Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41493
   


Автор запитання: Марія із міста: Перечин :: Запитання: 42753  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Особливості викладання предметів художньо-естетичного циклу в інклюзивному класі".Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Маріє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Безклинська, Ольга.Музикотерапія : під час роботи з дітьми з особливими потребами // Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 12. - С. 61-68. - Бібліогр.: с. 68.

"Білосніжка" у піктограмах : [адаптоване видання для дітей з особливостями розвитку або труднощами сприймання тексту] / підготувала Н. Коваль // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2017. - № 1-2. - С. 16. - Рец на кн.: Білосніжка (книжка з піктограмами) - Київ : Дивогра, 2016.

Впровадження арт-технологій як сукупність засобів мистецтва та методів
художньо-творчої діяльності у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу [Електронний ресурс]: майстер-клас для вчителів естетичного циклу. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/mayster-klas-dlya-vchiteliv-estetichnogo-ciklu-vprovadzhennya-art-tehnologiy-yak-sukupnist-zasobiv-mistectva-ta-metodiv-hudozhno-tvorcho-diyalnosti-u-formuvanni-v-uchniv-cilisno-9204.html. – Назва з екрана.

Ващенко, Л. Ф. Традиційні та інноваційні проблеми сучасного уроку [Текст] / Л. Ф. Ващенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2010. - Вип. 30. - С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 3. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_3

Заяц, Н. В.Розвиток творчих здібностей дітей з вадами слуху // Обдарована дитина. - 2010. - № 6. - С. 63-67.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. - 2012. - № 9. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_15

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навчально-методичний посібник/ Кол. Упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П./ Під заг.ред. Шинкаренко В. І. – К: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклю(зивному классі : навч. курс та наук.(метод. посіб. / Т. В. Сак. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»).

Корніцова, С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ // Зарубіжна література в школі. - 2011. - № 20 (жовтень). - Педагогічна академія пані Софії. - С. 2-16. - Бібліогр.: с. 16.

Кот, Микола.У світ спілкування через розмаїття художніх образів // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 25.

Кучков, Іван.Урок ритміки у 3 класі школи інтенсивної педагогічної корекції : для учнів із затримкою психічного розвитку // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 34-36.

Лебедева, Е.Рисуем без кисточки : из опыта работы с детьми, имеющими нарушения слуха и задержку психического развития : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 12. - С. 57-60.

Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 40(2). - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20

Мішина, Алла. Особливі діти в умовах ЗЗСО : практично-методичні поради
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 24. - Методичний порадник. - 2018. - Вип. 12. - С. 5-25.

Муренець, Л. С. Проблема соціалізації учнів зі зниженим зором у середніх та старших класах під час викладання літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 13 (травень). - С. 6-7.

Нестандартні уроки художньо-естетичного циклу. 5—9-й класи [Електронний ресурс]/ укладач Є. Г. Орлова. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 222, [2] с. : іл., схеми, табл. — (Серія «Моя методика»). – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/6256/1-17_Nestandartni_uroky_hudozhnjo-estetychnogo_tsyklu_5-9_klas.pdf. – Назва з екрана.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.

Пономарьова, Галина.Інклюзивна освіта: українські реалії : погляд на проблему // Шкільний світ. - 2012. - № 7. - С. 3-4.

Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 № 527 // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. - 2017. - № 5. - С. 64-66.

Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Пушкар // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_6_37

Садовенко, Світлана.Слово, рух, музика : логоритмічний практикум // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 18.

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті:європейський вектор, уукраїнські реалії// Збірник наукових праць за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018 р.). –Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. –72с.

Степенкова, Тетяна.Виховання дітей з особливими освітніми можливостями (РВд) засобами образотворчого мистецтва : у гостях в Олівчика // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 6 (лютий). - С. 14-16.

Строкатюк, Л. Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами / Любов Строкатюк // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 4. - С. 95

Таранченко, Оксана.Ефективні технології викладання в інклюзивній школі : освіта вчителя // Початкова школа. - 2017. - № 5. - С. 50-53. - бібліогр.: с. 53.

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України 26.07.2018 № 813. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-18. - Назва з екрана.

Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі/ Данілавічютє Є. А., Литовченко С. В. – К.: ТОВ «Фірма «ЕСЕ», 2012. - 239 с.
https://www.slideshare.net/helenpisna/ss-60607536

Чумакова, И. . Настольный театр как средство формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи ІІІ уровня : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 8. - С. 84-94. - Бібліогр.: с. 94.

Шкльода, Віра. Лялька в українському вбранні : заняття для дітей реабілітаційної групи // Палітра педагога. - 2011. - № 4. - С. 26-27.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2019 15.34.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Хуст :: Запитання: 42737  
Іван запитує:
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте матеріал до теми "Використання хмарних технологій в управлінській діяльності директора школи".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Н. Г. Пудрій Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ
http://eprints.zu.edu.ua/17482/1/Пудрій.pdf
С.Одайник Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2016_4_27.pdf
Використання сервісів google в управлінні закладом середньої освіти
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/100/136
Литвинова С.Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями
http://proflizey29.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2013/05/Хмарні-технології-11.pdf
Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf
О.Л. Гаврилова Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій
http://eprints.zu.edu.ua/17425/1/Гаврилова.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706199/1/МЕТОДИЧКА-2016 final.pdf

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2019 09.53.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Жмеринка :: Запитання: 42729  
Анна запитує:
Доброго дня! Гарних свят усім працівникам віртуальної бібліографічної довідки. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Формування комунікативної компетенції майбутнього керівника освітнього закладу" або просто педагога. Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Вас також вітаємо з прийдешніми святами!
Радимо Вам звернутися до наступних джерел:
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
СКВОРЦОВА С.О., ВТОРНІКОВА Ю.С. ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / С.О.СКВОРЦОВА, Ю.С.ВТОРНІКОВА. – Одеса: Абрикос Компани, 2013. – 290 с.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14285/1/ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.pdf
Попадич О. О., Мордяк Я. М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НАУКОВИХ ПІДХОДАХ
http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf
Оліфіра Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
https://www.researchgate.net/publication/322764777_FORMUVANNA_KOMUNIKATIVNOI_KOMPETENTNOSTI_MAJBUTNIH_FILOLOGIV_NA_ZASADAH_REALIZACII_POLOZEN_PARTISIPATIVNO-INTERAKTIVNOGO_PIDHODU
Арістова Н.О.ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПАРТИСИПАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1675/Ryabets'-Komunikat_potentsial_osobyst.pdf;jsessionid=0FE7C27899AF544D1F0010E2122E5F00?sequence=3
Рябець І.В. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/202/1/1269-2643-1-SM.pdf
Москаленко А. Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців начальними закладами в процесі проходження практики
http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/dop/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji.pdf
Перхач Л. П. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_20
Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_11
Боровець О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2016_6_23.pdf
Кравченко-Дзондза О.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2ac69a5c53b88421306d36_0.html
Управління процесом формування комунікативної компетентності керівника підрозділу вищого навчального закладу
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19091-formuvannya-komunikativnoї-kompetenciї-kerivnika-navchalnogo-zakladu.html
Філіппова З. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
***************
1. Анкваб, М. Ф. Профессиональное общение как составляющая коммуникативной компетентности [Электронный ресурс] / М. Ф. Анкваб // Молодой ученый. - 2014. - N 2.
2. Майєр, Н. В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. - 2018. - N 4. - С. 37-41.
3. Никифорова, І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз) / І. Никифорова // Рідна школа. - 2007. - №3. - С. 52-55.
4. Смирнов, С. Д. Педагогическая деятельность и педагогическое общение [Текст] / С. Д. Смирнов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2011. - N 3. - С. 5-18.
5. Тарашевська, О. Комунікативна культура педагога - запорука успіху [Текст] : тренінг для педагогів / О. Тарашевська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 11. - С. 28-29.
6. Яковенко-Глущенкова, Є. В. Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Є. В. Яковенко-Глущенкова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 22. - С. 64-69.
7. Нечипорук, О. В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога [Електронний ресурс] / О. В. Нечипорук // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 2. - С. 16-18.
8. Громико, Л. Дозволь собі бути щасливим [Текст] : семінар з елементами тренінгу / Л. Громико // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 10. - С. 18-29.
9. Береза, В. Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - №11-12. - С. 13-16. - Бібліогр.: С.16.
10. Прокіп, В. А. Культура спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика питання [Електронний ресурс] / В. А. Прокіп // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2012. - N 4. - С. 30-33.
11. Оринко, М. Управлінський потенціал керівника та його складові [Текст] : вкладка / М. Оринко // Психолог. - 2017/2. - N 13/14. - С. 1-41.
12. Зязюн, І. А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі падагогічної діяльності й дії вчителя [Текст] / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 3. - С. 18-27.
13. Змеев, С. И. Компетенции и компетентности преподавателя высшей школы ХХІ в. [Текст] / С. И. Змеев // Педагогика. - 2012. - N 5. - С. 69-74.
**********************************
1. Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя [Текст] : порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "учитель року". Кн. 1. - Миколаїв : Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011. - 160 с.
2. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища [Текст] : монографія / ред. К. Б. Авраменко. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 172 с.
3. Скороходов, В. А. Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Освіта :: 12.01.2019 12.27.51 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Вараш :: Запитання: 42696  
Юлія запитує:
Доброго дня, висвітліть, будь ласка, літературні джерела на тему: "Нова українська школа".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам наступні джерела:
Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи // Директор школи. - 2018. - № 9/10. - С. 5-6
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2018. - № 6. - С. 42-86.
Жуковська С. Професійний розвиток педагогів Нової української школи в умовах неформальної освіти / С. Жуковська // Методист. - 2018. - № 6. - с. 66-68.
Захарійчук, М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря / М. Захарійчук// Початкова школа: Щомісячний науково-методичний журнал . - 2018. - №8. С.26-30.
Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Клочек. – Дивослово. – 2017. – №2. - С.2-11.
Косарєва Н. П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі / Н. П. Косарєва. - Виховна робота в школі : науково-методичний журнал. - Харьков : ТОВ "Видавнича группа "Основа". - 2018г. N 5 С.31-42.
Кутенець С. Перші кроки до нової української школи / С.Кутенець // Директор школи: для керівників середніх навчальних закладів. – 2017. - №1/2. – с.90 – 94.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018.- N10 . - С.2-4.
Кучеренко, І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018. - N11 . - С.9-14.
Кущ О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. - 2018. - N 4. - С. 12-15.
Ляшенко О.І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С.5-12.
Полєвікова О. Нова українська школа: відчуваємо. думаємо, діємо : Проект інноваційного уроку, присвяченого письменнику рідного краю та його творчості / О. Полєвікова // Початкова школа. - 2017. - N4. - С. 13-15.
Рудишин С. Нова українська школа: проблеми і перспективи підготовки вчителів / С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній школі : Науково-методичний журнал. - 2018. - N 1. - С. 38-39.
Сорочан Т. Підготовка вчителів до реалізації Концепції "Нова українська школа" / Т. Сорочан // Методист. - 2018. - № 6. - С. 4-9.
Усатенко Т. Горизонт нової української школи: компетентність "спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами" / Т. Усатенко // Українська мова і література школі : Науково-методичний журнал. - 2017. - N6. - С. 37-40.
Ушмарова В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції "Нова українська школа"/ В.Ушмарова // Початкова школа : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2017. - N 9. - С. 1-5.
Цісар Н. Нова українська школа: чого ми прагнемо? / Н. Цісар // Завуч : Всеукраїнська газета для заступників директорів навчальних закладів. - 2018. - N 6. - С. 4.
http://nus.org.ua/
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/nova-ukrajinska-shkola
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/nova-ukrajinska-shkola/
https://hromadske.ua/posts/nova-ukrainska-shkola-9-zmin-iaki-proponuie-minosvity
https://decentralization.gov.ua/education/nova-ukrainska-shkola
https://osvitoria.media/experience/4-golovni-statti-pro-te-yakoyu-bude-nova-ukrayinska-shkola/

.: Розділ: Освіта :: 13.12.2018 16.22.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Маріуполь :: Запитання: 42669  
Лариса запитує:
застосування цифрових технологій у проектному навчанні майбутніх кваліфікованих робітників
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Глущенко Е. Методика формирования энергоэффективной компетентности будущих специалистов рабочих профессий в профессионально-технических учебных заведениях / Е. Глущенко // Вопросы педагогики: материалы ІV междунар. науч. конф. 16-17 сентября 2015 г. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Ч. ІІІ. М.: Литера, 2015. — № 10 (81), октябрь, — С. 45-48.
Глущенко О. Дослідно-експериментальна робота щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з професії «слюсар-електрик з ремонту електроустаткування». Науковометодичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітн. наук.-практ. конф. Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України (м. Київ, 24-25 берез. 2014 р.): Т. 1 / за заг. ред. В. О. Радкевич; ІПТО НАПН України. Київ, 2014. — С. 112-113.
Глущенко О. Методика дослідження проблеми формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. Науковий вісник Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України: Професійна педагогіка: зб. наук. пр. / ІПТО НАПН України; ред. кол.: В. Радкевич (голова) та ін. Павлоград, ІМА-прес, 2017. — Вип. 13. — С. 95-101.
Глущенко О. Методичні рекомендації щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ / О. Глущенко. Запоріжжя : Просвіта, 2017. — 66 с.
Глущенко О. Модель формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю [Електронний ресурс] : Теорія і методика професійної освіти: електрон. наук. вид. 2016. — Вип. № 11 (3). — Режим доступу: http://tmpo.ivetua.science/images/Vol.11/Glushchenko11.pdf. (дата звернення: 16.05.2017).
Глущенко О. Морально-етична складова енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства: матеріали І Міжнар. наук-практ. конф., 01 грудня 2016 р. / О. Глущенко, за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2016. — С. 270-272.
Глущенко О. Суть і структура енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2016. — № 4. — С. 46-49.
Глущенко О. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ. / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2012. — № 3. — С. 15-18.
Гуревич Р. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», — 2012. — 502 с. — Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/15last/7_15zIKT.pdf.
Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.ua/evrope2020/indexen.htm. — мова укр.
Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012. — мова укр.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. — Випуск 36. — 517 с.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Редкол. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — Випуск 42. — 471 с.

.: Розділ: Освіта :: 8.12.2018 18.59.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.819031 seconds