Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42584
   


Автор запитання: Таня із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43298  
Таня запитує:
Прошу підібрати літературу із проблеми "Комфортне навчальне середовище у початковій школі".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям
https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/rozd_4_Seredovishe.pdf
Cтворення освітнього середовища в перших класах Нової української школи
http://school19.zp.ua/1232-ctvorennya-osvitnogo-seredovishcha-v-pershikh-klasakh-novoji-ukrajinskoji-shkoli.html
Психологічний комфорт учнів молодшої школи як один із чинників успішного навчання
http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/05/Сабол-Д.-М..pdf
https://naurok.com.ua/dopovid-na-pedradu-psihologichniy-komfort-uchniv-molodsho-shkoli-yak-odin-iz-chinnikiv-uspishnogo-navchannya-80962.html
Створення комфортного освітнього простору учня
http://school70inkr.dnepredu.com/uk/article/stvorennya-komfortnogo-osvitnogo-prostoru-uchnya-2.html
Створення вчителем комфортних умов для адаптації першокласників до навчання у школі
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psh_2013_7_13.pdf
Як облаштувати “класну” кімнату для учня
https://nus.org.ua/articles/yak-oblashtuvaty-klasnu-kimnatu-dlya-uchnya/
Ергономічне забезпечення інформаційно-предметного середовища навчального кабінету початкової школи
https://pidruchniki.com/1580011936574/pedagogika/ergonomichne_zabezpechennya_informatsiyno-predmetnogo_seredovischa_navchalnogo_kabinetu_pochatkovoyi_shkoli
Створення комфортних умов для всебічного розвитку дитини
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/38484/
http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/16/118#6

.: Розділ: Освіта :: 16.08.2019 17.54.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Чернігів :: Запитання: 43241  
Галина запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про професійну освіту педагогів.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашим запитом:
10 порад сучасному вчителю : методи викладання: як стати ефективним учителем? // Шкільний світ. — 2016. — № 4. — С. 5-8.
Дранка Н. Самоосвіта педагогічного працівника : вплив самоосвіти на формування професійної компетентності / Н. Дранка // Позашкілля (Шкільний світ). — 2014. — № 9. — С. 27-32.
Дятленко Т. Майстер-клас як ефективна форма підвищення педагогічної майстерності вчителя / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 4. — С. 10-12.
Кондратець І. Професійні забавки дорослих : рольові ігри як засіб фахового навчання / І. Кондратець // Дошкільне виховання. — 2017. — № 12. — С. 13-17.
Миронів У. Б. Відкрий себе у цінностях : тренінгове заняття для педагогів / У. Б. Миронів // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 8. — С. 32-36.
Михальчук Л. М. Неформальна освіта для професійного розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Михальчук // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матеріали наук.-практ. конф. дир. обл. б-к для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — Київ, 2018. — С. 95-100.
Оніщенко І. В. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
Песін О. Підвищення кваліфікації вчителів: навчальний фізичний експеримент : методика, досвід, пошук / О. Песін, С. Каплун, О. Свистунов // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2013. — № 7. — С. 9-11.
Поліщук О. П. Педагогічна діагностика : заняття з елементами тренінгу для вчителів початкових класів / О. П. Поліщук // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 9. — С. 16-25.
Ставайте ефективними! : книга вчителя : [цикл бесід із молодими вчителями про те, як стати ефективним педагогом] // Позакласний час. — 2013. — № 19-20. — С. 105-112.
Стеценко І. Безперервна освіта педагогів: інтернет-ресурси / І. Стеценко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 7. — С. 16-18.
Трубчаніна О. Формування соціальної компетентності: 7 порад Ейнштейна : майстер-клас для вчителів предметів природничого циклу / О. Трубчаніна // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 50-58.
Хлапоніна О. Креативність як необхідний принцип роботи сучасного педагога : семінар для педагогів-організаторів та керівників гуртків / О. Хлапоніна // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 8. — С. 39-48.
Хутько Т. Уроки доброти : семінар-практикум для педагогів / Т. Хутько, О. Третьякова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 9. — С. 17-19.

.: Розділ: Освіта :: 19.07.2019 14.26.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 43222  
Катя запитує:
Вступ до ВНЗ спеціальність юрист
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте наступні джерела за Вашою темою:
Стаканков А. В. Українські корені правового виховання / А. В. Стаканков // Історія та правознавство. — 2017. — № 15. — С. 13-15.
Хрестоматія з правознавства : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України; уклад. Л.О.Лоха, О.Д.Наровлянський. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 734 с.
Бисага Ю.М. Мала юридична енциклопедія з конституційного права : словник-довідник / Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак, Д. М. Бєлов ; Ужгородський національний університет. Юридичний факультет. — Ужгород, 2003. — 148 с.
Юридична енциклопедія в 6 т. Т. 5 : П-С / НАН України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Видавництво «Українська енциклопедія»; ред. кол.: Ю.С.Шемшученко та ін. — Київ : Українська енциклопедія, 2003. — 733 с.
Мірошниченко М. І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко ; Національна академія внутрішніх справ України; гол. ред. Н.М.Гайдук. — Київ : Атіка, 2004. — 224 с.
Брецько Ф. Основи держави і права у схемах і таблицях : навчальний посібник / Ф. Брецько. — Ужгород : Закарпаття, 2005. — 845 с. : табл., схеми.
Савчук П. С. Основи правознавства : посібник для абітурієнтів / П. С. Савчук, Ю. П. Самойленко. — Київ : А.С.К., 2003. — 206 с.
Лемак В. В. Основи правознавства : хрестоматія / В. В. Лемак ; Ужгородський національний університет. — Ужгород : Ліра, 2006. — 452 с.
Марчук В.М. Нариси з теорії права : навчальний посібник / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва ; Київський національний торговельно-економічний університет. — Київ : Істина, 2004. — 300 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — Київ : Юридична думка, 2007. — 990 с.
Тестові завдання для вступників : основи правознавства / Волинський державний університет ; уклад. Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, Т. Д. Климчук [та ін.]. — Вид. 5-е. — Луцьк : редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського державного університету, 2007. — 233 с.
Основи правознавства : за програмою основної і старшої школи профільний рівень / Т. В. Раденко [и др.]. — Харків : Видавничий дім Весна : ФОП Співак В. Л., 2013. — 767 с. : табл. — (Практичний довідник).

.: Розділ: Освіта :: 6.07.2019 23.58.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Ужгород :: Запитання: 43221  
Галина запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу за темою інклюзивна освіта в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашою темою:
Луценко І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні : освіта вчителя / І. Луценко // Початкова школа. — 2017. — № 3. — С. 53-56.
Колупаєва А. Інклюзія — соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 47-50.
Сак Т. Як організувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі : освіта вчителя / Т. Сак // Початкова школа. — 2017. — № 7. — С. 47-49.
Шулікін Д. Інклюзія — від садочка до училища : ухвалення нового закону сприятиме врегулюванню питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до безкоштовних освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти державної та комунальної форм власності / Д. Шулікін // Освіта України. — 2018. — 23 лип. — С. 7.
Трубіцина Ю. Розуміння інклюзії — рівність прав : заняття з елементами тренінгу : робота з батьками / Ю. Трубіцина // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 13-14. — С. 64-69.
Попова О. Діти з особливими освітніми потребами : розвиток інклюзивної освіти в Україні : інклюзивна освіта / О. Попова // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 13-14. — С. 90-96.
Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України, 6 верес. 2018 р. // Урядовий кур'єр. — 2018. — 31 жовт. — Орієнтир. — 2018. — № 41. — С. 6-7.
Мартинчук О. Інклюзивна освіта: ідея, практика і суспільна цінність : у фокусі: інклюзивна освіта / О. Мартинчук // Дошкільне виховання. — 2018. — № 10. — С. 2-5.
Мішина А. Особливі діти в умовах ЗЗСО : практично-методичні поради / А. Мішина, Т. Доценко, О. Павлюченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 24. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 12. — С. 5-25.
Борисенко О. А. Особливості роботи з учнями з особливими потребами на уроках історії / О. А. Борисенко, Т. Ю. Германовська // Історія та правознавство. — 2019. — № 4-5. — С. 5-7.
[Інклюзивна освіта] : [добірка матеріалів] // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 6-49.
Всеукраїнська нарада з інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 9-14.

.: Розділ: Освіта :: 6.07.2019 19.47.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Сокирниця :: Запитання: 43185  
Ганна запитує:
Добрий день. Порадьте електронні джерела до теми Патріотичне виховання молодших щколярів у групі продовженого дня. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 19.06.2019 09.42.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.46129 seconds