Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41671
   


Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 41871  
Вiкторiя запитує:
Будь ласка, допоможить знайти iнформацiю для реферата "Жесты, движения, позы, мимика как часть имиджа оратора."
Наша відповідь:
Шановна Вікторіє, пропонуємо Вам наступну інформацію:

Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение / О. А. Баева. - Минск, 2000. - 328 с.

Кузнецов, И. Н. Мимика и жесты : секреты общения [Електронний ресурс] / И.Н.Кузнецов. - Минск, 2007. - 238 с. – Режим доступа: file:///C:/Users/master/25487-1.pdf

Маркачева, Т. Б. Мастерство публичного выступления / Т. Б. Маркачева, Е. А. Ножин. - М., 1988.

Поваляева, М. А. Невербальные средства общения / М. А. Поваляева, О. А. Рутер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 346 с.

Савкова 3. В. Внеязыковые средства выразительности речи лектора / З. В. Савкова. — Л., 1984.

Савкова. З. В. Искусство оратора [Електронний ресурс]/ З. В. Савкова. – Режим доступу: http://school4you.ru/download/orator(2)/Савкова З.В. - Искусство оратора.pdf

http://stomatologo.ru/verbalenaya-i-neverbalenaya-oratorika-mimika-i-jesti-oratora-d.html
http://www.oratorclub.com/govoryashhie-zhesty/
http://oratoris.ru/imidzh-oratora/
https://lpgenerator.ru/blog/2013/10/22/sekrety-neverbaliki-pritvoryajsya-poka-ne-poluchitsya/
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/mimika-i-zhesty-v-postroenii-i-vospriyatii-imidzha.html
https://studfiles.net/preview/5080598/page:5/
https://speakerclub.ru/2015/12/30/9-zhestov-i-dvizhenij-oratora-mastera/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.03.2018 22.48.29 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Житомир :: Запитання: 41867  
Анастасія запитує:
Доброго дня, прошу будь ласка знайти відповідну літературу на тему: "Особливості підготовки матеріалів у сфері інтернет-журналістики". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-журналістика
http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html
http://mv.zp.ua/images/texts/RobotaZhurn.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1262
http://ela.kpi.ua/jspui/bitstream/123456789/15959/1/husak_redaktor.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/psling_2011_8_32.pdf
http://www.niss.gov.ua/articles/1085/
http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/internet_journalism.pdf
http://social-science.com.ua/article/1375
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiq3q-s-4vaAhVDYZoKHTtgBLs4ChAWCD4wAw&url=http://www.kafedrajourn.org.ua/files/2016-12-07_16-25-43.doc&usg=AOvVaw3dXWjU8_8F5X3x1G3Gt3vh
https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8961/1/Samulyak_O.PDF
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2669/1/Tonkikh_Internet-Journalism.pdf
– Чабаненко М. В. Виробництво фотоновин в інтернет-журналістиці / М. В. Чабаненко, М. І. Бонтарева // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 3. – С. 88-91.
– Чабаненко М. В. Сучасні підходи до підготовки інтернет-новин / М. В. Чабаненко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2013. – № 1. – С. 116-120.
– Пилипенко К. О. Блог-стаття як новий жанр інтернет-журналістики / К. О. Пилипенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – № 4. – С. 92-94.
– Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій / Артамонова Інеса Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2009. - 31 с.
– Крейг Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг ; пер. А. Іщенко. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 324 c.
– Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. - Львів : ПАІС, 2010. - 243 с.
– Ситник О. Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору / О. Ситник // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 5. - С. 45-48.
– Дюжева К. Особливості моделювання лонгрідів / К. Дюжева // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 2. - С. 15-17.
– Гол Д. Онлайнова журналістика : / Д. Гол ; пер. з англ. К. Булкін. - Київ : К.І.С., 2005. - 343,[1] с.
– Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібник : стандарти якості журналіст. практики = Nachrichten-Journalismus : Anletungen und Qualitats-Standards fur die Medienpraxis / З. Вайшенберг, Ю. Ракерс. - Київ : Академія Української Преси, 2004. - 260 с.
– Новый журналист : как освоить медапрофессию / Ассоциация "Новомедиа". - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2014. - 199 с.
– Стівенсон М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенсон ; пер. з англ. Н. Єгоровець. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 407 с.
– Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Ю. М. Снурнікова ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272 л.
– Плеханова Т.М. Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку / Т.М. Плеханова, Деркач, // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень – грудень.
– Василенко К.М. Політична інтернет-журналістика в Україні; проблеми становлення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 284-289.
– Калмыков А. А. Интернет-журналистика : учебное пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - М. : Юнити, 2005. - 380 с.
– Мелещенко О.К. Інтернет-технології в сучасній журналістиці : моделі та практика : навчальний посібник / О. К. Мелещенко ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : [КиМУ] , 2005. - 155 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.03.2018 09.49.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна Савіцька із міста: М.Житомир :: Запитання: 41864  
Яна Савіцька запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Специфіка роботи регіонального журналіста"
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 38707.
2. Бурейко А. І. Тенденції та особливості розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / А. І. Бурейко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_6.
3. Костюк Ю. В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Ю. В. Костюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 18 c.
4. Полєжаєв Ю. Г. Особливості місцевої тревел-журналістики в контексті розвитку внутрішнього туризму [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 2. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_22.
5. Потапова А. В. Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) [Електронний ресурс] / А. В. Потапова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 4. - С. 90-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_20.
6. Потапова А. В. Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) [Електронний ресурс] / А. В. Потапова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - № 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_23.
7. Почапська-Красуцька О. І. Проблеми та перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / О. І. Почапська-Красуцька // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 227-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(1)__62.
8. Сипченко І. В. Преса Сумщини 20 - 30-х рр. XX століття (типологічна характеристика та жанрово-стильові особливості) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / І. В. Сипченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 19 c.
9. Соломін Є. О. Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Є. О. Соломін ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 17 c.
10. Стєкольщикова В. А. Ефективність образної текстотворчості журналістів: аналіз результатів соціопсихологічного дослідження [Електронний ресурс] / В. А. Стєкольщикова // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_22.
11. Тарасюк В. Ю. Жанр журналістського розслідування в регіональній пресі [Електронний ресурс] / В. Ю. Тарасюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2015. - Т. 60. - С. 78-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_14.
12. Ульянова К. М. Специфіка викладання регіональної журналістики в умовах очно-дистанційного навчання [Електронний ресурс] / К. М. Ульянова // Українське журналістикознавство. - 2016. - Вип. 17. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzhz_2016_17_9.
13. Штурхецький С. В. Особливості дотримання журналістських стандартів під час висвітлення бойових дій [Електронний ресурс] / С. В. Штурхецький // Інформаційне суспільство. - 2016. - Вип. 23. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_5.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2018 20.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41863  
Людмила запитує:
добрый вечер! помогите, пожалуйста, раскрыть тему реферата: "Художественная культура Древнего Египта". Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-drevnego-egipta.html
Архитектура Древнего Египта
http://ogurcova-online.com/content/arkhitiektura-drievniegho-ieghipta
http://www.archandarch.ru/архитектурные-стили/древний-египет/
https://nastroike.com/stroitelstvo-v-raznykh-stranakh/668-khramovaya-arkhitektura-drevnego-egipta
http://www.newacropol.ru/Alexandria/civilization/egypt/architecture/hram/
http://vse-lekcii.ru/lekcii-po-istorii/istoriya-drevnego-egipta/arhitektura-drevnego-egipta
Живопись Древнего Египта
http://archeonews.ru/razvitie-zhivopisi-v-drevnem-egipte/
http://www.letopis.info/themes/painting/jivopis_drevnego_egipta.html
http://proegypet.ru/iskusstvo-zhivopisi/
http://egyptopedia.info/zh/669-zhivopis-drevnego-egipta
Скульптура Древнего Египта
https://studme.org/1250122013558/kulturologiya/skulptura_drevnego_egipta
http://sitekid.ru/istoriya/drevniy_egipet/skulptura.html
https://awesomeworld.ru/sozdannoe-rukami-cheloveka/statui-drevnego-egipta.html
https://muzei-mira.com/sculpture/1630-skulptura-drevnego-egipta.html
Статуи Древнего Египта
http://mithology.ru/art/antichnoe-iskusstvo/2013-09-04-14-26-25/2013-09-04-14-28-39
Древнеегипетская литература
http://izbakurnog.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st001.shtml
http://egyptopedia.info/l/1456-literatura-drevnego-egipta
http://www.pavluchenkov.ru/egipet/literatura/index.html
https://sites.google.com/site/drevniecivilizations/pismennost-i-literatura-drevnego-egipta
Театр Древнего Египта
http://mithology.ru/art/antichnoe-iskusstvo/2013-09-04-14-26-25/2013-09-04-14-33-51
http://www.ice-nut.ru/egypt/egypt070.htm
Музыка в Древнем Египте
http://great-egypt.ru/iskusstvoinauka/muzyika-drevnego-egipta
http://sitekid.ru/istoriya/drevniy_egipet/muzika.html
http://drevniy-egipet.ru/muzyka-drevnego-egipta-osobennosti/
Ювелирное дело Древнего Египта
http://weaponhistory.com/all/yuvelirnoe-delo-drevnego-egipta/
https://pyramid.org.ua/egyptology/176.html?v=3943d8795e03
http://www.historie.ru/civilizacii/egept/142-ukrasheniya-drevnego-egipta.html
http://anysite.ru/publication/egypt-art

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2018 19.46.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Житомир :: Запитання: 41861  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підбрати джерела на тему: "Особливості підготовки матеріалів у сфері інтернет-журналістики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Академический толковый словарь украинского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sum.in.ua/s/redaktor
Артамонова И. От журналиста в медиа-профессионала [Электронный ресурс] / И. Артамонова. - Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn / 2010_1-2 / files / GN110_18.pdf
Женченко М. Новейшие редакторские профессии в условиях конвергенции и мультимедиатизации СМИ [Электронный ресурс] / М. Женченко. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2012_49/Zhenchen.pdf
Интернет. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Кайда В. Организация работы конвергентного ньюзрума в региональном медиапространстве Украины [Электронный ресурс] / А. Кайда. - Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ssk/2013_9/118-121.pdf
Калмыков А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс] / А. Калмыков, Л. Коханово. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
Контент. Центрситы. Глоссарий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html
Контент-менеджер. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Мелещенко А. К. Взаимодействие СМИ: новые формы как ответ на вызовы времени // Вестн. Запорож. ун-ту. - Запорожье: ЗГУ, 2002. - Вып. 3. - С. 97.
Мелещенко А. К. Печатные средства массовой информации Украины в сети Интернет: сравнение с газетами Запада / А. К. Мелещенко, Г. М. Почтарь // Украинская журналистика в контексте мировой: сб. наук. трудов / под общ. ред. В. И. Шкляра. - М., 2000. - Вып.4 - С. 83-91
Цехан Д. Правовк регулирования сети Интернет как предпосылка ее декриминализации / Актуальные проблемы государства и права: сборник научных трудов. - 2012. - Выпуск 65. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://194.44.242.244/Portal//Soc_Gum/Apdip/2012_65/Tsekhan.pdf
Work.ua - крупнейший в Украине сайт поиска работы и сотрудников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.work.ua/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2018 19.20.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.820341 seconds