Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42951
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Борзна :: Запитання: 44745  
Євгенія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелами про поезію Ганни Чубач. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгенія! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Апанович М. Символізм чотирьох першооснов у циклі Ганни Чубач "Перлини егейського моря" [Електронний ресурс] / М. Апанович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 35. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_11.
Апанович М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. Апанович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 20 c.
Бобух Н. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач [Електронний ресурс] / Н. Бобух // Український смисл. — 2016. — № 2016. — С. 95-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usmysl_2016_2016_13.
Копань Л. "Серед зневір і сподівань" / Л. Копань // Літературна Україна. — 2020. — 18 січня. — С. 5.
Копань Л. "Сиві думки" : хоч не існує в Україні такого звання, та по суті Ганна Чубач — Народний поет / Л. Копань // Літературна Україна. — 2019. — 2 берез. — С. 2.
Мельничук І. Інтертекстуальність любовного дискурсу у поезії Ганни Чубач [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2012. — Вип. 7. — С. 43-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2012_7_9.
Мельничук І. Міфологема роду як форма вираження авторської свідомості у поезії Ганни Чубач [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_11.
Плющ М. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. пр. / М. Плющ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2011. — 362 c.
Хоменко О. Поети сучасності, життя як є - у поетичному слові Ганни Чубач / О. Хоменко // Бібліотечка "Дивослова". — 2018. — № 6. — С. 59-64.

.: Розділ: Література :: 6.10.2020 16.55.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44741  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:"Історичне минуле як характеротворчий чинник" роман "Для домашнього огнища І. Франко
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Система засобів і прийомів психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“
https://naub.oa.edu.ua/2010/systema-zasobiv-i-pryjomiv-psyholohichnoho-zobrazhennya-herojiv-u-romani-ivana-franka-dlya-domashnoho-ohnyscha/
Дем’янова Ю. А. Особливості роману Івана Франка „Для Домашнього огнища” (с.42)
http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/425/1/Np8 В.pdf
https://frankolive.wordpress.com/2020/09/07/повість-івана-франка-для-домашнього/
Нестелєєв М.А., Сьоміна А.А. «Божественний диявол»: образ жінки в польській повісті І. Франка
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/8/70.pdf
Своєрідність художнього портрету в прозі І.Франка 1890-х років
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4428/1/Originality artistic portrait in I. Franko’s prose 1890s.pdf
Мовленнєва характеристика персонажів у романі І.Франка «Для домашнього огнища»
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4703/1/Ivan Franko's For the Home Hearth.pdf
Іронія й викриття штучності соціальних масок персонажів
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12826/1/16.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17218/28-Matveeva.pdf?sequence=1

.: Розділ: Література :: 4.10.2020 21.07.59 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 44739  
Катерина запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація про освітню та творчу спадщину Івана Филипчака для повідомлення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Денисюк Б. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Б. Денисюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 23 с.
Денисюк Б. Образ Давньоукраїнської держави і суспільства у творчості Івана Филипчака / Б. Денисюк // Слово і час. — 2006. — № 2. — С. 78-84.
Зубрицький І. Діяльність Івана Филипчака на посаді вчителя народних шкіл [Електронний ресурс] / І. Зубрицький, І. Гриник // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 2. — С. 45-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_2_13.
Савчин Г. Іван Филипчак як засновник і активний діяч музею "Бойківщина" / Г. Савчин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед.. — 2008. — Вип. 24. — С. 259-264.
Савчин Г. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Савчин; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — Київ, 2012. — 16 c.
Самбірському педагогічному коледжу - 75]: [добірка матеріалів] // Початкова школа. — 2015. — № 4. — С. 31-47.
Українська шляхта Галичини в XV-XX ст.: етносоціальний розвиток, суспільний статус, національна свідомінаук. ред. А. Фелонюк]. — Львів : ПАІС, 2018. — 111 с. : табл.
Чепіль М. Ідея національно-патріотичного виховання у творчій спадщині Івана Филипчака [Електроннисть : [збірник] / Наук. т-во ім. Шевченка в Україні, Іст. коміс. [та ін.] ; [Гарасимчук М. та ін. ; упоряд. та
й ресурс] / М. Чепіль, Г. Савчин // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2012. — Вип. 10. — С. 103-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_10_21.
Чепіль М. Освітня діяльність Івана Филипчака: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 255–265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__29.
Чепіль М. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака : монографія / М. Чепіль, Г. Савчин. — Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. — 283 c.

.: Розділ: Література :: 4.10.2020 14.07.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 44736  
Мартін запитує:
Добрий день, допоможіть знайти електронний варіант підручника "Міжнародне право" М.Ю.Черкес 2011р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мартін! На жаль, електроного варіанту не знайдено. Але додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Міжнародне право [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1186112449432/pravo/mizhnarodne_pravo. — Назва з екрана.
Міжнародне публічне право [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1584072046657/pravo/mizhnarodne_publichne_pravo. — Назва з екрана.
Суб’єкти міжнародного права [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://buklib.net/books/29624/. — Назва з екран.

.: Розділ: Література :: 2.10.2020 21.00.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 44735  
Мартін запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти підручник "Юридична психологія" Анатолій сабуров 2003 року випуску. В pdf форматі або ворд)
Наша відповідь:
Доброго дня, Мартін! На жаль, електроного варіанту не знайдено. Але додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. А. Баняс ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2013. — 19 с.
Козляковський П. А. Юридична психологія : навч. посіб. / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Вид. 3-тє, допов. і переробл. — Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. — 431 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія. - 2-е вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2008. - 239 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 190 с.
Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць [Електронний ресурс] Випуск 3: Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 184 с. – Режим доступу: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_psy20112014.pdf.
Юридична психологія : словник : навч. посіб. / Д. О. Александров [и др.] ; Київський національний університет внутрішніх справ ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моїсеєва. - Вид. 2-е, уточн. та допов. - Київ : КНТ, 2008. - 222 с.

.: Розділ: Література :: 2.10.2020 17.38.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.690646 seconds