Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41471
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 43040  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу до бакалаврської роботи за темою "Дидактична гра, як засіб розвитку часових уявлень дітей старшого дошкільного віку"
Наша відповідь:
Веракса М. Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом. / М. Веракса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. - №2 (46) – С. 219 – 227

Фролова А.Н. Игры – занятия с малышами. – К., 1986.

Фролова, Алла Николаевна.
Игры-занятия с малышами / А. Н. Фролова. - К. : Рад. шк., 1987. - 143 с. - (Библиотека дошкольного работника). - Библиогр. в конце ст.

Михайлова, Зинаида Алексеевна
Игровые занимательные задачи для дошкольников : Кн. для воспитателя дет. сада / Зинаида Михайлова. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1990. - 93,[2] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 95. -

Рихтерман, Тамара Давидовна
Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста : Кн. для воспитателя дет. сада / Тамара Рихтерман,. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1991. - 45,[2] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 46 (6 назв.).

Рихтерман Т.Д.
Формирование представлений о времени у детей старшего дошкольного возраста. – М., 1982.

http://ua-referat.com/Розвиток_тимчасових_уявлень_у_дітей_старшого_дошкільного_віку – список літератури.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4576/1/N_Golota_04_14_PI.pdf - список літератури.
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=788913 – список літератури.

https://studlib.info/psikhologiya/809331-osoblivosti-formuvannya-chasovikh-uyavlen-ditmi-starshogo-doshkilnogo-viku/ - список літератури.

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00587637_0.html

https://ukrbukva.net/95678-Formirovanie-vremennyh-predstavleniiy-u-deteiy-doshkol-nogo-vozrasta.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2019 12.24.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43036  
Оксана запитує:
Добрий вечір. Необхідний перелік літератури для написання дипломної роботи "Дослідження динаміки розвитку основних фізичних якостей учнів початкової школи". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Бондарчук, Н. Застосування критерію темпів фізичного розвитку при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів / Н. Бондарчук, В. Чернов. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjLhIv3utHhAhUyVBUIHd5qCYkQFjAHegQICRAC&url=https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9081/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc&usg=AOvVaw3RS46-Uu1038xwltEKhWPo
Боритко, Н. М. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень : посібник для вузів / Н. М. Боритко, А. В. Моложавенко, І. А. Соловцова. – М. : Академія, 2008. – 320 с.
Бутенко, Г. Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання / Г. Бутенко, Н. Гончарова. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/317551733_Dinamika_pokaznikiv_fizicnoi_pidgotovlenosti_molodsih_skolariv_v_procesi_fizicnogo_vihovanna
Васьков, Ю. В. Моніторінг розвитку основних рухових здібностей учнів початкових класів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання їх навчальних досягнень / Ю. В. Васьков, І. М. Пелешенко. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/download/4593/4185/
Васьков, Ю. В. Система впровадження тестів учителями фізичної культури для визначення навчальних досягнень учнів / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 22–25.
Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2003. – 16 с.
Горбунов, Л. Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності / Л. Горбунов. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/1380/1355
Круцевич, Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Ворбйов, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.
Кузнецова, З. И. Как вести контроль за двигательной подготовленностью школьников / З. И. Кузнецова // Физкультура в школе. - 2000. - № 1. - 72 с.
Леськів, А. Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : методичний посібник / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, С. О. Мехоношин та ін. – Тернопіль : Астон, 1997. - 108 с.
Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. - М. : ACT, 1998. - 54 с.
Менюк, В. В. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів / В. В. Менюк. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2bd69b4d53b88521316c37_0.html
Михно, Л. Аналіз динаміки рівня фізичної підготовленостімолодших школярів / Л. Михно. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/4953/1/МSNU_2016_Т2_16.pdf
Михно, Л. С. Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників / Л. С. Михно // Слобожанський науково-практичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 91–94.
Москаленко, Н. В. Фізичне виховання молодих школярів : монографія / Н. В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 252 с.
Розвиток фізичних якостей у молодших школярів. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rozvitok-fizicnih-akostej-u-molodsih-skolariv-98469.html
Спіцин, В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. - 2014. - № 4. – С. 38-43. – Режим доступу: https://tmfv.com.ua/journal/article/download/1116/1135/
Тюх, І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. А. Тюх ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 20 с.
Худолій, О. М. Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 1. - С. 21-26.
Худолій, О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 2. - С. 3-16.
Худолій, О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків : монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків : ОВС, 2014. - 320 c.
Цвек, С. Ф. Фізичне виховання молодших школярів / С. Ф. Цвек. – К. : Радянська школа, 1986. - 123 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.04.2019 22.35.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43031  
Яна запитує:
Підберіть, будь-ласка, електронні ресурси до теми: Дистанційне та електронне навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногр. / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
Вовк О. Б. Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Вовк // Мат. машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 79-86.
Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 112. – Вип. 99. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17.
Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2010. – Т. 136. – Вип. 123. – С. 19-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_136_123_6.
Болюбаш Н. М. Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш, В. М. Ємельянов // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. –. 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 116-120. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_202_190_20.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. – 2012. – Т. 194, – Вип. 182. – С. 31-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_7.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Болюбаш ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). — Ялта, 2011. — 20 с.: табл., рис. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11BNMZMT.zip.
Борзенко О. П. Основні категорії та поняття дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. П. Борзенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 19. – С. 6-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_19(1)__3.pdf.
Бугайчук К. Л. Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісн. післядиплом.освіти. – 2014. – № 10 (23). – С. 7-17. – Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1477/distanciyne_ta_elektronne_navchannya_sut.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Впровадження електронного (дистанційного) навчання в організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2016/08/blog-post.html.
Голощук Р. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес [Електронний ресурс] / Р. О. Голощук, Н. О. Думанський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 829. – С. 349-358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_25.
Кадемія М. Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 192-198. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/45/85.
Муращенко Т. В. Змішаного та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Мурашенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 283-286. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/93/126.
Пивоварова Г. С. Технології електронного навчання в практиці вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Вип. 6 (303), Ч.1 (жовтень). – Старобільск : ЛНУ, 2016. – С. 93-99. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1642/PivovarovaKyjmich.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Міськдрук, 2016. – 284 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf.
Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. Шкіль, В. Каук, К. Пуголовок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 831. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2019 12.23.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Чернігів :: Запитання: 43012  
Аліна запитує:
Вітаю! Чи не могли б ви допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи з теми "Вплив проблемної сім'ї на соціалізацію підлітка"
Наша відповідь:
file:///C:/Users/k211-2/Downloads/Znpkhist_2010_2_24.pdf - список літератури.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/znpkp_sp_2016_27_21.pdf - список літератури.

https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/de70a5ec128bdf7ddfd1ee84faba0eca.pdf - список літератури.

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/4835/1/31.pdf - список літератури.

https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b2bc79b5c43a89421316c37_0.html

http://julia-info.kiev.ua/works/kursovaya/132-vpliv-problemnoyi-semyi-na-socalzacyu-pdltka.html

Соціальна педагогіка [] : Підручник / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Биковська О. В., Р. Х. Вайнола та ін.; Ред. А. Й. Капська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 467 с. - Бібліогр. в кінці глав. . - ISBN 966-364-215-7

Киржой, Е. В.
Особенности процесса социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации [Текст] / Е. В. Киржой // Воспитание школьников. - 2012. - № 6. - С. 34-39. - Библиогр. в конце ст.

Кравченко, Т. В.
Виховання - важливий вектор соціалізації дітей підліткового віку: методичні рекомендацї для класних керівників 5 - 9 класів [Текст] / Т. В. Кравченко // Класний керівник. - 2010. - № 11 (червень): (Добірка статтей). - С. 2-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Грибенко, Ірина.
Школа і сім’я як агенти соціалізації підлітків [Текст] / Ірина Грибенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 153-158. - Бібліогр.: 16 назв.


Соціалізація "складних" підлітків // Соціальний захист. - 2007. - № 10. - С. 33-36

Кравченко, Т.
Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 181-188

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 18.14.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 43011  
Ольга запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: Проекти з програмування графіки (інформатика).
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Демченко Л. Програмована графіка : processing проекти з програмування графіки / Л. Демченко // Інформатика (Шк. світ). - 2019. - № 3. - С. 10-24.
Інформатика - ДистОсвіта [Електронний ресурс] // ДистОсвіта : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://dystosvita.gnomio.com/course/index.php?categoryid=6&lang=en. - назва з екрану.
Компьютерная графика. Среда Processing [Електронний ресурс] // Уроки информатики в школе:: [веб-сайт]. - Электронные данные. - Режим доступу: http://inform-school.ucoz.ua/index/kompjuternaja_grafika_sreda_processing/0-457. - Название с экрана.
Презентація курсу “Програмування та візуалізація на Processing” [Електронний ресурс] // Vinnytsa it school : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://www.itschool.vn.ua/processing-present// - Назва з екрану.
Риз. К. Учимся программировать вместе с Processing [Електронний ресурс] / К. Риз, Б. Фрай ; пер. А. Мишутина. - М. : Интернет-издание, 2010. - 209 с. - Режим доступу: http://www.tnu.in.ua/study/refs/d188/file1427577.html.
Створення бібліотек Processing в проекті Eclipse [Електронний ресурс] // Easycode : програмування, легко про складне : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2014/11/stvorennya-bibliotek-processing-v-proekti-eclipse/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 15.08.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.391101 seconds