Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40193
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 42126  
Сергій запитує:
Доброго дня підскажіть будласка літературу про мікро та макро економіку та її створення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42125.
А також додатково перегляньте наступні джерела:
«Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» // Указ Президента України від 13 квітня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/291/98.
Олешко А. А. Ендогенізація інвестиційного розвитку в контексті забезпечен-ня економічної безпеки України / А. А. Олешко // Актуальні Проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 52-58.
Середницька І. В. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Стратегічні орієнтири http://libfor.com/index.php?newsid=2427.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Ред. кол. Б. Данилишин, Б. Патон; І. Вакарчук, В Полохало та ін. – Київ: Парламентсь ке видавництво, 2009.
Україна у цифрах у 2010 році. Статистичний довідник. – Київ: Видавництво „Консультант?, 2011. – 264 с.
Управління статистики у м. Севастополі [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: www.sevstat.sevinfo.com.ua.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.06.2018 10.22.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 42125  
Сергій запитує:
Доброго дня підскажіть будласка літературу про мікро та макро економіку та її створення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верба Д.В. Відтворення робочих місць підприємства як чинник продуктивної зайнятості : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07. / Д.В. Верба; ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. – Київ, 2008. – 79 с.
Генкин Б. М. Экономика и социология труда / Б. М. Генкин. – М. : НОГМА ИНФРА, 2000. – 412 с.
Гриньова B. M. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Гриньова, Г. Ю. Шульга. – Київ : Знання, 2010. – 310 с.
Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200 с.
Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Київ : КНЕУ, 2001. – 158 с.
Закони України. Інформаційно-правовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/spart98/inx98051.htm
Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476 с.
Никітін А. Податкові пільги, стимулюючі підприємницьку діяльність в розвинених країнах заходу / А. Никітін, М. Стєпанов // Світова економіка і міжнародні відносини, 2000. – № 11.
Подымалов Н. Проблемы повышения качества производства / Н. Подымалов // Плановое хозяйство. – № 1. – 1991. – С. 5.
Рудченко О.Ю. Методичні питання відтворення робочих місць / О.Ю. Рудченко // Наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції [“Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки”] (19–20 вересня 2000 р.). – Київ : Мінпраці України, 2000. – Т 2. – С. 232–239.
Хомин П. Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів, як наслідок неузгодженості звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – С. 24–30.
Шегда А.В. Менеджмент : навч. посібник / А.В. Шегда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econbooks.ru/books/part/4666
Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред.кол. : Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – Київ : “Укр. енцикл.”, 1998. Циклоп – енциклопедії та словники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyclop.com.ua/content/view/1302/5/1/2
http://buklib.net/books/26884/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/1.htm
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u193/makro_lekciyi.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.06.2018 10.09.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 42124  
Антон запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: Первинне насінництво рису
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Жарінов В. І. Ефективність використання матрикальної різноякісності насіння рису при формуванні продуктивності посівів [Текст] / В. І. Жарінов, С. В. Мунтян // Проблеми та перспективи розвитку зрошуваного землеробства на півдні України : матер. проф.-виклад. та студент. наук. конф. агроном. фак.-ту / відп. ред. Ушкаренко В. О. – Херсон : ХДАУ, 2003. – С. 82-84.
Вожегов С. Нові високоякісні сорти рису [Електронний ресурс] / С. Вожегов, В. Судін // Пропозиція : агропортал. – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/novi-visokoyakisni-sorti-risu.
Елементи екологічної технології оздоровлення насіння зернових культур: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / І. І. Клименко ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. – Харків, 2008. – 21 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kiinzk.zip.
Лабораторія насінництва [Електронний ресурс] // Інститут рису : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://rice.in.ua/ua/laboratoriya-semenovodstva.
Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин [Електронний ресурс] : підручн. для студ. агроном. спеціальностей аграрн. вищ. навч. закладів ІІ – ІV рівнів акредитації / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк та ін. – Київ: Вища освіта, 2006. – 463 с. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/book/Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин.pdf.
Таврійський науковий вісник [Електронний ресурс] : наук. журнал. – Вип. 80. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 440 с. – Режим доступу: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/80_2012/80_2012.pdf.
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) ; В. Кравчук, М. Луценко та ін. – Дослідницьке, 2014. – Вип. 18 (32), кн. 2. – 338 с. – Режим доступу: http://ndipvt.com.ua/oldsite/doc/zbir2014tom2.pdf.
Технологічне забезпечення вирощування сталих урожаїв зерна і насіння рису в Україні : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / С. В. Мунтян ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2005. – 16 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05msvnru.zip.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 25.06.2018 09.48.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оля із міста: новоград-волинськ :: Запитання: 42123  
оля запитує:
доброго дня, твори на літо 7клас
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля!
Список літератури з української літератури для 7 класу
Іван Франко. «Захар Беркут»
Андрій Чайковський. «За сестрою»
Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять»
Григір Тютюнник. «Климко»
Олекса Стороженко. «Скарб»
Богдан Лепкий. «Мишка»
Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»
Любов Пономаренко. «Гер переможений»
Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили»

Список літератури зі світової літератури для 7 класу
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»
«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя)
«Король Лір і його дочки»
Фрідріх Шиллер. «Рукавичка»
Роберт Стівенсон. «Вересковий мед»
Адам Міцкевич. «Світязь»
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Василь Биков. «Альпійська балада»
Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм»
Шолом-Алейхем. «Пісня над піснями» або Олександр Грін «Пурпурові вітрила» (1 за вибором учителя)
Едгар По «Золотий жук»
Артур Конан Дойль. «Пістрява стрічка», «Спілка рудих»
О’Генрі. «Останній листок», «Дари волхвів»
Герберт Уелс. «Чарівна крамниця»
Рюноске Акутагава. «Павутинка»
Айзек Азімов. «Фах»
Діана Джонс. «Мандрівний замок Хаула»
Корнелія Функе. «Чорнильне серце»

.: Розділ: Література :: 23.06.2018 10.39.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: люда із міста: київ :: Запитання: 42122  
люда запитує:
Класицизм
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмила! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42094.

.: Розділ: Інше :: 22.06.2018 23.07.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.967723 seconds