Причины детских неудач /Пер. с англ. А.С.Юрчук, А.С.Альбов. - СПб.: Кристалл, 1996. - 443 с. - (Семейный альбом).
8. Холт, Джон. Залог детских успехов / Пер. с англ. А.С.Юрчука, А.С.Альбова. - СПб.: Дельта: Кристалл, 1996. - 479 с. - (Семейный альбом).
9. Калинникова, Людмила. Какой я?: Учеб. пособие для детей 9-12 лет. Ч.3 / Худож. И.С.Калинникова. - Х.: Retorika, 1996. - 64 с.: іл.
10. Фадєєв, М.В. Не хвилюйтесь - у вас екзамени / М. В. Фадєєв, О. О. Голушко; Пер. В.В.Лазаревського. - К.: Магістр-S, 1996. - 103 с.
11. Проскура, Олена Василівна. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навч. посібник / Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Освіта, 1998. - 200 с.: іл., табл. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
12. Магия памяти / Матюгин, Игорь Юрьевич, Е. Л. Жемаева, Чакаберия, Елена Исаковна, Рыбникова, Ирина Константиновна; Худож. В.В.Иванов. - Донецк: Сталкер, 1998. - 409 с.: іл. - (Школа Эйдетики).
13. Снайдер, Ди (Дэниел). Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни / Снайдер, Ди (Дэниел); Пер. с англ. С.Кастальского, Н.Рудницкой; Худож. В.Гальдяев. - М.: Аст-Пресс, 1999. - 286 с.: іл.
14. Лозниця, Віктор Стефанович. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. - К.: ЕксОб, 2000. - 303 с.
15. Басова, Нонна Владимировна. Педагогика и практическая психология: Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 413 с.
16. Попова, Маргарита Владимировна. Психология как учебный предмет в школе: Учеб.-метод. пособие. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2000. - 288 с. - (Воспитание и дополнительное образование детей).
17. Бине, Альфред. Измерение умственных способностей: Пер. с фр. - СПб.: Союз, 1999. - 431 с. - (Психология и социология).
18. Сівак, Станіслав. Скринінг шкільного життя: Методика комплес. психодіагност. вивч. стану навч.-вихов. процесу загальноосвіт. шк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 72 с.: ілюстр.
19. Фесюкова, Лариса Борисовна. Год перед школой: Игры, тесты, упражнения для детей 5-7 лет /Худож.-оформ. С.А.Пятковка. - Х.: Фолио, 2001. - 494 с.: ілюстр.
20. Стадненко, Н.М. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку / Н. М. Стадненко, Т. Д. Ілляшенко, А. Г. Обухівська; Інститут дефектології АПН України; Український науково-методичний центр практичної психології та соціальной роботи. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2001. - 20 с.
21. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук и др.; Національний педагогічний університет. - К.: Просвіта, 2001. - 415 с.
22. Гуткина, Нина Иосифовна. Психологическая готовность к школе / Худож. Н.Б.Васильева. - М.: Академический Проект, 2000. - 190 с. - (Руководство практического психолога).
23. Іванчук, Марія Георгіївна. Перші кроки в країну знань: Навч.-метод. посіб. з пед. практики "Перші дні дитини в школі"... / Іванчук, Марія Георгіївна, Романюк, Світлана Захарівна; Чернівецький національний університет. - Чернівці: Букрек, 2002. - 157 с. - (Бібліотека молодого педагога).
24. Барташников, Алексей Алексеевич. Учись мыслить: Игры и тесты для детей 7-10 лет / Барташников, Алексей Алексеевич, Барташникова, Ирина Анатольевна; Худож.-ил. Г.М.Гаврилец, В.В.Ковленко; Худож.-оформ. Д.Н.Капельников. - Х.: Фолио, 1998. - 479 с.: іл.
25. Митник, Олександр Якович. Логіка: 2 кл.: Експерим. навч. посіб. / Митник, Олександр Якович. - К.: Початкова школа, 2002. - 111 с.: ілюстр.
26. Готовність дитини до навчання / Упоряд. С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. - К.: Мікрос-СВС, 2003. - 111 с. - (Психологічний інструментарій).
28. Баркан, Алла Исааковна. Практическая психология для родителей, или Как научиться понимать своего ребенка / Ил. В.Гальдяева. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. - 429 с.: іл. -
29. Егидес, Аркадий Петрович. Лабиринты мышления, или Учеными не рождаются / Егидес, Аркадий Петрович, Егидес, Елена Михайловна. - М.: АСТ-Пресс книга, 2004. - 320 с.: ілюстр. - (Практическая психология).
30. Сиротенко, Григорій Олексійович. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: Для зав. РМО, кер. шк. - Х.: Основа, 2003. - 80 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.01.2005 20.46.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вадим із міста: Рівне :: Запитання: 1867  
Вадим запитує:
Підкажіть, будь-ласка, яка є література (україномовна) за темою: "Народництво, як філософська течія", або можливо дайте ссилкі на сайт де є щось по цій темі.
Наша відповідь:
Нажаль, у нашій - дитячій - бібліотеці подібна література майже відсутня. Можемо запропонувати лише видання:
Рябов, Сергій Геннадійович. Основи теорії політики: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Рябов, Сергій Геннадійович, Томенко, Микола Васильович; Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Тандем, 1996. - 191 с. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
Всі інші книги, де згадується народництво, стосуються історії України.
У Національній парламентській бібліотеці України (http://www.nplu.kiev.ua/) знайшли посилання ще на наступні видання:
1. Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Аналіз публікацій докум. джерел / [Під заг. ред. Ковальського М.П.]. — Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1995. — 237с.
2. Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Теорет. проблеми джерелознавства та історії. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 237с.
та статті:
1. Любінець І. Я. Галицьке народництво: ідеологія і практика (1860–1899 рр.) // Політологічний вісник. — К., 1993. — Ч.1. — С.163–171.
2. Клід Б. Народництво Володимира Антоновича // Четверта академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 26–27 березня 1998 року. — К., 1999. — С.38–61.
3. Світленко С. І. Народництво в Україні (друга половина XIX століття): про необхідність багатовимірного теоретико-методологічного підходу до його вивчення // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. — Х., 1995. — С.250–255.
4. Світленко С. Українське народництво XIX ст. в науковій спадщині академіка М. С. Грушевського // Осягнення історії. — Острог; Нью-Йорк, 1999. — С.451–461.
5. Світленко С. Вільнолюбні традиції козацтва і народництво України // Під знаком КЛІО. — Дніпропетровськ, 1995. — С.102–106.
6. Колесник І. І. Народництво в Україні: новий погляд // Грані. — Дніпропетровськ, 2001. — N5–6 (19–20). — С.205–209. — Бп14957-5-6(19-20)

Серед Інтернет-ресурсів можемо запропонувати лише сторінку: http://history.franko.lviv.ua/IIn.htm

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.01.2005 20.41.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Шепетовка :: Запитання: 1866  
Олексій запитує:
Допоможіть знайти книжку автора Бугір М. Н. "Посібник з теорії ймовірності..."
Наша відповідь:
У нашій бібліотеці це видання є:
Бугір, М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики: Навч. посібник / М. К. Бугір. - Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 176 с. - Бібліогр.: с.173. - 5000 пр.
Нажаль, у електронному вигляді ми його не знайшли.

.: Розділ: Тексти книг :: 1.01.2005 15.43.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Херсон :: Запитання: 1865  
Анна запитує:
Добрий день. Скажіть будьласка де я можу знайти матеріал за темою: Драматизм душі маленької людини у творчості В.Винниченка
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну літературу:
1. Свербілова Т. Персонажі Винниченкових п'єс - кати чи жертви? // Слово і час. - 1993.- 5. - С.32-40.
2. Дем'янівська Людмила. І складний дитячий світ... // Література. Діти. Час, 1989. - К., 1989. - С.52-55.
3. Ковальчук О. Ранні оповідання Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. - 1991.- 1. - С.30-36.
4. Гриценко Віктор. Інстинкт натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 1. - С.10-14.
5. Брайко Олександр. Особливості сюжетобудови дитячої новелістики Володимира Винниченка // Українська мова та література. - 2000.- 14(174). - С.10-11.
6. Мацевко Лідія. Засоби характеротворення в малій прозі Володимира Винниченка // Дивослово. - 2000.- 4. - С.11-14.
7. Одинець Ірина. Дорогий скарб нашого народу: (Вивчення оповідання В.Винниченка "Федько-халамидник" у 5-му класі) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 1. - С.4-6.
8. Черній Валентина. Виховання культури людських взаємин на уроках літератури в 5-му кл. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 2. - С.29-31.
9. Клочек Григорій. Психологія натовпу у творчості В.Винниченка: На матеріалі оповідань "Солдатики" і "Студент" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.- 3. - С.40-53.
10. Струк, Данило Гусар. Винниченкова моральна лабораторія // Українське слово: Хрестоматія.... - К., 1994.- Кн.1. - С.374-384; Українське слово: Хрестоматія. - К., 2001.- Кн. 1. - С.286-292; Українське слово: Хрестоматія. - К., 2003.- Кн. 1. - С.286-292.
11. Яценко Таміла. Суперечності в родинному вихованні за оповіданням В.Винниченка "Федько-халамидник" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001.- 5. - С.10-15.
12. Дерманець Марія. Неолюдина Володимира Винниченка // Українська мова та література. - 2002.- 3. - С.3-7.
13. Човнова Наталія. Психологічний портрет за твором Володимира Винниченка "Солдатики!" // Українська мова та література. - 2002.- 3. - С.24-26.
14. Денисюк Тетяна. Новелістика Володимира Винниченка: Поетика сюжету й композиції // Дивослово. - 2002.- 7. - С.10-11.
15. Гриценко Віктор. Батіг, пряник чи мікроб інтересу?: (Погляди В.Винниченка на владу одних людей над іншими в романі "Сонячна машина") // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003.- 3. - С.45-49.
16. Присяжнюк С. Портрет як засіб розкриття характеру в дитячих оповіданнях В.Винниченка // Рідна школа. - 2003.- 9. - С.56-58.
17. Богачевська Л.О. Художнє втілення дитячих образів у творчій спадщині Чарлза Діккенса та Володимира Винниченка: На матеріалах романів "Олівер Твіст", "Домбі і син", "Холодний дім" та оповідань "Кумедія з Костем", "Федько-халамидник", "Ой випила, вихилила" // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- 3. - С.14-17.
18. Володимир Винниченко. Салдатики!! Суд: Біогр. письм. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учн. творів: Посіб. для 10 кл. / Авт.-уклад. В.В.Паращич. - Х.: Ранок, 2001. - 47 с.: 1 портр. - (Літературна крамниця).
19. Володимир Винниченко: Прогр. тексти, ілюстр., поясн., завдання, тести: 10 кл. / Авт.-упоряд. Н.Паскевич. - К.: АртЕк, 2001. - 62 с.: іл. - (УСЕ для школи. Українська література. 10 кл.; Вип. 6).
20. Винниченко, Володимир Кирилович. Вибране /Упоряд. текстів, підгот. комент., прим. Т.Бакіної. - К.: Школа, 2002. - 303 с. - (Шкільна хрестоматія).
21. Гнідан, О.Д. Володимир Винниченко: Життя, Діяльність, Творчість: Навч. посіб. для студ.-філологів / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'яніська. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 254 с.

.: Розділ: Література :: 1.01.2005 14.59.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 1864  
Наталя запитує:
Напишіть, будь-ласка, сайти, де можна знайти курс лекцій з історії зарубіжної педагогіки
Наша відповідь:
Нажаль, сайтів з україномовними ресурсами з історії зарубіжної педагогіки ми не знайшли.
Пропонуємо російськомовну книгу: http://ihtik.lib.ru/edu_13082004/, http://www.krotov.info/libr_min/s/shso/71_dzh0.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.12.2004 21.45.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.575239 seconds