Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42512
   


Автор вопроса: Олена из города: Харків :: Вопрос: 43978  
Олена спрашивает:
Добрий день. Цікавить інформація за темою:"Визначні музеї світу". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Британський музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Британський_музей
Британський музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://planetofhotels.com/velikobritaniya/london/britanskiy-muzey
Визначні музеї України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parta.com.ua/referats/view/6427/
Галерея Уффіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галерея_Уффіці
Данилюк А. Г. Музей народної архітектури та побуту у Львові / А. Г. Данилюк, Б. А. Рибак. – Львів : Каменяр, 1988.
Ермітаж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ермітаж
Лувр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лувр
Музеї Карпатського регіону. – Львів : Центр Європи, 2004. - 63 с.
Музеї онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://discovery.4uth.gov.ua/informational-resources-unlimited-access/muzeie-onlajn
Музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5673
Музеї України : довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – К, 1999. - 130 с.
Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (Київський музей Західного та Східного мистецтва) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzey-iskusstv-imeni-Bogdana-i-Varvaryi--Kievskiy-muzey-Zapadnogo-i-Vostochnogo-iskusstva-.html
Музей мистецтва Метрополітен [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_мистецтва_Метрополітен
Найвідоміші музеї Європи [Електронний ресурс]: путівник мережею INTERNET. – К., 2012. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/library134/nasi-vidanna/najvidomisi-muzeie-evropi
Найвидатніші музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/collections/16854
Найвідоміші музеї світу та України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mozok.click/1688-nayvdomsh-muzeyi-svtu-ta-ukrayini.html
Национальная галерея в Вашингтоне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev/nacionalnaya-galereya-v-vashingtone/
Національний музей живопису і скульптури Прадо в Мадриді. Музей Прадо в Мадриді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigafox.ru/uk/psihologiya/nacionalnyi-muzei-zhivopisi-i-skulptury-prado-v-madride/
Національний музей історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/NATSIONALNYIY-MUZEY-ISTRII-UKRAINYI--.html
Національний музей Прадо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_музей_Прадо
Перші та найстаріші музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaporizhzhia.city/news/persi-ta-najstarisi-muzei-svitu
Портал «Музеї». – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Музеї
Скрипник Г. Етнографічні музеї України / Г. Скрипник. - К. : Наукова думка, 1989.
ТОП-10 найбільших і найдавніших музеїв світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/11847
ТОП-12 найцікавіших музеїв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gurt.org.ua/news/recent/26710/
Третьяковская галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://muzei-mira.com/muzei_rossii/14-gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya.html
Яковенко О. О. Лондонська національна галерея та культурний туризм [Електронний ресурс] / О. О. Яковенко. - Режим доступу: http://infotour.in.ua/yakovenko2.htm
https://learning.ua/blog/201904/12-naikrashchykh-onlain-muzeiv-svitu/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 10.04.2020 13.51.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна Са из города: М. Житомир :: Вопрос: 43975  
Яна Са спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової на тему «Журнальне видання «Люди і долі» у інформаційному просторі Житомирщини»
Наш ответ:
Добрий день, Яно! Радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2007. — 183 с.
Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. В. Буньківська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2009. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.08 / Ю. П. Васьківський ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Тиражна політика газети : Лекція / Ю. П. Васьківський. — Львів : ЛДУ, 1999. — 18 с.
Івановський В. В. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку. — [Житомир : Полісся, 2005]. — 164 с. : іл., табл.
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання : аналітична доповідь / В. К. Конах ; Нац. ін-т стратег. досліджень. — Київ : НІСД, 2014. — 73 с. : іл. — (Серія ”Інформаційні стратегії”; вип. 2).
Кулаковська І. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 3. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_3_16.
Кулаковська І. М. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. М. Кулаковська // Культура України. — 2013. — Вип. 41. — С. 131-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_41_17.
Степанов В. Ю. Сучасний інформаційний простір: особливості та тенденції розвитку / В. Ю. Степанов. — Харків : С. А. М., 2010. — 278 с.
Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики [Електронний ресурс] / Н. Трач // Мова і суспільство. — 2010. — Вип. 1. — С. 158–164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2010_1_21.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 9.04.2020 13.51.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 43974  
Анастасія спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію про специфіку традиції післяпологового піклування жінок в певних (зокрема, традиційних) культурах? Буду вдячна за вашу допомогу.
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Бабенко Н. Б. Українські народні традиції, свята і обряди як прояви сімейної культури [Електронний ресурс] / Н. Б. Бабенко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/vdakkkm_2013_2_18.pdf
Боряк О.О. Україна, держава : обряди життєвого циклу [Електронний ресурс] / О. О. Боряк // Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 1 / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Інститут історії України. - К. : Наукова думка, 2018. - 608 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1. 8
Бутовська Марина. Післяпологові маніпуляції з пуповиною та послідом, церемонії припікання і шрамування повік у батогів-скотарів північної Танзанії / М. Бутовська, В. Буркова ; пер. О. Боряк // Народна творчість та етнографія. – 2010. - № 2. – С. 69-73. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37907/13-Butovska.pdf?sequence=1
Воропай О. Звичаї українського народу : [етногр. нарис] / О. Воропай ; післямова І. М. Андрусика ; іл. О. В. Алферової. – К. : Школа, 2006. – 384 с.
Гаврилюк Н. К. Досвід історико-етнографічного картографування родильних звичаїв та обрядів українців / Н. К. Гаврилюк // Народна творчість та етнографія, 1978. – № 1. – С. 18-27.
Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев) / Н. К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279 с.
Ганус Д. Традиційна магія в родильній обрядовості населення західноукраїнського пограниччя в працях дослідників 19-21 ст. / Д. Ганус. – Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/uploads/2015/1/publications/76.pdf
Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ – початку ХХ ст. / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 1995. – Зош. 1. – С. 35.
Гвоздевич Стефанія. Родильна обрядовість поліщуків / С. Гвоздевич // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження : Київське Полісся. 1994. – Вип. 1. – Львів, 1997. – С. 164-171.
Грушевський Марко. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу / М. Грушевський. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2011. – 254 с.
Золота книга українських традицій та звичаїв / авт.-уклад. І. Скрипник – Донецьк : Агентство Мультипресс, 2011. - 288 с.
Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.
Лозко Юлія. Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом [Електронний ресурс] / Ю. Лозко. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/15818/1/Гримашевич Лозко 49-54.pdf
Небесна Зоряна. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ – ХХІ століть / З. Небесна // Народна творчість та етнологія. – 2010. – № 6. – С. 40 – 46
Пахолок Світлана. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей / С. Пахолок. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/eine_2008_25_11.pdf
Ткач Христина. Традиційні родильні звичаї та обряди українського Полісся в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Х. Ткач. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112946/24-Tkach.pdf?sequence=1
Циганські традиції та звичаї. Народження дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/178955-TSyhanski-tradytsii-ta-zvychai.-Narodzhennia-dytyny
Черепанова С. О. Родовід - духовний діалог поколінь : метод. рекомендації для студ. вищих закладів освіти / С. О. Черепанова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Львів : Каменяр, 1998. - 150 с.
Шушайло Ю. Обряди пов'язані із вагітністю, пологами і новонародженим [Електронний ресурс] / Ю. Шушайло // Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/zvychayi-i-obryady/obryady-pov-yazani-iz-vagitnistiu-pologamy-i-novonarodzhenym
Ярушак Марія. Зміст виховання дівчинки засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] /М. Ярушак. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/pedagogics/arhiv/33_1_2015/32.pdf
http://vsviti.com.ua/ukraine/69141
http://carpathians.eu/karpatskii-narod/lemkivshchina/rodilni-zvichaji-ta-obrjadi.html
http://odyag.ukrsov.kiev.ua/6/-/asset_publisher/Y8ny/content/звичаі-и-обряди-пов-язані-з-народженням-дитини-та-іі-хрещенням?redirect=http://odyag.ukrsov.kiev.ua/6?p_p_id=101_INSTANCE_Y8ny&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.04.2020 22.09.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Діана из города: Житомир :: Вопрос: 43972  
Діана спрашивает:
Доброго дня!Мені потрібна література для курсової роботи на тему:"Розвиток газетних видань на території України"
Наш ответ:
Доброго дня, Діано! Ми уже відповідали на подібні питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за Номером запитання — № 35063,41962, 43958, 43981. Також радимо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Баранник М.В., Голобуцький П.В. Історія преси в Україні [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ: В-во "Наукова думка", 2005. – С. 621-631. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_presy_v_Ukr
Кагальницький М. Було слово / М. Кагальницький // Контракти. – 2006. – № 11. – С. 54–58.
Мацюк О. Найдавніша газета в Україні / О. Мацюк // Старожитності. – 1991. – № 9. – С. 10–12.
Осташко Т. Буржуй або навіть феодал / Т. Осташко // День. – 2018. – № 22. – С. 9.
Прихода Я. В. Газетні та журнальні видання : навч. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Ярослава Прихода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Жнець, 2012. - 107 с. - Бібліогр.: с. 97-99.
Черняков Б. І. Зображальні публікації ранніх газетних видань : матеріали до лекції / Б. І. Черняков ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - Київ : [б.в.], 2004. - 16 с. - Бібліогр.: с. 14-16.

Будзей О. Кам’янецькі часописи: від зародження до буму // https://kampod.at.ua/publ/znakhidki_vid_o_budzeja/istoria/kam_janecki_chasopisi_vid_zarodzhennja_do_bumu/34-1-0-491
Ігнатієнко В. Українська преса (1816–1923 рр.) // http://litopys.org.ua/cultur/cult10.htm
Наріжний С. Українська преса // http://litopys.org.ua/cultur/cult10.htm
Огороднік Н. Газети України початку ХХ століття у фондах Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Наталія Огороднік // https://library.vn.ua/Konf2019/texts/3_2.htm
Періодичні видання східної України початку ХХ століття // http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/24865/
Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916) : науково- допоміжний бібліограф. покажчик / Дніпропетровська обласна наукова бібліотека ; склад. Т. М. Ковальська [та ін.] ; ред. Т. В. Кравчук. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1993. - 45 с.
Ответ ожидается

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.04.2020 11.10.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Діана из города: Житомир :: Вопрос: 43958  
Діана спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть будь- ласка, мені потрібна література для курсової роботи на тему:"Особливості розвитку газетних видань на території України"Будуть такі розділи курсової як:ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ………………………………. 1.1. Історія створення перших газетних видань……………………………………... 1.2. Еволюція газетної періодики…………………………………………………… 2.1Найпопулярніші газети…………………………………………………………… 2.2. Тенденції в тематичних напрямках……………………………………………… …………………………………………………………… РОЗДІЛ 3. Попит на газетні видання в Україні……………………………………... 3.1. Жанрово-тематичне розмаїття газет……………………………………………... 3.2. Інтереси цільової аудиторії газетної періодики………………
Наш ответ:
Доброго дня, Діано! У зв’язку з тим, що Ваш запит вміщує багато питань, а за умовами Віртуальної довідки ми відповідаємо лише на одне. Пропонуємо Вам переглянути публікації:
Бухтатий О. Є. Перспективи реформування комунальної преси в Україні / О. Є. Бухтатий // Публічне урядування. — № 1. — 2015. — С. 35-42.
Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. — Київ : Либідь, 1997. — 376 с.
Історія преси в Україні [Електронний ресурс] // Інститут історії України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_presy_v_Ukr.
Мартиненко В. Робота з дитячою книжкою / В. Мартиненко // Початкова школа. — 2001. — № 6. — С. 52
Періодична преса як історичне джерело [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1298010843959/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_rozrahunkiv_pidzvitnimi_osobami. — Назва з екрана.
Реформування місцевої преси: крок до загибелі, чи нові горизонти? [Електронний ресурс] // Херсонська думка. — 2017. — Режим доступу: http://ksdumka.in.ua/special-theme/ksmedia_ua/75-reformuvannya-mscevoyi-presi-krok-do-zagibel-chi-nov-gorizonti.html.
Стаднійчук Р. Сучасна українська періодика для дітей : хто є хто / Р. Стаднійчук // Слово і Час. — 1999. — № 2. — С. 69-72.
Чулівська І. П’ять проблем місцевої журналістики [Електронний ресурс] / І. Чулівська // MediaSapiens. — 2016. — Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/pyat_problem_ukrainskoi_mistsevoi_zhurnalistiki.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 4.04.2020 13.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.095601 seconds