Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41937
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43560  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надається все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 13.11.2019 10.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43557  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему : Освіта, як складна динамічна система: чому експертній діяльності в галузі освіти надається все більшого значення, як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2019 17.34.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43553  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела, підібрані за Вашим запитом:
Гаращук О. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості [Електронний ресурс] / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 381-390. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_51
Захарченко С. Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) [Електронний ресурс] / С. Захарченко // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 32(1). - С. 13-20. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32(1)__4
Качуровська І. Інноваційний підхід до освітнього процесу: специфіка організації та супроводу / І. Качуровська // Позашкілля (Шкільний світ). - 2018. - № 7. - С. 4-44.
Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі / П. Кононенко // Освіта. - 2006.- 11-18 жовт. - С.2-7.
Коренева І. Освіта для сталого розвитку: реалії України [Електронний ресурс] / І. Коренева // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 1. - С. 17-25. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_1_4
Костюшкин Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти : освіта і ринок / Е. Костюшкин // Рідна школа . - 2008. - № 6. - С. 36-38.
Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. - 2011. - № 2. - С. 21-25.
Науменко Г. Національна доктрина розвитку освіти України: механізми реалізації : Держава і освіта / Г. Науменко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002.- 4. - С.4-8.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : на шляху до освіти майбутнього // Освітні коментарі. - 2012. - № 7-8-9. - С. 2-10.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Проект // Завуч (Шкільний світ). - 2001. - 20-21 лип. - Вкладка.- С.1-16.
Освіта для сталого розвитку : мислимо глобально, діємо локально : [добірка статей] // Освітні коментарі. - 2011. - № 7-9. - С. 1-48.
Павлик Н. Неформальна освіта у системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Павлик // Освітологічний дискурс. - 2016. - № 2. - С. 27-37. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_5
Пазюк С. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики : нова українська школа / С. Пазюк // Управління школою. - 2017. - № 16-18. - С. 2-5.
Петриченко Н. Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України [Електронний ресурс] / Н. Петриченко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 273-277. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_71
Поліхун Н. Наукова освіта як інновація в системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Поліхун, І. Сліпухіна, І. Чернецький // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 168. - С. 186-189. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_168_47
Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України [Електронний ресурс] / Е. Юрченко // Українознавчий альманах. - 2014. - Вип. 17. - С. 149-153. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_44
Яцура К. Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України [Електронний ресурс] / К. Яцура //Сучасне суспільство. - 2016. - Вип. 2. - С. 190-199. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2016_2_21

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 14.10.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43552  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 13.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Славута :: Запитання: 43502  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Допоможіть з підбором літератури на тему "Україна на шпальтах бритинської преси"
Наша відповідь:
Тетяно! Добрий день! Оскільки ви не вказали, який період теми "Україна на шпальтах британської преси" вас цікавить, ми зібрали джерела інформації, що відображають різні часи й епохи. Радимо скористатися ними.

Бутиріна М. В. Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі [Електронний ресурс] / М. В. Бутиріна, Ю. С. Гаркавенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - Вип. 10. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_10_4

Варех Н. В. Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі [Електронний ресурс] / Н. В. Варех // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 42. - С. 113-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_42_16

Карлова В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / Карлова В. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm

Кулик С. Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Електронний ресурс] / С. Кулик // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2011. - Вип. 1. - С. 393-403. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2011_1_37

Україна у відгуках зарубіжної преси Електронний ресурс]: [2011-2019] - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=452

Федорук Я.О. Англійські газети про Україну на початку московсько-польської війни в 1654 р. / Я.О. Федорук // Український історичний журнал. — 2017. — № 5. — С. 91-102. — Бібліогр.: 55

Худіш П. М. Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944 - 1945 рр.) / П. М. Худіш // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2016. - Вип. 45. - С. 211-216. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 28.10.2019 09.45.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.337705 seconds