Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41386
   


Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 42790  
Оксана запитує:
Добрий день! Можете мені надати інформацію, будь ласка, за темою «Нормативно-правове регулювання бух обліку суб’єктів державного сектору економіки»? Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Нормативно – правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні державний сектор
https://def.kpi.ua/files/state-sector.pdf
Нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку в державному секторі
https://www.minfin.gov.ua/news/view/normativno-pravovi-akti-z-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості зстосування
http://economics.kntu.kr.ua/pdf/33/20.pdf
Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі економіки
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15znmass.pdf
Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи
http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/5737/5763
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/138.pdf
Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/8114/1/Конференція - 25.05.2017 Кривий ріг-489-493.pdf
https://sites.google.com/site/budgetoblik/pitanna-samostijnogo-vivcenna/modul-1/tema-1-teoreticni-osnovi-buhgalterskogo-obliku-u-derzavnomu-sektori/1c-normativno-pravove-zabezpecenna-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori

.: Розділ: Освіта :: 5.02.2019 16.50.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Ужгород :: Запитання: 42756  
Світлана запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти літературу для випускної роботи на тему: "Робота педагогічного колективу школи щодо створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Зуєвська І. Критерії ефективності позитивного іміджу школи / І. Зуєвська // Директор школи. – 2006. – № 2. – С. 10-13.
Браткова Г. М. Методичні рекомендації щодо формування іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу (за результатами моніторингового дослідження) [Електронний ресурс] / Г. М. Браткова. – Режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/images/Моніторинг/Методичні_рекомендації/Рекомендації_Формування_Іміджу_ЗНЗ.doc.
Гудим А. Б. Управління формуванням позитивного іміджу сучасного ЗНЗ [Електронний ресурс] / А. Б. Гудим. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/14.pdf.
Вознюк В. С. Позитивний імідж навчального закладу й управлінська культура його керівника [Електронний ресурс] / В. С. Вознюк // Педагог. пошук. – 2016. - № 2 (90). – С. 12-16. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pedp_2016_2_5.pdf.
Романенко В. І. Створення іміджу навчального закладу [Електронний ресурс] / В. І. Романенко // Траєкторія успіху сучасної школи : освітянські діалоги / уклад. : Н. М. Гладка, С. І. Чиркова ; Черкас. обл. ін-т післядипломної освіти педагог. працівників. – Черкаси, 2011. – С. 49-53. – Режим доступу: http://www.library.ippro.com.ua/attachments/article/84/Траєкторія шкільної освітиd.pdf.
Філоненко О. В. Специфіка іміджу керівника навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Філоненко // Наук. записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 112. - С. 354-360. – Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1278/1/ Специфіка іміджу керівника навчального закладу.pdf.
Язловецька О. Зміст роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо формування позитивного іміджу [Електронний ресурс] / О. Язловецька // Наук. записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 125. - С. 234-240. - Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/619/1/Зміст роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо формування позитивного іміджу_125.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 22.01.2019 14.41.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Перечин :: Запитання: 42753  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Особливості викладання предметів художньо-естетичного циклу в інклюзивному класі".Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Маріє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Безклинська, Ольга.Музикотерапія : під час роботи з дітьми з особливими потребами // Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 12. - С. 61-68. - Бібліогр.: с. 68.

"Білосніжка" у піктограмах : [адаптоване видання для дітей з особливостями розвитку або труднощами сприймання тексту] / підготувала Н. Коваль // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2017. - № 1-2. - С. 16. - Рец на кн.: Білосніжка (книжка з піктограмами) - Київ : Дивогра, 2016.

Впровадження арт-технологій як сукупність засобів мистецтва та методів
художньо-творчої діяльності у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу [Електронний ресурс]: майстер-клас для вчителів естетичного циклу. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/mayster-klas-dlya-vchiteliv-estetichnogo-ciklu-vprovadzhennya-art-tehnologiy-yak-sukupnist-zasobiv-mistectva-ta-metodiv-hudozhno-tvorcho-diyalnosti-u-formuvanni-v-uchniv-cilisno-9204.html. – Назва з екрана.

Ващенко, Л. Ф. Традиційні та інноваційні проблеми сучасного уроку [Текст] / Л. Ф. Ващенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2010. - Вип. 30. - С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 3. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_3

Заяц, Н. В.Розвиток творчих здібностей дітей з вадами слуху // Обдарована дитина. - 2010. - № 6. - С. 63-67.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. - 2012. - № 9. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_15

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навчально-методичний посібник/ Кол. Упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П./ Під заг.ред. Шинкаренко В. І. – К: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклю(зивному классі : навч. курс та наук.(метод. посіб. / Т. В. Сак. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»).

Корніцова, С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ // Зарубіжна література в школі. - 2011. - № 20 (жовтень). - Педагогічна академія пані Софії. - С. 2-16. - Бібліогр.: с. 16.

Кот, Микола.У світ спілкування через розмаїття художніх образів // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 25.

Кучков, Іван.Урок ритміки у 3 класі школи інтенсивної педагогічної корекції : для учнів із затримкою психічного розвитку // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 34-36.

Лебедева, Е.Рисуем без кисточки : из опыта работы с детьми, имеющими нарушения слуха и задержку психического развития : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 12. - С. 57-60.

Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 40(2). - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20

Мішина, Алла. Особливі діти в умовах ЗЗСО : практично-методичні поради
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 24. - Методичний порадник. - 2018. - Вип. 12. - С. 5-25.

Муренець, Л. С. Проблема соціалізації учнів зі зниженим зором у середніх та старших класах під час викладання літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 13 (травень). - С. 6-7.

Нестандартні уроки художньо-естетичного циклу. 5—9-й класи [Електронний ресурс]/ укладач Є. Г. Орлова. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 222, [2] с. : іл., схеми, табл. — (Серія «Моя методика»). – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/6256/1-17_Nestandartni_uroky_hudozhnjo-estetychnogo_tsyklu_5-9_klas.pdf. – Назва з екрана.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.

Пономарьова, Галина.Інклюзивна освіта: українські реалії : погляд на проблему // Шкільний світ. - 2012. - № 7. - С. 3-4.

Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 № 527 // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. - 2017. - № 5. - С. 64-66.

Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Пушкар // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_6_37

Садовенко, Світлана.Слово, рух, музика : логоритмічний практикум // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 18.

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті:європейський вектор, уукраїнські реалії// Збірник наукових праць за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018 р.). –Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. –72с.

Степенкова, Тетяна.Виховання дітей з особливими освітніми можливостями (РВд) засобами образотворчого мистецтва : у гостях в Олівчика // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 6 (лютий). - С. 14-16.

Строкатюк, Л. Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами / Любов Строкатюк // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 4. - С. 95

Таранченко, Оксана.Ефективні технології викладання в інклюзивній школі : освіта вчителя // Початкова школа. - 2017. - № 5. - С. 50-53. - бібліогр.: с. 53.

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України 26.07.2018 № 813. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-18. - Назва з екрана.

Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі/ Данілавічютє Є. А., Литовченко С. В. – К.: ТОВ «Фірма «ЕСЕ», 2012. - 239 с.
https://www.slideshare.net/helenpisna/ss-60607536

Чумакова, И. . Настольный театр как средство формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи ІІІ уровня : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 8. - С. 84-94. - Бібліогр.: с. 94.

Шкльода, Віра. Лялька в українському вбранні : заняття для дітей реабілітаційної групи // Палітра педагога. - 2011. - № 4. - С. 26-27.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2019 15.34.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Хуст :: Запитання: 42737  
Іван запитує:
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте матеріал до теми "Використання хмарних технологій в управлінській діяльності директора школи".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Н. Г. Пудрій Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ
http://eprints.zu.edu.ua/17482/1/Пудрій.pdf
С.Одайник Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2016_4_27.pdf
Використання сервісів google в управлінні закладом середньої освіти
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/100/136
Литвинова С.Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями
http://proflizey29.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2013/05/Хмарні-технології-11.pdf
Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf
О.Л. Гаврилова Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій
http://eprints.zu.edu.ua/17425/1/Гаврилова.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706199/1/МЕТОДИЧКА-2016 final.pdf

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2019 09.53.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Жмеринка :: Запитання: 42729  
Анна запитує:
Доброго дня! Гарних свят усім працівникам віртуальної бібліографічної довідки. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Формування комунікативної компетенції майбутнього керівника освітнього закладу" або просто педагога. Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Вас також вітаємо з прийдешніми святами!
Радимо Вам звернутися до наступних джерел:
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
СКВОРЦОВА С.О., ВТОРНІКОВА Ю.С. ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / С.О.СКВОРЦОВА, Ю.С.ВТОРНІКОВА. – Одеса: Абрикос Компани, 2013. – 290 с.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14285/1/ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.pdf
Попадич О. О., Мордяк Я. М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НАУКОВИХ ПІДХОДАХ
http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf
Оліфіра Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
https://www.researchgate.net/publication/322764777_FORMUVANNA_KOMUNIKATIVNOI_KOMPETENTNOSTI_MAJBUTNIH_FILOLOGIV_NA_ZASADAH_REALIZACII_POLOZEN_PARTISIPATIVNO-INTERAKTIVNOGO_PIDHODU
Арістова Н.О.ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПАРТИСИПАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1675/Ryabets'-Komunikat_potentsial_osobyst.pdf;jsessionid=0FE7C27899AF544D1F0010E2122E5F00?sequence=3
Рябець І.В. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/202/1/1269-2643-1-SM.pdf
Москаленко А. Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців начальними закладами в процесі проходження практики
http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/dop/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji.pdf
Перхач Л. П. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_20
Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_11
Боровець О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2016_6_23.pdf
Кравченко-Дзондза О.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2ac69a5c53b88421306d36_0.html
Управління процесом формування комунікативної компетентності керівника підрозділу вищого навчального закладу
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19091-formuvannya-komunikativnoї-kompetenciї-kerivnika-navchalnogo-zakladu.html
Філіппова З. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
***************
1. Анкваб, М. Ф. Профессиональное общение как составляющая коммуникативной компетентности [Электронный ресурс] / М. Ф. Анкваб // Молодой ученый. - 2014. - N 2.
2. Майєр, Н. В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. - 2018. - N 4. - С. 37-41.
3. Никифорова, І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз) / І. Никифорова // Рідна школа. - 2007. - №3. - С. 52-55.
4. Смирнов, С. Д. Педагогическая деятельность и педагогическое общение [Текст] / С. Д. Смирнов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2011. - N 3. - С. 5-18.
5. Тарашевська, О. Комунікативна культура педагога - запорука успіху [Текст] : тренінг для педагогів / О. Тарашевська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 11. - С. 28-29.
6. Яковенко-Глущенкова, Є. В. Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Є. В. Яковенко-Глущенкова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 22. - С. 64-69.
7. Нечипорук, О. В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога [Електронний ресурс] / О. В. Нечипорук // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 2. - С. 16-18.
8. Громико, Л. Дозволь собі бути щасливим [Текст] : семінар з елементами тренінгу / Л. Громико // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 10. - С. 18-29.
9. Береза, В. Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - №11-12. - С. 13-16. - Бібліогр.: С.16.
10. Прокіп, В. А. Культура спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика питання [Електронний ресурс] / В. А. Прокіп // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2012. - N 4. - С. 30-33.
11. Оринко, М. Управлінський потенціал керівника та його складові [Текст] : вкладка / М. Оринко // Психолог. - 2017/2. - N 13/14. - С. 1-41.
12. Зязюн, І. А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі падагогічної діяльності й дії вчителя [Текст] / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 3. - С. 18-27.
13. Змеев, С. И. Компетенции и компетентности преподавателя высшей школы ХХІ в. [Текст] / С. И. Змеев // Педагогика. - 2012. - N 5. - С. 69-74.
**********************************
1. Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя [Текст] : порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "учитель року". Кн. 1. - Миколаїв : Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011. - 160 с.
2. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища [Текст] : монографія / ред. К. Б. Авраменко. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 172 с.
3. Скороходов, В. А. Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Освіта :: 12.01.2019 12.27.51 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.785942 seconds