Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Таня із міста: Львів :: Запитання: 45066  
Таня запитує:
Добрий день! Цікавить література про жіночі образи у прозових творах Павла Загребельного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 41077. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Арабески до роману "Роксолана" : 90 років — Павло Загребельний "Роксолана" // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 1. — С. 34-43.
Дзинглюк О. Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного "Євпраксія" як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців [Електронний ресурс] / О. Дзинглюк, О. Гогуленко // Молодий вчений. — 2018. — № 5(1). — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__31.
Карпенко Н. Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньому дискурсі П. Загребельного [Електронний ресурс] / Н. Карпенко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_29.
Корнілова К. Проза Павла Загребельного 90-х рр. XX ст. - поч. XXI ст.: іманентна проблематика катастрофізму та її художнє втілення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. Корнілова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2012. — 19 с.
Красненко О. Художній світ Павла Загребельного [Електронний ресурс] / О. Красненко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 122-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_22.
Наєнко М. Три художні Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна : десять років тому відійшов за обрій один із найбільш активних романістів в Україні Павло Загребельний / Н. Михайло// Літературна Україна. — 2019. — 21 грудня. — С. 18-19.
Нестерук С. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Нестерук; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19 c
Сікорська В. Роль міфопоетики у творенні психологічного портрета історичної постаті в романах Павла Загребельного "Євпраксія" та "Роксолана" [Електронний ресурс] / В. Сікорська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 46. — С. 176-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_53.
Шаповал А. Лінгвокультурологічна характеристика мовної особистості персонажа художнього твору (на матеріалі романів Перл Бак "Імператриця" та Павла Загребельного "Роксолана") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / А. Шаповал; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 c.
Шевченко Т. Художній часопростір у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" / Т. Шевченко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 16. — С. 44-47.

.: Розділ: Література :: 27.12.2020 21.24.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Вінниця :: Запитання: 45052  
Альона запитує:
Добрий день! Необхідна інформація для повідомлення на тему Аналіз прозової спадщини Тараса Прохаська. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 36757. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Бондар-Терещенко І. Проста метаісторія "НепрОстих". Про "белетризацію минулого" в романі Т. Прохаська / І. Бондар-Терещенко // Слово і час. — 2003. — № 6. — С. 58-60.
Венгринюк Х. Центральне як центральне в новелі Данила Кіша "Посмертні почесті” та есе Тараса Прохаська "15.02” [Електронний ресурс] / Х. Венгринюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2011. — Вип. 547-548. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_17.
Гребенюк Т. Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська) [Електронний ресурс] / Т. Гребенюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 5. — С. 221-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_5_31.
Грищенко О. Місто, якого немає (за романом "НепрОсті" Т. Прохасько) [Електронний ресурс] / О. Грищенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.11. — С. 41-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Журналіст-прозаїк : 16 травня — 50 років від дня народження Тараса Прохаська // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 4. — С. 47-49.
Каленюк С. Семантична гетерогенність тексту та її кодові актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська "Довкола озера") / С. Каленюк // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознавства. — 2017. — № 27. — С. 19-24.
Ковацька О. Дім як місце досвіду і простір пам’яті (на матеріалі романів Тараса Прохаська "Непрості" та Леоніда Кононовича "Тема для медитації") [Електронний ресурс] / О. Ковацька // Сучасні літературознавчі студії. — 2016. — Вип. 13. — С. 277-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2016_13_28.
Лендєлова В. Тарас Прохасько: "Непрості" (автор, який стоїть [сам] над собою) / В. Лендєлова // Слово і Час. — 2010. — № 3. — С. 81-86.
Матвієнко Г. Постапокаліптичне мислення героїв роману Т. Прохаська "Непрості" [Електронний ресурс] / Г. Матвієнко // Література в контексті культури. — 2010. — Вип. 20(2). — С. 18-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2010_20(2)__5.
Хорошева О. Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська [Електронний ресурс] / О. Хорошева // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 383-385. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_93.
Сорока В. Книжкові "вершки" : юним читачам / В. Сорока // Освіта України. — 2016. — 8 лют. — С. 16.
Твори цих українських письменників треба мати у бібліотеці... // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 2. — С. 106-111.

.: Розділ: Література :: 22.12.2020 22.31.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Миколаїв :: Запитання: 45051  
Юля запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про творчість Степана Васильченка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Пропонуємо вам такі джерела інформації:
Божук А. Дихотомія "сила-слабкість" у гендерному аспекті (на матеріалі драматичних творів Степана Васильченка) [Електронний ресурс] / А. Божук // Житомирські літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 7. — С. 184-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_24.
Божук А. Конфлікт конкурентних ідентичностей у драматургії Степана Васильченка [Електронний ресурс] / А. Божук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 238-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__30.
Божук А. Поетика драматургії Степана Васильченка : автореф. дис. ... : канд. філол. наук : 10.01.01 / А. Божук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с.
Божук А. Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка [Електронний ресурс] / А. Божук // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 13. — С. 282-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_13_21.
Качак Т. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках XX століття : літературознавство і компаративістика / Т. Качак // Дивослово. — 2014. — № 11. — С. 46-53.
Кулик Н. Шлях учителя : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2019. — 4 лют. — . 14-15.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Макуха Т. Українська класика на шкільній сцені : шкільний театр / Т. Макуха // Шкільний світ. — 2013. — № 2. — С. 32-37.
Могила Ю. Народні джерела творчості Степана Васильченка до питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження: посібник / Ю. Могила. — Київ : Ліра-К, 2019. — 67 с.
Ситченко А. Вивчаємо оповідання С. Васильченка "Свекор" / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 4. — С. 25-27.
Чепуряк Т. Поетика фейлетонів Степана Васильченка [Електронний ресурс] / Т. Чепуряк // Стиль і текст. — 2015. — Вип. 16. — С. 96-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2015_16_12.

.: Розділ: Література :: 22.12.2020 10.04.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Чорнухи :: Запитання: 45048  
Світлана запитує:
Цікавлять критичні статті про твір "Єрусалим на горах" Федоріва Романа. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2008. — № 10. — С. 6-7.
Єременко О. "Це роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю, її минуле й сучасність" : матеріали до бінарного уроку за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва : 10 клас / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 2. — С. 30-34.
Єременко О. "Це роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю, її минуле й сучасність" : матеріали до бінарного уроку за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва : 10 кл. / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 3. — С. 21-25.
Єременко О. Р. "Найщиріша молитва за рідну землю": світ природи і людини в романі "Єрусалим на горах" [Електронний ресурс] / О. Р. Єременко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 3. — С. 86-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_15
Єременко О. Трагедія землі — часу — людини: синівський гріх і материнська покута (за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва) [Електронний ресурс] / О. Єременко, А. Сафонова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 4. — С. 4-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_4_3
Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів : [до 200-річчя з дня народж.] / О. Кульчий, Т. Малярчук,Ю. Бентя ; Державна архівна служба України ; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - Ювіл. вид. - Київ : КЛІО, 2013. - 351 с.
Пінчук С. Літописець кам'яного поля : Роздуми над творами Р.Федоріва / С. Пінчук // Київ. — 1992. — № 5. — С. 134-136.
Слабошпицький М. При чеснім хлібі / М. Слабошпицький // Київ. — 2008. — № 11-12. — С. 177-184.
Усманова О. "Ми всі час від часу повинні дихати сивим вітром..." : публіцистична творчість Р. Федоріва / О. Усманова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 11. — С. 24-26.
Федорів Р. Єрусалим на горах : роман / Р. Федорів ; вступ. сл. М. Слабошпицького. - Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2008. — 607 с.

.: Розділ: Література :: 21.12.2020 12.08.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ромаскевич Алексей із міста: Херсон :: Запитання: 45044  
Ромаскевич Алексей запитує:
Доброго дня! Можно ли разместить на вашем электронном ресурсе сборник стихов "Наши последние стихи" опубликован издательством Олдиплюс в Херсоне. Издательский макет есть. С уважением, А. Ромаскевич
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Ми публікуємо лише дитячі твори українською мовою.

.: Розділ: Література :: 18.12.2020 15.10.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.350712 seconds