Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40782
   


Автор запитання: Галина із міста: Чернігів :: Запитання: 42715  
Галина запитує:
Доброго дня! Допоможіть зашифрувати книгу Бобир О.В. Студії з історії англійської дитячої літератури. Мій варіант 82.111(091)(075.8):087.5
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
В каталозі НБУ для дітей книга буде мати повний індекс: 821.111.09(075.8):087.5.

087.5 - це додатковий індекс для визначення дитячої літератури, на яку подано критика.
(075.8) - відповідний віковий визначник документа
(091) - Загальні визначники форми документів. Використовуємо для класифікації документів з історії окремих галузей знань. Для літературознавчих видань ми не використовуємо.
Деталізовано зміст документа можна проіндексувати предметними рубриками.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 2.01.2019 10.48.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42714  
Лілія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою: Гра як один із видів найефективніших засобів впливу подолання мовленнєвих недоліків у дітей-логопатів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
http://bnrc-kam-pod.at.ua/Pedagogu/Korzhanyk/dosvid.pdf
Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
https://library.zu.edu.ua/doc/movlennia.pdf
Подолання мовленнєвих проблем у дітей: список літератури
https://vseosvita.ua/library/posibnik-kompleksnij-pidhid-do-formuvanna-movlennevoi-kompetentnosti-10373.html
Посібник "Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності"
https://bit.ly/2F1JN9J
Театралізована діяльність як засіб розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
https://ukrbukva.net/93846-Vliyanie-logoritmicheskih-zanyatiiy-na-formirovanie-rechevoiy-aktivnosti-u-deteiy-s-obshim-nedorazvitiem-rechi-doshkol-nogo-vozrasta.html
Вплив логоритмічних занять на формування мовної активності у дітей із загальним недорозвиненням мови дошкільного віку
https://bit.ly/2Vn96sI
Інформація до семінару «Корекція мовлення дітей дошкільного віку у процесі гри»
http://www.srw.kspu.edu/?p=1159
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ-ЛОГОПАТІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2017/06/8-79.pdf
Ренке С.О. Ігри–фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_51/31.pdf
Бегас Л.Д. ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАНЯТЬ У ВИХОВАННІ ЗАЇКУВАТИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1. Игры в логопедической работе с детьми [Текст] : пособие для логопедов и воспитателей детского сада / сост. Ю. Г. Гаубих ; ред. В. И. Селиверстов. - К. : Радянська школа, 1985. - 184 с.
2. Кисличенко, В. А. Логопедичний супровід сім'ї, в якій виховується дитина з порушенням мовлення [Текст] : монографія / В. А. Кисличенко, С. Ю. Конопляста. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 218 с.
3. Манько, Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Текст] : науково-методичний посібник / Н. В. Манько. - К. : КНТ, 2008. - 256 с.
4. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції [Текст] : монографія / Н. В. Савінова [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 270 с.
5. Филичева, Т. Б. Логопедическая работа в специальном детском саду [Текст] : учебное пособие для студентов пед. институтов по специальности "Дефектология" / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева. - М. : Просвещение, 1987. - 142 с. : ил.
6. Эффективные методики развития речи у детей [Текст] / сост.: И. С. Лисицына, Г. В. Щербак ; худож. И. Костюнина. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 320 с. - (Заботливым родителям).
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 28.12.2018 10.01.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42713  
Софія запитує:
Доброго дня, підберіть, будь ласка, джерела для курсової на тему "Морфологічні та синтаксичні особливості говірки с. В.Лази Ужгородського райну". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Перегляньте наступні джерела:
Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л. Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.
Албул О. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах / О. Албул // Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. Studia Slovakistica 4. – Ужгород, 2005. – С. 7–16.
Бевзенко С. П. До характеристики синтаксичних особливостей українських діалектів / С. П. Бевзенко // Наук. записки Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1955. – Т. XIV. – С. 205–219.
Бевзенко С. П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні / С. П. Бевзенко // Українська діалектна морфологія. – Київ : Наук. думка, 1969. – С. 5–14.
Вихованець І. Р. Прикметник / І. Р. Вихованець // Теоретична морфологія української мови : академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська ; за ред. І. Р. Вихованця. – Київ : Пульсари, 2004. – С. 121–150.
Герман К. Ф. Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті : фонетика, фонологія : [моногр.] / К. Ф. Герман. – Чернівці : Рута, 1995. – 391 с.
Горпинич В. О. Українська морфологія : [навч. посіб.] / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350 с.
Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові / В. Ґрещук, В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. – 309 с.
. Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1971. – 120 с.
Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів (прийменникові конс трукції) : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1972. – 48 с.
Івченко А. О. Українська народна фразеологія : ареали, етимологія / А. О. Івченко. – Харків : Око, 1996. – 158 с.
Історія української мови. Морфологія / [С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 545 с.
Лесюк М. П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття / М. П. Лесюк // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 22–35.
Матвіяс І. Г. Варіанти української літературної мови / І. Г. Матвіяс. – Київ, 1998. – 162 с.
Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 3–9.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / І. Хом’як // Дивослово. – 2000. – № 10. – С. 12–14.
Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Ю. В. Шевельов ; пер. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко. – Харків : Акта, 2002. – 1055 с.
Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во ,,Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Ін-т української мови. – Київ : Наук. думка, 2012. – 288 с.
Білоконенко А. І. Архаїчні граматичні форми іменних частин мови в українській фразеології [Електронний ресурс] : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 – українська мова/ А. І. Білоконенко. – Кропивницький, 2016. – 324 с. - Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bilokonenko_Alina/Arkhaichni_hramatychni_formy_imennykh_chastyn_movy_v_ukrainskii_frazeolohii.pdf.
Громик Ю. В. Діалектологія української мови [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали для студ. спеціальності “Українська мова та література” / Ю. В. Громик. – Луцьк : Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 90 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/494/3/dialektologiya.pdf.
Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті [Електронний ресурс] / уклад. С. Є. Панцьо, Н. О. Cвистун // Studia methodologica. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 158 с. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stydia_metod/studia27.pdf.
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Вип. 428-429 : Слов’янська філологія / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 350 с. – Режим доступу: http://library.chnu.edu.ua/res/library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2008_0428_0429.pdf.
Німчук В. В. Закарпатський говір [Електронний ресурс] / В. В. Німчук // Ізборнік : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrmova/um162.htm.
Прокопчук Л. В. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0203: Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 191 с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/1061/1/ukrainska_dialectologya_2013.pdf.
Торчинська Н. М. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Торчинська. – Хмельницький, 2017. – 158 с. – Режим доступу:
Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами [Електронний ресурс] / ред. колегія : М . А . Ж овтобрюх, Р . Вихованець, Н. П. Марчук, І. Г . Матвіяс, Т . В. Назарова. – Київ : Наук. думка, 1977. – 103 с. – Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Ukr. lit. mova v yiyi vzayemodiyi z ter. dialektamy (1977).pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.12.2018 11.41.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 42712  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему:"Технічні та наукові винаходи Леонардо да Вінчі"
Наша відповідь:
1.Шевченко, В. Леонардо да Вінчі - географ і картограф // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 5. - С. 8-9 : портр
2.Щербакова, Р. Физические воззрения Леонардо да Винчи // Физика в школе. - 2002. - № 2. - С. 19-22. - Бібліогр.: 2 назв
3.Гуковський, М. Система механіки Леонардо : До 550-річчя від дня народження Леонардо да Вінчі // Вісник Національної Академії наук України. - 2002. - № 4. - С. 44-50
4.Гаврилов, Марк. Парадокс Леонардо да Винчи // Изобретатель и рационализатор. - 2004. - № 10. - С. 26-28
5.Леонардо да Винчи. Гениальный художник и ученый [] : пер. с англ. / предисл. : Карло Педретти. - Харьков : Книжный Клуб семейного досуга, 2006. - Алф. указ. с. 140-143.
6.10 гениальных изобретений Леонардо да Винчиhttps://hi-news.ru/technology/10-genialnyx-izobretenij-leonardo-da-vinchi.html
7.Гениальные изобретения Леонардо Да Винчи http://russiahousenews.info/answers-and-questions/genialnie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi
8.ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ «Изобретения Леонардо да Винчи» http://class-fizika.narod.ru/leo8.htm
9.Машины Леонардо http://leonardodavinchi.ru/mehanizmi/

.: Розділ: Історія :: 21.12.2018 19.32.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Миколаїв :: Запитання: 42711  
Юля запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підшукати джерела на тему "Видатні педагоги-дослідники минулого і сучасності про безперервне професійне зростання вихователів"
Наша відповідь:
1.http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/pedos3t/tom1/34_mykhailyshyn.pdf

2. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4171/1/Shestakova.pdf

3. file:///C:/Documents and Settings/k211-1/Мои документы/Downloads/Nz_p_2013_123(1)__40.pdf

4. Педагогическое наследие/ Ян Амос Коменский, Джон Локк, Жан Жак Руссо, Иоганн Генриих Песталоцци; Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. - М. : Педагогика, 1988. - 411, [1] с. - (Библиотека учителя). - ISBN 5-7155-0164-4

5. Локк, Джон. Мысли о воспитании и о воспитании разума. - СПб. : Изд. газ. "Школа и жизнь", 1913 -
Вып. 3 (последний). - 1913. - С. 225-324

6. Локк, Джон. Педагогические сочинения - М. : Учпедгиз, 1939. - 318 с.

7. Рахман, Д. Джон Локк. Его учение о познании, праве и воспитании. Суб’ективная и об’ективная психология / авт. предисл. Л. И. Аксельрод. - [Б. м.] : Червоний шлях, 1924. - 184 с.

8. Мітюков, Борис Никифорович. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні - К. : Рад. школа, 1971. - 108 с. : іл.

9. Педагогические идеи К. Д. Ушинского. - М. : Знание, 1971. - 79 с. - (Сер. "Народный университет. Педагогический факультет )

10. Ушинский, Константин Дмитриевич.
Об учебно-воспитательной работе в школе: отрывки из педагогических произведений - Грозный : Облиздат, 1945. - 115 с. : портр.

Черепанов, Сергей Александрович.
С. Т. Шацкий в его педагогических высказываниях: С автобиогр. С. Т. Шацкого "Мой педагогический путь" и очерком С. А. Черепанова "От этапа к этапу". - Изд. 3-е. - М. : Учпедгиз, 1958. - 134 с. : черт 22 см

С. Т. Шацкий: работа для будущего: Докум. повествование : Кн. для учителя/ Сост. В. И. Малинин, Ф. А. Фрадкин; [Авт. вступ. ст. М. Н. Скаткин]. - М. : Просвещение, 1989. - 222,[1] с. : портр. ; 21 см. - ISBN 5-09-001078-1
ДРНТІ

Опыт педагогической деятельности С. Т. Шацкого/ под ред.: В. Н. Шацкой, Л. Н. Скаткина. - М. : Педагогика, 1976. - 120 с.

Макаренко, Антон Семенович
Методика виховної работи [Передм. В. В. Кумаріна, с. 5-28]. - К. : Рад. шк., 1990. - 366 с. : портр ; 17 см. - ISBN 5-330-01111-6

Макаренко, Антон Семенович
О воспитании: [Сборник] ,; [Сост. и авт. вступ. ст., с. 3-36, В. С. Хелемендик]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1990. - 414,[1] с. ; 21 см. - (Б-чка семейного чтения). - ISBN 5-250-00748-1

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.12.2018 15.11.25 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.343543 seconds