Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41587
   


Автор запитання: Наталія із міста: Вінниця :: Запитання: 43523  
Наталія запитує:
Доброго ранку. Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової роботи з психології на тему "Соціально-психологічні чинники формування комп'ютерної залежності у підлітковому віці".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам наступний список літератури:
1. Бех, І. Д. Виховання особистості [Текст] : підручник для вузів / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2008. - 848 с.
2. Вікова психологія [Текст] : навчальний посібник / О. П. Сергєєнкова [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 379 с.
3. Волянська, О. В. Соціальна психологія [Текст] : навчальний посібник / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. - К. : Знання, 2008. - 279 с.
4. Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге [Текст] / Е. В. Емельянова. - Киев : Сварог, 2017. - 376 с.
5. Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (20-22 квітня 2005 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2005. - 245 с.
6. Кутішенко, В. П. Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум : навч. посібник для вузів / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2009. - 448 с.
7. Москаленко, В. В. Соціальна психологія [Текст] : підручник для вузів / В.В. Москаленко. - Видання 2-ге, виправлене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 687 с.
8. Рашковська, І. В. Самооцінка та ідеальне "Я" підлітка. Теорія і практика [Текст] : Психолог. Бібліотека. Класний керівник. Бібліотека / І. В. Рашковська ; упор. Т. Червонна. - 2-ге вид., повторне. - Київ : Шкільний світ, 2018. - 120 с.
*****
1. Андрейко, А. Безпечний інтернет - створи його для себе [Текст] : година психолога / А. Андрейко // Психолог. - 2018. - N 7/8. - С. 34-37.
2. Блискун, О. Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. Блискун // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2012. - N 4. - С. 154-160.
3. Борисюк, Т. Запобігання комп’ютерній залежності та негативному впливу ІКТ на фізичне та психічне здоров’я [Текст] / Т. Борисюк // Інформатика. - 2016. - N 9. - С. 47-51.
4. Гончарук, Л. Інтернет: у чому його загадковість? [Текст] : круглий стіл для учнів 6-8-х класів / Л. Гончарук // Психолог. - 2018. - N 9/10. - С. 16-19.
5. Горелова, А. Интернет-зависимость как объект социологического исследования [Электронный ресурс] / А. Горелова // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2013. - N 2. - С. 108-110.
6. Григор'єв, В. Л. Як боротись з пристрастю до гри? [Текст] / В. Л. Григор'єв // Безпека життєдіяльності. - 2019. - N 9. - С. 26.
7. Гуревич, Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки [Текст] / Р. Гуревич, Н. Опушко // Рідна школа. - 2018. - N 9/12. - С. 9-14.
8. Гуркина, О. А. Мотивы использования виртуальных социальных сетей подростками [Электронный ресурс
9. Евдокимова, И. А. Игровая компьютерная зависимость как вид аддиктивного поведения [Электронный ресурс] / И. А. Евдокимова // Молодой ученый. - 2014. - N 4.
10. Лосенкова, Т. А. Взаимосвязь интернет-зависимости с тревожными состояниями подростков [Электронный ресурс] / Т. А. Лосенкова // Молодой ученый. - 2014. - N 4.
11. Максс, В. А. Компьютерная зависимость у подростков [Электронный ресурс] / В. А. Максс // Молодой ученый. - 2014. - N 7.
12. Маринова, Т. Социально-психологические аспекты зависимости от компьютерных многопользовательских ролевых онлайн-игр [Электронный ресурс] / Т. Маринова, О. Зарецкая // Социальная психология и общество. - 2015. - N 3.
13. Мельничук, О. ІК-технології та здоров’я школярів [Текст] / О. Мельничук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 1. - С. 31-35.
14. Мустафаев, С. М. Особенности невербальной экспрессии подростков с Интернет-зависимым поведением [Электронный ресурс] / С. М. Мустафаев // Перспективы науки и образования. - 2014. - N 1. - С. 237-242.
15. Муравицька, О. Попередження виникнення комп’ютерної залежності, негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров’я школярів та десоціалізації учнів у сучасному інформатизованому суспільстві [Текст] / О. Муравицька // Інформатика. - 2013. - N 16. - С. 13-17.
16. Новікова, Т. У павутині віртуальних задоволень [Текст] / Т. Новікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - N 12. - С. 75-79.
17. Рудик, О. Інтернет-залежність: штучна паніка чи реальність? [Текст] / О. Рудик // Інформатика. - 2015. - N 3. - С. 6-9.
18. Савченко, К. Підліткова залежність від комп’ютерних ігор [Текст] / К. Савченко // Безпека життєдіяльності. - 2013. - N 3. - С. 3-4.
19. Сидорова, С. Н. Особенности влияния компьютерных игр на личность [Электронный ресурс] / С. Н. Сидорова // Молодой ученый. - 2014. - N 7.
20. Сорокина, А. Б. Интернет в жизни современных подростков: проблема и ресурс [Электронный ресурс] / А. Б. Сорокина // Современная зарубежная психология : научный журнал. - 2015. - N 1. - С. 45-64.
21. Усик, С. Комп’ютерна залежність [Текст] / С. Усик, Г. Мажар // Безпека життєдіяльності. - 2013. - N 12. - С. 10-11.
22. Чуяс, О. В. Діти в комп’ютерному світі [Текст] : поради батькам / О. В. Чуяс // Позашкільна освіта. - 2013. - N 4. - С. 25-30.
*******************
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/60-bibliography-lists-literature-11/210-application46
Рекомендаційний список літератури на тему: «Дослідження психологічних аспектів комп’ютерної залежності в підлітковому віці»
На все добре!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.11.2019 15.21.47 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 43522  
Мирослава запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: особливості організації релігійно-паломницького туру до Ізраїлю. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Зі Львова в Ізраїль. Як потрапити у місце зустрічі трьох релігій
http://tvoemisto.tv/exclusive/mistse_zustrichi_troh_religiy_shcho_proponuie_nestandartne_palomnytstvo_zi_lvova_u_svyatu_zemlyu_99566.html

Iзраїль був і залишається «Святою Землею» [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.robinzon.kiev.ua/images/glavred/R34.pdf

Красільнікова О.В. Деякі питання розвитку реліійного паломництва в Україні / О.В. Красільнікова // Праксеологія туризму. – К. : КУТЕП, 2009. – С.63.

Корицкий, А. Город двух вселенских соборов, столица трёх государств / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. - 2008. - № 9. - С. 44-47/

Любіцева О.О., Романчук С.П. Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості” (10-11 жовтня 2001 р., м. Київ). - К.: Знання України, 2002. – С.61 – 65.

Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний nуризм : навч. посібник / О.О. Любіцева, С.П. Романчук. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.

Маїло Я.В. Проблеми розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Всеукр.студентської наук. Конф. “Студентська наука в новому тисячолітті: сучасні проблеми громадського харчування, готельного господарства та туризму” (19-21 квітня 2000 р., м. Київ). -К.: Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – С. 119 – 121.

Медведєва, Катерина. Ізраїль. Життя обітоване / Катерина Медведєва // Міжнародний туризм. - 2012. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Новикова, Мария.Святой Город, но не только / М. Новикова // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для прфессионалов туристич. бизнеса. - 2011. - № 6. - С. 52-54 : цв. ил.

Панченко С. А. «Ходіння на прощу» як домінуюча цінність спокутування у
православних паломників // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права.Серія: філософські науки. – 2011. – Випуск 11. – С. 309 – 318.

Патійчук В. О., Адожина А.В. Особливості сучасного розвитку
християнського паломницького туризму в Ізраїлі http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11116/1/Patiychuk V. O., Adozina A. V..pdf

Патійчук В. О. Особливості функціонування сучасної транспортної системи Ізраїлю / В. О. Патійчук, М. В. Макарова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2009. – № 10. – С. 102–108.

Патійчук В. О. Україна в системі міжнародного релігійно-паломницького туризму / В. О. Патійчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2002. – № 1. –С. 223–227.

Пирогів, А.Ізраїль. Піднятися в Єрусалим [Текст] / А. Пирогів // Міжнародний туризм. - 2003. - № 5. - С. 58-65

Рубанов, Сергей. Иерусалим. Обыкновенное чудо / Сергей Рубанов // Мир туризма. - 2011. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Сапєлкіна З. Є. Релігієзнавчий туризм в Україні // http://tourlib.net/statti_ukr/sapelkina.htm

Теліженко В. Все, що потрібно знати про паломництво на Святу Землю — інтерв’ю з директором Паломницького Центру УПЦ
https://news.church.ua/2019/09/24/vse-shho-potribno-znati-pro-palomnictvo-na-svyatu-zemlyu-intervyu-z-direktorom-palomnickogo-centru-upc/

Сергійко В.Ф. Ізраїль-Україна: перспективи розвитку паломницького туризму до Святої Землі / В.Ф. Сергійко // Наукові записки КУТЕП: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7. – С.181.

Улаєва Д. Просування релігійного туризму на туристичний ринок України
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12351/2/Ulaeva_magistr_2016.pdf

Хрізман, Елеонора.Свята земля притягує туристів [] / Елеонора Хрізман // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для профессионалов туристич. бизнеса. - 2018. - № 3. - С. 44-45

Щербакова Т. В. Духовное содержание паломничества и туризма // Теория и практикафизической культуры. – 2000. – №8. – С. 2 – 5.

Яроцький П.Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні // Філософія туризму: навчально-методичний посібник / В.С. Пазенюк, В.К. Федорченко. – К.: Кондор, 2004. – С. 143 – 151.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.11.2019 14.17.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 43521  
Анна запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для приготування новорічного ранку в дитячому садку для молодшої групи. Буду дуже вдячна!)
Наша відповідь:
Добрий вечір, Анно!
Для Вас пропонуємо такий перелік джерел:
1. Барабаш, О. Д. Свята і розваги в дитячому садку [Текст] / О.Д. Барабаш, Л.В. Калуська, О.В. Яновсьа. - К. : Освіта, 1995. - 127 с
2. Гросул, Т. Чарівна сніжинка [Текст] : новорічне свято для дітей раннього віку / Т. Гросул // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 36-37.
3. Зарецкая, Н. В. Праздники в детском саду [Текст] : сценарии, песни и танцы / Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. - 4-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2005. - 256 с.
4. Калюжна, Л. Снігуронька та звірята на гостинах у малят [Текст] : Новорічне свято для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / Л. Калюжна // Дошкільне виховання. - 2003. - №11. - С. 28-31.
5. Колінковська, О. Ялинка-веселинка [Текст] : розвага для малят / О. Колінковська // Дошкільне виховання. - 2007. - N12. - С. 18.
6. Лубінець, Н. О. Як Дід Мороз і Снігуронька рукавичку шукали [Текст] : сценарій свята для молодшої групи / Н. О. Лубінець // Розкажіть онуку. - 2008. - N 11. - С. 105-109
7. Миргородська, Л. Новорічні серпантинки [Текст] : сценарій для дітей ранного віку / Л. Миргородська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 10. - С. 34-36
8. Миргородська, Л. Снігуронька та звірята на гостинах у малят [Текст] : новорічне свято для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / Л. Миргородська, Ж. Калюжна // Дошкільне виховання. - 2003. - N11. - С. 28-31.
9. Праздник в детском саду (сценарии детских праздников) [Текст] : сценарии. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 576 с. - (Мир вашего ребенка). - (в пер.) : 18.00 грн
10. Пузанкова, В. Бал ялинкових іграшок [Текст] : для дітей третього - четвертого років життя / В. Пузанкова // Дошкільне виховання. - 2004. - N11. - С. 29-31.
11. Семенец, Т. В. Пригоди Снігуроньки [Текст] : новорічний ранок / Т. В. Семенец // Розкажіть онуку. - 2008. - N 11. - С. 101-104.
12. Симончук, Ю. А. Врятоване свято... [Текст] : [сценарій свята в дитячому садочку] / Ю. А. Симончук // Розкажіть онуку. - 2011. - N 21/22. - С. 33-35.
13. Сікаленко, О. Сценарій проведення новорічного ранку [Текст] / О. Сікаленко // Все для вчителя. - 2003. - N32/33(17 листопада). - С. 92-94
14. Суржан, І. В. Новорічна потіха [Текст] / І.В. Суржан // Все для вчителя. - 2003. - N34(3 грудня). - С. 18-21
15. Цыбульник, В. И. Золотой карнавал сказок [Текст] / В. И. Цыбульник. - Москва : ООО " Издательство АСТ" ; Донецк : Сталкер, 2001. - 319 с. : ил. - (Озорной наш детский сад).
**********************
https://vseosvita.ua/library/scenarij-novoricnogo-svata-dla-drugoi-molodsoi-grupi-94870.html
Сценарій "Новорічного свята "для другої молодшої групи
http://udnz15.org/novorichne-svyato-dlya-ii-mol-grupi
Новорічне свято «Пори року». ІІ мол. група
http://ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/prazdniki-v-dou/novogodnie-scenari-dlja-dou/scenarii-novogodnego-utrenika-v-mladshei-grupe.html
Новий рік в молодшій групі ДНЗ. Сценарій Новорічного свята «Дід Мороз в гостях у малят»
http://ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/prazdniki-v-dou/novogodnie-scenari-dlja-dou/scenarii-novogodnego-utrenika-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
Сценарій Новорічного свята «У гості до Умці»
http://ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/prazdniki-v-dou/novogodnie-scenari-dlja-dou/scenarii-novogo-goda-v-pervoi-mladshei-grupe.html
Новорічний сценарій в ДНЗ «Подарунок Діду Морозу». Сценарій Новорічного свята для дітей 2-3 років
http://dnz77.klasna.com/ru/article/na-yalinku-do-zviryat--stsenarii-novorichnogo-svya.html
Городинська І.В. "НА ЯЛИНКУ ДО ЗВІРЯТ" СЦЕНАРІЙ НОВОРІЧНОГО СВЯТА РАННІЙ ВІК
На все добре!

.: Розділ: Сценарії :: 2.11.2019 09.19.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43520  
Валерія запитує:
Доброго ранку.Знайдіть мені будь-ласка літературу на тему:»Біблійна пошуки у творі Р.Баха «Чайка по імені Джонтан Лівінгстон»
Наша відповідь:
Добрий день, шановна Валеріє! Маємо зазначити, що для вас у довідках 43503. 43365, 43431, 43471, 43474 (ШУКАТИ ЧЕРЕЗ рОЗШИРЕНИЙ ПОШУК ЗА НОМЕРОМ ЗАПИТАННЯ) відібрано величезний масив джерел, за допомогою яких ви можете знайти відповідь на поставлене запитання.Радимо звернутися також до бібліотек вашого міста. Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 2.11.2019 09.02.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Зіньків :: Запитання: 43519  
Віра запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про всесвітній день гудзика для дітей(сценарії свят, загадки, вірші). Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Радимо Вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Добірка ідей для ігор з ґудзиками [Електронний ресурс] // Дитячий психолог: перший український сайт для батьків та дитячих психологів [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://dytpsyholog.com/2015/07/18/добірка-ідей-для-ігор-з-гудзиками/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Є Всесвітній день гудзиків? : чи правда, що... : [16 листопада – Всесвітній день гудзиків] // Барвінок. — 2017. — № 11. — С. 25.
Історія одного предмета «Цей дивний ґудзик» [Електронний ресурс] // Абетка Land [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/istoriya-odnogo-predmeta-tsej-dyvnyj-gudzyk/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Історія появи ґудзиків [Електронний ресурс] // МегаЗнайка [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://www.megaznaika.com.ua/istoriya-poyavy-gudzykiv/. Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Історія про виникнення ґудзика [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/istoria-pro-viniknenna-gudzika-45743.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
На гостину до листопада : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2017. — № 10. — Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". — С. 1-48.
«Незвичайний день звичайного Ґудзика» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/nezvicajnij-den-zvicajnogo-gudzika-50409.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Фестиваль листопадових свят : сценарний калейдоскоп // Розкажіть онуку. — 2016. — № 10. — С. 25-38.

.: Розділ: Сценарії :: 1.11.2019 16.03.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.92748 seconds