Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42783
   


Автор запитання: Віка із міста: Чернігів :: Запитання: 44746  
Віка запитує:
Чи є у вашій бібліотеці книжка про географічні відкриття Франкавілья Р. Атлас видатних дослідників?
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Дана книжка є у Національній бібліотеці України для дітей: Франкавілья Р. Атлас видатних дослідників / Ф. Франкавілья ; пер. з англ. О. Дятел ; іл. авт., М. Сґарлати. — Київ : Книголав, 2020. — 96 с. : іл. — (Дитяча полиця).

.: Розділ: Література :: 6.10.2020 18.48.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Борзна :: Запитання: 44745  
Євгенія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелами про поезію Ганни Чубач. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгенія! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Апанович М. Символізм чотирьох першооснов у циклі Ганни Чубач "Перлини егейського моря" [Електронний ресурс] / М. Апанович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 35. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_11.
Апанович М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. Апанович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 20 c.
Бобух Н. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач [Електронний ресурс] / Н. Бобух // Український смисл. — 2016. — № 2016. — С. 95-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usmysl_2016_2016_13.
Копань Л. "Серед зневір і сподівань" / Л. Копань // Літературна Україна. — 2020. — 18 січня. — С. 5.
Копань Л. "Сиві думки" : хоч не існує в Україні такого звання, та по суті Ганна Чубач — Народний поет / Л. Копань // Літературна Україна. — 2019. — 2 берез. — С. 2.
Мельничук І. Інтертекстуальність любовного дискурсу у поезії Ганни Чубач [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2012. — Вип. 7. — С. 43-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2012_7_9.
Мельничук І. Міфологема роду як форма вираження авторської свідомості у поезії Ганни Чубач [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_11.
Плющ М. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. пр. / М. Плющ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2011. — 362 c.
Хоменко О. Поети сучасності, життя як є - у поетичному слові Ганни Чубач / О. Хоменко // Бібліотечка "Дивослова". — 2018. — № 6. — С. 59-64.

.: Розділ: Література :: 6.10.2020 16.55.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Хуст :: Запитання: 44744  
Юлія запитує:
Добрий день. Підкажіть літературу для написання курсової роботи Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах закладу позашкільної освіти.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам перглянути наступні джерела:
Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : Навч.-метод. посіб. / Т. М. Гавлітіна; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Рівне : Волин. обереги, 2007. - 219 c. - Бібліогр.: с. 205-219.
Гавлітіна Т.М. Завдання та зміст національно-патріотичного виховання
підлітків у позашкільних навчальних закладах // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - 2005. - Випуск 32. - С.31-38.
Гавлітіна Т. Управління національно-патріотичним вихованням підлітків у
позашкільному навчальному закладі в контексті адаптивних процесів // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - №5. - С.29-34.
Гавлітіна Т. Організаційно-педагогічні умови національно-патріотичного
виховання підлітків у позашкільному навчальному закладі // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - 2006. - №4(52). - С.57-58.
Гавлітіна Т. М. Активно-творча національно-патріотична діяльність підлітків у позашкільному навчальному закладі // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: 36. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. автор. – Київ, 2006. – Ч. З. – С. 92-97.

Національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти
http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/197467/197646
Литовченко О.В. Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2016_20(1)__29.pdf
Дмитренко І.П., Чаус І.В. Формування національно-патріотичних почуттів вихованців засобами декоративно-ужиткового мистецтва (с. 84); Цебро Я.І., Яременко С.П. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу (c.339)
http://www.soippo.edu.ua/images/Новини/2017/04/05/Збірник_матеріалів___Круглий_стіл.pdf
https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2017/11/методичний-посібник_Дніпроп_2016.pdf
Пустовіт Г. Патріотичне виховання у змісті позашкільної
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/Chasopys/Vup4(20)/14.pdf
Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу
http://lib.iitta.gov.ua/4758/1/Monographiya(1).pdf
Андреєва А. С. Плекання українських традицій в культурно-дозвіллєвих проектах пластунів / А. С. Андреєва, Л. М. Казначеєва // Актуальні питання культурології. - 2016. - Вип. 16. - С. 55-59 http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2016_16_15
Методична розробка «Національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-nacionalno-patriotichne-vihovannya-v-zakladah-pozashkilno-osviti-91732.html
Рязанцев Є.Є., Сук Л.Е. Діяльність лабораторії історичної реконструкції та
її роль у національно-патріотичному вихованні. Методична розробка з
українського національно-патріотичного виховання для керівників гуртків
історичної реконструкції позашкільних навчальних закладів. – К.: УДЦПО,
2014, – 27 с.
http://kievgrad.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Metodichka.pdf
Гавлітіна Т. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Гавлітіна Т.М.а; Інститут проблем виховання НАПН України, 2007. – 20c.
https://nenc.gov.ua/doc/autoref/gavlitina.pdf
Верес К. О. Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді / К.О. Верес // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 4. - С. 197-203
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnukht_2014_20_4_24.pdf
Сеник А.М. Виховний вплив в позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді
http://prbdut.at.ua/doku/problema/vikhovnij_vpliv_pozashkilnikh_zakladiv_na_optimiza.pdf
Державницьке виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Dysertaciia_Senyk_AM.doc

.: Розділ: Загальні :: 6.10.2020 13.35.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Рівне :: Запитання: 44743  
Таня запитує:
Добрий день! Мене цікавлять джерела для реферату на тему Олена Пчілка науковець - етнограф України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про державотворення, визвольні змагання 1919 року, Другу світову війну, російсько-українську війну 2014-2019, Конституцію України, видатних історичних, політичних і культурних діячів] / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2019. — № 5. — Школа патріота. — С. 1-48.
Байло Л. Олена Пчілка: горда жіноча душа : сценарій позакласного заходу / Л. Байло // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 52-57.
Ємець Т. Олена Пчілка — видатна діячка українського руху другої половини ХІХ — початку ХХ століть [Електронний ресурс] / Т. Ємець // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 6. — С. 17-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_6_6.
Іскорко-Гнатенко В. Сторінками київського життя Олени Пчілки : до 170-річчя від дня народження : дати / В. Іскорко-Гнатенко // Слово і Час. — 2019. — № 7. — С. 33-53.
Константинівська О. Підкорила Париж і мережила думки : Ольга Косач — перша дослідниця української орнаментики, журналістка і критик / О. Константинівська // Україна молода. — 2020. — 7 липня. — С. 12.
Кочерга С. "Милая мама...": емпативна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки / С. Кочерга // Слово і Час. — 2019. — № 10. — С. 37-43.
Новаківська Л. Берегиня роду і нації (Олена Пчілка) / Л. Новаківська; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. — Киъв : Наук. світ, 2002. — 53 c.
Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк — с. Колодяжне, 25-26 черв. 2019 р. / Волин. облрада, Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. облдержадмін. [та ін. ; упоряд.: Є. Ковальчук та ін.]. — Луцьк : Волиньенергософт, 2019. — 126 с. : іл.
Офіцерова А. Олена Пчілка за національний скарб українського народу [Електронний ресурс] / А. Офіцерова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_14.
Прокіп В. "Небуденна" жінка залізної вдачі: Олена Пчілка очима сучасників (на матеріалі спогадів про письменницю) [Електронний ресурс] / В. Прокіп // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2019. — Вип. 32. — С. 341–351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2019_32_29.
Титаренко В. Науковець–етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка [Електронний ресурс] / В. Титаренко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 6. — С. 110-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_26.
Фольклорне мереживо : 17 липня - 170 років від дня народження Олени Пчілки // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 6. — С. 69-72.
Щукіна І. "Будемо розмовляти по украінському" : як Олена Пчілка видавала єдиний український дитячий журнал у Російській імперії / І. Щукіна // Україна молода. — 2019. — 3 липня. — С. 12.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.10.2020 15.56.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 44742  
Оксана запитує:
Доброго дня, шукаю інформацію на тренінг з психології "Подолання організаційних конфліктів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мостенська Т.Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8819/1/Zb21_25.pdf
Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та шляхи подолання (інформаційно смисловий компонент технології)
http://www.info-library.com.ua/books-text-7601.html
Способи вирішення організаційних конфліктів
https://pidru4niki.com/20040306/psihologiya/sposobi_virishennya_organizatsiynih_konfliktiv
Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики
http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/41/316.pdf
Методи подолання конфліктів
https://pidru4niki.com/1785080361324/menedzhment/metodi_podolannya_konfliktiv
Дейнека К.А., Шевчук О.А. Узагальнення теоретичних положень вирішення організаційних конфліктів
http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/193335/193633
Стратегія розв’язання конфліктів
https://eprints.kname.edu.ua/780/1/Посiбник_1.doc
Сутність системи управління конфліктами
https://buklib.net/books/23140/
Проблематика організаційних конфліктів
http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/download/125708/120251
http://lib.iitta.gov.ua/3938/1/конфліктологія_кінцевий_варіант._О_М_Отич_doc.pdf
Карамушка Л.М. «Тренінг «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах : структура, зміст, основні інтерактивні техніки»
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i37/11.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.10.2020 21.30.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.412973 seconds