Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Іван із міста: Миколаїв :: Запитання: 42241  
Іван запитує:
Український авангардизм 20 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Біла А. Український літературний авангард: пошук, стильові напрямки / А. Біла. — Київ : Смолоскип, 2006. — 464 с.
Боулт Дж. Національний за формою та інтернаціональний за змістом: модернізм в Україні / Дж. Боулт // АРТ Ukraine. — 2010. — 1 (14).
Ільницький О. Український футуризм 1914-1930/ О. Ільницький. — Львів: Літопис, 2003. — 456 с.
Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ–початку ХХ ст. — Київ : Наук. думка, 2000. — 238 с.
Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії : історія, теорія та критика образотв. мистец. 70-х років ХХ ст.– початку ХХІ ст. : зб. ст. / О. Петрова. — Київ : КМ Академія, 2004. — 400 с.
Демиденко Я. С. Розвиток авангардизму як міжвидового феномену: історико-філософський аспект [Електронний ресурс] / Я. С. Демиденко // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2014. — Вип. 3 (131). — С. 93-102. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Multi_2014_3_10.pdf.
Український авангард : [веб-сайт] [авангардне мистецтво в Україні]. — Режим доступу: http://avantgarde.org.ua/.
Янішевська Н. Філософські засади українського авангарду 1910-1930-х рр.. [Електронний ресурс] / Н. Янішевська // Вісн. Львів. нац. академії мистецтв. — Вип. 21. — С. 84-93. — Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/21/10.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.09.2018 16.02.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Полтава :: Запитання: 42209  
Богдана запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, джерела для дипломної роботи "Відкриті дані як інструмент в аналітичній роботі журналіста". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдано. Радимо скористатись такими джерелами інформації:

Лавренюк Р. Публічна інформація та відкриті дані / Р. Лавренюк, А. Пряннікова // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2016. - № 25. - С. 34-35.

Лубкович І. Інформаційна журналістика: методи збору інформації, відображення дійстності та жанри : навч. посіб. / Ігор Лубкович. - Львів : ПАІС, 2017. - 101, [1] с. - Бібліогр.: с. 100-101.

Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : кн. для читання та підручник / Геннінг Носке ; [пер. з нім. В. Климченко]. - Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2017. - 311 с. - (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси).

Вискуб О. Відкриті дані, що змінять країну в 2018 році // https://www.pravda.com.ua/columns/2018/02/1/7170202/

Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки…// http://socialdata.org.ua/manual/
Відкриті бази даних для роботи. Знанням немає меж //http://pero.org.ua/rozsliduvannia/vidkryti-bazy-danyh-dlya-roboty-znannyam-nemaye-mezh/
Відкриті дані та перспективи для української журналістики
// https://ua.ejo-online.eu/2126/sfery-vysvitlennya/медіа-журналістика/відкриті-дані-та-перспективи-для-укра

Гордієнко Т. Кожен матеріал про відкриті дані є цеглинкою до побудови відкритої держави — Дарина Хіміч, OpenDataBot
// http://ms.detector.media/web/online_media/kozhen_material_pro_vidkriti_dani_e_tseglinkoyu_do_pobudovi_vidkritoi_derzhavi_darina_khimich_opendatabot/

Дворовий М. Відкриті дані – відкриті можливості // https://cedem.org.ua/analytics/vidkryti-dani-vidkryti-mozhlyvosti/
Куди їдуть гроші: путівник по відкритих даних України // http://prozahid.com/content-57711.html

Основні принципи використання та доступу до публічної інформації у формі відкритих даних: зарубіжний досвід для України". Аналітична записка // http://www.niss.gov.ua/articles/2297/

Радченко И.А. Открытые данные: определение, основные принципы и механизмы роботы с открытыми даннями // http://www.slideshare.net/iradche/2-open-dataintroduction03

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.08.2018 09.52.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дима із міста: Лубни :: Запитання: 42163  
Дима запитує:
Украинские семейные обряды
Наша відповідь:
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41712.
http://h.ua/story/51995/
https://studopedia.ru/16_51803_simeyni-obryadi-ta-zvichai.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10503/
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
http://about-ukraine.com/simeyni-obryadi-ta-zvichai/
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/ukrainsjki_simejni_zvichai_ta_obryadi/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.07.2018 16.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: гостомель :: Запитання: 42159  
Соня запитує:
Доброго дня, допоможіть з докладом про Петрарка
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42085.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.07.2018 21.49.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юлія із міста: Ірпінь :: Запитання: 42135  
юлія запитує:
Допоміжь з літературою: Кіра Муратова в українському кінематографі
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42088.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.06.2018 08.00.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.600703 seconds