Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Олена із міста: Вінниця :: Запитання: 43744  
Олена запитує:
Доброго дня! Прошу підказати мені літературу на тему "Публічне управління закладами загальної середньої освіти та особливості його здійснення в умовах освітньої реформи. Концепція Нової української школи." Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня Олено! Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.: Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеров Г.В., 2019. 148 с.
https://www.adaptive.org.ua/images/books/zb-forum-au-2019_R.pdf

Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наукових праць / за заг. ред. Л. А. Мартинець. – Вип. 1. Ч. 2. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 140 с.
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/73/3/51_Збірник_Частина_2.pdf

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ : Державна служба якості освіти, 2019. - 240 с.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva conferentcia/2019/posibniki/abetka dlya directora.pdf

Калініна Л. Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні : дослідження / Л. Калініна, К. Калініна // Директор школи. – 2017. - № 15-16. – С. 95-105.
http://lib.iitta.gov.ua/708614/1/dyg-2017-015-block-Kalinina.pdf

Калініна Л. Управління новою українською школою : актуально / Л. Калініна // Директор школи. – 2017. - № 1-2. – С. 12-21.
http://undip.org.ua/upload/files/Еконо.pdf

Кондратьєва А. Нові підходи до управління закладом освіти в умовах нової української школи / А. Кондратьєва // Теорія і методика управління освітою. – 2019. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 89-92
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_2/21.pdf

Лісова Н. Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти в малих містах України: [монографія] / Н.І. Лісова. – Черкаси : Видавець Пономаренко Р.В. – 2018. – 360с.
http://lib.iitta.gov.ua/715268/1/Монографія Лісова Н.І. 23.01.2019.pdf

Мартинець Л. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с.
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/92/1/20.09_Управлінська діяльність керівника_.pdf

Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: методичні рекомендації / Укл. Т. В. Деміракі, за заг. ред. В. В. Стойкової. – Миколаїв : ОІППО, 2018 – 36 с.

http://umo.edu.ua/images/content/biblioteka/repozitariy/metod recomendacii/Метод. рекомендації Деміракі.pdf

Нетреба М. Роль керівника закладу освіти щодо формування бренду галузі освіти в умовах нової української школи / М. Нетреба // Молодий вчений. – 2019. - № 5. – С. 178-182.
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/40.pdf

Реформа освіти в Україні: інформаційно-аналітичне забезпечення : І Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики». – 2017. – 110 с.
http://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Conf.pdf

Семенець-Орлова І. Державне управління освітніми змінами: теоретичні засади: [монографія] / І. Семенець-Орлова. – Київ : ЮСТОН, 20181 – 420 с.
http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38242/1/Семенець-ОрловаІА_.pdf

Топузов О. Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади / О. Топузов, Л. Калініна // Український педагогічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 34-44.
http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/c06/c06d277890d7d628d9bef01de3f0eb02.pdf

Управління навчальним закладом : Підручник для магістрантів педагогічних університетів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кри- вильова, О.В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 c.
https://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1809/1/УНЗ_Лебідь.pdf

Управління освітою / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха, М. В. Михайліченко[та ін ]. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 546 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4051/1/Управління освітою.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.01.2020 16.32.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Київ :: Запитання: 43735  
Руслана запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури про Stem-освіту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Руслано! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації:
Ахунова Л. Цікавіше зі STEM : інтердисциплінарні уроки, які дійсно подобаються учням : методика і практика / Л. Ахунова // Фізика (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 47-59.
Грушко Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 16. — С. 34-41.
[Ключові навички в освіті] : [добірка матеріалів] // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 6. — С. 10-81.
Криволап Л. STEAM-мотивації : педагогічний досвід / Л. Криволап // Біологія (Основа). — 2019. — № 28-30. — С. 20-27.
Крупа О. Коло. Довжина кола : уперед до мрії, або Квиток на фестиваль робототехніки : STEM-урок для учнів 6-го класу / О. Крупа // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 21. — С. 15-22.
Момот А. Казкова рукавичка : урок з української мови з використанням STEAM-технологій / А. Момот, А. Ярош // Розкажіть онуку. — 2018. — № 6. — Змістове наповнення сучасного освітнього середовища початкової школи. — Вип. 1. — С. 77-78.
Педагогічна рада «Stem-освіта: впровадження та перспективи розвитку» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт] — Електронні дані. — https://vseosvita.ua/library/pedagogicna-rada-stem-osvita-vprovadzenna-ta-perspektivi-rozvitku-76763.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.01.2020
Плужник О. Упровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи : вектор трансформації / О. Плужник // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 61-66.
Сорока В. Перепустка до успішного майбутнього : STEM-освіта / В. Сорока // Освіта України. — 2019. — 4 листопада. — С. 8-9.
Стельмашенко О. STEM та освітній менеджмент : модель упровадження інноваційної технології у школі : актуально / О. Стельмашенко, В. Шатило, В. Незамай // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 80-95.
Stem-освіта – світовий освітній тренд [Електронний ресурс] // Дистанційна Академія [веб-сайт] — Електронні дані. — https://osnova.d-academy.com.ua/course/stem-osvita-svitovyj-osvitnij-trend-2/. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.01.2020
Ханзель Ж. STEM-освіта у науково-педагогічному проекті "Інтелект України" / Ж. Ханзель // Початкова школа. — 2018. — № 7. — С. 3-5.
Що таке STEM-освіта та чому вона популярна [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [веб-сайт] — Електронні дані. — https://naurok.com.ua/post/perevagi-stem-osviti. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.01.2020
Якою повинна бути STEM-освіта в школі : офіційно // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 68-78.

.: Розділ: Освіта :: 8.01.2020 19.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Мукачево :: Запитання: 43711  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріали на тему: "Використання краєзнавчих матеріалів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін". Дякую. До побачення.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Актуальні проблеми трасформації соціогуманітарної освіти : Зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. (4 - 5 груд. 2003 р.) / ред.: О. І. Пометун; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т педагогіки, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України, Хмельниц. ін-т регіон. упр. і права. - Кам'янець-Поділ., 2004. - 186 c. - укp.
Барсукова, Марина.Подорож Харківщиною : інтелектуально-пізнавальна гра : 8-9-ті класи // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 7 (квітень). - С. 26-28.
Башманівська Л. А. Формування художніх смаків учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. А. Башманівська; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2004. - 20 c. - укp.
Бездрабко, Наталія.Вивчення Слобожанщини та Гетьманщини : матеріали експедиції [з історичного краєзнавства у формі велосипедного походу 2-ї категорії складності]
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2015. - № 6 (березень). - Шкільний туризм. - 2015. - Вип. 3. - С.1-16.
Бенедюк В. В. Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V-IX класи) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Бенедюк; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 19 c. - укp. - рус.
Буга, Т. М. Тульчин - духовна столиця Поділля // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 11. - С. 29-35. - Бібліогр.: с. 35.
Варшавська, Майя.Національно-патріотичне виховання школярів : краєзнавча робота
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 9 (травень). - С. 17-24.
Варшавська, Майя.Краєзнавство - ефективний засіб національно-патріотичного виховання та розвитку школярів // Історія України (Шкільний світ). - 2016. - № 7. - С. 10-15. - Бібліогр.: с. 47.
Вітченко А. О. Організація краєзнавчої роботи старшокласників у процесі вивчення світової драматургії / А. О. Вітченко // Освіта на Луганщині. - 2006. - № 2. - С. 113-121. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.
Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20 - 30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський, 2013. - 226 c. - Бібліогр.: с. 137-162. - укp.
Гребенюк Т. С. Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень [Електронний ресурс] / Т. С. Гребенюк, Ю. Р. Гребенюк // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 80–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_24
Дмитрян, Т. В. Краєзнавчий КВК "Рідний край, де ми живемо, Кіровоградщиною звемо" : (8-9 кл.) // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 26-27.
Задорожний, М. П.Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 12. - С. 25-28.
Засядько, Л. В.Рідний край в задачах : (на матеріалі Черкаської області) // Географія та економіка в рідній школі. - 2017. - № 2. - С. 37-47.
Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : Наук. зб. / ред.: Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України. - Кам'янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2002. - 423 c. - укp.
Історичні подорожі Україною. Черкащина// Історія України (Шкільний світ). - 2017. - № 1. - С. 23-28.
Клюєва, Оксана.Розвиток особистості учня засобами краєзнавства : тренінгова діяльність
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 7-14. - Бібліогр.: с. 13.
Клюєва, Оксана.Краєзнавство на уроках і не тільки... : тренінгові заняття за матеріалами краєзнавчої тематики // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 15-18.
Козир, Ірина. Кіровоградщина у вимірі століть : [про історичний розвиток Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.] // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 2. - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6.
Коржик, С. А.Меджибіж: історія та географія : географічне краєзнавство і туризм
// Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 36-38; 3-я с. обкл. - Бібліогр.: с. 38.
Коржик, С. А.Хмельниччина туристична : географічне краєзнавство і туризм // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 37-41.
Костюченко, Л. С.Інтегрований урок "Про мій Харків - моїм учням" : 10-й клас : "пропоную так"// Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 15-16 (серпень). - С. 52-56. - Бібліогр.: с. 56.
Кравцова, Надія.Байбаки Міловського степу : уявна подорож рідним краєм
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 18 (вересень). - Шкільний туризм. - 2014. - Вип. 9. - С. 13-20. - Бібліогр.: с. 20.
Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів XII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження укр. просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича, груд. 2011 р., Івано-Франківськ / ред.: П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, Т. Ф. Григор'єва; НАПН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 352 c. - укp.
Постаті землі Житомирської // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 46-47.
Романишина Н. Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця "Play the game" в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи [Електронний ресурс] / Н. Романишина // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_20
Сивохоп Я. М. Теоретична складова методики формування здорового способу життя учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти [Електронний ресурс] / Я. М. Сивохоп // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 8. - С. 220-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_24
Сухацька, С. В. Україна - єдина країна : [добірка матеріалів: сценарії, конкурси, ігри, легенди, казки про Україну]// Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 5-10.
Терещенко, Олександр.Історико-культурна спадщина Корсунщини : відкриваємо Україну // Історія в рідній школі. - 2015. - № 10. - С. 34-36. - Бібліогр.: с. 36.
Федорак, Василь.Обласний огляд-конкурс кабінетів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу : із досвіду роботи // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 20. - С. 25-27.
Чернов Б. О. Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність / Б. О. Чернов // Укр. геогр. журн. - 2018. - № 1. - С. 63-68. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 23.12.2019 14.04.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галабурда Інна із міста: Кагарлик :: Запитання: 43705  
Галабурда Інна запитує:
Доброго дня!Мене цікавлять матеріали по вивченню іноземних мов в бібліотеках.
Наша відповідь:
Інно, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Англійська мова на допомогу медійній грамотності / Одеська національна наукова бібліотека
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1631

Бібліотеки–партнери
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb/koo/par.html?forceDesktop=1

Бібліосенсація! Відкриття клубу польської мови у бібліотеці ім. О.Герцена
https://svyat.kyivcity.gov.ua/news/25633.html

В бібліотеці навчають німецької / Житомирська обласна бібліотека для юнацтва
https://junbiblzt.at.ua/news/v_biblioteci_navchajut_nimeckoji/2019-11-26-987

В обласній бібліотеці розкрили секрети вивчення англійської мови вдома
https://prozahid.com/content-58220-html/

Вчимо англійську в бібліотеці! (2016 -рік англійської мови в Україні) :методичні матеріали / Департ. культ. і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. М.М.Григор’єва. – Харків : ХОУНБ, 2016.- 19 с. http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000193.pdf

Гурток вивчення німецької мови [у Вінницькій обласній науковій універсальній бібліотеці]
https://library.vn.ua/pro-biblioteku/klubi-gurtki/gurtok-nimeczkoii

Де можна вивчати англійську мову безкоштовно? https://molod.te.ua/en/news/235-de-mozhna-vyvchaty-anhliisku-movu-bezkoshtovno.html

Клуб польської мови для початківців [в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді] https://tobm.org.ua/polish-language-club-for-beginners/

Клуб розмовної польської мови в Івано-Франківській ОУНБ ім. І.Франка]
http://lib.if.ua/news/1496733410.html

Миськевич Т. Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України [Електронний ресурс] / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 46. - С. 358-367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_24

У бібліотеці безкоштовно навчають англійської. Інші мови - за невелику оплату
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/vsi/u-bibliotetsi-bezkoshtovno-navchayut-inozemnih-mov-10721814.html

У бібліотеках Полтави вивчають англійську мову з носіями
http://poltavske.tv/events/16147

У Полтавських бібліотеках іноземні волонтери вчитимуть полтавців англійської мови
https://np.pl.ua/2019/08/u-poltavs-kykh-bibliotekakh-inozemni-volontery-vchytymut-poltavtsiv-anhliys-koi-movy/

Які іноземні мови можна вивчати в рівненській обласній бібліотеці?
http://ogo.ua/articles/view/2019-10-09/102519.html

.: Розділ: Освіта :: 20.12.2019 12.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Київ :: Запитання: 43658  
Галина запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу та інтернет посилання про інклюзивну освіту. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 43473; 43529; 43564; 43604.

.: Розділ: Освіта :: 11.12.2019 14.05.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.673612 seconds