Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42584
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43352  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Організація освітнього простору європейських світових реформ
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко. Радимо скористатися такими джерелами інформації:
Авшенюк Н. М. Європейські виміри модернізації сучасної педагогічної освіти / Н. М. Авшенюк // Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – Київ: Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
Байманова Л. С. Высшее образование в Казахстане и Польше: реалии, проблемы и перспективы / Л. С. Байманова, Б. Е. Хамзина // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 6. – С. 141-144.
Бондарчук Н. О. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. О. Бондарчук // Вісник НАДУ. – 2007. – № 1. – С. 160-169.

Гречка Я. Р. Самоврядування в навчальних закладах Польщі як важливий компонент державно-громадського управління освітою / Я. Р. Гречка // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Вип. 4 (6): Державне управління та місцеве самоврядування / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. упр., 2008. – С. 294-303.
Зданюк Т. В. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини XX століття : монографія / Т. В. Зданюк, О. Ю. Кузнецова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 139-163.
Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського союзу: порівняльний аналіз / О. В. Матвієнко. – Київ, 2005. – 512 с.
Лавриченко Н. М. Модернізація змісту базової освіти у західноєвропейських країнах / Н. М. Лавриченко // Директор школи. – 2004. – № 6 (294). – С. 22-25.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ
– початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2009.
– 403 c.
Майборода Е. В. Системы высшего образования Украины и Польши: тенденции реформирования / Е. В. Майборода // ZNUV. – 2016. – № 47(2). – С. 228-240.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. В. Кременя та ін. – Київ : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук // Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія : у 2 ч. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Майкл Фуллан; пер. з англ. Г. Шиян, Р. Шиян.
– Львів : Літопис, 2000. – 269 с.
Харченко О. В. Тенденції розвитку вищої (університетської) освіти в Польщі (1990-2003 рр.) / О. В. Харченко // Аналітичний огляд стану і міжнародних тенденцій розвитку систем освіти. – 2004. – № 9.
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с. : схеми, табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шеломовська О. М. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шеломовська Оксана Миколаївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
Вавренюк С. А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6776&i=11
Папіжук В. О. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції // http://studentam.net.ua/content/view/7541/97/

.: Розділ: Освіта :: 11.09.2019 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43351  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Якісь освіти в Україні ( статті, наукові матеріали, посібники, методичні матеріали)
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні матеріали: – http://ru.osvita.ua/school/method/1342/
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/забезпечення-якості-освіти
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11hleqhe.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://www.osvitaua.com/2018/04/63688/
https://zomvo.gov.ua/monitoringi-yakosti-osviti-13-10-41-11-01-2018/
https://studfiles.net/preview/5603398/
https://pidruchniki.com/86536/menedzhment/upravlinnya_yakistyu_osviti
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/15.pdf
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/71533/68103
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/econrig_2012_3_7.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/90231-189393-1-SM.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/109722-245938-1-PB.pdf
http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/viewFile/114/122
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31752/1/49-381-390.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/430-zovnishnya-otsinka-yakosti-vishchoji-osviti-v-ukrajini-shcho-mozhe-buti-zmineno
– Булах, І. Є. Поняття якості в освіті / І. Є. Булах // Система моніторингу та оцінювання якості освіти. – Київ, 2002. – 139 с.
– Лукіна, Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні / Т. О. Лукіна. – Київ, 2004. – 342 с.
– Ляшенко О. В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. В. Ляшенко// Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 34-40.
– Панасюк, В. Використання досвіду управління якості освіти / В. Панасюк // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 42-51.
– Тализін М. Проблеми якості освіти / М. Тализін. – Київ : Наукова думка, 2006. – 112 с.
– Яхнін Я. К. Сучасні підходи до якості освіти / Я. К. Яхнін. – Київ : Наук. думка, 2006. – 143 с.
– Борисова Є. Якість освіти і місце вищої школи в суспільстві / Є. Борисова // Альма-матер. – 2003. – № 11. – С. 27-33.
– Зайчук В. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики [Текст] / В. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 56–78.
– Лукіна, Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Кремень // Пед. газ. - 2014. - № 11(Листопад). - С. 2-3.
– Кремень В. Якісна освіта - вимога сьогодення : з доповіді на заг. зборах НАПН України / В. Кремень // Дошкіл. виховання. - 2015. - № 1. - С. 2-4.
– Гавриш Н. Якість освіти: розробляймо критерії разом / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошк. виховання. - 2015. - № 3. - С. 2-6.
– Перехейда О. М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти / О. М. Перехейда // Управління школою. - 2015. - № 28/30 (472/474). - С. 2-94.
– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті цивілізаційних змін / В. Кремень // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2014. - № 5/6. - С. 6-11.
– Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. - 2014. - № 11/12. - С. 24-35.
– Світлична В. М. Акмеологія як умова підвищення якості освіти / В. М. Світлична // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 3/4. - С. 7-10.
– Локшина О. До питання про якість освіти та її забезпечення : концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України / О. Локшина // Порівнял.-пед. студії. - 2013. - № 4. - С. 73-78.
– Шелюк Л. Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні / Л. Шелюк // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 72-78.
– Основні критерії оцінювання якості освіти // Вища школа. - 2018. - № 4. - С. 49-57.
– Лабус Н. А. Оцінювання якості освітньої діяльності / Н. А. Лабус // Управління школою. - 2018. - № 31/33. - С. 60–62.
– Діденко З. В. Моніторинг якості освіти / З. В. Діденко // Завучу. Усе для роботи. - 2011. - № 13/14. - С. 13-17.
– Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти в Україні: європейський вимір : колект. монографія / [авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко та ін.] ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 218 с.
– Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : (Рекомендації з освітньої політики) / за ред. О. І. Локшиної. - Київ : [Б. в.], 2004. - 158, [2] с.
– Ярошенко А. О. Якість освіти в Україні як індикатор входження у європейський освітній простір / А. О. Ярошенко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - [Київ] : [б. в.], 2012. - № 3 (додаток 1), Темат. вип. "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології".
– Родіонов О.В. Управління якістю вищої освіти : монографія / О.В. Родіонов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2012. - 375, [8] с.
Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої ; [відп. за вип. В. І. Шейко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - 339

.: Розділ: Освіта :: 10.09.2019 18.49.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43339  
Яна запитує:
Прошу підібрати літературу з проблеми "Формування дружніх стосунків в учнів початкової школи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно. Радимо ознайомитись із відповідями на запитання № 31906, 35517, 37036, 39966, 42504 та літературою:
Бусленко В. Г. Щоб дружити, треба не сваритись : [конспект заняття] / В. Г. Бусленко
// Розкажіть онуку. - 2013. - № 15-16 (серпень). - С. 97.
Власова Я. Вірний приятель - найбільший скарб : виховне заняття : 2-й клас / Яна Власова, // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 11. - С. 38-40.
Гресь А. Ігри-мирилки : пограймо / Анна Гресь // Зростаємо разом. - 2015. - № 10. - Разом з дитиною - 2015. - № 10. - С. 20-21.
Гримач І. Вчимося бути добрими людьми : виховний захід : 2-й кл. / Ірина Гримач
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2014. - № 20. - Методичний порадник. - 2014. - Вип. 10. - С. 44-47. - Бібліогр.: с. 47.
Дербеньова М. Щоб могли ми добре жити, треба вчитися дружити : виховний захід : 3-4-ті класи / Марія Дербеньова // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 9. - С. 60-64.
Мартиненко О. Формування дружніх взаємин між молодшими школярами засобами хореографічного мистецтва / Олена Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - № 2. - С. 19-23.
Парфін П. Сам пропадай, а товариша виручай : школа шляхетності / Павло Парфін ; мал. В. Котлярова ; пер. А. Поляченка // Джміль. - 2014. - № 3. - С. 18-19.
Пилипчук Т. Найкращий друг : година спілкування : 1-й клас / Тетяна Пилипчук // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 1. - С. 44-48.
Сімакова А. Як дружать хлопчики і дівчатка : хлоп'ятка&дівчатка / Альона Сімакова // Зростаємо разом. - 2017. - № 9. - С. 22-24.
Снігур Н. Чудово, що на світі є дружба : виховний захід / Наталія Снігур // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 23. - С. 17-20.
Сороколіт В. Шлях до добра : година спілкування для учнів молодшого шкільного віку / Валентина Сороколіт // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2014. - № 7. - С. 13-16.
Туз А. Мишка Маруся шукає друзів : школа шляхетності : [адаптація в новому колективі] / Аліна Туз // Джміль. - 2015. - № 5. - С. 8-11.
Щавінська Л. Г. Нам без дружби не прожить! / Л. Г. Щавінська
// Розкажіть онуку. - 2013. - № 23-24 (грудень). - С. 74-78.

.: Розділ: Освіта :: 8.09.2019 12.45.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 43334  
Леся запитує:
Сайти професій.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абетка професій [Електронний ресурс] // Запрошуємо на роботу та навчання : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Атлас професій [Електронний ресурс] // Атлас : альманах перспективних галузей і професій : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://profatlas.com.ua/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
ВНЗ України : інститути, університети, академії [Електронний ресурс] // Education.ua — освіта в Україні : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.education.ua/ua/universities/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Всі учбові заклади України [Електронний ресурс] // Education.ua — освіта в Україні.: [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.education.ua/ua/resources/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] // Законы Украины : информационно-правовой портал : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart20/inx20247.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Карта професій Херсонщини [Електронний ресурс] // Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.library.kherson.ua/lw/karta2015.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Професійна орієнтація [Електронний ресурс] // Державна служба зайнятості : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/storinka/profesiyna-oriyentaciya. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Профессии [Електронний ресурс] // FUTUREJOB : интерактивный выбор профессии : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.futurejob.ru/index.php?action=1. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Профессии [Електронний ресурс] // ПрофГИД : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.profguide.ru/professions/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Світ професій [Електронний ресурс] // Державна бібліотека України для юнацтва : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.4uth.gov.ua/trade/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Твоя профессия [Електронний ресурс] : [орієнтир у світі сучасних професій] // Artmile.ru : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.artmile.ru/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.
Электронный музей профессий [Електронний ресурс] // ПрофВыбор.ру. : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://profvibor.ru/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.09.2019.

.: Розділ: Освіта :: 5.09.2019 16.46.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Надітичі :: Запитання: 43312  
Марія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Шляхи оптимізації виховної роботи у ВНЗ на сучасному етапі". Дуже дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам перегнути наступні джерела:
Тернопільська В.І. Довідник з виховної роботи зі студентами
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5357/1/V_Ternopilska_NKB_GI.pdf
Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах
http://eprints.zu.edu.ua/18239/1/Сб_статей_конф_виховання_новий.pdf
Оптимізація навчально-виховного процесу як умова успішної адаптації студентів-першокурсників
http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/6/47.pdf
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/OVO_inovacii_kurator.pdf
Виховна робота у вищих навчальних закладах
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dosvid-ovr-u-zvo-nmc-ahroosvita-1.pdf
Інноваційні форми соціокультурної роботи з студентською молоддю
http://kpkkim.km.ua/605-nnovacyn-formi-socokulturnoyi-roboti-z-studentskoyu-moloddyu.html
Удосконалення реалізації виховної функції інституту кураторства як пріоритет впровадження механізмів державного регулювання в сфері освіти
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1023
Виховання студентів у вищому навчальному закладі
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/file.php/903/11_lecture.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_67/62.pdf
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22091/1/9УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15409/1/Burdeyna.pdf

.: Розділ: Освіта :: 26.08.2019 17.31.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.718017 seconds