Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 42938
   


Автор вопроса: Віка из города: Бориспіль :: Вопрос: 44698  
Віка спрашивает:
Проблеми шкільного краєзнавства. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Верменич Я. В. Історична регіоналістика : навч. посіб. / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. - Київ, 2014. – 412с.
Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття (досвід проблеми перспективи) – Київ, 2000. – 270 с.
Шимон Ю. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії України / Ю. Шимон // Історія України. – 2011. – № 10. – С. 9-12.
Бугрій В. С. Системний підхід як методологічна основа вивчення шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. – № 3. – С. 160-166. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4864.
Бугрій В. С. Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Філософія науки: традиції та інновації. - 2014. – № 2. – С. 106-113. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/502/1/Problema vyznachennia vykhkhidnykh poniat.pdf.
Бондаренко Г. В. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Г. В. Бондаренко // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 23-29. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4864/1/Bugrii.pdf.
Задорожна Л. В. Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. В. Задорожна // Зб. наук. праць. Серія : Історія та географія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 45. – С. 124-130. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2012_45_34.pdf.
Непша О. В. Мета та завдання шкільного краєзнавства [Електроний ресурс] / О. В. Непша, Т. О. Сапун // Мелітопольські краєзнавчі читання : ІV відкрита регіональна наук.-практ. конф. – Мелітополь, 2018. – 6 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2717/1/Непща ОВ_Сапун ТО_Тамбовцев ГВ_Мелітополь музей 2018.pdf.
Прокопчук В. Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства [Електронний ресурс] / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2011. – №3. – С. 29-35. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32614/06-Prokopchuk.pdf?sequence=1.
Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в Україні [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України Націонал. Академії педагог. наук України : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/nogroup/theoretical_metod_zasadi_schiln_musinyctva/. – назва з екрана.
Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство [Електроний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ. – 2006. – 296 с. – Режим доступу: // pidruchniki.ws / 14170120 / kulturologiya /.
Шинкаренко І. В. Проблеми взаємовідносин історичного краєзнавства та шкільного курсу історії України [Електронний ресурс] / І. В. Шинкаренко // Форум краєзнавців Донеччини : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://jfkd.donnu.edu.ua/article/view/8604/8603. – Назва з екрана.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 15.09.2020 12.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Умань :: Вопрос: 44696  
Ірина спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть підібрати список джерел для атестаційної поботи на тему: Особливості розвитку творчих здібностей дошкільників у образотворчій діяльності. Дякую.
Наш ответ:
Ірино, день добрий! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Агаркова, І. Є. Розвиток творчих здібностей і емоційно-естетичного ставлення до оточуючого, як результат ознайомлення старших дошкільників з народними ремеслами та залучення їх до трудової діяльності // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 6 (червень). - С. 83-108.

Аспанідзе, Л. В. Подорож до казкової країни : заняття з Лего-конструювання // Розкажіть онуку. - 2018. - № 6 (червень). - Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ. - Вип. 1. - С. 24.

Базавлук, Олена. Нікуди без LEGO : розумний конструктор як помічник педагога // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 5 (березень). - С. 8-12.
Біла, І. М. Талановиті пальчики : інноваційний проект із творчого конструювання // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 42-43 (листопад). - С. 4-45. - Бібліогр.: с. 20, 45.

Загородня, Алла.Дива з ниток : дидактичні ігри для розвитку сенсорних, художньо-естетичних і логіко-математичних здібностей // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2018. - № 3 (лютий). - С. 8-9.

"Інтеграція LEGO-технологій в освітньо-виховний процес в ДНЗ" : [добірка дидактичних ігор]// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 87-90.

Казка на новий лад : дитячі фантазії // Зростаємо разом. - 2011. - № 8. - С. 14.

Квілінг :[виготовлення композицій зі скручених смужок паперу] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2013. - № 15-16 (серпень). - С. 126-128.

Клугман, Олена Григорівна. "Школа творчості" : програма розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку // Обдарована дитина. - 2014. - № 2. - С. 47-55. - Закінч. Початок № 1, 2014.

Комлева, В. В. Лялькова вистава "Івасик-Телесик" : розвиток дитячої творчості засобами театралізації // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 8 (серпень). - С. 26-29.

Котляренко, Світлана. Різнокольоровий світ творчості : дзеркало для вихователя// Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 17 (травень). - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6.

Крутій, Катерина. Едьютейнмент: навчання як розвага : нова освітня технологія // Дошкільне виховання. - 2017. - № 1. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 4.
Крутій, Катерина. Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей : у фокусі: новітні технології // Дошкільне виховання. - 2017. - № 7. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 6.

Лебідь, Марина. Світлова пісочниця : розвиток творчих здібностей та графомоторних навичок // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2014. - № 17 (вересень). - С. 14-17. - Бібліогр.: с. 17.

Лізун, Олександр Вікторович. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Обдарована дитина. - 2014. - № 7. - С. 25-34.

Лобуренко, Любов. Театр дитячої моди : з досвіду роботи гуртка // Палітра педагога. - 2016. - № 1. - С. 3-10.

Макашев, Анатолій. Імперія танцю : навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму : 7 років навчання // Позашкілля (Шкільний світ). - 2018. - № 1. - С. 10-22. - Бібліогр.: с. 22.

Мозаїка творчих знахідок : [добірка матеріалів з довіду роботи дошкільних закладів Уманського району Черкаської області - лауреатів конкурсу "Почуємо кожного"] // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 13-14 (квітень). - С. 3-64. - Бібліогр.: с. 10, 16, 28, 30, 57.

Подорожуємо повітрям, землею, морем... : [добірка завдань і вправ для розвитку пам'яті, уваги, уяви, мислення, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття дитини] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 17-18 (серпень). - С. 163-178.

Степанова, Олеся.Дарунки матінки природи : творча майстерня // Зростаємо разом. - 2013. - № 9. - Разом з дитиною. - С. 18-19.

Степанова, Олеся. Ловися, рибко! : талановиті пальчики : [робота з папером і пластиліном] // Зростаємо разом. - 2014. - № 7. - Разом з дитиною. - 2014. - № 7. - С. 16-17.

Стеценко, Ірина. STREAM-ОСВІТА: техніка мистецтво : інтегрована освіта // Дошкільне виховання. - 2016. - № 12. - С. 14-17.

Театралізована діяльність як ефективний засіб розвитку мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку : з досвіду роботи педагогів ДНЗ № 17, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 11 (листопад). - С. 12-39.

Тимощук, Світлана Володимирівна. Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності (за принципами концепції музичного виховання К. Орфа) : дошкільна освіта // Обдарована дитина. - 2013. - № 5. - С. 22-29.

Трещун, Н. Т. Гудзикова карусель : авторська розробка заняття студії творчого зростання особистості "Веселка" // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 9 (вересень). - С. 91-96.

Цюрюта, Інна. Осіннє диво-дерево : тематична композиція : заняття із квілінгу// Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 7. - С. 26-28. - Бібліогр.: с. 28.

Чарівні фігури геометрії : [добірка цікавих завдань і вправ для вчителів і батьків, спрямованих на розвиток у дітей пам'яті, уваги, уяви, мислення, спостережливості та моторики]// Розкажіть онуку. - 2011. - № 15-16 (серпень). - С. 109-122.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.09.2020 18.53.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Дніпро :: Вопрос: 44674  
Олександра спрашивает:
Добрий день!Предмет:Логіка. Допоможіть знайти літературу з теми по : Переданий метод подібності та відмінності.
Наш ответ:
08.09.20
№44674

Добрий день!Предмет:Логіка. Допоможіть знайти літературу з теми : «Переданий метод подібності та відмінності».
Шановна Олександра! Зверніться будь ласка до таких джерел:

1. Антология мировой философии в 4-х томах. – М., 1970. – Т.2.
2. Баженов Л.Б. Современная научная гіпотеза // Материалистическая діалектика и методы естественных наук. – М., 1968
3. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения, практикум. – Минск: Тетра Систем, 1998
4. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – Киев, 1998
5. Гвоздик О.И. Логика. – К., 1994
6. Иванов Е.А. Логика. – М.: Издательство БЕК, 1996
7. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – М., 1998
8. Тофтул М.Г. Логіка. – К., Видавничий центр «Академія», 2003
9. Челпанов Г.И. Учебник логики. – К. 1987
10. https://stud.com.ua/57154/logika/zyednaniy_metod_podibnosti_vidminnosti
11. https://osvita.ua/vnz/reports/logika/25350/
12. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4877/3/основи логіки 2003 .pdf

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 8.09.2020 12.21.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: Київ :: Вопрос: 44639  
Валерія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про естетичне виховання дітей за допомогою казки у ДНЗ. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Валеріє! Опрацюйте наступні джерела за Вашим запитом:
Вітрова І. Ходить гарбуз по городу : конспект заняття з конструювання / І. Вітрова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 1. — С. 43-44.
Вовк О. Море – дивовижний дім : інтегроване заняття для дітей старшої групи за сюжетом казки О. Кротюк "Чорне море й синій кит" / О. Вовк // Дошкільне виховання. — 2018. — № 7. — С. 30-31.
Гаврикова А. Друзі лісової красуні : проект / А. Гаврикова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 12. — С. 35-39.
Гурічева Г. Лісова гостина : комплексне заняття для дітей ІІ молодшої групи : на допомогу вихователеві / Г. Гурічева // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 1. — С. 29-31.
Джура В. Осінній листопад : інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку / В. Джура // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 16-18.
Догадайло М. Подорож до казкового лісу : заняття – екологічне асорті / М. Догадайло // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 44-47.
Забловська І. Врятуємо ліс : комплексне заняття з пріоритетом еколого-природничих завдань / І. Забловська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 5. — С. 89-92.
Із народних джерел : [добірка занять із вивчення українських народних казок] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 7. — С. 11-14.
Квіти рідного краю : світ дошкілля : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 5. — С. 56-58.
Коваль Н. Жовта осінь тут ходила, листячко своє згубила : на допомогу вихователеві : інтегроване заняття у середній групі / Н. Коваль // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 11. — С. 9-10.
Комісар А. Осінні диво-квіти : світ дошкілля / А. Комісар, Н. Остапенко // Розкажіть онуку. — 2018. — № 8. — С. 47-48.
Кріпак Т. Весняне деревце : конспект інтегрованого заняття: природа, образотворче мистецтво / Т. Кріпак // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 5. — С. 81-82.
Кузьменко М. Ялинки і грибочки для звірят в лісочку : інтегроване заняття для дітей молодшої групи за казкою В. Сутєєва "Під грибом" / М. Кузьменко // Палітра педагога. — 2018. — № 4. — С. 22-23.
Лавренюк Л. Досліджуємо воду і кригу : лабораторія / Л. Лавренюк // Джміль. — 2019. — № 1. — С. 18-19.
Либа О. Чарівне дерево : посібник для дітей молодшої та середньої груп / О. Либа, Т. Ясінська // Дошкільне виховання. — 2018. — № 4. — С. 30.
Мараховська А. Екологічна стежина / А. Мараховська, Т. Денежко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 1. — С. 31-33.
Матвійчук О. Горішки для білочки : конспект інтегрованого заняття з пріоритетом пізнавального, художньо-естетичного та мовленнєвого розвитку : молодший дошкільний вік / О. Матвійчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 95-97.
Олексійовець Н. Про що розповів нам листочок : прогулянка з дітьми середньої групи / Н. Олексійовець // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 56.
Пізнай себе і світ довкола : тематичний тиждень за ідеями О. А. Захаренка / В. Дубик // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 4-26.
Плетенецька О. Готуємося до прем'єри : конспект інтегрованого заняття : старша група / О. Плетенецька // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 40-41.
Присяжнюк Л. У театрі весняної природи : методичні аспекти ознайомлення дошкільнят з ознаками весни / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. — 2019. — № 1. — С. 3-9.
Рашко Н. Збережемо природу для продовження нашого роду : проект / Н. Рашко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. — С. 29-36.
Рібцун Ю. Подружитися з природою : дидактична гра для дітей старшої групи / Ю. Рібцун // Палітра педагога. — 2019. — № 1. — С. 10-16.
Савелюк Т. Пташка, що зимує : конспект інтегрованого заняття з ознайомлення дітей з природою та аплікацією / Т. Савелюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 44-46.
Семенцова О. Осінь пташок у вирій відпустила : екскурсія-заняття з ознайомлення з природним довкіллям / О. Семенцова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 5. — С. 87-89.
Симонова Я. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять : конспект комплексного заняття із використанням едьютейменту : старша група / Я. Симонова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 5. — С. 25-27.
Тарасенко Г. Ведемо до природи стежинами поезії / Г. Тарасенко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 5. — С. 12-15.
Тіщенко Л. Ми з природою дружимо : конспект гри-мандрівки : різновікова група / Л. Тіщенко, В. Андрющенко, О. Саковська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 5. — С. 97-101.
Федоренко Н. В гості до бабусі Травниці : середня група / Н. Федоренко, Л. Плоха // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 9. — С. 105-108.
Шаповал Н. Осінь, осінь, лист жовтіє : конспект інтегрованого заняття з мовленнєвого розвитку, природи та малювання : молодший дошкільний вік / Н. Шаповал // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 9. — С. 67-68.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 31.08.2020 09.28.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 44638  
Лариса спрашивает:
Прошу підшукати літературу на дану тему: Оптимізм та техніки формування, роль та необхідність у житті. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Васильева О. С. Психология здоровья человека / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М. : Академия, 2001. – 345 с.
Бонивелл И. Ключи к благополучию : что может позитивная психология / И. Бонивелл. - М. : Время, 2009. - 192 с.
Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич ; за ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 430 с.
Калошин В. Ф. Оптимізм: сутність, необхідність, прояв, техніки формування / В. Ф. Калошин // Історія та правознавство. - 2020. - № 4-6. - С. 79-87.
Кузнєцова М. М. Оптимістичні установки в психічній саморегуляції навчальної діяльності студентів як предмет психологічного дослідження / М. М. Кузнєцова // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 52. – С. 70-77.
Селигман М. Как научиться оптимизму: измените взгляд на мир и свою жизнь / М. Селигман ; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 338 с.
Степанов О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов. – Київ : Альма-матер, 2011. – 416 с.
Користь оптимізму для здоров’я: 8 факторів [Електронний ресурс] // Mizky.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mizky.com/article/163/optimism-good-for-health. - Назва з екрану.
Кузнєцова М. М. Оптимізм в системі понять позитивної психології [Електронний ресурс] / М. М. Кузнєцова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - 2017. - № 56. - С. 146-158. - Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/27/28.
Орищин Л. С. Нереалістичний оптимізм при плануванні майбутнього у сучасної молоді [Електронний ресурс] / Л. С. Орищин // Наук. праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. - № 1. – С. 1-6. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npdntu_pps_2013_1_62.pdf.
Рафіков О. Р. Уявлення студентів про соціальний оптимізм [Електронний ресурс] / О. Р. Рафіков // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. - № 1. – С. 65-68. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2016_1_15.pdf.
Стейнберг Гусман Д. Оптимізм і філософія [Електронний ресурс] / Д. Стейнберг Гусман // Новий акрополь: культурна асоціація : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://newacropolis.org.ua/articles/optymizm-i-filosofiia. Назва з екрану.
Терещенко А. М. Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості [Електронний ресурс] / А. М. Терещенко // Зб. наук. праць. Серія : Психолог. Науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 205-208. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmdups_2014_2.13_37.pdf.
Токарева Н. М. Основи педагогічної психології [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева. – Кривий Ріг, 2013. – 223 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/1758/1/пед.пс.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 31.08.2020 08.51.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 2.354584 seconds