Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42330
   


Автор запитання: Володимир із міста: Золотоноша :: Запитання: 44296  
Володимир запитує:
Добрий день! Сподіваюся на вашу допомогу ( уже котрий раз) у підборі літератури за темою «Використання малих фольклорних жанріа у розвитку мовленнєаої культури старших дошкільників» для підготовки контрольної роботи.
Наша відповідь:
Доброго дня Володимире. Радимо скористатися джерелами інформації:
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навч. посіб. / А. М. Богуш. - Київ : Слово, 2009. - 344 с.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : Вища шк., 2002. - 407 с.
Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Камянець-Подільський. - 2016. - Вип. 7. - С. 99-100.
Використання українського дитячого фольклору у вихованні дітей дошкільного віку /авт.-упоряд. А.П. Онищенко. - Херсон: 2016. - 102 с. - Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/004654735dcc0dea879a0
Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. - Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. - 128 с.
Гавриш Н. В.Використання малих фольклорних форм / Н. В. Гавриш // Дошкільне виховання. - 1991. - № 9. - С. 16-20.
Довженок Г. В. Український дитячий фольклор / Г. В. Довженок. - Київ, Наук. думка, 1984. - С. 38-39.
Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Л. Кононко. - Київ: Освіта, 1998. - 256 с.
Лозинська Є. Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку : метод. посіб. для дошк. закл. / Є. Ф. Лозинська. - Львів: Оріяна-Нова, 2008. - 208 с.
Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору / Н. В. Маліновська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2015. - № 11. - С. 11-14.
Маліновська Н. В. Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку засобами казки / Н. В. Маліновська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - 2011. - Вип. 1 (44). - С. 198-201.
Михайлова, Л. І. Розвиток розмовного мовлення дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. І. Михайлова; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2010. - 20 с.
Мовленнєвий розвиток дошкільників / уклад. Л. А. Шик. - Харків: Основа, 2010. -223 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - Київ : ВЦ "Академія", 2010. - 304 с.
Борисенко Т. М. Вплив малих форм фольклору на розвиток мовлення дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення // https://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/44114/
Кіріченко Н. А. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами малих форм фольклору : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр // http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1475/1/Киріченко магістерська.pdf
Методика ознайомлення дітей з малими фольклорними жанрами // https://studfile.net/preview/5110961/page:2/
Постоєнко О. В. Фольклорні скарби українського народу - шлях до розвитку мовленнєвої особистості // https://vseosvita.ua/library/samoosvita-vihovatela-na-temu-folklorni-skarbi-ukrainskogo-narodu-slah-do-rozvitku-movlennevoi-osobistosti-103496.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.05.2020 14.33.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Полтава :: Запитання: 44295  
Мирослава запитує:
Добрий день! Підберіть інформацію про філософію Григорія Сковороди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42760; 43233; 43785. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бакай С. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. Бакай ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2004. — 19 с.
Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди ("Сковорода і Біблія". Путівник) : монографія / Г. Верба ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Центр сковородинознавства. — Тернопіль : Астон, 2007. - 655c., фотоіл.
Зорик В. Григорій Сковорода. Український філософ, педагог, просвітитель [Електронний ресурс] / В. Зорик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 980, вип. 45. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_980_45_40.
Кавун Л. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 100–104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Корабльова Н. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти [Електронний ресурс] / Н. Корабльова, Г. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 59. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_59_10.
Максюта М. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Максюта, А. Коломієць, Л. Кулакова, О. Соколова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 135. — С. 139-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_38.
Мельник В. Григорій Сковорода — "національний філософ" [Електронний ресурс] / В. Мельник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 12. — С. 35-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_12_9.
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 256 с.
Сагач Г. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології [Електронний ресурс] / Г. Сагач, В. Мартиненко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 1. — С. 15-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_5.
Троїцька Т. Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис... д-рафілософ. наук: 09.00.10 / Т. Троїцька ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2007. — 32 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.05.2020 13.50.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 44294  
Аня запитує:
Добрий день! Які книги Еріка Льома є у бібліотеці? Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги:
Льом Е. Книга зірок : [трилогія]. кн. 1 : Кадегар-чарівник / Е. Льом ; пер. з фр. В. Шовкун. — Київ : Махаон-Україна, 2005. — 317 с.
Льом Е. Книга зірок : [трилогія]. Кн. 2 : Володар Ша / Е. Льом ; пер. з фр. В. Шовкун. — Київ : Махаон, 2005. — 317 с.
Льом Е. Книга зірок : трилогія. Кн. 3 : Обличчя Тьми / Е. Льом ; пер. з фр. В. Шовкун. — Київ : Махаон, 2005. — 318 с.
Чекаємо Вас після закінчення карантину за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Література :: 25.05.2020 20.15.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бровари :: Запитання: 44293  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату за темою: "Утворення та поводження з відходами в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р.
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - Київ : Київський університет, 2016. - 192 с.
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf.
Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. - № 1. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2013_1_16.pdf.
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] // Всеукраїнська екологічна ліга : [вебсайт]. – Електрон. дані.. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy. – Назва з екрану.
Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики єс у сфері поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Лоєва, М. О.Караман // Вісник Одес. держ. екологічного ун-ту. - 2014. - Вип. 18. – С. 43-47. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/1426/1/hosenu_18_2014_43.pdf.
Управління відходами [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики та захисту довкілля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.05.2020 20.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 44292  
Олексій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про казковий світ І. Франка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Витрикуш І. Образ Лиса Микити та риси його характеру : за казкою Івана Франка "Фарбований Лис" / І. Витрикуш // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2019. - № 4. - С. 33-38
Вовкун В. Комедія суду, або Дивувати по-мистецьки : напередодні / В. Вовкун ; бесіду вела Т. Козирєва // День. - 2020. - 20 лютого. - С. 6.
Тихолоз Н. "Як дітям мати, з любові.." (етика і поетика Франкових казок) / Н. Тихолоз // Дивослово. – 2003. - № 11. – С. 2-6.
Тихолоз Н. З вірою в силу розуму : ідейно-художнє новаторство Івана Франка у збірці казок для дітей “Коли ще звірі говорили” // Укр. мова й літ. в середніх шк.х, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6. – С. 59–67.
Шевченко О. Розвиток аналітичного й асоціативного мислення на уроках української мови та літератури : майстер-клас за казкою Івана Франка "Фарбований Лис" : 5 клас / О. Шевченко // Дивослово. - 2019. - № 10. - С. 11-13.
Ярмиш Ю. У світі казки : літ.-крит. нарис/ Ю. Ярмиш. – Київ : Рад. письменник, 1975. – 143 с.
Казкова творчість Івана Франка [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/18224/. – Назва з екрану.
Сабат Г. Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин [Електронний ресурс] / Г. Сабат // Дрогобиц. держ. Педагог. Ун-т імені Івана Франка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-51.pdf. – Назва з екрану.

.: Розділ: Література :: 25.05.2020 16.48.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.26845 seconds