Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 40949  
Олександр запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури до теми "Агроекологічна оцінкка виносу хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Євтушенко М. Ю. Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер [Електронний ресурс] / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 2 (2). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(2)__42.
2. Ільїн Л. Атрактивність озерних комплексів Шацького національного природного парку[Електронний ресурс] / Л. Ільїн, А. Гринасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_6.
3. Ільїн Л. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут [Електронний ресурс] / Л. Ільїн, Ю. Ситник, А. Морозова, П. Шевченко, Н. Хомік // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 16. - С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_6.
4. Ільїн Л. В. Озера Волині : лімно-геогр. характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 138 c.
5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 359-366.
6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : Ред.-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
7. Ільїна О. В. Геохімія біогенних елементів донних відкладів озера Гриневське (Волинське Поліссся) / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Охорона довкілля : зб. ст. XI Всеукр. наук. Таліїв. читань. — Харків, 2015. — С. 157-160.
8. Ільїна О. В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) [Електронний ресурс] / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 251-259. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_33_28.pdf.
9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 251 с.
10. Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк // Вісн. Ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.
11. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура басейнової геосистеми озера Сомитське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 94–100.
12. Мартинюк В. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2013. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_8
13. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. О. Мартинюк. – Львів : Б. в., 2010 . – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10MVOMRO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічна оцінка басейнової геосистеми оз. Озеро (Волинське Полісся) для кадастрових потреб / В. О. Мартинюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідом. наук. зб. – Київ : Вид-во геогр. л-ри «Обрії», 2004. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 207–215.
15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квіт. 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162–165.
16. Мельник В. Перлина Європи - Шацькі озера : наші цінності / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
17. Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. В. Олексієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_33.
18. Юрчук, П. В.Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» / П. В. Юрчук, В. І. Матейчик // Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : матеріали наук.-практ. семінару «Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (4–6 берез. 2014 р., Нижньодністров. нац. природ. парк, м. Одеса, Україна). – Київ, 2014. – С. 73-81.
19. Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенко, Ю. Й. Бахмачука. — Київ : Аграр. наука, 2004. — 94 с.
20. Хмелівський В. Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер) [Електронний ресурс] / В. Хмелівський, В. Баранов, О. Костюк // Мінералогічний збірник. - 2010. - № 60, Вип. 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2010_60_1_13.
21. Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер [Електронний ресурс] / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.09.2017 17.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 40929  
Анна запитує:
Допоможіть підготувати заняття для дітей в Екогуртку по темі: "Пізнай себе у квітці"
Наша відповідь:
Добрий день, Анна, пропоную переглянути наступні джерела:

1.Азбука домашнього господарства для дівчаток / [авт.-упоряд. В. Фадєєва ; ілюстр. М. Перм'якова]. - К. : Школа, 2005. - 206 с. : ілюстр.
2.Вологдіна, Олена Володимирівна.
Жива природа / [пер. з рос. В. Середи ; худож.: А. Г. Воробйов, М. О. Дмитрієв та інші]. - К. : Перо, 2008. - 96 с. : ілюстр.
3.Гликина, Н. А.
Цветы из ткани для украшения одежды и интерьера / [худож. С. Азарнов]. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 112 с. : ілюстр.
4. Квітко моя чарівна : легенди / [іл. Я. Кернер-Вернер]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 64 с. : ілюстр. - Випущено на зам. Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2013 р.
5.Коровкин, Олег Алексеевич.
Атлас цветов / [худож.: М. О. Дмитриев, В. Д. Колганов и др.]. - М. : Росмэн, 2005. - 71 с. : ілюстр.
6.Макаренко, Ольга Петрівна.
Барвінковий край : [навч. посіб.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 112 с. - (Бібліотека вчителя).
7.Суперкнига рукоделия : [украшения из бисера и бусин ; эксклюзивные подарки ; стильные мелочи для дома] / [ред. Е. Н. Чупина ; рус. текст.: О. Антонова, М. Ефимова и др.]. - Ярославль : Академия развития, 2009. - 144 с. : ілюстр., фотогр.
8.Шевчук, Л. А.
Золота енциклопедія домашнього майстра : [5000 практичних порад] / [пер. з рос. В. М. Ігнатової ; худож. Т. В. Галян] . - Донецьк : БАО, 2007. - 464 с. : ілюстр.
9.Энциклопедия комнатного цветоводства / [сост. М. Цветкова ; ред. Т. Некрасова]. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2005. - 512 с. : ил.
10. https://cikavi-fakty-tut.jimdo.com/цікаві-легенди-про-квіти
11.https://sites.google.com/site/vesnanykvity
12.https://korysne.co.ua/najtsikavishi-lehendy-pro-kvity

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 2.09.2017 11.23.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 40897  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати інформацію про вплив виробництва маргарину, майонезу на довкілля. Дякую)
Наша відповідь:
1.Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл.
2.Згурська, О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств / О. М. Згурська // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 113-119 : табл.
3.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il.
4.Тихомирова, Г. Екологічна безпека галузі [Текст] / Г. Тихомирова // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - С. 4-5
5.Гловацька, О. Молочні продукти - користь чи шкода? : (Методичні рекомендації населенню) / О. Гловацька // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 29-35 : фото
6.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il. - Бібліогр. в кінці ст.
7.Бєлінська Н.С. Економічна ефективність роботи підприємств молочної промисловості України : Монографія / Неля Бєлінська,; Ред. Т. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. - 200 с. : іл,
8.http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
9. http://www.rusnauka.com/10_NND_2016/Ecologia/4_209772.doc.htm

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.07.2017 16.30.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40889  
Галина запитує:
Доброго вечора , допоможіть підібрати матеріали до курсового проекту Дослідження впливу на навколишнє середовище жирокомбінатів, або вплив виробництва жирів на повітря воду і грунт. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
На жаль, матеріалу знайшлося небагато:
http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”
http://pidruchniki.com/70546/ekologiya/vpliv_dovkillya_harchovoyi_legkoyi_promislovosti
Мальованний М.С. Техноекологія. Вплив на довкілля харчової та легкої промисловості.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24949/1/58-301-305.pdf
Гивлюд А.М. МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
http://bit.ly/2v110en
ПОШТАРЕНКО А. В. ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРИРОДНИХ ВОД

Запольський, А. К. Екологізація харчових виробництв [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Запольський, А. І. Українець. - К. : Вища школа, 2005. - 423 с.
Успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.07.2017 23.07.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володя із міста: Тернопіль :: Запитання: 40796  
Володя запитує:
Допоможіть мені знайти інформацію для Курсової із Еклогії на тему "Основні екологічні проблеми Тернополя". Чинники, які спричинили екологічну проблему. Географічне поширення екологічної проблеми Тернополя. Шляхи подолання екологічної проблеми. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/informatsiya-stan
Екологічний паспорт Тернопільської області
http://ecoternopil.gov.ua/images/ekopas2015.pdf
http://ecoproblemsternopil.blogspot.com/
Дослідження проблем екологічного становища в Тернополі та шляхи його покращення
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9338/2/Conf_2013v1_Hrushitskii_O-Doslidzhennia_problem_ekolohichnoho_9.pdf
Геоекологічні проблеми м.Тернополя
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPUg_2013_2_28.pdf
http://ternopilfuture.blogspot.com/
Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження
https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/download/011621/630
Оцінка екологічного стану агроландшафтів України в Тернопільській області
http://nd.nubip.edu.ua/2015_1/3.pdf
Довкілля Тернопільщини
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/sg_z3_2014.pdf
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році
http://www.te.ukrstat.gov.ua/express.html
http://teren.in.ua/2017/02/24/poryatunok-ekologiyi-ternopillya-obijdetsya-u-majzhe-225-miljoniv-foto/
http://mobile.elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/271/брошура ек.pdf?sequence=2
Підвищення екологічної культури у Тернополі
http://justbelieve170.blogspot.com/
http://4uctemisto.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні
http://pidruchniki.com/1499052856688/ekologiya/shlyahi_polipshennya_stanu_navkolishnogo_seredovischa_ukrayini
Заходи щодо покращення якості води в річці
http://www.novaecologia.org/voeco-862.html
Шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2550/1/Monog_gruntu.pdf
Покращення якості питної води у Тернополі
http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/223/broshura.pdf?sequence=1

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.05.2017 00.10.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.142823 seconds