Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44002  
Олена запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про дистанційну освіту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 8312; 39325; 41082. Також пропонуємо Вам переглянути наступні посилання за Вашим запитом:
Абакумова О. О. Дистанційна освіта: гуманізм чи антигуманізм у дії? [Електронний ресурс] / О. О. Абакумова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 133. — С. 203-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_133_57.
Адамова І. З. Дистанційна освіта: стан та проблеми [Електронний ресурс] / І. З. Адамова, Д. В. Кучерява // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 361-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_63.
Бугайчук К. Л. Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 38. — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_38_46.
Дистанційна освіта [Електронний ресурс] // Освітній портал ]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Дистанційна освіта: плюси та мінуси [Електронний ресурс] // Освітній портал ]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Дистанційна форма навчання у початкових класах НУШ [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/distancijna-forma-navcanna-u-pocatkovih-klasah-nus-208989.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Інший бік дистанційної освіти: учні [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/news/inshyi-bik-dystantsiinoi-osvity-uchni-14030.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Ми не готові до онлайн-освіти: що думають вчителі про дистанційне навчання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/news/my-ne-hotovi-do-onlain-osvity-shcho-dumaiut-vchyteli-pro-dystantsiine-navchannia-13809.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Рогульська О. О. Дистанційна освіта як педагогічна технологія забезпечення навчання [Електронний ресурс] / О. О. Рогульська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2011. — Вип. 27. — С. 481-485. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2011_27_96.
Сучасний стан розвитку дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasnij-stan-rozvitku-distancijnogo-navcanna-v-ukraini-229977.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Федорченко С. В. Дистанційна освіта та місце психологічного забезпечення в ній [Електронний ресурс] / С. В. Федорченко // Молодий вчений. — 2019. — № 9(1). — С. 51-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_9(1)__13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.04.2020 21.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 43999  
Каріна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літеретуру про фізичний розвиток дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення(ЗНМ), діагностичні методики для з"ясування рівня фізичного розвитку дітей ЗНМ. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо переглянути літературу:
Гончар Л.
Аналіз показників фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Гончар, Ю. Борисова // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2019. - № 2. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2019_2_10

Касьян А. В.
Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. В. Касьян // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 3K. - С. 206-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_61


Притиковська С. Д.
Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення [Електронний ресурс] / С. Д. Притиковська // Актуальні питання корекційної освіти. - 2016. - Вип. 8. - С. 203-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_8_21

Рібцун Ю. В.
Вивчення моторної функції молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 44-48.

Рібцун Ю.
Використання ігрових прийомів у розвитку артикуляційної моторики молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. Рібцун // Дефектологія. - 2008. - № 1. - С. 11-13

Сімко А. В.
Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання [Електронний ресурс] / А. В. Сімко // Актуальні питання корекційної освіти. - 2018. - Вип. 12. - С. 234-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_23


Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: В. І. Бондар; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ : Актуал. освіта, 2006. - 147 с.

Харіна Д. Л.
Визначення рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Д. Л. Харіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 10. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_10_19


Шевченко В. М.
Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2014. - Вип. 26. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_57

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.04.2020 16.04.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Київ :: Запитання: 43998  
Маша запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка щнайти сучасну літературу на тему:"Проблемне навчання у Новій Українській Школі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Букіна І. Проблемне навчання на уроках історії / І. Букіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : у 2 т. — Суми, 2019. — Т. 1 С. 71–74.

Виговська О. І.
Інноваційний потенціал педагогів-новаторів у розбудовчих пошуках Нової української школи [Електронний ресурс] / О. І. Виговська, Т. І. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2019. - № 3. - С. 4-12.

Віролайнен О. В.
Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема [Електронний ресурс] / О. В. Віролайнен // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 8. - С. 58-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2019_8_7

Герасімова Т. Ю.
Методи формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики / Т. Ю. Герасімова // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 167-170.

Кириленко С.
Сучасні виклики Нової української школи у вихованні: пошуки, ресурсне та навчально-методичне забезпечення [Електронний ресурс] / С. Кириленко // Нова педагогічна думка. - 2019. - № 2. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_42

Макаревич А. В.
Психолого-педагогічні умови підготовки дітей до навчання в Новій українській школі як наукова проблема [Електронний ресурс] / А. В. Макаревич, Ю. М. Лимар // Молодий вчений. - 2019. - № 8(1). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_8(1)__17


Упровадження нової української школи (НУШ) [Електронний ресурс] // Освітня аналітика України. - 2019. - Вип. 2. - С. 42-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2019_2_6

Теслюк В. М.
Сутність та особливості проблемного навчання [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, І. І. Марійко // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 6. - С. 167-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_6_34


Швардак М. В.
Проблемне навчання в умовах сучасної школи [Електронний ресурс] / М. В. Швардак // Фізико-математична освіта. - 2017. - Вип. 1. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_28

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.04.2020 15.43.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Маріуполь :: Запитання: 43997  
Альона запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для дипломної роботи на тему: "Ігрова діяльність як засіб формування позитивних взаємин у дітей середнього дошкільного віку". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Айзенбарт М. Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників [Електронний ресурс] / М. Айзенбарт // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 9. — С. 68-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_9_10

Богуш А. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан. — 3-тє вид., доповн. — Київ : Слово, 2014. — 302 c.

Годонюк В. С. Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку на основі ґендерних особливостей її ігровoї діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Годонюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 5(2). — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_5(2)__3

Гордій Н. М. Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна, А. П. Дмитренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(3). — С. 91-98. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__20

Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей : (педагогічний супровід до програми ”Дитина”) : навч.-метод. посіб. / [Бєлєнька Г. В. та ін. ; уклад. Половіна О. А. ; за заг. ред. Кудикіної Н. В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 219 с.

Куркіна С. Гра як необхідна складова виховання дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. Куркіна //Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 133(1). — С. 144-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_133(1)__22

Любашина В. Ігрова діяльність як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовахдошкільного закладу [Електронний ресурс] / В. Любашина // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 121(1). — С. 154-158. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__38

Мілютіна К. Л. Психологічні чинники ігрової діяльності в дошкільному віці [Електронний ресурс] / К. Л. Мілютіна, І. Ю. Маркова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 5(2). — С. 91-95. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_5(2)__18


Нагорних Д. Соціально-педагогічні аспекти організації ігрової діяльності дошкільників [Електронний ресурс] / Д. Нагорних, Н. М. Дубравська // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2015. — Вип. 2. — С. 74-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_2_46


Стельмах Н. В. Формування гуманних відносин дошкільників засобами ігрової діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Стельмах // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 436-439. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_106

Фартушок Л. Гра та її роль в житті дошкільника [Електронний ресурс] / Л. Фартушок // Молодь і ринок. — 2017. — № 5. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_5_31

Франчук Л. М. Сучасні концепції управління ігровою діяльністю дітей четвертого року життя [Електронний ресурс] / Л. М. Франчук // Молодий вчений. — 2019. — № 9(1). — С. 109-113. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_9(1)__26

Щербакова К. Й. Спільні ігри дошкільників як одна з умов виховання толерантності [Електронний ресурс] / К. Й. Щербакова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — № 1.47. — С. 318-321. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.04.2020 00.03.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Чернігів :: Запитання: 43993  
Лідія запитує:
Добрий день! Цікавить література про педагогічну діяльність Марії Монтесорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідіє! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42017; 42329; 42434; 43648.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2020 22.42.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.012667 seconds