Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Ірина із міста: Хмельницький :: Запитання: 43719  
Ірина запитує:
Доброго часу доби! Підберіть, будь ласка, літературу для магістерської роботи про художньо-публіцистичний жанр жуналістики - фейлетон.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: метод. матер. для студ. зі спец. «Журналістика» / М. А. Балаклицький. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 74 с.
Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посіб. / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб і доп. – Львів: ПАІС, 2005. – 200 с.
Курляндская С. Фельетон – жанр сатирический : по материалам советской литературы и критики 1920 / С. Курляндская. – М., 1967. – 32 с.
Павлів В. Журналістський фейлетон : практ. посібн. / В. Павлів. – Львів: Вид-во Укр. Католицького Університету, 2017. - 132 с.
Стрельцов Б. Фельетон: теория и практика жанра / Б. В. Стрельцов. – Мн. : Изд-во БГУ, 1983. – 63 с.
Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста [Електронний ресурс] : практ. посіб. / Інститут масової інформації. — Київ: ТОВ «Софія-А», 2016. — 184 с. — Режим доступу: https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf.
Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні (на матеріалі збірки Остапа Вишні «Лицем до сел Лицем до села» ) [Електронний ресурс] / О. Колупаєва // Стиль і текст. – 2014. – Вип. 15. – С. 167-173. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sit_2014_15_19.pdf.
Мельник О. Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі «Літературної України») [Електронний ресурс] / О. Мельник // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. - Вип. 53. - С. 156-159. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4341.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підручник / І. Л. Михайлин. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 494 [1] c. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf.
Павлів В. Рисунковий фейлетон у медіях: міжнародний та український досвід / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2016. - Вип. 15. - С. 195-200. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_10.
Павлів В. Журналістський фейлетон і професійна етика [Електронний ресурс] / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2015. - Вип. 14. - С. 77-81. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_10.
Павлів В. Журналістський фейлетон у інтернеті: можливості та загрози [Електронний ресурс] / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2013. – Вип. 12. – С. 161–165. – Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n12/tv12-39.pdf.
Теорія літератури - літературознавство і мовознавство : фейлетон [Електронний ресурс] // Ukrlit.net : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ukrlit.net/info/criticism/satirical.html. – Назва з екрану.
Чик Д. Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки : проблематика і поетика [Електронний ресурс] / Д. Чик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 4 (263), Ч. ІІ. – Режим доступу : http://md-eksperiment.org/post/20160621-zhanr-fejletonu-u-tvorchosti-g-kvitkiproblematika-i-poetika. Кисіль В. В. Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича «Буржуазна рада та інші фельєтони») [Електронний ресурс] / В. В. Кисіль // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 78. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_78_26.
Ярмиш Ю. Актуальність класичного фейлетону: образи та форми [Електронний ресурс] / Ю. Ярмиш // Інститут журналістики: електрон. б-ка : [вебсайт] – Електрон. дані. - Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=76. – Назва з екрану.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.01.2020 20.28.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43718  
Леся запитує:
Історії Греції
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38118, 39329, 43663.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.12.2019 14.04.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Київ :: Запитання: 43713  
Даша запитує:
Історія Греції
Наша відповідь:

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.12.2019 01.54.00 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 43710  
Євгенія запитує:
Цікавить література про новорічно різдвяні традиціі у різних краінах.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Перегляньте наступні джерела:
Гнатенко К. Новий рік на Олімпі : Свято для учнів 6 класів / К. Гнатенко // Шкільний світ. — 2004. — № 43. — С. 11-12.
Горб Р. Як зустрічають Новий рік у різних країнах : (виховна година, 4 клас) / Р. Горб // Початкова школа. — 2011. — № 12. — С. 55-56.
Зоркіна І. Новий рік мандрує світом : [як зустрічають Новий рік різні народи] / І. Зоркіна // Географія для допитливих. — 2012. — № 1. — С. 18-21.
Зустрічай зимові свята, подорожуючи з "Барвінком"! : банк усіляких цікавинок : [новорічні традиції різних країн світу] // Барвінок. — 2013. — № 12. — С. 29.
Історія новорічного свята : [давні звичаї] // Однокласник. — 2018. — № 1. — С. 4-5.
Коркішко І. Новий рік у країнах світу / І. Коркішко // Шкільний світ. — 2011. — № 29-30. — С. 58-59.
Малець Л. Як зародився Ноу Руз, або Новий рік по-іранськи : Інформаційний калейдоскоп / Л. Малець // Шкільний світ. — 2002. — № 3. — С. 7.
Новий рік на планеті Земля // Веселі уроки — Jolly Lessons. — 2018. — № 11-12. — С. 2-3.
Новий рік під сонцем Мартініки // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 1997. — № 37. — С. 6.
Новий рік по-китайськи : Скарбничка звичаїв // Професор Крейд. — 2006. — № 12. — С. 22-23.
Новий рік святкує вся Земля : [святкування Нового Року в різних країнах світу] // Яблунька. — 2015. — № 6. — С. 4-5.
Оксеник С. Прикольні свята : забугор : [про традиції святкування Нового року в різних країнах] / С. Оксеник // Однокласник. — 2014. — № 12. — С. 4-5.
Орлова Є. Новорічне асорті : довідкове бюро : [добірка матеріалів] / Є. Орлова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2011. — № 12. — С. 32-33.
Орлова Є. Як святкують Новий рік у різних країнах / Є. Орлова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2009. — № 12. — С. 2-8.
Осіння Ю. Як святкують Новий Рік і Різдво у світі : на дозвіллі / Ю. Осіння // Освіта України. — 2010. — 28 грудня — С. 8.
Пізнавай світ із "Барвінком"! Світ один, а звичаї різні : банк усіляких цікавинок : [Новий рік у різних країнах] // Барвінок. — 2015. — № 12. — С. 13.
[Святкуємо Новий рік та Різдво] // Англійська мова та література. — 2012. — № 33. — С. 2-39.
Смишляєва С. Весняний Новий рік : заняття. 3-й клас / С. Смишляєва // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 5. — С. 16-17.
Як зустрічають Новий рік в різних країнах // Краєзнавство. — 1997. — № 1. — С. 4-5.
Як зустрічають Новий рік у світі : Звичаї та традиції // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 11. — С. 97-101.
Як святкують Новий рік : це цікаво // Країна знань. — 2014. — № 9-10. — С. 62-64.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.12.2019 19.41.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 43695  
Сергій запитує:
Масова та елітарна культура
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Безклубенко С. Д. Теорія культури : навч. посіб. / С. Д. Безклубенко - Київ : КНУКіМ, 2002. – 324 с.
Івашина О. Загальна теорія культури / О. Івашина. – Київ : вид. нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія» 2008. – 215 с.
Лященко І. Елітарна культура ХХ століття: проблема визначення, соціокультурні передумови та основні етапи її формування і розвитку // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Філософія. – 2011. – Вип. 8. С. 123–135.
Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури : мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти : монографія / О. П. Опанасюк. - Львів : Ліга-Прес, 2013. – 448 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Масова культура і моделі поведінки / Л. Е.Орбан-. Лембрик //Соціальна психологія. — 2005. — № 2. — С. 38-44.
Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – Харків: Основа, 1990. – 108 с.
Сторі Дж. Теорія культури та масова культура/ Дж. Сторі. – Харків : Акта. – 2005. – 400 с.
Афонін В. О. Масова та елітарна культура [Електронний ресурс] : лекції з курсу / В. О. Афонін. - Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/2068/1/4.pdf.
Елітарна та масова культура Європи [Електронний ресурс] // навчальні матеріали : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/79499/kulturologiya/elitarna_masova_kultura_yevropi. – Назва з екрану.
Колодко А. Елітарна культура в сучасному світі, як противага масовій культурі споживання [Електронний ресурс] / А. Колодко // Аркадія. – 2015. - № 3. – С. 105-111. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ark_2015_3_21.pdf.
Масовая культура: экономические возможности и риски [Електронний ресурс] / Е. Ю. Александрова, Т. Г. Сухорукова // Вісник економіки траспорту і промисловості. – 2019. - № 65. - Режим доступу: http://btie.kart.edu.ua/article/view/160627/164697.
Пожарська О. Ю. Цирк як поєднання масового та елітарного мистецтва в системі сучасної культури [Електронний ресурс]/ О. Ю. Пожарська // Питання культурології. – 2018. – Вип. 34. – С. 143-150. – Режим доступу: http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/154061/156036.
Танчер В. В. Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Танчер, Т. В. Свиридон // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – Вип. 2 (18). – С. 65-69. – Режим доступу: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2013/2/13.pdf.
Типологія культур: лекція [Електронний ресурс] // Studme.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://studme.com.ua/151008275595/kulturologiya/tipologiya_kultur.htm. – Назва з екрану.
Устименко-Косоріч О. А. Масова та елітарна культура [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. зі спец. «Кіно-, телемистецтво»/ О. А. Устименко-Косоріч. – Луганськ : Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Т. Шевченка», 2010. – 154 с. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/3091/2/Ustymenko-Kosorich.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.12.2019 12.28.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.751554 seconds