Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40744  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела за темою: "НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДОПІНГОВИХ РЕЧОВИН НА ЗДОРОВЯ СПОРТСМЕНІВ". Дякукю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрій!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.05.2017 23.04.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванка із міста: Мукачево :: Запитання: 40743  
Іванка запитує:
Добрий день, допоможіть з таким питанням з предмету Методика роботи практичного психолога - Основні принципи сенсорно-інтегрованої техніки У.Каслінг у роботі з дітьми.
Наша відповідь:
1. Яценко, Тамара Семенівна. Психологічні основи групової психокорекції : Навчальній посібник / Тамара Семенівна Яценко,; Ред. П.Л.Пироженко. - К. : Либідь, 1996. - 262 с. - ISBN 5-325-00789-0 : 7.80 грн.
2.Бондаренко, Олександр ФедоровичПсихологічна допомога особистості : Навч. посібн. для студентів ун-тів / Олександр Федорович Бондаренко, ; Міжнарод. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - Х. : Фоліо, 1996. - 238,[1] с. - ISBN 966-03-0011-5
3. Рогов, Евгений ИвановичНастольная книга практического психолога [] : учебное пособие. В 2-х кн. / Евгений Иванович Рогов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006 - .
Кн. 1 : Системы работы психолога с детьми разного возраста. - 2006. - 383, [1] с. : табл.
4.Щекин, Георгий Васильевич. Визуальная психодиагностика и её методы : учебно-методическое пособие / Г.В.Щекин ; Межрегион. Акад. управл. персоналом. - К. : МАУП, 1996. - 136,[3] с.
5.Фрейд, Анна Теория и практика детского психоанализа [Текст] : в 2 т. / Анна Фрейд. - М. : Апрель Пресс, 1999 - . - (Сер. "Психологическая коллекция").
Т.1. - 1999. - 382,[1] с. -
6.Фрейд, Анна Теория и практика детского психоанализа [Текст] : в 2 т. / Анна Фрейд. - М. : Апрель Пресс, 1999 - . - (Сер. "Психологическая коллекция").
Т.2. - 1999. - 398,[1] с.
7.Цигульська, Тетяна Федорівна. Загальна та прикладна психологія : Як допомогти собі та іншим: Курс лекцій / Тетяна Цигульська,. - К. : Наук. думка, 2000. - 189,[1] с. -
8.Скребец, Василий Алексеевич Психологическая диагностика [Текст] : Учеб. пособие / Василий Скребец ; Межрегион. акад. управл. персоналом. - К. : МАУП, 1999. - 116,[1] с.
9.Вачков, Игорь Викторович Основы технологии группового тренинга [Текст] / Игорь Викторович Вачков. Психотехники : Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2000. - 223 с.
10.Квин, Вирджиния Н. Прикладная психология [Текст] : Учебное пособие для студ. вузов: Пер. с англ. / Вирджиния Н.Квин,. - 4-е межд. изд. - СПб. : Питер, 2000. - 558 с. - (Сер. "Учебник нового века").
11.Кочюнас, Р. Основы психологического консультирования [Текст] : Пер. с лит.: Учебное пособие / Р.Кочюнас. - М. : Академический Проект, 2000. - 239 с. - (Б-ка психологии, психоанализа, психотерапии).
12.Мэй, Ролло Искусство психологического консультирования [Текст] / Ролло Мэй; Пер. с англ. Т.К.Круглова; Пpедисл. Екатерина Михайлова,. - М. : Класс, 1999. - 132б[1] с. - (Б-ка практической психологии и психотерапии ; вып. 6).
13.Основи практичної психології : Підручник для студ. вузів / Авт. кол.: В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. - 2-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2001. - 532,[1] с. -
14.Корольчук, Микола Степанович Психодіагностика : Навчальний посібник / Микола Корольчук, Василь Осьодло; За заг. ред. Миколи Корольчукасловник-довідник. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2004. - 399 с. - Бібліогр: с. 396-398. - ISBN 966-521-272-9 : 23.80 грн., 20.00 грн.
15.Мороз, Людмила Іванівна Основи професійно-психологічного тренінгу [Текст] : (У запитаннях та відповідях): Навчальний посібник / Людмила Мороз ; Київський юридичний ін-т МВС України. - К. : Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2004. - 129 с.
16.Цимбалюк, Іван Миколайович. Психологічне консультування та корекція : модульно-рейтинговий курс: Навчальний посібник / Іван Цимбалюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2005. - 649,[1] с
17.Комінко, С. Б. Кращі методи психодіагностики [Текст] : навчальний посібник / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер ; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 406 с.
18.Яценко, Тамара Семенівна Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : Навчальні посібники / Тамара Яценко,. - К. : Вища школа, 2006. - 381, [1] с.
19.Дуткевич, Т. В.Практична психологія: вступ у спеціальність : рекомендовано Мін. освіти / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 255 с.
20.Галян, Ігор Михайлович. Психодіагностика [Текст] : навчальний посібник / Ігор Галян. - К. : Академвидав, 2009. - 463,[1] с
21.Яньшин, Петр Всеволодович. Клиническая психодиагностика личности : учебно-методическое пособие / Петр Яньшин. - 2-е изд., испр. - СПб. : Речь, 2007. - 318,[1] с. - (Сер. "Психологический практикум")
22.Приходько, Юлія Олексіївна. Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Юлія Приходько. - 2-е вид. доповн. - К. : Каравела, 2010. - 231,[1] с. - (Сер. "Українська книга")
23.Книга практического психолога / Александр Беседин [и др.] ; худ. В. М. Толдин. - Харьков : Оригинал : Фортуна-пресс, 1996 - .
Ч. 2 : Обработка результатов исследований, практикум по психографологии и социально-психологическому тренингу. - 1996. - 410,[1] с. :
24.Книга практического психолога / Александр Беседин [и др.] ; худ. В. М. Толдин. - Харьков : Оригинал : Фортуна-пресс, 1996 - .
Ч. 1 : (Раздаточный материал для исследований). - 1996. - 307 с.
25.Клименко, В.Свідомі й сенсорні дії у психічному відображенн [Текст] / В.Клименко // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 6. - С. 30-32
26.Хмуренко, Л. І. Як поліпшити пам'ять / Л. І. Хмуренко // Виховна робота в школі. - 2011. - № 5. - С. 46-47
27.Скрипник, Тетяна.Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі [Текст] / Тетяна Скрипник // Початкова школа. - 2015. - № 6. - С. 35-37.
28. Соловьева, О. В. Закономерности развития познавательных способностей школьников [Текст] / О.В. Соловьева // Вопросы психологии. - 2003. - № 3. - С. 22-34.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2017 17.07.03 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Міжгіря :: Запитання: 40742  
Маша запитує:
Доброго дня!Де можна знайти матеріали по соціально-побутовому орієнтуванню
Наша відповідь:
1.Левицька, В. І.
Соціалізація учнів із особливими потребами. Уроки соціально-побутового орієнтування [Текст] : (Добірка статей) / В. І. Левицька // Трудове навчання в школі. - 2017. - № 4. - С. 30-37. - Бібліогр. в кінці ст.
Зміст:
Скрипек, Р. П. Застосування ігрових технологій навчання : Уроки соціально-побутового орієнтування для особливих дітей / Р. П. Скрипек. - С.34-37


2.Старцева, Валентина.
Психолого-педагогічні особливості соціально-побутового орієнтування дітей-сиріт із ЗПР / Валентина Старцева // Дефектологія. - 2009. - № 2. - С. 34-36


3. Кондратенко, Т. М.
Упровадження тестових методик учнів з особливостями психофізичного розвитку на уроках соціально-побутового орієнтування [Текст] / Т. М. Кондратенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2015. - N 2. - С. 26-31

4.Дробот, Людмила.
Змістове та методичне забезпечення формування санітарно-гігієнічної культури на уроках соціально-побутового орієнтування у спеціальній школі для розумово відсталих дітей [Текст] / Людмила Дробот // Дефектологія. - 2005. - № 3. - С. 39-41


5. Скляренко, Наталія.
Добір одягу та взуття відповідно до сезону [Текст] : урок соціально-побутового орієнтування для дітей молодшого шкільного віку / Наталія Скляренко // Дефектолог. - 2016. - Лютий, № 2. - С. 12


6. Щолокова, Наталія.
Подорож до країни вбрання [Текст] : урок із соціально-побутового орієнтування. 1-й клас / Наталія Щолокова // Дефектолог. - 2015. - Листопад, № 11. - С. 15-18

7.Гребеник, Людмила.
Транспорт, його види та призначення. Урок із соціально-побутового орієнтування для учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Людмила Гребеник // Дефектолог. - 2015. - № 11 (листопад). - С. 12-18
Зміст:
Щолокова, Наталія. Подорож до країни вбрання : Урок із соціально-побутового орієнтування. 1 клас / Наталія Щолокова. - С.15-18

8. Бояринцева, Ольга.
Засоби зв'язку [Текст] : урок із СПО у 8-му класі / Ольга Бояринцева // Дефектолог. - 2016. - Жовтень, № 10. - С. 23-24

9. Гопка, Л. В.
Господарі та господарочки. [Текст] : загальношкільне свято тижня соціально-побутового орієнтування / Л. В. Гопка // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2016. - N 4. - С. 15-18


10. Бояринцева, Ольга.
Види посуду за призначенням [Текст] : урок із СПО у 5-му класі / Ольга Бояринцева // Дефектолог. - 2016. - Жовтень, № 10. - С. 4-5

11.Сиротюк, Лариса.
Писанка: технологія виготовлення сувеніра [Текст] / Лариса Сиротюк // Дефектолог. - 2017. - № 3 (березень). - С. 4-6. - Бібліогр. в кінці ст.

12.Дриганець, Валентина.
Приготування млинців. Складання меню. Індивідуальне заняття з СПО. 8 клас [Текст] / Валентина Дриганець // Дефектолог. - 2016. - № 10 (жовтень). - С. 27-31
13.https://rozumaka.com/sotsialno-pobutove-oriyentuvannya-programi-dlya-5-10-klasiv-stsetsialnih-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladiv-dlya-rozumovo-vidstalih-ditey/
Соціально-побутове орієнтування. Програми для 5-10 класів сцеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

14.http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/uroki-sotsialno-pobutovogo-orientuvannya-2.html
УРОКИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2017 13.23.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Одеса :: Запитання: 40741  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть з джереламита літературою на тему: Формування культури материнства у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу: сучасний стан дослідження та специфіка її формування у молоді у ВУЗі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних матеріалів:
Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді
http://stolyarenko.vk.vntu.edu.ua/file/yfdxfkmyfhjjnf/f19706875d26cba7694c821a23609e77.pdf

Стрельник,О. О. «Погані батьки»: соціальне конструювання батьківства як проблеми.
http://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/4249

Жадовець,К. В. Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі ВНЗ
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/406/1/vypusk_5_2013.pdf

Максимовська,Н. Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00593820_0.html

Щербань, Є.А. Образ материнства у психологічній картині світу особистості студента
http://www.psyh.kiev.ua/Щербань_Є.А._Образ_материнства_у_психологічній_картині_світу_особистості_студента

Підготовка студентів до сімейного життя. Гендерний аспект виховання
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/970.html


Ивакина, В. Формирование у студенток психологической готовности к материнству.
https://psibook.com/research/formirovanie-u-studentok-psihologicheskoy-gotovnosti-k-materinstvu.html

Михайлец, Д. Тенденции готовности современных девушек к материнству (на примере студенток среднего профессионального и высшего образования) .
https://nauchforum.ru/node/1728

Колышева, Т.А.Формирование психологической готовности к материнству у студенток в условиях образовательного процесса
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_2_377_381.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2017 11.23.34 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василина із міста: Ужгород :: Запитання: 40740  
Василина запитує:
Доброго вечора. Порадьте мені будь ласка літературу з теми "Художнє мистецтво та преса в Ужгороді за Чехословацького періоду"
Наша відповідь:
Шановна, Василина, скористайтесь,будь ласка наступною інформацією:
1. Венжинович Н.Ф., Кондор М В. Мовна ситуація на Закарпатті у 20-30-х роках XX століття // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні. – Ужгород, 1993. – С.74-76.
2. Габор В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років XX століття у контексті національного відродження краю: Автореф. дис. канд. філ. наук. – К., 1997. – 20 с.
3. Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20-30-х років XX століття. – Івано-Франківськ, 1995. – 127 с.
4. Животко А. Нарис історії української преси: Курс лекцій. – Подєбради, 1937. – 107 с.
5. Животко А. Рукописні часописи української молоді. – Львів, 1938. – 27 с.
6. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.) – К.: Наукова думка, 1970. – 302 с.
7. Кухта М. Використання досвіду педагогічної преси 20-30-х рр. у період становлення та розбудови української незалежної держави // Карпатський край. – 1998. – № 1-2. – С.72-75.
8. Кухта М.І. Роль педагогічної преси Закарпаття (20-30-і рр. XX ст.) у формуванні виховного національного ідеалу. – Ужгород, 1997. – 50 с.
9. Лисовой П. Журналистика Закарпатья второй половины XIX – первой половины XX ст. и ее связи с другими украинскими землями и Россией: Автореф.дисс. докт.филол.наук. – К., 1970. – 48 с.
10. Літераті, Т. Йосип Бокшай обожнював осінь і Ужгород : [до 120-річчя від дня народж. худож.] / Т. Літераті // Ужгород. - 2011. - 15 жовт. - С. 10, 14 : фото
11. Приходько, О. Йосип Йосипович Бокшай: 115-річчя з дня народження живописця і монументаліста, народного художника України, творця закарпатської школи живопису (1891-1975) / Приходько О., Рижова Г. // Карпатська Україна. - 2006. - 7 жовт.-. С.13 ; Ужгород. - 2006. - 14 жовт. - С. 12.
http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=90#sthash.8dSMULuI.dpuf
http://art-raschdorf.com/ru/article/04_article.html
http://artedu.uz.ua/Fotos/visnyk/Visnyk_ZXI-2013-1.pdf

.: Розділ: Історія :: 14.05.2017 00.57.10 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896825 seconds