Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41656
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 42055  
Максим запитує:
Добрий день. Потрібні матеріали для реферату на тему "Літературне відродження 20-х років ХХ ст." 4-5 джерел не пізніше 2012 року
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років ХХ століття
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/45.17.16.pdf
Денисюк С. Національно-культурне відродження 20­х років ХХ століття у дослідженнях Юрія Шевельова
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_3-4_15
Літературний процес в Україні 20–х рр. ХХ ст.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2014_87_17.pdf
http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/3_1/18-Pavliuk.pdf
Літературна дискусія 1925—1928 pp.
http://pidruchniki.com/10160520/literatura/istoriya_ukrayinskogo_literaturoznavstva
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/38.4.10.pdf
Особливості української модерністської прози 1920-х років
http://www.visnyk-filolog.uzhnu.edu.ua/uploads/articles/2013/3606_zhanrovo-stilovI_tendentsIJi_ukraJinskoJi.pdf
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/61.pdf
Українська література ХХ століття
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/565/1/Слюніна О_В Українська література ХХ ст.pdf
http://litmisto.org.ua/?page_id=2134
http://ukrssr.com.ua/kiyiv/literatura-v-roki-1

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.05.2018 16.13.02 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Grim із міста: Житомир :: Запитання: 42006  
Grim запитує:
Доброго дня. Потрібна допомога. Чи можете знайти літературу на тему "Теорія і методика журналістської творчості"? Велике дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Grim! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Здоровега В. На журналистов будут оказывать давление / В. Здоровега // День. - 2005. - 11 окт. – С 17.
Здоровега В. О журналистике и журналистам: Статьи, эссе, выступления діалоги / В. О. Здоровега. - Львов: Издательский центр ЛНУ имени Ивана Франко, 2004. - 131 с.
Здоровега В. Теория и методика журналистского творчества: учебник. 2-е узд / В. Здоровега. - Львов, 2004. - 268 с.
Курпиль С. Общение с Владимиром Иосифовичем для нас было глотком
Лубкович И. Дилогия о Медиасвит и человека в нем / И. Лубкович // Телекритика. - 2005. - № 1-2. – С. 9-11.
Львов, 2000. - С. 19-20.
Потятиник Б. Ключи к масс-медиа / Б. Потятиник. – Львов : Паис, 2002. - 235 с.
Пронин Е. И. Текстовые факторы эффективности журналистских воздействия. - М. : изд-во МГУ, 1981. - 158 с.
Путеводитель тщательного журналиста. - М. : Институт журналистики, 2007. -175 с.
Резун В. В. Массы: Тексты лекций. - М. : Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2003. - 118 с.
Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. - М. :Академический проект, 2007. - 528 с.
свежего воздуха / С. Курпиль // Сборник трудов кафедры украинской прессы. - Вып. 3. -
Тертичный А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А. Тертичный. - М. : Аспект Пресс, 2000. – 77 с.
Тертичный А. Заглавие - слово главное / А. Тертичный // Журналист. - 2004. - № 1. - С.80-82.
Чекмышев А. В. Основы профессиональной коммуникации. Теория и практика новостной журналистики: учебник-практикум. - М. : Издательскополиграфический центр "Киевский университет", 2004. – 98с.
Яворивский В. Что же мы за народ такой? ..: Публицистика. - Київ : Украинский писатель, 2002. – 98 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.05.2018 13.28.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: харків :: Запитання: 41998  
яна запитує:
Добрий день!Допоможить знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:Засоби вираження іронії та сатири у творі Е.Кестнера «Троє у снігу».Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! На жаль, літератури для Вашої курсової роботи доволі мало. особливо це стосується твору Е. Кестрера "Троє в снігу". Перегляньте наступні джерела:
Семків Р. Іронічна структура: типи іронії в художній літературі [Текст] / Р. Семків. — Київ : КМ Академія, 2004. — 135 с.
Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии [Текст] / С. И. Походня. — Киев : Наукова думка, 1989. — 128 с.
Пєсоріна Л М. Мовні засоби створення комічного ефекту в короткому оповіданні (на матеріалі творів О.Генрі, Е. Кестнера, А. П. Чехова) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Л. М. Пєсоріна ; Донец. нац.. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.
Песорина Л. Н. Языковые средства создания комического эффекта в коротком рассказе (на материале произведений О. Генри, Э. Кестнера, А. П.Чехова) [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.15 / Л. Н. Песорина ; Киев. нац. педагог. ун-т им. М. П. Драгоманова. — Киев, 2006. — 235 с.: ил.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.05.2018 17.30.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 41956  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми: "Порівняння вербальної та невербальної комунікації".
Наша відповідь:
1.Янковська Г. Якою може бути мова, або змістове наповнення її означників // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 31-33.
2.Маленко О.О. Вербальна комунікація сьогодення: чи зможемо порозумітися? // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 4-5. - С. 69-71
3.Якименко Н. Невербальні засоби ділового спілкування [Текст] / Н. Якименко // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 42-45
4.Єрмоленко С. Рухливе обличчя мови : Вивчення невербальних засобів у спілкуванні// Українська мова та література. - 2005. - № 42. - С. 10-11
5.Шинкаренко Т. "Комфортна дистанція", щира усмішка і - о'кей? // Віче. - 2006. - № 5-6. - С. 77-80 : портр
6.Яковченко В. Невербальні засоби спілкування // Секретарь-референт. - 2007. - № 3. - С. 27-30
7.Горяйнова Ю.В. Історичні дослідження семіотики в галузі невербального спілкування // Наука. Релігія. Суспільство. - 2007. - № 2. - С. 19-25. 8.Строяновская Елена. Вижу, слышу, понимаю... // Секретарь-референт. - 2007. - № 8. - С. 34-40
9.Гриценко К. Психологические особенности невербальных комуникаций в японской культуре // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2008. - № 1. - С. 118-121
10.Эрлихман В. Как говорят руками // Вокруг света. - 2009. - № 4. - С. 8-15 : кол.іл.
11.Лабунская В.А.Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 11. - С. 4-19
12.Тищенко О.М. Українська сурдолінгвістика: зміст та перспективи дослідження // Мовознавство. - 2006. - № 4. - С. 54-59.
13.Шубин А.В. Асимметрия мозга и особенности вербальной креативности / А. В. Шубин // Вопросы психологии. - 2007. - № 4. - С. 89-98. -
14.Брайон М. Совершенствуем вербальные способности [Текст] / М. Брайон // Обдарована дитина. - 2011. - № 9. - С. 47-53 ; Обдарована дитина. - 2011. - № 10. - С. 38-45
15.Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 155,[1] с.
16. Бредемайер К. Черная риторика: власть и магия слова. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 183 с.
17. Шрагіна Л.І. Психологія вербальної уяви: функціонально-системний підхід : монографія. - К. : Києво-Могилянська академія, 2016.-283,[1] с.
18.Наварро Д. Громче слов. Как понять невербальные сигналы : инструктаж от спецагента ФБР . - Минск : Попурри, 2011. - 286,[2] с

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.04.2018 19.07.35 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леонід із міста: Житомир :: Запитання: 41949  
Леонід запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для курсової роботи з журналістики на тему: "Засоби заохочення реципієнтів та їх використання у журналістській практиці".
Наша відповідь:
Доброго дня
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Пономарьова О. Вплив регуляторів на прояв діалогічності в політичному газетному тексті - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1956
2. Белецька А. В. Роль мовної особистості у політичному дискурсі - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1542
3. Ворон Б. Рольові ігри в журналістиці - http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/rolovi-ihry-v-zhurnalistytsi.html
4. Сулім А. А. Медіакритика в Україні - http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_5680cd726f9b6.pdf
5. Буяльська Т. І. Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному побутовому та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект - http://elibrary.kubg.edu.ua/18878/1/Buialska_dis.pdf
6. Журналістська освіт в Україні (с. 10, 34, 40, 48, 51) - http://cjm.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/konf_13.pdf
7. Збірник статей методологічного семінару Медіаоствіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив (с. 63, 274) - http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf
8. Образ. Науковий журнал (с. 44, 85, 111) - http://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Obraz_2017_2_24_Web.pdf
9. Актуальні питання масової комунікації (с. 23, 28, 29) - http://comstudies.org/wp-content/uploads/CIMC_2014_no15.pdf
10. Український інформаційний простір (с. 36, 96, 104, 112, 180, 221, 236) - http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/4_1/UIP_4.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.04.2018 23.35.43 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.713967 seconds