Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41765
   


Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 43047  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи "Історія, розвиток відео та його різновиди в галузі журналістики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабак О. Поняттєвий апарат дослідження телевізійних програм про подорожі [Електронний ресурс] / О. Бабак // Український інформаційний простір: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/3
Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису // Журналістика: науковий збірник / Наук. ред. Н. Сидоренко. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 12 (37). – 204 с.
Веремчук Т. Тревел-шоу: на краю світу, на межі жанрів [Електронний ресурс] / Т. Веремчук // Телекритика: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/telebachennya/2011-05-30/63200?theme_page=30&
Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми [Електронний ресурс] / В. Гоян // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
Муленко Ю. Розважальні програми на українському телебаченні [Електронний ресурс] / Ю. Муленко // Журнал Science and Education a New Dimension: [Веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/mulenko_yu._v.pdf.
Показаньева И. Тревел-журналистика в практике соверменного телевидения [Электронный ресурс] / И. Показаньева // Электронный научный журнал «Медиаскоп»: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1385
Полєжаєв Ю. Розвиток просвітницької тревел-жуналістики в Україні (середина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2012. – № 4 (20). – С. 106-110.
Полєжаєв Ю. Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду / Ю. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – № 3 (38). – С. 110-114.
Почепцов Г. Трансформації журналістики під тип суспільства [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // MediaSapiens: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/georgiy_pocheptsov_transformatsii_teorii_zhurnalistiki_pid_tip_suspilstva/
Удовиченко Р. Развлекательное телевидение типология программ и потребности аудитории [Електронний ресурс] / Р. Удовиченко // Электронный научный журнал «Медиаскоп»: [Веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://med’ascope.Ru/node/2987537.
Шальман Т. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика [Електронний ресурс] / Т. Шальман // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/9732469.
Юсипович А. Типи програм на телебаченні України [Електронний ресурс] / А. Юсипович // Наукові записки інституту журналістики: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122.
Юферева О. Наративні тенденції сучасної української тревелжурналістики в соціокультурній перспективі [Електронний ресурс] / О. Юферева // Студентська наука: Журналістика: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://journ.besaba.com/uncategorized/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.04.2019 10.34.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 43003  
Олександра запитує:
Вітаю! Будь ласка, допоможіть знайти літературу для першого розділу курсової роботи про історико-теоретичні основи відеоматеріалів, відеозйомки та відеомонтажу
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександра! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адсит К. Бойові травми: Посібник з одужання. Христоцентричне рішення бойової травми / К. Адсит ; пер. з англ. – Чернігів : In Lumine Media, 2015. – 168 c. – (Cерія «Мости до зцілення»).
Бріер Д. Основи травмофокусованої терапії / Д. Бріер, К. Скот. – Львів : Свічадо, 2015. – 448 с.
Герберт К. Розуміти травматичний досвід. Путівник для безпосередніх учасників та їхніх родин / К. Герберт. – Львів : Видавництво «Скриня», 2015. – 68 с.
Данн Дж. Цифровое видео. Быстро и эффективно / Дж. Данн. СПБ.: Питер, 2005. – 320 с.
Колодзин Б. Как жить после психической травмы. пер. з англ. Савельевой С. В. – Кооператив «Шанс», 1992. – 96 с.
Концепція впровадження медіа-освіти в Україні // Освіта. – 2010 (7-14 липня). – № 32. – С. 3-4.
Косоногов В. Зеркальные нейроны: краткий научный обзор / В. Косоногов. – Ростов-на-Дону, 2009 г. – 24 с.
Мюллер М. Якщо Ви пережили психотравмуючу подію / М. Мюллер. – Львів : Свічадо, 2015. – 120 с.
Найдьонова Л. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник / Л. Найдьонова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. друге, стер. – Кировоград : Імекс ЛТД, 2015 – 244 с.
П’юселік Ф. Програма самоуправління посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) для військового. Робочий зошит / Ф. П’юселік, О. Богомолець, І. Пінчук та ін... – Київ : Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 2015. – 48 с.
Пташинский В. Видеомонтаж средствами Sony Vegas 6. / В. Пташинский. М. : Триумф, 2006. – 319 с.
Череповська Н. Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення та творчого сприймання. Методичні рекомендації до медіаосвітнього курсу «Медіакультура» для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Череповська. – Київ : МІЛЕНІУМ, 2014. – 116 с
Шейнер П. Реальный мир цифрового видео / П. Шейнер. М.: Вильямс, 2005. – 512 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.04.2019 19.49.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: діана із міста: рівне :: Запитання: 42987  
діана запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи за темою "дитяче дозвілля як важливий компонент соціально-культурної практики".
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Закон України "Про виховання дітей та молоді": Проект // Освіта України. – 2004. – № 72. – С. 4-6.
Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика: підручник / В. В. Кірсанов. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 512 с.
Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання у вищій педагогічній школі / Л. Кондрашова // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 12-15.
Молчан О. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації молодих інвалідів // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 29-32.
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді: Проект // Освіта України. – 2004. – № 94. – С. 6-10.
Петрова І. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності клубів у країнах Західної Європи та США: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / І. Петрова. – Київ, 2000. – 246 с.
Трухін І. О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник / І. О. Трухін, О. Т. Шпак. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.
Цимбалюк Н. Соціологія дозвілля: навч. посіб. / Н. Цимбалюк. – Київ : ДАКККіМ, 2001. – 180 с.
Яременко Н. Самостійна робота студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Дозвіллєзнавство": Навчальнометодичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Біла Церква, 2003. – 53 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.04.2019 12.39.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 42968  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня ! Помогите с подборкой материалов на тему: Создание и развитие единого культурного пространства региона .
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://culture-kievobl.com.ua/ua/novini/2017/27-bereznya-2017-roku-2.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2012_1_17.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/mvkfm_2016_1_18.pdf
http://vincult.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/Культурна-політика-Вінницької-області-Стратегія-2.pdf
https://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258
http://www.centre-kiev.kiev.ua/files/konkurs/present2-2018/TROYAN.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/150440-325135-1-SM.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/156784-341567-1-SM.pdf
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/10mvirsk.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/vkp_2014_5_4.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/vkp_2014_5_4 (1).pdf
– Онопрієнко С. Г. Актуальні проблеми державної підтримки національного інформаційно-культурного простору / С. Г. Онопрієнко // Право і суспільство. – 2017. – № 3, ч. 2. – С. 131-134.
– Степанова О.А. Національний культурний простір України: концептуальні засади розвитку і становлення : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / О.А.Степанова ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2017. - 32 с.
– Пасічник О. Музей на планшеті: реалізуємо проект "Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова" / О. Пасічник // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2014. - № 2. - С. 15-19 : рис.
– Добровольська В. В. Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3 - С. 74-80.
– Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. - 466 с.
– Ларіна Н. Б. Міжкультурна комунікація й особливості її проявів / Н. Б. Ларіна // Держава та регіони. – 2013. – № 2 - С. 15-18.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2019 22.09.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42960  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію про міжкультурні зв'язки України з Росією та Білоруссю. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верхутина М. В. Роль гуманитарного сотрудничества в развитии интеграции приграничных регионов стран «славянского треугольника» СНГ / М. В. Верхутина // Среднерусский вестник общественных наук. – 2008. – № 3(8). – С. 90-93.
Воробьева Е. А. Культурное приграничье как форма осмысления бытия культуры / Е А. Воробьева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. – Аспирантские тетради. – СПб., 2007. – № 14(37). – С. 28-31.
Воробьева Е.А. К вопросу о кодификации права международной ответственности: проект статей об ответственности международных организаций / Е.А. Ворьбева // Журнал международного права и международных отношений. – 2006. – № 3. – С. 3- 8.
Гуща І. О. Економічне співробітництво України та Республіки Білорусь / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 137-139.
Гуща І. О. Співробітництво України та Республіки Білорусь з розвитку ринку / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2003. – №4. – С. 37-139.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. Монографія / М. І. Долішній. – Київ : Наукова думка. – 2006. – 209 с.
Економічний часопис. – 2006. – № 9-10. – С. 26-29.
Звіт Об’єднання українців Росії (ОУР) про діяльність між VIII та IX Світовими Конгресами Українців (серпень 2003 р. – серпень 2010 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/-australia/ua/publication/content/43936.htm.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире / А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32-41.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире/ А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32- 41.
Кириенко В. В. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы / В. В. Кириенко. – Гомель, 2001. – 376 с.
Соскін О. І. Українсько-білоруські відносини: сучасний стан і сценарії розвитку / О. І. Соскін //
Шилепницький П. І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України / П. І. Шилепницький // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 47-51.
Шилепницький П. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі / І. Школа, П. Шилепницкий, О. Зибарева. – Київ, 2004. – 360 с.
Шляхи впровадження моделі розвитку в українських містах За загальною ред. О. І. Соскіна. – Київ : Вид-во "Інститут трансформації суспільства", 2008. – 64 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2019 16.38.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.743147 seconds