Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Інна із міста: Новоград-Волинськ :: Запитання: 43914  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової, що стосується інформаційного простору України та інформаційного простору Житомирщини Зазделегідь щиро вдячна))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:


Барна О. С. Інформаційний простір України як чинник суспільної консолідації в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / О. С. Барна // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2019. – Вип. 86. – С. 365-376. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2019_86_35
Голованова Н. М. Інформаційний простір Україна — ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. М. Голованова // Новий Колегiум. – 2017. – № 4. – С. 30-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2017_4_10
Закіров М. Національна ідентичність перед викликами нових інформаційних реалій. Рецензія на монографію Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c. [Електронний ресурс] / М. Закіров // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –2018. – Вип. 1. – С. 100-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_1_11
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та регулювання [Електронний ресурс] / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_2_15

Матвієнків С. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави [Електронний ресурс] / С. Матвієнків // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 2. – С. 126-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2018_2_16

Матвієнків С. М. Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект [Електронний ресурс] / С. М. Матвієнків // Держава і право. Серія : Політичні науки. - 2019. – Вип. 83. – С. 74-84. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2019_83_9
Набруско В. Інформаційний простір України: загрози національній ідентичності та інформаційному суверенітету [Електронний ресурс] / В. Набруско // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 143-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_45

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 181-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_25

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 2. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_2_16

Нестеряк Ю. В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 1. – С. 11-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_4

Олійник О. В. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_4_16

Тарасюк В. М. Інформаційний простір в Україні: виклики і загрози [Електронний ресурс] / В. М. Тарасюк // Правова держава. – 2018. – Вип. 29. – С. 375-381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_50

Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні [Електронний ресурс] / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2016. – Вип. 20. – С. 82-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2016_20_16

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.03.2020 18.07.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 43912  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (якщо це можливо, надавати перевагу монографіям) "Рекламне газетно-журнільне видання "Aviso" в інформаційному просторі Житомирщини".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Ю. П. Васьківський; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 1999. - 19 c.

Виткалов В. Інформаційний простір сучасної Рівненщини / В. Виткалов, С. Виткалов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія». — 2012. — Вип. 3. — С. 31—40.

Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.А. Гурьєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 18 с.

Кобинець А. В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика" / А. В. Кобинець; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 263 c.

Левченко А. М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економіч-
ній та політичній системах суспільства [Електронний ресурс] /
А. М. Левченко. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=arcticle&arcticle=1381.

Мілясевич І. В. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ — початку
ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / І. В. Мілясевич. — Луцьк, 2004. — 376 c.

Шпак В. Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 роки) [Електронний ресурс] / В. Шпак. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Ip_2013_29_13.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.03.2020 13.40.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Львів :: Запитання: 43894  
Настя запитує:
Літня календарна обрядовість українців історія та сучасність
Наша відповідь:
Доброго дня, Ананстасіє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.ukrlegenda.org/zvychai_nashoho_narodu_lito.php
Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обряд. календар, свята, обереги : для дітей серед. шк. віку
https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2471
Українська традиційна обрядовість весняно-літнього циклу. Свято Івана Купайла
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/etnolog_practic.pdf
Маліков В. Традиційна жнивна обрядовість у побутуванні звичаєво-правових
відносин наймання
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38003/10-Malikov.pdf?sequence=1
Конопка В. Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України
https://www.academia.edu/32268882/Конопка_В._Головні_атрибути_жниварської_обрядовості_українців_Південно-Західного_історико-етнографічного_регіону_України
Літні звичаї та обряди
http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/
https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1155
https://mala.storinka.org/літній-цикл-народних-українських-свят-традиції-та-звичаї.html
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl
https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala
https://we.org.ua/kultura/svyata-litnogo-kalendarnogo-tsyklu-ukrayintsiv/
http://spadok.org.ua/litni-zvychayi-ta-obryady/blog
Костенко Л. Троїцька та купальська рослинна атрибутика Лівобережного Полісся (с. 183); Серебрякова О. Мантичні дії з вінками в купальській обрядовості українців (с.287); Якиминська Л. Купальська обрядовість в Степовому Побужжі (с. 351)
http://archaeology-ethnology.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/Kalendarna_obryadovist_u_zhyttyediyalnosti.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.03.2020 00.04.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 43891  
Діма запитує:
Весняні свята, традиції, звичаї
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. — Київ : АртЕк, 2000. — 189 с.
Весна іде, свята веде : самчитайлик / мал. Т. Табур // Джміль. — 2019. — № 4. — С. 14.
Гуркіна Г. О. Традиції та звичаї українців / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк ; худож. Г. Г. Гадалашвілі [та ін.] ; фото В. В. Меркулова. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 95 с. : іл. - (Моя Україна).
Давидова Г. Вони святкують - ми смакуємо : березень / Г. Давидова // Позакласний час. — 2012. — № 3. — С. 139-143.
[Добірка сенаріїв свят та розваг для дітей дошкільного віку] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 12. — С. 4-46.
Живі традиції : укр. рад. худож. про себе і свою творчість / авт.-упоряд. Л. В. Владич, І. М. Блюміна. — Київ : Мистецтво, 1985. - 173 с.
Коло церкви дівоньки водили гаївоньки : [добірка сценаріїв, віршів, пісень, розваг про релігійні свята квітня та весну] // Позакласний час. — 2017. — № 3. — Не журись!. — С. 47-58.
Манько В. В. Летіть, соловейки, на рідні земельки : нар. звичаї зустрічі весни / В. В. Манько ; підбір іл. матеріалу В. Манько, О. Гижі. — Львів : Колесо, 2012. — 58 с. : іл.
Народні традиції : навч. посіб. Кн. 2 / упоряд. М. В. Нестерчук. — Київ : Грані-Т, 2006. — 63 с. — (Бібліотека відмінника. 6 клас).
Нестер Н. С. Свято Стрітення : святкова розвага у старшій групі : калейдоскоп свят : [сценарій] / Н. С. Нестер // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 1. — С. 45-47.
Ніколаєць В. Народні свята весняного циклу. Дослідження змісту свят : методика навчання : (презентація пошуковго проекту у 3 класі) / В. Ніколаєць, З. Зіньківська // Початкова школа. — 2017. — № 5. — С. 26-31, 62-63.
"Ой весна, весна, днем красна" / худож. В. Юрковська // Пізнайко (від 6 років). — 2019. — № 3. — С. 14-15.
[Ранкові зустрічі в початковій школі за тематичними тижнями] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 7. — С. 3-34.
Семиляк О. Жайворонки / Семиляк, Ольга ; мал. К. Міщук // Крилаті. — 2017. — № 2. — С. 2.
Твоє ім'я - жінка : [добірка матеріалів до 8 Березня та про весну] // Позакласний час. — 2018. — № 2. — Не журись!. — С. 47-58.
Традиції та звичаї українців : навч.-метод. посіб. : у 2 т. Т. 1 : Зима / авт.-упоряд. І. Ю. Квасниця ; худож. К. Л. Легкодух, А. Квасниця. — Київ : Гнозіс, 2007. — 403 с. : іл., ноти. — (Родинна книга).
Цілинко, А. М. Ритми і мелодії весни. Звичаї та обряди нашого краю : бінарний урок позакласного читання та музичного мистецтва у 2-му класі / А. М. Цілинко, С. В. Швець // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 7-9. — С. 39-41.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.03.2020 19.07.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надя із міста: Львів :: Запитання: 43878  
Надя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему "Трансформація бібліотеки у сучасний соціокультурнии простір". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вайшунис A. Современность и перспективы правовой охраны баз данных в России, США и Европейском Союзе / A. Вайшунис // Юрист. — 2003. — № 11. — С. 47.
Жукова В. Медиа-библиотека: терминологический анализ / В. Жукова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. — № 9. — С. 5-10.
Жукова В. Трансформація бібліотека в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. Жукова. — Режим доступу: file:///C:/Users/n.soldatenko/Downloads/bv_2014_3_3.pdf. — Назва з екрана.
Зайцев В. Социокультурная деятельность библиотек – один из путей развития информационного общества / В. Зайцев // Библиотековедение. — 2006. — № 2. — С. 23-25
Кобєлєв О. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек / О. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2012. — Вип. 36. — С. 88-96.
Лупіка Л. Сучасні бібліотеки - відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. — 2015. — № 2. — С. 27-28.
Новальська Ю. Соціально-комунікативна функція бібліотек для дітей як культурно-дозвіллєвих центрів. // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 32 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2011. — С. 110-117.
Соціокультурна діяльність: публічні бібліотеки / Національна парламентська бібліотека України; укладач: С. Кравченко, І. Цуріна. — Київ, 2005. — 67 с.
Татарчук В. Історія авіаційного напрямку освіти і техніки в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ ст. – 1914 рр.) : загальний огляд / В. В. Татарчук // Вісник Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. – Сер. : «Історія науки і техніки». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — № 48. — С. 170-181.
Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ / Н. Федорченко // Бібліотечна планета. — 2018. — № 1. — С. 23-25.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.03.2020 21.09.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.986565 seconds