Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Анжеліка із міста: Житомир :: Запитання: 44920  
Анжеліка запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Формування ціннісного ставлення до праці у дітей старшого дошкільного віку". Дякую, гарного Вам дня!
Наша відповідь:
Добрий день, Анжеліко! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Базовий компонент дошкільної освіти про трудове виховання [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/bazovij-komponent-doskilnoi-osviti-pro-trudove-vihovanna-63404.html. — Дата звернення : 25.11.2020.
Бєлєнька Г. Поглянути на професію позитивно! : трудове виховання в дошкільному віці як основа формування особистості / Г. Бєлєнька // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2011. — № 2. — С. 2-3.
Бєлєнька Г. Як ставляться діти до наших професій? / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. — 2010. — № 6. — С. 24-26.
Данієлян А. Технологія виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці [Електронний ресурс] / А. Данієлян // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2012. — № 3. — С. 93-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2012_3_22.
Діло майстра величає! : виховуємо ціннісне ставлення до праці : [добірка матеріалів, що спрямовані на виховання ціннісного ставлення до праці, соціальної значущості праці, потребу в трудовій активності, схильності до підприємництва // Позакласний час. — 2017. — № 6. — С. 35-46.
Жвава Л. Професійні якості особистості журналіста : конспект інтегрованого заняття з розділів "Дитина у довкіллі", "Мово рідна, слово рідне" : старший дошкільний вік / Л. Жвава // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. — С. 5-7.
Заступнику директора ПНЗ : спецвипуск : [добірка матеріалів] // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 8. — С. 4-81.
Ковальчук Л. Фестиваль професій : інтегроване заняття для старших дошкільнят / Л. Ковальчук, О. Тізиш // Дошкільне виховання. — 2015. — № 4. — С. 26-27.
Кучай Т. Ціннісне ставлення до праці – важлива складова змісту виховання особистості [Електронний ресурс] / Т. Кучай, А. Чичук, В. Шинкарук // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 185. — С. 39-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_185_9.
Мандрівка до країни Професій : світ дошкілля : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 12. — С. 45-53.
На допомогу вихователеві : [добірка статей] // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 10. — С. 20-31.
Петік Л. Мудра любов плекає особистість : родинна педагогіка Драгоманових і Косачів / Л. Петік // Палітра педагога. — 2012. — № 2. — С. 3-5.
Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/praca-ak-zasib-formuvanna-predmetno-prakticnoi-kompetencii-ditej-doskilnogo-viku-255778.html. — Дата звернення : 25.11.2020.
Презентація на тему : " ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-trudove-vihovanna-175740.html. — Дата звернення : 25.11.2020.
Презентація на тему: «Формування ціннісного ставлення до світу в дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-formuvanna-cinnisnogo-stavlenna-do-svitu-v-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-zasobami-hudoznoi-literaturi-302023.html. — Дата звернення : 25.11.2020.
Стаття "Формування ціннісного ставлення до праці" мнемотехніки [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-formuvanna-cinnisnogo-stavlenna-do-praci-308973.html. — Дата звернення : 25.11.2020.
Трибуна педагогічної майстерності : уроки - 3 клас : заняття – середня група : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] / уклад. С. Шевчук // Розкажіть онуку. — 2015. — № 3. — С. 3-14.
Чічігіна О. Відкриваємо світ професій : [малюкам про артистів цирку та працівників повітряного транспорту] / О. Чічігіна // Дошкільне виховання. — 2013. — № 11. — С. 23-27

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2020 22.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44917  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, доберіть матеріали до теми «Роль краєзнавства у формуванні життєвих компетентностей учнівської молоді». Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Кукол Н. М. Роль історичного краєзнавства у формуванні життєвих компетентностей учнівської молоді : з дослвіду роботи гуртка “Історичне краєзнавство” / Н. М. Кукол // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2019. - N 10/12. - С. 7-10

Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32627/03-Kremen.pdf
Л.В. Задорожна Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2012_45_34.pdf
Роль краєзнавства у формуванні соціальних компетентностей учнів на уроках історії та в позаурочний час
https://naurok.com.ua/stattya-rol-kraeznavstva-u-formuvanni-socialnih-kompetentnostey-uchniv-na-urokah-istori-ta-v-pozaurochniy-chas-86888.html
https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-na-temu-zmist-formi-i-metodi-roboti-z-ucnivskou-moloddu-z-istoricnogo-kraeznavstva-2167.html
Методичні рекомендації щодо активізації роботи по використанню пошукового краєзнавчого матеріалу шкільного музею у навчально-виховному процесі
https://uchika.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-shodo-aktivizaciyi-roboti-po-vikorist.html
Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32614/06-Prokopchuk.pdf?sequence=1
Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2016/11/15.pdf
http://www.rzhyschiv-osvita.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Ляшенко Н.Г..docx
Використання краєзнавчого матеріалу у школі І ступеня
http://www.rzhyschiv-osvita.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Ляшенко Н.Г..docx
Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу
http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/kraj_2011_3.pdf
Форми роботи з вивчення рідного краю юними краєзнавцями
http://st.kharkov.ua/upload/files/123/85ddf462db0b9afe116ba33c6d68a8c6.pdf
Активний туризм як альтернативабеззмістовному дозвіллю підлітків

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2020 08.36.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44913  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, доберіть матеріали до теми «Роль краєзнавства у формуванні життєвих компетентностей учнівської молоді». Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бугрій B. C. Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України [Електронний ресурс] / B. C. Бугрій // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 111-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_18
Горбачова О. Дослідження з історичного краєзнавства як інструмент діагностики рівня сформованості історичної компетентності старшокласників [Електронний ресурс] / О. Горбачова // Рідна школа. — 2012. — № 10. — С. 28-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_10_8
Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства [Електронний ресурс] / В. Захарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 2. — С. 24-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_2_5
Коржик С. Формування компетентної особистості засобами шкільного краєзнавства у Меджибізькій ЗОШ І - ІІІ ступенів-Школі успіху [Електронний ресурс] / С. Коржик, З. Пупиш // Директор школи, ліцею, гімназії. ? 2015. — № 4-5. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2015_4-5_18
Маляр Л. Формування полікультурної компетентності студентів – майбутніх учителів-словесників засобами літературного краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. Маляр, М. Кухта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 26. — С. 117-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_26_39
Моцак С. І. Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / С. І. Моцак // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". — 2011. — Вип. 42. — С. 89-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_22
Моцак С. І. Формування історичної компетентності учнів засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / С. І. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2011. — № 43. — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_36
Побидайло Н. Формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України[Електронний ресурс] / Н. Побидайло // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 159-168. — Режим доступу: http://pptma.dn.ua/files/2017/6/18. Pobidailo 159-168.pdf
Рєка П. В. Своєрідність впливу педагогічного краєзнавства на формування соціальної компетентності студентської молоді [Електронний ресурс] / П. В. Рєка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2017. — Вип. 36. — С. 224-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2017_36_45

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.11.2020 14.12.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44884  
Міла запитує:
Доброго дня.Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу,можна і з посиланнями на тему Найбільші світові мафіозні клани.Дякую (Предмет-Психологія злочинного світу)
Наша відповідь:
Доброго дня, Міло! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://www.bbc.com/ukrainian/features-42858324
https://www.dw.com/uk/європейська-мафія-головні-гравці-на-кримінальній-карті-єс/a-51334230
https://versii.if.ua/novunu/13-nayblilsh-vidomih-i-zuhvalih-mafiy-svitu/
https://news.24tv.ua/sacra_corona_unita_osoblivosti_klanu_mafiozi_shho_i_zaraz_trimaye_u_napruzi_italiyu_n1183882
https://news.24tv.ua/sacra_corona_unita_osoblivosti_klanu_mafiozi_shho_i_zaraz_trimaye_u_napruzi_italiyu_n1183882
file://server_odb/загальні документи/Методичний/Оксана/jnn_2015_5_14.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/38june2019/22.pdf
http://mapme.club/poradi/1033-13-najvidomishix-i-zuxvalix-mafij-u-sviti.html

– Сервецький І. В. Щодо поняття та змісту "Українська мафія" / І. В. Сервецький, Ю. Ю. Чуфрін // Юридична наука. - 2015. - № 5. - С. 118-126.
– Сервецький І. В. Поняття "мафія" та її суспільна небезпека / І. В. Сервецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю. - Київ, 2015. - № 1 (34). - С. 21-25.
– Геєвський І. О. Мафія, ЦРУ, Уолтергейт : нариси про організовану злочинність та політичні звичаї у США / І. О. Геєвський. - Харків : Прапор, 1985. - 277 с.
– Андрощук Г. "Мафія" в законі!? Правова охорона знака обслуговування "МАФІЯ" збережена / Г. Андрощук // Юридична газета. - 2017. - № 36(5 вересня). - С. 28.
– Бандформирования всех стран мира / авт.-сост. Макарова Н.Н. - Минск : Литература, 1997. - 639 с.
– Міщенко Т.М. Деякі питання організованної злочинності з корупційними зв'язками, методи та способи їх ліквідування / Т.М.Міщенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки* : науч. журн. - 2013. - Т. 26 (65), № 2-1 (Ч. 2). – С. 237-242.
– Грабинський А.В. Класифікація лідерів злочинних груп / А.В. Грабинський
// Матеріали ХХ Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" та 170-річчю Одеської школи права (Одеса, 12 трав. 2017 р.) : у 3 т. Т. 2. – 2017. – С. 410-412.
– Тимошенко В.А. Характеристика національних складових міжнародного наркобізнесу / В.А. Тимошенко // Проблеми законності : зб. наук. праць. - 2006. - Вип. 82 . – С. 166-174.
– Сергатий М.О. Характеристика злочинних груп, що займаються незаконним обігом наркотиків / М.О.Сергатий // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць . – 2003. - № 3. - С. 246-249.
– Максимович Р.Л. Мафія як історична форма організованої злочинності / Р.Л.Максимович // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. – 2008. – С. 324-320.
– Латов Ю. Особенности национальной мафии /Ю.Латов // Бізнес і безпека. – 2007. – № 2. – С. 33-42.
– Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології О.Шостко // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 180-190.
– Романюк Б.В. Досвід Італії у протидії мафії (на прикладі Сицилії) / Б.В.Романюк //
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 2. – С. 211-216.
– Кваша О.О. Основні форми організованої злочинності у світі / О.О.Кваша //
Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 179-185.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.11.2020 15.07.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44877  
Міла запитує:
Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу,можна і з посиланнями на тему -Стресогенні фактори професійної діяльності,які призводять до суїцидальних намірів.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності: вузівська науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (05 грудня 2018 р.): тези доп. [Електронний ресурс] / Відп. ред. К.О. Кушніренко, І.О. Сатиренко. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 126 с. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf
Вангородська Ю. С. Профілактика екзаменаційного стресу : професійні орієнтири / Ю. С. Вангородська // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 11. — С. 2-10.
Корольчук В. М. Психологічні детермінанти стійкості особистості до дії стресогенних факторів [Електронний ресурс] / В. М. Корольчук // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2013. — Вип. 14(1). — С. 152-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(1)__22
Микитюк О. Шляхи зменшення дії стрес-фактора при професійній діяльності вчителя [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Молодь і ринок. — 2012. — № 12. — С. 62-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_12_15
Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / А.М. Романишин, Т.М. Мацевко [та ін]. — Львів : НАСВ, 2017. — 322 с. — Режим доступу: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/07/ДЕВІАНТОЛОГІЯ.pdf
Тімченко О. В. Психологічний та соціально-демографічний портрет суїцидента – колишнього працівника професій екстремального профілю [Електронний ресурс] / О. В. Тімченко, І.О. Шевченко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2007. — Вип. 2. — С. 161-170. — Режимдоступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol2/27.pdf
Тогобицька В.Д. Особливості профілактичних заходів щодо недопущення проявів суїцидальних випадків у працівників ДСНС України [Електронний ресурс] / В. Д. Тогобицька // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — № 5. — С. 307-311. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Vnaou_2013_5_56 (2).pdf
Хіміч В. В. Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах [Електронний ресурс] / В. В. Хіміч // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 180-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2015_1_19
Ціцей Р. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту [Електронний ресурс] / Р. Ціцей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2013. — Вип. 31. - С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_31_9

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2020 15.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.452011 seconds