Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41019  
Яна запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріал на тему: Спосіб життя як фактор впливу на стан фізичного, соціального та психічного здоровя особистості. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Здоровий спосіб життя та його вплив на здоров’я і працездатність людини
http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2014/4.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Smt_2013_4_25.pdf
http://studies.in.ua/bjd-lapin/1151-zdoroviy-sposb-zhittya-yogo-vpliv-na-zdorovya-ta-pracezdatnst-lyudini.html
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1517/151743/sitepage_122/files/zdoroviy_sposib_zhittya_yak_umova_zberezhennya_i_zmicnennya_zdorov_ya_1_.pdf
https://familytimes.com.ua/zdorovya/formuvannya-zdorovogo-sposobu-zhyttya
Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя
http://social-science.com.ua/article/489
https://www.google.com.ua/url?q=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fvs_2008_1_10.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwigt_y168nWAhVxb5oKHZWAC844ChAWCCowBA&usg=AFQjCNGUBoQtVgBA2_Wj-9lFMA5UkhqtgA
http://buklib.net/books/27545/
http://medbib.in.ua/sotsialnoe-zdorove.html
https://studopedia.su/15_170525_ponyattya-pro-sotsialne-zdorovya-zalezhnist-sotsialnogo-zdorovya-vid-umov-zhittya-lyudini-v-suspilstvi.html
http://social-science.com.ua/article/489
https://zdorovi.in.ua/sche-raz-pro-zdorovya-lyudyny-ta-zdorovyj-sposib-zhyttya/
http://multycourse.com.ua/ru/page/18/25
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/281951/mod_resource/content/0/ТЕМА_02.htm
http://ukrbukva.net/95142-Vliyanie-obraza-zhizni-na-sostoyanie-zdorov-ya.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.09.2017 18.09.40 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41017  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал до теми реферативної роботи "Трансферний ринок в баскетболі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бачинська Н. В. Фізичне виховання та сучасні тенденції розвитку олімпійського та професійного спорту в Україні : монографія / Н. В. Бачинська. - Д. : Нова ідеологія, 2011. - 192 c.
2. Безмилов М. Традиції і сучасний стан підготовки баскетбольного резерву в країнах колишньої Республіки Югославії [Електронний ресурс] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2017. - № 1. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2017_1_2.
3. Безмылов Н. Подготовка резерва и отбор игроков в национальную сборную команду по баскетболу [Електронний ресурс] / Н. Безмылов, Е. Мурзин // Наука в олимпийском спорте. - 2016. - № 2. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2016_2_4.
4. Безмылов Н. Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа [Електронний ресурс] / Н. Безмылов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 4. - С. 104–108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_4_25.
5. Гусєв А. В. Особливості спортивного контенту в українській пресі [Електронний ресурс] / А. В. Гусєв // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2014. - № 3. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_15.
6. Безмилов М. М. Критерії відбору кваліфікованих баскетболістів у команду : дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / М. М. Безмилов ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 296 с.
7. Кравченко М. А. Усовершенствование анализа деятельности профессиональных баскетбольных команд [Електронний ресурс] / М. А. Кравченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 5. - С. 261-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_5_59.
8. Попичєв М. І. Проблемні питання правового регулювання професійного спорту [Електронний ресурс] / М. І. Попичєв, О. А. Шаповалова, В. М. Маслов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 282-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__63.
9. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавский.– Киев : Олимпийская лит., 2004. – 447 с.
10. Савранська (Суха) Ю. С. До питання про правове регулювання трансферних контрактів (контрактів про переходи спортсменів) в Україні [Електронний ресурс] / (Суха) Ю. С. Савранська // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 66. - С. 126-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_19.
11. Суха Ю. С. До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту [Електронний ресурс] / Ю. С. Суха // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 59. - С. 565-570. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_59_79.
12. Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. С. Суха ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2014. - 20 c.
13. Cушко Р. О. Підвищення спортивної майстерності в процесі багаторічного вдосконалення висококваліфікованих баскетболістів в умовах глобалізації спорту [Електронний ресурс] / Р. О. Cушко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 3. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3_37.
14. Cушко Р. О. Рейтинги фінансової успішності провідних спортсменів світу [Електронний ресурс] / Р. О.Cушко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 6. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_6_34.
15. Сушко Р. Тенденції розвитку баскетболу з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (на матеріалі національної збірної Литви) [Електронний ресурс] / Р. Сушко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2016. - № 4. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_4_4.
16. Ткалич М. О. Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України [Електронний ресурс] / М. О. Ткалич // Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Вип. 53. - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_53_39.
17. Ткалич М. О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Ткалич ; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10tmoucp.zip.
18. Шкребтій Ю. Запровадження елементів європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи в сфері вищої фізкультурної освіти [Електронний ресурс] / Ю. Шкребтій, Л. Харченко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 4. - С. 76-79. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2005//05shypce.pdf.
19. Трансферы баскетбола – Режим доступу: http://hotsport.ua/ru/basketball/transfers_basketball.
20. Новини Трансфери. – Режим доступу: http://fbu.ua/topic/transfer.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.09.2017 17.05.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40927  
Андрей запитує:
Здраствуйте!!! можете подсказать где найти информацию по предметам:1) Мониторинг физической подготовки школьников 2) Диагностика и мониторинг здоровья школьников Спасибо!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Затверджені нові нормативи з фізпідготовки дітей - http://osvita.ua/school/55104/
Программа организации системы мониторинга уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений - http://odush.68edu.ru/pdf/program_monitoring.pdf
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/monitoring-fiziceskogo-razvitia-i-dvigatelnoj-podgotovlennosti-ucasihsa-osnovnoj-i-srednej-skoly
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/02/19/monitoring-fizicheskogo-razvitiya-i-fizicheskoy
http://открытыйурок.рф/статьи/620435/
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38799

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 31.08.2017 22.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40880  
Андрей запитує:
Здравствуйте !!! нужна информация по: Роль фізичного виховання у підготовці медичних та фармацевтичних фахівців Спасибо
Наша відповідь:
Добрый день, Андрей!
Посмотрите, пожалуйста, следующий список:
1. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах : Учебное пособие для техникумов / Булич Э.Г. - М. : Высшая школа, 1986. - 255 с.
2. Курс лекцій з фізичного виховання : Навч. посібник для студентів І-ІІ курсів / З.Ю. Чочарай. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 105 с.
3. Присяжнюк С.І. Обгрунтування змісту моделі здоров’язбережувальних технологій студентів спеціального медичного навчального відділення засобами фізичного виховання / С. І. Присяжнюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - 2013. - N 1. - С. 68-73.
4. Фізичне виховання : Теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу: навч. посібник для вузів / С. І. Присяжнюк [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.
И еще один:-)
1. http://pharm.zt.ua/media/text/zhurnal_konf2016_zhbfk.pdf
Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – 290 с.
Статьи из представленного сборника:
Береза Н.О. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. – С.17
Гутель О.В. УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОФЕСІОНАЛА В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ. –С.69
Момот Л. К. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ. –С. 172
Рябченко В.О., Зеленський Р.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВСЕБІЧНОГО І ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Чернієнко О.А. CТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
2. http://bit.ly/2ukrZSb
Ніколайчук І. Ю. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
3. http://meduniv.lviv.ua/files/kafedry/fizreabilit/fizvyh-zdor-med.pdf
Фізичне виховання та здоров’я: програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів
Успеха!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 15.07.2017 01.04.09 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Виолета із міста: Хмельницький :: Запитання: 40879  
Виолета запитує:
Використання народної хореографії в виховані учнівської молоді використовуючі етнопедагогіку
Наша відповідь:
Доброго дня, Виолета!
Для Вас такі джерела:
1.Кирилюк В.М.Формування творчої особистості у дитячому хореографічному колективі / В. М. Кирилюк // Позашкільна освіта. - 2012. - N 6. - С. 26-34.
2.Мартиненко О.Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / О. Мартиненко // Початкова школа. - 2012. - N 2. - С. 36-39.
3. Мерлянова О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 27-29.
4. Павлюк Т. Ідеоністична, рекреаційно-оздоровча та виховна функції в системі хореографічного мистецтва / Т. Павлюк // Рідна школа. - 2009. - N 2/3. - С. 56-57. –
5. Сердюк Т. Хореографія у вихованні студентів / Т. Сердюк // Мистецтво та освіта. - 2009. - N 2. - С. 22-25.
6. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. - К. : Ліра-К, 2015. - 204 с. : фот.цв., ил.
7. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції, 12-13 жовтня / ред. В. М. Шейко [и др.]. - Харків : ХДАК, 2004. - 302 с.
8. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (16-18 квітня 2003 р.) ; ред. І. В. Щербіна. - Харків : ХДАК, 2003. - 213 с.
9. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (20-22 квітня 2005 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2005. - 245 с.
10. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (22-23 квітня 2004 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2004. - 249 с.
11. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч.посібник для вузів / В. А. Мосіяшенко. - 2-ге вид., стереотип. - Суми : Університетська книга, 2008. - 174 с.
та ресурси інтернету:
http://bit.ly/2v2GkAd
Косиченко В.А. СУТНІСТЬ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ
http://mpf.udpu.org.ua/wp-content/zagruzka/ЗБІРНИК.pdf
Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 23-24 травня 2014 р.) / ред. кол. : О. В. Дудник, Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 138 с. http://bit.ly/2uu0ruj
Формування національної свідомості засобами театрального мистецтва
http://www.nvk24.com.ua/narodnij-tanec-diyevij-zasib-vixovannya-patriotizmu-ta-moralnosti-shkolyariv/
Народний танець-дієвий засіб виховання патріотизму та моральності школярів
http://www.kukim.org/articles/horeografiya-yak-zasib-estetichnogo-vihovannya
Горідько О. О. ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
http://eprints.zu.edu.ua/13573/1/Чернишова А.pdf
Чернишова А.М. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343-348.
http://eprints.zu.edu.ua/13575
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку
http://bit.ly/2v2IdwY
Сарвілова Д. НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПІЗНАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ СВОГО НАРОДУ
Опосередковано:
http://bit.ly/2ukxGjb
Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М.А. Печенюк, О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, Т.П. Карпенко та ін. ; за заг. ред. Печенюк М.А. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 200 с.
На все добре!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.07.2017 02.00.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.737742 seconds