Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41671
   


Автор запитання: Яна із міста: Георгієш :: Запитання: 40057  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для написання курсової роботи на тему "Мотивація до занять спортом". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Дуже багато матеріалу з Вашого питання. Можливо, потрібно було конкретизувати його: "Мотивація до занять спортом"... учнів, студентів тощо.
Пропонуємо переглянути:
Алфьоров О. Мотиваційні пріоритети студентів консерваторії до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / О. Алфьоров, О. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 1. - С. 74-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_1_16.
Безверхняя Г. Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом [Електронний ресурс] / Г. Безверхняя, Г. Гончар // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 1. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_6.
Біліченко О. О. Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Біліченко; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 c.
Биличенко Е. А. Гендерные аспекты личностно-мотивационной сферы студентов к занятиям физическим воспитанием и спортом [Електронний ресурс] / Е. А. Биличенко // Физическое воспитание студентов. - 2013. - № 6. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhVSTS_2013_6_4.
Бобровник С. І. Формування мотивації старшокласників до занять фізичною культурою та спортом [Електронний ресурс] / С. І. Бобровник // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 2. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_2_3.
Горпинич О. О. Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу / О. О. Горпинич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 126-129.
Грецький О. Особливості формування та підтримки мотивації до занять спортом [Електронний ресурс] / О. Грецький // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2013. - Вип. 17. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_25.
Іванченко Л. П. Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / Л. П. Іванченко, С. Г. Іванченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 134-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__31.
Калитка С. Мотивація підлітків до занять спортом [Електронний ресурс] / С. Калитка, В. Ребрина, А. Бухвал, В. Тарасюк, О. Грабовський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2016. - № 1. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_1_16.
Кенсицька І. Особливості мотивації студентів внз до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / І. Кенсицька, М. Пальчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 10. - С. 72-75. - Режим доступу:
Ковтун А. Врахування психофізіологічних особливостей студентів в процесі формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / А. Ковтун // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 1. - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_1_31.
Ковтун А. Порівняльна характеристика мотивів до занять фізичною культурою і спортом юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Ковтун, Г. Войналович // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_17.
Кулик Н. А. Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. А. Кулик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 11. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_11_25.
Кунашенко М. Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом підлітків 7-9 класів [Електронний ресурс] / М. Кунашенко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 1. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_1_7.
Лоза Т. Мотивація студентів аграрних ВНЗ до занять фізичною культурою та спортом [Електронний ресурс] / Т. Лоза, О. Хоменко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_24.
Лукачина А. В. Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді [Електронний ресурс] / А. В. Лукачина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(3). - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__45.
Москаленко Н. Мотиваційні пріоритети студентів до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / Н. Москаленко, Т. Сичова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 2. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_2_3.
Назарук В. М. Формирование положительной мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 9. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_9_24.
Охромій Г. В. Психофізіологічні особливості особистості у початківців спортсменів і їх мотивації до занять спортом [Електронний ресурс] / Г. В. Охромій, О. О. Кесь // Вісник Одеського національного університету. Психологія. - 2014. - Т. 19, Вип. 2. - С. 224-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2014_19_2_26.
Пензай С. Мотиваційні пріоритети до занять фізичної культурою і спортом викладачів педагогічних вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2011. - № 1. - С. 52-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2011_1_14.
Переверзева С. В. Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом [Електронний ресурс] / С. В. Переверзева, Т. В. Андрианов, Т. А. Дронникова, К. Є. Дронникова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 2. - С. 188–191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_48.
Пруднікова М. С. Мотиваційні засади до занять фізичною культурою та спортом підлітками 11-13 років підготовчої медичної групи (м. Харків) [Електронний ресурс] / М. С. Пруднікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2016. - Вип. 139(2). - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2016_139(2)__35.
Соверда І. Ю. Програмування занять спортом для всіх у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / І. Ю. Соверда ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 c.
Согоконь О. А. Мотиваційно-цільова спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом [Електронний ресурс] / О. А. Согоконь // Наука і освіта. - 2014. - № 4. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_4_34.
Ячнюк І. Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів [Електронний ресурс] / І. Ячнюк, Ю. Ячнюк, М. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2008. - Т. 2. - С. 303–306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_2_96.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 16.01.2017 19.13.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39996  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію про бадмінтон.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Ми вже відповідали на це запитання раніше: див.,наприклад, відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - № 38888.
А також додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бадмінтон - http://fbubadminton.org.ua/istoriya-2/
Бадмінтон - http://hnb.com.ua/articles/s-otdyh-badminton_sport_ili_zabava-1349
Шиян В. М. Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. М. Шиян ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
Черненко С. О. Шляхи підвищення ефективності навчально-тренувальних занять з бадмінтону серед студентів вищої школи : посібник / С. О. Черненко, В. Л. Мудрян ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2014. - 74 с.
Школа О. М. Теорія та методика викладання бадмінтону [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Школа ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Бровін О. В., 2015. - 97 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.01.2017 13.04.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Шостка :: Запитання: 39936  
Олег запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури на тему: Види спорту та підготовка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег.
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 39675, 39761.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.12.2016 09.17.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39892  
Юрій запитує:
Доброго дня. допоможіть знайти матеріали до теми: Фізичне виховання студентів вищих медичних вузів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Василюк В. М. Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. М. Василюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_5_4.
Власов Г. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. Власов // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 2. - С. 164-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_2_48.
Власов Г. В. Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / Г. В. Власов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 191–194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_48.
Грибан В. П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні [Електронний ресурс] / В. П. Грибан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(3). - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__15.
Грибан Г. П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Г. П. Грибан // Наукова скарбниця освіти Донеччини. - 2012. - № 3. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2012_3_27.
Губка П. І. Особливості організації самостійної роботи на заняттях з фізичного виховання студентів-медиків [Електронний ресурс] / П. І. Губка // Світ медицини та біології. - 2014. - № 1(43). - С. 199-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_med_2014_1(43)__47.
Кібенко О. Р. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Р. Кібенко. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_9.
Кириченко О. В. Формування правильного дихання у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення [Електронний ресурс] / О. В. Кириченко, Н. В. Горобей, О. Л. Терьохіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(3). - С. 215-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__56.
Коробчанський В. О. Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків [Електронний ресурс] / В. О. Коробчанський, П. О. Коробчанський, В. Ю. Світличний // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 3. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_3_19.
Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підручник / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов ; МОНМС України. - Київ : Слово, 2011. - 264 c.
Павленко Т. В. Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. В. Павленко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 10. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_10_13.
Пустолякова Л. М. Ефективність фізичного виховання студентів медичного вищого навчального закладу та її критерії [Електронний ресурс] / Л. М. Пустолякова, М. В. Лозиченко, М. А. Болгар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 30. - С. 302-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_49.
Сутула В. О. Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. О. Сутула, Л. С. Луценко, О. І. Булгаков, А. Х. Дейнеко, А. В. Сутула, В. В. Шутєєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 1. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_1_19.
Фішев С. О. Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Фішев, Ю. О. Фішев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(1). - С. 321-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__80.
Футорний C. М. Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / C. М. Футорний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 12. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_12_19.
Хохла А. І. Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді / А. І. Хохла, О. В. Карпюк, О. С. Базилевич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 191-194.
Хохла А. І. Рівень функціональної підготовленості студентів I - II курсів / А. І. Хохла, О. С. Базилевич, О. В. Карпюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 4. - С. 122-126.
Шостак І. Роль і місце дисципліни "фізичне виховання" у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів медичного [Електронний ресурс] / І. Шостак // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 131. - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_131_61.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2016 16.28.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Кременчук :: Запитання: 39762  
Олександр запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики викладання фізкультури на тему: "Прийоми гри в настільному тенісі". Дякую!
Наша відповідь:
Шановний Олександр, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Амелин А. Н. Настольный теннис / А. Н. Амелин, В. А.Пашинин. – 2-е изд., доп. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 112 с.
2.БарчуковаГ. Настольный теннис / Барчукова Г. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 174 с.
3.Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса / Барчукова Г. В., Богушас В. М., Матыцин О. В. – М. : Академия, 2006. – 528 с.
4.Марусін В.Ю. Настільний теніс для всіх / Марусін В.Ю. – Київ: Здоров’я, 1991. – 112 с.
5.Настільний теніс. Правила змагань. – Київ: ФНТУ, 2005.– 60 с.
6.Белиц-Гейман С. П. Теннис [учеб. для инст. физ. культуры] / С. П. Белиц-Гейман. – М. : Физкультура и спорт, 1977. - 224 с.
7.Белиц-Гейман С. П. Теннис для родителей и детей / С.П.Белиц-Гейман. – М. : Педагогика, 1988. – 224 с.
8.Белиц-Гейман С. П. Теннис / Белиц-Гейман С. П. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – С. 75-87.
9.Кондратьева Г. Теннис в спортивных школах / Г. Кодратьева, А. Шокин. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 160 с.
10.Теніс. Правила гри в теніс. – Київ: ФТУ, 2000. – 76 с.

Режим доступу:
http://ttenis.info/publikacii/istorija-tennisa/18-articles/84-metodichni-vkazivki-po-provedennju-navchalnih-zanjat-z-nastilnogo-tenisu-v-vischih-navchalnih-zakladah-dlja-studentiv-drugogo-roku-navchannja
http://studopedia.su/1_4733_tehnichni-priyomi.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_sport_igor_rekreac_igor/sport_igry/r_p_sport.pdf
http://studopedia.su/1_4735_II-analiz-osnovnih-priyomiv-tehniki-gri-metodika-ih-navchannya.html
http://a-yak.com/yak-grati-v-nastilnij-tenis/
http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4285

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.11.2016 13.51.24 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.801452 seconds