Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39584
   


Автор запитання: Поліна КОЧЕРГА із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41512  
Поліна КОЧЕРГА запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для магістерської роботи на тему:"Жанрово-композиційні особливості книги Володимира Даниленка "Грози над Туровцем". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добридень, Поліно! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Вещикова, Олена Сергіївна. Наративні стратегії містичного у художньому творі : (на матеріалі прози В. Шевчука, Г. Пагутяк, В. Даниленка) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Олена Сергіївна Вещикова ; Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. - Миколаїв : [б.в.], 2017. - 20 с.

Гончарук М. Новий герой, що з’явився на руїнах імперії [Електронний ресурс] / Марина Гончарук. – Режим доступу до публікації: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/01/01/132757.html

Даниленко В. Грози над Туровцем. Родинні хронічки (Першотвір) / Володимир Даниленко. – Л. : Піраміда,2014. – 370 с.

Даниленко, Володимир. Володимир Даниленко: "Велика література - це джерело великих пристрастей" / розмову вів Віктор Цвіліховський // Літературна Україна. - 2015. - 5 лют. - С. 4.

Даниленко, Володимир. Володимир Даниленко: "За 21 рік незалежності Україна увійшла в найглибшу гуманітарну кризу" : письменник - про політику, суспільство й літературу / розмову вела С. Єременко // День. - 2012. - 7-8 верес. - С. 23.

Єременко С. Пам’ятати про поразки і виховувати переможців. Історія українських родів у книжці Володимира Даниленка «Грози над Туровцем» / Світлана Єременко / День. – 2014. – № 92.

Николюк, Тамара. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка / Т. Николюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : науковий збірник. Вип. 20. Присвячується 75-річчю доктора філологічних наук, професора, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Михайла Кузьмовича Наєнка / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ; [відп. ред. В. Просалова]. - Донецьк : [б. и.], 2013. - 2. - С .11-20.

ЛАВРУСЕНКО Марія.Оповідання Володимира Даниленка «Грози над Туровцем»
і «Крик гриба»: спроба архетипного аналізу // НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. - Миколаїв, 2017. – Вип.1. – С. 140-143.

Лис, Володимир.Драма і поезія туровецького розливу // Літературна Україна. - 2014. - 25 верес. - С. 6-7. - Рец. на кн.: Даниленко, В. Грози над Туровцем / В. Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014.

Література після падіння залізної стіни... Розмова Мартина Пастушака з Володимиром Даниленком // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – No 200 (липень). – С. 3–10.

«Магічний реалізм» у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем» – презентація у Львові
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до публікації:
http://zik.ua/news/2014/05/23/magichnyy_realizm_u_knyzi_volodymyra_danylenka_grozy_nad_turovtsem__prezentatsiya_u_lvovi_490613

Маківська, Оксана.Садівник у пустелі // Літературна Україна. - 2015. - 24 груд. - С. 7.

Презентація книги «Грози над Туровцем» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до публікації:
https://www.youtube.com/watch?v=mLtNAjDApxg

Смолій, Валерій.Душа століть розкриється таланту : Віктор Даниленко: вчений і педагог
// Освіта. - 2009. - 25 листоп.-2 груд. - С. 4.

Сорока, Юрій.Про кінематографічність стилю Володимира Даниленка // Літературна Україна. - 2014. - 5 черв. - С. 3, 11. - Рец. на кн.: Даниленко, В. Грози над Туровцем : родинні хроніки. - Л. : Піраміда, 2014.

Стасіневич Є. Буря в склянці води: грози не буде[Електронний ресурс] / Євген Стасіневич. – Режим доступу до публікації: http://zik.ua/news/2014 /05/23/magichnyy_realizm_u_knyzi_volodymyra_danylenka_grozy_nad_turovtsem__prezentatsiya_u_lvovi_490613.

Стахівська Ю. В. Даниленко: «Письменник у політиці часто поводиться, як корова на льду» [Електронний ресурс] / Ю.Стахівська. – Режим доступу :
http://litakcent.com/2012/09/24/volodymyr-danylenko-pysmennyk-u-polityci-chasto-povodytsja-jak-korova-na-lodu/.

Ткач, Наталія.Книжка року-2014 за рейтингом творчих спілок // Літературна Україна. - 2015. - 26 берез. - С. 1, 3.

Федосій, Олена Олексіївна.Жанрові моделі сучасної української малої прози : (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Олена Олексіївна Федосій ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 2011. - 22 с.

Цвіліховський В. Володимир Даниленко: «Велика література – це джерело великих пристрастей» : ін-
терв’ю / Віктор Цвіліховський // Літературна Україна. – 2015. – 5 лютого (№ 6). – С. 4

Шнайдер В. Філософський анекдот Володимира Даниленка / В. Шнайдер // Літературна Україна. – 2008. – 25 груд. –С. 2.

Юрчук, Олена. Книжка "з годинником" : [про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем"] // Українська літературна газета. - 2014. - 23 трав. - С. 5. - Рец. на кн.: Даниленко В. Грози над Туровцем : родинні хроніки / В. Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014. - 370 с.

Яблонська Наталія. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні
науки. Літературознавство. Луцьк, 2016. – Вип. 1(326). – С 232-237.

Яблонська, Наталія Мирославівна. Постмодерністський дискурс художньої прози Володимира Даниленка : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Наталія Мирославівна Яблонська ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль : [б.в.], 2017. - 20 с.

.: Розділ: Література :: 29.12.2017 09.40.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Киев :: Запитання: 41511  
Олег запитує:
Добрый день! Прошу Вас о помощи. Буду благодарен за подбор литературы по теме "Работа с научной информацией". Интересуют монографии, учебные пособия, статьи! Спасибо!
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! Для віс підібрано такі джерела інформації:

Балагура І. В. Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення / І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, І. В. Горбов // НТІ. - 2013. - № 1. - С. 40-47. - Бібліогр.: 11 назв. - укp

Горбатюк, С. Є. нформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти [Текст] / С.Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 130-138. - Бібліогр. в кінці ст

Грубов В. Філософія інформації: у пошуках нової онтології / В. Грубов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2016. - № 2. - С. 16-29. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

Добровська С. В. Розвиток національної системи реферування / С. В. Добровська // Наука та наукознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-51. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Дубінський В. Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 46 с. [Електронний ресурс] / В. Дубінський // Проблеми дидактики історії. - 2014. - Вип. 5. - С. 176-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2014_5_20

Иванов, Сергей Александрович. Мировая система научной коммуникации и информатика [Текст] : Монография / С. А. Иванов ; Ин-т междунар. соц.-гум. связей. - М. : [б. и.], 2010. - 220 с

Ковальчук, В. В. Економічні та правові аспекти діяльності суб'єктів інформаційного ринку [Текст] / В. В. Ковальчук, Т. О. Поліщук // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2012. - Вип. 4. - С. 488-499. - Бібліогр. в кінці ст.

Колтачихіна, Ол. Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації : (світовий контекст) / Ол. Ю. Колтачихіна // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал. - 2012. - № 2. - С. 137-153. - Бібліогр. в кінці ст

Михайловська О. В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці XXI століття / О. В. Михайловська // Актуал. проблеми економіки. - 2006. - № 10. - С. 159-169. - Бібліогр.: 18 назв

Муравицька Г. В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління / Г. В. Муравицька // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр.. - 2016. - № 3. - С. 124-130. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Наукова інформація [Електронний ресурс]. // Проблеми програмування. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2013_4_12

Основи наукових досліджень та наукова інформація [Текст] : [навч. посібник] / О. В. Суворін [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. Технологічний ін-т. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 129 c.: рис. - Бібліогр.: с. 127-128.

Пархоменко О. В. Інформація і знання - основа технологічного розвитку / О. В. Пархоменко, Н. В. Пархоменко // НТІ. - 2008. - № 1. - С. 28-30. - Бібліогр.: 7 назв

Пилипчук В. Г. Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування [Електронний ресурс] / В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і право. - 2015. - № 3. - С. 135-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_22

Пілюшенко, Віталій Лаврентійович. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. - Київ : Лібра, 2004. - 344 с.

Поточна наукова інформація [Електронний ресурс] // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 284-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_54

Присяжна Л. Наукова складова процесу підготовки інформаційно-аналітичного продукту / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 130-135. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Самодова, Ю. В. Открытый доступ к научной информации в электронной среде [Текст] : аналитическая справка по англоязычным источникам по состоянию на 2009 г. / Ю. В. Самодова // Библиотечное дело мира : сборник аналитических и справочных материалов / Российская государственная библиотека, Отдел зарубежного библиотековедения ; [сост. В. В. Качалина]. - М., 2010. - С. 72-105. - Библиогр. в конце ст.

Соколова, Ірина. Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту [Текст] / Ірина Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 103-115. - Бібліогр. в кінці ст.

Стріха, Максим. Забезпечення лоступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки [Текст] / М. Стріха // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 65-67.

Суворін О. В. Основи наукових досліджень та наукова інформація : навч. посіб. / О. В. Суворін, С. М. Ганжа, В. І. Суворіна, А. Д. Доценко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. Технол. ін-т {Сєвєродонецьк}. - Луганськ, 2008. - 129 c. - Бібліогр.: с. 127-128. - укp.

Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. - 143 c. - Бібліогр.: с. 138-142 -

Шкарбан І. В. Елементи фреймового аналізу наукових текстів / І. В. Шкарбан // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2015. - № 7. - С. 16-21. - Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Шкарлете, С. М. Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України [Текст] / С. М. Шкарлете // Економіка України. - 2014. - № 11. - С. 51-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Ямчук, А. Інформаційне забезпечення наукових досліджень / А. Ямчук // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. - 2012. - № 17/18. - С. 26-27.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.12.2017 08.28.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41510  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть,щиро прошу, подайте,будь ласка,всі випуски видань "Світ дитячих бібліотек " та "Шкільна бібліотека" онлайн..Дякую..ю
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Журнал "Світ дитячих бібліотек" можна знайти за посиланням: – http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5073
А ось повний архів номерів журналу "Шкільна бібліотека" в Інтернеті відсутній. Є лише деякі посилання:
- http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=124
http://www.school-library.com.ua/publikatsiji-u-fahovomu-zhurnali

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.12.2017 20.29.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павлінка із міста: Чернівці :: Запитання: 41509  
Павлінка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу до реферату з фізики на тему "Насоси: поняття та види". Буду вдячна Вам за надану інформацію!
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 26.12.2017 18.01.57 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: місто Херсон :: Запитання: 41508  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему:Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1.
https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/inozemci-i-osobi-bez-gromadanstva-ak-sub-ekti-administrativnogo-prava - Іноземці і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.
2. http://stud24.ru/administrative-law/analz-admnstrativnopravovogo-statusu-nozemcv-osb/493273-1907310-page1.html - Аналіз адміністративно-правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців.
3. http://pap.in.ua/1_2015/27.pdf - Пасайлюк І. Цивільно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства в цивільному судочинстві України.
4. http://duan.edu.ua/uploads/pravo13-14/7770.ppt - Горжій О. Правові аспекти статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні: питання теорії та практики.
5. http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/panova-g-the-lw-statuse-of-refugees-in-ukraine-and-russia-comparative-law-analy_17959.pdf - Панова Г. Правовий статус біженців: порівняльно-правовий аналіз.
6. http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Chirik/d_Chirik.pdf - Чирик О. Адміністративно-правові засади набуття громадянства України.
7. http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_1/visnyk_st_23.pdf - Баймуратов М. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами.
8. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/4_2017/part_2/13.pdf - Дмитренко В. Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз.
9. http://apnl.dnu.in.ua/6_2015/10.pdf - Грабильніков А. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в України: співвідношення понять.
10. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12602/6/diss-Levenec.pdf - Левенець А. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні.
11. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5763/vnulpurn201685063.pdf - Паньонко І. Працівники-іноземці як особливі суб’єкти трудових правовідносин.
12. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/23.pdf - Літошенко О. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав.

.: Розділ: Держава і право :: 26.12.2017 15.26.30 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.036934 seconds