Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: діана із міста: рівне :: Запитання: 42987  
діана запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи за темою "дитяче дозвілля як важливий компонент соціально-культурної практики".
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Закон України "Про виховання дітей та молоді": Проект // Освіта України. – 2004. – № 72. – С. 4-6.
Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика: підручник / В. В. Кірсанов. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 512 с.
Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання у вищій педагогічній школі / Л. Кондрашова // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 12-15.
Молчан О. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації молодих інвалідів // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 29-32.
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді: Проект // Освіта України. – 2004. – № 94. – С. 6-10.
Петрова І. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності клубів у країнах Західної Європи та США: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / І. Петрова. – Київ, 2000. – 246 с.
Трухін І. О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник / І. О. Трухін, О. Т. Шпак. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.
Цимбалюк Н. Соціологія дозвілля: навч. посіб. / Н. Цимбалюк. – Київ : ДАКККіМ, 2001. – 180 с.
Яременко Н. Самостійна робота студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Дозвіллєзнавство": Навчальнометодичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Біла Церква, 2003. – 53 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.04.2019 12.39.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 42968  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня ! Помогите с подборкой материалов на тему: Создание и развитие единого культурного пространства региона .
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://culture-kievobl.com.ua/ua/novini/2017/27-bereznya-2017-roku-2.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2012_1_17.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/mvkfm_2016_1_18.pdf
http://vincult.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/Культурна-політика-Вінницької-області-Стратегія-2.pdf
https://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258
http://www.centre-kiev.kiev.ua/files/konkurs/present2-2018/TROYAN.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/150440-325135-1-SM.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/156784-341567-1-SM.pdf
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/10mvirsk.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/vkp_2014_5_4.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/vkp_2014_5_4 (1).pdf
– Онопрієнко С. Г. Актуальні проблеми державної підтримки національного інформаційно-культурного простору / С. Г. Онопрієнко // Право і суспільство. – 2017. – № 3, ч. 2. – С. 131-134.
– Степанова О.А. Національний культурний простір України: концептуальні засади розвитку і становлення : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / О.А.Степанова ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2017. - 32 с.
– Пасічник О. Музей на планшеті: реалізуємо проект "Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова" / О. Пасічник // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2014. - № 2. - С. 15-19 : рис.
– Добровольська В. В. Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3 - С. 74-80.
– Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. - 466 с.
– Ларіна Н. Б. Міжкультурна комунікація й особливості її проявів / Н. Б. Ларіна // Держава та регіони. – 2013. – № 2 - С. 15-18.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2019 22.09.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42960  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію про міжкультурні зв'язки України з Росією та Білоруссю. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верхутина М. В. Роль гуманитарного сотрудничества в развитии интеграции приграничных регионов стран «славянского треугольника» СНГ / М. В. Верхутина // Среднерусский вестник общественных наук. – 2008. – № 3(8). – С. 90-93.
Воробьева Е. А. Культурное приграничье как форма осмысления бытия культуры / Е А. Воробьева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. – Аспирантские тетради. – СПб., 2007. – № 14(37). – С. 28-31.
Воробьева Е.А. К вопросу о кодификации права международной ответственности: проект статей об ответственности международных организаций / Е.А. Ворьбева // Журнал международного права и международных отношений. – 2006. – № 3. – С. 3- 8.
Гуща І. О. Економічне співробітництво України та Республіки Білорусь / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 137-139.
Гуща І. О. Співробітництво України та Республіки Білорусь з розвитку ринку / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2003. – №4. – С. 37-139.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. Монографія / М. І. Долішній. – Київ : Наукова думка. – 2006. – 209 с.
Економічний часопис. – 2006. – № 9-10. – С. 26-29.
Звіт Об’єднання українців Росії (ОУР) про діяльність між VIII та IX Світовими Конгресами Українців (серпень 2003 р. – серпень 2010 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/-australia/ua/publication/content/43936.htm.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире / А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32-41.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире/ А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32- 41.
Кириенко В. В. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы / В. В. Кириенко. – Гомель, 2001. – 376 с.
Соскін О. І. Українсько-білоруські відносини: сучасний стан і сценарії розвитку / О. І. Соскін //
Шилепницький П. І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України / П. І. Шилепницький // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 47-51.
Шилепницький П. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі / І. Школа, П. Шилепницкий, О. Зибарева. – Київ, 2004. – 360 с.
Шляхи впровадження моделі розвитку в українських містах За загальною ред. О. І. Соскіна. – Київ : Вид-во "Інститут трансформації суспільства", 2008. – 64 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2019 16.38.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Полтава :: Запитання: 42945  
Ольга запитує:
Українське бароко.
Наша відповідь:
Шановна Ольго, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – 4-те вид., стереотип.– К.: Либідь, 2002. – 656 с.
Макаров, А. Світло українського барокко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.
Рудницький, О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі / О. П. Рудницький. – К., 2000. – 191 с.
Сідлецька, Т. І. Історія української культури / Т. І. Сідлецька. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/p5.html
Українська та зарубіжна культура : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Вечірко, О. Семашко, В. Олефіренко ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – Київ, 2003. – 367 с.
Українська та зарубіжна культура : підручник / Л. В. Анучина, Н. Є. Гребенюк, О. А. Лисенко та ін. ; ред. В. О. Лозовий ; М-во освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Одіссей, 2006. – 374 с.
Українське бароко [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко
Українське бароко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.) / відп. ред. О. Мишанич ; АН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнародна асоціація україністів ; Ін-т української археографії. – К., 1993. – 260 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0010343
Федорук, О. К. Українське барокко та європейський контекст / О. К. Федорук. – К. Наукова думка, 1991. – 274 с. – Режим доступу: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/o-k-fedoruk-ukrayinske-barokko-ta-yevropeyskiy-kontekst/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30353/
https://pidruchniki.com/10310208/kulturologiya/ukrayinske_kozatske_baroko
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/ukrajinske-baroko
https://uamodna.com/articles/ukrayinsjke-baroko-arhitektura-kozachchyny/
http://ua-referat.com/Особливості_українського_бароко

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 21.34.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Полтава :: Запитання: 42940  
Леся запитує:
Допоможіть з цим питанням (архітектурні споруди України)
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Білоколонне диво Шеделя : [історія будівництва лаврської дзвіниці] // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 5. - С. 8-9.
Білоусько О. Український національний стиль : історичне краєзнавство / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 2. - С. 18-22.
Бюро подорожей "Веселий паровозик" : мандрівка до сонячного Криму : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 11-12. - С. 67-70.
Дім, де живуть книжки : [про бібліотеки світу] / підгот. О. Кротюк та Н. Дзюба // Малятко. - 2017. - № 9. - С. 4-5.
[Добірка матеріалів до березневих свят, до бесід з учнями про етикет, доброту та милосердя, поради, як одягатись, шкільну форму у різних країнах, розповідь про Ліну Костенко, загадки тваринного світу тощо] // Позакласний час. - 2015. - № 2. - Творча скарбничка. - 2015. - Вип. 4. - С. 21-42.
Єдність каменю і краси природи : 1 липня - День архітектури України // Шкільна бібліотека. - 2017. - № 7. - С. 6-9.
Замок у Свіржі : [архітектурні перлини Львівщини] // Куля. - 2015. - № 6. - С. 12-13.
Золочівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 10. - С. 95.
Кагал О. Визначні пам'ятки світової культури. Вип. 1 : Євразія / О. Кагал // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 6. - С. 1-48.
Качановський палац : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 6. - С. 127.
Києво-Кирилівська церква : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2013. - № 2. - С. 1-53.
Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2014. - № 11. - С. 1-79.
Коваль Н. Живі уроки історії в "Парку Київська Русь" : відкриваємо Україну / Н. Коваль // Історія в рідній школі. - 2016. - № 12. - С. 28-29.
Ліхачова Л. "Будинок Петра І" - найстаріша пам'ятка київського Подолу : наша столиця гідна любові / Л. Ліхачова // Країна знань. - 2016. - № 6-7. - С. 46-47.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 6. - С. 15-19.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? Підсумкове узагальнення : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 8. - С. 12-18. - Продовж. Початок № 17, 2013.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 3. - С. 20-25.
Мокроусова О. Вільгельм Котарбінський: оформлення інтер'єрів київських будинків / О. Мокроусова // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2012. - № 1. - С. 22-27.
Мукачівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2015. - № 2. - С. 96.
Небеленчук І. Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград : організація навчально-дослідницької діяльності учнів / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 9. - С. 30-32.
Одинець Л. Міні-Київ : запрошує музей / Л. Одинець // Веселочка. - 2007. - № 5-6. - С. 16-17.
Олеський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2015. - № 1. - С. 96.
Палац митрополитів : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 7. - С. 96.
Палац Шенборнів : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 12. - С. 64.
Пригожена В. Одесса - далекая и близкая : история городов и сел / В. Пригожена // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 8. - С. 119-120.
Сердюк Н. Гетьманська столиця - Батурин / Н. Сердюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 30-32.
Славне місто-фортеця : твердині України // Куля. - 2016. - № 9. - С. 6-7.
Тарасенко Л. Стоп-кадри історії й слави : ювілей : театр / Л. Тарасенко // Театрально-концертний Київ. - 2017. - № 9. - С. 8-11.
Чернелицький замок : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2015. - № 7-9. - С. 2-83.
Чобіт Д. Свірзький замок : архітектурна спадщина / Д. Чобіт // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2017. - № 1. - С. 46-51.
Шарівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 8. - С. 95.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 09.05.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.761363 seconds