Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Діана із міста: Житомир :: Запитання: 43972  
Діана запитує:
Доброго дня!Мені потрібна література для курсової роботи на тему:"Розвиток газетних видань на території України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Ми уже відповідали на подібні питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за Номером запитання — № 35063,41962, 43958, 43981. Також радимо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Баранник М.В., Голобуцький П.В. Історія преси в Україні [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ: В-во "Наукова думка", 2005. – С. 621-631. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_presy_v_Ukr
Кагальницький М. Було слово / М. Кагальницький // Контракти. – 2006. – № 11. – С. 54–58.
Мацюк О. Найдавніша газета в Україні / О. Мацюк // Старожитності. – 1991. – № 9. – С. 10–12.
Осташко Т. Буржуй або навіть феодал / Т. Осташко // День. – 2018. – № 22. – С. 9.
Прихода Я. В. Газетні та журнальні видання : навч. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Ярослава Прихода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Жнець, 2012. - 107 с. - Бібліогр.: с. 97-99.
Черняков Б. І. Зображальні публікації ранніх газетних видань : матеріали до лекції / Б. І. Черняков ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - Київ : [б.в.], 2004. - 16 с. - Бібліогр.: с. 14-16.

Будзей О. Кам’янецькі часописи: від зародження до буму // https://kampod.at.ua/publ/znakhidki_vid_o_budzeja/istoria/kam_janecki_chasopisi_vid_zarodzhennja_do_bumu/34-1-0-491
Ігнатієнко В. Українська преса (1816–1923 рр.) // http://litopys.org.ua/cultur/cult10.htm
Наріжний С. Українська преса // http://litopys.org.ua/cultur/cult10.htm
Огороднік Н. Газети України початку ХХ століття у фондах Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Наталія Огороднік // https://library.vn.ua/Konf2019/texts/3_2.htm
Періодичні видання східної України початку ХХ століття // http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/24865/
Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916) : науково- допоміжний бібліограф. покажчик / Дніпропетровська обласна наукова бібліотека ; склад. Т. М. Ковальська [та ін.] ; ред. Т. В. Кравчук. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1993. - 45 с.
Ответ ожидается

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.04.2020 11.10.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Житомир :: Запитання: 43958  
Діана запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь- ласка, мені потрібна література для курсової роботи на тему:"Особливості розвитку газетних видань на території України"Будуть такі розділи курсової як:ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ………………………………. 1.1. Історія створення перших газетних видань……………………………………... 1.2. Еволюція газетної періодики…………………………………………………… 2.1Найпопулярніші газети…………………………………………………………… 2.2. Тенденції в тематичних напрямках……………………………………………… …………………………………………………………… РОЗДІЛ 3. Попит на газетні видання в Україні……………………………………... 3.1. Жанрово-тематичне розмаїття газет……………………………………………... 3.2. Інтереси цільової аудиторії газетної періодики………………
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! У зв’язку з тим, що Ваш запит вміщує багато питань, а за умовами Віртуальної довідки ми відповідаємо лише на одне. Пропонуємо Вам переглянути публікації:
Бухтатий О. Є. Перспективи реформування комунальної преси в Україні / О. Є. Бухтатий // Публічне урядування. — № 1. — 2015. — С. 35-42.
Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. — Київ : Либідь, 1997. — 376 с.
Історія преси в Україні [Електронний ресурс] // Інститут історії України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_presy_v_Ukr.
Мартиненко В. Робота з дитячою книжкою / В. Мартиненко // Початкова школа. — 2001. — № 6. — С. 52
Періодична преса як історичне джерело [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1298010843959/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_rozrahunkiv_pidzvitnimi_osobami. — Назва з екрана.
Реформування місцевої преси: крок до загибелі, чи нові горизонти? [Електронний ресурс] // Херсонська думка. — 2017. — Режим доступу: http://ksdumka.in.ua/special-theme/ksmedia_ua/75-reformuvannya-mscevoyi-presi-krok-do-zagibel-chi-nov-gorizonti.html.
Стаднійчук Р. Сучасна українська періодика для дітей : хто є хто / Р. Стаднійчук // Слово і Час. — 1999. — № 2. — С. 69-72.
Чулівська І. П’ять проблем місцевої журналістики [Електронний ресурс] / І. Чулівська // MediaSapiens. — 2016. — Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/pyat_problem_ukrainskoi_mistsevoi_zhurnalistiki.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.04.2020 13.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Житомир :: Запитання: 43949  
Ольга запитує:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, книги про журнали, їх іторію та розвиток. Можливо, є інформація стосовно жіночого журналу Vogueя Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго. Пропонуємо вам переглянути наступн джерела:
Історія виникнення мистецтвознавчих журналів
http://artukraine.com.ua/ukr/a/proshloe-v-nastoyaschaem-istoriya-vozniknoveniya-iskusstvovedcheskih-zhurnalov/
Історія розвитку журналу
https://studopedia.com.ua/1_401344_Istoriya-rozvitku-zhurnalu.html
Журнальна періодика
http://bookwu.net/book_storiya-zarubizhno-zhurnalistiki_1034/68_1.6.-zhurnalna-periodika
https://studfile.net/preview/2425974/page:4/
https://sites.google.com/site/istoriazarodzennaperiodiki/istoria-rozvitku-zurnalu
https://photo-lviv.in.ua/pershyj-v-ukrayini-zhurnal-mod-rodom-zi-lvova/
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_pershij-v-ukrayini-zhurnal-mod-pochav-vihoditi-170-rokiv-tomu/322746
Хітрова Т. В. Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник / Т. В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/4617/1/B09743.pdf
Биков А.Ю. Історія зарубіжної журналістики
https://stud.com.ua/29361/zhurnalistika/istoriya_zarubizhnoyi_zhurnalistiki
Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/103/Yaroshenko_Evolutsiya1.pdf?sequence=3
Олена Лопата Становлення та розповсюдження української преси (XVIII — початок XX століття)
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_9_11.pdf
Журнальні видання України 1917—1920 років як джерело історії української преси
http://www.ukrbook.net/DAD/publ/Orlyk_5_2008.pdf
Перші європейські журнальні видання
https://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625a2bc69a5d53b89421306d26_0.html#text
http://ua-referat.com/Розвиток_європейської_журналістики
Еволюція журнальної періодики. Тематичний розподіл
http://msj.ukma.edu.ua/images/uploads/textblog/1.Galetska_O_diplom2007.pdf
Журнал як періодичний документ
https://osvita.ua/vnz/reports/journalism/25744/
Критерії популярності глянцевих журналів
https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0b65635a3bc68b5c43a89521206c36_0.html
Запуск українського Vogue: головні факти про журнал
https://uamodna.com/articles/new-ukrainian-vogue-facts-about-magazine/
https://uamodna.com/articles/vogue-ukraine-a-new-page-in-ukrainian-fashion/
Vogue: як побудувати медіабренд, який житиме вічно
https://medialab.online/news/vogue-yak-pobuduvaty-mediabrend-yaky-j-zhy-ty-me-vichno/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Vogue

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 31.03.2020 20.21.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 43937  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Регіональні газетні видання як складник інформаційного простору Житомирщини". Дякую!
Наша відповідь:
Ірино, день добрий! Радимо використати такі джерела інформації:

Дзюбенко Г. Сучасна журнальна періодика: загальна характеристика, типологія, основні функції та принципи [Електронний ресурс] / Ганна Дзюбенко. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act =article&article=1063

Журналісти і засоби масової інформації Житомирщини [] : (члени Спілки журналістів України, газети, додатки до них, журнали, радіо- і телестудії області): довідник / [ред.-упоряд.: В. С. Киричанський, Г. П. Мокрицький ; передм. Д. Панчука]. - Житомир : Журфонд, 1994. - 64

Житомирщина інформаційна [] / Житомир. облдержадмін., Держ. ком. телебачення та радіомовлення України, Упр. у справах преси та іформ. Житомир. облдержадмін. ; [ред.-упоряд. В. Й. Шатило]. - Житомир : Полісся, 2005. - [20] с. : табл., фот. кольор., карти.

Житомирщина в літературі та пресі 1997 [] : бібліотр. покажч. / Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка ; Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка . - Житомир : [б. в.], 2000. - 124 с. - Ім. покажч.: с.102-118. - Геогр. покажч.: с.119-
121.

Житомирська область – серед лідерів по кількості роздержавлених друкованих ЗМІ. – Режим доступу:
https://www.zhitomir.info/news_180549.html

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Журнал Житомира. – Режим доступу: http://zhzh.info/all/SMI-zhytomyr.html

Івановський, Валерій Володимирович. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку [] / В. В. Івановський. - Житомир : Полісся, 2005. - 168 с. : рис., фото. - Бібліогр.: с. 101-103

Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт.-укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир : Бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка, 2012. – 63 с.

Кравець, А. С. Історія розвитку радіомовлення Бердичівщини: від витоків до сучасності [] / А. С. Кравець // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
"Житомирщина: події і люди", присвяченої 80-й річниці від часу утворення Житомирської області (22.09.1937.р.) та 75-й річниці від дня народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 22-23 вересня 2017 р. / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури Житомир. держадмін., Іст. ф-т, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. обл. орг. НСКУ, Житомир. обл. унверс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - Бердичів : Мельник М. В., 2017. - С. 171-175. - Л-ра в кінці ст.

Міщук, Сергій. Історія Волинського народного університету в Житомирі на сторінках часопису "Волынские народніе известия" (1917-1918) [] / С. Міщук, О. Рибачок // Волинські історичні записки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЖДУ ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Міщук (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Т. 7. - С. 84-92 : іл. - (Волинські історичні студії)

Новожилова І. Чому інтернет-медіа в Житомирі не бажають мати юридичного статусу ЗМІ / І. Новожилова. // Журнал Житомира. - Режим доступу: http://zhzh.info/publ/4-1-0-8841.

Новожилова І. Проросійські маніпуляції в житомирських ЗМІ - Режим доступу: https://detector.media/monitoring/article/140357/2018-08-22-prorosiiski-manipulyatsii-v-zhitomirskikh-zmi/

Ригун, Аліна. "Відкрита розмова" [] / Аліна Ригун // Житомирщина : обл. офіц. громад.-політ. газета. - 2014. - N 14/15(11 лют.). - С. 2 : фото
Соцмережі як привід для новин в онлайн-ЗМІ Житомирщини. – Режим доступу: https://zt.20minut.ua/Reviews/sotsmerezhi-yak-privid-dlya-novin-v-onlayn-zmi-zhitomirschini-10943045.html

Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.). – Режим доступу: https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf.

Тарабукін, Олександр. Діяльність Волинського центрального науково-дослідного музею у галузі археології на сторінках періодичних видань Радянської України 20-х - початку 30-х років ХХ століття [] / О. Тарабукін // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Бібліотеки у збереженні культурної спадщини", присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, 26 вересня 2013 року / Житомир. обл. держадмін. [та ін.]. - Житомир : Косенко М., 2013. - С. 345-355. - Л-ра в кінці ст.

Зверніться також до Житомирської обласної наукової бібліотеки. Успіхів!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2020 18.21.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 43936  
Катерина запитує:
Онлайн ігри
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2020 16.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.492318 seconds