Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41667
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 42513  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на тему: "Дослідження рівня рухових можливостей юних волейболістів 10-12років ДЮСШ".
Наша відповідь:
Юрію, добрий день! Сподіваємося, що підібрані нами джерела інформації, стануть вам у пригоді:

Абдель Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Особенности планирования развития скоростно-силовых способностей юных волейболистов на этапе начальной подготовки к соревновательной деятельности / Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Абдель, Е. П. Волков // Физ. воспитание студ. творч. спец. - Х, 2001. - № 2. - С. 22-28. - Библиогр.: 3 назв. - рус.
Андрійчук Ю. М.Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик, В. П. Романюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_54
Бойчук Р. І. До питання педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболістів [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 3(2). - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__14
Бойчук Р. І. Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10–12 років [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 11. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_11_18
Бойчук Р. Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Р. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 12. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_12_20
Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної подготовленості юних волейболістів 10 - 14 років : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / О. В. Вертель; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 21 c. - укp.
Демчишин А.П. Підготовка юних волейболістів. - Київ: Рад. школа, 1982. - 191 с.
Довгопол Е. П. Удосконалення системи спортивної підготовки волейболістів у дитячо-юнацьких школах [Електронний ресурс] / Е. П. Довгопол, С. А. Абрамов // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 11. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_11_12
Железняк Ю.Д. Юный волейболист : учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 190 с.
Клещев Ю.Н. Фурманов А.Г. Юный волейболист. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231 с.
Ковцун В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів : Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.01 / В. І. Ковцун; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 19 c. - укp.
Лисанець В.І. Підвищення рухової активності учнів засобами волейболу [Електронний ресурс] : творча робота / В.І. Лисанець.- Губків 2017.- Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjvn4qZmb_eAhWvtYsKHcHfBTsQFjAGegQIBhAC&url=https://msenmediastorage.blob.core.windows.net/resources/fd97fa13-06f2-498c-b058-a3c3bba4ae82.pdf&usg=AOvVaw2CUJwTJDpWWH7mS1IBY9dT
Малойван Я. Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років [Електронний ресурс] / Я. Малойван, А. Мицак, О. Ханюкова, О. Кіреєв // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_26
Мякота Д. А. Рівень фізичної підготовленості юних волейболістів 15–16 років [Електронний ресурс] / Д. А. Мякота, В. В. Паєвський // Спортивні ігри. - 2017. - № 3. - С. 29–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2017_3_9
Носко М. О. Модельно-рейтингова оцінка фізичної підготовленості юних волейболістів 10 - 12 років на етапі початкового спортивного відбору / М. О. Носко, В. І. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - Х., 2001. - № 13. - С. 25-31. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Осадчий О.В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / О.В. Осадчий ; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 23 с.: рис. — укp.

Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спортсмена. - К.: Рад.школа, 1988. - 288 с.
Попичев М. И. Отбор юных волейболистов с учетом антропометрических показателей / М. И. Попичев, Т. М. Чиженок // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 228-229. - Библиогр.: 5 назв. - рус.
Приходько В. В. Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості юних волейболістів старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Приходько, І. Б. Гринченко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 8. - С. 39-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2011_8_8
Прозар М. В. Характеристика функціональних особливостей організму волейболістів 12–15 років та рівень їх технічної майстерності під час виконання нападаючого удару [Електронний ресурс] / М. В. Прозар // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2013. - Вип. 17. - С. 201-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_37
Проходовський Р.Я. Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Р.Я. Проходовський ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2002. — 16 с. — укp.
Синіговець І. В. Критерії оцінки фізичної підготовки юних волейболістів на етапі початкової базової підготовки / І. В. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2004. - № 10. - С. 19-25. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Стрельникова Є. Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів [Електронний ресурс] / Є. Стрельникова, Ю. Горчанюк, О. Несен // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2018. - № 2. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2018_2_15
Ханюкова, Ольга. Сучасні тенденції розвитку функціональних можливостей волейболістів 13–14 років [Текст] / Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелія Мицак // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 414-418. - Бібліогр. в кінці ст.
Швай О. Д. Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років [Електронний ресурс] / О. Д. Швай, В. І. Поляковський, Л. В. Гнітецький, Є. Н. Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2011. - № 1. - С. 73–76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2011_1_21
Швай О. Особливості тестування фізичної підготовленості юних волейболістів [Електронний ресурс] / Олександр Швай, Андрій Ковальчук, Юрій Цюпак. - Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11703/1/Alexander Shvay.pdf
Шевченко О. О. Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 2. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_2_26
Юркевич Т. Ф. Вікові зміни швидкісно-силової підготовленості юних волейболістів 10 - 13 років на етапі початкового навчання [Електронний ресурс] / Т. Ф. Юркевич // Слобожанський наук.-спорт. вісн . - 2007. - № 11. - С. 54-57.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.11.2018 22.52.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42399  
Наталя запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про Валерія Лобановського. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Микитюк М. До загадки таємниці Лобановського - http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/viewFile/122399/117232 ; http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/download/122920/117648
2. Глорія футболу України - http://ukrfootball.ua/sites/default/files/pdf/gloriya.pdf
3. Колісник Н. М., Кошелевська Г. Л. Футбол - http://nvk-17.ucoz.ru/vistavka_idey/futbol.pdf
4. Гнатюк В. Футбол: Україна і світ - http://shron1.chtyvo.org.ua/Hnatiuk_Vasyl/Futbol_Ukraina_i_svit_Rik_2000.pdf
5. Грищенок О. Герої та знаменитості в українській культурі (с. 274) - http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsenko_Oleksandr/Heroi_ta_znamenytosti_v_ukrainskii_kulturi.pdf
6. Садовник О. Персональний імідж спортсменів - http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1361/1/Садовник_41.pdf
7. 1,25 років українського футболу - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8390/спв 1 актуаль.pdf
8. Музей Валерія Лобановського та історії школи № 319 - https://don.kievcity.gov.ua/files/2016/1/5/znz319.pdf
9. Ніколаєнко В. Тренерський підхід до підготовки юних футболістів - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFVS_2014_1_3.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2018 16.46.52 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Хорол :: Запитання: 42398  
Тетяна запитує:
методика проведення інноваційних уроків з легкої атлетики
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості методики проведення уроку з легкої атлетики у сучасній школі
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-06/09tvalcs.pdf
Тремполець С. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчально-тренувальному процесі з легкої атлетики
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2473/1/Trempolets_Rudenko_Tezy.pdf
Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісносилових видах легкої атлетики
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7666/1/Легка_атлетика.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://super.urok-ua.com/plan-konspekt-uroku-z-fizichnoyi-kulturi-tema-legka-atletika/
https://fizkulturamo.at.ua/publ/teoreticheskij_material/ljogkaja_atletika/metodika_navchannja_na_urokakh_z_legkoji_atletiki_v_5_u_klasi/5-1-0-6
http://prd.kdu.edu.ua/Files/Metoda/lab/Zdor_lud/Legka_Atlet_prakt.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2018 15.33.19 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: чернівці :: Запитання: 42351  
Валентин запитує:
Доброго вечора. Необхідна інвормація для дипломної роботи по темі:"Динаміка показників прихоемоційного стану студентів ВНЗ в процесі навчання". Гарно дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.researchgate.net/publication/324910074_Vlastivosti_nervovoi_sistemi_ta_psihoemocijnij_stan_studentiv_visih_navcalnih_zakladiv_III-IV_rivniv_akreditacii_PDF_z_domenu_zsmueduua
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/11.pdf
http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/22629
file:///C:/Users/User/Desktop/zhups_2016_3_47.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/5370/1/Andrukhiv_Yaroshyk_9.PDF
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8334/1/Наталія Семенова, Анатолій Магльований.pdf
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-12/09yypmtt.pdf
http://social-science.com.ua/article/573
https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/funkcionalniy_stan_2.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i42/28.pdf
http://www.novapedahohika.com/noloms-276-1.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwism7f0kezdAhWphqYKHVfMBeQ4FBAWMAR6BAgFEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2632/3/5151.doc&usg=AOvVaw1g7orKPcdcJG37jzZGJG0C
https://theses.oa.edu.ua/DATA/13/Ігумнова_dis.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&ved=2ahUKEwjz0sW9kuzdAhWJiiwKHYOUBPg4HhAWMAV6BAgFEAI&url=http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/shlahy/prihodko.doc&usg=AOvVaw2A-Z9-V2oqJGtRwVVEjFtz
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1464/1/Кузнєцов М. А., Діомідова Н. Ю. Емоційний інтелект .pdf
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/viewFile/6592/6012
– Іванова О. І. Психоемоційний статус першокласників у процесі їх навчальної діяльності / Іванова О. І., Басанець Л. М. // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко та ін.]. - Суми : [Б. в.], 2007. - С. 246-247.
– Зимина Т. Реформенная депрессия / Т. Зимина // Наука и жизнь. - 2014. - № 6. - С. 115-116.
– Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів / Н. В. Гайова [и др.] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки : научное издание / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 2005. - Вип. 31: У 3 т. Т. 1. - С. 103-105.
– Бєлякова С. М. Психологічні особливості професійного становлення студентів / С. М. Бєлякова // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (Ч. 3). – С. 539-542.
– Добрянський І. А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу : (з досвіду роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки) / І. А. Добрянський, І. В. Кузнецова // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. - 2012. - № 4. - С. 17-23.
– Шутенко Е. Н. Самореализация студенческой молодежи в процессе вузовского обучения / Е. Н. Шутенко // Психология обучения. - 2012. - № 12. - С. 79-87.
– Фальова О. Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю : на допомогу практ. психологу / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка // Практ. психологія та соц. Робота. - 2011. - № 6. - С. 69-76.
– Демида К. Особистісні риси, що впливають на ефективність процесу адаптації : (за оцінками студентівта викладачів) / К. Демида // Практ. психологія та соц. Робота. - 2013. - № 7. - С. 43-49.
– Лисуренко Л. А. Проблемы социально-психологической адаптации студентов вуза / Л. А. Лисуренко // Инновации в образовании. - 2009. - № 11. - С. 76-80.
– Фірсова О.Ю. Вплив стану психічного здоров'я студентів у період навчання у ВНЗ на реалізацію їх особистості / О. Ю. Фірсова // Наука і освіта. - 2010. - № 3. - С. 131-137.
– Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Г. Подлєсна // Психологія і сусп-во. - 2012. - № 3. - С. 119-122.
– Утлик В.Э. Психологический климат студенческой группы / В. Э. Утлик // Инновации в образовании. - 2010. - № 8. - С. 32-44 : табл.
– Кірейчев А.В. Результати дослідження соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі / А. Кірейчев, Є. Кірейчева // Педагогіка і психологіяпрофесійної освіти. - 2011. - № 2. - С. 126-133 : рис., табл.
– Піонтковський-Вихватень Б. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ / Б. Піонтковський-Вихватень // Вісник / Київський ін-т бізнесу та технологій. - 2010. - Вип. 1 (11). - С. 105-109.
– Першина А. В. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / А. В. Першина // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 5. - С. 124-135.
– Пономарьова О. Ю. Психодіагностика адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / О. Ю. Пономарьова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 24 (48) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 95-103.
– Періг І. Психічне здоров'я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ / І. Періг // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2011. - № 3. - С. 299-302.
– Єременк В. М. Причини та наслідки тривожності студентів під час навчання у ВНЗ / В. М. Єременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. [Серія 21]: Історико-педагогічні студії : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 8. - С. 119-122.
– Фальова О. Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю (на допомогу практичному психологу) / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка // "Социс-Прес", Інститут психології ім.Г.С. Костюка АПН України // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 6. - С. 69-76 : табл., рис.
– Циганчук Т. В. Підвищення стресотійкості у студентів ВНЗ / Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 8. - С. 18-30.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.10.2018 23.00.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 42058  
Андрей запитує:
Можна будь ласка інформації для курсових робіт : 1) Основи методики вдосконалення фізичних якостей; 2) Система планування фізичного виховання в школі; 3) Педагогічні особливості як фактор успішності діяльності інструкторів з фітнесу Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Методи вдосконалення фізичних якостей
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5696-methods-of-improving-the-physical-qualities.html
https://studfiles.net/preview/5461978/page:44/
Методи вдосконалення фізичних якостей (с.148)
http://194.44.152.155/elib/local/sk697191.pdf
https://studfiles.net/preview/5252681/page:2/
Теорія і методика вдосконалення швидкості, удосконалення спритності, гнучкості
http://stud.com.ua/29457/meditsina/fizichna_kultura
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/7.pdf
Розвиток витривалості і сили
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3213/1/Goc.pdf
https://studopedia.su/20_15022_osnovi-metodiki-rozvitku-vitrivalosti.html
Основи методики вдосконалення фізичних якостей
http://ua.textreferat.com/referat-597.html
https://www.br.com.ua/referats/fizkultura/19285.htm?dl
Планування фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/2kurs/lek/11.pdf
Особливості планування та методики контролю за процесом фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/10.pdf
Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах
http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/download/80269/75864
Особливості планування процесу фізичного виховання школярів
https://works.doklad.ru/view/Is6LJSzysHk.html
Характеристика основних документів планування навчального процесу з фізичного виховання
http://studopedia.com.ua/1_42187_harakteristika-osnovnih-dokumentiv-planuvannya-navchalnogo-protsesu-z-fizichnogo-vihovannya.html
http://studcon.org/osoblyvosti-planuvannya-robit-iz-fizychnoyi-kultury-uchniv-riznyh-klasiv-zagalnoosvitnih-shkolah
https://www.br.com.ua/kurs/fizkultura/19779.htm
Фітнес з методикою викладання
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1763/1/otravenko.pdf
Професійні компетентності фітнес тренера
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vgnpu_2016_31_18.pdf
https://studfiles.net/preview/5721472/page:17/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2016/03/Psihologiya-trenera_2014.pdf
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=2845

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.05.2018 18.52.22 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.890321 seconds