Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41671
   


Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41921  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, розкрити таку тему:Показать библейские сюжеты и их отражение в творчестве Эдварда Мунка, на примере его картин, в частности цикла "Фриз Жизни". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Людмило! Радимо опрацювати такі джерела інформації:
Бутакова, Елена.Эдвард Мунк: стремление к свету / Е. Бутакова // Личности. - 2018. - № 1. - С. 98-123 : цв.ил.
Вуд, Карвин.Эдвард Мунк: среди серых камней // Караван историй. - 2007. - № 10. - С. 216-243.
Едвард Мунк // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985., Том 7., К., 1982, стор. 173.
Мискарян, К. Новатор Мунк [Текст] / К. Мискарян // Искусство. - 2007. - № 4. - С. 30-33
Мінгальов, Олег.Мунк : Містерія-драма у чотирьох діях / Олег Мінгальов // Березіль. - 2010. - № 7/8. - С. 111-134
Орлова, Є. Г. Едвард Мунк і його мистецтво / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі . - 2013. - № 11 - С.15-17.
Осипова Л.Эдвард Мунк : Картинная галерея // Семья и школа. - 2004.- №8. - С.48.
Пономарев В. В. Эдвард Мунк и его "Крик" - психиатрия или неврология? / В. В. Пономарев // Міжнародний неврологічний журнал. - 2017. - № 4 - С. 102-104.
Сартан, М. Крик [Текст] / М. Сартан // Искусство. - 2005. - 1-15 февраля (№ 3). - С. 16
Сельц, Жан. Эдвард Мунк / Ж. Сельц ; [Пер. К.В.Василенко]. — [М.] : Слово, [1995]. — 94, [1] с. : ил. — (Картинная галерея).
Сом-Сердюкова, Олена Миколаївна.Безкінечний Едвард Мунк і підступи до нього [Текст] / О. М. Сом-Сердюкова // Дорожні знаки. - 2015. - С. 74-87 : іл. - Бібліогр. в примітках: с. 80, 87 .
Сом-Сердюкова О. Танок навколо смерті: До 150-річчя Едварда Мунка [Електронний ресурс] / О. Сом-Сердюкова // Мистецтвознавство України. - 2013. - Вип. 13. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_10
Стенерсен, Рольф. Эдвард Мунк [Текст] : біографія окремої особи / Р. Стенерсен; Пер. с норвеж. Н.И. Крымова , авт. послесл. И.Я. Цагарелли. - М. : Искусство, 1972. - 155 с. : цв. ил. - (Жизнь в искусстве).
Хачатуров, Сергей.Эдвард Мунк - улики совести [Текст] / Сергей Хачатуров // ДИ-Диалог искусств. - 2013. - № 5. - С. 116-117. : ил.
Шкаруба Л.М.Эдвард Мунк: из когорты великих норвежцев // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №5. - С.40-45.
Эдвард Мунк (1862-1944) // Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное ы декоративно-прикладное искусство / глав. ред. М. Д. Аксенова. – М., 2002. - С. 451-453.
Яценко Е. В. "Любите живопись, поэты...". Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель / Е. В. Яценко // Вопросы философии. - 2011. - № 11 - С. 47-57
Hodin, Josef Paul. Edvard Munch / J.P. Hodin. - London : Thames & Hudson, c 1972. - 216 p. : ill. (part col.) ; 22 cm - (World of art library). - Includes bibliographical references
Stang, Nic. Edvard Munch / Nic Stang. - Dresden : VEB, 1972. - 258, [2] S. : Ill.
Timm, Werner, 1927-1999. Edvard Munch / Werner Timm. - Berlin : Henschelverlag, 1982. - 15, [28] p. : illus.
Захаров А. Пугающие факты о картине Мунка "Крик"
https://rg.ru/2014/01/23/munk-site.html
Страх смерти и жажда жизни: 5 картин Эдварда Мунка
https://ria.ru/weekend_art/20131212/983669271.html
Довбыш Нонна. Pic of the Week: «Крик», Эдвард Мунк
http://styleinsider.com.ua/2017/08/pic-of-the-week-krik-edvard-munch/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.04.2018 20.32.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Житомир :: Запитання: 41889  
Аліна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на такі теми: "Реклама як комунікативний феномен (фундаментальні дослідження реклами)", "Соціальна реклама як засіб психологічного впливу на свідомість підлітків". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 70–73.
Досенко А. К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2013. – Т. 52. – Лип.–верес. – 306 с.
Кіца М. О. Реклама в ЗМІ [Текст] : навч. посіб. / М. Кіца ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 150 с. : рис., табл.
Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навчальний посібник / О. В. Курбан. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.
Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2016 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ / І. Лилик // маркетинг в Україні. – 2017. – № 2. – С. 4-23. – Режим доступу: http://uam.in.ua/upload/iblock/6e5/6e543aa24cc6486c63478b1fb6416efd.pdf.
Образцова А. Я. Види соціальної реклами та ефективність їх впливу на молодь / А. Я. Образцова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 76-82.
Реклама та зв'язки з громадскістю. Огляди. Дослідження [Текст] : монографія. – Київ : Академвидав, 2017. – 204 с.
Ресурсний Центр Гурт: Не всі проблеми можна вирішити завдяки соціальній рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/news/recent/15861/.
Скибінський С. В. Історія реклами і PR [Текст] : навч. посіб. / С. В. Скибінський ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 371 с. : рис.
Удріс Н. С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. С. Удріс ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.
Форманюк К. Основні проблеми розвитку соціальної реклами в Україні / наук. блог НаУ «Острозька Академія» [Електронний ресурс]. / К. Форманюк. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/основні-проблеми-розвитку-соціально/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.04.2018 02.07.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Васильків :: Запитання: 41885  
Наталя запитує:
Чи є у фонді вашої бібліотеки книга про медіаграмотність в українському суспільстві. На жаль, повної назви не знаю?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Книга, про яку Ви запитуєте:
Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві : проект / ідея та координація проекту А. Сарвіра [та ін.] ; літ. ред. К. Горобенко ; упоряд. А. Денисенко ; обкл. А. Сарвіра. - Київ : Pictoric, 2017. - 135 с. : іл.
Можливо працювати з книгою в Національній бібліотеці України для дітей у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.04.2018 15.20.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 41881  
Олександра запитує:
Доброго дня! На моє запитання 41803 прийшла відповідь, але джерела №5, 6 та 8 посилаються на файли у комп'ютері, яких у мене їх, звичайно, не має. Можете, будь ласка, допомогти?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Перегляньте наступні джерела:
Городенко Л. М. Нові медіа: журналістика чи комунікація? / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. - 2013. - Issue 14. - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_15.
Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_12_13.
Гресько О. В. Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 4. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_16.
Зражевська Н. І. Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі [Електронний ресурс] / Н. І. Зражевська // Current issues of mass communication. - 2013. - Issue 14. - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_16.
Плеханова Т. М. Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Т. М. Плеханова, С. В. Деркач // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 53. - С. 248-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_53_52.
Прикидько О. М. Функціонування телебачення в інтернеті як у глобальному середовищі новинної журналістики [Електронний ресурс] / О. М. Прикидько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 4. - С. 96-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_21.
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5046/5072

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.04.2018 18.20.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 41873  
Валерія запитує:
Підкажіть, будь ласка, список літератури за темою: "Формування іміджу за допомогою засобів масової інформації". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Перегляньте наступні джерела:
Гамини Т. С. Имидж личности как средство самореализации / Т. С. Гамини, Т. Я. Длинная // Социальная педагогика: теория и практика. - 2010. № 4. - С. 22-26.
Институт социологии Национальной академии наук Украины. Банк социологических данных: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Институт социологии Национальной академии наук Украины. - Режим доступа: http://i-soc.com.ua/ukr/index.php.
Кармазина М. Президентство: украинский вариант / М. Кармазина. - М., 2007. - 365 с.
Ковалевский В. А. Двойной транзит: переходные общества на пути к информационной демократии [Электронный ресурс] / А. Ковалевский // Доклад на конференции «Проблемы и перспективы развития информационного общества », Киев, 25 февраля 2003 г. - Режим доступа: http://kovalevsky.webs.com.ua/publ/transit_ru.htm
Лола В. Общественная оценка профессиональной деятельности персонала публичной власти [Электронный ресурс] / В. Лола // Научная периодика Украины (журналы и сборники научных трудов). - Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/10lvvppv.pdf.
Малинин С. Монополизация и концентрация СМИ [Электронный ресурс] / С. Малинин. - Режим доступа:http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390. - Название с экрана.
Мельничук Я. Имидж государственных служащих / Я. Мельничук // Буковинский вестник государственной службы и местного самоуправления. - 2011. - № 1. - С. 40-41.
Психологические особенности управленческой деятельности государственного служащего в современных условиях : учеб методич. пособие. / сост .: С. Задорожная, Л. Чабак. – Чернигов : ЦППК, 2009. - 14 с.
Садовник А. Модель имиджа украинского спорта, сформированная на основе информационных сообщений средств массовой коммуникации / А. Садовник. - Вып. 9: в 4-х т. - Л.: НПФ «Укр. технологии », 2005. - Т. 3 - 464 с.
Симеониди И. Формирование имиджа государственной службы / И. Симеониди // Актуальные проблемы государственного управления, педагогики и психологии: сборник трудов. - Херсон, 2010. - №1 (2). - С. 136-146.
Украина. Закон. О государственной службе [Текст]: по состоянию на 16 декабря 1993г. / Верховная рада Украины. - Офиц. изд. - М.: ПАРЛ. Вид во, 2012 - 273 с.
Украинское общество. Двадцать лет независимости. Социологический мониторинг: В 2-х т. Том 2: Таблицы и графики / под ред. д. филос. н. Е.И. Головахи, д. Соц. н. Н.А. Левши. - М.: Институт социологии НАН Украины. - 2011. - 480 с.
Формирование позитивного имиджа органов власти через повышение качества предоставления административных и социальных услуг: науч. разработка / авт. кол. С. Серегина, В. Лола, И. Хожило и др. ; под общ. ред. С. Серегина. - М.: НАГУ, 2009. - 32 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.03.2018 15.10.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.615153 seconds