Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44913  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, доберіть матеріали до теми «Роль краєзнавства у формуванні життєвих компетентностей учнівської молоді». Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бугрій B. C. Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України [Електронний ресурс] / B. C. Бугрій // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 111-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_18
Горбачова О. Дослідження з історичного краєзнавства як інструмент діагностики рівня сформованості історичної компетентності старшокласників [Електронний ресурс] / О. Горбачова // Рідна школа. — 2012. — № 10. — С. 28-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_10_8
Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства [Електронний ресурс] / В. Захарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 2. — С. 24-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_2_5
Коржик С. Формування компетентної особистості засобами шкільного краєзнавства у Меджибізькій ЗОШ І - ІІІ ступенів-Школі успіху [Електронний ресурс] / С. Коржик, З. Пупиш // Директор школи, ліцею, гімназії. ? 2015. — № 4-5. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2015_4-5_18
Маляр Л. Формування полікультурної компетентності студентів – майбутніх учителів-словесників засобами літературного краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. Маляр, М. Кухта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 26. — С. 117-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_26_39
Моцак С. І. Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / С. І. Моцак // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". — 2011. — Вип. 42. — С. 89-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_22
Моцак С. І. Формування історичної компетентності учнів засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / С. І. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2011. — № 43. — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_36
Побидайло Н. Формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України[Електронний ресурс] / Н. Побидайло // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 159-168. — Режим доступу: http://pptma.dn.ua/files/2017/6/18. Pobidailo 159-168.pdf
Рєка П. В. Своєрідність впливу педагогічного краєзнавства на формування соціальної компетентності студентської молоді [Електронний ресурс] / П. В. Рєка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2017. — Вип. 36. — С. 224-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2017_36_45

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.11.2020 14.12.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44884  
Міла запитує:
Доброго дня.Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу,можна і з посиланнями на тему Найбільші світові мафіозні клани.Дякую (Предмет-Психологія злочинного світу)
Наша відповідь:
Доброго дня, Міло! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://www.bbc.com/ukrainian/features-42858324
https://www.dw.com/uk/європейська-мафія-головні-гравці-на-кримінальній-карті-єс/a-51334230
https://versii.if.ua/novunu/13-nayblilsh-vidomih-i-zuhvalih-mafiy-svitu/
https://news.24tv.ua/sacra_corona_unita_osoblivosti_klanu_mafiozi_shho_i_zaraz_trimaye_u_napruzi_italiyu_n1183882
https://news.24tv.ua/sacra_corona_unita_osoblivosti_klanu_mafiozi_shho_i_zaraz_trimaye_u_napruzi_italiyu_n1183882
file://server_odb/загальні документи/Методичний/Оксана/jnn_2015_5_14.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/38june2019/22.pdf
http://mapme.club/poradi/1033-13-najvidomishix-i-zuxvalix-mafij-u-sviti.html

– Сервецький І. В. Щодо поняття та змісту "Українська мафія" / І. В. Сервецький, Ю. Ю. Чуфрін // Юридична наука. - 2015. - № 5. - С. 118-126.
– Сервецький І. В. Поняття "мафія" та її суспільна небезпека / І. В. Сервецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю. - Київ, 2015. - № 1 (34). - С. 21-25.
– Геєвський І. О. Мафія, ЦРУ, Уолтергейт : нариси про організовану злочинність та політичні звичаї у США / І. О. Геєвський. - Харків : Прапор, 1985. - 277 с.
– Андрощук Г. "Мафія" в законі!? Правова охорона знака обслуговування "МАФІЯ" збережена / Г. Андрощук // Юридична газета. - 2017. - № 36(5 вересня). - С. 28.
– Бандформирования всех стран мира / авт.-сост. Макарова Н.Н. - Минск : Литература, 1997. - 639 с.
– Міщенко Т.М. Деякі питання організованної злочинності з корупційними зв'язками, методи та способи їх ліквідування / Т.М.Міщенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки* : науч. журн. - 2013. - Т. 26 (65), № 2-1 (Ч. 2). – С. 237-242.
– Грабинський А.В. Класифікація лідерів злочинних груп / А.В. Грабинський
// Матеріали ХХ Ювілейної міжнародної звітної конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" та 170-річчю Одеської школи права (Одеса, 12 трав. 2017 р.) : у 3 т. Т. 2. – 2017. – С. 410-412.
– Тимошенко В.А. Характеристика національних складових міжнародного наркобізнесу / В.А. Тимошенко // Проблеми законності : зб. наук. праць. - 2006. - Вип. 82 . – С. 166-174.
– Сергатий М.О. Характеристика злочинних груп, що займаються незаконним обігом наркотиків / М.О.Сергатий // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць . – 2003. - № 3. - С. 246-249.
– Максимович Р.Л. Мафія як історична форма організованої злочинності / Р.Л.Максимович // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. – 2008. – С. 324-320.
– Латов Ю. Особенности национальной мафии /Ю.Латов // Бізнес і безпека. – 2007. – № 2. – С. 33-42.
– Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології О.Шостко // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 180-190.
– Романюк Б.В. Досвід Італії у протидії мафії (на прикладі Сицилії) / Б.В.Романюк //
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 2. – С. 211-216.
– Кваша О.О. Основні форми організованої злочинності у світі / О.О.Кваша //
Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 179-185.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.11.2020 15.07.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44877  
Міла запитує:
Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу,можна і з посиланнями на тему -Стресогенні фактори професійної діяльності,які призводять до суїцидальних намірів.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності: вузівська науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (05 грудня 2018 р.): тези доп. [Електронний ресурс] / Відп. ред. К.О. Кушніренко, І.О. Сатиренко. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 126 с. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf
Вангородська Ю. С. Профілактика екзаменаційного стресу : професійні орієнтири / Ю. С. Вангородська // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 11. — С. 2-10.
Корольчук В. М. Психологічні детермінанти стійкості особистості до дії стресогенних факторів [Електронний ресурс] / В. М. Корольчук // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2013. — Вип. 14(1). — С. 152-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(1)__22
Микитюк О. Шляхи зменшення дії стрес-фактора при професійній діяльності вчителя [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Молодь і ринок. — 2012. — № 12. — С. 62-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_12_15
Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / А.М. Романишин, Т.М. Мацевко [та ін]. — Львів : НАСВ, 2017. — 322 с. — Режим доступу: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/07/ДЕВІАНТОЛОГІЯ.pdf
Тімченко О. В. Психологічний та соціально-демографічний портрет суїцидента – колишнього працівника професій екстремального профілю [Електронний ресурс] / О. В. Тімченко, І.О. Шевченко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2007. — Вип. 2. — С. 161-170. — Режимдоступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol2/27.pdf
Тогобицька В.Д. Особливості профілактичних заходів щодо недопущення проявів суїцидальних випадків у працівників ДСНС України [Електронний ресурс] / В. Д. Тогобицька // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — № 5. — С. 307-311. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Vnaou_2013_5_56 (2).pdf
Хіміч В. В. Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах [Електронний ресурс] / В. В. Хіміч // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 180-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2015_1_19
Ціцей Р. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту [Електронний ресурс] / Р. Ціцей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2013. — Вип. 31. - С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_31_9

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2020 15.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44873  
Міла запитує:
Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу по темі:Особливості педагогічного конфлікту,стадії його розвитку,поведінка сторін конфлікту.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Міло! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://pidru4niki.com/85376/psihologiya/osoblivosti_pedagogichnogo_konfliktu_umovi_zapobigannya
https://www.psyh.kiev.ua/Подоляк_Л.Г.,_Юрченко_В.І.Психологічний_аналіз_протиріч_і_конфліктів_у_педагогічній_взаємодії,_шляхи_їх_запобігання_та_вирішення
https://studfile.net/preview/5319027/page:41/
file:///C:/Users/User/Desktop/161246-355326-2-PB.pdf
https://studopedia.su/2_28950_psihologIchniy-analIz-konflIktIv-u-pedagogIchnIy-vzayemodIyi-shlyahi-yih-zapobIgannya-ta-strategIyi-virIshennya.html
http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/article/viewFile/27/29
https://kipt.sumdu.edu.ua/vykhovannia/item/1883-rekomendatsii-iak-podolaty-konflikty-v-pedahohichnomu-kolektyvi
http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/wp-content/uploads/2018/12/Лекція-6.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/soroka_2015_disertatsija.pdf
http://ap.uu.edu.ua/article/238
https://vseosvita.ua/library/pedagogicni-konflikti-vidi-pricini-viniknenna-i-slahi-virisenna-175327.html
https://stud.com.ua/25117/psihologiya/pedagogichni_konflikti
http://wikipage.com.ua/1x7d97.html
https://www.pedrada.com.ua/article/ru/218-qqq-16-m10-03-10-2016-osnovn-prichini-viniknennya-pedagogchnih-konflktv-u-shkol
https://studopedia.com.ua/1_48108_pedagogichni-konflikti-i-shlyahi-ih-virishennya.html
http://oaji.net/articles/2014/690-1396507686.pdf
http://osnova.com.ua/news/1407-Конфлікт_у_взаємодії_учителя_та_учня
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00410607_0.html

– Мельник Л. В. Зміст і причини конфліктів у педагогічній діяльності / Л. В. Мельник // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2018. – № 3. – С. 205-215.
– Ярослав Л. О. Готовність студентів до суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії як основа конструктивного вирішення педагогічних конфліктів / Л. О. Ярослав // Молодий вчений. – 2017. – № 3, ч. 2. – С. 288-291.
– Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навчальний посібник / Н. П. Волкова. - Київ : Академія, 2006. - 255 с. - (Альма-матер).
– Калошин В. Ф. Практикум із вирішення критичних педагогічних ситкацій / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Управління школою. - 2018. - № 19/21. - С. 25-34.
– Дербеньова А. Г. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка / А. Г. Дербеньова // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 5. - 1-8 вкл.
– Калошин В. Ф. Учитель у критичній ситуації / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Управління школою. - 2012. - № 1/2/3. - С. 7-37.
– Швидка І. Шляхи порозуміння в конфліктах : програма занять / І. Швидка // Психолог. Шкільний світ. - 2013. - № 19/20. - С. 66-82.
– Кириленко А. І. Конфлікти між учителями й учнями. Способи їх розв'язання. Психолого-педагогічний семінар для вчителів з елементами тренінгу / А. І. Кириленко // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2011. - № 4. - С. 24-28.
– Яворська Т. Школа - зона конфлікту / Т. Яворська // Інформатика. Шкільний світ. - 2018. - № 4. - С. 6-12.
– Кошечко Н. Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі / Н. Кошечко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2017. - Серія : Педагогіка, Вип. 2 (6). - С. 39-45.
– Забіяка М. К. Соціально-психологічні особливості профілактики і вирішення конфлікту у системі "педагог-учень" / М. К. Забіяка // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : збірка наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. - Вип. 14, Ч. 2. - С. 293-299.
– Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Управління школою. - 2016. - № 7/8/9. - С. 48-80.
– Павлютенков Є. М. Педагогічні конфлікти : варіанти конфліктів у різних системах / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко // Фізика в школах України. - 2008. - № 20. - вкл. 12-16.
– Павлютенков Є. М. Педагогічні конфлікти : варіанти конфліктів у різних системах / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко // Економіка в школах України. - 2008. - № 10. - вкл. 12-16.
– Педагогічні конфлікти // Завуч. - 2004. - № 12. - (вкладка).
– Волкова Н.П. Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення. Розв'язання та усунення педагогічних конфліктів / Волкова Н.П. // Волкова Н.П. Педагогіка : посібник. - Київ, 2001. - С.460-476.
– Бієнко Н. А. Профілактика та корекція поведінкової стратегії в конфлікті членів педагогічного колективу / Н. А. Бієнко, А. Л. Швидкий // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 1. - С. 8-13.
– Потоцька Ю. Особливості педагогічних конфліктів. Шляхи вирішення / Ю. Потоцька // Соціальний педагог. – 2014. – № 3. – С. 49-52.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2020 11.29.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 44869  
Тетяна запитує:
Доброго дня, цікавлять статті про психологічну залежність.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Абраменкова В. Про ігри наших дітей / В. Абраменкова // Наука і суспільство. — 2010. — № 3-4. — С. 51-55.
Атаманчук Н. М. Інтернет-залежність і механізми психологічного захисту підлітків [Електронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 30. — С. 51-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_30_6
Гончарова Яна. Покоління Google : світ очима юних / Я. Гончарова // Освіта України. — 2011. — 18 лют. — С. 12.
Жусінас Ю. Психологічна залежність підлітків від засобів комунікації [Електронний ресурс] / Ю. Жусінас, О. В. Ігнатенко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 81-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_47
Малєєва Н. С. Залежність від соціальних мереж як соціально-психологічний феномен [Електронний ресурс] / Н. С. Малєєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2015. — Т. 20, Вип. 3(1). — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2015_20_3(1)__9
Пастушок О. Крапля нікотину, грамулька алкоголю і дрібка наркотику... / О. Пастушок // Шкільний світ. — 2012. — № 44. — С. 6-9.
Пухальська Н. Жага інтернету : аддиктивні порушення в підлітків та соціально-психологічне коригування / Н. Пухальська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-15.
Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. — 2009. — № 1. — С. 31-41.
Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. — 2009. — № 3. — С. 22-24. — Продовж. Початок № 1, № 2, 2009.
Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адиктивної поведінки / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. — 2009. — № 2. — С. 8-12. — Продовж. Початок № 1, 2009.
Ткаченко Є. Селфіманія, або Обережно, ви у кадрі / Є. Ткаченко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 34-39.
[Трудоголізм] : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 5. — С. 8-61.
Хто такий кібермауглі? : [про дітей, які занадто багато часу проводять перед екраном телевізора або монітором комп'ютера] // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. — 2013. — № 7-8. — С. 47-48.
Чайка Г. В. Компьютерные игры как современные сказки / Г. В. Чайка // Практична психологія та соціальна робота. — 2009. — № 4. — С. 65-67.
Чайка Г. В. Симптоми комп'ютерної залежності / Г. В. Чайка // Практична психологія та соціальна робота. — 2009. — № 10. — С. 52-55.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.11.2020 08.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.365453 seconds