Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Іірина із міста: Кременчук :: Запитання: 41990  
Іірина запитує:
Інтеративні методи навчання майбуитніх вчителів
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Глобализация образования: компетенции и системы кредитов / Под общей ред. проф. Ю.Б. Рубина. - М. : ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2005. - 490 с.
Давыденко В. Использование интерактивных приемов обучения на уроках в 1 классе / В. Давиденко // Начальная школа. - 2004. - № 1. - С. 17-19.
Игнатенко Н. Новой школе - учитель нового типа // Начальная школа. - 2002. - № 7. - С. 10-11.
Использование интерактивных технологий в вузе. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=36427.
Карнаух Т. Внедрение интерактивных методов обучения на уроках чтения / Т. Карнаух // Начальная школа. - 2005. - № 11. - С. 5- 7.
Кремень В. Система образования в Украине: современные тенденции и перспективы / В. Кремень // Трибуна. - 2001. - № 5 - 6. - С. 5-7.
Кремень В.Г. Образование и наука Украины: пути модернизации (факты, размышления, перспективы). - М. : Грамота, 2003. - 216 с.
Методические основы использования интерактивных технологий в учебном процессе ПТУ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ito.vspu.net/duplomni_rob/tematuka_2013-2014/Nanarova/1.htm.
Педагогическая технология // Педагогический словарь / под ред. Ярмаченка М. Д. - М.: Педагогическая мысль, 2001. - С. 359.
Педагогическая технология // Словарь-справочник педагогических и психологических терминов / под ред. Кузьминского А. И. - Черкассы: Издательство ЧГУ им. Б. Хмельницкого, 2002. - С. 102.
Пометун А. Современный урок: Интерактивные технологии обучения: науч. метод. пособие. / А. Пометун, Л. Пироженко; под ред. А. Пометун. - М. : А.С.К., 2004. - 192 с.
Пометун, А. И. Интерактивные методики и система обучения / А. И. Пометун. - М.: Школьный мир, 2007. - 112 с.
Пометун, А. И. Современный урок: интерактивные технологии обучения / А. И. Пометун, Л. В. Пироженко. - М.: А.С.К., 2004 - 192 с.
Руденко В. Н. Роль интерактивных технологий обучения в формировании профессионально-коммуникативной компетентности будущих филологов / В. Руденко // Украинский язык и литература в школе. - 2010. - № 2. - С. 40-44.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.05.2018 12.26.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 41989  
Іванна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми:"Лазаревський як лексикограф "
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно!
На жаль, з означенного питання практично нічого не знайшлося:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuufilol_2014_1_68.pdf.
ГАЛАС Б. З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ МОВИ ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА
Хорунжий, Ю. Півтораста літ родини Лазаревських [Текст] / Ю. Хорунжий // Дніпро. - 1991. - N 6. - С. 152-158.
Успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Мовознавство :: 3.05.2018 11.03.59 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41988  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми "судові дебати як спосіб навчання суддів"
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дебати: навчальний посібник - http://cent.dn.ua/docs/manual_debate.pdf
2. Судові дебати. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення - http://pidruchniki.com/1012120954770/pravo/sudovi_debati_zahisna_promova_advokata_pidgotovka_metodika_progoloshennya_zhurnal_sudovogo_zasidannya
3. Навчальні ігри - http://adhdportal.com/book_3810_chapter_14_Glava_6._Navchaln_gri..html
4. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: підготовка та психологічні проблеми - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11380/1/Загурський_дисертація.pdf
5. Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика - http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2103/1/Судовi_дебати_право_психологiя_риторика.pdf
6. Молдован В. В. Риторика: загальна та судова - http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/861/Moldovan.pdf
7. Артюшина М. В. Використання ігрових технологій навчання - http://lib.iitta.gov.ua/2960/1/ст_Артюшина_ігр_лекції.pdf
8. Кацавець Р. С. Судова промова: мовний аспект - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/adv_2010_12_2.pdf
9. Ділова гра «Судові дебати» - https://lawbook.online/page/ritorika/ist/ist-23--idz-ax296--nf-32.html
10. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів - http://nsj.gov.ua/files/1502699338Інтерактивні методи.pdf
11. Навчання через дебати: різноманіття поглядів - http://www.criticalthinking.expert/book-criticalthinking/navchannya-cherez-debaty-riznomanittya-poglyadiv.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 2.05.2018 15.12.11 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41987  
Андрей запитує:
Добрий день !!! Допоможіть у інфрмації до курсової роботи "медико-біологічний контроль в оздоровчому фітнесі" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась О. А. Аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к внедрению технологий оздоровительного фитнеса / О. А. Атамась // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 1. – С. 33–35.
Базилевич Н. Особливості організації оздоровчого фітнесу «FitCurves» як здоров’язбережувальної технології для жінок / Н. Базилевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 4–8.
Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 3–6.
Беляк Ю. І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу / Ю. І. Беляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 3–7.
Благій О. Тенденції розвитку групових фітнес-програм / О. Благій, Н. Лисакова // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 54–58.
Благій О.Особливості побудови фітнес-програм з використанням засобів велокінетики / О. Благій, А. Нестеров // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2007. - № 1. - С. 38-40.
Василенко М. М. Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 37. – С. 132–137.
Василенко М. М. Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.
Ващук Л. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Л. Ващук // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2013. – № 3. – С. 7–9.
Гончарова Н. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Н. Гончарова, Л. Денисова, В. Усиченко // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 163–166.
Седляр Ю. В. Анализ средств, методов и форм физического воспитания, направленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки студентов/ Ю. В. Седляр //Физическое воспитание студентов, 2011. - № 1. - С. 114-117.
Эволюция фитнеса как индустрии здорового образа жизни / Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д. В. Громов, отв. ред. М. Ю. Мартынова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2009. – 544 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.05.2018 18.25.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталочка із міста: Тернопіль :: Запитання: 41986  
Наталочка запитує:
Розвиток логічного мислення на уроках інформатики в початкових класах
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=2013
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3bc79a4c43a88421306c37_0.html
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2018/02/65338/vpravy_na_rozvytok_logichnogo_myslennya.docx
http://blogkolesniklora.blogspot.com/2016/10/blog-post_40.html
http://ua-referat.com/Розвиток_логічного_мислення_в_учнів_на_уроках_інформатики
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiquqW_webaAhVMKywKHbZcC_sQFghoMAg&url=http://nikolay-frolov.edukit.mk.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20.doc&usg=AOvVaw03CwvbuwRBrwRD28cVAwn1
http://referat911.ru/Informatika/rozvitok-logchnogo-mislennya-na-urokah/154407-2179419-place1.html
http://ukrbukva.net/103424-Metodika-provedennya-log-chnih-vprav-na-urokah-nformatiki-Vikoristannya-zoshit-v-z-drukovanoyu-osnovoyu.html
https://sites.google.com/site/informatikavpocatkovihk/-pocatkova-informatika-v-molodsih-klasah-vpliv-komp-uternih-igor-na-formuvanna-logiki
https://studopedia.info/3-13623.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/6059/1/V_Vember_IITNZ_4_2013_IS.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1975
file:///C:/Users/User/Desktop/komp_2014_3_6.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s3/3-Вдовенко_стаття.pdf
– Батршина Г. С. Способы и средства развития логического мышления младших школьников / Г. С. Батршина // Нач. шк. - 2012. - № 4. - С. 91-93.
– Єрьомічева С. Розвиток логічного мислення та уваги : Конспект уроку інформатики. 2 клас / С. Єрьомічева // Інформатика. - 2008. - Квіт. (№ 13). - С. 16-18.
– Гладун М. Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 4. - С.41-49.
– Вембер В. Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу "Сходинки до інформатики"/ В. Вембер // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2013. - № 4. - С. 17-23.
– Аксьонова Е. Інтерактивні методи розвитку логічного мислення в учнів початкової школи / Е. Аксьонова // Інформатика. Шкільний світ. - 2012. - № 21. - С. 34-36.
– Батршина Г. С. Формирование и развитие логико-алгоритмического мышления учащихся начальной школы / Г. С. Батршина // Информатика и образование. - 2007. - № 9. - С. 7-23.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.05.2018 16.05.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.904328 seconds