Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 4943  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти матеріали на тему "Людина, суспільство і природа в техногенну епоху".
Наша відповідь:
Серед електронних ресурсів Ваша тема висвітлюється на таких сторінках:
http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5202.htm
http://www.ji.lviv.ua/n22texts/vovk.htm
http://www.situation.ru/app/rs/lib/pobisk/systema/main.htm
http://www.countries.ru/library/nature/vzaim.htm
http://www.ecolife.ru/jornal/echo/2002-2-1.shtml
http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/2-inf.htm
http://www.refine.org.ua/pageid-4489-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1137-1.html
http://www.fos.ru/culture/table5085.html
Можете звернутись також до видань:
1. Андрющенко, В.П. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій / В. П. Андрющенко, М. І. Михальченко. - 2-е вид., випр. й доп. - К.: Генеза, 1996. - 368 с.
2. Гавриленко, Борис Борисович. Соціальна екологія: Навч. посіб. для студентів інженер. та екон. спец. вищ. навч. закл. - Запоріжжя: Дике Поле, 2001. - 228 с.
3. Человек и общество: Учеб. для 11 кл. / Арцишевский, Роман Антонович, Бондарук, Сергей Алексеевич, В. И. Бортников и др. - К.; Ірпінь: Перун, 2004. - 432 с.
4. Проблемы жизни в окружающей среде: Учеб. пособие / М. Д. Гольдфейн, Н. В. Кожевников, А. В. Трубников, С. Я. Шулов // Химия. - 1996.- 2-30.- Прил. к газ. Первое сент.
5. Чинкіна Т. Здоров'я населення як визначення якості навколишнього природного середовища: Урок-лекція // Хімія. Біологія. - 2005.- №54. - С.8-12. - Бібліогр.: с.12.
6. Боєчко К. Проблеми природокористування і шляхи їх вирішення // Трибуна.- 1995.- №7-8.-С.32-33.
7. Поздеева Н. Современный взгляд на глобальные экологические изменения //Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2002.-№25-28.- С.8-9.
8. Скиндер Н. Охорона навколишнього середовища: [Добірка статей] //Хімія. Біологія.- 2000.- №17, 21, 22, 25-26.
9. Степанчук В. Основи екології.Ч.3: Економіка природокористування. Регіональні та глобальні екологічні проблеми.- Чернівці, 1998.
10. Курик М. Екологія повітряного середовища - основа здоров'я людини / М. Курик, В. Кучин, А. Гвоздиковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003.- 13. - С.1, 4-6.
11. Родзевич Н.Н. Воздействие транспорта на окружающую среду // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003.- 25-29. - С.20-26.
12. Климчук Є.Ф. Що таке парниковий ефект?: Людина і природне середовище // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 7. - С.31-33.
13. Марутовський Р.М. Шляхи реалізації Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням в Україні: Людина і природне середовище / Р. М. Марутовський, В. В. Підліснюк, М. О. Слободенюк // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 8. - С.43-44.
14. Кучеренко Олександр. Наука про... сміття, або Що варто було б запозичити Україні з зарубіжного досвіду: Екологія // День. - 2003.- 9 верес. - С.5.
15. Повідомлення проекту ЮНЕП-ГЕФ: "Розробка національної рамкової структури з біобезпеки для України" // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 10. - С.42-43.
16. Программа GLOBE: [Добірка статей] // Паросток. - 2003.- 3-4. - С.6-53.
17. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами: Постанова Кабінету Міністрів України, 4 берез. 2004 р.
// Урядовий кур'єр. - 2004.- 24 берез. - Вкл.- С.8-9.
18. Глазко В.І. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи?: Людина і природне середовище // Безпека життєдіяльності. - 2004.- 4. - С.2-8.
19. Васільчук Валентина. Екологічні проблеми людства: Урок-симпозіум // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001.- 39. - С.3-4.
20. Екологічні проблеми атмосфери // Екологічний вісник. - 2002.- 1-2. - С.16-17.
21. Бондар О.І. Екологічні проблеми об'єктів військової діяльності: Військова екологія // Екологічний вісник. - 2002.- 1-2. - С.22-24.
22. Бровдій Василь. Екологічні проблеми в Україні: Для самоосвіти вчителя // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997.- 2. - С.28-31.
23. Космічна загроза Землі: [Добірка статей] // Наше небо. - 1999.- 3. - С.1-26.
24. Ленссен Ніколас. Радіоактивна спадщина: проблема для наступних поколінь: Планета // Кур'єр ЮНЕСКО. - 1999.- 5. - С.10-12, 33.
25. Близнюк Анатолій. Стан довкілля - це й стан здоров'я: Екологія // Урядовий кур'єр. - 2002.- 13 квіт. - С.13.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.01.2006 13.20.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Новоград-Волинський :: Запитання: 4798  
Олег запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти підручник Кучерявого «Основи екології» в електронному варіанті. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олег!
На жаль, в електронній формі цього підручника ми не знайшли.
Скористайтеся одним із друкованих видань:
1. Кучерявий, Володимир Панасович. Екологія: [Підруч. для студентів вищ. закл. освіти] / Кучерявий, Володимир Панасович. - Львів: Світ, 2000. - 499 с.: іл. - Бібліогр.: с. 480.
2. Кучерявий, Володимир Панасович. Екологія / Кучерявий, Володимир Панасович; Худож. оформ. Р.Л.Різника, Г.С.Гінайло. - Львів: Світ, 2001. - 499 с.: ілюстр. - Бібліогр.: с.480.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 16.01.2006 15.01.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 4711  
Максим запитує:
Охорона природи під час спортиних подорожей
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.01.2006 14.13.29 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Донецк :: Запитання: 4584  
Таня запитує:
Каким образом повлияло строительство гидроузлов на Дону и Кубани на гидробиологический режим Азовского моря?
Наша відповідь:
Воспользуйтесь этими источниками:

http://grants.rsu.ru/osi/tsure/koi8/dbase7.html
http://www.geogr.msu.ru/GeoSite/docs/Magritskiy.pdf

1. Алдакимова А.Я., Некрасова М.Я., Студеникина Е.И. Гидробиологический режим Азовского моря и его изменения в связи с преобразованием речного стока // Биологическая изменчивость водных экосистем в Азовско-Черноморском бассейне. , Ростов-на Дону.: АзНИРХ, 1997. - 156 с.

2. Елецкий Б.Д., Кулий О.Л. Формирование гидрохимического режима водотоков и водоемов дельты Кубани в условиях усиленного антропогенного влияния, соответствие его требованиям рыбного хозяйства// Тез. докл. обл.науч. конф. по итогам работы АзНИИРХ в X1 пятилетке. Ростов - на - Дону, 1986. С. 102-104.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 21.12.2005 14.25.19 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михаил із міста: Челябинск :: Запитання: 4451  
Михаил запитує:
Здравствуйте! Очень нужно информацию об экологическом вопитании в сфере банковского дела (в том числе что касается проверки банками экологичности производства перед кредитованием) и в более широком аспекте - экологическое воспитание в производстве и проблемы социальной ответственности бизнеса (те ответственность перед обществом). Лучше по нашей (не зарубежной) практике. Можно также информацию по этой тематике в сфере образования. Чем больше, тем лучше. Спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.12.2005 19.28.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.503509 seconds