Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Ірина із міста: Кременчук :: Запитання: 44464  
Ірина запитує:
Сучасні інноваційні технології управління навчально-виховним процесом в ДНЗ. Допоможіть зі списком джерел для магістерської роботи. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Алексєєнко-Лемовська Л. В. Розвиток управлінської компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах сучасної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Алексєєнко-Лемовська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 75(2). - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__17

Бичева Т. Формування управлінської компетентності та професійного зростання керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Т. Бичева, С. М. Максимець // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2017. - Вип. 2. - С. 34-36 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_20

Богдан В. О. Модель використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / В. О. Богдан, Ю. Г. Носенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - № 2. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_7

Большукіна А. Модель управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах [Електронний ресурс] / А. Большукіна // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 7. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_7_5

Большукіна А. В. Сутнісна характеристика та основні засади моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах [Електронний ресурс] / А. В. Большукіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 38. - С. 101-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_15

Бурсова С. С. Управлінський аспект педагогічної підтримки дітей в умовах адаптації їх до дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / С. С. Бурсова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2015. - Вип. 45. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_45_12

Гой Н. Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом [Електронний ресурс] / Н. Гой, О. Вишневська // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_37

Денисенко, Нінель Федорівна. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Денисенко Нінель Федорівна ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Запоріжжя, 2002. - 505 арк

Канарова О. Реалізація системного підходу в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. Канарова // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_24

Кривошеєва І. Технологія формування управлінської культури керівників закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Кривошеєва. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. - 2018. - Вип. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_4_15

Крутій, Катерина Леонідівна. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі [Текст] / К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної освіти. Кафедра дошкільної освіти. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2006. - 172 с. - (Бібліотека методиста дошкільного навчального закладу. Бестселер методичний ; 6). - Бібліогр.: с. 160-170

Крутій, Катерина Леонідівна. Педагогічний аналіз як функція управління дошкільним навчальним закладом [Текст] / К. Л. Крутій ; Комунальний заклад "Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. Кафедра дошкільної освіти. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2007. - 236 с. CD-R. - (Бібліотека методиста дошкільного навчального закладу) (Методичний бестселер ; 7). - Бібліогр.: с. 226-235

Лозович О. Д. Управління спільною діяльністю школи та дошкільного навчального закладу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової освіти [Електронний ресурс] / О. Д. Лозович, О. Л. Нестеренко // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(1). - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(1)__12

Марова С. Ф. Управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / С. Ф. Марова, Д. В. Адамов, Т. І. Братчикова // Менеджер. - 2019. - № 3. - С. 5-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2019_3_3

Махиня Т. Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Т. Махиня // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 3. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_28

Махиня, Тетяна Анатоліївна. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Махиня Тетяна Анатоліївна ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл.

Новгородська Ю. Г. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_24

Новгородська Ю. Г. Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_37

Новгородська Ю. Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. Новгородська // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2013. - Вип. 29. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_29_22

Онофрійчук Л. О. Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу у контексті роботи з інформацією [Електронний ресурс] / Л. О. Онофрійчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 5(2). - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_5(2)__7

Павлюк, Алла. Освітній процес у дошкільних навчальнх закладах [Текст] : районний дискусійний клуб практичних психологів і вихователів / Алла Павлюк // Психолог дошкілля. - 2016. - Березень, № 3. - С. 19-20

Пєхарєва, Світлана Вікторівна. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Пєхарєва Світлана Вікторівна ; Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2009. - 20 с.

Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. Пісоцька // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 8-9. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_21

Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад : постанова № 1204 від 16.11.2011 р. : закони і законодавчі акти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 34/35. - С. 41-55.

Соловей Ю. О. Механізм забезпечення ефективного контролю як стратегії державного управління закладами дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 6. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_6_14

Соловей Ю. О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_53

Шаповал, Роман Володимирович. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Шаповал Роман Володимирович ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2009. - 20 с.

Шовкопляс О. М. Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Шовкопляс // Молодий вчений. - 2018. - № 2(1). - С. 311-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(1)__76

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році [Текст] : [лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249] // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2015. - № 7. - С. 56-62

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.06.2020 16.32.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44462  
Олена запитує:
"Арт-педагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Деркач О. Я - школяр : формування внутрішньої позиції дошкільника засобами мульмодальної арт-педагогіки / О. Деркач // Дошкільне виховання. — 2013. — № 2. — С. 12-16.
Деркач О. Феномен арт-педагогіки та її місце у сучасній школі / О. Деркач // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 15. — С. 10-12.
Замелюк М. І. Арт-педагогіка як засіб розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. І. Замелюк, С. О. Міліщук // Молодий вчений. — 2018. — № 12.1. — С. 50-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12
Кирилова О. Поняття "арт-педагогіка” у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки [Електронний ресурс] / О. Кирилова // Молодь і ринок. — 2018. — № 11. — С. 160-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_11_32
Отич, О. Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя : теорія та історія мистецької освіти / О. Отич // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 2. — С. 15-19.
Сордія О. Використання елементів арт-педагогіки на уроках української мови і літератури [Електронний ресурс] / О. Сордія, С. Пастух // Рідна школа. — 2016. — № 8-9. — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_8-9_15
Тадеуш О. М. Арт-педагогіка як поліфункціональна технологія навчання, виховання та розвитку особистості [Електронний ресурс] / О. М. Тадеуш // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 170. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_170_27
Ткемаладзе З. П. Арт-педагогіка в сучасній освіті [Електронний ресурс] / З. П. Ткемаладзе // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 23. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_23_11
Чемоніна Л. Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Л. Чемоніна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 3. — С. 105-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2018_3_13
Шульженко О. С. Ефективність використання засобу арт-педагогіки в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / О. С. Шульженко // Молодий вчений. — 2019. — № 8(2). — С. 260-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_8(2)__26

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.06.2020 15.23.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Житомир :: Запитання: 44454  
Іван запитує:
Життя та діяльність Івана Васильовича Лучицького.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Кісельова Ю. А. Історик і час. Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. — Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. — 210 с. [Електронний ресурс] / Ю. А. Кісельова // Харківський історіографічний збірник. — 2016. — Вип. 15. — С. 315-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2016_15_29
Круглова Л. Наукова діяльність Івана Лучицького в Історичному Товаристві Нестора Літописця [Електронний ресурс] / Л. Круглова // Етнічна історія народів Європи. — 2015. — Вип. 47. — С. 40–45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2015_47_9
Матрос О. Вивчення Іваном Васильовичем Лучицьким досвіду навчання історії у закордонних відрядженнях [Електронний ресурс] / О. Матрос // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2014. — № 10(1). — С. 267-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(1)__41
Матрос О. Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч [Електронний ресурс] / О. Матрос // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2011. — № 3. — С. 284-289. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_3_40
Матрос О. О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 150. — С. 159-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_150_37
Матрос О. О. Іван Васильович Лучицький – викладач Київського університету святого Володимира [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 146-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_23
Матрос О. О. Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 441-444 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_91
Матрос О. О. Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 521-524. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_123
Матрос О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького [Електронний ресурс] / О. Матрос // Історико-педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 2. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2018_2_4
Мяскова Т. Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 387-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_33
Пирогова-Таран Л. В. Іван Васильович Лучицький: історик і час : монографія / Л. В. Пирогова-Таран, Н. А. Логунова; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. — 210 c.
Рожнятовська О. Українець європейської слави : до 170-річчя від дня народження І. Лучицького (1845-1918) : [вчений-історик] / О. Рожнятовська // Дати і події: календар знаменних дат. — Київ, 2014. — 2015, 1-е півріччя, № 1. — С. 151-155.
Щербань Т. О. Дослідження в галузі історії України в Київському університеті: 1834-1906 рр. / Т. О. Щербань // Наука та наукознавство. — 1999. — № 2. — С. 113-118.
Щербін Л. Партійна діяльність Івана Лучицького [Електронний ресурс] / Л. Щербін // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_9
Яременко М. В. До біографії Василя Івановича Лучицького [Електронний ресурс] / М. В. Яременко // Магістеріум. Історичні студії. — 2015. — Вип. 54. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ict_2015_54_7

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.06.2020 08.47.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Біла Церква :: Запитання: 44453  
Вероніка запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про виховання дружби у дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Бонь Н. У Країні Емоцій : вистава для старших дошкільнят та молодших школярів : мала сцена / Н. Бонь ; мал. Л. Горошко // Джміль. — 2016. — № 1. — С. 27-31.
Бонь Н. Чи другом стати може той, хто на нас не схожий? : мала сцена : вистава для дошкільнят і молодших школярів / Н. Бонь ; мал. М. Пилипенко // Джміль. — 2018. — № 10. — С. 25-28.
Голосієнко К. Світ доброти : проект / К. Голосієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 71-74.
Гресь А. Дитина ні з ким не дружить : шпаргалка для батьків / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 9. — С. 24.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 8. — Разом з дитиною. — 2016. — № 8. — С. 20-21.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 9. — Разом з дитиною. — 2016. — № 9. — С. 20-21.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 12. — С. 18-19.
Джемула Г. Подружити всіх : сценарій розваги для дітей старшого дошкільного віку до Дня друзів / Г. Джемула // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 4. — С. 68-71.
Дошкільнятам про сталий розвиток / О. В. Шепетя [и др.] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 10. — С. 88-93.
Здір О. Хто такий друг : заняття з розвитку мовлення / О. Здір // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 9. — С. 125-128.
Кириленко С. Як подружити малят : різновікові групи / С. Кириленко, Р. Сікаленко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 7. — С. 22-24.
Коваленко А. Рідні, знайомі, чужі : заняття для дітей середньої групи / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 6. — С. 24-26.
Коваленко А. Хто справжній друг? : заняття для дітей середньої групи / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 10. — С. 26-27.
Костетська О. Малята, нумо жити дружно! : заняття для дітей середньої та старшої груп / О. Костетська // Дошкільне виховання. — 2017. — № 9. — С. 28-29.
Куць Н. Дивосвіт дитинства – радісна пора : заняття та методичний коментар для дітей старшого дошкільного віку / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 13-16.
Машталер А. Казка вчить, як на світі жить : заняття з використанням арт-терапевтичних методів у середній логопедичній групі / А. Машталер // Розкажіть онуку. — 2018. — № 6. — Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ. — Вип. 1. — С. 22-23.
Мистецтво жити гідно : виховуємо ціннісне ставлення до людей : [добірка матеріалів, спрямованих на формування моральної свідомості і поведінки дітей] // Позакласний час. — 2017. — № 1. — С. 23-34.
Савчук Т. Сила добрих сердець : [тиждень творення доброти] / Т. Савчук // Початкова школа. — 2019. — № 1. — С. 3-7.
Свято однодумців : 30 липня – Міжнародний день дружби // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 6. — С. 110.
Терещенко О. Дружба – найкращі ліки / О. Терещенко // Ангелятко. — 2017. — № 1. — С. 2-3.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 10 : Моральне виховання // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 20. — С. 4-47.
Харченко О. Справжніх друзів багато не буває : розумні казки / О. Харченко // Зростаємо разом. — 2016. — № 10. — Разом з дитиною. — 2016. — № 10. — С. 14-15.
Чи є на світі щось цінніше... : [до Міжнародного дня дружби] // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 6. — С. 13-14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.06.2020 14.13.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 44450  
Анастасія запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про психоаналіз та З. Фройда. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Перегляньте будь ласка, вже виконані віртуальні довідки (через розширений пошук) за № 33782. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бідюк О. Комунікативні вектори прикладного психоаналізу [Електронний ресурс] / О. Бідюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. — 2010. — Вип. 2. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2010_2_3.
Вінцукевич П. Релігія та психоаналіз [Електронний ресурс] / П. Вінцукевич // Волинський благовісник. — 2014. — № 2. — С. 187-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2014_2_17.
Ващенко В. Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда [Електронний ресурс] / В. Ващенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Історія. Філософія. Політологія. — 2014. — Вип. 6. — С. 25-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ifpo_2014_6_6.
Война М. Психоаналітична теорія З. Фройда в Китаї: етапи становлення [Електронний ресурс] / М. Война // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 176-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__26.
Заєць О. Особливості психоаналізу як науки [Електронний ресурс] / О. Заєць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 55-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_11.
Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: посібник / Н. Зборовська. — Київ : Академвидав, 2003. — 392 c. — (Альма-Матер).
Кононов І., Кононов І. Концепція ідентифікації та ідентичності в психоаналізі: Зиґмунд Фройд та Ерік Еріксон [Електронний ресурс] / І. Кононов,. І. Кононов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. — 2013. — № 23(3). — С. 5-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluc_2013_23(3)__3.
Кузнецов Ю. Зиґмунд Фройд: народження нової філософії [Електронний ресурс] / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство. — 2016. — № 4. — С. 6-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_4_4.
Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / Дж. Мітчелл. — Львів : Астролябія, 2004. — 479 c.
Москалець В. Психологія особистості: навч. посіб. для студентів навч. закл. / В. Москалець; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Київ : Центр учб. літ., 2013. — 415 c.
Новак Т. Самоідентифікація і проблема формування особистості у філософії психоаналізу [Електронний ресурс] / Т. Новак // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. — 2011. — № 1. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_1_25.
Предко Д. Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда [Електронний ресурс] / Д. Предко // Гуманітарні студії. — 2014. — Вип. 24. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2014_24_10.
Проблематика Я у психологічній теорії Зигмунда Фройда : Лекція. — Тернопіль : Екон. думка, 2003. — 34 c.
Солецький О. Емблематичні "механізми" і теорія Зигмунда Фройда / О. Солецький // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2017. — № 3. — С. 159-170.
Суковата В. Філософія Іншого у ХХ сторіччі: раса, нація, гендер: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / В. Суковата ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2009. — 36 с.
Суський Я. Філософський аналіз значущості психоаналізу З. Фройда для розвитку дослідження структури особистості у теорії соціальних систем [Електронний ресурс] / Я. Суський // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 100. — С. 107-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_30.
Тарадайко С. Цар Давид і Зигмунд Фройд / С. Тарадайко // Філософ. думка. — 2006. — № 1. — С. 131-136.
Трохимчук О. Психоаналітичний метод З. Фройда в контексті філософії діалогу М. М. Бахтіна: літературознавча проекція [Електронний ресурс] / О. Трохимчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 167-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2018_1_32.
Фройд З. Вступ до психоаналізу / З. Фройд; [пер. з нім. П. Таращука]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. — 478 с.
Хомуленко Т. До історії проблеми застосування психоаналізу в педагогіці [Електронний ресурс] / Т. Хомуленко, Л. Бондаренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2011. — Вип. 41. — С. 236-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_41_30.
Чорний І. Міф у класичному психоаналізі Зиґмунда Фройда [Електронний ресурс] / І. Чорний // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2011. — Вип. 563-564. — С. 78-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2011_563-564_17.
Шейко В. Формування моделі особистості та постулати психоаналізу З. Фрейда [Електронний ресурс] / В. Шейко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип. 36. — С. 4-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_1.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.06.2020 20.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.519856 seconds