Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 41844
   


Автор вопроса: Вероніка из города: Львів :: Вопрос: 43415  
Вероніка спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтеграція України у Європейський освітній простір: організація освітнього простору відповідно до світових тенденцій та вимог ринку праці (статті, нормативні документи, книги, монографії,)
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи : посіб. / [за ред. В. П. Андрущенка]. – Київ, 2004. – 162 с.
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003-2004 рр. / [за ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 144 с.
Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 12. – С. 107-113.
Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод.Фонд дослідж. освіт. політики» ; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – Київ : Таксон, 2012. – 54 с. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54018.
Гращенко І. С. Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / І. С. Гращенко, Р. В. Янковой ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 2 жовтня 2015 р., м. Київ. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 352-363. – Режим дступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/806/1/V90sp_P352-363.pdf.
Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред.. д. техн. наук, проф. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір» ; Вип. 16). – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717.
Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2015 р. // Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. - Режим доступу: http:// ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html.
Кириченко К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / К. І. Кириченко // Регіональне та муніципальне управління. – 2015 . - № 11-12. – С. 104-108. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/639/621/.
Кристопчук Т. Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країн Європейського Союзу в Україну [Електронний ресурс] / Т. Є. Кристопчук // Зб. наук. праць Військового ін-ту Київ. нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 41. - С. 165-171. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_30.pdf.
Кристопчук Т. Модернізація педагогічної освіти в Україні в контексті намірів щодо входження в Європейський освітній простір / Т. Кристопчук // Нова педагогічна думка. – 2013. – Вип. 2. – С. 127-131. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2013_1.2_35.pdf.
Мартиненко С. Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети [Електронний ресурс] / С. Мартиненко // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 163-168. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2013_2_22.pdf.
Парпан У. М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / У. М. Парпан // Lex Portus : юрид. наук. журн. – 2018. – № 1. – C. 62-73. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9182/Parpan_LP_1_2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Пінчук Є. А. Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції в Європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Є. А. Пінчук // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2009. – № 2. – С. 112-120. Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ Tipuss/2009_2/.
Табутсадзе О. Міжнародне співробітництво в освіті як інструмент змін освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Табутсадзе К. Ф. Захарова // Економічна теорія та освіта ХХI століття : міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ої річниці кафедри економічної теорії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ, 25 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 51-53. – Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=51.
Тема 2. Світовий освітній та науковий простір та місце України в ньому [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/ Лекция-2.pdf.

.: Раздел: Образование :: 2.10.2019 13.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Київ :: Вопрос: 43390  
Тетяна спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація про впровадження НУШ. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам ознайомитися з наступними джерелами за вашим запитом:
Архипова В. Ми майбутнє Нової школи! : попередження шкільної дезадаптації майбутніх першокласників : практика / В. Архипова // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 31-47.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Гревцева Т. Головне слово в абревіатурі НУШ — українська : хроніка : нова українська школа / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 3. — С. 17.
Єрьоменко О. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Ілляшенко Т. Реформування початкової школи: як допомогти дітям із труднощами в навчанні : як допомогти дітям-переселенцям / Т. Ілляшенко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 20-29.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа» : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Морозова А. Критичне мислення : використання технології на уроках математики : нова українська школа / А. Морозова // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 11-19.
Нікитенко Н. Особливості викладання біології в умовах Нової української школи : педагогічна майстерня / Н. Нікитенко // Біологія (Основа). — 2019. — № 13-15. — С. 4-43.
Ніколенко О. Про програми, підручники й нові книжки : нова українська школа / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 2-5.
Погребняк О. Англійська мова в умовах НУШ : мій досвід / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 5. — С. 26-38.
Посохова Н. Критичне мислення у світлі вимог концепції «Нової Української Школи» / Н. Посохова // Історія та правознавство. — 2019. — № 10-12. — С. 11-14.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
Чайченко В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В.Чайченко, В. Сарієнко // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 19-23.

.: Раздел: Образование :: 24.09.2019 14.04.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Львів :: Вопрос: 43352  
Вероніка спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Організація освітнього простору європейських світових реформ
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко. Радимо скористатися такими джерелами інформації:
Авшенюк Н. М. Європейські виміри модернізації сучасної педагогічної освіти / Н. М. Авшенюк // Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – Київ: Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
Байманова Л. С. Высшее образование в Казахстане и Польше: реалии, проблемы и перспективы / Л. С. Байманова, Б. Е. Хамзина // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 6. – С. 141-144.
Бондарчук Н. О. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. О. Бондарчук // Вісник НАДУ. – 2007. – № 1. – С. 160-169.

Гречка Я. Р. Самоврядування в навчальних закладах Польщі як важливий компонент державно-громадського управління освітою / Я. Р. Гречка // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Вип. 4 (6): Державне управління та місцеве самоврядування / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. упр., 2008. – С. 294-303.
Зданюк Т. В. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини XX століття : монографія / Т. В. Зданюк, О. Ю. Кузнецова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 139-163.
Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського союзу: порівняльний аналіз / О. В. Матвієнко. – Київ, 2005. – 512 с.
Лавриченко Н. М. Модернізація змісту базової освіти у західноєвропейських країнах / Н. М. Лавриченко // Директор школи. – 2004. – № 6 (294). – С. 22-25.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ
– початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2009.
– 403 c.
Майборода Е. В. Системы высшего образования Украины и Польши: тенденции реформирования / Е. В. Майборода // ZNUV. – 2016. – № 47(2). – С. 228-240.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. В. Кременя та ін. – Київ : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук // Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія : у 2 ч. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Майкл Фуллан; пер. з англ. Г. Шиян, Р. Шиян.
– Львів : Літопис, 2000. – 269 с.
Харченко О. В. Тенденції розвитку вищої (університетської) освіти в Польщі (1990-2003 рр.) / О. В. Харченко // Аналітичний огляд стану і міжнародних тенденцій розвитку систем освіти. – 2004. – № 9.
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с. : схеми, табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шеломовська О. М. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шеломовська Оксана Миколаївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
Вавренюк С. А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6776&i=11
Папіжук В. О. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції // http://studentam.net.ua/content/view/7541/97/

.: Раздел: Образование :: 11.09.2019 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Львів :: Вопрос: 43351  
Вероніка спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Якісь освіти в Україні ( статті, наукові матеріали, посібники, методичні матеріали)
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні матеріали: – http://ru.osvita.ua/school/method/1342/
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/забезпечення-якості-освіти
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11hleqhe.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://www.osvitaua.com/2018/04/63688/
https://zomvo.gov.ua/monitoringi-yakosti-osviti-13-10-41-11-01-2018/
https://studfiles.net/preview/5603398/
https://pidruchniki.com/86536/menedzhment/upravlinnya_yakistyu_osviti
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/15.pdf
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/71533/68103
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/econrig_2012_3_7.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/90231-189393-1-SM.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/109722-245938-1-PB.pdf
http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/viewFile/114/122
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31752/1/49-381-390.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/430-zovnishnya-otsinka-yakosti-vishchoji-osviti-v-ukrajini-shcho-mozhe-buti-zmineno
– Булах, І. Є. Поняття якості в освіті / І. Є. Булах // Система моніторингу та оцінювання якості освіти. – Київ, 2002. – 139 с.
– Лукіна, Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні / Т. О. Лукіна. – Київ, 2004. – 342 с.
– Ляшенко О. В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. В. Ляшенко// Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 34-40.
– Панасюк, В. Використання досвіду управління якості освіти / В. Панасюк // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 42-51.
– Тализін М. Проблеми якості освіти / М. Тализін. – Київ : Наукова думка, 2006. – 112 с.
– Яхнін Я. К. Сучасні підходи до якості освіти / Я. К. Яхнін. – Київ : Наук. думка, 2006. – 143 с.
– Борисова Є. Якість освіти і місце вищої школи в суспільстві / Є. Борисова // Альма-матер. – 2003. – № 11. – С. 27-33.
– Зайчук В. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики [Текст] / В. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 56–78.
– Лукіна, Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Кремень // Пед. газ. - 2014. - № 11(Листопад). - С. 2-3.
– Кремень В. Якісна освіта - вимога сьогодення : з доповіді на заг. зборах НАПН України / В. Кремень // Дошкіл. виховання. - 2015. - № 1. - С. 2-4.
– Гавриш Н. Якість освіти: розробляймо критерії разом / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошк. виховання. - 2015. - № 3. - С. 2-6.
– Перехейда О. М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти / О. М. Перехейда // Управління школою. - 2015. - № 28/30 (472/474). - С. 2-94.
– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті цивілізаційних змін / В. Кремень // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2014. - № 5/6. - С. 6-11.
– Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. - 2014. - № 11/12. - С. 24-35.
– Світлична В. М. Акмеологія як умова підвищення якості освіти / В. М. Світлична // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 3/4. - С. 7-10.
– Локшина О. До питання про якість освіти та її забезпечення : концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України / О. Локшина // Порівнял.-пед. студії. - 2013. - № 4. - С. 73-78.
– Шелюк Л. Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні / Л. Шелюк // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 72-78.
– Основні критерії оцінювання якості освіти // Вища школа. - 2018. - № 4. - С. 49-57.
– Лабус Н. А. Оцінювання якості освітньої діяльності / Н. А. Лабус // Управління школою. - 2018. - № 31/33. - С. 60–62.
– Діденко З. В. Моніторинг якості освіти / З. В. Діденко // Завучу. Усе для роботи. - 2011. - № 13/14. - С. 13-17.
– Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти в Україні: європейський вимір : колект. монографія / [авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко та ін.] ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 218 с.
– Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : (Рекомендації з освітньої політики) / за ред. О. І. Локшиної. - Київ : [Б. в.], 2004. - 158, [2] с.
– Ярошенко А. О. Якість освіти в Україні як індикатор входження у європейський освітній простір / А. О. Ярошенко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - [Київ] : [б. в.], 2012. - № 3 (додаток 1), Темат. вип. "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології".
– Родіонов О.В. Управління якістю вищої освіти : монографія / О.В. Родіонов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2012. - 375, [8] с.
Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої ; [відп. за вип. В. І. Шейко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - 339

.: Раздел: Образование :: 10.09.2019 18.49.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 43339  
Яна спрашивает:
Прошу підібрати літературу з проблеми "Формування дружніх стосунків в учнів початкової школи"
Наш ответ:
Доброго дня, Яно. Радимо ознайомитись із відповідями на запитання № 31906, 35517, 37036, 39966, 42504 та літературою:
Бусленко В. Г. Щоб дружити, треба не сваритись : [конспект заняття] / В. Г. Бусленко
// Розкажіть онуку. - 2013. - № 15-16 (серпень). - С. 97.
Власова Я. Вірний приятель - найбільший скарб : виховне заняття : 2-й клас / Яна Власова, // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 11. - С. 38-40.
Гресь А. Ігри-мирилки : пограймо / Анна Гресь // Зростаємо разом. - 2015. - № 10. - Разом з дитиною - 2015. - № 10. - С. 20-21.
Гримач І. Вчимося бути добрими людьми : виховний захід : 2-й кл. / Ірина Гримач
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2014. - № 20. - Методичний порадник. - 2014. - Вип. 10. - С. 44-47. - Бібліогр.: с. 47.
Дербеньова М. Щоб могли ми добре жити, треба вчитися дружити : виховний захід : 3-4-ті класи / Марія Дербеньова // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 9. - С. 60-64.
Мартиненко О. Формування дружніх взаємин між молодшими школярами засобами хореографічного мистецтва / Олена Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - № 2. - С. 19-23.
Парфін П. Сам пропадай, а товариша виручай : школа шляхетності / Павло Парфін ; мал. В. Котлярова ; пер. А. Поляченка // Джміль. - 2014. - № 3. - С. 18-19.
Пилипчук Т. Найкращий друг : година спілкування : 1-й клас / Тетяна Пилипчук // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 1. - С. 44-48.
Сімакова А. Як дружать хлопчики і дівчатка : хлоп'ятка&дівчатка / Альона Сімакова // Зростаємо разом. - 2017. - № 9. - С. 22-24.
Снігур Н. Чудово, що на світі є дружба : виховний захід / Наталія Снігур // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 23. - С. 17-20.
Сороколіт В. Шлях до добра : година спілкування для учнів молодшого шкільного віку / Валентина Сороколіт // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2014. - № 7. - С. 13-16.
Туз А. Мишка Маруся шукає друзів : школа шляхетності : [адаптація в новому колективі] / Аліна Туз // Джміль. - 2015. - № 5. - С. 8-11.
Щавінська Л. Г. Нам без дружби не прожить! / Л. Г. Щавінська
// Розкажіть онуку. - 2013. - № 23-24 (грудень). - С. 74-78.

.: Раздел: Образование :: 8.09.2019 12.45.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.547321 seconds