Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Катя із міста: Умонь :: Запитання: 42920  
Катя запитує:
Творчість Стуса
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. - 2017. - № 12. - Школа патріота. - С. 1-48.
Дзюрак О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса : 11 клас / О. Дзюрак // Дивослово. - 2018. - № 6. - С. 16-19.
Довгань М. А світ - нехай святиться : рік Василя Стуса / М. Довгань // Слово Просвіти. - 2018. - 10-16 трав. - С. 8-9.
Загнітко А. "І в смерті з рідним краєм поріднюсь" : рік Василя Стуса / А. Загнітко // Слово Просвіти. - 2018. - 10-16 трав. - С. 7, 11.
Зінченко А. Діяльність та інтелектуальна спадщина українських дисидентів і правозахисників при вивченні суспільних процесів в Україні на уроках історії та української літератури / А. Зінченко // Історія в рідній школі. - 2017. - № 5. - С. 6-13.
Калинець І. Василь Стус у Львові : слідами наших виступів / І. Калинець // Слово Просвіти. - 2018. - 28 черв.-4 лип. - С. 14.
Коба Т. А. Я - українець і цим пишаюся! : Л. Костенко, В. Симоненко, В. Стус / Т. А. Коба // Шкільний бібліотекар. - 2018. - № 8. - С. 26-35.
Кобець В. "Душа горить в смертельному вогні..." / В. Кобець // Літературна Україна. - 2017. - 2 лют. - С. 11.
Лінійчук Т. "Поет, який ішов попереду своєї епохи..." Василь Стус і зарубіжна література : (до 80-річчя від дня народження поета) / Т. Лінійчук // Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 4. - С. 30-33.
Мельникова О. Василь Стус. Наш : 4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця / О. Мельникова // День. - 2018. - 4 верес. - С. 2.
Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... : на святвечір поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80... / Ю. Никорак // Літературна Україна. - 2018. - 11 січ. - С. 1, 3.
Павличко Д. Василь Стус : погляд / Д. Павличко // Слово Просвіти. - 2018. - 31 трав.-6 черв. - С. 10.
Павличко Д. Василь Стус : погляд / Д. Павличко // Слово Просвіти. - 2018. - 7-13 черв. - С. 10. - Продовж. Початок 31 трав.-3 черв., 2018 .
Павличко Д. Василь Стус : погляд / Д. Павличко // Слово Просвіти. - 2018. - 14-20 черв. - С. 10. - Закінч. Початок 31 трав.-3 черв., 7-13 черв., 2018 .
Райбедюк Г. "Без України мені моторошно...": національні імперативи Василя Стуса : до 80-річчя від дня народження поета / Г. Райбедюк // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 1. - С. 50-54.
Самченко В. ".Усе пройди і винести зумій" : Вінниччина, Донецьк і Київ сформували незламний дух Василя Стуса / В. Самченко // Україна молода. - 2018. - 20-21 квіт. - С. 13.
Славич В. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне : бінарний урок в 11 класі / В. Славич, М. Лукашенко // Дивослово. - 2017. - № 5. - С. 15-18.
Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння : до 80-річчя від дня народження поета / Л. Тарнашинська // Українська літературна газета. - 2018. - 26 січ. - С. 16-17.
Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння : до 80-річчя від дня народження поета / Л. Тарнашинська // Українська літературна газета. - 2018. - 9 лют. - С. 16-17. - Продовж. Початок № 2, 26 січ., 2018.
Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння : до 80-річчя від дня народження поета / Л. Тарнашинська // Українська літературна газета. - 2018. - 23 лют. - С. 16-17. - Продовж. Початок № 2, 26 січ., № 3, 9 лют., 2018.
Творчість під забороною : 6 січня - 80 років від дня народження Василя Стуса // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 1. - С. 12.
Шаф О. Лірика Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Мельничука: гендерно-психологічні домінанти / О. Шаф // Бібліотечка "Дивослова". - 2018. - № 1. - С. 2-60.
Шуткевич О. Зрозуміти й оцінити Стуса : науково-практична конференція, присвячена поету, зібрала у Вінниці понад сотню учених із 20 інституцій / О. Шуткевич // День. - 2018. - 24 квіт. - С. 6-7.
Шуткевич О. Мобілізуюча сила Стуса : про нові й маловідомі грані життя та творчості поета і правозахисника говоритимуть у Вінниці / О. Шуткевич // День. - 2018. - 20-21 квіт. - С. 18-19.

.: Розділ: Література :: 13.03.2019 07.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 42919  
Анжела запитує:
Допоможуть підібрати літературу за темою: "Державна політика в сфері охорони навколишнього середовища"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боголюбов С. А. Экологическое право : конспект лекций / С. А. Боголюбов, Н. В. Кичигин, Д. О. Сиваков. – М. : Проспект, 2010. – 224 с.
Веклич О. А. Эколого-экономические противоречия / О. А. Веклич. – Київ : Наук. думка, 1991. – 144 с.
Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л. С. Гринів. – Львів : НТШ, 1997. – 240 с.
Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – Київ : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.
Екологічне право України : Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів / [А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – X. : Право, 2005. –382 с.
Екологічне право України. Академічний курс : підруч. – 2-ге вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : ТОВ “Видавництво Юридична думка”, 2008. – 720 с.
Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – Київ : Либідь, 2004. – 432 с.
Зуєв В. А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення / В. А. Зуєв // Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ : ВЕГО “МАМА 86”, 2003. – С. 51–92.
Лазор О. Я. Екологічна експертиза як один із адміністративно-контрольних методів державного управління / О. Я. Лазор // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 125-129.
Методичний посібник для фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища. – Краматорськ: 2017. – 744 с.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. // ВВР України . – 1991. – № 41.
Проніна О. В. Державна політика охорони навколишнього середовища в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. В. Проніна ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв, 2011. - 20 с. : рис.
Синякевич І. М. Екологічні і соціальні виклики двадцять першого століття: проблеми їх подолання / І. М. Синякевич // Наук. вісник: УкрДЛТУ: Менеджмент природних ресурсів: екологічна і лісова політика. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.2. – С. 8–15.
Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України : монографія / [О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко, Л. П. Василенко, Кравчук І. І.]; під заг. ред. О. Б. Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с.
Ярошенко О. М. Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю / О. М. Ярошенко // Право і безпека. – 2005. – Т. 4, №1. – С. 34-36.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.03.2019 16.46.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 42918  
Наталія запитує:
Державна політика у сфері охорони службової інформації
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вас переглянути наступні джерела:
Гаврада І. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації / І. Гаврада // Політичний менеджмент / [голов. ред. Ю.Ж.Шайгородський]. – 2006. – № 5. – С. 95–106.
Гостинщиков В. Особливості діяльності вітчизняних ЗМІ у контексті нових викликів і загроз інформаційній безпеці України : соціокомунікаційні технології / В. Гостинщиков, М. Онищук // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 11. - С. 23-28. - Бібліогр.: с. 27-28.
Іванова М. Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 5. - С. 25-28
Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/12920522/ekonomika/ponyattya_klasifikatsiya_informatsiyi_obmezhenim_dostupom. Назва з екрана.
Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек [Електронний ресурс] / В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 3-6.
Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту : закон України, 3 листоп. 2016 р. // Урядовий кур'єр. - 2017. - 14 січ. - С. 11.
Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України : закон України, 19 берез. 2015 р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - 29 квіт. - Орієнтир. - 2015. - № 13. - С. 8-9.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України" : указ Президента України, 28 лют. 2014 р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - 3 берез. - С. 8.
Про систему іномовлення України : закон України, 8 груд. 2015 р. // Урядовий кур'єр. - 2016. - 15 січ. - С. 7.
Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 3-8.
Юзич М. Три сценарії розвитку української ІТ-галузі, або Як державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших секторів економіки : економіка / М. Юзич // День. - 2016. - 6 жовт. - С. 9.

.: Розділ: Держава і право :: 12.03.2019 16.37.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамара із міста: Київ :: Запитання: 42917  
Тамара запитує:
Допоможіть знайти літературу до курсової роботи з української мови за темою "Абстрактна лексика"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Тамаро!Подібне запитання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 41310.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.03.2019 12.10.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Харьков, Украина :: Запитання: 42916  
Марина запитує:
Доброго дня. Доберіть, будь ласка, інформацію щодо музичних іграшок для дітей дошкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.03.2019 10.45.58 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.645173 seconds