Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 41858
   


Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43179  
Моніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату за темою: Управління і керівництво школою.Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гнатюк Л. Інноваційні технології управління навчальним закладом "Школа успіху" / Л. Гнатюк // Директор школи. – 2014. – № 8. – С. 42-54.
Жабінцева М. Сучасний погляд на інноваційну модель керівництва школою / М. Жабінцева // Директор школ . – 2014. – № 2. – С.27-30.
Загоруйко М. О. Ефективність управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи / М. О. Загоруйко. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/punpu_2011_3-4_11.pdf
Красовський М. Проблеми підвищення ефективності управління роботою школи / М. Красовський. – К. : Наукова думка, 1978. – 48 с.
Луцик Л. Школознавство : підручник / Л. Школознавство. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 115 с.
Павлютенков Є. М. Труднощі та обмеження діяльності директора школи і шляхи їх подолання: управлінський аспект / Є. М. Павлютенков // Управління школою . – 2012. – № 25-27. – С. 2-28.
Сбоєва Л. Інновації в управлінській діяльності загальноосвітнього закладу / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С.113-123.
Сорочан Т. М. Управління школою за В. Сухомлинським / Т. М. Сорочан // Наукові записки. – Випуск 78(2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С.252 –257. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/703945/1/Сорочан_13.pdf
Сорочан Т. Управління навчальним закладом : стратегії та технології / Т. Сорочан // Управління освітою. - 2011. - № 4. - С. 15-20.
Управлінська діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12494/1/Саврай_О_В_Дипломна.pdf
Управління освітою та шкільна автономія : погляд зі школи : аналітична доповідь / за заг. ред. Л. І. Паращенко. – К. : 2UP, 2013. – 64 с. – Режим доступу: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/5/7/Anketa_dyrektory.pdf
Управління школою. Функції управління та функції керівників школи // С. П. Максимюк. Педагогіка. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/glavy/49261-4-upravlnnya-shkoloyu-funkts-upravlnnya-ta-funkts-kervnikv-shkoli.html
Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf
Черновалова Н. Інтерактивні технології в управлінні / Н. Черновалова // Директор школи. – 2011. – № 1. - С. 10-12.
Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2013. – № 13-15. – С. 89-95.
Шульга Л. Сучасний погляд на управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Шульга // Освіта і управління. – 2006. – № 3-4. – С. 138-143.
https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14558/
http://studentam.net.ua/content/view/2281/97/
https://pidruchniki.com/14140113/pedagogika/upravlinnya_shkoloyu_funktsiyi_upravlinnya_funktsiyi_kerivnikiv_shkoli
https://stud.com.ua/46533/pedagogika/funktsiyi_upravlinnya_shkoloyu
https://studopedia.su/16_185644_upravlinnya-i-kerivnitstvo-shkoloyu.html

.: Розділ: Освіта :: 13.06.2019 22.59.20 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43174  
Любов запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для магістерської роботи "Мовленнєвий розвиток дошкільників засобами усної ьнародної творчості". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Алексєєва М. М. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят : навч. посібник / М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. – М. : Академія, 2000. – 400 c.
Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/667/Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Використання усної народної творчості у розвитку мовлення дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/cons/6002-ispolzovanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-v-razvitii-rechi-detej.html
Використання усної народної творчості у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b2bc69b4d53b88421316c27_0.html
Використання фольклорних творів як засобу розвитку мовлення у дошкільників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studcon.org/vykorystannya-folklornyh-tvoriv-yak-zasobu-rozvytku-movlennya-u-doshkilnykiv
Гавриш Н. Використання малих фольклорних форм // Дошкільне виховання. - 1991. - № 9. - С.16-20.
Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. – К., 2005. – 128 с.
Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. – 2015. – Вип. 16. – С. 71-76. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5619/1/Zhuravlova.pdf
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 1. - С. 18-28.
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 5. - С. 28-35.
Зіміна В. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 8. - С. 26-31.
Калузька Л. В. Дивокрай : вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів. - Книга 1. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 320 с.
Калузька Л. В. Дивокрай : вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів. - Книга 2. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 320 с.
Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору / Н. В. Маліновська. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2015. - № 11. – С. 11-14. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Znpkhist_2015_11_4 (1).pdf
Новицька М. Ласкаво просимо у фольклорну школу / М. Новицька, Е. Соловйова // Дошкільне виховання. - 1993. - № 9. - С.11-18.

.: Розділ: Освіта :: 10.06.2019 21.56.23 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43170  
Любов запитує:
розвиток мовлення дошкільників засобами української народної творчості
Наша відповідь:
Добрий день, Любове, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на уроках музики /
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 7 (194). — Ч. І. — С. 24 – 29
2. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
3. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
5. В'юнник В. О. Мій конспект. 6-й рік життя. Осінь / В. О. В'юнник, С. М. Ожимова, О. Г. Ханіна, Л. В. Чернишова. – Харків: Основа, 2014. – 174 с.
6. Єнгаличева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору / І. Єнгаличева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf – Загл. з екрану. –10.06.2019
7. Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с.
8. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2008 – с.3-5.
9. Мовленнєвий розвиток дітей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://doshkolenok.kiev.ua/rechevoe-razvitie/49-movlennevy-rozvytok
10. Мовленнєвий розвиток дошкільників / уклад. Л. А. Шик. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 223 с.
11. Марчун О. В. Матеріали до вивчення дитячого фольклору : навч. посібник / Марчун О. В. – Київ. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201с.
12. Руснак І. Є. Український фольклор: навч. посібник / І.Є. Руснак. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304с.

.: Розділ: Освіта :: 9.06.2019 16.50.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43160  
Моніка запитує:
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка знайти літературу за темою: значення менеджменту та маркетингу освіти в сучасних умовах.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Моніко!
Для Вас такий перелік джерел:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/501/1/Romanen.pdf
РОМАНЕНКО М. ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСВІТНІй МАРКЕТИНГ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_117_124.pdf
Тєлєтова С. Г., Тєлєтов О. С. ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23480/1/Drahunova V. V..pdf
Драгунова В.В. Технологія забезпечення реалізації…
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/6__Оксана_ЛЮТКО_Запровадження.pdf
Лютко О. М. Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти / О. М. Лютко. – Рівне : РОІППО, 2018. – 180 с.
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/954/1/10.pdf
Новгородська Ю. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/55.pdf
Жегус О. В. МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/6318/6347
Біленко Д. В., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Практично до кожної статті є перелік літератури.
Успіхів!

.: Розділ: Освіта :: 2.06.2019 14.10.49 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43146  
Саша запитує:
Тестові завдання на підготовку до ЗНО з літератури
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянутим наступні джерела інформації:
Авраменко О. Особливості тестової технології в моделюванні контрольних робіт : тестові технології / О. Авраменко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 33-35.
Бочко М. Готуємося до ЗНО / М. Бочко, І. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2013. – № 6. – С. 10-13.
Головань Н. Основні види робіт при вивченні роману Івана Багряного "Тигролови" : українська література, 11 клас / Н. Головань, Л. Журавель // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 51-63.
Грицай Л. Літературний процес в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. : українська література, 11 клас / Л. Грицай // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 37-45.
Дзисюк В. М. Тестові завдання з української літератури : Усна народна творчість. З давньої української літератури. Світ української поезії / В. М. Дзисюк // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 77-78.
Куриліна О. Іван Багряний (1906-1963) (Іван Павлович Лозов'яга) : система завдань з української літератури у тестовій формі, 9 клас / О. Куриліна // Українське слово і сучасність. – 2016. – № 3. – С. 57-65.
Лук'янченко Н. І. Завдання для перевірки та закріплення знань : ("Художня культура", 10-й клас) : [тести] / Н. І. Лук'янченко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 12. – С. 22-27.
Михайловська Н. Узагальнення, систематизація та повторення вивченого в кінці року : тестові завдання для учнів 5-11 класів / Н. Михайловська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 41-45.
Омельченко А. Бертольд Брехт. "Життя Галілея" : тестові завдання для перевірки знань учнів за текстом п'єси : 11-й клас / А. Омельченко // Світова література (Шкільний світ). – 2014. – № 2. – С. 38-40.
Ошека В. В. Яскравий геній Сальвадора Далі : ("Художня культура", 11-й клас) : [конспект уроку] / В. В. Ошека // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 8. – С. 23-24.
Скородєд Т. Постмодернізм у світовій літературі : тестові завдання за темою / Т. Скородєд // Світова література (Шкільний світ). – 2014. – № 15-16. – С. 67-68.
Шкавро В.Сучасні тенденції в оцінюванні якості знань з мовознавчих дисциплін майбутніх учителів української мови і літератури / В. Шкавро // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 11-13.
Щербина Л. Тематично-жанрова різноманітність повісті-преамбули Валерія Шевчука "Дім на горі" : українська література, 11 клас / Л. Щербина // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 64-76.
Янкова О. Життя і творчість Івана Котляревського : система завдань у тестовій формі / О. Янкова // Українське слово і сучасність. – 2014. – № 1. – С. 24-31.
Янкова О. Тестові завдання до теми: "Життя і творчість Івана Котляревського" / О. Янкова, О. Пилипенко // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 7-8. – С. 28-33.

.: Розділ: Освіта :: 28.05.2019 11.37.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.731919 seconds