Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41667
   


Автор запитання: Ольга із міста: Ворзель :: Запитання: 39753  
Ольга запитує:
Доброго дня!Тема реферату "Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам джерела для написання реферату «Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти»

1.Божко С. О. Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Божко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 124(2). - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124(2)__6

2.Співпраця Норвегії та Швеції з Україною у сфері захисту довкілля / Анастасія Лопанова. - Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/spivpratsya-norvehiji-ta-shvetsiji-z-ukrajinoyu-u-sferi-zahystu-dovkillya/

3.Колодько І. М. Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 279-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__28

4.Королівство Швеція. Навколишнє середовище:Екологія для майбутнього. - Режим доступу:http://healthy-society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=819:2012-04-21-15-44-07&catid=35:2011-04-19-08-30-36&Itemid=57

5.Лісова політика Швеції. - Режим доступу:http://po-teme.com.ua/lesnoe-i-parkovoe-khozyajstvo/lektsii-po-lesnomu-khozyajstvu/2027-lisova-politika-shvetsiji.html

6.Матюшенко О. І. Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах [Електронний ресурс] / О. І. Матюшенко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_10
Для створення оптимальної системи адміністративно-правового регулювання природокористування й охорони навколишнього середовища в Україні необхідно використовувати сучасну зарубіжну теорію та практику, інтерес до якої викликаний, насамперед, прагненням запозичити найкращі напрацювання інших країн. Мета роботи - аналіз досвіду економічно розвинених держав у сфері управління охороною навколишнього природного середовища та шляхів його адаптації до українських реалій. У багатьох зарубіжних країнах уже склалося розуміння того, що економічний розвиток повинен припинити активну руйнацію довкілля. Відповідно до рекомендацій конференцій ООН з навколишнього середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992; Йоганнесбург, 2002), основними критеріями оцінювання прогресу в переході до сталого розвитку є заходи з подолання негативних тенденцій, створення сучасних технологій, науково-методичне забезпечення, масштаби позитивних результатів і створення умов сталого природокористування, що включають наявність адекватної нормативно-правової бази та факт єдності цілей і волі в діях органів державної влади, бізнесу й населення в досягненні цілей сталого розвитку.

7.РОЛЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ / Келічавий А.В. . - Режим доступу:http://ej.kherson.ua/journal/economic_12/86.pdf

8.Система екологічного управління і контролю. - Режим доступу:http://pidruchniki.com/12991010/ekologiya/sistema_ekologichnogo_upravlinnya_kontrolyu

9.Стан навколишнього природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швейцарії: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7w3Zc54uXDQJ:knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3bc79a4c43a88421216c37_0.html &cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Із змісту: «Як і в роздільному збиранні, Швейцарія є в Європі серед лідерів по використанню спалювання - частка відходів, що спалювалась в 2005 році, досягала 49% від загального обсягу (більше лише в Данії та Швеції)».

10.Тереля І.П., Мазепа М.І ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ ОЛІТИКИ ШВЕЦІЇ. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/20_5/42_Terelia_20_5.pdf

11.Чечель А. О. Економічні методи управління якістю навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А. О. Чечель // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2012. - № 2. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2012_2_46

12.Шведське Агентство охорони навколишнього середовища / Дмитро Гопцій. - Режим доступу: http://vchiti.in.ua/ttbdeac/Шведське Агентство охорони навколишнього середовищаc/main.html

13.16 тимчасових екологічних цілей Швеції. - Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,3,120197-16-vremennyh-ekologicheskih-celeiy-Shvecii.html

14.Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні / Андрій Артов заступник голови КРА «Екологія і Мір», експерт ЕПЛ : З 2011 року точаться дискусіє стосовно доцільності та повноти проведення адміністративної реформи у сфері охорони довкілля. Найбільших успіхів у сфері охорони довкілля досягла Швеція. Відтак, автор статті до уваги читачів подає короткий опис системи екологічного урядування та управління, проводить короткий аналіз екологічної політики Швеції.
http://epl.org.ua/images/pdf/joornal/1855_EPL_Journa_23_24.pdf

15.Екологічне законодавство розвинених країн : екологічна політика Швеції. - Режим доступу:http://bukvar.su/jekologija/page,4,198188-Ekologicheskoe-zakonodatel-stvo-zarubezhnyh-stran.html
Еколого-економічна система. - Режим доступу:http://lektsii.org/5-608.html

16.ЕКОЛОГО–ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ / Ю. Т. Алібекова, . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
При цьому слід відзначити, що на сьогодні в Швеції із зростанням ВВП, зростання ... природоохоронна політика є невід'ємною складовою державних та.

17.Экология Швеции. - Режим доступу:http://eugeo.ru/ekologiya-shvecii/

18.Экологическое законодательство зарубежных стран : экологическое законодательство зарубежных стран. - Режим доступу: http://www.ecolostudy.ru/eco-69-17.html

19.Экология как норма жизни. - Режим доступу: https://sweden.ru/ljudi/ekologiya-kak-norma-zhizni/
Швеция не только воплощает в реальность самые невероятные идеи для поддержания экологии и окраны окружающей среды, но и пытается привлечь внимание к этим проблемам в других странах

20.Гаркушенко О. М. Принципи екологічної політики та їх вплив на екологічне оподаткування : наук. доп. / О. М. Гаркушенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2012. - 67 c. - Бібліогр.: с. 61-67 - укp. Розглянуто основні принципи екологічної політики й екологічного оподаткування, що використовуються у провідних зарубіжних країнах. Проаналізовано стан реалізації загальноприйнятих принципів екологічної політики й екологічного оподаткування в Україні. Подано інформацію про середні показники викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забрудненнями в окремих країнах, зокрема, Франції, Німеччині, Японії, Польщі, Швеції, Україні. Наведено пропозиції щодо корегування окремих нормативно-законодавчих актів України задля приведення їх у відповідність до міжнародних (з урахуванням екологічної ситуації в країні). Пошук видання у каталогах НБУВ
21.Єрхов А. Г. Економіка скандинавських країн: ринкові реформи в електроенергетиці : монографія / А. Г. Єрхов; Донец. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Донецьк : Ноулідж, 2013. - 277 c. - укp. Викладено теоретико-методологічні основи стратегій розвитку галузей національних економік країн за умов глобалізованих ринків. Досліджено концептуальні та практичні аспекти здійснення ринкових реформ в сучасній електроенергетиці скандинавських країн. Розглянуто проблеми забезпечення економіки Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції необхідною електроенергією за складних умов світової кон'юнктури поставок електроносіїв. Досліджено теоретичні основи реформування провідних галузей світової економіки, процес лібералізації діяльності найважливішої галузі економіки, приватизації енергокомпаній, диверсифікації енергоносіїв, ціноутворення на електроенергію. Розглянуто проблеми вдосконалення технологій у виробництві енергії, регіональний інтеграційний процес і проблеми екології в сучасній електроенергетиці. Показано доцільність використання досвіду скандинавських країн щодо здійснення ринкових реформ в електроенергетиці України. Пошук видання у каталогах НБУВ
22.Ситник Ю. І. Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України : Наук.-метод. посіб. / Ю. І. Ситник, О. І. Лисенко, С. Н. Чумаченко, В. Л. Шевченко, М. М. Коржнев; Нац. н.-д. центр оборон. технологій і воєн. безпеки України, Укр. т-во охорони птахів. - К., 2006. - 424 c. - Бібліогр.: с. 417-424. - укp. Представлено посібник з вдосконалення природоохоронної діяльності, написаний спільно військовими екологами Швеції та України. У ньому висвітлено підходи до охорони навколишнього середовища, що використовуються у більшості європейських країн і є базовими у процесі формування вимог до ключових екологічних стандартів збройних сил. Розглянуто особливості функціонування військових частин та джерела воєнно-техногенного навантаження, нормативи якості навколишнього середовища, екологічно сприятливі плани проведення навчань і догляду за навчальними полігонами та стрільбищами.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.11.2016 23.44.46 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Суми :: Запитання: 39623  
Роман запитує:
Ерозійна стійкість агроландшафтів при контурно-меліоративній організації території
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.10.2016 11.35.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 39186  
Ірина запитує:
Добрий день! Прошу Вас допомогти мені знайти літературу про Малиновського Костянтина Андрійовича - львівського еколога.Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами: – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nplanu/2005_4/LAN_4_Malynovski.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bist_2015_9_1_25.pdf

– Стойко С. М. Костянтин Андрійович Малиновський / С.М.Стойко, П.Р.Третяк, Ю.М.Чорнобай // Наукові праці Лісівн. АНУ. – Львів, 2005. Вип. 4.
– Царик Й. В., Кияк В. Г. До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.07.2016 11.07.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Ужгород :: Запитання: 39121  
Людмила запитує:
Добрий день ! Допоможіть будь ласка зробити реферат на тему: " Інвазійні види. Вектори поширення".
Наша відповідь:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвазійні_види
Інвазійні види

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтродуковані_вид%B
Інтродуктовані види


http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3012/1/chorna_Харків.pdf
Репродуктивная биология инвазионных видов высшей водной флоры


Дахно, Іван Степанович.
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : навч. посіб. з проведення лаб.-клініч. і самост. занять : для студ. 4 і 5 курсу спец. "Ветеринаринарна медицина" ден. форми навчання / І. С. Дахно ; Сум. нац. аграр. ун-т, Каф. паразитології та токсикології. - Суми : Мрія-1, 2010. - 139 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 138


Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : підручник / В. Ф. Галат [та ін.] ; за ред. д-ра вет. наук, проф. В. Ф. Галата. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2012. - 336 с. : рис., табл., фотогр


Якубчак, Ольга Миколаївна.
Моніторинг біологічних ризиків як засіб запобігання виникнення інфекційних та інвазійних хвороб [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Таран Тетяна Володимирівна, Тютюн Анатолій Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 110 с


Інвазійні види у флорі Північного Причорномор'я [Текст] / В. В. Протопопова [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України [та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 2009. - 55 с. - Бібліогр.: с. 45-49

Дрозда, В. Ф.
Проблеми біологічних інвазій як різновид забруднення територій України [Текст] / В. Ф. Дрозда // Екологічний вісник. - 2014. - № 6. - С. 13-14 : фото. - Біліогр.: с. 14 (9 назв

Анотація: У статті розглянуто проблему біологічного забруднення у вигляді біологічної інвазії. Найвідомішим джерелом біозабруднення вважають інтродукцію організмів-чужинців - спрямовану або природну, що є важливим чинником транформації аборигенного біорізноманіття. Наголошено на необхідності впровадити біогеографічну систему прогнозування як основу запобіжних заходів, які стосуються збереження біорізноманіття, захисту екосистем від експансії шкідливих видів.

Конча, Сергій
Концепція "степових інвазій" М.Гімбутас. Спроба критичного аналізу [Текст] / Сергій Конча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2000. - № 3: Українознавство. - С. 61-68

Кондратюк, Наталія.
Обережно, токсоплазмоз [Текст] / Наталія Кондратюк // Надзвичайна ситуація. - 2014. - № 2. - С. 58
Рубрики: Безпека життєдіяльності -- Абетка безпеки -- Токсоплазмозна інвазія

Радіоновська, Я. Е.
Інвазія та особливості розвитку цикадки японської виноградної Arboridia kakogawana Mats. на виноградних насадженнях Криму [Текст] / Я. Е. Радіоновська, Л. В. Діденко // Карантин і захист рослин. - 2014. - № 8. - С. 5-7. - Бібліогр. в кінці ст.

Литвиненко, О.
Експериментальне моделювання ехінококозної інвазії [Текст] / О. Литвиненко // Тваринництво України. - 2015. - № 9. - С. 24-26 : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.


Інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин [Текст] / М. Д. Кльосов, А. Й. Меремінський, В. С. Шеховцов та ін.; За ред. М. Д. Кльосова. - К. : Урожай, 1980. - 256 с. : іл. - (Б-ка ветеринарного ліка

Скрипник , Н. В.
Небезпечні шкідливі організми / Н. В. Скрипник // Карантин і захист рослин. - 2013. - № 10. - С. 18-20 : ілюстр. - Бібліогр. в кінці с
Козак, О. М.
Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.) [Текст] / О. М. Козак, Я. П. Дідух // Український ботанічний журнал. - 2013. - № 2. - С. 145-151

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.06.2016 13.02.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 39035  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела для написання курсової роботи на тему "Екологічні проблеми України" . Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо наступну інформацію:

Екологічні проблеми України, її регіонів
http://pidruchniki.com/13331222/ekologiya/ekologichni_problemi_ukrayini_regioniv

Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС
http://pidruchniki.com/12810419/ekologiya/stan_problemi_zoni_vidchuzhennya_chaes

Сучасний екологічний стан Чорного моря
https://ridnapriroda.wordpress.com/2007/01/21/сучасний-екологічний-стан-чорного-мо/

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/biology-411/ecology-and-biotechnology-411/11514-411-0691

Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники.
http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/

Екологічна ситуація в Україні
http://www.eco-live.com.ua/content/ekologіchna-situatsіya-v-ukraїnі

Екологічні проблеми України
http://ua.textreferat.com/referat-5292-1.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 19.05.2016 12.45.00 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.810829 seconds