Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41591
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Курахове :: Запитання: 43013  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти літературу з теми "Scrum в освіті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://osvitanova.com.ua/posts/989-metodyka-edu-scrum-v-osviti
http://agileineducation.ru/primenenie-scrum-v-uchebnoj-deyatelnosti/
http://eduscrum.nl/en/file/CKFiles/The_eduScrum_Guide_RU_1.2.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151152/scrum Demydenko Mykhailo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://teach-hub.com/scrum-doshka/
https://evrophiz.wordpress.com/2019/01/13/scrum/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/189398/1/Калиновская Е.М. ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.pdf
http://www.vipstd.ru/index.php/серия-гуманитарные-науки/серия-гуманитарные-науки-2018/гуманитарные-науки-2018-апрель/2602-hum-2018-04-15
https://blog.webformula.pro/article/metodika-scrum-v-obrazovatelnoy-sisteme-edu-scrum/
http://sergeyafonin.ru/agile-v-obrazovanii-bazovye-idei/
https://te-st.ru/2017/07/04/12-terms-of-scrum/
https://rosuchebnik.ru/upload/service/1-rabinovich.pdf
http://www.licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/proekt_a.s.pdf
https://mel.fm/blog/serge-parkhomenko/62534-chto-takoye-scrum-doska-i-kak-ona-uchit-rebenka-upravlyat-svoimi-delami
– Середа Т.Ю. Scrum в образовании / Т.Ю. Середа, Д.А. Платонова // Современные тенденции развития системы образования : сборник статей (Чебоксары, 8 февр. 2019 г.) – Чебоксары: Среда, 2019. – С. 181-186.
– Думитрюк Г. SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. - 2017. - № 7. - С. 16-19.
– Вовк О. П. Сьогоденні виклики дитинству: дошкільник та девайси : використання SCRUM-технологій у роботі з педагогами / О. П. Вовк // Дошкільний навчальний заклад - 2018. - № 10. - С. 2-5.
– Лещук С. О. Організація спецкурсів як ефективний спосіб адаптації змісту навчання / С. О. Лещук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 19 (26). - С. 108-113.
– Чубенко М.О. Використання гнучких методологій SCRUM і KANBAN в ІТ-проектах / М.О. Чубенко, В.І. Семиног, О.Є. Іларіонов // Вісник Черкаського державного технологічного університету Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 88-93. – (Серія: Технічні науки ; № 1).

.: Розділ: Освіта :: 8.04.2019 19.05.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 43002  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Програми розвитку лідерства як професійної компетентності" (Освітологія). Щиро Вам дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев. – Київ : МП «Леся», 2010. – С.106-131.
Беляков С. А. Образовательная политика и управление образованием / С. А. Беляков // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6. – С. 12-31.
Білобровко Т. І. Економіка освіти: навч.-метод. посіб. [Елктронний ресурс] / Т. І. Білобровко. – Переяслав-Хмельницький: ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, 2002. – Режим доступу: http://www.google.ru/url?sa=t&.doc&ei=Gz2VTqHDoaP-wakotn8Aw&usg=АFQjCNHbG1laOmtbiXxu6pPxOljYUWZnOQ&cad=rjt.
Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : [навч. посіб.] / В. І. Бондар ; АПН України. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 191 с. : ил.
Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посібник / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Луганська правова фундація, 2011. – 287 с.
Глузман О. В. Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті / О. В. Глузман // Педагогічна і психологічна науки в Україні (до 15-річчя АПН України) / ред. колегія Сухомлинська О.В., Бех І.Д., Луговий В.І. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т.4. Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 250-263. Дзвінчук Д. І. Розвиток освіти як суспільної цінності: історикофілософський дискурс / Д. І. Дзвінчук / Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр./ за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти». – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 75-93.
Крылова Н. Б. Вопросы культурологи образования [Электронный ресурс] / Н. Б. Крылова // Научно-методическая серия «Новые ценности образования». – 2011. – № 5. – С. 2-16. – Режим доступа: http://www.values-edu.ru/?page_id=96.
Освітній менеджмент: навчальний посібник / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
Пінчук Є. А. Світоглядно-філософські передумови розробки стратегії освітньої політики / Є. А. Пінчук // Філософія. – 2010. – № 2 (102). – С. 120-124.
Прокопенко Л. Л. Державна освітня політика: історикотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / Л. Л. Прокопенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2009. – № 2 (2). – С. 1-8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-02.

.: Розділ: Освіта :: 6.04.2019 19.11.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42894  
Ірина запитує:
Ерготерапевтичний підхід у підготовці до школи дітей з ДЦП.
Наша відповідь:
Доброго дня, рекомендуємо:
1. https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/anons_zuhyst/aref_kushchenko_o.o.pdf
2. https://vemakids.com.ua/ua/ergoterapiya
3. https://blog.mednote.life/articles/children/ergoterapiya-kak-metod-pomogaet-detyam-s-nevrologicheskimi-zabolevaniyami
4. http://flamingo42.ru/images/stories/ppp/ergoterapia.pdf
5. Хворова Г. М. Застосування методів та прийомів ерготерапії у компетентному батьківському вихованні дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП)/ Г. М. Хворова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2017. - Вип. 33. - С. 86-95.
6. Сибіль М.Г. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів ВНЗ фізкультур. профілю спец. ”Фіз. терапія, ерготерапія” / М. Сибіль. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 202 с. : іл., табл.
7. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.] ; ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 371 с.
8. Кущенко О.О. Ерготерапія в системі фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 9-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених [Інтернет]; 2016 Жовт 12-13, Київ. – Київ, 2016. – С. 219-220.
9. Теоретико-методологічні основи застосування засобів ерготерапії та фізичної терапії серед дітей з церебральним паралічем. В: Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.; 2018 Берез 23-24. – Київ : Таврійський НУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – С. 86-90.
10. Динаміка заняттєвої активності у дітей з церебральним паралічем під впливом ерготерапії та фізичної терапії. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 11-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених [Інтернет]; 2018 Квіт 10-12; Київ. – Київ, 2018. – С. 402-403.
11. Кущенко О. Вплив ерготерапії на рівень самообслуговування дітей з церебральним паралічем / О.Кущенко // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2018. – № 3(65). – С. 35-41.
12. "Засоби ерготерапії в підвіщенні рівня функціонування та незалежності дітей із церебральним паралічем" // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. націон. ун-ту імені Лесі Українки, Вип. 26, С. 94-102.

.: Розділ: Освіта :: 1.03.2019 14.04.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42872  
Олена запитує:
Чи є у Вашій бібліотеці видання з ДПА (біологія за 9 кл.) , що вийшли у 2019 році. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! У фонді нашої бібліотеки є книга, яка потрібна Вам та знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання:
Яковлева Є. В. Біологія: баз. рівень: зб. тест. завдань для підгот. до ДПА та ЗНО : ЗНО, 2019-2020 / Є. В. Яковлева. – Харків : Видавничий дім Весна, 2019. - 160 с. – (ЗНО).

.: Розділ: Освіта :: 25.02.2019 15.28.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42863  
Олена запитує:
Доброго дня, Допоможіть знайти літературу за темою: Дпа, 9 клас. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Англійська мова : 9 кл. : відповіді / уклад. А. О. Марченко, Н. Л. Лесишин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 47 с. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Барна І. В.. Збірник завдань з біології : 9 кл. : за оновл. програмою : підсум. контрол. роботи : 30 варіантів / В. І. Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 64 c. : іл. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Березняк М. В. Математика : посіб. для підгот. до держ. підсум. атестації : 9 кл. : до зб. завдань О. С. Істера, О. В. Єргіної / М. В. Березняк ; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 31 с. - (Державна підсумкова атестація, 2018). - 3000 пр. - На обкл. авт. не зазнач. - ISBN 978-966-07-2775-5.
Березняк М. В. Математика : посіб. для підгот. до держ. підсум. атестації : розв'язки чернетки : 9 кл. / М. В. Березняк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 64 с. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Березняк М. В. Підсумкові контрольні роботи з математики : 9 кл. : 30 варіантів вкладка : за оновл. програмою / М. В. Березняк ; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 63 с. 1 вкладка. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Власов В. С. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України : для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. : відповідає змісту оновл. навч. програм для 5-9 кл. / В. С. Власов. - 2-е вид. - Київ : Генеза, 2018. - 86 с. : іл., карти. - (Державна підсумкова атестація, 2018).
Гісем О. В. Історія України : довід., тест. завдання : повний повторюв. курс, підгот. до зовн. незалеж. оцінювання... / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 624 с. : фотоіл., портр., карти.
Гісем О. В. Історія України : зб. завдань у тест. формі : понад 1500 тест. завдань / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 307 с. : іл. - (Історія України) (ЗНО/ДПА, 2018).
Гісем О. В. Історія України : зб. завдань у тест. формі : понад 1100 тест. завдань / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 215 с. : іл. - (Історія України) (ЗНО/ДПА, 2018).
Горинський І. Історія України : підсум. атест. контрол. роботи : 9 кл. : за чинною програмою... / Горинський, Ігор. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 62 с. : іл., карти. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Доценко І. В. Англійська мова : довід. тести : повний повторюв. курс, підгот. до зовн. незалеж. оцінювання... / І. В. Доценко, О. В. Євчук. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 623, [1] с. : табл. - (Англійська мова) (ЗНО/ДПА, 2018).
Збірник диктантів для підготовки до ДПА з української мови : 9 кл. : за оновл. програмою / уклад. О. Білецької. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 63, [1] с. : табл. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Істер О. С. Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики : для загальноосвіт. навч. закл. : 9 кл. : відповідає змісту оновл. навч. програм для 5-9 кл. / О. С. Істер, О. В. Єргіна. - 2-е вид. - Київ : Генеза, 2018. - 32 с. 1 бр. - (Державна підсумкова атестація, 2018).
Істер О. С. Математика : зб. тест. завдань : 20 варіантів у форматі ЗНО та ДПА / О. С. Істер. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 227 с. : іл. - (Математика).
Корчевська О. Математика : орієнт. контрол. роботи за курс почат. шк. : 4 кл. / О. Корчевська, О. Гнатківська, Н. Хребтова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 48 с. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Кузишин А. В. Підсумкові контрольні роботи з географії : 9 кл. : за оновл. програмою / А. В. Кузишин, О. Г. Заячук; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 80 с. : карти. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Куриліна О. В. Українська мова : довідник : пов. повторюв. курс, підгот. до ЗНО та ДПА / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 160 c. : табл. - (ЗНО, 2018) (ДПА, 2018).
Куриліна О. В. Українська мова : довідник, тест. завдання : пов. повторюв. курс, підгот. до ЗНО та ДПА / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2018. - 307, [1] c. - (ЗНО, 2018) (ДПА, 2018).
Математика : зб. тест. завдань для підгот. до ДПА : 9 кл. : за чинною програмою / уклад. А. М. Капіносов [та ін.] ; літ. ред. Л. Олійник ; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 127 с. : іл. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Математика : комплекс. підгот. до ДПА : 9 кл. : за чинною програмою / уклад. А. М. Капіносов ; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 271 с. : іл. - (Готуємось до ДПА, 2018).
Математика : тренажер для підгот. до держ. підсум. атестації : 9 кл. : за чинною програмою / літ. ред. Л. Олійник ; дизайнер обкл. В. Нехай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 47 с. : іл. - (Готуємось до ДПА).
Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації з англійської мови : 9 кл. / уклад. А. О. Марченко, Н. Л. Лесишин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 64, [1] с. - (Готуємось до ДПА, 2018).

.: Розділ: Освіта :: 22.02.2019 14.43.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.669894 seconds