Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43557  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему : Освіта, як складна динамічна система: чому експертній діяльності в галузі освіти надається все більшого значення, як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2019 17.34.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43553  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела, підібрані за Вашим запитом:
Гаращук О. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості [Електронний ресурс] / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 381-390. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_51
Захарченко С. Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) [Електронний ресурс] / С. Захарченко // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 32(1). - С. 13-20. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32(1)__4
Качуровська І. Інноваційний підхід до освітнього процесу: специфіка організації та супроводу / І. Качуровська // Позашкілля (Шкільний світ). - 2018. - № 7. - С. 4-44.
Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі / П. Кононенко // Освіта. - 2006.- 11-18 жовт. - С.2-7.
Коренева І. Освіта для сталого розвитку: реалії України [Електронний ресурс] / І. Коренева // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 1. - С. 17-25. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_1_4
Костюшкин Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти : освіта і ринок / Е. Костюшкин // Рідна школа . - 2008. - № 6. - С. 36-38.
Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. - 2011. - № 2. - С. 21-25.
Науменко Г. Національна доктрина розвитку освіти України: механізми реалізації : Держава і освіта / Г. Науменко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002.- 4. - С.4-8.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : на шляху до освіти майбутнього // Освітні коментарі. - 2012. - № 7-8-9. - С. 2-10.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Проект // Завуч (Шкільний світ). - 2001. - 20-21 лип. - Вкладка.- С.1-16.
Освіта для сталого розвитку : мислимо глобально, діємо локально : [добірка статей] // Освітні коментарі. - 2011. - № 7-9. - С. 1-48.
Павлик Н. Неформальна освіта у системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Павлик // Освітологічний дискурс. - 2016. - № 2. - С. 27-37. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_5
Пазюк С. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики : нова українська школа / С. Пазюк // Управління школою. - 2017. - № 16-18. - С. 2-5.
Петриченко Н. Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України [Електронний ресурс] / Н. Петриченко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 273-277. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_71
Поліхун Н. Наукова освіта як інновація в системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Поліхун, І. Сліпухіна, І. Чернецький // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 168. - С. 186-189. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_168_47
Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України [Електронний ресурс] / Е. Юрченко // Українознавчий альманах. - 2014. - Вип. 17. - С. 149-153. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_44
Яцура К. Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України [Електронний ресурс] / К. Яцура //Сучасне суспільство. - 2016. - Вип. 2. - С. 190-199. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2016_2_21

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 14.10.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43552  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 13.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Славута :: Запитання: 43502  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Допоможіть з підбором літератури на тему "Україна на шпальтах бритинської преси"
Наша відповідь:
Тетяно! Добрий день! Оскільки ви не вказали, який період теми "Україна на шпальтах британської преси" вас цікавить, ми зібрали джерела інформації, що відображають різні часи й епохи. Радимо скористатися ними.

Бутиріна М. В. Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі [Електронний ресурс] / М. В. Бутиріна, Ю. С. Гаркавенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - Вип. 10. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_10_4

Варех Н. В. Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі [Електронний ресурс] / Н. В. Варех // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 42. - С. 113-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_42_16

Карлова В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / Карлова В. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm

Кулик С. Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Електронний ресурс] / С. Кулик // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2011. - Вип. 1. - С. 393-403. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2011_1_37

Україна у відгуках зарубіжної преси Електронний ресурс]: [2011-2019] - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=452

Федорук Я.О. Англійські газети про Україну на початку московсько-польської війни в 1654 р. / Я.О. Федорук // Український історичний журнал. — 2017. — № 5. — С. 91-102. — Бібліогр.: 55

Худіш П. М. Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944 - 1945 рр.) / П. М. Худіш // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2016. - Вип. 45. - С. 211-216. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 28.10.2019 09.45.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: м. Івано-Франківськ :: Запитання: 43501  
Софія запитує:
Розвиток читацької діяльності молодших школярів: сучасні методи та підходи.
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! За вашим запиом підібрано такі джерела інформації:

Бенза С., Качак Т. Б. Проблеми оновлення форм і методів роботи з дитячою книжкою у початковій школі [Електронний ресурс] / Бенза С., Качак Т. Б. // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 12-14. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005. -№8. -с. 14-16.
Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів. // Початкова школа. - 2007. -№12. -с. 16-21.
Гурин, Наталія.Літературні цікавинки : 2-й клас : матеріал складено відповідно до підручника В. О. Науменко "Літературне читання. 2 клас" / Гурин, Наталія // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 3. - С. 18-19.
Джеджелей О. Диференційований підхід до формування навички читання у 4-річній школі // // Початкова школа. - 2002. - № 4. - с. 10-11.
Дуда В. Вправи, які розвивають гнучкість і швидкість читання вголос та мовчки, вміння вгадувати подальший текст // Відкритий урок. - 2002. - № 10. -с. 74-76.
Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / Тетяна Карнаух // Початкова школа. - 2011. - № 2. - С. 5 - 8.
Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: літературознавчі та науково-методичні статті, рецензії / Т. Б. Качак. -Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. -132 с
Коба B. I. Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 23. -с. 3-14.
Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Компаній; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2013. - 19 c. - укp.
Кохно Т.Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3-му класі : метод. рекомендації / Кохно Т.Н. - Київ: Педагогічна думка, 2014. - 52 с.
Курпіта В. І. Дидактична гра як метод формування навичок читання у дітей 6-річного віку // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 29-30. - с. 49-66.
Левченко О. М. Тренувальні вправи для учнів початкових класів "Вчимося читати швидше" // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 15. -с. 2-6.
Мартиненко В. Формування досвіду читацької діяльності третьокласників (на матеріалі робочого зошита з літературного читання) [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Початкова школа. - 2014. - № 10. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_10_6
Мартиненко В. Читацька діяльність молодших школярів: сучасні тенденції розвитку // Початкова школа. - 2017. - № 8.- С. 16 20
http://lib.iitta.gov.ua/707722/1/Мартиненко.pdf
Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / Митник О., Швець С., Буряк Г. // Початкова школа.- 2017. - No1.- С.10 12.
Науменко, Віра. Оволодіння читацькою компетентністю : [з використанням інформаційно-комунікативних технологій] / Науменко, Віра, Польова, Анастасія, Черваньова, Олена // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Методичний порадник. - 2012. - Вип. 1. - С. 3-6.
Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання // Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с. 6-10.
Підлуцька О.Проблеми розвитку читацької культури молодших школярів [Електронний ресурс] // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 107-110. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник/ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с: іл.
Проект "Творче читання" [Електронний ресурс]. - Режим доступу
: http://urccyl.com.ua/vsia-ukraina-chytaie-ditiam/proekt-tvorche-chytannia/
Савченко О. Я. Щоб книга була в житті дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / Олександра Савченко / / Початкова школа. - 2016. - No 5. - С. 22-26
Трояновська Г. Театралізація - дійовий метод формування життєвих компетенцій особистості учня / Трояновська Г. // Початкова школа. -2016. - No 7.- С.14 15.
Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах / Валентина Трунува // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 21 - 23.
Федоренко Ю. П. Сутність читацької діяльності в початковій школі [Електронний ресурс] / Ю. П. Федоренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 147-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_31
Шахрай В. Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку у процесі навчання / Валентина Шахрай // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 33 - 38.

.: Розділ: Освіта :: 27.10.2019 22.22.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.169583 seconds